Đảng bộ Việt Xuyên đổi mới để tăng năng lực lãnh đạo
(Baohatinh.vn) - Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ đi đến thành công khi tăng cường được các yếu tố: kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm. Đây là đúc kết của người trong cuộc về sự bứt phá của Đảng bộ xã Việt Xuyên - từ đơn vị khó khăn đã trở thành trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) năm 2017.
8d8dx916bx14110x11ca5x10623xf170xa2d2xffc7x1175fxfa29xb68dx11b68x102f3xf3cex112efx8db2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1034axe852x9b86xXexX0x102caxXaxX17xX18xX19xXexX0x107c5xbf0bxX19xd45dxXexX0xXax13ed2xX9xc92axXdxX18x11fcaxX2fx100dexb764xa45cxX5xd64dxXbxXdxX17xX32xXexd110xb094xa80dxc9dcxX9xX23xf4a6xX9x963exX35xc129xXbxX9x12ce3xe59dxX26xc89exX3dxX9xf16dx1305fxX35xX9xXcx9fc0xX35xX9xX4ex13632xX9xXbxc3dbxX3dxX3exX9xX3dxX5axX3dxX3exX9xXdx8f18xX2cxX9xXdxfebexX3dxXaxX9xX4exe09axX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10c2axX17xX18xX19xX32xXexX3bxX4fxX35xX9xXcxX53xX35xX9xX33xXaxba59x908dxX3dxX3exX9xXbxXaxd437xX2cxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX9xX2cxcdeexX18xX9xX2cxa16fxX33xX9xXa3xX26xX9xX4excca2xX35xX9x12f20xX53xX35xX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1x118cbxX9xX2cxXaxde31xX3dxXaxX9xXbxfcb7xd048xX9xX2cxXa3xX18xX9xX4exXd5xX18xX9xX33xXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xX2fx10881xX9xX4exX35xX9xX4excd76xX3dxX9xXbxXax10861xX3dxXaxX9xX2cx1323axX3dxX3exX9xa703xXaxX35xX9xXbxX5axX3dxX3exX9xX2cxX8fxdb28xX3dxX3exX9xX4exX8fx139c6xX2cxX9xX2cx9270xX2cxX9xX26xXedxX49xX9xXbxXaexca33xX9xXfbxcebexX9xXdxX49x14275xXbx9872xX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX9xXb1xXf2xX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxaba0xX9xX3bxfcc4xX26xX9xXdxXf2xX9xX4ex138bfxX2cxX9xXfbxXedxXbxX9xX2cxXa3xX18xX9xX3dxX3exX8fxX106xX35xX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX2cxX49xX41xX2cxX9xXb1x11310xX9xX2fxX64xX9xX23xX96xXbxX9xX33xXaxX110xX9xX2cxXa3xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9x9293xX68xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xd8bdxX9xXbx11da6xX9xX4exX90xX3dxX9xXb1xXd5xX9xXfbxXaxc982xX9xXfbxXaxX5axX3dxX9xX4exX68xX9xXbxXd4xa0fbxX9xXbxXaxXf2xX3dxXaxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX2fxX6dxX2cxXaxX9xXb1x9dc4xX3dxX3exX9xXcxX6dxX3dxXaxX9xXbxX35xX4bxX49xX9xX23xX35xX57xX49xX9xX2cxXa3xX18xX9xXaxX49xX26xX45xX3dxX9xX5xXaxX6dxX2cxXaxX9xX7fxXf2xX9xbf0dxX7fxXf2xX9xX5x921fxX3dxXaxd6eaxX9xX3dxX5axXcxX9x10813x90c1xX2axce42xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xd783xX49xX2fxXbxX35x10b9bxX26x12b18xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX119xX1cxX1cxX35xX13bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13bxXb1xX3dxX1cxX3dxX17x113d5xX2fxX1cxX2axe600xX2axX1ebxX1cxX1eexX1eexX19xae6fxX2axa5e9x1411exX24bx93b1xX24bxXbxX1eexX2axX255xX255xXdxX1ecxX13bxX21bxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX247xX35xX19xXbxXaxX119xX254xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX119xX252xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX119xX23xXdxX24xX2cxXfbxX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXdxX17xX220xXbxX119xX18xX49xXbxX24xX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXd4xX35xX3exXaxXbxX119xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX3exX9xX23xX24xX9xXb1xX35xX17xXbxX9xX17bxX49xX26xX17xX3dxX9xX19xX24xX35xX9xXcxX24xX35xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX3dxX3exX9xX3dxX18xX3dxX3exX9xXdxX49xX2cxX9xXdxX18xX3dxXaxX9xX19xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xX21bxX49xX2fxXbxX35xX220xX26xX222xX32xXex10fbexXaxX49xX9xXb1xX64xX2cxX9xXbxXd4xX49xX3dxX3exX9xXbxX13exXcxX9xXaxXf2xX3dxXaxX9xX2cxXaxXcfxX3dxXaxX9xX17bxX68xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX122xX9xX5xXaxX6dxX2cxXaxX9xX7fxXf2xX9xX1ddxX7fxXf2xX9xX5xX1e2xX3dxXaxX1e5xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xae49xX49xX26xX9xXaxX24xX6dxX2cxXaxX122xX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xXfbxXaxX18xX3dxX3exX9xXbxXd4xX18xX3dxX3exX122xX9xX4exdc55xX33xX9xXcxa06axXbxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf2ebxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXex129b8xX35xXedxXbxX9xX2cxXaxf403xXbxX9xXfbxX11cxX9xXdxX49xX120xXbxX122xX9xXbxX5axX3dxX3exX9xX2cxX8fxX106xX3dxX3exX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX0xX1cxX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX35xXedxX49xX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX122xX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX18xX35xX9xX3dxXa7xX26xX9xXdxXf2xXcxX9xXdxXf2xX9xX3dxX3exX49xX26xX4bxX3dxX9xX3dxXaxX13exX3dxX9xX2cxXaexXbxX9xXdx14528xX35xX9xX2cxXa3xX18xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXbxXd4xX6dxX3dxX3exX9xX2cxXa7xX33xX9xXa3xX26xX9xXfbxXaxXf7xX3dxX3exX9xXbxX6dxX24xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX2fxX96xX2cxX9xXcxX6dxX3dxXaxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX122xX9xX2cxXax10736xX9xX4exX6dxX24xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX2cxX110xX2cxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX9xX2cxXaxXcfxX3dxXaxX9xXbxXd4xXd5xX9xX1a3xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xX3dxXaxX1b7xX3dxX3exX9xX3dxX5axXcxX9xXbxXd4xX8fxX53xX2cxX13bxX9x1143axX5axXcxX9xX1ebxX1ecxX2axX1eexX122xX9xX3a6xX5xX43xX9xX7fxX49xX26xX45xX3dxX9xXa3xX26xX9xX5xXaxX6dxX2cxXaxX9xX7fxXf2xX9xX4exX68xX9xX36exX49xX26xXedxXbxX9xX4exXd5xX3dxXaxX9xX4exX35xX162xX49xX9xX4exX41xX3dxX3exX9xX4ex142b8xX3dxX3exX9xX2cxXaxXcfxX9xXaxX49xX26xX45xX3dxX9xXa3xX26xX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xX189xX9xX33xXaxX197xX9xX23xX18xX3dxX9xXbxXd4xX64xX2cxX9xX3a6xX18xX3dxX9xX5xX4fxX9xX2cxXaxX96xX2cxX9xX7fxX49xX26xX45xX3dxX9xXa3xX26xX9xXb1xX162xX9xXdxXf2xXcxX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX17bxX68xX9xX4exX57xX9xXbxX5axX3dxX3exX9xX2cxX8fxX106xX3dxX3exX9xX3dxX5axX3dxX3exX9xXdxX64xX2cxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX122xX9xX3exX35