Loạt bí quyết mix đồ đẹp quên sầu trong những ngày mưa nắng thất thường
Các fashionista đình đám mang đến loạt gợi ý mix đồ đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật, hợp gu.
b6b1x1757fxdd29xca3fx10a92x11a62x10d0ex1434exca9cxX7x14d53xf75ex17b22x14bc6x104d9x14a24xX5x111a8xXax13578x12242xc90fx12614xXexX3xee1axe188xX3x14b53x17c54x12cf2x16a9dxXexX3x17bfbxXdx170d5xX3x18f43x189a5xX3xX25xe7c4xXbxX3xX1bxX1cx1507cx18b9bxX3xX7xe707xX1cxX3xXexd1a1xX14xX2fx1370axX3xX2fxX1xd28bxX2fxX39xX3xX2fxX39xbe34xX1dxX3xX21x15d70xX6xX3xX2fx104c1xX2fxX39xX3xXexX1xe90dxXexX3xXexX1xX47x18f3axX2fxX39xX0x16a19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9d5xX10xX6xc89cxXaxX12x10470x158b4xX4xX3x12c45xX6xX7xX1xXdxX14xX2fxXdxX7xXexX6xX3xX25x10b51xX2fxX1xX3xX25xX71xX21xX3xX21xX6xX2fxX39xX3xX25xX1exX2fxX3xX5xX14xX15xXexX3xX39xe9a9xXdxX3x15c25xX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25x10689xX2fxX3xX39xXdxd36cxX2fxX3xX2fxX1xX47xX2fxX39xX3xX5xX15xXdxX3x107d5x158b1xX3xX4x17fefxX2fxX39xX3xX2fx14826xXdxX3xX18x16e82xXex14febxX3xX1xX98xXbxX3xX39xX1cx16679xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc92dxX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x10910xX5xXdxXb7xXdxX6xX3xX13xX6xe2e7xX1cxX6xX36xX6dxX1dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd175xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xc730xX7xX5bxX2x117dcxd46bx15378xX5bxX2xX130x19456xX6dxX130xbff4xX12fx1729exX2xX138xX138xXexX131x191e8xX138xX135xX5xX2xXcexff15xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xb9e4xdb0fxX3xX1xX3dxX1cxX3xX39xX32xX2fxX3xX130xX138xX138xX3xX2fxX39xX1xX81xX2fxX3xX5xX47xX98xXexX3xX74xX14xX5xX5xX14xX12bxX3xXexX36xX2exX2fxX3xXdexX2fxX7xXexX6xX39xX36xX6xX21xXc6xX3xXeaxX5xXdxXb7xXdxX6xX3xX13xX6xXf3xX1cxX6xX36xX6dxX1dxX3xX25xX47xX98xX4xX3xX18xXdxX1exXexX3xX25xX1exX2fxX3xX5xX43xX3xX21x155e8xXexX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX74xX6xX7xX1xXdxX14xX2fxXdxX7xXexX6xX3xX2fxXc0xXdxX3xXexXdxX1exX2fxX39xX3xX2fxX1xX51xXexX3xXexX15xXdxX3xXdexX2fxX6dxX14xX2fxX10xX7xXdxX6xX3xXb7x166f0xXdxX3xXexX43xXdxX3xX21xXdxX23xX3x11ca3xX3xX21xX6xXexX4xX1xX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXbxX1x14be1xX4xX3xX25xX6xX3xX6dxX15xX2fxX39xXc6xX3xXexXdxX2fxX1xX3xXexX1exXcexX3xXcxX1cxX32xX2fxX3xXb7x11d14xX6xX3xX1bxX1cxX6xXc6xX3xX1bxX1cxX9bxX3xX4xXb8xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xX2fxX43xX1dxX3xX25xf054xX3xX6dxXdx103acxX2fxX3xX21xX203xXexX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xXb7xXb8xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX2fxXc0xXdxX3xX18xXc4xXexX3xXexX36x13051xX3xXexX36xX1cxX2fxX39xX3xXb7xX23cxXdxX3xX18xX203xX3xX25xXb8xXdxX3xX71xX14xX3xXbxX1xXb8xX2fxX39xX3xXb7xX43xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3x1259axX2b5xX3xX7x16c4fxX4xXc6xX3xX2d9x14d58xX21xX3xXbxX1xX257xX3xX2d9xXdxX295xX2fxX3xX5xX43xX3xX6dx1629exXbxX3xX5xX2exX3xXexX1xX14xXaaxXdxX3xX21xX71xXