HĐND tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu “kỳ họp không giấy” từ Kỳ họp thứ 8 tới
(Baohatinh.vn) - Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai thác tài liệu qua tài khoản dùng chung khi tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, bắt đầu từ Kỳ họp thứ 8, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14-15/7/2022.
89ecx10ae9xd353xb930xf087xf229xb8c3xcff6xd3cdxX7xf7f6x9505x10dddx9424xbf4cxb6ecxX5x8ce0xXaxd566x10bd9xc858x11057xfd80xX3xXexc9edxf215xX1xX3xX13xcaf6xX3xXcx9211xX1axX1xX3xe0dfxc7b7xXexX3x10db6xc717xd4d6xX3x1155cxbb7exdd97xX3xX1x8c05xXbxX3xX2exX1xe39exX1ax9ca6xX3xX39xXdx91afx91f4xb444xX3xXexfa8cxX3xb284xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xe7a6xX3x11037xX3xXex9b2fxXdxX0x9228xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf8f8xXaxX12xX14xc607xXdxX3xX25xXdxb932xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX7xfecbxX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1x10eb8xX4xX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxb672xX2bxX3xd978xX2bxX6xX3xXexX1exXdxX3xX2exX1xa96cx112c3xX1axX3xX67x1081axX1axX39xX3xX4xX1xX2bxX1axX39xX3xX2exX1xXdxX3xXexX1xX6xc5f4xX3xX67x9449xX3xX4xX8fxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX4xd5caxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1x8a18xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX2bxX3xXexX42xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXd8xX3xX67xXbexX3xX2exXdxe1f4xX1axX3xX67xXdxf310xX1axX3x9b4exX6xX3xXexX100xXa5xX1axX39xX3x94edxX3xX1axX39xX1exX3exX3xX2x10c1axaa73xX2xb1a3xX55xf67dxX55xX109x9f6axX109xX109xf16cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105f2xXa5xX67xX3exXaxX12xX0xXdxXbbxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfebcxX10xX1axXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax94abxXdxX67xXexX1xc00fxX3xX2xX2xX111xX119xXbxc87fx10cfcxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX153xX3xX116xa124xX119xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX11cxX25xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11cxa07bxX1axX55xX1axX10xX14exX7xX55xX109xX109xX109xX116xX55xX2xX119xX166xX67xX109xX109xX109xX119xX111x9ce7xX166xXexX2xX109xX114xX196xX5xX4fxX112xX2xX119xX166xX67xX109xX2xX111xX196xX116xX2xX2xXexX114xX196xX114xX116xX5xX109xX112xX2xX11cxe9f8xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX2exX1xX37xX1axX39xX3xX39xXdxX3dxX3exX3fxX3xXexX42xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xXexX52xXdxXaxX3xX14exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX111xX119xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX116xX166xX119xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxXa5xX1axXaxX12xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX112xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX7xX86xX3xX67xXdxXfdxX1axX3xX100xX6xX3xXexX6bxXdxX3xX1xa1c9xXdxX3xXexX100xc586x11138xX1axX39xX3xXexX2axX1axX39xX3xX2xXd8xX3xfd2exe25exX1axX3xXbxX1x980cxX1axX39xX3xfebfxX12cxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xXcxX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX44xXf8xX3xX1xXa5xX6bxX4xX1xX3xX7x8f52xX3xX2xb0faxX111xX55xX44xX13xX112xX13xX14xX15xX16xX3xX1axX39xX1exX3exX3xX116xX55xX166xX55xX109xX119xX109xX2xX3xX4xXccxX6xX3xXcxX1xX264xX265xX1axX39xX3xXexX100xXbexX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX180xceb7xX3xX180xXdxX98xX4xX3xXexX100xXdxX70xX1axX3xX2exX