xX145xX33xX9xX4exXd5xX18xX9xX33xXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xXcxXaexX35xX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX122xX9xX36exX49xX26xXedxXbxX9xXbxX13exXcxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xXcxXcbxX2cxX9xXbxX35xX4bxX49xX9xXb1xX162xX9xX4exXcfxX2cxXaxX9xX4aexX5xddbdxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexfc5axX32axXaxX394xX2cxX9xX33xXaxXcbxX2cxX9xX3dxXaxX1b7xX3dxX3exX9xXbxX4e7xX3dxX9xXbxX6dxX35xX122xX9xX2cxXa7xX33xX9xXa3xX26xX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xX36exX49xX26xX9xX2cxXaxXedxX9xXdxXf2xXcxX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xXbxX18cxX9xX3a6xX5xX43xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX4exXedxX3dxX9xX3a6xX4xX7fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxX110xX2cxXaxX9xXfbxXaxX24xX18xX9xXax905axX2cxX122xX9xX23xXf2xX35xX9xX23xX3cxX3dxX13bxX9xX43xX120xX3dxX9xXaxXf2xX3dxXaxX9xX36exX49xX26xX9xX2cxXaxXedxX9xX3dxXf2xX26xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxX110xX2cxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX4bxXcxX9xXbxX145xX2cxX9xX2cxXaxXcfxX3dxXaxX9xXdxXf2xX9xX3dxX162xX3dxX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX4exX57xX9xXbxX6dxX24xX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxX24xXf2xX3dxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xf295xX9xX189xX9xX3a6xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX17bxX68xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xX7xXaxX6dxXcxX9xX4aexX18xXcxX9xd026xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXedxXbxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xX21bxX49xX2fxXbxX35xX220xX26xX222xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX119xX1cxX1cxX35xX13bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13bxXb1xX3dxX1cxX3dxX17xX247xX2fxX1cxX2axX24bxX2axX1ebxX1cxX1eexX1eexX19xX252xX2axX254xX255xX24bxX257xX24bxXbxX257xX257xX2axX1ebxXdxX2axX13bxX21bxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX247xX35xX19xXbxXaxX119xX254xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX119xX252xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX119xX23xXdxX24xX2cxXfbxX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXdxX17xX220xXbxX119xX18xX49xXbxX24xX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXd4xX35xX3exXaxXbxX119xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX3exX9xX23xX24xX9xXb1xX35xX17xXbxX9xX17bxX49xX26xX17xX3dxX9xX19xX24xX35xX9xXcxX24xX35xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX3dxX3exX9xX3dxX18xX3dxX3exX9xXdxX49xX2cxX9xXdxX18xX3dxXaxX9xX19xX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xX21bxX49xX2fxXbxX35xX220xX26xX222xX32xXex13a9bxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX9xX17bxX68xX9xX23xX110xXcxX9xX2fxX110xXbxX9xX2cxX90xX9xX2fxX1a3xX122xX9xX2cxXaxX469xX9xX4exX6dxX24xX9xX2cxX110xX2cxX9xXbxXaxXf7xX3dxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xXbxXaexXbxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX9xX2cxXaxXcfxX3dxXaxX9xXbxXd4xXd5xX9xXbxXd4xX4bxX3dxX9xX4exXd5xX18xX9xX23xXf2xX3dxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX36exX49xX26xX9xX2cxXaxXedxX9xXaxX24xX6dxXbxX9xX4exX41xX3dxX3exX9xX2cxXa3xX18xX9xX2cxXa7xX33xX9xXa3xX26xX122xX9xXb1xX53xX35xX9xXcxX629xX35xX9xXb1xX35xX45xX2cxX122xX9xX3a6xX5xX43xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX17bxX68xX9xX4exX162xX49xX9xXaxX629xX33xX9xXbxXd4xX8fxX53xX2cxX9xX4exX57xX9xX33xXaxX13exX3dxX9xXbxXcfxX2cxXaxX122xX9xX2fxX24xX110xXbxX9xX17bxd6bcxXbxX122xX9xX2cxX13exX3dxX9xX3dxXaxX394xX2cxX9xXb1xXf2xX9xX4exX8fxX18xX9xXd4xX18xX9xX2cxX110xX2cxX9xX36exX49xX26xXedxXbxX9xX4exXd5xX3dxXaxX9xXbxXaxXaexX3dxX3exX9xX3dxXaxXa7xXbxX13bxX9xX5xX35xXedxX33xX9xX4exX197xX122xX9xXcxX1a3xX9xXd4xX41xX3dxX3exX9xXd4xX18xX9xX3a6xX4xX7fxX122xX9xXd4xX4e7xX35xX9xXbxX24xXf2xX3dxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX13bxX9x9af1xX49xX18xX3dxX9xX4exX35xX57xXcxX9xX2cxXaxX49xX3dxX3exX9xXdxXf2xX9xXbxXd4xX18xX24xX9xX4exX4fxX35xX9xXbxXaxab23xX3dxX3exX9xXbxXaxX394xX3dxX9xXb1xXf2xX9xXfbxXaxX35xX9xX4exX68xX9xXbxXaxXaexX3dxX3exX9xX3dxXaxXa7xXbxX9xXbxXaxe1eexX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX33xXaxX3cxX35xX9xXaxX24xXf2xX3dxX9xXbxX24xXf2xX3dxX9xX4exX4e7xX3dxX3exX9xXbxXaxX49xX120xX3dxX9xXb1xXf2xX9xX36exX49xX26xXedxXbxX9xXbxX13exXcxX9xX3dxXax13495xXcxX9xXbxX6dxX24xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX2fxX96xX2cxX9xX3dxX3bbxX3dxX3exX9xXfbxXaxX35xX9xXbxXd4xX35xX57xX3dxX9xXfbxXaxX18xX35xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX7fxX24xX6dxXbxX9xX4exX41xX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xXaxXf2xX3dxX3exX9xXbxX49x12614xX3dxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX4exX4fxX35xX9xXcxX53xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX8fxX53xX3dxX3exX9xXaxX10cxX33xX9xX3dxXaxXa7xXbxX9xXcxX41xXbxX9xX4exXa0bxX49xX9xXcxXaexX35xX122xX9xXbxX120xX33xX9xXbxXd4xX49xX3dxX3exX9xXbxX6dxX35xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxX49xX41xX2cxX9xXaxX629xX33xX9xX3dxXaxX9b8xXcxX9xXbxX6dxX24xX9xX2fxX64xX9xXbxXaxXaexX3dxX3exX9xX3dxXaxXa7xXbxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxXd4xX35xX57xX3dxX9xXfbxXaxX18xX35xX9xXcxX629xX35xX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX13bxX9xX4xX49xX41xX2cxX9xXaxX629xX33xX9xX3exX35xX18xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX2cxXaxX49xX3dxX3exX9xX3dxXf2xX26xX9xX19xX24xX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xXb1xXf2xX9xX2cxXaxXa3xX9xXbxXd5xX2cxXaxX9x11aeexX3a6xX4aexX2xX9xX17bxX68xX9xX4exX4e7xX3dxX3exX9xX2cxXaxXa3xX9xXbxXd4xX97fxX9xXb1xXf2xX9xX2fxX18xX49xX9xXfbxXaxX35xX9xXbxXaxXaexX3dxX3exX9xX3dxXaxXa7xXbxX9xX2cxX110xX2cxX9x133f2xX9xXfbxX35xXedxX3dxX122xX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xXfbxXedxXbxX9xXdxX49xX120xX3dxX122xX9xX23xX18xX3dxX9xXaxXf2xX3dxXaxX9xX2cxXaxXa3xX9xXbxXd4xX8fxX90xX3dxX3exX9xX4exX57xX9xX2cxXaxXcfxX3dxXaxX9xX36exX49xX26xX162xX3dxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX2cxX110xX2cxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX13bxX9xX3bxX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xXb1xX162xX9xX2cxX110xX2cxXaxX9xXdxXf2xXcxX9xXcxX53xX35xX9xX3dxXf2xX26xX122xX9xX3a6xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xX2cxXaxX35xX9xX23xX41xX9xXfbxX35xX4bxXcxX9xX5xXd4xX8fxX1a3xX3dxX3exX9xXbxXaxXf7xX3dxX9xX5xX13exX3dxX9xX80exX24xX3dxX3exX9xX4aexX3exX49xX26x9157xX3dxX9xX2xX8fxX90xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXedxXbxX119xX9xX5c0xX32axXaxXf7xX3dxX3exX9xX2cxXaxX469xX9xX3exX35xX3cxXcxX9xXbxXaxX106xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXaxX41xX35xX9xXaxX629xX33xX9xXcxXf2xX9xX36exX49xX18xX3dxX9xXbxXd4xX629xX3dxX3exX9xXaxX90xX3dxX9xXdxXf2xX9xXfbxXaxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exX35xX18xX9xX3exX35xX18xX24xX9xX23xX18xX3dxX9xX2cxXaxX49xX3dxX3exX9xX2cxXa3xX18xX9xX17bxX68xX122xX9xX4exXaexX35xX9xXb1xX53xX35xX9xX2cxXa7xX33xX9xX2cxX90xX9xX2fxX1a3xX9xX2cxXaxX145xX3dxX3exX9xXbxXf7xX35xX122xX9xXcx111b0xX35xX9xX3dxX3exX8fxX106xX35xX122xX9xX3dxX3exX24xXf2xX35xX9xX3dxXaxX120xX3dxX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xX2cxXa3xX18xX9xXcxX97fxX3dxXaxX9xX2cxb470xX3dxX9xX3dxX394xXcxX9xX23xX394xXbxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX9xX2cxXa3xX18xX9xX3dxXaxX1b7xX3dxX3exX9xXbxXaxXf2xX3dxXaxX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xXfbxXaxX110xX2cxX9xX4exX57xX9xX2cxd13dxX3dxX3exX9xX33xXaxXaexX35xX9xXaxX10cxX33xX122xX9xX3exX35xX110xXcxX9xX2fxX110xXbxX9xXdxd570xX3dxX9xX3dxXaxX18xX49xX122xX9xXfbxXaxXf7xX3dxX3exX9xX2cxX197xX9xX2fxX64xX9xX4exXc82xX3dxX9xX4exdfe0xX26xX122xX9xX3dxX8e4xX9xXbxXd4xX110xX3dxXaxX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX13bxX9xX4aexXaxX106xX9xX4exX197xX122xX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxXf7xX3dxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xXbxXaxXaexX3dxX3exX9xX3dxXaxXa7xXbxX122xX9xX2cxX110xX2cxX9xX3dxX3exX49xX4e7xX3dxX9xXdxX64xX2cxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xXbxX120xX33xX9xXbxXd4xX49xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXcbxX2cxX9xXbxX35xX4bxX49xX9xX2cxXaxX49xX3dxX3exX693xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXexX7xXaxX13exX3dxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX122xX9xX4exX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xXd4xX42cxX122xX9xXbxX5axX3dxX3exX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX0xX1cxX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX5xX18cxX9xX36exX49xX26xX9xX2cxXaxXedxX9xXdxXf2xXcxX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX2cxXa3xX18xX9xX3a6xX4xX7fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX23xX18xX3dxX9xXaxXf2xX3dxXaxX9xX2cxXc82xX3dxX3exX9xXb1xX53xX35xX9xXfbxXaxX49xX3dxX3exX9xXfbxXedxX9xXaxX24xX6dxX2cxXaxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX2cxXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xXbxXd4xX97fxX3dxXaxX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xX4aexX5xX5