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x10e8fxX10xX2fxX2fxX1dxX3xXcxX7xX6xX2fxX39xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX13axX130xX131xX135xX5xX131xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX31dxX10xX2fxX2fxX1dxX3xXcxX7xX6xX2fxX39xX3x10415xX13axX3xXb7xX2b5xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xX5xca39xX4xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX71xX14xX3xX18xX5xX6xXf3xX10xX36xX3xX18x173a3xX2fxX39xX3xX2fxX2f2xXexX3xXexX36xX2b5xX3xXexX36xX1cxX2fxX39xX3xXbxX1xX71xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX2d9xX1xXdxX3xXbxX1x12c6exXdxX3xXdxXexX10xX21xX3xX2fxX43xX1dxX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX4xX36xX14xXbxX3xXexX14xXbxX3xXb7xX43xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX7xX2d9xXdxX2fxX2fxX1dxX3xX23xX1cxX1dxX295xXexX3xXexXb8xX2fxX39xX3xX25xX10xX2fxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXex1176exX4b0xX140xcd9dxX5xX130xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX70xedccxX3xXb7xX2b5xX3xX2d9xX1xX71xX3xX47xX1cxX3xX71xXdxX3xX21xX432xXexX3xX18xX5xX6xXf3xX10xX36xX3xX2fxX2exX2fxX3xX5xX32xX2fxX3xX2d9xX1xX71xX4xX3xX4xXb8xX3xX5xX15xXdxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX257xX4xX3xX4xX1xX2ddxX2fxX3xX4xX1xX14xX3xX21xX81xX2fxX1xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xX2d9xX1exX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexX3xX2d9xX2b5xX3xXexX36xX2b5xX3xXexX36xX1cxX2fxX39xXc6xX3xX2fxXc0xXdxX3xX18xXc4xXexXcexX3x177e4xXdxX295xX4xX3xXbxX1xX432xXdxX3xX18xX5xX6xXf3xX10xX36xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX7xXa5xX3xX21xXdxX3xXexX14xX2fxX3xX7xX1cxX36xX3xXexX14xX2fxX3xXb7xX43xX3xX4xX1x14573xX2fxX3xXb7xX71xX1dxX3xX6dxX10xX2fxXdxX21xX3xX4xeacfxX2fxX39xX3xXexX15xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX74xX6xX7xX1xXdxX14xX2fxXdxX7xXexX6xX3xX23xb8d3xX3xX70xXaaxX2fxX39xX3xXexX1xXa5xX21xX3xX6dxXdxX295xX2fxX3xX21xX15xX14xX3xX7xX43xX2fxX1xX3xX25xXdxX295xX1cxXc6xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX1xX47xX98xX2fxX39xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x134d6xX6xX36xXdxX6xX3xX590xXdxXf3xX1cxX10xXexX10xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX140xX138xX4b3xX4b0xX5xX135xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX62bxX6xX36xXdxX6xX3xX590xXdxXf3xX1cxX10xXexX10xX3xXexX1xe01fxX3xX1xXdxX295xX2fxX3xX25xe4e8xX2fxX39xX3xX4xX51xXbxX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXb7xX23cxXdxX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xX1xX1exXexX3xX21xe022xX4xX3xX1xX98xXbxX3xXexX36xX10xX2fxX6dxXc6xX3xX7xX6xX2fxX39xX3xX4xX1xXaaxX2fxX1xXcexX3xX13x16504xX2fxX39xX3xX23xX2exX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexX3xX6dxX6xX3xX18xX71xX14xX3xX18xX411xX2fxX39xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX4xX1xX2ddxX2fxX3xX4xX1xX14xX3xX21xX81xX2fxX1xX3xX21xX203xXexX3xXexX1xXdxX1exXexX3xX2d9xX1exX3xX71xX14xX3xX7xXa5xX3xX21xXdxXc6xX3xX4