Nhận diện vũ khí tạo nên sức mạnh của “Thần sấm” A-10
Nhắc đến A-10 người ta thường nghĩ ngay đến tên lửa chống tăng Hellfire, tuy nhiên đó không phải là vũ khí tạo nên danh tiếng của dòng cường kích này.
dd3fxe815x1060exe902x12e51xec6fx1127dx15681x14151xX7xe031x159d7xf32fxef08xef1ex135e6xX5x108f1xXaxefafx1551dxX1x12dfax10a0axX3x122f8xXdx13e27xX16xX3x156c0xf105xX3x10abexX1x14aa2xX3xXex11c43xf817xX3xX16x15d21xX16xX3xX7x103aexX4xX3x14ed3xX25xX16xX1xX3xX4xdfc7xX6xX3xXaxXcxX1xeb45xX16xX3xX7x145a0xX30xXaxX3x11a9exf34cxX2xf47cxX0x119ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a35xX10xX6xX18xXaxX12xX13xX1x12ed4xX4xX3xeae2x12bf7xX16xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX16x10abfx11a98x10b7exXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX6exX6fxX16xX6dxX3xX16xX6dxX1x13f06xX3xX16xX6dxX6x10137xX3xX63xX64xX16xX3xXexX29xX16xX3xX5x14a4bxX6xX3xX4xX1x13834xX16xX6dxX3xXexea9cxX16xX6dxX3xX58xX10xX5xX5x113dfxXdxebb8xX10x155e6xX3xXex14cd4xX84xX3xX16xX1xXdxX29xX16xX3xX63x12487xX3xX20xX1x154a0xX16xX6dxX3xXbxX1x11370xXdxX3xX5x12132xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX16xX29xX16xX3xX18xX6xX16xX1xX3xXexXdxX64xX16xX6dxX3xX4xX36xX6xX3xX18x10f75xX16xX6dxX3xX4xX6exX6fxX16xX6dxX3xX20xX22xX4xX1xX3xX16xXc0xX84x1550bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155c7xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx14aadxX49xX49xXdxXf3xeeefxX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10x12232xX7xX49xX2x14369x1545exf0fbxX49xX169xX169xX18xX47xX47xf0e1x15580x10c73xX16axX47xXexX169xX174xX2xeb27xX5xX47xXf3x13525xXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12x12d69xXexX3xX6xXdxX3xX4xXb2xX3xXexX1x10bf0xX3xX16xX6dxX6fxX3xXa3x15a77xX16xX6dxX3xX63xXdx1137dxXa8xX3xXexX25xX26xX3xX16xX29xX16xX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX25xX16xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX18xXe1xX16xX6dxX3xX4xX6exX6fxX16xX6dxX3xX20xX22xX4xX1xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX5xfa73xX84xX3xX5xfeb7xX16xX6dxX3xX4xX36xX6xX3x14fc2xX1xXb6xX16xX6dxX3x11046xXa8x11acfxX16xX3x12d6fxec8cxX3xX20xX1xXb6xX16xX6dxX3xX16xX1adxX30xX3xde62xX3xX16xX1x1025exX16xX6dxX3xX6dxXdx11f1cxX3xXexXa3xX10xX26xX3xXexX29xX16xX3xX5xX8fxX6xX3xX58xX10xX5xX5xXa1xXdxXa3xX10xX3xX30xXc0xX3xX5xX25xXdxX3xX63xX64xX16xX3xXexX1e5xX3xX30xe565xXexX3xXexX1xX2dxX3xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xX20xX1xX20fxX3xX5x10f80xXdxX3xXexX1xX6fxXdxX3xXbxX1xX20fxX26xX3xXex13883xX3xX63xX236xX16xX6dxX3xX173xX47xX30xX30xX3xebd4xX44x1199dxX45xX172xX49xX44xX3xX44xX1dxX10xX16xX6dxX10xXa3xXf3xX3xX13xX6dxXa8x14a1dxX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX13xX6xXexXdxX26xX16xX6xX5xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX2xX2xX2xX169xX5xX2xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX263xX44xX265xX45xX172xX49xX44xX3xX44xX1dxX10xX16xX6dxX10xXa3xX3