Thu hút hơn 19,2 tỷ USD vốn FDI và hứa hẹn những kỷ lục mới
Sáu tháng đầu năm nay, đã có trên 19,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy, rất có thể, năm 2017 sẽ lại có những kỷ lục mới được thiết lập.
7da3xb137xdbfexe96fxff99x8dfdxb4a0x8eb6xdd0dxX7xfdb8xbb5fxf0b3x104fexd0b2xd933xX5xccd6xXax9963xXcxX1x94c0xX3xX1xcb17xXexX3xX1x10172xa407xX3xX2xd500xe1ebxb85exX3xXex80dcxX3xcca1x10533xe0ebxX3x98daxce1exX1dxX3x8c47xX29xdd94xX3xX2bx10e6axX3xX1x81bbxX6xX3xX1xfb30xX1dxX3xX1dxX1xf0c0xX1dxb473xX3xb2b3xX25xX3xX5xbb90xX4xX3xdeebxa599xXdxX0xbe54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8302xX10xX6xa22fxXaxX12xX28xb9aexX15xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xfb06x9e49xX15xX3xX1dxe94axX4bxX3xX1dxX6xdf4dxX21xX3xX6exfbe8xX3xX4xbb9bxX3xXexa64dx9fd0xX1dxX3xX2xX20xX21xX22xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexc44cxX3xXexX82xecb1xX4xX3xXexXdxca9cxXbxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xf7efxX34xXdxX3xa9caxX2fxX29xX31xa0ddxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44x9acexX3xX2bxX34xXaexX3x10cd5xXdx10e45xXexX3xdbe5xX6xX4bxda14xX3x9ae2xba09xX78xX3xX5xX34xX3xX4bxda2exXexX3xXexdf62xX1dxX3xX1xXdxXc6xX15xX3xXexXdaxX4xX1xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX1xXaexX3xXexX1xeebfxX78xX21xX3xX82xXf1xXexX3xX4xX7fxX3xXexX1x84c0xX21xX3xX1dxX73xX4bxX3xX22xac28xX2x10a37xX3xX7xb8e3xX3xX5xe724xXdxX3xX4xX7fxX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xX44xX25xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxXdxX3xX6exX9bxe29cxX4xX3xXexX1xXdxXa4xXexX3xX5x8adaxXbxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ba8xXaexX61xX78xXaxX12xX0xX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xf686xX15xXd6xX4xX3xX7xXaexX65xX1dxX3xX1dxX42xee9dxXdxX3xX1dxX42xXaexX10exX1dxX3xX4bxX48xX4xX0xX4fxX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX28xX6xX15xX3xX1dxX1xXdx10a05xX15xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX1dxX42xX34xX78xX3xfe04xX6xX1dxX3xXexXcfxX4bx10b82xX3x9738xX3xX4xX65xX4xX3xX2bx103e2xX3xXexX82xXdaxX3xXexX1xX37xX3xX1xX6xXdxX21xX3xXexX1xX37xX3x10863xX6xX21xX3xXexX1xX131xX4bxX3xX4xX1xXdaxX3xX4xX7fxX3xX5xX18xX4xX3xX1bfxX1acxX3xX6ex8e8fxX78xX3xcbedxX15xX2cxX1dxX42xX3xX2bxX1acxX3xXexX82xXdaxX3xXexX1xX37xX3xe5a0xX21xX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xb0ebxX1dxX3xX4xX15xX2cxXdxX3xX4x7fd8xX1dxX42xX3xX6exX7cxX3xec08xX15xX6xX78xX3xXexX82xX1a5xX3xX5xX10exXdxX3xX2bxX4cxXdxX3xX2bxX1acxX3xXexX82xXdaxX3xX204xX15xX65xX1dxX3xX204xX15xXcfxX1dxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX61xX6xX1dxX1xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX4xX65xX4xX3xX204xX15xX2cxX4xX3xX42xXdxX6xX3xX2bxX34xX3xX2bxX1fdxX1dxX42xX3xX5xX7cxX1dxX1xX3xXexX1x10d22xX3xX4xX7fxX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xea64xX9xXaxX1xXexXexXbxe6fexX4fxX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxXaxX12xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX0xX4fxX6xX12xX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xdf5bxX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX3xX22xX106xX2xX108xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxXf1xXexX3xX1dxX1xXdxX83xX1dxX21xX3xX1dxXa4xX15xX3xXexXdaxX1dxX1xX3xX5xc949xX78xX3xX44xXa4xX21xX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX2bxc42axX1dxX3xX1daxXa4xXbxX3xX1xX10exX1dxX42xX3xXexX1xX37xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX5exX34xX1dxX3xc7cdxX15xX2cxX4xXccxX3xXcxX15xX78xX3xX1dxX1xXdxX83xX1dxX21xX3xXexXdaxX1dxX1xX3xXexX1xX10xXaexX3xX1dxX73xX4bxX21xX3xXexX1x976fxX3xX4xX1xXaexX3xXexX4cxXdxX3xX42xXdxc8fcxX3xX1dxX34xX78xX21xX3xX4xX7fxX3xXexX1xXfexX3xX1dxX7fxXdxX21xX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX6exX7cxX3xX4xX7fxX3xX4bxXd6xXexX3xX4xX15xXd6xX4xX3xX7xXaexX65xX1dxX3xX1dxX42xX15dxXdxX3xX1dxX42xXaexX10exX1dxX3xX4bxX48xX4xXccxX3xX5ex10918xX3xX6exX7cxX3xX204xX15xX6xX78xX3xXexX82xX1a5xX3xX5xX10exXdxX3xX2bxX4cxXdxX3xX2bxX1acxX3xXexX82xXdaxX3xXexX1xX37xX3xX1dxX1xXf1xXexX3xX7xX6xX15xX3xX4bxXd6xXexX3xXexX1xX337xXdxX3xX42xXdxX6xX1dxX3xX61xX34xXdxX3xX19cxX6exXfexX3xX4bxXf1xXexX1a3xX3xX2bxX34xXaexX3xXexX6xX78xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX5exX34xX1dxX3xX309xX15xX2cxX4xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX1bfxX5xX