xXb8xX3xXbxX1xX432xXdxX3xXdxXexX10xX21xX3xX2fxX43xX1dxX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX7xX1xX14xX36xXexX7xX3xX2fxX39xX4bxX2fxX3xXb7xX43xX3xX7xX6xX2fxX6dxX6xX5xX7xX3xX4xX6xX14xX3xX39xX522xXexXcexX3xX62bxX4bxXexX3xX2d9xX19xX2fxX1xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXb7xX43xX3xXex17db9xXdxX3xX1xXdxX295xX1cxX3x19428xX1cxX4xX4xXdxX3xX5xX43xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xXdxXexX10xX21xX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX18xX203xX3xX4xX71xX2fxX1xX3xX25xX47xX57xX2fxX39xX3xXbxX1xX432xX3xX4x122edxX6xX3xX4xXb8xX3xXexX1xX2exX21xX3xXbxX1xX32xX2fxX3xX1xX14xX43xX2fxX3xX1xXaaxX14xX3xX1xXa5xX2fxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX4b0xX13axX138xX5xX13axXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12x12c7bxX1exX1cxX3xX21xX1cxX432xX2fxX3xX6dxXdxX295xX2fxX3xX25xX26xX3xXexX36xX4bxX2fxX39xX3xX7xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXb7xX272xX6xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xX5xX3f8xX4xX1xX3xX5xX15xXdxX3xX1xX98xXbxX3xX39xX1cxXc6xX3xX18xX15xX2fxX3xX4xX522xX3xXexX1xX6ffxX3xX1xX2ddxX4xX3xX1x16beaxXdxX3xX62bxX6xX36xXdxX6xX3xX590xXdxXf3xX1cxX10xXexX10xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX21xXdxX23xX3xX21xX6xXexX4xX1xXcexX3xX590xX23cxXdxX3xX4xX14xX21xX18xX14xX3xX39xX26xX21xX3xX71xX14xX3xX7xXa5xX3xX21xXdxX3xX7xX71xXexX3xX2fxX71xX4xX1xX3xX21xXdxX23xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX7xX2d9xXdxX2fxX2fxX1dxX3xXb7xX43xX3xX39xXdxX43xX1dxX3xX4xX6xX14xX3xX39xX522xXexXc6xX3xX1bxX1cxX9bxX3xX4xXb8xX3xX2d9xX1xX2f2xX14xX3xX5xX2f2xX14xX3xXexX15xX14xX3xXexX1xX2exX21xX3xX25xXdxX6ffxX21xX3xX2fxX1xX51xX2fxX3xX2fxXc0xXdxX3xX18xX32xX2fxX3xX18xXc4xXexX3xX18xX411xX2fxX39xX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xXexX7dexXdxX3xX23xX71xX4xX1xX3xX14xXb7xX10xX36xX7xXdxXf3xX10xX6dxX3xX4xX812xX6xX3xX1b0xX6xXdxX2fxXexX3xX13xX6xX1cxX36xX10xX2fxXexXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX3ebxX6xX18xXdxX6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX135xX2xX140xX4b3xX5xX4b0xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX3ebxX6xX18xXdxX6xX3xX1xX47xX1b1xX2fxX39xX3xX5e4xX2fxX39xX3xX23xX1cxX3xX1xX47xX23cxX2fxX39xX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX21xX6xXexX4xX1xX1dxX3xX21xX6xXexX4xX1xX1dxX3xX25xX26xX2fxX39xX3xX25xXdxX295xX1cxX3xX2d9xX1xXdxX3xX2d9xX1exXexX3xX1xX98xXbxX3xX71xX14xX3xXexX36x171daxX3xXb7xX6xXdxX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexX3xX1xX14xX6xX3xX36xX72axX4xX3xX36xbc80xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX4xX1xX5bdxX2fxX3xXb7xX71xX1dxX3xX4xX15xXbxX3xX4xX6xX14xX3xXexX14xX2fxX3xX7xX1cxX36xX3xXexX14xX2fxXcexX3xX70xX1xXdxX1exX4xX3xX18xX6xX3xX5xXb8xX3xX2fxX1xX92fxX3xX23xXdxX2fxX1xX3xX23xX4bxX2fxX3xX4xX812xX6xX3xX13xX14xX1cxXdxX7xX3xX590xX1cxXdxXexXexX14xX2fxX3xX4xX1xX19xX2fxX1xX3xX5xX43xX3xX25xXdxX6ffxX21xX3xX2fxX1xX51xX2fxX