xX5xXc0xX3xX30xX1e1xXa8xX3xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexXdxX29xXa8xX3xX4xX1xXa8x10d99xX16xX3xX4xX36xX6xX3xX156xX40xXexX3xX20x1587exX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX16xXc0xX26xXa5xX3xX16xXb2xX3xX4xXb2xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX20xX64xX3xX16xX1xX6exX3xX30xX236xXexX3xX20xX1xX355xXa8xX3xX7x11654xX16xX6dxX3xX30xX20fxX84xX3xX63xX6xX3xX16xXe1xX16xX6dxX3xX263xX6xXexX5xXdxX16xX6dxX3xX1dx10c31xXdxX3xX169xX3xX16xXe1xX16xX6dxX3xX1dxXc0xX3xX7xX8fxX3xX18x13eadxX16xX6dxX3xX63xX25xX16xX3xXexXdxX29xXa8xX3xX4xX1xXa8xX355xX16xX3xX173xX47xX30xX30xXf3xX3x14f57xXc0xX3xX63xXdxX1b3xXa8xX3xXexX25xX26xX3xX16xX29xX16xX3xX18xX6xX16xX1xX3xXexXdxX64xX16xX6dxX3xX4xX36xX6xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX4xX1xX22xX16xX1xX3xX5xXc0xX3xXexXdxX64xX16xX6dxX3xXa3xX22xXexX3xX4xX36xX6xX3xX263xX44xX265xX45xX172xX49xX44xX3xX20xX1xXdxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1x12d49xX6xXa5xX3xXexX1xX2dxX3xX1f5xX30xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX30xXc0xX3xX20xX1xXb6xX16xX6dxX3xX156xX40xXexX3xX20xX361xX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3x101a1xX10xX3xXexX99xX16xX6dxX3xX16xXc0xX26xX3xX30xXa8xX94xX16xX3xX16xX6dxX1xX10xX3xXexX1xX40xX84xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX13xX6xXexXdxX26xX16xX6xX5xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX2xX16axX47xX174xX5xX16bxXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xde5cxX205xX3xX1xX209xXa8xX3xX4x111e6xX3xX7xX94xX3xX63xX25xX16xX3xX5xX29xX16xX3xXexX3a9xXdxX3xX2xX2xX169xX16axX3xX1dxXdxX29xX16xXa5xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX16xXc0xX84xX3xX4xXb2xX3xXexX94xX4xX3xX63xX236xX3xX156xX60xX16xX3xXaxX20xXdxX16xX1xX3xX1xX277xX16xX3xX156xX25xXexX3xX1dxX22xX6xXaxX3xX5xX29xX16xX3xXexX3a9xXdxX3xX173xX174xX47xX47xX3xX1dxXdxX29xX16xX3xX30xX249xXdxX3xXbxX1xX390xXexXa5xX3xX16xX6dxX1xX7fxX6xX3xX5xXc0xX3xX4xX1xX6exX6xX3xXexX3a9xXdxX3xX16bxX47xX3xX6dxXdxX1f5xX84xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX16xXc0xX84xX3xX63x15647xX3xX156xX60xX16xX3xX1xX64xXexX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4xX526xX3xX7xX94xX3xX63xX25xX16xX3xX30xXc0xX3xX16xXb2xX3xX4xXb2xX3xXexX1xX1a6xX3xX30xX6xX16xX6dxX3xXexX1xX10xX26xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3x12884xXdxX20xXdxXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX2xX169xX169xX5xX173xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12x12c3ax13464xX3xX63xX25xX16xX3xX173xX47xX3xX30xX30xX3xX18x121cexX3xX20xX1xXb6xX16xX6dxX3xX1xX1b3xX3xX1xX40xX16xX3xX6dx158d3xX3xX7xX26xX3xX1dxX3a9xXdxX3xX4xX20fxX4xX3xX5xX26xX25xXdxX3xX447xX10xX3xXexX99xX16xX6dxX3xX4xX1xX36xX3xX5xX257xX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX63xX25xXdxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX20fxX4xX3xX16xX6exX3a9xX4xX3xX16xX1xX6exX16xX6dxX3xX