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX2exX1xX37xX1axX39xX3xX39xXdxX3dxX3exX3xXexX6bxXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX4xXccxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX2exX1xef78xX6xX3xefbexX271x104a3xX32dxX32dxX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX2exX2fxX3xX109xX119xX109xX2xX112xX109xX119xX109xX166xXd8xX3xX271xX272xX1axX3xXbxX1xX277xX1axX39xX3xX14xXa5xX1exX1axX3xX14xX12cxa208xX13xX3xX180xX1exX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX29x9e43xX3xX15axc369xX3exX3xX67xXbexX1axX39xX3xX180xX1exX3xXexX100xXdxX70xX1axX3xX2exX1xX6xXdxX3xX4dxX1axX39xX3xX67xcf6axX1axX39xX3xXbxX1xX2axX1axX3xXbbxX2e5xXbbxX3xX2dxX356xX2bxXa6xX1axX3xX5xd6d1xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX13xX25fxXdxX3xX29xfc9cxX1axX39xX3xX1axX1xX36axX1axX3xX67xX36axX1axX3xX4xX8fxX4xX3xX4xX3dxXbxX3fxX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX29xX328xXd8xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX2bxX3xXexX42xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXd8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX2exX1xX328xX6xX3xX32bxX271xX32dxX32dxX32dxX3xX7xX86xX3xXexX100xXdxX70xX1axX3xX2exX1xX6xXdxX3xX4dxX1axX39xX3xX67xX385xX1axX39xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX2exX1xX37xX1axX39xX3xX39xXdxX3dxX3exX3xX25xf897xX1axX39xX3xXbxX1xX2axX1axX3xXbbxX2e5xXbbxX3xX4dxX1axX39xX3xX67xX385xX1axX39xX3xXexX100xcd46xX1axX3xX4xX8fxX4xX3xXexX1xXdxXf8xXexX3xX25x10109xX3xX29xXdxX98xX1axX3xXexaff6xX3xX4xX1xX6bxX3exX3xX1xX98xX3xX29xXdxX2e5xX2bxX3xX1xX1exX1axX1xX3xX32dxfe47xf6acxXd8xX3xc90axX1axX67xX100xXa5xXdxX67xXd8xX3xfc30xXdxX1axX67xXa5xX14exX7xX3x113c8xX1axX1xX264xX3xXbbxX8fxX3exX3xXexbc86xX1axX1xX3xX25xXa6xX1axX39xX3xXdxd075xX6xX67xXd8xX3xX29xXdxX98xX1axX3xXexX1xXa5xX6bxXdxX3xX67xXdxX3xX29xX25fxX1axX39xX3xX7xXbbxX6xX100xXexXbxX1xXa5xX1axX10xXd8xX3xXbbxX8fxX3exX3xXexX495xX1axX1xX3xX15axX8fxX4xX1xX3xXexX6xX3exX3x93e5xa217xX3xX4xX1xXa5xX3xX29xX6bxXdxX3xX25xXdxX70xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX180xX1exX3xX2exX1xX8fxX4xX1xX3xXbbxX265xXdxX3xXexX1xX6xXbbxX3xX67xXbexX3xX4xX8fxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xX0xXdxXbbxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX1axXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX14exXdxX67xXexX1xX153xX3xX4fxX109xX119xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX153xX3xX114xX111xX116xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX11cxX25xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11cxX180xX1axX55xX1axX10xX14exX7xX55xX109xX109xX109xX116xX55xX2xX119xX166xX67xX196xX2xX116xX109xX4fxX119xX2xXexX114xX114xX2xX166xX111xX5xX119xX11cxX1b5xXbxX39xdacfxX100xX9xX196xX114xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX2exX1xX37xX1axX39xX3xX39xXdxX3dxX3exX3fxX3xXexX42xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xXexX52xXdxXaxX3xX14exXdxX67xXexX1xX9xXaxX4fxX109xX119xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX114xX111xX116xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12x974bxX1axX39xX3xX49fxX1xX6bxXbbxX3xX32bxX2bxX36axX1axX3xX49fxX1x10f40xX3xX112xX3xX13fxX1xX8fxX1axX1xX3xX271xX272xX1axX3xXbxX1xX277xX1axX39xX3xX14xXa5xX1exX1axX3xX14xX12cxX356xX13xX3xX180xX1exX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX1xXa5xX3xX25xXdxXf8xXexX153xX3xX14xX6bxXdxX3xX25xXdxX70xX2bxX3xX2exX1xXdxX3xXexX1xX6xXbbxX3xX67xXbexX3xX4xX8fxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX4xXccxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xX8fxX4xX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX98xX2bxX3xX9bxX2bxX6xX3xXexX1exXdxX3xX2exX1xXa5xXa6xX1axX3xX67xXaaxX1axX39xX3xX4xX1xX2bxX1axX39xX153xX3xX2exX1xX6xX4xX1xXbbxXa5xXdxX11cxX1xX67xX1axX67xXd8xX3xXbbxb726xXexX3xX2exX1x9630xX2bxX3xX2dxX2exX3exX1xXa5xXbx8cffxX2xX109xX196xX111xX114xX3fxX3xX0xX10xXbbxX12xX0xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48bxX15axX10xXbbxX3xX1xX264xX52xX1axX39xX3xX67x1056axX1axX3xX4xX1exXdxX3xX29xd99fxXexXd8xX3xX7xX461xX3xX67xX385xX1axX39xX3xX2exd0e1xXbbxX3xXexX1xX10xXa5xX3xXexX6bxXdxX3xX29xX36axX3exX4d6xX11cxXaxX3xX1xX100xX10xa6f0xX9xXaxX55xX55xXdxX11cxX25xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11cxX180xX1axX55xX1axX10xX14exX7xX55xX109xX109xX109xX116xX55xX2xX119xX166xX67xX109xX109xX196xX2xX109xX196xX119xXexX2xX196xX2xX109xX5xX109xX112xX119xX114xX112xX116xX112xX2exX112xX1xXa5xXbxX112xX2exXa5xX112xX39xXdxX6xX3exX112xX67xX11cxXbxX67xX728xXaxX3xXexX6xX100xX39xX10xXexX9xXax975fxX25xX5xX6xX1axX2exXaxX3xX100xX10xX5xX9xXaxX1axXa5xXa5xXbxX10xX1axX10xX100xXaxX12xX48bxX15axX10xXbbxX3xX1xX264xX52xX1axX39xX3xX67xX6fdxX1axX3xX4xX1exXdxX3xX29xX705xXexXd8xX3xX7xX461xX3xX67xX385xX1axX39xX3xX2exX712xXbbxX3xXexX1xX10xXa5xX3xXexX6bxXdxX3xX29xX36axX3exX4d6xX11cxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xX0xX55xX10xXbbxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xXcxX100xXa5xX1axX39xX3xX9bxX2bxX8fxX3xXexX100xf65exX1axX1xX3xX4xX1exXdxX3xX29xX705xXexXd8xX3xX7xX461xX3xX67xX385xX1axX39xX3xX1axXf8xX2bxX3xX4xX2axX1axX3xX1xd2e0xX3xXexX100xf54cxXd8xX3xXbbxX265xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX29xX6bxXdxX3xX25xXdxX70xX2bxX3xX5xXdxX44bxX1axX3xX1xX98xX3xX29xX55xX4xX3xX14xX705xX1axX39xX3xX32bxX2bxX36axX1axX3xX15xX6xXbbxXd8xX3xX4xX1xX2bxX3exX44bxX1axX3xX180xXdxX44bxX1axX3xXbxX1xX277xX1axX39xX3xX13fxX37xX1axX39xX3xXexX8fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xXd8xX3xX476xX14xXcxX153xX3xX119xX2b1xX2xX196xX3xX2b1xX196xX196xX3xX116xX116xX4fxX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXbbxX1axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX39xX9xXaxX119xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX1axX39xX9xXaxX114xXaxX12xX0xXexX25xXa5xX67xX3exX12xX0xXexX100xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xXexX1xX37xX1axX39xX3xX25xX8fxXa5xX3xXexX100xXdxX98xX2bxX3xXexX6c5xXbxX3xX4xXccxX6xX3xXcxX1xX264xX265xX1axX39xX3xXexX100xXbexX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xXd8xX3xXexX6bxXdxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX7xX26xXbxX3xXexX52xXdxX3xX48bxX67xXbexX3xX2exXdxXf8xX1axX3xX67xXdxXfdxX1axX3xX100xX6xX3xXexX100xXa5xX1axX39xX3xX109xX3xX1axX39xX1exX3exX3xX2xX111xX112xX2xX114xX55xX116xX4d6xXd8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX7xX86xX3xX29xX8fxX1axX1xX3xX39xXdxX8fxX3xX2exXf8xXexX3xX9bxX2bxXa6xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX180xX385xX3xXbxX1xX8fxXexX3xXexX100xXdxX70xX1axX3xX2exXdxX1axX1xX3xXexXf8xX3xX112xX3xX15axX367xX3xX1xX25fxXdxXd8xX3xX29xXa6xXbbxX3xX25xXa6xXa5xX3xX9bxX2bxX2aexX4xX3xXbxX1xX277xX1axX39xX3xX112xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX272xXbbxX3xX180xX1exX3xX9bxX2bxX3exXf8xXexX3xX29xX459xX1axX1xX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX180xX385xXd8xX3xX39xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX4xX2bxX2aexXdxX3xX1axX272xXbbxX3