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xX4xX812xX6xX3xX1bxX1cxX9bxX3xX4xXb8xX3xX2fxX47xX23cxX4xX3x12747xX5e4xX4xX3xXexX1xX2exX21xX3xXbxX1xX32xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX7dexXexX3xXexX36xX2b5xX3xXexX36xX1cxX2fxX39xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX70xX1xX10xX36xX6xX5xX10xX10xX3xX13xX1dxX5xX10xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX12fxX4b3xX4b0xX130xX5xX4b3xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX1b0xX10xXexX3xX25xX26xX3xX4xX812xX6xX3xX70xX1xX10xX36xX6xX5xX10xX10xX3xX13xX1dxX5xX10xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX7dexXexX3xX2fxX39xX47xX57xXdxX3xX2fxX1xX81xX2fxX3xX18xX1b1xXdxX3xX7xX72axX3xXbxX1xX71xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX25xX203xX4xX3xX25xX71xX14xX3xX2d9xX1xXdxX3xX4xXb8xX3xX5xX72axX6xX3xX4xX1xX2ddxX2fxX3xX2d9xX1exXexX3xX1xX98xXbxX3xX4xX36xX14xXbxX3xXexX14xXbxX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX432xX2fxX39xX3xX5xX14xX10xX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexX3xX4xX1xX51xX21xX3xX18xXdxX3xXb7xX43xX3xX6dxX10xX2fxXdxX21xX3xX146xX6xX4xX2d9xX10xXexX3xX2d9xX1xX92fxX10xX3xX2d9xX1xX14xX4bxX2fxX3xX2d9xX1xX14xX71xX4xX3xX1xX57xX3xX1xX3dxX2fxX39xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX4b3xX130xX2xX131xX5xX140xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX70xX14xX21xX18xX14xX3xX71xX14xX3xXbxX1xXb8xX2fxX39xX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexXc6xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX146xX10xX6xX2fxX7xX3xXb7xX43xX3xX39xXdxX43xX1dxX3xXexX1xX6ffxX3xXexX1xX6xX14xX3xX5xX1cxXb8xX2fxX3xX5xX43xX3xX4xXb8xX2fxX39xX3xXexX1xX5e4xX4xX3xX1bxX1cxX10xX2fxX3xXexX1xX1cxX203xX4xX3xX25xX47xX98xX4xX3xX2fxX1xXdxf88fxX1cxX3xXexX19xX2fxX3xX25xX26xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xX5xX72axX6xX3xX4xX1xX2ddxX2fxX3xX18xX1b1xXdxX3xX7xX72axX3xX25xXa5xX2fxX3xX39xXdxXaaxX2fxX3xX2fxX1xX47xX2fxX39xX3xX5xX15xXdxX3xXb7xXb8xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xXexX36xX2b5xX3xXexX36xX1cxX2fxX39xX3xXb7xX43xX3xX2fxX1xX51xXexX3xX5xX43xX3xX2d9xX1xXb8xX2fxX39xX3xX18xX6xX14xX3xX39xXdxX57xX3xX5x1078exXdxX3xX21xX432xXexXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x10aa6xX10xX6xX36xX7xX3xf5f3xX14xX7xXdxX10xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX131xX130xX131xX4b0xX5xX12fxXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xXef3xX10xX6xX36xX7xX3xXef9xX14xX7xXdxX10xX3xX1xX522xX6xX3xXexX1xX5bdxX2fxX3xXexX1xX43xX2fxX1xX3xX1bxX1cxX9bxX3xX4xXb8xX3xX21xXbbxX6xX3xX1xX2e2xX3xXb7xX23cxXdxX3xX4xX36xX14xXbxX3xXexX14xXbxX3xX18xX1cxX203xX4xX3xXb7xX15xXexX3xX4xX1xX51xX21xX3xX18xXdxX3xX21xXdxX23xX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX7xX1xX14xX36xXexX7xX3xX146xX10xX6xX2fxX3xXb7xX43xX3xX7xX6xX2fxX6dxX6xX5xX7xX3xX25xX1exX3xX18xX295xXexXcexX3xX108xX203xX3xX25xXb8xXdxX3xXbxX1xX257xX3xX2d9xXdxX295xX2fxX3xX21xX5cbxX3xX4xX522xXdxX3xXb7xX43xX3xXexX7dexXdxX3xX4xX