7xX26xX3xX1dxX3a9xXdxX3xX4xX20fxX4xX3xX5xX26xX25xXdxX3xXbxX1xX6exX526xX16xX6dxX3xXexXdxX1axX16xX3xX156x1160exX4xX3xXexX1x15578xXbxXa5xX3xX173xX47xX3xX30xX30xX3xX5xXc0xX3xX4xX69dxX3xX16xXe1xX16xX6dxX3xX63xX36xX3xX63xX1a6xX3xX1xX25xX3xX6dxX3baxX4xX3xX156xX40xXexX3xX4xX2dxX3xX5xX26xX25xXdxX3xX447xX10xX3xXexX1xXdxX64xXexX3xX6dxXdxX20fxXbxX3xX16xXc0xX26xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3x12e5fxX26xXa8xXexXa8xX156xX10xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX16axX2xX174xX47xX5xX16axXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12x125efxX30xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX20fxXexX3xXa3xX6xX3xX20xX1xXdxX3xX20xX1xX355xXa8xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX16xXc0xX84xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1xX420xX6xX3xX4xXb2xX3xXexXdxX64xX16xX6dxX3xXaxXa3xX22xXexXaxX3xX20xX71axX26xX3xX18xXc0xXdxX3xX4xX257xX4xX3xX20xX361xX3xX63xddcaxX4xX3xXexXa3xX6exX16xX6dxXf3xX3xde8exX1f5xX84xX3xX5xXc0xX3xXexXdxX64xX16xX6dxX3xX16x1328axX3xX4xX36xX6xX3xXexX1e5xX16xX6dxX3xXbxX1xX20fxXexX3xX156xX60xX16xX3xX20xX1xXdxX3xX263xX44xX265xX45xX172xX49xX44xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1xX420xX6xX3xX16xX1xX6exX16xX6dxX3xX16xX6dxX1xX10xX3xX6dxXdxX94xX16xX6dxX3xX16xX1xX6exX3xX30xX236xXexX3xX1f5xX30xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX18xXa8xX84xX3xX16xX1xX40xXexX3xX18xX26xX3xXexX94xX4xX3xX63xX236xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1xX420xX6xX3xX1f3xXa8xX20fxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX6dxX6xXexX5xXdxX16xX6dxX3xX263xX44xX265xX45xX172xX49xX44xX3xX16xXc0xX84xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX13xX6xXexXdxX26xX16xX6xX5xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX18xXexX1xXa8xX30xX156xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX17bxX17bxX47xX17bxX5x15831xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX18xXexX1xX151xX169xX16axX174xXbxX447xf820xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX151xX9b9xX47xX47xXbxX447xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX103xX29xX16xX3xX4xX25xX16xX1xX3xX1f5xX30xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXa3xX3cxX30xX3xX63xX3cxX84xX3xX4xX1xX64xXexX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4xXe1xX16xX3xX5xXc0xX3xX5xXc0xX16xX3xX20xX1xXb2xXdxX3xX156xX94xX4xX3xXa3xX6xX3xX7xX6xXa8xX3xX30xX249xXdxX3xX5xX26xX25xXexX3xX63xX25xX16xXa5xX3xX18xX26xX3xX5xXc0xX3xX30xX236xXexX3xX4xX6exX6fxX16xX6dxX3xX20xX22xX4xX1xX3xX4xX1xXa8xX84xX29xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1axX30xX3xX1dxX3baxX3xXexX40xX16xX3xX4xXb6xX16xX6dxX3xX4xX20fxX4xX3xX30xX3baxX4xX3xXexXdxX29xXa8xX3xX30xX860xXexX3xX63xX40xXexX3xX16xX29xX16xX3xX30xX249xXdxX3xX5xX3cxX16xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX526xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1xX420xX6