a9xX9xX2cxXa3xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX122xX9xXabfxX3a6xX4aexX2xX9xX17bxX68xX122xX9xXcxXc20xX35xX9xX4exX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xX4exX162xX49xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX33xXaxX13exX3dxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXd4xXa7xXbxX9xXd4xX42cxX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX13bxX9xX5xXd4xX24xX3dxX3exX9xX4exX197xX122xX9xXb1xX18xX35xX9xXbxXd4xXc4bxX122xX9xX3dxX5axX3dxX3exX9xXdxX64xX2cxX9xX2cxXa3xX18xX9xXcxXc20xX35xX9xX2cxXa7xX33xX9xXa3xX26xX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX57xX9xXaxX197xX18xX122xX9xX4exX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xX19xX64xX18xX9xXbxXd4xX4bxX3dxX9xXfbxXedxXbxX9xX36exX49xX3cxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX122xX9xX2cxXaxX469xX9xX4exX6dxX24xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xXb1xXcbxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxX18cxX3dxX3exX9xXbxX49xXa0bxX3dxX122xX9xXbxXaxX110xX3dxX3exX122xX9xX36exX49xXaeexX9xXb1xXf2xX9xX2cxX3cxX9xX3dxX5axXcxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xX21bxX49xX2fxXbxX35xX220xX26xX222xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX119xX1cxX1cxX35xX13bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13bxXb1xX3dxX1cxX3dxX17xX247xX2fxX1cxX2axX24bxX2axX1ebxX1cxX1eexX1eexX19xX252xX2axX254xX255xX24bxX257xX24bxXbx9c86xX24bxX257xX257xXdxX1ebxX13bxX21bxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX247xX35xX19xXbxXaxX119xX254xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX119xX252xX1ecxX1ecxX33xX17bxX222xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX119xX23xXdxX24xX2cxXfbxX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXdxX17xX220xXbxX119xX18xX49xXbxX24xX222xXcxX18xXd4xX3exX35xX3dxX189xXd4xX35xX3exXaxXbxX119xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX3exX9xX23xX24xX9xXb1xX35xX17xXbxX9xX17bxX49xX26xX17xX3dxX9xX19xX24xX35xX9xXcxX24xX35xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX3dxX3exX9xX3dxX18xX3dxX3exX9xXdxX49xX2cxX9xXdxX18xX3dxXaxX9xX19xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17bxXbxX189xX18xXdxX35xX3exX3dxX119xX9xX21bxX49xX2fxXbxX35xX220xX26xX222xX32xXexX3b4xX64xX9xX4exX24xXf2xX3dxX9xXfbxXedxXbxX9xXbxX18cxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX4exXedxX3dxX9xXcxXc20xX35xX9xX4exX3cxX3dxX3exX9xXb1xX35xX4bxX3dxX122xX9xX3dxX3exX8fxX106xX35xX9xX19xX13exX3dxX9xX4exX68xX9xX3exX35xX145xX33xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xXaxX49xX26xX9xX4exX41xX3dxX3exX9xX3dxX3exX49xX4e7xX3dxX9xXdxX64xX2cxX9xXaxX24xXf2xX3dxX9xXbxXaxXf2xX3dxXaxX9xX2cxX110xX2cxX9xXbxX35xX4bxX49xX9xX2cxXaxXcfxX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xX4aexX5xX5a9xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxX110xX2cxX9xX4exX4e7xX3dxX3exX9xX2cxXaxXcfxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX3a6xX5xX43xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX17bxX68xX122