Cụ bà 90 tuổi bị lừa 32 triệu USD
Cụ bà Hong Kong 90 tuổi bị kẻ giả danh là công an Trung Quốc đại lục lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt 32 triệu USD.
c3bbx11d50x165c4x16b93x18097x10f69x15cbfx181d9xe852xX7x17db1x14b64xf65dx11d68xe747x15dc8xX5x177d3xXax12156x11953xefadxX3x148a1x15228xX3x11141xed14xX3xXex15dc9x13fedxXdxX3xX16x17316xX3xX5x13bffxX6xX3x1719bx10730xX3xXex15dc6xXdx10babxX1dxX3x11c68xeb35x1316cxX0xd0f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx180bfxX10xX6x159b4xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX44xf65cx12f94x142a0xX3xea2cxX51xX52xX53xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3x12a8cx13bcfxX3xX53xXdx13db9xX3xX47xX6xX52xX1xX3xX5xX17xX3xX4xeed9xX52xX53xX3xX6xX52xX3xXcxX2cxX1dxX52xX53xX3x11860xX1dxc872xX4xX3xfa01x169e3xXdxX3xX5xX14xX4xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3x176dexX1dxX6xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxed10xX3xX4xX1xXdxf38bx14eb2xX3xX87xX51xX88xXexX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xe70cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc902xX51xX47xc939xXaxX12xd116xX53x108aexdd93xXdxX3xX4xX6xX51xX3xXexX1dxX1exXdxX3xdf97xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xX3xX87xX6xX52xX53xX3xX5xX17xX3xXabxX14xX4xX3xXexXdxd2b3xX1dxX3xX4x1702fxX6xX3xX52xX1x123ebxX52xX53xX3xX65xX66xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX97xX1dxX6xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxXa5xX3xX1x11ec4xX3xX52xX1xe971xXabxX3x10673xX17xX51xX3xX52xX1xX106xX52xX53xX3xX52xX88xX52xX3xX52xX1x1360exX52xX3xX47x105a3xX3xX16xX22xX3xXexX1exX52xX3xXexX1xXd6x136cdxX52xX53xX3xX12dxX17xX3xX53xXdxX17xX1dxX3xX4x1553exXa5xX3xX7x16dfbxX52xX3xX7xX17xX52xX53xX3xX4xX1xX1dxXd1x10ba7xX52xX3xXexXdx113adxX52xX3xX1xX51xdf6fxX4xX3xXexX1xeeb8xX4xX3xX1xXdxX2exX52xX3xX4x14c23xX4xX3xX65xX1xX51xX6axX52xX3xX87x11292xX1dxX3xXexXd6xX3xX65xX1xX75xX52xX53xX3xX4xX15axX3xXexX1xf87exXexXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12xX13xX6axX52xX1xX3xX7xX182xXexX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xX3xX1xX75xXabxX3xX29xX1axX35x1547fxX3xX4xX1xX51xX3xX16xXdxXaaxXexX3xXabx16a59xX6xX3xX1x107e6xX3xX52x1322bxXabxX3xX52xX53xX51xX182xXdxXa5xX3xX52xX1xX106xX52xX53xX3xX65xX66xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX5xXdxXfdxX52xX3xX5xX88xX4xX3xX12dx15003xXdxX3xX4xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX7xX84xX52xX53xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX16xXdxX2exXexX3xXexX1xX179xX3xXexX88xXdxX3xXcxX1xX10xX3x15198xX10xX6xX65xXa5xX3xX65xX1xX1dxX3xXbxX1xX84xX3xX7xX6xX52xX53xX3xXexX2cxX126xX52xX53xX3xX52xX1x1219fxXexX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXa5xX3xX53xXdxX6axX3xX47xX6xX52xX1xX3xX5xX17xX3xX4xX75xX52xX53xX3xX6xX52xX3xXcxX2cxX1dxX52xX53xX3xX82xX1dxX84xX4xX3xX87xX88xXdxX3xX5xX14xX4xXbexX3xX44xX126xX3xX52xX15axXdxX3xX2cx173fdxX52xX53xX3xX47xX6xX52xX1xX3xXexe7cbxX52xX1xX3xX4xX101xX6xX3xX16xX17xX3xX87x11df7xX3xX87xXd6x17e39xX4xX3xX7x17f44xX3xX47xX14xX52xX53xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xXabxe799xXexX3xX12dxX14xX3xX182xX52xX3xX1xedd0xX52xX1xX3xX7xX179xX3xX52xX53xX1xXdxXfdxXabxX3xXexX2cxX126xX52xX53xX3xXe3xX3xX87xX88xXdxX3xX5xX14xX4xXa5xX3xXd1xXfdxX1dxX3xX4xX18cxX1dxX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1dxXd1xX16axX52xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX12dxX17xX51xX3xXexX17xXdxX3xX65xX1xX51xX6axX52xX3xX4xX101xX6xX3x17467xX52xX1xX15axXabxX3xX87xXdxX16fxX1dxX3xXexX2cxX6x1594dxX3xX87xX16axX3x10271xX182xX4xX3xXabxXdxX52xX1xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12xX0xXdxXabxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX52xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxc735xXdxX47xXexX1x1699axX3x1002dxX2xee1axXbxX31ex16395xX3xX1xX10xXdxX53xX1xXexX35dxX3xX28xX1cfxX35fxXbxX31exX364xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX35xX35xXdxXbexX16xX6xX51xX1xX6xXexXdxX52xX1xXbexX12dxX52xX35xX52xX10xX358xX7xX35xX29xX2xX2xX35fxX35xX2xX1axdf0exX47xX28xX2xX29xX28x17dabxX1axX29xXexX1cfxX29xX35fxX29xX5xX39exed11xX28xX28xX361xX29xX35fxX35fx1005dxX1cfxX398xX10xX29xX2xX35fxX16xX398xX47xX19xX19xX10xX4xXbex12b8cxXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xXaxX3xX358xXdxX47xXexX1xX9xXaxX35fxX2xX361xXaxX3xX1xX10xXdxX53xX1xXexX9xXaxX28xX1cfxX35fxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX51xX52xXaxX12xXd4xX1xX106xX52xX53xX3xXex1725axX6xX3xX52xX1xX17xX3xX4xX1xX126xX4xX3xXexX2cxXd7xXdxX3xXe3xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXbexX3x158d3xX52xX1xX35dxX3xe820x17ebbxX234xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12x160adxX17xXdxX3xX52xX53xX17xXd1xX3xX7xX6xX1dxXa5xX3xXabxX2b9xXexX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxX3xX87xXaaxX52xX3xX52xX1xX17xX3xX16xX17xX3xX12dxX207xXdxX3xXabxX2b9xXexX3xX4xX1xXdxXaaxX4xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxX3xX47xXdxX3xX87xX2b9xX52xX53xX3xX12dxX17xX3xX32x14181xea2exX3xX4xX1xX1dxXd1xXfdxX52xX3xX47xX14xX52xX53xX3xX87xX16axX3xX5xXdxXfdxX52xX3xX5xX88xX4xX3xX12dxX207xXdxX3xX4xX75xX52xX53xX3xX6xX52xX3xX53xXdxX6axXbexX3xXcxX2cxX51xX52xX53xX3xX361xX3xXexX1xX182xX52xX53xXa5xX3xX1xX126xX3xXexX1xX1dxXd1xXaaxXexX3xXbxX1xX14xX4xX3xX16xX17xX3xXexX1xX179xX4xX3xX1xXdxX2exX52xX3xX2xX2xX3xX5xX18cxX52xX3xX4xX1xX1dxXd1xX16axX52xX3xX65xX1xX51xX6axX52xX3xX52xX53xX13dxX52xX3xX1xX17xX52xX53xX3xX12dxX207xXdxX3xXexX1exX52xX53xX3xX7xX84xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX29xX361xX1axX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX87xX75xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xX3xd4f4xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