Thông báo Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Lễ an táng diễn ra vào ngày 10/4 tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.
295dx38c5x7a3ax5449x4fe4x7649x41f3x4f62x9f94xX7x7797x372ex54c7x4affxaa29x6c7cxX5x8660xXax7064xXcxX1x358fx971cx957axX3xa6e1x8325x5d54xX3x4a4dx8066xX3xXexX6xX16xX17xX3xXcx9b00x8b51xX16xX17xX3xXex9746x5e2exX16xX17xX3x6156x9bc5xX16xX17xX3x57e9x31f2xX3x8601xX17xX27x447exa58bxX16xX0x49b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3b2exX10xX6x2c9fxXaxX12xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xa79dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xaec1xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX5dxX2cxac60xX4xX3xXex6109xX3xX4xX1x8db3xX4xX3x6dcdxX2dxXdxX3xX16xX17xX1xXdxX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xX4x76f1xXbxX3xX39xX1x4f4cxX3xX16xX2cxX2dxX4x81f5xX3xX1dxX1exX3xX6xX16xX3xXexX1axX16xX17xX3xX52xXdxX1exX16xX3xX26xX6xX3xX82xX9exX1bxX3xX16xX17xX9exX3cxX3xX2x9bd6xX40x527dxX3xXexb549xXdxX3xX39xX17xX1x86f3xX6xX3xXexX26xX6xX16xX17xX3x6756xX15xX16xX17xX3xX82xXdxX3dxX16xX3x313bxXcexX16xX1xX3xX4fx4a0cxX16xX17xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX10xX16xXexX10xX26xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7x4cbdxXdxXbxX10xX19xX1bxa78cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xXaxX3xX1xX26xX10x43b0xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x8cc0xX40xX40xXdx2f2fxX6xX17xX10xX7xXa4xX82xX1bxX82xXa4xX82xX16xX40xX10dx313dxXc3xXc3xX40xX27xXbxX5xX1bxX6xX52xX10xX52xX40xX3cxX148xX17xXc5xX17x9ad2xX52xX3cxXdx727cxX10xX5xX3cx6faexX27xae67xX82xX10xX27x7efexX17xX40xX168xXc3xX2x6751x4c72xXc3xXc5xX17dxXc3xX170xX40xXexX27xX1bxX16xX17xX17dxX52xX1bxX16xX17xX17dxX7xX3cxX17dxX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX17dxX16cxX1bxX176xX6xXa4x5c3fxXbxX17xXaxX12xX0xXdxX148xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX148xX7x668axXbxX1xX1bxXexX1bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX7xX37xX3xX16xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX7x94a8xX3xX3cxX3dxX16xX3xX16xX17xX1x7684xX3xXexXc8xXdxX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXexX26xX6xX16xX17xX3xX82xXcexX16xX1xX3xX1xXe7xX16xX17x8acdxX3xX1xX9exX3xX16x8b84xXdxX3xX1xad8cxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX40xX40xXdxXa4xX19xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX82xX16xX40xX16xX10xX10dxX7xX40xX2xX17cxX2xXc5xX40xX2xXc3x4cb1xX52xX2xX2xX170xXc5xaf42xXc5xX168xXexX156xXc3xXc5xX2xX5xX2xXa4xX19exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xXaxX3xX52xX6xXexX6xX1b2xXbxX1xX1bxXexX1bxX1b2xX1bxX26xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX1b2xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX144xX40xX40xXdxX148xX6xX17xX10xX7xXa4xX82xX1bxX82xXa4xX82xX16xX40xX27xXbxX5xX1bxX6xX52xX10xX52xX40xX3cxX148xX17xXc5xX17xX168xX52xX3cxXdxX16cxX10xX5xX3cxX170xX27xX172xX82xX10xX27xX176xX17xX40xX168xXc3xX2xX17cxX17dxXc3xXc5xX17dxXc3xX170xX40xXexX27xX1bxX16xX17xX17dxX52xX1bxX16xX17xX17dxX7xX3cxX17dxX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX17dxX16cxX1bxX176xX6xXa4xX19exXbxX17xXaxX3xX52xX6xXexX6xX1b2xX52xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX26xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b2xXexX1xX27xX148xX19xX1b2xX6xX16xX52xX1b2xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX82xX9exX3xX16xaa78xXdxX3xX17xX1xXdxX3xX52xX99xX27xX3xX36x6bc6xX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xXexXdx96f9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX3cdxX3xX4fxX9exX3xXcxXcexX16xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX13cxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX16xX1xX1b2xXexX26xXdxX40xXexX26xX27xX16xX17xX1b2xXexX27xX1bxX16xX17xX1b2xX52xX1bxX16xX17xX1b2xX7xX3cxX1b2xX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX1b2xX82xX6xX1b2xX16xX1bxXdxX1b2xX17xX1xXdxX1b2xX52xX6xX27xX1b2xX7xX1bxX1b2xX4xX1xXdxX1b2xX1xX27xX3cxX1b2xXexXdxX10xX16xX1b2xXbxX1xX27xX1bxX16xX17xX1b2xX1bxX1b2xX1xX6xX1b2xXexXdxX16xX1xX40xX2x717dxXc3xX17cxX2xX17cxXa4xX1xXexX148xXaxX12xX0xXdxX148xX17xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX40xX148xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX168xXc3xX40xX16xX10xX10dxX7xX40xX2xX17cxX2xX23fxX40xX2xX168xX44bxX52xXc3xX168xXc3xXc5xXc5xX23fxX170xXexX168xXc3xX168xX23fxX5xX168xX1b2xX6xX16xX1xX1b2xX52xX6xXdxX1b2xX52xXdxX10xX16xXa4xX19exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX82xX12xX0xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX82xX9exX3xX16xX3c1xXdxX3xX17xX1xXdxX3xX52xX99xX27xX3xX36xX3cdxX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xXexXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX3cdxX3xX4fxX9exX3xXcxXcexX16xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX13cxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX16xX1xX1b2xXexX26xXdxX40xXexX26xX27xX16xX17xX1b2xXexX27xX1bxX16xX17xX1b2xX52xX1bxX16xX17xX1b2xX7xX3cxX1b2xX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX1b2xX82xX6xX1b2xX16xX1bxXdxX1b2xX17xX1xXdxX1b2xX52xX6xX27xX1b2xX7xX1bxX1b2xX4xX1xXdxX1b2xX1xX27xX3cxX1b2xXexXdxX10xX16xX1b2xXbxX1xX27xX1bxX16xX17xX1b2xX1bxX1b2xX1xX6xX1b2xXexXdxX16xX1xX40xX2xX44bxXc3xX17cxX2xX17cxXa4xX1xXexX148xXaxX12xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX82xX9exX3xX16xX3c1xXdxX3xX17xX1xXdxX3xX52xX99xX27xX3xX36xX3cdxX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xXexXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX3cdxX3xX4fxX9exX3xXcxXcexX16xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX4fxX9exX3xXcxXcexX16xX1xX3xXex7d54xX3xX1xX9exX1bxX3xX176xX1xXdxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX5dx8c37xX3cxX3xX239xX23fxX3xX16xb709xX148xX201xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX201xX3xXd7xX1x4b3fxX3xX16xX1xXdx862fxX148xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xb641xX4xX3xX4fx651cxX27xX3xX4x6594xX16xX3xXexXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3x794dxX207xX3xX5dxX207xXdxX3xXcxX26xX2cx69c8xX16xX17xX3xX36xX3c1xX16xX3xX4xX1x9404xX16xX3xXexX1xX15xX16xX3xX44bxX201xX3xX113x44d6xX3xX4fxX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX15xX201xX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX4fxX2cxX3c1xX16xX17xX3x2e46xX1xX3dxX3xX5xX9exX148xX3xX4xX625xX16xX3xX4xX7fxX3xX4xX1xXdx5305xX16xX3xX5dxX99xX27xX201xX3xXexXdxX6c3xXbxX3xX7xX7fxX4xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1xXdxX6c3xX16xX3xXexX26xX2cxX683xX16xX17xX3xX148xXdxX3d9xX16xX3xX39xX6xX148xX201xX3xX16xX3c1xXdxX3xX5dxabd9xXexX3xX36xX3cdxX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xXcxXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xX655xX4xX3xX4fxX659xX27xX3xX4xX65dxX16xX201xX3xX36xX3cdxX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xXcxXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX31xX1bxX9exX16xX3xX239xX239xX17cxX3xX82xX9exX3xX31xX1bxX9exX16xX3xX239xXc3xXc3xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX27xX5xX12xX0xX52xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xb298xX16xX17xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX7xX7b3xX16xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3x473dxX27x4b99xX4xX3xX1xX207xXdxX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xb4cexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xXd7xX1xX647xX3xXexb719xX4xX1xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xX7dexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xX7dexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3x5bc8xX3cxX3xX19xX6xX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3x8936xX6f4xXexX3xXexX26xX659xX16xX3xXcxX7bxX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX3xX82xX9exX3xX17xXdxX6xX3xX5dxX20bxX16xX1xX3xX82xX15xX3xX4x4231xX16xX17xX3xXexX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xXexXdxX6c3xX4xX3xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX16xX144xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3x85b9xXexX3dxX16xX3xX176xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xX4fxb044xX27xX3xXe1x5379xX201xX3xX679xX64xX3xX52xX6xX16xX1xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xXe1xX625xX16xX3xX31xX32xX16xX17x7952xX201xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX9exX3cxX3xXc3xX2xX40xX23fxX40xX2xX17cxX168xX23fx6f8axX3xX16cxX27xX3dxX3xX16cxX27xX1axX16xX3xX113xX699xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX201xX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xXc8xX4xX1xX201xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xX92dxX3xXexX1xX2cxX683xX16xX17xX3xXexX26x9e29xX3xXexXc8xXdxX3xX7xX7ccxX3xX16xX1xX9exX3xX239xXc5xX3xX5dxX2cxX683xX16xX17xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xX679xX1e6xX16xX1xX3xX6b1xX1xXdxX3dxX148xX201xX3xX16cxX27xX659xX16xX3xX4fxX6xXdxX3xX679xX9exX3xXcxX26xX2cxX16xX17xX201xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXbxX1xX7ccxX3xX4fxX9exX3xX39xX207xXdxXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX1bxXc8xXexX3xX5dxX207xX16xX17xX3xX4xX1axX4xX1xX3xX148xXc8xX16xX17xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX23fxX170xX201xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX176xX6c3xXexX3xX16xXc8xXbxX3xX82xX9exX1bxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX168xX40xX2xX17cxX23fxX17cxXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX5dxX699xX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX82xX655xX144xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX4xX1axX4xX3xX176xX1x71afxX6xX3x8c26xXe1xX201xX3xXe1xX201xX3xXe1xXa65xX92dxX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX52xX60exX3xX176xX1xX27xX3cxX6c3xXexX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX176xX1xX1bxX1axX3xXe1xX92dxX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXe1xXa65xX92dxX3xX16xX17xX27xX3cxX3dxX16xX144xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xX239xX239xX17cxX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xX647xX3cxX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX647xX3cxX3xX239xX239xX17cxX92dxX