xX9xX2cxX197xX9xX1ebxX9xXfbxX4bxX3dxXaxX9xX4exX57xX9xX33xXaxX13exX3dxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX122xX9xX4exX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xXfbxXedxXbxX9xX36exX49xX3cxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX13bxX9xX5xXaxX96xX9xX3dxXaxXa7xXbxX9xXdxXf2xX9xX36exX49xX18xX9xXfbxXedxX9xXaxX24xX6dxX2cxXaxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXbxX110xX2cxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxX49xXa0bxX3dxX9xX2cxXa3xX18xX9xX2cxXa3xX18xX9xXbxX18cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX19xX49xX26xX45xXbxX13bxX9xX5xXaxX96xX9xXaxX18xX35xX9xXdxXf2xX9xX36exX49xX18xX9xX33xXaxX35xXedxX49xX9xX3exX35xX18xX24xX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX1ddxXfbxXaxX35xX9xX2cxX197xX9xX3dxXaxX1b7xX3dxX3exX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX4exX41xXbxX9xX17bxX49xXa7xXbxX1e5xX13bxX9xX3bxXd5xX3dxXaxX9xXfbxca14xX9xXaxXf2xX3dxX3exX9xXbxX49xXa0bxX3dxX122xX9xX43xX5axX3dxX9xX33xXaxXc4bxX3dxX3exX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX122xX9xXabfxX3a6xX4aexX2xX9xX19xX64xX18xX9xXbxXd4xX4bxX3dxX9xXfbxXedxX9xXaxX24xX6dxX2cxXaxX9xXaxX24xX3bbxX2cxX9xX33xXaxX35xXedxX49xX9xX3exX35xX18xX24xX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX4exX57xX9xXbxX4fxX3dxX3exX9xXaxX10cxX33xX122xX9xX4exX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xXfbxXaxXaexX35xX9xXdxX8fxX10cxX3dxX3exX122xX9xX2cxXaxXa7xXbxX9xXdxX8fxX10cxX3dxX3exX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX2cxXa3xX18xX9xXcxXc20xX35xX9xX2cxX110xX9xX3dxXaxX13exX3dxX122xX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX96xX2cxX9xXaxX41xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexa4d8xXa0bxX3dxX9xX2axX9xX3dxX5axXcxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xX36exX49xX26xX9xXbxXd4xX97fxX3dxXaxX9xX33xXaxX13exX3dxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX122xX9xX4exX110xX3dxXaxX9xX3exX35xX110xX9xX3dxXf2xX26xX122xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4xXaxXa3xX9xXbxXd5xX2cxXaxX9xX7fxX41xX35xX9xX80exX7fxX7xX4aexX9xX17bxX68xX9xX5xXf7xX9xX5xXaxXd5xX9xX80exXaeexX122xX9xX33xXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xXbxXaxX96xX2cxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX9xXcxX53xX35xX9xX4exX68xX9xXbxXd4xX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXc20xX35xX9xX3dxX3exX8fxX106xX35xX9xX3dxXaxX1b7xX3dxX3exX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX122xX9xX4exXa0bxX49xX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX2cxXcbxX9xXbxXaxX57xX122xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXedxXbxX13bxX9xX5c0xX5xX18cxX9xX4exX197xX122xX9xX2cxXaxX145xX3dxX3exX9xXbxXf7xX35xX9xXbxXd4xX5axX3dxX9xXbxXd4xX1a3xX9xX3dxXaxX35xX162xX49xX9xXaxX90xX3dxX122xX9xXaxXf2xX3dxXaxX9xX4exX41xX3dxX3exX9xX36exX49xX26xXedxXbxX9xXdxX35xX45xXbxX9xXb1xXf2xX9xX2fxX110xX3dxX3exX9xXbxX6dxX24xX9xXaxX90xX3dxX9xX4exX57xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX145xXbxX