10xX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX4bxX6xX82xX42xXdxX1dxX264xX3xX22xXbxX1daxX3xX6xX15xXexXaexaea2xXaxX12xX0xXexX1bfxXaexX61xX78xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX4bxX42xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX15xX3xX1xX15xXexX3xX1xXaexX1dxX3xX2xX20xX3xX22xX3xXexX78xX3xX15xX7xX61xX3xX2bxXaexX1dxX3xX25dxX61xXdxX3xX2bxX6xX3xX1xX15xX6xX3xX1xX10xX1dxX3xX1dxX1xX15xX1dxX42xX3xX44xX78xX3xX5xX15xX4xX3xX4bxXaexXdxXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4fxX4fxXdxXccxX1bfxX6xXaexX1xX6xXexXdxX1dxX1xXccxX2bxX1dxX4fxX1dxX10xb946xX7xX4fxX2xX108xX22xX292xX4fxX2xX106xX22xX61xb8c7xX2xX2xXexX47dxX47dx842dxX483xX5xX106xXccxe953xXbxX42xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX42xX1xXexX264xX47dxX292xa763xXbxX1daxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxXaexX1dxXaxX12xX29xXcfxX78xX3xX4xX1xX15xX78xX18exX1dxX3xX7xX1f4xX1dxX3xX1daxX15xXf1xXexX3xX1bfxX32bxX1dxX1xX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX7fxX1dxX42xX3xb6efxX82xXdxX7xXexXaexX1dxX3xXexX10exXdxX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX1bfxXaexX61xX78xX12xX0xX4fxXexX6xX1bfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxX1xX10xXaexX3xX7xX2cxX3xX5xXdxXc6xX15xX3xXex10461xX3xX151xX48xX4xX3xXcexX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX3xXb2xX143xXd6xX3xe5acxXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX2bxX34xX3xXcexX6fxX15xX3xXexX9bxXb6xX21xX3xX292xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX3xX1dxX6xX78xX21xX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX6exX7cxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX483xX21xX106xX49dxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xXccxX3xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xXdxX3xX6exX7fxX21xX3xX4xXaexX1dxX3xX7xX2cxX3xX1dxX34xX78xX3xX4x91a1xX6xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX5exX34xX1dxX3xX309xX15xX2cxX4xX3xX5xX34xX3xX1ebxX21xX20xX483xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX151xX7fxX3xX4bxXd6xXexX3xX7xX9fxX3xXexX1xX6xX78xX3xX6exX252xXdxX3xX1dxX42xXaexX10exX1dxX3xX4bxX48xX4xX3xX1dxX1xX9bxX3xX2bxX131xX78xX21xX3xX82xXf1xXexX3xX61xf42axX3xXexX1xXf1xX78xX3xX5xX34xX3xX1dxX1xX337xX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX25dxX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4fxX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxX4fxX61xX6xX15xd4e0xXexX15xX676xX61xX22xX4fxXaxX12xX29xX9fxX3xX65xX1dxX0xX4fxX6xX12xX3xXc9xX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xXc9xX42xX1xXdxX3xX28xX1cxX1dxX3xX22xX21xX3xX7xX6xX15xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX1dxX73xX4bxX3xX4xX1xX337xX3xX6exX127xXdxX3xX6exX7cxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX4xXf1xXbxX3xX4xX1xX37xX1dxX42xX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX292xX3xX2bxX53fxX6xX3xX204xX15xX6xX21xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xX15xX15dxX1dxX3xX44xX1xX252xX3xX4xX1xX15xX78xXa4xX1dxX3xXexX1xX73xX4bxX3xX4xX1xXdaxX1dxX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xXcxX1xX5e3xX3xXexX9bxX4cxX1dxX42xX3xX151xX1xXdaxX1dxX1xX3xXbxX1xX5e3xX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3x89d3xX15xXcfxX1dxX3xf63axX1xX18xX4xXccxX3xX151xX1xd044xX3xX82xXdxX83xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX4xX5e3xX6xX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX1dxX34xX78xX3xX6exX7cxX3xX42xX6fxX1dxX3xX22xX21xX49dxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcexX7cxX3xXexX53fxX3xX82xXf1xXexX3xX5xXcfxX15xX21xX3xX4xX7fxX3xX5xX10bxX3xXbxX1xX1f4xXdxX3xXexX53fxX3xXexX1xX337xXdxX3xX6exXdxXfexX4bxX3xX22xX106xX2xX22xX3xX676xX22xX106xX2xX47dxX21xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX1xXdxX3xX29xX9fxX3xX65xX1dxX3xXcxX1xX34xX1dxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX4bxX4cxXdxX3xX143xX32bxX1dxX1xX3xX29xX9bxX1cxX1dxX42xX3xXcxXaexX44xX78xX15xX3xX2bxX34xX3xX29xX9fxX3xX65xX1dxX3xX143xX82xXdxX61xX42xX10xX7xXexXaexX1dxX10xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX4xXf1xXbxX3xX4xX1xX37xX1dxX42xX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX21xX3xX2bxX4cxXdxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX5xX34xX3xX2xX21xX22xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX10exXdxX3xXexX1xXf1xX78xX3xX4xX7fxX3xX4bxXd6xXexX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX25dxX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4fxX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxX4fxXexX6xX42xX4fxX61xX15xX676xX6xX1dxX676xXexX78xX676xX15xX7xX61xX4fxXaxX12xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX0xX4fxX6xX12xX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX1bfxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX204xX15xXaexXexX10xXaxX12xX0xXexX1xX10xX6xX61xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX1xX12xX0xX4fxXexX1xX12xX0xXexX1xX3xX4xXaexX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX22xXaxX12xX0xX4fxXexX1xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX1xX10xX6xX61xX12xX0xXexX1bfxXaexX61xX78xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX3xX4xXaexX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX47dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX0xX10xX4bxX12xXcxXdaxX1dxX1xX3xX6exXa4xX1dxX3xX1dxX42xX34xX78xX3xX22xX106xX4fxX292xX21xX3xXexX252xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX6exX7cxX3xX5xX83xX1dxX3xXexX4cxXdxX3xX2xX20xX21xX22xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX483xX1ebxX21xX49dxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX3xX7xXaexX3xX2bxX4cxXdxX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX44xa890xX3xX1dxX73xX4bxX3xX22xX106xX2xX292xXccxX3xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX7xX2cxX3xX1dxX34xX78xX21xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX34xX3xX2xX2xX21xX49dxX47dxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX483xX108xX21xX20x10285xX3xX7xXaexX3xX2bxX4cxXdxX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX44xX9bbxX3fbxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xXexX73xX1dxX42xX3xXexX1xX83xX4bxX3xX5xX34xX3xX483xX21xX2xX1ebxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX47dxX483xX21xX49dxX9ffxX3xX7xXaexX3xX2bxX4cxXdxX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX44xX9bbxXccxX3xX143xX83xX1dxX3xX4xX10exX1dxX1xX3xX6exX7fxX21xX3xX4x10c64xX1dxX3xX4xX7fxX3xX22xXccxX483xX106xX2xX3xX5xX9bxX127xXexX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX42xX7fxXbxX3xX2bxX2cxX1dxX21xX3xX4bxX15xX6xX3xX4xX252xX3xXbxX1xX6fxX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX21xX3xX2bxX4cxXdxX3xX22xX21xX22xX1ebxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX20xX108xX21xX292xX9ffxXccxX0xX4fxX10xX4bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX1bfxXaexX61xX78xX12xX0xXexX25dxXaexXaexXexX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX1xX3xX4xXaexX5xX7xXbxX6xX1dxX9xXaxX22xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1daxXexX676xX6xX5xXdxX42xX1dxX264xX3xX82xXdxX42xX1xXexX3fbxXaxX12xXc9xX42xX15x1041dxX1dxX264xX3xX151xX48xX4xX3xXcexX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX1xX12xX0xXexX1xX12xX0xX4fxXexX1xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX25dxXaexXaexXexX12xX0xX4fxXexX6xX1bfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX55bxX1xXaexX1f4xX1dxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX5xX4cxX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xX29xX9fxX3xX65xX1dxX3xXc9xX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xXc9xX42xX1xXdxX3xX28xX1cxX1dxX3xX22xX3xX6exX7cxX3xX6exX7fxX1dxX42xX3xX2bxX6xXdxX3xXexX82xXa60xX3xX42xX6fxX1dxX3xX1dxX1xX9bxX3xX5xX34xX3xX204xX15xX78xXa4xXexX3xX6exX1acxX1dxX1xX3xX2bxX1acxX3xXexX82xXdaxX3xX6exX37xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxXccxX3xXcxXf1xXexX3xX1dxX1xXdxX83xX1dxX21xX3xX4xXa60xX1dxX3xXbxX1xX1f4xXdxX3xX44xXfexX3xXexX4cxXdxX3xX7xX9fxX3xX19cxXexXdxXa4xXbxX3xX7xX37xX4xX1a3xX3xX4xX5e3xX6xX3xX22xX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xXcxX82xX15xX1dxX42xX3xXexXcfxX4bxX3xXcxX1xX9bxX1cxX1dxX42xX3xX4bxX10exXdxX3xX4edxX10xXaexX1dxX3xd977xX4edxb347xXc47xX3xX5exX34xX3xXcexX15dxX1dxX42xX3xX2bxX34xX3xX28xXcfxX1dxX3xX42xXaexX5xX25dxX3xX28xX6xX44xX15xX82xX6xX3xX5exX1f4xXdxX3xX741xX1xXa60xX1dxX42xXccxX3xX151xX1f4xX3xX1xX6xXdxX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX1dxX34xX78xX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xXexX82xX6xXaexX3xX4xX1xX37xX1dxX42xX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX292xX3xX2bxX53fxX6xX3xX204xX15xX6xX21xX3xXexX10exXdxX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX21xX3xX2bxX4cxXdxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX6exX7cxX3xX5xX83xX1dxX3xXexX4cxXdxX3xX1xX34xX1dxX42xX3xXexX82xX73xX4bxX3xXexX82xXdxXc6xX15xX3xX27xX28xX29xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXc9xX42xXaexX34xXdxX3xX7xX9fxX3xX7xXaexX65xX1dxX3xX1dxX42xX15dxXdxX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX21xX3xXexX1xX32bxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX292xX21xX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX6exX7cxX3xX42xX1xXdxX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX7xX9fxX3xX7xXaexX65xX1dxX3xX1dxX42xX15dxXdxX3xX4xX5e3xX6xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX5exX7fxX6xXccxX3xXc9xX1xX337xX3xX6exX10exXdxX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xXc9xX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xXc9xX42xX1xXdxX3xX28xX1cxX1dxX3xX22xX21xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX5exX7fxX6xX3xX6exX7cxX3xX2bxX9bxX1cxX1dxX3xX5xX83xX1dxX3xXexX82xX1a5xX3xXexX1xX34xX1dxX1xX3xX6exX1acxX6xX3xXbxX1xX9bxX1cxX1dxX42xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX1dxX1xXf1xXexXccxX3xXcxX252xX1dxX42xX3xX7xX2cxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX4bxX34xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX5exX7fxX6xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX6exX9bxX127xX4xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1dxf6e8xX6xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX3xX5xX34xX3xX47dxX21xX106xX292xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xX4xX1xXdxXa4xX4bxX3xX2xX483xX21xX20xX9ffxX3xXexX252xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX0xX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xX28xX10bxX3xX4xX7fxX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xX44xX25xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxXdxbf64xX0xX4fxX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXc45xX4cxXdxX3xX4xX7fxX3xX1dxXe1axX6xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX21xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX6exX7cxX3xX1daxXf1xXbxX3xX1daxX749xX3xX22xX106xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xX4bxXd6xXexX3xX4xXaexX1dxX3xX7xX2cxX3xXexX1xX131xXexX3xX6exX65xX1dxX42xX3xX42xX1xXdxX3xX1dxX1xX131xX1dxXccxX3xXcexXcfxX78xX3xX5xX34xX3xXexXdaxX1dxX3xX1xXdxXc6xX15xX3xXexXdaxX4xX1xX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX1xXaexX3xXexX1xXf1xX78xX21xX3xX82xXf1xXexX3xX4xX7fxX3xXexX1xXfexX21xX3xX1dxX73xX4bxX3xX1dxX6xX78xX3xX7xX10bxX3xX5xX10exXdxX3xX4xX7fxX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xX44xX25xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxXdxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xXexX1xXdxXa4xXexX3xX5xX131xXbxXccxX3xXc9xX73xX4bxX3xX1dxX42xXaexX65xXdxX21xX3xXexX252xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX5xX34xX3xXexX82xX83xX1dxX3xX22xX1ebxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xXccxX3xXc9xX73xX4bxX3xX1dxX6xX78xX21xX3xX4bxX4cxXdxX3xX1dxXe1axX6xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX21xX3xX44xXa4xXexX3xX204xX15xX1f4xX3xX6exX7cxX3xX82xXf1xXexX3xX44xX1xX1f4xX3xX204xX15xX6xX1dxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxX1xX83xX4bxX3xX1dxX40xX6xX21xX3xXexX1xX15dxX1dxX42xX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xXaexX3xX1bfxXdxXa4xXexX21xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX44xX1xX1f4xX3xX1dxX73xX1dxX42xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1dxX73xX4bxX3xX1dxX6xX78xX21xX3xX7xX10bxX3xX4xX7fxX3xXexX1xX83xX4bxX3xX1xX6xXdxX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX1dxX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xX143xe1a8xXcxX3xX676xX3xX42xXdxX2cxX1dxX42xX3xX1dxX1xX9bxX3xXc9xX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xXc9xX42xX1xXdxX3xX28xX1cxX1dxX3xX22xX3xX7xX10bxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX4xXf1xXbxX3xX4xX1xX37xX1dxX42xX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxXccxX3xX151xX1xX749xX3xX4xX6fxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX1dxX34xX78xX21xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX6exX7cxX3xX4xX7fxX3xXexX1xXfexX3xX4xX65xX1dxX3xX1dxX42xX9bx99ffxX1dxX42xX3xX22xX1ebxX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX73xX4bxX3xX1dxX42xXaexX65xXdxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xXdxX3xX6exX7fxX21xX3xX7xX6xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX15xX78xXa4xX1dxX3xXexX1xX73xX4bxX3xX4xX1xXdaxX1dxX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX5exXaexX6xX3xX55bxX9bbxX3xX2bxX34xX3xXc9xX1xX131xXexX3xX143xX1f4xX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xXcxX1xX5e3xX3xXexX9bxX4cxX1dxX42xX3xX151xX1xXdaxX1dxX1xX3xXbxX1xX5e3xX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3xX73cxX15xXcfxX1dxX3xX741xX1xX18xX4xX21xX3xX2bxX4cxXdxX3xXexX1xX15dxX1dxX42xX3xX6exXdxXc6xXbxX3xX1dxX1xXf1xXexX3xX204xX15xX65xX1dxX3xX42xXe1axXdxX3xX6exXdxX3xXexX53fxX3xX1dxX42xX9bxX337xXdxX3xX6exX37xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX151xX1xXdaxX1dxX1xX3xXbxX1xX5e3xX21xX3xX82x10d7bxX1dxX42xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX7xX10bxX3xXexX10exXaexX3xX4bxX378xXdxX3xX6exXdxX18exX15xX3xX44xXdxXc6xX1dxX3xXexX1xX15xX131xX1dxX3xX5xX127xXdxX3xX4xX1xXaexX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX21xX3xX4bxXd6xXexX3xX7xX9fxX3xX1xX37xX1dxX42xX3xX44xX1xX1a5xXdxX3xX6exX7cxX3xX1dxX1xX32bxX1dxX3xXexX1xXf1xX78xX3xX82xXf1xXexX3xX82xe231xX3xXexX53fxX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX4xX5e3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1acxX3xXexX82xX9bxX337xX1dxX42xX3xX5xX4cxX1dxX3xX1dxX34xX78xXccxX3xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xX15xX15dxX1dxX3xX44xX1xX252xX3xX4xX1xX15xX78xXa4xX1dxX3xXexX1xX73xX4bxX3xX4xX5e3xX6xX3xXcxX1xX5e3xX3xXexX9bxX4cxX1dxX42xX21xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xXexX1x96f7xX6xX3xXexX1xX15xX131xX1dxX3xX1xX127xXbxX3xXexX65xX4xX3xX6exX7cxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX44xXbexX3xX44xXa4xXexXccxX3xXc9xX1xXdxX18exX15xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX6exX7cxX3xX1bfxX34xX78xX3xXexX1293xX3xX4bxX2cxXdxX3xX204xX15xX6xX1dxX3xXexXcfxX4bxX3xX6ex93b7xX4xX3xX1bfxXdxXc6xXexX3xX6exX2cxXdxX3xX2bxX4cxXdxX3xXexX1xX1acxX3xXexX82xX9bxX337xX1dxX42xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX29xX649xX3xXexX1xXf1xX78xX3xX1dxX1xXf1xXexX21xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxX3xX2bxXdxXc6xX4xX3xX7xX10bxX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX2bxX4cxXdxX3xXcxX131xXbxX3xX6exXaexX34xX1dxX3xX143x95adx10bafxX3xX1daxXcfxX78xX3xX61xX9fxX1dxX42xX3xX55bxX1xX15xX3xX6exX15dxX3xXexX1xX1acxX3xXexX1xX15dxX1dxX42xX3xX4bxXdxX1dxX1xX3xX2bxX4cxXdxX3xX7xX2cxX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1ebxX21xX22xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX3xXexX10exXdxX3xX143xbc03xX4xX3xXcxX1xX73xX1dxX42xX3xXc47xXaexX1dxX42xX3xXb2xX5exX34xX3xXc9xXd6xXdxXb6xX21xX3xXcxX131xXbxX3xX6exXaexX34xX1dxX3xX28xX15xX4bxXdxXexXaexX4bxXaexX3xX44xX1xX15dxX1dxX42xX3xX1xX18exX3xX42xXdxXf1xX15xX3xX42xXdxXa4xX4bxX3xX4bxXaexX1dxX42xX3xX4bxX15xX2cxX1dxX3xX151xX1xXdaxX1dxX1xX3xXbxX1xX5e3xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX7xX4cxX4bxX3xX4xXf1xXbxX3xX4xX1xX37xX1dxX42xX3xX1dxX1xX131xX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX4xX1xXaexX3xX29xX9fxX3xX65xX1dxX3xXc9xX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xX143xX1069xXcxX3xX143xX138exX4xX3xXc4xXcfxX1dxX3xX741xX1xXaexX1dxX42xXccxX3xX151xXa60xX1dxX3xXcxX131xXbxX3xX6exXaexX34xX1dxX3xX55bxXdxX82xXdxX1dxX3xX6exX6xX1dxX42xX3xX4xX7fxX3xX44xXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xX4xX65xX4xX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX25dxX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4fxX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxX4fxX61xXaexX6xX1dxX1xX676xX1dxX42xX1xXdxX10xXbxX676xX61xX47dxX4fxXaxX12xX61xXaexX6xX1dxX1xX3xX1dxX42xX1xXdxXc6xXbxX0xX4fxX6xX12xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX5xf588xX1dxX1xX3xX2bxX9fxX4xX3xX1bfxXdxX6xX21xX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX42xXdxX1f4xXdxX3xX44xX1xX65xXexX3xX2bxX34xX3xXexX1xX9fxX4xX3xXbxX1xX1d7xX4bxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xXdxX3xX6exX7fxX21xX3xXcxX131xXbxX3xX6exXaexX34xX1dxX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXdxXc6xXbxX3xX1dxX12e2xX1dxX42xX3xX31xX5exX31xX3xXexX1xX32bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa4e7xX3xX2bxX4cxXdxX3xXcxX1xX5e3xX3xXexX9bxX4cxX1dxX42xX3xX82xX11c6xX1dxX42xX21xX3xX6exX6xX1dxX42xX3xX4xX7fxX3xX44xXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX1xX1cxX1dxX3xX1dxX40xX6xX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX21xX3xXexX1xX15dxX1dxX42xX3xX204xX15xX6xX3xX2bxXdxXc6xX4xX3xX1daxXcfxX78xX3xX61xX9fxX1dxX42xX3xX1dxX1xX34xX3xX4bxX65xX78xX3xX1dxX1xXdxXc6xXexX3xX6exXdxXc6xX1dxX3xX42xXdxX1f4xX4bxX3xX44xX1xXdaxX3xX151xX1069xX22xX21xX3xX1daxXcfxX78xX3xX61xX9fxX1dxX42xX3xX4xX6fxX15xX3xX6exX9bxX337xX1dxX42xX3xX1dxX1xX11c6xX4bxX3xX42xX7fxXbxX3xXbxX1xX6fxX1dxX3xX4xX1f4xXdxX3xXexX1xXdxXc6xX1dxX3xX42xXdxX6xXaexX3xXexX1xX15dxX1dxX42xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxXccxXccxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX19cxX151xX65xX4xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc45xbb80xX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX44xX1xX15dxX1dxX42xX3xX44xX1xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX83xX1dxX3xX4xX1xX131xX4bxX3xX4xX1xXcfxX1dxX3xX1a5xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX1dxX40xX6xX1a3xX21xX3xX143xXd6xX3xXexX82xX9bxX1a5xX1dxX42xX3xX143xXd6xX3xX55bxXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX2bxX34xX3xXcexX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3xX151xX1xXdaxX3xX29xX2d1xX1dxX42xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX1xX15xX78xXa4xX1dxX3xXexX1xX65xXbxX3xXexX1fdxX1dxX42xX3xXcxX1xX5e3xX3xXexX9bxX4cxX1dxX42xX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3xX73cxX15xXcfxX1dxX3xX741xX1xX18xX4xX3xX6exXdxX3xXc45xX1604xX3xX6exX7cxX3xX1dxX1xXf1xX1dxX3xX4bxX10exX1dxX1xX3xX6exXdxX18exX15xX3xX1dxX34xX78xX3xX2bxX34xX3xX1bfxX34xX78xX3xXexX1293xX3xX4bxXaexX1dxX42xX3xX4bxX15xX2cxX1dxX3xX82xX11c6xX1dxX42xX21xX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX1xX34xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc45xX1604xX3xX7xX10bxX3xX7xX4cxX4bxX3xX82xX6xX3xX4xX65xX4xX3xX204xX15xX78xXa4xXexX3xX6exX1acxX1dxX1xX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX4xX65xX4xX3xX5xX14acxX1dxX1xX3xX2bxX9fxX4xX3xX4bxX34xX3xX1xX378xX3xX4xX7fxX3xXexX1xXa4xX3xX4bxX10exX1dxX1xX21xX3xX1bfxX6xXaexX3xX42xXb28xX4bxX3xX4xX1f4xX3xX2bxXdxXc6xX4xX3xXexX1xX6xX4bxX3xX42xXdxX6xX3xX204xX15xX65xX3xXexX82xX32bxX1dxX1xX3xX4xX252xX3xXbxX1xX6fxX1dxX3xX1xX7fxX6xX3xX61xXaexX6xX1dxX1xX3xX1dxX42xX1xXdxXc6xXbxX3xX1dxX1xX34xX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX4xX5e3xX6xX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX21xX3xX4bxX34xX3xX44xX1xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX1xXf1xXexX3xXexX1xXdxXa4xXexX3xXbxX1xX1f4xXdxX3xX19cxX6exXdxX3xXexX53fxX3xX6exX6fxX15xX1a3xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXc45xXd6xXexX3xX44xX1xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX44xXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX2bxX34xX3xXexX1xX1293xX6xX3xXexX1xX15xX131xX1dxX3xX1dxX34xX78xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX1xXdxXc6xX1dxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xX7fxX6xX21xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX7xX10bxX3xXexXdxXa4xXbxX3xXexX48xX4xX3xXexX73xX1dxX42xX3xXexX2cxX4xXccxX3xX5ex109faxX1dxX3xX1dxX1xXdxX83xX1dxX21xX3xX7xX10bxX3xX4xX7fxX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xX44xX25xX3xX5xX48xX4xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX42xX1xXdxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX0xX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xX309xX15xX6xX1dxX3xXexX82xX378xX1dxX42xX3xX2bxX2e2xX1dxX3xX5xX34xX3xX42xXdxX1f4xXdxX3xX1dxX42xXcfxX1dxX3xX2bxX34xX3xX4xX1xXf1xXexX3xX5xX9bxX127xX1dxX42xX3xX61xXa60xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX0xX4fxX7xXexX82xXaexX1dxX42xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXc4xX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX2bxX34xXaexX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX2bxX2e2xX1dxX3xX6exX6xX1dxX42xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1daxX15xX3xX1xX9bxX4cxX1dxX42xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX4bxX10exX1dxX1xX3xX2bxX34xX3xX6exX7fxX3xX5xX34xX3xX6exXdxX18exX15