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xX4xX7ccxX3xX82xX99xX16xX201xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX679xX207xX3xX5dxX207xXdxX3xXexX20bxX16xX1xX3xX16xX17xX27xX3cxX64cxX16xX3xX3cdxX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX4fxXc8xX3xX1dxX9exX1bxX92dxX3xXcxX1xX7fxX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX679xX207xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xXbxX1xX7dexX16xX17xX92dxX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX679xX207xX3x432dxX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xX92dxX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX679xX207xX3xa463xXdxX6xX1bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX82xX659xX16xX3xXexX7b3xXdxX92dxX3x5393xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX8e2xX16xX6xX3cxX3xX5xX9exX3xXb93xX1xXa62xX3xXcxX1xX647xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX917xX92dxX3xX5dxXc8xXdxX3xX19xXdx6390xX27xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXa65xX201xX3xXe1xXa65xX201xX3xXe1xXa65xXa65xX201xX3xXe1xXa65xXa65xXa65xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX36xX6xX27xX3xX148xX207xXexX3xXexX1xX683xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX5xX61exX148xX3xX19xX64cxX16xX1xX3xX16xX6f4xX16xX17xX201xX3xX148xX6f4xX4xX3xX52xX89dxX3xX5dxX699xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX31xX7b3xX16xX17xX201xX3xX39xX1xX9exX3xX16xX2cxX2dxX4xX201xX3xXexX659xXbxX3xXexX1xXbdbxX3xX4xX1axX4xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX7xX2cxX201xX3xX19xX1axX4xX3xX7xXcexX3xX82xX9exX3xX17xXdxX6xX3xX5dxX20bxX16xX1xX3xXexX659xX16xX3xXexX20bxX16xX1xX3xX4xX1xX625xX148xX3xX7xXa62xX4xX201xX3xX4xX7fxX27xX3xX4xX1xX8f9xX6xX201xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX52xX1bxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX4xX6xX1bxX201xX3xX7xX7fxX4xX3xX3cxX6c3xX27xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX699xX3xXex75e0xX3xXexX26xX65dxX16xX3xX1xX32xXdxX3xX2xX2xX3xX17xXdxX683xX3xXc5xX168xX3xXbxX1xX975xXexX201xX3xX16xX17xX9exX3cxX3xXc3xXc5xX40xXc5xX40xX168xXc3xX2xX17cxX3xX8e2xXexX7fxX4xX3xX16xX17xX9exX3cxX3xX23fxXc3xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc3xX168xX3xX16xX625xX148xX3xX6b1x97e3xX3xX4fxX77xXdxX917xX3xXexXc8xXdxX3xX679xX64cxX16xX1xX3xX82xXdxX64cxX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX5dxX207xXdxX3xX2xXc3xX170xX201xX3xX4fxX9exX3xX39xX207xXdxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxX26xX3dxX16xX3xX170xXc3xX3xX16xX625xX148xX3xX1xX1bxXc8xXexX3xX5dxX207xX16xX17xX3xX4xX1axX4xX1xX3xX148xXc8xX16xX17xX201xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX699xX3xX4xXa62xX3xX16xX1xXdxX3d9xX27xX3xX5dxXa62xX16xX17xX3xX17xXa62xXbxX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX60exX3xX16xX17xX1xXdxX64cxXbxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX148xXc8xX16xX17xX3xX4xX647xX6xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX4xX647xX6xX3xX52xX61exX16xX3xXexX207xX4xX201xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX31xX7b3xX16xX17xX201xX3xX39xX1xX9exX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXexX26xX6xX1bxX3xXexX6f4xX16xX17xX3xX4fxX27xX61exX16xX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX36xX6xX1bxX3xX82xX9exX16xX17xX201xX3xX4fxX27xX61exX16xX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX1xXc8xX16xX17xX3xX39xX1xX99xXexX201xX3xX4fxX27xX3cxX3xX1xXdxX64cxX27xX3xX170xXc3xX3xX16xX625xX148xX3xXexX27xX7bxXdxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX16xX1xXdxX3d9xX27xX3xX1xX27xX61exX16xX201xX3xX1xX27xX3cxX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX16cxX27xa75fxX3xX176xX1xX1axX4xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX31xXbdbxX3xXex682exX3xX5xX7dexX16xX17xX3xXexX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xXexXdxX6c3xX4xX3xX82xX9exX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX659xX16xX3xX16xX1xX8f9xX16xX17xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXexX64xX4xX1xX201xX3xX4xX7ccxX16xX17xX3xX1xXdxX6c3xX16xX3xX4xX647xX6xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX201xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX7xX7b3xX16xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX1xX207xXdxX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xX7dexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xX7dexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX1xX7dexX6xX3xX113xX699xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1xX647xX3xX16xX17xX1xXcexX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX201xX3xX861xX3cxX3xX19xX6xX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX873xX6f4xXexX3xXexX26xX659xX16xX3xXcxX7bxX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX3xX16cxX27xX3cxX6c3xXexX3xX5dxX801xX16xX1xX3xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX82xX2dxXdxX3xX16xX17xX1xXdxX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xX4xX99xXbxX3xX39xX1xX9exX3xX16xX2cxX2dxX4xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