33x10727xXbexX3x1191fxX13dxXd1xX3xX5xX17xX3xX7xX84xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX5xX207xX52xX3xX52xX1xX24fxXexX3xX16xX22xX3xX4xX1xXdxXaaxXabxX3xX87xX51xX88xXexX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xXabxX2b9xXexX3xX12dxX14xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX97xX1dxX6xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxX3xXexX88xXdxX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12xX32xX6xX1dxX3xX4xX1dxX2b9xX4xX3xX87xXdxX16fxX1dxX3xXexX2cxX6xXa5xX3xXabxX2b9xXexX3xXexX1xX6xX52xX1xX3xX52xXdxXfdxX52xX3xX2xX19xX3xXexX1dxX1exXdxX3xX87xX2a3xX3xX16xX22xX3xX16xX12axXexX3xX12dxX2c3xX3xXexX2b9xXdxX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX12dxX17xX3xX87xX6xX52xX53xX3xX87xXd6xX2a7xX4xX3xXexX88xXdxX3xX52xX53xX51xX88xXdxXbexX3xX32xX13xX4aaxX234xX3xX87xXd6xX6xX3xXexXdxX52xX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxX3xX16xX22xX3xX16xX12axXexX3xX5xX17xX3xX65xX66xX3xX87xX2a3xX3xX87xXaaxX52xX3xX52xX1xX17xX3xX16xX17xX3xX52xX17xXd1xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xX4xX6axX52xX1xX3xX7xX182xXexX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXa5xX3xX7xX84xX3xX12dxX14xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX97xX1dxX6xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxX3xX87xX2a3xX3xXexX1e2xX52xX53xX3xX2xX398x1718dxX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX97xX1dx12215xX3xX4a9xXa5xX3xX4xX1xXdxXaaxXabxX3xX87xX51xX88xXexX3xX65xX1xX51xX6axX52xX53xX3xX28xX361xX1axX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX87xX75xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXbexX3xXd4xX1e2xXabxX3xX29xX1axX29xX1axXa5xX3xX4xX6axX52xX1xX3xX7xX182xXexX3xX31exX2abxX3xX5xX6afxX3xX2xXbexX2xX19xX28xX3xX12dxX14xX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX97xX1dxX6xX3xX87xXdxX2exX52xX3xXexX1xX51xX88xXdxX3xX12dxX207xXdxX3xXexX1exX52xX53xX3xX7xX84xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX361xX39exX1cfxX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX87xX75xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXbexX3xXd4xX1e2xXabxX3xX52xX53xX51xX182xXdxXa5xX3xXabxX2b9xXexX3xXbxX1xX14xX3xX52xX106xX3xX35fxX361xX3xXexX1dxX1exXdxX3xX87xX2a3xX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX35fxX398xXa5xX19xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX87xX75xX3xX44xX51xX52xX53xX3xX55xX51xX52xX53xXa5xX3xX4x149a8xX52xX53xX3xX16xXe3xXdxX3xXabxX2b9xXexX3xX65xX66xX3xX87xX15axX52xX53xX3xX53xXdxX6axX3xX4xX75xX52xX53xX3xX6xX52xX3xX87xX88xXdxX3xX5xX14xX4xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX51xX47xXd1xXaxX12xX0xXdxXabxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX1dxXabxX16xX3xX47xX1xXdxX47xX10xX3xXdxX13xX10xX52xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX47xXexX1xX35dxX3xX35fxX2xX361xXbxX31exX364xX3xX1xX10xXdxX53xX1xXexX35dxX3xX1cfxX2xX1axXbxX31exX364xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX35xX35xXdxXbexX16xX6xX51xX1xX6xXexXdxX52xX1xXbexX12dxX52xX35xX52xX10xX358xX7xX35xX29xX2xX2xX35fxX35xX2xX1axX398xX47xX28xX2xX29xX1cfxX2xX2xX29xXexX361xX361xX35fxX29xX5xX35fxX3a8xX53xXdxX6xX1dxX7xX47xX2xX35fxX2xX1axX3a8xX52xX12dxX1xXbxXbexX3bexXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xXaxX3xX358xXdxX47xXexX1xX9xXaxX35fxX2xX361xXaxX3xX1xX10xXdxX53xX1xXexX9xXaxX1cfxX2xX1axXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xX47xXdxX12dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xXcxXdxX52xX3xX5xXdxXfdxX52xX3xX97xX1dxX6xX52xX35dxX0xX35xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3a8xXexX1xX1dxXabxX16xX3a8xX6xX52xX47xX3a8xX7xX6xXbxX51xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX17xX3xXcx12c4bxX52xX1xX35dxX3xXcexX12axXexX3xX87xX84xXdxX3xXexXd6xX2a7xX52xX53xX3xX5xX25xX6xX3xX1xX14dxX52xX3xX2xX1axX1axX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxX3xX16xX28dxX52xX53xX3xX4xX1xXdxXfdxX1dxX3xX16xX17xXdxX3xXexX1dxXd1xX16axX52xX3xX30bxXbxX1xXdxX3xX4xX75xX52xX53xX319xX3xXexX2cxX66xX3xXbexXbexXbexXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX6xX52xX3a8xX52xXdxX52xX1xX3a8xXexX2cxX6xXexX3a8xXexX1dxX35xX1xX6xX3a8xXexXdxX52xX1xX3a8xX16xX6xXexX3a8xX47xX51xXdxX3a8xXexX1dxX51xX52xX53xX3a8xX5xX1dxX6xX3a8xX1xX51xX52xX3a8xX2xX1axX1axX3a8xX52xX53xX1dxX51xXdxX3a8xX16xX6xX52xX53xX3a8xX4xX1xXdxX10xX1dxX3a8xX16xX6xXdxX3a8xXexX1dxXd1xX10xX52xX3a8xXbxX1xXdxX3a8xX4xX51xX52xX53xX3a8xXexX2cxX10xX3a8xX4xX1xX51xX3a8xXbxX1xX1dxX3a8xX52xX1dxX3a8xX5xX51xX52xX3a8xXexX1dxX51xXdxX35xX29xX1axX1cfxX2xX29xX28xXbexX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX53xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX35xXabxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX29xX1axX35xX52xX10xX358xX7xX35xX29xX1axX361xX2xX35xX19xX35fxX47xX1cfxX1axX398xX1cfxX361xX1cfxX361xXexX39exX1axX29xX39exX5xX361xX3a8xX28xX28xX3a8xX4xX51xXbxXd1xXbexX3bexXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX12dxX12xX0xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX17xX3xXcxX8fdxX52xX1xX35dxX3xXcexX12axXexX3xX87xX84xXdxX3xXexXd6xX2a7xX52xX53xX3xX5xX25xX6xX3xX1xX14dxX52xX3xX2xX1axX1axX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxX3xX16xX28dxX52xX53xX3xX4xX1xXdxXfdxX1dxX3xX16xX17xXdxX3xXexX1dxXd1xX16axX52xX3xX30bxXbxX1xXdxX3xX4xX75xX52xX53xX319xX3xXexX2cxX66xX3xXbexXbexXbexXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX6xX52xX3a8xX52xXdxX52xX1xX3a8xXexX2cxX6xXexX3a8xXexX1dxX35xX1xX6xX3a8xXexXdxX52xX1xX3a8xX16xX6xXexX3a8xX47xX51xXdxX3a8xXexX1dxX51xX52xX53xX3a8xX5xX1dxX6xX3a8xX1xX51xX52xX3a8xX2xX1axX1axX3a8xX52xX53xX1dxX51xXdxX3a8xX16xX6xX52xX53xX3a8xX4xX1xXdxX10xX1dxX3a8xX16xX6xXdxX3a8xXexX1dxXd1xX10xX52xX3a8xXbxX1xXdxX3a8xX4xX51xX52xX53xX3a8xXexX2cxX10xX3a8xX4xX1xX51xX3a8xXbxX1xX1dxX3a8xX52xX1dxX3a8xX5xX51xX52xX3a8xXexX1dxX51xXdxX35xX29xX1axX1cfxX2xX29xX28xXbexX1xXexXabxXaxX12xX44xX17xX3xXcxX8fdxX52xX1xX35dxX3xXcexX12axXexX3xX87xX84xXdxX3xXexXd6xX2a7xX52xX53xX3xX5xX25xX6xX3xX1xX14dxX52xX3xX2xX1axX1axX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxX3xX16xX28dxX52xX53xX3xX4xX1xXdxXfdxX1dxX3xX16xX17xXdxX3xXexX1dxXd1xX16axX52xX3xX30bxXbxX1xXdxX3xX4xX75xX52xX53xX319xX3xXexX2cxX66xX3xXbexXbexXbexX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX13xX75xX52xX53xX3xX6xX52xX3xX1xX1dxXd1xX2exX52xX3xX13xX6xX52xX3x15fa2xX2b9xX4xX3xX546xX44xX17xX3xXcxX8fdxX52xX1xX553xX3xX12dxX25xX6xX3xX87xXdxX16fxX1dxX3xXexX2cxX6xXa5xX3xX5xX17xXabxX3xX2cx100ecxX3xX87xX84xXdxX3xXexXd6xX2a7xX52xX53xX3xX44x13be7xX3xX13xX75xX52xX53xX3xXcxX17xXdxX3xX546xX32xXd4xX3xX29xX1axX1axX2xXa5xX3xXexX2cx16454xX3xXexX88xXdxX3xX31exX2a3xX3xX44xX425xX6xX3xX32xX14dxX52xXa5xX3xX1xX1dxXd1xX2exX52xX3xX44xX425xX6xX3xX461xX6xX52xX53xX3x11903xX3xXcxX234xX3xX556xX17xX3xXd4xX15exX52xX53xX553xX3xX7xX2abxX3xX47xX14xX52xX53xX3xXabxX88xX52xX53xX3xX31exX2a3xX3xX1xX2b9xXdxX3xd021xX6xX5xX51xX3xX87xX1e2xX52xX53xX3xXexXdxX52xX3xXabxX75xXdxX3xX53xXdxX207xXdxX3xXexX1dxXd1xX16axX52xX3xX30bxXbxX1xXdxX3xX4xX75xX52xX53xX319xX3xXexX2cxX66xX3xX4xX1xX51xX3xXbxX1xX14xX3xX52xX106xX3xX5xX207xX52xX3xXexX1dxX1exXdxXa5xX3xX87xX16axX3xX5xX25xX6xX3xX87xX6axX51xX3xX1xX14dxX52xX3xX2xX1axX1axX3xX52xX53xXd6xXd7xXdxXbexX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX12dxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX51xX52xX3xX53xX182xXdxX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1exX52xX53xX3xXexX1xX84xX52xX53xX3xX33xX51xX52xX6xX5xX47xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxX3xX16xX22xX3xXexX1x1088axXabxX3xX12dxX24fxX52xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX12dxX14xX3xX65xXdxX2exX52xX3xX47xX1dbxX52xX53xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX7xX6xXdxX3xXabxX14xX4xXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX47xXdxX10xXabxX3a8xX52xX51xX52xX53xX35xX4xX51xX52xX3a8xX53xX6xXdxX3a8xX4xX1dxX6xX3a8xXexX51xX52xX53xX3a8xXexX1xX51xX52xX53xX3a8xX47xX51xX52xX6xX5xX47xX3a8xXexX2cxX1dxXabxXbxX3a8xX16xXdxX3a8xXexX1xX6xXabxX3a8xX12dxX6xX52xX3a8xXexX2cxX51xX52xX53xX3a8xX12dxX1dxX3a8xX65xXdxX10xX52xX3a8xX47xX1dxX52xX53xX3a8xXexXdxX10xX52xX3a8xX7xX6xXdxX3a8xXabxX1dxX4xX35xX29xX1axX28xX1axX361xX35fxXbexX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX53xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX35xXabxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX29xX1axX35xX52xX10xX358xX7xX35xX29xX1axX1cfxX398xX35xX2xX29xX398xX47xX1cfxX29xX2xX361xX398xX28xX29xXexX35fxX19xX1cfxX1cfxX398xX5xX1axXbexX3bexXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX12dxX12xX0xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX51xX52xX3xX53xX182xXdxX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1exX52xX53xX3xXexX1xX84xX52xX53xX3xX33xX51xX52xX6xX5xX47xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxX3xX16xX22xX3xXexX1xXcc9xXabxX3xX12dxX24fxX52xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX12dxX14xX3xX65xXdxX2exX52xX3xX47xX1dbxX52xX53xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX7xX6xXdxX3xXabxX14xX4xXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX47xXdxX10xXabxX3a8xX52xX51xX52xX53xX35xX4xX51xX52xX3a8xX53xX6xXdxX3a8xX4xX1dxX6xX3a8xXexX51xX52xX53xX3a8xXexX1xX51xX52xX53xX3a8xX47xX51xX52xX6xX5xX47xX3a8xXexX2cxX1dxXabxXbxX3a8xX16xXdxX3a8xXexX1xX6xXabxX3a8xX12dxX6xX52xX3a8xXexX2cxX51xX52xX53xX3a8xX12dxX1dxX3a8xX65xXdxX10xX52xX3a8xX47xX1dxX52xX53xX3a8xXexXdxX10xX52xX3a8xX7xX6xXdxX3a8xXabxX1dxX4xX35xX29xX1axX28xX1axX361xX35fxXbexX1xXexXabxXaxX12xX13xX51xX52xX3xX53xX182xXdxX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1exX52xX53xX3xXexX1xX84xX52xX53xX3xX33xX51xX52xX6xX5xX47xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxX3xX16xX22xX3xXexX1xXcc9xXabxX3xX12dxX24fxX52xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX12dxX14xX3xX65xXdxX2exX52xX3xX47xX1dbxX52xX53xX3xXexXdxX16fxX52xX3xX7xX6xXdxX3xXabxX14xX4xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXcexX17xX3xX4a9xX12dxX6xX52xX65xX6xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxXa5xX3xX4xX51xX52xX3xX53xX182xXdxX3xX12dxX17xX3xX5xX17xX3xX4xX84xX3xX12dxX24fxX52xX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1exX52xX53xX3xXexX1xX84xX52xX53xX3xX33xX51xX52xX6xX5xX47xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxXa5xX3xX12dxX25xX6xX3xX16xX22xX3xXexX1xXcc9xXabxX3xX12dxX24fxX52xX3xX5xXdxXfdxX52xX3xX97xX1dxX6xX52xX3xXexX207xXdxX3xX4xX182xX51xX3xX16xX1dxX2b9xX4xX3xX7xX2abxX3xX47xX14xX52xX53xX3xX7xX6xXdxX3xXabxX14xX4xX3xX87xX297xX4xX1xX3xX4xX182xX4xX3xX97xX1dx16738xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX2a7xXdxX3xX52xX1xX1dxX19dxX52xX3xX47xX1dbxX52xX53xX3xX4xX1xX51xX3xX5xX141xX3xX52xX1xX19dxXabxX3xX4xX1x117d9xX4xX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1exX52xX53xX3xXexX1xX84xX52xX53xX3xXcxX2cxX1dxXabxXbxX3xX1xXbcfxXdxX3xX52xX1e2xXabxX3xX29xX1axX2xX39exXbexX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX12dxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX461xX6xXd1xX3xX2xXa5xX35fxX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xX3xXexX25xX3xX97xX1dxXf8axX3xX4xXfadxX1dxX3xXexX2cxX2a7xX3xX13xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3xX87xX16axX3xXabxX1dxX6xX3xXba1xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3xX31xX2cxX1dxX7xXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX31exX10xX35xX12dxX6xXd1xX3a8xX2xX3a8xX35fxX3a8xXexX2cxXdxX10xX1dxX3a8xX1dxX7xX47xX3a8xXexX1dxX3a8xX97xX1dxXd1xX3a8xX4xX1dxX1dxX3a8xXexX2cxX51xX3a8xX4xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3a8xX47xX10xX3a8xXabxX1dxX6xX3a8xX5xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3a8xX1dxX2cxX1dxX7xX35xX2xX19xX35fxX19xX28xX361xXbexX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX53xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX35xXabxX10xX47xXdxX6xX35xX2xX29xX1axX35xX52xX10xX358xX7xX35xX29xX1axX28xX29xX35xX2xX29xX398xX47xX28xX1axX361xX29xX1axX29xX2xXexX398xX1axX2xX398xX5xX2xXbexX3bexXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxX1exXdxX3xX16xX22xX3xX5xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX12dxX12xX0xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX461xX6xXd1xX3xX2xXa5xX35fxX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xX3xXexX25xX3xX97xX1dxXf8axX3xX4xXfadxX1dxX3xXexX2cxX2a7xX3xX13xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3xX87xX16axX3xXabxX1dxX6xX3xXba1xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3xX31xX2cxX1dxX7xXaxX3xX1xX2cxX10xX3afxX9xXaxX35xX31exX10xX35xX12dxX6xXd1xX3a8xX2xX3a8xX35fxX3a8xXexX2cxXdxX10xX1dxX3a8xX1dxX7xX47xX3a8xXexX1dxX3a8xX97xX1dxXd1xX3a8xX4xX1dxX1dxX3a8xXexX2cxX51xX3a8xX4xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3a8xX47xX10xX3a8xXabxX1dxX6xX3a8xX5xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3a8xX1dxX2cxX1dxX7xX35xX2xX19xX35fxX19xX28xX361xXbexX1xXexXabxXaxX12xX461xX6xXd1xX3xX2xXa5xX35fxX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xX3xXexX25xX3xX97xX1dxXf8axX3xX4xXfadxX1dxX3xXexX2cxX2a7xX3xX13xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3xX87xX16axX3xXabxX1dxX6xX3xXba1xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3xX31xX2cxX1dxX7xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX2cxX51xX52xX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXd4xX53xXd6xXd7xXdxX3xX87xX17xX52xX3xX75xX52xX53xX3xXe3xX3xXcxX10xX31exX6xX7xX3xX546xX4aaxXf8axX553xX3xX16xX22xX3xX4xX182xX51xX3xX16xX1dxX2b9xX4xX3xX12dxX6xXd1xX3xXexX207xXdxX3xX2xXa5xX35fxX3xXexX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xX32xX33xX3xXexX25xX3xX97xX1dxXf8axX3xX4xXfadxX1dxX3xXexX2cxX2a7xX3xX13xX51xX12dxXdxX47xX3a8xX2xX19xX3xX87xX16axX3xXabxX1dxX6xX3xX4xX182xX4xX3xX12dxX19dxXexX3xX47xX14xX52xX53xX3xX31exX6xX3xX31ex125c7xXa5xX3xXexX2cxX51xX52xX53xX3xX87xX15axX3xX4xX15axX3xXabxX2b9xXexX3xX4xX1xXdxXaaxX4xX3xXba1xX6xXabxX16xX51xX2cxX53xX1xXdxX52xXdxX3xX31xX2cxX1dxX7xXbexX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX12dxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX1dxX5xX12xX0xX47xXdxX12dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX35xX47xXdxX12dxX12xX0xX35xX47xXdxX12dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX51xX1dxX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xX461xXd4xd814xX0xX35xXbxX12