xXa5xX3xX156xXdxX16xX1xX3xX5xX22xX16xX1xX3xX1dxXc0xX3xX18xX1f5xX16xX3xXexX1xX6exX6fxX16xX6dxX3xX18xX6exX3a9xXdxX3xX63xX40xXexX3xX63xX1b3xXa8xX3xX4xXb2xX3xXexX1xX1a6xX3xX4xX1xX2dxX16xX6dxX3xX20xXdxX64xX16xX3xX63xX6exf1e6xX4xX3xXexXa3xX715xX16xX3xX1dx1517cxX16xX3xX4xXbcxX16xX1xX3xXexX6exXaedxX16xX6dxX3xX63xX3cxX84xX3xX7xX2dxX4xX3xX30xX25xX16xX1xX3xX1dxXc0xX3xX16xX6dxXa8xX84xX3xX1xXdxX1a6xX30xX3xX16xXc0xX84xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX13xX6xXexXdxX26xX16xX6xX5xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX9b9xX47xX172xX16bxX5xX17bxXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12x10047xX1xX20fxX26xX3xXexX257xX3xX63xX236xX16xX6dxX3xX263xX44xX265xX45xX172xX3xX63xX6exXaedxX4xX3xX1f8xX1f9xX3xX7xXbcxX16xX3xX447xXa8xX40xXexX3xX156xX60xXexX3xX63xX3cxXa8xX3xXexX1e5xX3xX16xX99xX30xX3xX2xX174xX169xX169xX3xX1dxXc0xX3xX7xX8fxX3xX18xX3baxX16xX6dxX3xX7xXa8xX94xXexX3xXexX1e5xX3xX63xXb2xX3xX4xX1xX26xX3xXexX3a9xXdxX3xX16xX6xX84xXf3xX3xXcxX22xX16xX1xX3xXexX3a9xXdxX3xX16xX99xX30xX3xX16bxX47xX2xX173xXa5xX3xX63xX5b6xX3xX4xXb2xX3xXexX878xX16xX6dxX3xX4xX236xX16xX6dxX3xX169xX2xX9b9xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX5xX26xX25xXdxX3xX16xXc0xX84xX3xX63xX6exXaedxX4xX3xX7xXbcxX16xX3xX447xXa8xX40xXexX3xX1dxXc0xX3xX63xX6exXaedxX4xX3xX7xX8fxX3xX18xX3baxX16xX6dxX3xX156xX205xXdxX3xX5xX257xX4xX3xX5xX6exXaedxX16xX6dxX3xX1edxX1xXb6xX16xX6dxX3xX1f3xXa8xX1f5xX16xX3xX1f8xX1f9xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX103x13888xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX16axX173xX47xX172xX5xX169xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xXcxX3cxX30xX3xX156xX60xX16xX3xX1xXdxX1axXa8xX3xX1f3xXa8xXbcxX3xX16xX1xX209xX16xX6dxX3xX1dxXdxX29xX16xX3xX63xX25xX16xX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX173xX47xX3xX30xX30xX3xXexXa3xX26xX16xX6dxX3xX20xX1xX355xXa8xX3xX263xX44xX265xX45xX172xX3xX5xX29xX16xX3xXexX3a9xXdxX3xX2xX16bxX16bxX47xX3xX30xX71axXexX3xXexXa3xX26xX16xX6dxX3xX20xX1xXdxX3xX63xXb2xX3xXexX3cxX30xX3xX156xX60xX16xX3xXexX94xXdxX3xX63xX6xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX1xX390xX16xX6dxX3xX5xX29xX16xX3xXexX3a9xXdxX3xX173xX17bxX17bxX47xX3xX30xX71axXexX3xXexXa3xX26xX16xX6dxX3xX63xXdxX1b3xXa8xX3xX20xXdxX1axX16xX3xXexX1xX8fxX3xX16xX6dxX1xXdxX1axX30xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3x11d5cxX6xX7xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX2xX16bxX47xX173xX5xX172xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX86axXdxX1b3xXa8xX3xX63xX860xX4xX3xX156xXdxX1axXexX3xX4xX36xX6xX3xX5xX26xX25xXdxX3xXbxX1xX20fxX26xX3xX16xXc0xX84xX3xX63xXb2xX3xX5xXc0xX3xX4xX1xX390xX16xX6dxX3xX7xX8fxX3xX18xX3baxX16xX6dxX3xX1xX1axX3xXexX1xX94xX16xX6dxX3xX5xX29xX16xX3xX63xX25xX16xX3xX156xX1adxX16xX6dxX3xX63xXdxX1axX16xXf3xX3xX86axXdxX1b3xXa8xX3xX63xXb2xX3xX1dxX3a9xXdxX3xX1dxXdxX1axX4xXa5xX3xXexX1xX6xX84xX3xX1dxX6baxX3xXexXa3xX