522xXdxX3xX2d9xX1xXdxX1exX2fxX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xX4xX812xX6xX3xX4xXb8xX3xXexX1xX2exX21xX3xXbxX1xX32xX2fxX3xX1xX7dexXexX3xX21xX4bxXexX3xX1xXa5xX2fxX3xX39xX51xXbxX3xX18xX203xXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX1b0xX14xXbxX1xXdxX10xX3xbbb3xX2fxXdxX39xX1xXexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX140xX12fxX138xX140xX5xX2xX138xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX8e5xX1exX1cxX3xX1dxX2exX1cxX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX3xX2fxX3dxX3xXexX19xX2fxX1xXc6xX3xX25xXdxX295xX1cxX3xX25xX43xXc6xX3xX18xX15xX2fxX3xX1xX291xX1dxX3xX2fxX1xX51xX2fxX3xX2fxX7dexXexX3xX74xX14xX5xX5xX14xX12bxX3xX2fxX39xX6xX1dxX3xXexX43xXdxX3xX2d9xX1xX14xXaaxX2fxX3xXdexX2fxX7xXexX6xX39xX36xX6xX21xX3xX4xX812xX6xX3xX1b0xX14xXbxX1xXdxX10xX3xX109fxX2fxXdxX39xX1xXexXcexX3xX70xX1x158bdxX3xX25xXa5xX2fxX3xX39xXdxXaaxX2fxX3xXb7xX23cxXdxX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX25xX32xX21xX3xX5xXdxXe6dxX2fxX3xX1xX6xXdxX3xX6dxX5bdxX1dxX3xX1xX2ddxX6xX3xXexXdxX1exXexX3xX1xX14xX6xX3xXexXb8xX2fxX39xX3xXb7xX43xX2fxX39xX3xXexX47xXa5xXdxX3xXexX4bxX2fxXc6xX3xX2d9xX1exXexX3xX1xX98xXbxX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX7xX6xX2fxX6dxX6xX5xX7xX3xX1bxX1cxX6xXdxX3xX21xXaaxX2fxX1xX3xXb7xX43xX3xXexX7dexXdxX3xX23xX71xX4xX1xX3xXexX6xX1dxXc6xX3xX74xX6xX7xX1xXdxX14xX2fxXdxX7xXexX6xX3xX25xX1exX2fxX3xXexX272xX3xX13xX1cxX5bdxX2fxX3xXbacxXb8xX2fxX3xX25xX291xX3xX4xX522xX3xX2fxX39xX6xX1dxX3xX18xX203xX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXbxX1xX257xX4xX3xXb7xX272xX6xX3xX2fxXc0xXdxX3xX18xXc4xXexX3xX5xX15xXdxX3xXb7xX272xX6xX3xXexXb8xX2fxX3xX6dxX71xX2fxX39xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX2fxXexX10xX36xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX62bxXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX62bxX6xX6dxX7xX10xX2fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX13axX2xX138xX138xXexX2xX2xX135xX140xX5xX2xX2xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX14xX6dxX1dxXaxX12xX62bxXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX62bxX6xX6dxX7xX10xX2fxX3xX18xX4bxXexX3xX2d9xX3f8xXbxX3xX23xX1cxX3xX1xX47xX23cxX2fxX39xX3xX2d9xX1xX71xX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX2fxX1xX15xX1dxX3xX2d9xX1xXdxX3xX5xX72axX6xX3xX4xX1xX2ddxX2fxX3xX4xX1xX14xX3xX21xX81xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX71xX14xX3xX2d9xX2b5xX3xX7xX2ddxX4xX3xX5xX295xX4xX1xX3xXb7xX6xXdxX3xX1xX14xXexX3xXexX36xX10xX2fxX6dxXcexX3xX62bxXdxX23xX3xXdxXexX10xX21xX3xX2fxX43xX1dxX3xX4xXbbxX2fxX39xX3xX1bxX1cxX32xX2fxX3xX146xX10xX6xX2fxX7xXc6xX3xX4xXb8xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX2d9xX1xXb8xX2fxX39xX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xXexX15xX14xX3xXexX1xX2exX21xX3xX25xXdxX6ffxX21xX3xX2fxX1xX51xX2fxX3xX7xX71xX2fxX39xX3xX39xXdxX71xX3xX5xX43xX3xX25xXb8xXdxX3xX7xX257xX4xX3xX21xX5cbxXdxX3xX2fxX1xX2ddxX2fxX3xXb7xX23cxXdxX3xX25xX47xX57xX2fxX39xX3xX4xX4bxXexX3xX4xX1xX3dxX3xX590xX3xX25xX203xX4xX3xX25xX71xX14xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX10xX2fxXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6dxXexX1xX1cxX21xX18xX3xX6dxX1xXdxX6dxX10xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX6dxXexX1xdd60xX3xX131xX2xX12fxXbxX23x15099xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1499xX3xX2xX135xX4b0xXbxX23xX14a0xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX18xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXcexXb7xX2fxX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX130xX131xX5bxX2xX130xX135xX6dxX130xX138xX12fxX135xX140xX138xX13axXexX135xX130xX13axX13axX140xX5xX138xXcexX146xXbxX39x146e2xX36xX9xX131xX2xX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX36xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX247xXexX1xX1cxX21xX18xX247xX6xX2fxX6dxX247xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62bx1717dxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX2fxX1xX47xX3xX7xX6xX14xX3xX590xXdxX295xXexX3xXb7xX23cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX21x16c03xX1cxX3xXb7xX71xX1dxX3xX21xXbbxX6xX3xX1xX2e2xXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxXexX1xX14xXdxX247xXexX36xX6xX2fxX39xX5bxX21xX6xX4xX247xX6dxX10xXbxX247xX2fxX1xX1cxX247xX7xX6xX14xX247xXb7xXdxX10xXexX247xXb7xX14xXdxX247xX4xX6xX4xX247xX21xX6xX1cxX247xXb7xX6xX1dxX247xX21xX1cxX6xX247xX1xX10xX5bxX2xX4b3xX130xX2xX4b0xX2xXcexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX21xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX131xX138xX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX131xX138xX5bxX2xX138xX4b0xX6dxX13axX138xX12fxX130xX130xX131xX135xXexX130xX13axX2xX135xX135xX5xX138xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxXb7xX12xX0xX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62bxX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX2fxX1xX47xX3xX7xX6xX14xX3xX590xXdxX295xXexX3xXb7xX23cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX21xX15a8xX1cxX3xXb7xX71xX1dxX3xX21xXbbxX6xX3xX1xX2e2xXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxXexX1xX14xXdxX247xXexX36xX6xX2fxX39xX5bxX21xX6xX4xX247xX6dxX10xXbxX247xX2fxX1xX1cxX247xX7xX6xX14xX247xXb7xXdxX10xXexX247xXb7xX14xXdxX247xX4xX6xX4xX247xX21xX6xX1cxX247xXb7xX6xX1dxX247xX21xX1cxX6xX247xX1xX10xX5bxX2xX4b3xX130xX2xX4b0xX2xXcexX1xXexX21xXaxX12xX62bxX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX2fxX1xX47xX3xX7xX6xX14xX3xX590xXdxX295xXexX3xXb7xX23cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX21xX15a8xX1cxX3xXb7xX71xX1dxX3xX21xXbbxX6xX3xX1xX2e2xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX6axX411xX2fxX39xXc6xX3xX62bxX6xXdxX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX6axX43xXc6xX3xcf75xXdxX295xXbxX3xX13xX5bdxX21xX3x18214xX2fxX1xXcexXcexXcexX3xXaxX23xX14xX6xX3xX6dxX3f8xX1cxX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