Quốc lộ 1A từ TX Hồng Lĩnh đến Thạch Hà chi chít ổ gà
(Baohatinh.vn) - Sau đợt mưu lũ vừa qua, Quốc lộ 1A đoạn từ TX. Hồng Lĩnh đến huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chi chít ổ gà, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng.
a68x48a3x843ax209fxb612xac9x2e3ax5ab9xb34bxX7x54c8x4071x8d3bx18b5xb13cxb6afxX5x89baxXaxa838xa866xa907xbe37xX4xX3xX5x31eaxX3xX2x3ff0xX3xXexcde6xX3xXcxd012xX3x8c81x3f86x1995x856fxX3x7ed7xce9exX26xX1xX3x1f03xb576xX26xX3xXcxX1xc281xX4xX1xX3xX24x5632xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1x48c1xXexX3xc9f9xX3xX27xX39xX0x48c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x6509xXaxX12xbfd6xX6xX14xX3xX2ex4721xXexX3x67f3x1d12xX14xX3xX5xcc66xX3x3abdxX1fxX6xX3xce09xX14xX6x9020xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xX2exf79xX34xX26xX3xXexX1fxX3xXcxX22xace3xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xX1xX14x9b43x512exX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3x7fdaxX24xX39xX3xXcxX2axX26xX1x6fa5xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xX74xX3xX26xX1xXdxcf82xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3x32bex5876xX3xX1xX67xX3xX1x2391xX26xX27xX3xX26x39fdxX26xX27xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1370xX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9e34xX10xX26xXexX10xaa5axXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXax258bxXdxX5bxXexX1x3bbbxX3x66b6xX2x776axXbx65abx7b86xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3x3163xX2x78c1xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49x9739xX127xX125xX14dxX49xX2xb8abxX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX118xX125xX116xXexX118xX116xX125xX116xX153xX5xX127xX8bx490bxXbxX27xa45axX105xX9xX118xX118xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXex4ce2xX6xX5xXdxX27xX26xX114xX3xX166xX14xX7xXexXdx72afxX9dxX11bxXaxX12xXedx2f9bxX26xX27xX3xXcexXdxX26xX1xX3xX27xXdxX6xX82xX3xX27xXdx1486xX6xX3xX2exX67x9958xX26xX27xX3xXexX105x99ccxX26xX1xX3xXcxX22xX8bxX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX6dx73b7xXdxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXcexXcfxX3xc6bfxX26xX1xX3xX1xX67x4a43xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX3xX26xXc6xX3xXexX105xX82xX26xX27xX3xX66xX1fexX6xX3xX66xX67xX6xX3xXcex9bd4xX82xX3xXaaxX23dxX26xX1xX3xX4xX1x598bxXbxX3xX26xX27xX39xX9dxX3xX2x59d7xX49xX2xX127xXb2xX8bxX8bxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX118xX153xX14dxXexX125xX127x7cfdxX14dx5136xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX2xX2fdxX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX8bxX8bxX8bxX3xX27xc02exX9dxX3xX26xX27xX14xX9dxX3xX1xXdx6744xX66xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX219xX4xX3xXbxX1xX67x4f9cxX26xX27xX3xXexXdxX9exX26xX3xXexX1xX6xX66xX3xX27xXdxX6xX3xX27xXdxX6xX82xX3xXexX1xaff4xX26xX27xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX116xX125xX125xXexX2fdxX2xX2fbxX271xX14dxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX153xX125xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12x720cxXcfxX3xXexX105xX41xX3xX26xX39xX9dxX3xX1xXdxX9exX26xX3xX2exX6xX26xX27xX3xX2exX67xX63xX4xX3xX66xX19xXexX3xXexX15xXbxX3xX4xX3b1xX26xX27xX3xX26xX1xX380xX26xX3xXexX41xX4xX1xX3xX4x3d9axX4xX3xX7x10aaxX6xX3xX4xX1xX20exX6xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX116xX118xX125xXexX14dxX153xX127xX125xX271xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX118xX153xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12x3064xX2fxX14xX3x433axX1xX3b1xX26xX27xX3xX5faxXcfxXbxX3xXexX1xX213xXdxX3xX71xX14xX6xX26xX3xX7xX219xXexX74xX3xX26xX1xX20exX26xX27xX3xX44xX3xX27xX39xX3xXexX105x1c88xX26xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xX5faxX1xXdxX2fxX26xX3xX5faxX1xX3b1xX26xX27xX3xX41xXexX3xX26xX27xX67xX213xXdxX3xX2exXdxXc6xX14xX3xX5faxX1xXdxX38axX26xX3xXbxX1xX67xX398xX26xX27xX3xXexXdxX9exX26xX3xX27xXdxX6xX82xX3xXexX1xX3b1xX26xX27xX3xX5xX9exX4xX1xX3xXexX6xX9dxX3xX5xX219xXdxX3xXaaxX0xX10xX66xX12xX23dxX26xX1xX3xX4xX1xX268xXbxX3xXexX34xXdxX3xX2exX67xX213xX26xX27xX3xX13xX14xX6xX26xX27xX3xXcxX105xX14xX26xX27xX74xX3xXcxX1xXcfxX3xX11axX25exX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX0xX49xX10xX66xX12xXb2xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX2fdxX14dxX116xXexX118xX116xX14dxX14dxX116xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX2fbxX271xX2fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xb910xX82xX34xX26xX3xX2exX67xX213xX26xX27xX3xXexX1fxX3xXbxX1xX67xX213xX26xX27xX3xX7b0xb160xX14xX3xX29xXdxX620xX14xX3xX2exX2fxX26xX3xX26xX27xX25exX3xX153xX3xXexX1xXcfxX3xX11axX25exX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX25exX3xX11axX14xbffxXexX3xX1xXdxX9exX26xX3xX26xX1xXdxXc6xX14xX3xX44xX3xX27xX39xX3xX5faxX1xX219xX3xX7xX380xX14xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX2fbxX118xX14dxXexX2fbxX125xX2fbxX2fdxX125xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX116xX2fbxX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX74xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX71xX14xX6xX3xX11axX25exX3xX4b6xX67xX63xX26xX27xX3xX29xX19xX4xX3xXaaxX100xX6xX26xX3xX29xX19xX4xXb2xX3xX4xX6bxX26xX27xX3xX11axX14xX7eexXexX3xX1xXdxX9exX26xX3xX26xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xXcexX82xX26xX27xX3xXexX105x2c3bxX4xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX271xX127xX271xXexX116xX2xX127xX153xX116xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX125xX2fdxX271xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12x31a7xX19xXexX3xXbxX1x58e4xX26xX3xXexX105xX620xX26xX3xX2exX67xX213xX26xX27xX3xX5f6xX27xX14xX9dx7b15xX26xX3xXcxX7eexXexX3xXcxX1xX39xX26xX1xX3xXaaxXexX1xXcfxX3xXexX105xX7eexX26xX3xX5f6xX27xX1xd00exX26xXb2xX3xXcexXcfxX3xX1xX67xX3xX1xXd5xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX8bxX8bxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX127xX271xX153xX153xXexX271xX2xX271xX116xX2fbxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX14dxX153xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX8bxX8bxX8bxX3xX100xX398xX3xX71xX14xX6xX26xX3xX4xX1x90a9xX4xX3xX26x2f4axX26xX27xX3xX2exX25exX3xXbxX1xX23dxXdxX3xX5bxX4e8xX26xX27xX3xXcexXdxX38axX26xX3xX4xX23dxX26xX1xX3xXcexX219xX82xX3xX26xX27xX67xX213xXdxX3xX5bxX380xX26xX3xX5faxX1xXdxX3xX5xX67xX14xX3xXexX1xX3b1xX26xX27xX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX2xX127xX153xX116xXexX118xX2fbxX118xX271xX2fdxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX2fbxX125xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX5exX6xX14xX3xX66xX67xX6xX3xX5xX6bxX74xX3xX26xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xXexX105xX620xX26xX3xX100xXa63xX14xX3x3af6xXdxX39xX3xXaaxX26xX15xXdxX3xX27xXdxX20exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX14xX9dxX9exX26xX3xX100xX6xX26xX3xX29xX19xX4xX3xX6dxX39xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xXb2xX3xX4xX6bxX26xX27xX3xXcexXcfxX3xX1xX67xX3xX1xXd5xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX8bxX8bxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xX3xX5bxXexX1xX14xX66xXcexXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX2xX127xX118xX153xXexX153xX2fdxX2fbxX125xX2fdxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX125xX14dxX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX5f6xX1xXdxXc6xX14xX3xX26xX27xX67xX213xXdxX3xX2exXdxXc6xX14xX3xX5faxX1xXdxX38axX26xX3xXbxX1xX67xX398xX26xX27xX3xXexXdxX9exX26xX3xX27xXdxX6xX82xX3xXexX1xX3b1xX26xX27xX3xXbxX1xX23dxXdxX3x9278xX26x1084xcca5xX3xX44xX3xX27xX39xX3xX2exX38axX3xX2exX23dxX66xX3xXcexX23dxX82xX3xX6xX26xX3xXexX82xX39xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX2xX2xX127xX116xXexX271xX118xX2xX2xX2xX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX2fdxX116xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX5f6xX1xX20exX26xX27xX3xX44xX3xX27xX39xX3xX4xX958xX3xX2exX19xX3xX7xX380xX14xX3xX5faxX1xX82xX23dxX26xX27xX3xX2xX127xX4xX66xX8bxX8bxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX82xX5bxX9dxXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX26xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX5bxXexX1xX114xX3xX116xX2xX118xXbxX11axX11bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX114xX3xX125xX2xX127xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xXdxX8bxXcexX6xX82xX1xX6xXexXdxX26xX1xX8bxX6dxX26xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX153xX2xX5bxX153xX2xX116xX2xX2xX2xX118xXexX116xX118xX118xX125xX14dxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xX169xX105xX9xX153xX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX10fxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX116xX2xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX125xX2xX127xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX12xX0xX10xX66xX12xX8bxX8bxX8bxX0xX49xX10xX66xX12xX3xX2exX10xX3xX5bx4f69xX6xX3xX2exX2fxX26xX3xX7xX4e8xX3xX6xX26xX3xXexX82xX39xX26xX3xX4x3423xX6xX3xX4xX219xX4xX3xXbxX1xX67xX398xX26xX27xX3xXexXdxX9exX26xX3xX5faxX1xXdxX3xX5xX67xX14xX3xXexX1xX3b1xX26xX27xX3xXexX105xX620xX26xX3xXexX14xX9dxX2fxX26xX3xX2exX67xX213xX26xX27xX3xX26xX39xX9dxX3xXaaxX23dxX26xX1xX0xX10xX66xX12xX3xX4xX1xX268xXbxX3xXexX34xXdxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xX2exX82xX34xX26xX3xX71xX14xX6xX3xX5f6xX27xX25exX3xXedxX6xX3xXd12xXdxX6xX26xX27xX74xX3xX4b6xXdxX9exXexX3xXcxXdxX2fxX26xX74xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xXb2xX0xX49xX10xX66xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX105xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1ebxXexX1xX14xX66xXcexX1ebxX6xX26xX5bxX1ebxX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f6xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX3xX1xX67xX3xX1xXd5xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX3xX5bxX82xX3xX66xX67xX6xX3xX5xX6bxXaxX3xX1xX105xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6xX26xX1ebxX26xXdxX26xX1xX1ebxXexX105xX6xXexX1ebxXexX14xX49xX26xX1xXdxX10xX14xX1ebxX5bxX82xX6xX26xX1ebxX71xX14xX82xX4xX1ebxX5xX82xX1ebxX2xX1ebxX1xX14xX1ebxX1xX82xX26xX27xX1ebxX26xX6xX26xX27xX1ebxX5bxX82xX1ebxX66xX14xX6xX1ebxX5xX14xX49xX14dxX127xX127xX118xX127xX2xX8bxX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX27xX3xX7xX105xX4xX9xXaxX49xX66xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX14dxX127xX49xX26xX10xX10fxX7xX49xX14dxX127xX125xX14dxX49xX2xX118xX14dxX5bxX153xX127xX2fbxX153xX118xX14dxX2fbxXexX2xX271xX153xX2xX2fbxX5xX127xX8bxX166xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX3xXexX1fxX3xXcxX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX26xX1xX3xX2exX2fxX26xX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX24xX39xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX41xXexX3xX44xX3xX27xX39xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX6dxX12xX0xX7xXexX105xX82xX26xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f6xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX3xX1xX67xX3xX1xXd5xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX3xX5bxX82xX3xX66xX67xX6xX3xX5xX6bxXaxX3xX1xX105xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6xX26xX1ebxX26xXdxX26xX1xX1ebxXexX105xX6xXexX1ebxXexX14xX49xX26xX1xXdxX10xX14xX1ebxX5bxX82xX6xX26xX1ebxX71xX14xX82xX4xX1ebxX5xX82xX1ebxX2xX1ebxX1xX14xX1ebxX1xX82xX26xX27xX1ebxX26xX6xX26xX27xX1ebxX5bxX82xX1ebxX66xX14xX6xX1ebxX5xX14xX49xX14dxX127xX127xX118xX127xX2xX8bxX1xXexX66xXaxX12xX5f6xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX3xX1xX67xX3xX1xXd5xX26xX27xX3xX26xXdaxX26xX27xX3xX5bxX82xX3xX66xX67xX6xX3xX5xX6bxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX105xX82xX26xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exX6xX14xX3xX5faxX1xXdxX3xX26xX67xX22cxX4xX3xX5xX6bxX3xX105x70c9xXexX74xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX71xX14xX6xX3xX1xX14xX9dxX9exX26xX3xX100x3588xX66xX3xX22xX14xX9dxX620xX26xX3xXaaxX24xX39xX3xXcxX2axX26xX1xXb2xX3xX11axX14xX7eexXexX3xX1xXdxX9exX26xX3xX26xX1xXdxXc6xX14xX3xX2exX82xX34xX26xX3xX7xX268xXexX3xX5xX13a6xX26xX74xX3xX66xX19xXexX3xX7xX15xX3xX5bxX23dxXdxX3xXbxX1xX380xX26xX3xX4xX219xX4xX1xX3xXcexXcfxX3xX2exX219xX26xX1xX3xXexX105xX3b1xXdxX8bxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX6dxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX14xX5xX12xX0xX5bxXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX105xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX6dxX12xX0xX49xX5bxXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX14xXexX1xX82xX105xXaxX12xXcxX1xX1fexX9dxX3x1b31xX67xX398xX26xX27xX0xX49xXbxX12
Thùy Dương