22xX4xX1xX3xX20xX1xX22xX3xXexX1e5xX3xX16xXe1xX16xX6dxX3xX7xX390xX16xX6dxXa5xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xX7xX390xX16xX6dxX3xX16xXc0xX84xX3xX4xXb2xX3xX4xX526xX3xX4xX40xXa8xX3xX5xX29xX16xX3xX63xX25xX16xX3xX1dxX3a9xXdxX3xXexX94xX4xX3xX63xX236xX3xX4xX257xX4xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX1xXb6xX16xX6dxX3xX1f3xXa8xX6xX3xX30xX236xXexX3xX1xX1axX3xXexX1xX94xX16xX6dxX3xX4xX26xX16xX3xX1f3xXa8xX6xX84xX3xX63xXdxX1axX16xX3xX63xX860xX4xX3xX156xXdxX1axXexXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xfb14xXa8xX7xXexXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xX0xXdxX30xX6dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX1dxXa8xX3xX20xX1xXdxX3xXexX6xX26xX3xX16xX10xX16xX3xX7xXa8xX4xX3xX30xX6xX16xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7xX6xX30xX3xX6xX3xX2xX47xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXf3xX156xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf3xX1dxX16xX49xX16xX10xX165xX7xX49xX2xX169xX16axX16bxX49xX169xX169xX18xX47xX47xX172xX173xX174xX16axX47xXexX169xX9b9xX174xX9b9xX5xX174xXf3xX17fxXbxX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX26xX18xX84xXaxX12xXcxXa3xX26xX16xX6dxX3xX4xX20fxX4xX3xX4xXa8xX236xX4xX3xX4xX1xXdxX64xX16xX3xXexXa3xX6xX16xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX1f8xX1f9xX3xX7xXa8xX94xXexX3xXexX1e5xX3xX16xX1xX209xX16xX6dxX3xX16xX99xX30xX3xX174xX47xX3xX4xX1xX26xX3xXexX3a9xXdxX3xX16xX6xX84xXa5xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX5xXa8xXb6xX16xX3xX63xXb2xX16xX6dxX3xX6dxXb2xXbxX3xX1dxX6xXdxX3xXexXa3xXe1xX3xX1xX249xX3xXexXa3xXaedxX3xX1xX420xX6xX3xX5xX257xX4xX3xXa3xX40xXexX3xXexX94xXexX3xX4xX1xX26xX3xX156xX236xX3xX156xXdxX16xX1xX3xXexXa3xX29xX16xX3xX4xX1xXdxX64xX16xX3xXexXa3xX6exX6fxX16xX6dxX3xX1dxX3a9xXdxX3xX20xX1xXbcxX3xX16xX99xX16xX6dxX3xX1xX249xX3xXexXa3xXaedxX3xX1xX420xX6xX3xX5xX257xX4xX3xX4xX257xX4xX3xX20xX361xX3xX4xX1xX22xX16xX1xX3xX447xX20fxX4xX3xX1dxXc0xX3xX6xX16xX3xXexX26xXc0xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX20fxX4xX3xX5xX257xX4xX3xX5xX6exXaedxX16xX6dxX3xX63xX277xX16xX6dxX3xX30xXdxX16xX1xX3xX30xX860xXexX3xX63xX40xXexX3xX16xX6dxX6xX84xX3xX4xXbcxX3xX205xX3xX4xX257xX3xX5xX84xX3xX6dxX3cxX16xXf3xX3xX69cxXb2xX3xXexX1xX1a6xX3xX20xX1x131b6xX16xX6dxX3xX63x11ffaxX16xX1xX3xXa3xX1adxX16xX6dxXa5xX3xX20xX1xX355xXa8xX3xX263xX44xX265xX45xX172xX3xX16xXc0xX84xX3xX4xX1xX22xX16xX1xX3xX5xXc0xX3xXexX1xX2dxX3xX63xX5b6xX3xXexX25xX26xX3xX16xX29xX16xX3xXexX1xX6exX526xX16xX6dxX3xX1xXdxX1axXa8xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xXdxX64xX4xX3xX4xX6exX6fxX16xX6dxX3xX20xX22xX4xX1xX3xX4xX526xX3xX44xX45xX2xX47xXf3xX3xX13xX6dxXa8xX277xX16xX3xXbcxX16xX1xX151xX3xX13xX6xXexXdxX26xX16xX6xX5xXf3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51exX26xXa8xXa3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX1edxX1xX20fxX30xX3xXbxX1xX20fxX0xX49xXbxX12