xX1xX2e2xXaxX3xX18xX411xX2fxX39xX3xX4xX71xX4xX1xX3xXbxX1xX432xXdxX3xX25xX26xX3xX21xX6xX2fxX39xX3xX5xX15xXdxX3xX7xX72axX3xXexX1xX14xXaaxXdxX3xX21xX71xXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXb7xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX135xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX4xX71xX4xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX21xX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX21xX2ddxXdxX3xX5xX7dexX4xX3xX21xX2ddxXdxX3xX2fxXa5xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxX5xX6xX21xX247xX6dxX10xXbxX5bxX135xX247xX18xXdxX247xX1bxX1cxX1dxX10xXexX247xX39xXdxX1cxXbxX247xX4xX6xX4xX247xX2fxX6xX2fxX39xX247xX21xX6xX4xX247xX6dxX10xXbxX247xX21xX14xXdxX247xX5xX1cxX4xX247xX21xX14xXdxX247xX2fxX14xXdxX5bxX2xX4b3xX131xX135xX2xX12fxXcexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX21xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX131xX138xX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX2xX140xX5bxX2xX138xX13axX6dxX135xX2xX135xX13axX2xX2xX4b0xXexX140xX140xX131xX4b3xX12fxX5xX138xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxXb7xX12xX0xX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX135xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX4xX71xX4xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX21xX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX21xX2ddxXdxX3xX5xX7dexX4xX3xX21xX2ddxXdxX3xX2fxXa5xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxX5xX6xX21xX247xX6dxX10xXbxX5bxX135xX247xX18xXdxX247xX1bxX1cxX1dxX10xXexX247xX39xXdxX1cxXbxX247xX4xX6xX4xX247xX2fxX6xX2fxX39xX247xX21xX6xX4xX247xX6dxX10xXbxX247xX21xX14xXdxX247xX5xX1cxX4xX247xX21xX14xXdxX247xX2fxX14xXdxX5bxX2xX4b3xX131xX135xX2xX12fxXcexX1xXexX21xXaxX12xX135xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX4xX71xX4xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX21xX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xX21xX2ddxXdxX3xX5xX7dexX4xX3xX21xX2ddxXdxX3xX2fxXa5xXdxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX108xX51xXexX3xX2d9x16019xX3xX4xXb8xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX2fxX43xX14xX3xX4xX5cbxX2fxX39xX3xX21xX1cxX432xX2fxX3xX21xX158bxX4xX3xX25xX29xXbxX3xXb7xX43xX3xXexX92fxX6xX3xX7xX71xX2fxX39xX3xX21xX2ddxXdxX3xX5xX7dexX4xX3xX21xX2ddxXdxX3xX2fxXa5xXdxXc6xX3xX6dxX47xX23cxXdxX3xX25xX5bdxX1dxX3xX5xX43xX3xX21xX203xXexX3xX7xX432xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX39xXdxX7dexXbxX3xX4xX71xX4xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX36xX15xX2fxX39xX3xX2fxX39xX57xXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXb7xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62bxX71xX4xX1xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX4xXb8xX2fxX39xX3xX7xX1b1xX3xX2xX138xX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xXexXdxX295xX2fxX3xX5xX98xXdxX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX5xX43xX21xX