xXcx9975xX873xX3xXcxa951xXcxX3xXcxXa65x2985x62acxX3xX36x8833xX3xX31x6d57xX39xXb7fxX3xXd7xX4fx6a3fxX3xXcx6034xX1044xX39xXb7fxX3xXcx718ax2e3bxX39xXb7fxX3xX31xX104axX39xXb7fxX3xX36x76c5xX3xX39xXb7fxX1044x3709x95b1xX39xX0xX40xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX201xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX8e2xX16xX6xX3cxX3xX5xX9exX3xXb93xX1xXa62xX3xXcxX1xX647xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX917xX201xX3xX16xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX679xX207xX3xX5dxX207xXdxX3xXcxX26xX2cxX683xX16xX17xX3xX36xX3c1xX16xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX8e2xXexX3dxX16xX3xX176xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xX4fxX8f9xX27xX3xXe1xX8fdxX201xX3xX679xX64xX3xX52xX6xX16xX1xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xXe1xX625xX16xX3xX31xX32xX16xX17xX917xX201xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX9exX3cxX3xXc3xX2xX40xX23fxX40xX2xX17cxX168xX23fxX92dxX3xX16cxX27xX3dxX3xX16cxX27xX1axX16xX3xX113xX699xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX201xX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xXc8xX4xX1xX201xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xX92dxX3xXexX1xX2cxX683xX16xX17xX3xXexX26xX975xX3xXexXc8xXdxX3xX7xX7ccxX3xX16xX1xX9exX3xX239xXc5xX3xX5dxX2cxX683xX16xX17xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xX679xX1e6xX16xX1xX3xX6b1xX1xXdxX3dxX148xX201xX3xX16cxX27xX659xX16xX3xX4fxX6xXdxX3xX679xX9exX3xXcxX26xX2cxX16xX17xX201xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXbxX1xX7ccxX3xX4fxX9exX3xX39xX207xXdxXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX1bxXc8xXexX3xX5dxX207xX16xX17xX3xX4xX1axX4xX1xX3xX148xXc8xX16xX17xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX23fxX170xX201xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX176xX6c3xXexX3xX16xXc8xXbxX3xX82xX9exX1bxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX168xX40xX2xX17cxX23fxX17cxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX23fxX170xX3xX5dxX6c3xX16xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xXc3xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1axX4xX3xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX1xX207xXdxX3xX16cxX27xX65dxX16xX3xX4xX1xX975xX16xX17xX3xX4xX7fxX27xX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xX3cdxX3xXexX26xX2cxX683xX16xX17xX3xX1xX68dxX4xX201xX3xX3cdxX3xX113xX699xX92dxX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX168xX40xX2xX17cxX23fxX17cxX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX176xX6c3xXexX3xX16xXc8xXbxX3xX82xX9exX1bxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXd7xX207xX16xX17xX3xX7xX7b3xX16xX3xX31xX15xX16xX17xX3x4e22xX2cxX3c1xX16xX17xX92dxX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xXd7xX1xXdxX3xX19xX207xX3xX113xX699xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xXc3xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX2xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXb93xX1xX647xX3xX647xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX5xX61exX148xX3xXexX1xX683xXdxX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xXc8xX4xX1xX201xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX168xX3xX5dxX6c3xX16xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc3xX168xX40xX2xX17cxXc5xX239xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xX3xXbxX1xX655xX3xXexX26xX1axX4xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xXc8xX4xX1xX3xX82xX9exX3xXcxX27xX3cxX3dxX16xX3xX4fxXa62xX6xXa4xX3xXd7xX27xX7ccxXdxX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX168xX3xX5dxX801xX4xX1xX3xX176xX1xX647xX16xX17xX3xX19xX7ccxX201xX3xX4xX3c1xX3xX7xX3cdxX3xX19xX801xX3xX82x634bxX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXcxX1xX1axXdxX3xX1dxX6xX16xX3xX82xX9exX3xX1dxX9exX1bxX3xXexXdxX6c3xXbxX3xXexX655xX4xX3xX1xX1bxXc8xXexX3xX5dxX207xX16xX17xX201xX3xX17xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xX3xX4xX3c1xX3xX7xX3cdxX3xXexX26xX1bxX16xX17xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX6b1xXdxX3d9xX27xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX23fxX40xX2xX17cxXc5xX239xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX82xX3d9xX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xX5xX659xXbxX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xX3xX8e2xX7xX6xX27xX3xX5xX9exX3xXcxX1e6xX16xX1xX3xX27xXd08xX3xX5xX61exX148xX3xXexX1xX683xXdxX917xX201xX3xX5xX659xXbxX3xX4xX1xXdxX6c3xX16xX3xX176xX1xX27xX201xX3xX4xX1xX27x9bd5xX16xX3xX19xX801xX3xX176xX1xX3cdxXdxX3xX16xX17xX1xXcexX6xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX170xX40xX2xX17cxXc5xX239xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX4xX1xX1e6xX3xX5dxX801xX16xX1xX3xX82xX9exX1bxX3xXcxX1xX2cxX683xX16xX17xX3xX82xX655xX3xXcxX1e6xX16xX1xX3xX647xX3cxX3xX82xX9exX3xX5xX9exX148xX3xXd7xX1xX647xX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX873xXdxX16xX1xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX156xX3xX5dxX6c3xX16xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX170xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX4fxX27xX3cxX64cxX16xX3xX647xX3cxX201xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX4fxX27xX3cxX64cxX16xX3xX5dxX207xXdxX201xX3xX4fxX27xX3cxX64cxX16xX3xX5dxX207xXdxX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX1xX27xX3cxX64cxX16xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xXcxX26xXc8xX4xX1xX201xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX4x5fe3xX3xX5dxXdxX3xX1xX68dxX4xX3xX5xX2dxXbxX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3x3744xXdxX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXa65xX40xX2xX17cxXc5xX156xXa4xX3xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX239xX40xX2xX17cxXc5xX170xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXcxX1e6xX16xX1xX3xX647xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX201xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX82xXdxX3dxX16xX201xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXcxX1e6xX16xX1xX3xX5dxX207xXdxX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xXexX1e6xX16xX1xX3xX7caxX27xX7b3xX16xX17xX3xX679xX20bxX16xX1xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxXc5xX17cxX3xX5dxX6c3xX16xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX239xXc3xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX4xX16a2xX3xX5dxXdxX3xX1xX68dxX4xX3xX5xX2dxXbxX3xX16cxX27xX61exX16xX3xX7xX60exX3xX679xX207xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX201xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xX3cdxX3xXb93xX1xX7dexX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX655xX201xX3xXd7xX655xX4xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX239xX2xX3xX5dxX6c3xX16xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc3xX2xX40xX2xX17cxX239xXc5xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXd7xX655xX4xX3xXbxX1xXa62xX3xXd7xX655xX4xX3xXcxX7bxX3xX4xX1xX7fxX4xX201xX3xXb93xX1xX1axXdxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX4xX647xX6xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xXexX26xX1bxX16xX17xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX6c3xX16xX3xX52xX801xX4xX1xX3xX31xXdxX64cxX16xX3xX679xXdxX3dxX16xX3xXb93xX1xX647xX201xX3xX4fxX1bxX9exX16xX17xX3xX4fxX1bxX6xX3xXcxX1xX1axX148xX201xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xX82xX9exX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX647xX3cxX3xX873xX6f4xXexX3xXexX26xX659xX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX1dxX9exX1bxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc3xX168xX40xX2xX17cxX239xXc5xX3xX5dxX6c3xX16xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX23fxX40xX2xX17cxX239xX156xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXbxX1xX655xX3xXexX26xX1axX4xX1xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xXexX26xX6xX1bxX3xXexX26xX7b3xX3xXexX89dxX3xX19xXdxX16xX1xX3xX3cdxX3xX36xX65dxX148xX3xX36xX3c1xX16xX3xX82xX9exX3xX5dxXa62xX16xX3xXexXdxX6c3xXbxX3xX19xX207xX3xX5dxX207xXdxX3xX148xXdxX3d9xX16xX3xX39xX6xX148xX3xXexX659xXbxX3xX176xX6c3xXexXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc5xX40xX2xX17cxX239xX156xX3xX5dxX6c3xX16xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xXc3xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX65dxX16xX3xX5xX2cxX77xXexX3xX176xXdxX16xX1xX3xX16cxX27xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX82xX655xX3xXd7xX655xX4xX3xXbxX1xXa62xX3xXd7xX655xX4xX3xX31xXdxX3d9xX27xX3xX5dxX207xX16xX17xX3xX52xX61exX16xX3xX16cxX27xX61exX16xX201xX3xXd7xX655xX4xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xXd7xX655xX4xX3xX31xX207xX16xX17xX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX52xX61exX16xX3xX16cxX27xX61exX16xX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX19xX207xX3xX4xX3c1xX3xX16cxX27xX6xX16xX3xX679xX207xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xXcxX1xX6xX148xX3xX148xX2cxX27xX92dxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xXbxX1xX1bxX16xX17xX3xX16cxX27xX61exX16xX3xX1xX9exX148xX3xX31xXc8xXdxX3xXexX1axX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX239xX170xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xX2xX3xX5dxX6c3xX16xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xX168xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX4xX16a2xX3xX5dxXdxX3xX1xX68dxX4xX3xXexXc8xXdxX3xX4fxX68dxX4xX3xX82xXdxX64cxX16xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX7xX60exX3xX679x6224xX4xX3xX6b1xXdxX16xX1xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xXc5xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xXcxX1xX6xX148xX3xX148xX2cxX27xX3xXbxX1xXa62xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xX239xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xX27xXd08xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX176xX1xX27xX3xXc5xX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX6b1xX1xX27xX3xX647xX3cxX92dxX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xX647xX3cxX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