xX109xX119xX109xX109xX15bxX3xX29xX8fxX1axX1xX3xX39xXdxX8fxX3xXexX7f7xX1axX1xX3xX1xX7f7xX1axX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX2exXf8xX3xX1xXa5xX6bxX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX264xX3xX4xX37xX1axX39xX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX272xXbbxX3xX180xX1exX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX180xX385xXd8xX3xX39xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX4xX2bxX2aexXdxX3xX1axX272xXbbxX3xX109xX119xX109xX109xX15bxX3xX29xX8fxX1axX1xX3xX39xXdxX8fxX3xX2exXf8xXexX3xX9bxX2bxXa6xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX67xXbexX3xXexXa5xX8fxX1axX3xXexX1xX2bxXd8xX3xX4xX1xXdxX3xX1axX39xX36axX1axX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX1axX1xX1exX3xX1axX264xX52xX4xX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX272xXbbxX3xX180xX1exX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX180xX385xXd8xX3xX39xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX4xX2bxX2aexXdxX3xX1axX272xXbbxX3xX109xX119xX109xX109xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xec45xX1axX39xX3xX25xX1exX1axX3xX180xX1exX3xX25xX6xX1axX3xX1xX1exX1axX1xX3xX2exX1xXa5xXa6xX1axX39xX3xX2xX4fxX3xX1axX39xX1xX459xX3xX9bxX2bxX3exXf8xXexX3xX4xX1xX2bxX3exX44bxX1axX3xX29xX2e5xX15bxX3xX15axX10xXbbxX3xX15axaad7xXexX3xX4xX8fxX4xX3xX25xX8fxXa5xX3xX4xX8fxXa5xXd8xX3xXexX265xX3xXexX100xX7f7xX1axX1xXd8xX3xX67xXbexX3xXexX1xXa6xXa5xX3xX1axX39xX1xX459xX3xX9bxX2bxX3exXf8xXexX3xX4xXccxX6xX3xXcxX1xX264xX265xX1axX39xX3xXexX100xXbexX4xX3xX13xX14xX15xX16xXd8xX3xX4xX8fxX4xX3xX12cxX6xX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX180xX2e5xX153xX3xXexX1xX6caxXbbxX3xXexX100xX6xX3xX4xXccxX6xX3xX4xX8fxX4xX3xX25xX6xX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xXd8xX3xXexX265xX3xXexX100xX7f7xX1axX1xX3xX180xX2e5xX3xX4xX1xX264xf260xX1axX39xX3xXexX100xX7f7xX1axX1xX3xX39xXdxX8fxXbbxX3xX7xX8fxXexX3xX1axX272xXbbxX3xX109xX119xX109xX196xX3xX4xXccxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX15bxX3xX15axX10xXbbxX3xX15axXb51xXexX3xX4xX8fxX4xX3xX25xX8fxXa5xX3xX4xX8fxXa5xX3xX4xXccxX6xX3xX27bxX12cxX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xXb18xX1axX39xX3xX1axX39xX1xX10xX3xa04bxX3exX3xX25xX6xX1axX3xd037xXcxXcxX356xX3xXexX19xX1axX1xX3xX25xX8fxXa5xX3xX4xX8fxXa5xX3xX180xX2e5xX3xX2exXf8xXexX3xX9bxX2bxXa6xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX1axX1xXdxX98xXbbxX3xX180xX385xX3xXexX1xX6xXbbxX3xX39xXdxX6xX3xX39xXdxX8fxXbbxX3xX7xX8fxXexX3xX180xX1exX3xX15axX36axX3exX3xX67xXbexX1axX39xX3xX4xX1xX495xX1axX1xX3xX9bxX2bxX3exX2e5xX1axX3xX166xX3xXexX1xX8fxX1axX39xX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX272xXbbxX3xX109xX119xX109xX109xX15bxX3xX15axX10xXbbxX3xX15axXb51xXexX3xX25xX8fxXa5xX3xX4xX8fxXa5xX3xXexX100xXa6xX3xX5xX265xXdxX3xX399xX3xX2exXdxXf8xX1axXd8xX3xX2exXdxXf8xX1axX3xX1axX39xX1xX459xX3xX4xXccxX6xX3xX4xX461xX3xXexX100xXdxX3xX39xX461xXdxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX112xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXa5xX67xX3exXaxX12xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX4xXb18xX1axX39xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX4xX1xX3dxXexX3xX180xX3dxX1axX3xX180xX1exX3xXexX100xXa6xX3xX5xX265xXdxX3xX4xX1xX3dxXexX3xX180xX3dxX1axX15bxX3xX15axX10xXbbxX3xX15axXb51xXexX3xXbbxX25fxXexX3xX7xX2aexX3xX1axX25fxXdxX3xX67xX2bxX1axX39xX3xX9bxX2bxX6xX1axX3xXexX100xX32xX1axX39xX3xX2exX1xX8fxX4xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX100xX12xX0xX55xXexX25xXa5xX67xX3exX12xX0xX55xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xX67xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX100xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX44bxX1axX3xX9bxX2bxX6xX1axX153xX0xX55xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX112xXexX1xX2bxXbbxX25xX112xX6xX1axX67xX112xX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX100xXdxX98xX2bxX3xXexX6c5xXbxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXexX100xXa5xX1axX39xX3xX109xX3xX1axX39xX1exX3exX3xX2xX111xX112xX2xX114xX55xX116xXaxX3xX1xX100xX10xX728xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX112xXexX100xXdxX55xXexX100xXdxX10xX2bxX112xXexX6xXbxX112xX2exX3exX112xX1xXa5xXbxX112xXexX1xX2bxX112xX4fxX112xX1xX67xX1axX67xX112xXexXdxX1axX1xX112xX1xX6xX112xXexXdxX1axX1xX112xXexX100xXa5xX1axX39xX112xX109xX112xX1axX39xX6xX3exX112xX2xX111xX112xX2xX114xX112xX116xX55xX109xX196xX111xX2xX166xX119xX11cxX1xXexXbbxXaxX12xX0xXdxXbbxX39xX3xX7xX100xX4xX9xXaxX55xXbbxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX109xX119xX55xX1axX10xX14exX7xX55xX109xX109xX109xX116xX55xX2xX119xX166xX67xX109xX2xX111xX196xX116xX2xX2xXexX114xX196xX114xX116xX5xX109xX112xX2xX119xX114xX67xX114xX2xX166xX111xX109xX109xX166xXexX109xX109xX116xX2b1xX5xX196xX112xX2xX11cxX1b5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX2exX1xX37xX1axX39xX3xX39xXdxX3dxX3exX3fxX3xXexX42xX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xXexX52xXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX180xX12xX0xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX100xXdxX98xX2bxX3xXexX6c5xXbxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXexX100xXa5xX1axX39xX3xX109xX3xX1axX39xX1exX3exX3xX2xX111xX112xX2xX114xX55xX116xXaxX3xX1xX100xX10xX728xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX112xXexX100xXdxX55xXexX100xXdxX10xX2bxX112xXexX6xXbxX112xX2exX3exX112xX1xXa5xXbxX112xXexX1xX2bxX112xX4fxX112xX1xX67xX1axX67xX112xXexXdxX1axX1xX112xX1xX6xX112xXexXdxX1axX1xX112xXexX100xXa5xX1axX39xX112xX109xX112xX1axX39xX6xX3exX112xX2xX111xX112xX2xX114xX112xX116xX55xX109xX196xX111xX2xX166xX119xX11cxX1xXexXbbxXaxX12xXcxX100xXdxX98xX2bxX3xXexX6c5xXbxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXexX100xXa5xX1axX39xX3xX109xX3xX1axX39xX1exX3exX3xX2xX111xX112xX2xX114xX55xX116xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX100xXa5xX1axX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xX264xX265xX1axX39xX3xXexX100xXbexX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX13xX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX180xX42xX6xX3xX9bxX2bxX3exXf8xXexX3xX29xX459xX1axX1xX3xXexX100xXdxX98xX2bxX3xXexX6c5xXbxX3xX44xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX3xX112xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX2exX1xX328xX6xX3xX32bxX271xX32dxX32dxX32dxX3xX29xX70xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX98xX1axX3xX4xX8fxX4xX3xX1axX25fxXdxX3xX67xX2bxX1axX39xX3xX9bxX2bxX6xX1axX3xXexX100xX32xX1axX39xX11cxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX180xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX2bxX5xX12xX0xX67xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX100xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX180xX12xX0xX55xX67xXdxX180xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47axX2bxXexX1xXa5xX100xXaxX12xX49fxX11cxX271xX0xX55xXbxX12
P.V