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX4xX1xXa5xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxXexX1xX14xXdxX247xXexX36xX6xX2fxX39xX5bxX21xX6xX4xX1xX247xX2fxX6xX2fxX39xX247xX4xX14xX2fxX39xX247xX7xX14xX247xX2xX138xX247xX7xX10xXexX247xX6dxX14xX247xXexXdxX10xX2fxX247xX5xX14xXdxX247xXb7xX1cxX6xX247xX6dxXdxX247xX5xX6xX21xX247xXb7xX1cxX6xX247xX6dxXdxX247xX4xX1xX14xXdxX5bxX2xX4b0xX12fxX4b0xX138xX130xXcexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX5bxX21xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX131xX138xX5bxX2fxX10xX12bxX7xX5bxX2xX12fxX2xX138xX5bxX2xX138xX4b0xX6dxX2xX2xX135xX13axX135xX13axX138xXexX4b0xX4b0xX140xX13axX131xX5xX138xXcexX146xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xXbxX3xX1bxX1cxX2exX2fxX3xX7xX32xX1cxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX2fxX1xX3dxX2fxX39xX3xX2fxX39xX43xX1dxX3xX21xX47xX6xX3xX2fxX4bxX2fxX39xX3xXexX1xX51xXexX3xXexX1xX47xX57xX2fxX39xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxXb7xX12xX0xX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62bxX71xX4xX1xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX4xXb8xX2fxX39xX3xX7xX1b1xX3xX2xX138xX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xXexXdxX295xX2fxX3xX5xX98xXdxX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX5xX43xX21xX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX4xX1xXa5xXdxXaxX3xX1xX36xX10xX74xX9xXaxX5bxXexX1xX14xXdxX247xXexX36xX6xX2fxX39xX5bxX21xX6xX4xX1xX247xX2fxX6xX2fxX39xX247xX4xX14xX2fxX39xX247xX7xX14xX247xX2xX138xX247xX7xX10xXexX247xX6dxX14xX247xXexXdxX10xX2fxX247xX5xX14xXdxX247xXb7xX1cxX6xX247xX6dxXdxX247xX5xX6xX21xX247xXb7xX1cxX6xX247xX6dxXdxX247xX4xX1xX14xXdxX5bxX2xX4b0xX12fxX4b0xX138xX130xXcexX1xXexX21xXaxX12xX62bxX71xX4xX1xX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX4xXb8xX2fxX39xX3xX7xX1b1xX3xX2xX138xX3xX7xX10xXexX3xX25xX26xX3xXexXdxX295xX2fxX3xX5xX98xXdxX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX5xX43xX21xX3xXb7xX272xX6xX3xX25xXdxX3xX4xX1xXa5xXdxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX36xX14xX2fxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX70xX71xX4xX3xX2d9xXdxX6ffxX1cxX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXbxX1xX257xX4xX3xXaxX1xX6xXdxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xX21xX203xXexXaxX3xX7x131acxX3xX2d9xX1xXdxX1exX2fxX3xX2fxX43xX2fxX39xX3xX4xXb8xX2fxX39xX3xX7xX1b1xX3xXexXdxX1exXexX3xX2d9xXdxX295xX21xX3xXexX1xX57xXdxX3xX39xXdxX6xX2fxX3xXexX36xX14xX2fxX39xX3xXb7xXdxX295xX4xX3xX21xXdxX23xX247xX21xX6xXexX4xX1xX3xXexX36xX6xX2fxX39xX3xXbxX1xX257xX4xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXb7xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX1cxX5xX12xX0xX6dxXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxXb7xX12xX0xX5bxX6dxXdxXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX14xX1cxX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX10xX21xX6dxX10xXbxXcexXb7xX2fxX0xX5bxXbxX12