xXexX20bxX16xX1xX3xX16xX17xX27xX3cxX64cxX16xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX3xX3cdxX3xX873xX6f4xXexX3xXexX26xX659xX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX1dxX9exX1bxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xX156xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX148xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xX655xX4xX3xX4fxX659xX27xX3xX4xX65dxX16xX3xXbxX1xX655xX3xXexX26xX1axX4xX1xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xX655xX4xX3xXcxXdxX3d9xX16xX3xXbxX1xX2cxX3c1xX16xX17xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX156xX44bxX3xX5dxX6c3xX16xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX239xX40xX2xX17cxX44bxX156xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX699xX3xX5dxX7b3xX148xX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX82xX655xX144xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX1e6xX3xX1xX27xX3cxX3xX239xX239xX17cxX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xX647xX3cxX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX647xX3cxX3xX239xX239xX17cxX92dxX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xX4xX7ccxX3xX82xX99xX16xX3xX31xX7b3xX16xX17xX201xX3xX16cxX27xX61exX16xX201xX3xX52xX61exX16xX201xX3xX4xX1xX64xX16xX1xX201xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX679xX207xX3xX5dxX207xXdxX3xXexX20bxX16xX1xX3xX16xX17xX27xX3cxX64cxX16xX3xX3cdxX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX4fxXc8xX3xX1dxX9exX1bxXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xXbxX1xX1bxX16xX17xX3xX16cxX27xX61exX16xX3xX1xX9exX148xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX44bxXc5xXa4xX3xXcxX26xX1bxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6c3xX16xX3xX52xX801xX4xX1xX3xX4fxX32xX3xXd7xX1xX64xX3xX873xXdxX16xX1xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX5dxX2cxX683xX16xX17xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX5xX207xX3xX2xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX156xX40xX2xX17cxX44bxX156xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXcxX1xX7fxX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX679xX207xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xXbxX1xX7dexX16xX17xX92dxX3xXd7xX1xX647xX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xX655xX4xX3xXb68xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xX3xX176xXdxX16xX1xX3xXexX6c3xX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX647xX3cxX3xXcxX7bxX16xX17xX3xX4xX655xX4xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX31xXc8xXdxX3xX1xX207xXdxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXexX1bxX9exX16xX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xX5xX65dxX16xX3xXexX1xX7fxX3xXa65xXe1xX3xX8e2xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX168xX40xX2xX17cxX44bxX156xX917xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX19xX65dxX27xX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX92dxX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXcxX1xX7fxX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xXexX1xX2cxX683xX16xX17xX3xXexX26xX60exX4xX3xX679xX207xX3xXb68xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXcc3xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX44bxX44bxX3xX5dxX6c3xX16xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xXc3xX168xX40xX2xX17cxX170xX168xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX19xX7bxX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xX5dxX7b3xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXb68xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xXa4xX3xX31xX65dxX27xX3xX16xX625xX148xX3xX2xX17cxX44bxX17cxX201xX3xX4xX1xXdxX6c3xX16xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX19xXdxX3dxX16xX3xX17xXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX64xX6xX3xX679xX1a7dxX4xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX5dxXdxX3d9xX27xX3xXexX26xX3cdxX3xX5xXc8xXdxX3xX16cxX27xX61exX16xX3xX5dxX207xXdxX3xX5xX9exX148xX3xXcxX2cxX3xX5xX64cxX16xX1xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xX647xX3cxX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX176xX1xX27xX3xXcxX1xX647xX3xX5dxX15xXa4xX3xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX170xX40xX2xX17cxX44bxX17cxX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX5dxXdxX3d9xX27xX3xXexX26xX3cdxX3xX5xXc8xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xXexXc8xXdxX3xX679xX207xX3xXb68xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xX201xX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX201xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xX679xX6xX16xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX60exX3xX5dxX7b3xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXb68xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX31xXc8xXdxX3xX1xX207xXdxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXexX1bxX9exX16xX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xX5xX65dxX16xX3xXexX1xX7fxX3xXe1xX3xX8e2xXexX1xX1axX16xX17xX3xX23fxX40xX2xX17cxX170xX168xX917xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX19xX65dxX27xX3xX5xXc8xXdxX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX19xX65dxX27xX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX52xX60exX3xX176xX1xX27xX3cxX6c3xXexX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX92dxX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX19xX7bxX3xX16xX1xXdxX64cxX148xX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX176xXdxX3dxX148xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX679xX207xX3xXb7fxXdxX6xX1bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX82xX659xX16xX3xXexX7b3xXdxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xXcxXc8xXdxX3xX31xXc8xXdxX3xX1xX207xXdxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xXexX1bxX9exX16xX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xX5xX65dxX16xX3xXexX1xX7fxX3xXe1xXa65xX3xX8e2xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xX168xX40xX2xX17cxX170xX156xX917xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX19xX65dxX27xX3xX5xXc8xXdxX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX679xX6xX16xX3xXd7xX1xX99xXbxX3xX1xX9exX16xX1xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX19xX65dxX27xX3xX5xX9exX148xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX92dxX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX8e2xX16xX6xX3cxX3xX5xX9exX3xXb93xX1xXa62xX3xXcxX1xX647xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX917xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX39xX625xX148xX3xX2xX17cxX17cxX2xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX15xXdxX3xX17xXdxX8f9xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX201xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX201xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX4xX16a2xX3xX5xX9exX148xX3xX31xX6f4xX4xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX3xXexX1xX60exX4xX3xX1xXdxX64cxX16xX3xXd7xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xXexX26xX20bxX16xX1xX3xX23fxX168xX44bxX3xXaxXexX26xX32xX16xX17xX3xX19xX7b3xX1bxX3xX82xX64cxX3xX26xXcc3xX16xX17xX3xXbxX1xX7dexX16xX17xX3xX1xX207xXaxX92dxX3xXexX1xX6xX148xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xX1e6xX3xX5dxXc8xX1bxX3xX113xX61exX3cxX3xX52xX60exX16xX17xX3xX5dxX2cxX683xX16xX17xX3xX4fxX32xX3xXd7xX1xX64xX3xX873xXdxX16xX1xXa4xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX16xX17xX1xX1e6xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1axX4xX3xXexXcc3xX3xXexX1xX1axX16xX17xX3xX2xXc3xX40xX168xXc3xXc3xX156xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX31xX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5xX9exX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX4xX1axX4xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXa65xXe1xX201xX3xXe1xX201xX3xXe1xXa65xX92dxX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX52xX60exX3xX176xX1xX27xX3cxX6c3xXexX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXe1xX92dxX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXe1xXa65xX92dxX3xX31xXc8xXdxX3xX19xXdxXbdbxX27xX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX1xX207xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX176xX1xXa62xX6xX3xXa65xX201xX3xXe1xXa65xX201xX3xXe1xXa65xXa65xX201xX3xXe1xXa65xXa65xXa65xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX1345xX1bxX3xX4xXa62xX3xX16xX1xXdxX3d9xX27xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX5xX6xX1bxX3xX82xX9exX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXexX64xX4xX1xX3xX113xX27xX99xXexX3xX7xX1a7dxX4xX3xX5dxX7ccxXdxX3xX82xX2dxXdxX3xX7xX60exX3xX16xX17xX1xXdxX64cxXbxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX148xXc8xX16xX17xX3xX4xX647xX6xX3xX31xX7b3xX16xX17xX201xX3xX4xX647xX6xX3xX52xX61exX16xX3xXexX207xX4xX201xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX5dxX2cxX77xX4xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX39xX1xX9exX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xXexX6f4xX16xX17xX3xXexX1xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX4fxX27xX61exX16xX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX36xX6xX1bxX3xX82xX9exX16xX17xX201xX3xX4fxX27xX61exX16xX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX7caxX27xX61exX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX1xXc8xX16xX17xX3xX39xX1xX99xXexX201xX3xX4fxX27xX3cxX3xX1xXdxX64cxX27xX3xX170xXc3xX3xX16xX625xX148xX3xXexX27xX7bxXdxX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX82xX9exX3xX16xX1xXdxX3d9xX27xX3xX1xX27xX61exX16xX201xX3xX1xX27xX3cxX3xX4xX1xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX16cxX27xXe5axX3xX176xX1xX1axX4xX3xX4xX647xX6xX3xXe1xXdxX64cxXexX3xX39xX6xX148xX3xX82xX9exX3xX16cxX27xX7ccxX4xX3xXexX6c3xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xXcxX4fx4145xX39xXb7fxX3xX679xX16b6x5f30xX3xX1dx47acxX3xXcx55b5xX39xXb7fxX3xX31xX104axX39xXb7fxX3xXd7xX4fxX1050xX3xX31xX104axX39xXb7fxX3xX36xX1064xX3xX39xXb7fxX1044xX1069xX106axX39xX0xX40xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX679xX6xX16xX3xX679xX64xX3xXexX1xX2cxX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xX2cxX3c1xX16xX17xX3xX31xX7b3xX16xX17xX3xX5dxX699xX3xX16cxX27xX3cxX6c3xXexX3xX5dxX801xX16xX1xX3xX679xX6xX16xX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xX39xX1xX9exX3xX16xX2cxX2dxX4xX3xX17xX32xX148xX3xX168xX23fxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX92dxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX39xX17xX27xX3cxX1exX16xX3xXb68xX27xX61exX16xX3xXb93xX1xX975xX4xX201xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX201xX3xXcxX1xX647xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXbxX1xX647xX3xX5xX9exX148xX3xXcxX26xX2cxX3cdxX16xX17xX3xX19xX6xX16xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX1dxXdxX16xX1xX3xX4xX8f9xX27xX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX4xX1xX64xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX16cxX27xX9exX16xX3xXexXc8xXdxX3xX39xX1xX9exX3xXexX6xX16xX17xX3xX5xX1exX3xX7caxX27xX7ccxX4xX3xX17xXdxX6xX201xX3xX7xX7ccxX3xX239xX3xXcxX26xX65dxX16xX3xXcxX1xX1axX16xX1xX3xXcxX15xX16xX17xX201xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXbxX1xX7ccxX3xX4fxX9exX3xX39xX207xXdxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX1dxX1exX3xX82xXdxX6c3xX16xX17xX3xXexXcc3xX3xX44bxX3xX17xXdxX683xX3xX23fxXc3xX3xXbxX1xX975xXexX3xX5dxX6c3xX16xX3xX2xX168xX3xX17xXdxX683xX3xX23fxXc3xX3xXbxX1xX975xXexX201xX3xXexX1xX7fxX3xXexX2cxX201xX3xX16xX17xX9exX3cxX3xX2xXc3xX40xXc5xX40xX168xXc3xX2xX17cxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX1dxX1exX3xXexX26xX27xX3cxX3xX5dxXdxX64cxX27xX3xXexXcc3xX3xX2xX168xX3xX17xXdxX683xX3xX23fxXc3xX3xXbxX1xX975xXexX201xX3xX1dxX1exX3xX52xXdxX3xX16cxX27xX6xX16xX3xXexXcc3xX3xX2xX23fxX3xX17xXdxX683xX3xX2xX239xX3xXbxX1xX975xXexX3xX4xX89dxX16xX17xX3xX16xX17xX9exX3cxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX1bxX52xX3cxXaxX12xX1dxX1exX3xX6xX16xX3xXexX1axX16xX17xX3xX1xX32xXdxX3xX2xX44bxX3xX17xXdxX683xX3xX4xX89dxX16xX17xX3xX16xX17xX9exX3cxX201xX3xXexXc8xXdxX3xX39xX17xX1xXcexX6xX3xXexX26xX6xX16xX17xX3xXd7xX15xX16xX17xX3xX82xXdxX3dxX16xX3xXe1xXcexX16xX1xX3xX4fxXe7xX16xX17xX201xX3xX679xX6xX3xXe1xX20bxX201xX3xXexX1xX9exX16xX1xX3xXbxX1xX7ccxX3xX4fxX9exX3xX39xX207xXdxXa4xX40xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX26xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX3dxX16xX3xX16cxX27xX6xX16xX144xX0xX40xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b2xXexX1xX27xX148xX19xX1b2xX6xX16xX52xX1b2xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXexXcc3xX3xXexX26xX65dxX16xX3xX3cdxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX17cxX156xXaxX3xX1xX26xX10xX13cxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX16xX1xX1b2xXexX26xXdxX40xXexX26xX27xX16xX17xX1b2xXexX27xX1bxX16xX17xX1b2xX52xX1bxX16xX17xX1b2xX7xX3cxX1b2xX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX1b2xXexX27xX1b2xXexX26xX6xX16xX1b2xX1bxX1b2xXexX27xX1bxXdxX1b2xX17cxX156xX40xX2xX44bxXc3xX44bxX170xX2xXa4xX1xXexX148xXaxX12xX0xXdxX148xX17xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX40xX148xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX168xXc3xX40xX16xX10xX10dxX7xX40xX2xX17cxX2xX23fxX40xX2xXc3xX156xX52xXc5xX2xX156xXc3xX2xX2xX239xXexX2xX156xX2xX170xX5xX170xX1b2xX52xX1bxX16xX17xX1b2xX7xX3cxX1b2xX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX1b2xX7xXexX3cxX7xXa4xX19exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX6xX16xX17xX3xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX82xX12xX0xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXexXcc3xX3xXexX26xX65dxX16xX3xX3cdxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX17cxX156xXaxX3xX1xX26xX10xX13cxX9xXaxX40xX4xX1xXdxX16xX1xX1b2xXexX26xXdxX40xXexX26xX27xX16xX17xX1b2xXexX27xX1bxX16xX17xX1b2xX52xX1bxX16xX17xX1b2xX7xX3cxX1b2xX16xX17xX27xX3cxX10xX16xX1b2xXexX27xX1b2xXexX26xX6xX16xX1b2xX1bxX1b2xXexX27xX1bxXdxX1b2xX17cxX156xX40xX2xX44bxXc3xX44bxX170xX2xXa4xX1xXexX148xXaxX12xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXexXcc3xX3xXexX26xX65dxX16xX3xX3cdxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX17cxX156xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX26xX1bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX16xX17xX3xX36xX37xX3xX39xX17xX27xX3cxX3dxX16xX201xX3xX16xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xX861xX3cxX3xX82xXdxX3dxX16xX3xX679xX207xX3xXd7xX1xX64xX16xX1xX3xXexX26xX801xX201xX3xX16xX17xX27xX3cxX3dxX16xX3xXb93xX1xXa62xX3xXd7xX1xX647xX3xXexX801xX4xX1xX3xX4fxX207xXdxX3xX5dxX32xX16xX17xX3xX679xX207xX3xXexX26xX2cxX3cdxX16xX17xX201xX3xX52xX1bxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX4xX6xX1bxX3xX7xX7fxX4xX3xX3cxX6c3xX27xX3xX5dxX699xX3xX16cxX27xX6xX3xX5dxX683xXdxX3xX3cdxX3xXexX27xX7bxXdxX3xX17cxX156xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX27xX5xX12xX0xX52xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xX40xX52xXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX1bxX27xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXe1xX256axXe1xX0xX40xXbxX12