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX4exXf7xX3dxX3exX9xX4exX3cxX24xX9xXaxX41xX35xX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exX35xX18xX9xX2cxX197xX9xXaxX35xX45xX49xX9xX36exX49xX3cxX9xX33xXaxX24xX3dxX3exX9xXbxXd4xXf2xX24xX9xX2cxXaxX469xX3dxXaxX9xXbxXd4xX18xX3dxX3exX9xXb1xX8fxX106xX3dxX9xXaxX41xX9xXb1xXf2xX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xXb1xX8fxX106xX3dxX9xXcxXc9axX49xX693xX9xX189xX9xX2cxXaxXd5xX9xX80exXaeexX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxe231xX9xXbxXaxX4bxXcxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3a6xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3a6xXcfxX9xXbxXaxX8fxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xXa3xX26xX9xX17bxX68xX9xX7xXaxX6dxXcxX9xX4aexX18xXcxX9xX6bdxX3dxXaxX122xX9xXcxX3bbxX2cxX9xX19xXc82xX9xX110xX33xX9xXdxX64xX2cxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xXdxX53xX3dxX9xXaxX90xX3dxX9xX2fxX24xX9xXb1xX53xX35xX9xXbxXd4xX8fxX53xX2cxX122xX9xX3dxXaxX8fxX3dxX3exX9xX4exX35xX162xX49xX9xX4exX110xX3dxX3exX9xXcxX18cxX3dxX3exX9xXdxXf2xX9xX2cxX110xX3dxX9xX23xX41xX122xX9xX4exX3cxX3dxX3exX9xXb1xX35xX4bxX3dxX9xX4exX162xX49xX9xX4exX4e7xX3dxX3exX9xXbxXaxX49xX120xX3dxX122xX9xXaxXc4bxX18xX9xXcxX97fxX3dxXaxX9xXb1xXf2xX24xX9xX3exX49xX4e7xX3dxX3exX9xX36exX49xX18xX26xX9xXcxX53xX35xX9xXb1xX53xX35xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxXa0bxX3dxX9xXbxXd4xX110xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX45xXcxX9xX2cxX18xX24xX13bxX9xX4aexXaxX106xX9xX4exX197xX122xX9xX3dxX5axXcxX9xX1ebxX1ecxX2axX1eexX122xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xX4exX68xX9xX23xX96xXbxX9xX33xXaxX110xX9xXb1xX162xX9xX4exXcfxX2cxXaxX9xX2cxXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xXbxXd4xX97fxX3dxXaxX9xX17bxX13exX26xX9xX19xX64xX3dxX3exX9xX4aexX5xX5a9xX9xXb1xXf2xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX2cxXf7xX3dxX3exX9xX3dxXaxX120xX3dxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xX2fxX6dxX2cxXaxX9xXb1xX1b7xX3dxX3exX9xXcxX6dxX3dxXaxX9xXbxX35xX4bxX49xX9xX23xX35xX57xX49xX13bxX9xX32axX35xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX45xXcxX9xX2cxXa3xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX43xX35xX45xXbxX9xX48xX49xX26xX4bxX3dxX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXb1xX35xX45xX2cxX9xX4exX4fxX35xX9xXcxX53xX35xX9xX33xXaxX8fxX90xX3dxX3exX9xXbxXaxX96xX2cxX9xXdxX68xX3dxXaxX9xX4exX6dxX24xX9xX2cxXa3xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX4exX68xX9xX4exX8fxX10cxX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX13fexX9xXbxX53xX35xX9xX3dxXaxX35xX162xX49xX9xX4exX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX2cxX90xX9xX2fxX1a3xX9xXbxXd4xX24xX3dxX3exX9xXbxX24xXf2xX3dxX9xXaxX49xX26xX45xX3dxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6bdxX49xXbxXaxX24xXd4xX32xXexX0xX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXexX9xX5a9xX18xX35xX9xX5xXaxXa3xX26xX0xX1cxX2fxXbxXd4xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Mai Thủy