xX3xX6exX65xX1dxX42xX3xX4bxX53fxX1dxX42xXccxX3xXcxX15xX78xX3xX1dxX1xXdxX83xX1dxX21xX3xXexX1xX10xXaexX3xX4xX65xX4xX3xX4xX1xX15xX78xX83xX1dxX3xX42xXdxX6xX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX25dxX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4fxX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxX4fxXexX1xXaexXdxX676xX7xX15xX676xX61xX2xX4fxXaxX12xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xX0xX4fxX6xX12xX21xX3xX6exXdxX18exX15xX3xX204xX15xX6xX1dxX3xXexX82xX378xX1dxX42xX3xX5xX34xX3xX5xX34xX4bxX3xX7xX6xXaexX3xX6exX1d7xX78xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xX6exX7cxX3xX6exX73xX1dxX42xX3xX44xXbexXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX28xX2cxX3xX5xXdxXc6xX15xX3xX4xX1xXaexX3xX1bfxXdxXa4xXexX21xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX42xXdxX1f4xXdxX3xX1dxX42xXcfxX1dxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX292xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxX3xX9bxX4cxX4xX3xX6exX10exXexX3xX108xX21xX108xX22xX3xXexX25xX3xX27xX28xX29xX21xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX292xX21xX483xX9ffxX3xX7xXaexX3xX2bxX4cxXdxX3xX4xX1fdxX1dxX42xX3xX44xX9bbxX3xX1dxX73xX4bxX3xX22xX106xX2xX292xXccxX3xXc45xX37xX4xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX1dxX34xX78xX3xX6exX7cxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX4xX1f4xXdxX3xXexX1xXdxXc6xX1dxX3xX7xXaexX3xX2bxX4cxXdxX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xXexX1xX65xX1dxX42xX3xX6exX6fxX15xX3xX1dxX73xX4bxXccxX3xXc45xX12e2xX4xX3xX61xX1fdxX3xX2bxX131xX78xX21xX3xX44xX1xXdxX3xXexX1xX1f4xXaexX3xX5xX15xX131xX1dxX3xX2bxX18exX3xXexX32bxX1dxX1xX3xX1xX32bxX1dxX1xX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xX3xX676xX3xX1daxX7cxX3xX1xXd6xXdxX3xXexX10exXdxX3xX55bxX9bbxX3xX1xX378xXbxX3xXexX1xX37xX3xX47dxX21xX3xX309xX15xX2cxX4xX3xX1xXd6xXdxX3xX55bxX1xX7fxX6xX3xX73cxX31xXc4xX3xX4bxX4cxXdxX3xX6exXcfxX78xX21xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX6exX10exXdxX3xX1bfxXdxXfexX15xX3xX309xX15xX2cxX4xX3xX1xXd6xXdxX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX6exX7cxX3xX1bfxX34xX78xX3xXexX1293xX3xX7xX9fxX3xX1bfxX73xX1dxX3xX44xX1xXaexX73xX1dxX3xXexX82xX9bxX4cxX4xX3xX44xX1xX1f4xX3xX1dxX73xX1dxX42xX3xX1xXf1xXbxX3xXexX1xX48xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX18exX1dxX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xXccxX3xX151xX2d1xX1dxX42xX3xX82xXf1xXexX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX204xX15xX6xX1dxX3xX6exXdxXfexX4bxX3xX4xX1xXaexX3xX82xX11c6xX1dxX42xX21xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1bfxX2cxXdxX3xX4xX1f4xX1dxX1xX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xX3xX44xX1xX7fxX3xX44xX1xX73xX1dxX3xX1xXdxXc6xX1dxX3xX1dxX6xX78xX21xX3xX4xX6fxX1dxX3xXexX10exXaexX3xX6exXdxX18exX15xX3xX44xXdxXc6xX1dxX3xX6exXfexX3xX4xX65xX4xX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX2fxX29xX31xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xX7fxX1dxX42xX3xX42xXdxX1f4xXdxX3xX1dxX42xXcfxX1dxX21xX3xX204xX15xX6xX3xX6exX7fxX3xX42xXdxX18xXbxX3xXexX73xX1dxX42xX3xX1dxX73xX1dxX42xX3xX5xX9fxX4xX3xX7xX1f4xX1dxX3xX1daxX15xXf1xXexX3xX4xX1xXaexX3xX1dxX18exX1dxX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xX3xX6exXfexX3xXexX1xX18xX4xX3xX6exX1d7xX78xX3xXexX73xX1dxX42xX3xXexX82xX9bxX1a5xX1dxX42xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXcxX82xXaexX1dxX42xX3xX44xX1xXdxX3xX6exX7fxX21xX3xX5xXdxX83xX1dxX3xX204xX15xX6xX1dxX3xX6exXa4xX1dxX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX2fxX29xX31xX21xX3xX143xXd6xX3xXexX82xX9bxX1a5xX1dxX42xX3xX143xXd6xX3xX55bxXa4xX3xX1xXaexX10exX4xX1xX3xX2bxX34xX3xXcexX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3xX151xX1xXdaxX3xX29xX2d1xX1dxX42xX3xX6exX7cxX3xX44xX1xX1825xX1dxX42xX3xX6exX1acxX1dxX1xX3xX82xX11c6xX1dxX42xX21xX3xX4xX6fxX1dxX3xX4xX1xX5e3xX3xX6exXd6xX1dxX42xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX2fxX29xX31xX3xXexX1xX10xXaexX3xX6exX18xX1dxX42xX3xX6exX1acxX1dxX1xX3xX1xX9bxX4cxX1dxX42xX3xX4bxX34xX3xX151xX1xXdaxX1dxX1xX3xXbxX1xX5e3xX3xX6exX7cxX3xX6exX12e2xXexX3xX82xX6xX21xX3xX5xX34xX3xXexX131xXbxX3xXexX82xX15xX1dxX42xX3xX2bxX34xXaexX3xX4xX65xX4xX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXc6xX3xX4xX6xXaexX21xX3xX1xXdxXc6xX1dxX3xX6exX10exXdxX21xX3xX4xX65xX4xX3xX61xX9fxX3xX65xX1dxX3xX4xX5e3xX6xX3xX4xX65xX4xX3xXexX131xXbxX3xX6exXaexX34xX1dxX3xX6exX6xX3xX204xX15xX2cxX4xX3xX42xXdxX6xXccxXccxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xX19cxX5exXdxXc6xX1dxX3xX1dxX6xX78xX21xX3xX4bxXd6xXexX3xX7xX2cxX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX6exX6xX1dxX42xX3xXexX1xX6xX78xX3xX6exX252xXdxX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXc6xX3xX2bxX34xX3xX4bxX15xX2cxX1dxX3xX4xX1xX15xX78xXfexX1dxX3xX61xX6fxX1dxX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXc6xX3xX7xXe1axX3xX61xX48xX1dxX42xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX1dxX73xX1dxX42xX3xX5xX9bxX127xX1dxX42xX21xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX5xX6xXaexX3xX6exXd6xX1dxX42xX21xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xXexX34xXdxX3xX1dxX42xX15xX78xX83xX1dxX3xX1dxX42xX15xX78xX83xX1dxX3xX2bxX131xXexX3xX5xXdxXc6xX15xX3xX82xX6xX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xX1dxX42xXaexX34xXdxXccxX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xX4xX7fxX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX5xX127xXdxX3xXexX1xXa4xX3xX6exXfexX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX21xX3xX1dxX1xX9bxX1dxX42xX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX4xX6fxX1dxX3xXexX1xX131xX1dxX3xXexX82xX378xX1dxX42xX3xX6exXfexX3xX5xX34xX4bxX3xX7xX6xXaexX3xXexXdxXa4xXbxX3xX4xX131xX1dxX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX1dxX42xX6xX78xX3xX4xX65xX4xX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXc6xX3xX4bxX4cxXdxX21xX3xX4xX15dxX1dxX42xX3xX1dxX42xX1xXc6xX3xXexX2cxXexX21xX3xXdaxXexX3xXexXdxX83xX15xX3xX1xX6xXaexX3xX1dxX73xX1dxX42xX3xX5xX9bxX127xX1dxX42xX3xX4xX2d1xX1dxX42xX3xX1dxX1xX9bxX3xX4xX65xX4xX3xX1dxX42xX15xXb28xX1dxX3xX5xX9fxX4xX3xX44xX1xX65xX4xX3xX6exXfexX3xX4bxX6xX1dxX42xX3xX5xX10exXdxX3xX1xXdxXc6xX15xX3xX204xX15xX1f4xX3xX4xX6xXaexX3xX1xX1cxX1dxX1a3xX21xX3xX143xXd6xX3xXexX82xX9bxX1a5xX1dxX42xX3xXc9xX42xX15xX78xX649xX1dxX3xX151xX1xXdaxX3xX29xX2d1xX1dxX42xX3xX1dxX7fxXdxXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXaexX61xX78xXaxX12xXc47xXdxX83xX1dxX3xX204xX15xX6xX1dxX3xXexX4cxXdxX3xX2bxXf1xX1dxX3xX6exX18exX3xX1dxX34xX78xX21xX3xXexX10exXdxX3xX29xXdxX649xX1dxX3xX6exX34xX1dxX3xX29xXaexX6xX1dxX1xX3xX1dxX42xX1xXdxXc6xXbxX3xXc4xXdxXc6xXexX3xXc9xX6xX4bxX3xXb2xXc4xX143xX2fxXb6xX3xX42xXdxX40xX6xX3xX44xX9bbxX3xX22xX106xX2xX108xX21xX3xX4bxXd6xXexX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1dxX1xX40xX1dxX42xX3xX1dxXd6xXdxX3xX61xX15xX1dxX42xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xXexX131xXbxX3xXexX82xX15xX1dxX42xX3xXexX1xX1f4xXaexX3xX5xX15xX131xX1dxX21xX3xXexX1xX131xX4bxX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXa60xX1dxX3xX5xX34xX3xX4xX1xX5e3xX3xX6exX18exX3xX4xX1xXdaxX1dxX1xX3xX4xX5e3xX6xX3xX29xXdxX649xX1dxX3xX6exX34xX1dxX21xX3xX6exX7fxX3xX5xX34xX3xXexX73xX1dxX42xX3xX4xX9bxX337xX1dxX42xX3xX5xXdxX83xX1dxX3xX44xXa4xXexX3xX44xX1xX15xX3xX2bxX9fxX4xX3xX2fxX29xX31xX3xX2bxX4cxXdxX3xX6exX6fxX15xX3xXexX9bxX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1dxX9bxX4cxX4xX3xXexX82xXaexX1dxX42xX3xX1bfxX2cxXdxX3xX4xX1f4xX1dxX1xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4xX5e3xX6xX3xX1dxX18exX1dxX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xXccxX3xX151xX1xX749xX3xX44xX1xXdxX3xX7xX9fxX3xX5xXdxX83xX1dxX3xX44xXa4xXexX3xX1dxX34xX78xX3xX5xX34xX3xX4xX1xX12e2xXexX3xX4xX1xX10bxX3xX2bxX34xX3xX1xXdxXc6xX15xX3xX204xX15xX1f4xX21xX3xXexX1xX32bxX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX7xX9fxX3xXexX2cxXdxX3xX9bxX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX6exX9bxX127xX4xX3xX5xX127xXdxX3xXdaxX4xX1xX3xX4xX5e3xX6xX3xX61xXa60xX1dxX42xX3xX2bxX2cxX1dxX3xX2fxX29xX31xXccxX3xXc4xX34xX3xX44xX1xXdxX3xX6exX7fxX21xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXexX3xX2fxX29xX31xX3xX1dxX1xXdxX18exX15xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX7xX9fxX3xX4xX7fxX3xXbexX3xX1dxX42xX1xX14acxX6xX3xX5xX4cxX1dxX3xX6exX2cxXdxX3xX2bxX4cxXdxX3xX1dxX18exX1dxX3xX44xXdxX1dxX1xX3xXexXa4xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXaexX15xX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXaexX3xXc9xX42xX15xX78xX83xX1dxX3xXcexX37xX4xX4fxX1bfxX6xXaexX61xX6xX15xXexX15xXccxX2bxX1dxX0xX4fxXbxX12