7 tình huống “dở khóc cười” khi con gái yêu người cùng tuổi
Nhiều người cho rằng con gái không nên yêu chàng trai cùng tuổi vì sẽ phải chịu thiệt thòi. Họ già dặn hơn cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ, suốt ngày phải nghe gia đình giục cưới.
707dxf90exb734x9961x10bb1xb92dxa6baxb7dbxef98xa1c1x10084x79a5xd70dx8033xb4c2x7248xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa02bxad96x7146xXexX0xed25xXaxX17xX18xX19xXexX0x75abxc56cxX19xd9ebxXexX0xXaxb842xX9xb039xXdxX18x96c1xX2fxf0fex10ce5xba66xX5xd7bcxXbxXdxX17xX32xXex7c72xX9xXbx83c1xc309xXaxX9xXaxdecexe525xX3fxc7ffxX9xX32xX19xd584xX9xaf0axXax882exX2cxX9xX2cx9784x11084xX35xX32xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xfbb9xX35xX9xX26xcd59xX43xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX2cxf7c3xX3fxX46xX9xXbxX43x1061fxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xafa3xX17xX18xX19xX32xXexf8d0xXaxX35x10822xX43xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX2cxXaxX24xX9x94a6x103bdxX3fxX46xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xX4cxXax103dbxX3fxX46xX9xX3fxX64xX3fxX9xX26xX64xX43xX9xX2cxXax99b8xX3fxX46xX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX2cxX6exX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX9x9322xX3exX9xX2fx10fb5xX9xX33xXaxa187xX35xX9xX2cxXax9c24xX43xX9xXbxXaxX35x1062exXbxX9xXbxXaxe680xX35xbcb8xX9xX86x8f50xX9xX46xX35xXb9xX9xX19xfa64xX3fxX9xXaxbb32xX3fxX9xX2cxXd4xX9xXccxX8fxX9xX3fxX46xX24xb168xX35xX9xXaxX3exX3fxXaxX9xXdxa14cxX3fxX9xX2fxX43xX26xX9xX3fxX46xXax7fc6xb860xX9xX2fxX43xX44xXbxX9xX3fxX46xXb9xX26xX9xX33xXaxXd4xX35xX9xX3fxX46xXaxX17xX9xX46xX35xX18xX9x811exX3exX3fxXaxX9xX46xX35xe15bxX2cxX9xX2cxX52x78ccxX35xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxe1e3xX9x8329xX33x73ddxX9xX18xX43xXbxX24xeb6axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xca43xX2fxX1cxX2axX3bxbde1xf718xX1cxX3bxX3bxX19x71c5xX2axfa05xX157x82fexX198xX1a0xXbxX198xX1a0xX157xX198xXdx10667xXe6xe7c8xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxac04xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xf1d7xX26xX15fxX32xXex1147fxX9dxX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX9xX3fxXaxX18xX43xX9xX3fxXaxX52xX3fxX46xX9xX2cxX24xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xX9xXbxXaxX52xX53xX3fxX46xX9xXbxX9cxXabxX3fxX46xX9xXbxX9cxbf5cxX9xXbxX9cxX43xX3fxX46xX9xXaxXf4xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xX4cxXaxX60xX9xX3fxXaxX35xX8fxX43xXe6xX9xX32xb81fxXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX12exX35xX9xX23xX64xX3fxX9xX2cxX100xX3fxXaxX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX26xX64xX43xX9xX2cxX6exX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX114xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xX32xXdxXe4xX3fxX46xX9xX12exX18xX43xX9xX3fxXaxX52xX9xX2cx7484xXbxX32xX9xX4cxXaxX35xX9xX23xXd9xX9xX3fxXaxf04axXcxX9xXdxXb9xX9xX2cxXaxXd9xX9xX2cxa135xX18xX9xX2cx9a1axX43xX9xb00exX26xXe6xX9xX5xXaxX2ddxXcxX9xX2cxXax7a3fxX114xX9xX17xXcxX9xXaxXe9xX9xXaxXe9xX2cxX9xXdxX13axX33xX9xX157xX9xX2cxX2d9xX18xX9xX23xX100xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX2cxXe4xX3fxX9xX46xXe9xX35xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xXdxXb9xX9xX2cxXabxX32xX114xX9xX86xXd4xX35xX9x10cedxX3fxXaxX9x7db9xX157xX1abxX9xXbxX43xX74xX35xX114xX9xX86xXe9xX2cxX9xXccxX35xXdfxX3fxX9xX5xXb9xX35xX9xX2cxXaxX2ebxX3fxXaxa95exX9xX4cx8a8bxXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX199xX19exX1abxa560xXdxX2axXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexX32xd7c1xX3exX3fxXaxX9xXbx7897xX3fxX46xX9xX26xX64xX43xX9xX157xX9xX2cxXaxXb9xX3fxX46xX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX23xX9dxX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX9xXccxXb9xX9xX3fxXaxX2ddxX3fxX9xXbxXaxX2e0xX26xX9xXaxXe9xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xXcxX2e0xX26xX9xX4cxXaxX35xX9xX3fxXaxX52xX53xX3fxX46xX9xX3fxXaxXd9xX3fxX9xX23xX100xX3fxX9xX46xX60xX35xXe6xX9xX4xXd4xXcxX9xX46xX35xX60xX2cxX9xX2cxX2d9xX18xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xXccxX8fxX9xXaxXe9xX9xX2cx7236xX3fxX46xX9xX4cxXaxX60xX2cxX9xX3fxXaxX18xX43xX155xX9x9dcaxd181xX2cxX9xXccxX43xX35xX9xX159xX17xXcxX9xX3fxXaxX52xX9xX18xX3fxXaxX9xXbxX9cxX18xX35xX114xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xXccxX43xX35xX9xXdxXb9xX9xX23xX100xX3fxX9xX23xd4bexX114xX9xX12exXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxc25cxX35xX9xX3fxXaxX18xX43xX9xX2cxXax9651xX3fxX46xX9xX4cxXaxX60xX2cxX9xX3fxXb9xX24xX9xXbxX9cxX264xX9xX2cxX24xX3fxX32xX114xX9xX7xXaxX52xXf4xX3fxX46xX9xX4dexX64xX9xX328xX157xX1a0xX9xXbxX43xX74xX35xX114xX9xX86xXb9xX9xX8cxc574xX35xX344xX9xX3fxX4exX35xXe6xX9xX4xXaxX35xX18xX9xX2fxX264xX9xX2cxX2d9xX18xX9xX3cfxacebxX9xX3fxXaxX2ddxX3fxX9xX12exX52xb682xX2cxX9xX2fxc7c0xX9xX12exf6adxX3fxX46xX9xXbxX3exX3fxXaxX9xXbxX464xX9xX3fxXaxX35xX8fxX43xX9xX2cxXabxX9xX46xX60xX35xX9xX2cxX4cfxX3fxX46xX9xX2cxX4exX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX26xX64xX43xX9xX23xX9dxX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX19exX157xX198xX3bxXdxX157xXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexX4xX4cfxX3fxX46xX9xX2cxXaxX2ebxX3fxXaxX9xX23xX4axX35xX9xX2cxXd4xXcxX9xX46xX35xX60xX2cxX9xXccxX8fxX9xX3fx7ea0xX18xX9xX4cxX35xX18xX9xXcxd621xX35xX9xXdxX4dfxX2cxX9xXcxX54fxXbxX9xX4cxXaxX60xX2cxX114xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xXbxXaxX52xX53xX3fxX46xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX12exX74xX35xX9xX2cxX60xX2cxXaxX9xX159xX52xX3fxX46xX9xXaxXabxX9xXccxX13axX35xX9xX23xX100xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xXe6xX9xX5xX52xXf4xX3fxX46xX9xXbxX572xX9xX3fxXaxX52xX9xXbxX9cxX64xX3fxX114xX9xXccxX43xX35xX9xXbxXaxX3exX9xX46xXe9xX35xX9xXdxXb9xX9xX32xX18xX3fxXaxX32xX114xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xXccxX43xX35xX9xXdxXb9xX9xX32xX2cxX2ddxX43xX32xX9xX159xX52xX3fxX46xX9xX32xXbxX13axX32xX114xX9xXbxXaxX2ddxXcxX9xX2cxXaxX2ebxX9xX4cxXaxX35xX9xX12exXabxX35xX9xX2cxX24xX9xX2fx76b7xX3fxX9xX2fxXb9xX3fxX46xX9xX159xX52xX3fxX46xX9xXaxXabxX9xX23xX9dxX3fxX46xX9xXccxX18xX35xX9xX33xXaxXd4xX35xX9xXdxa5d8xX18xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX157xX3cfxX19exX1a0xXdxX1a2xXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexf749xX35xXdfxX2cxX9xX2cxXaxX53xX9xX12exX56exX35xX9xXbxX9cxX24xX3fxX46xX9xXbxX3exX3fxXaxX9xX26xX64xX43xX9xX2cxX2d9xX18xX9xX157xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX2cxX6exX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX9xX12exXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xX33xXaxXd4xX35xX9xXccxX2e0xX3fxX9xX12exX8fxX9xXdxX13axX3fxX9xX12exX44xX35xX9xXccxX13axX35xX9xXaxXe9xXe6xX9xX8cxXaxX52xX3fxX46xX9xX4cxXaxX35xX9xX46xX35xX18xX9xX12exX3exX3fxXaxX9xXbxX2ebxX3fxXaxX9xXbxX13axX35xX9xX2cxXaxX43xX26xXdfxX3fxX9xX4cxa263xXbxX9xXaxXabxX3fxX114xX9xX3fxXaxXb9xX9xXbxX9cxX18xX35xX9xXbxXaxX52xX53xX3fxX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX9cxX9dxX3fxX46xX9xX2cxX24xX3fxX9xXcxX3exX3fxXaxX9xX2cxXe4xX3fxX9x97d1xX43xX60xX9xXbxX9cxX264xX114xX9xX3fxXaxXb9xX9xX46xX60xX35xX9xXbxXaxX3exX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xXcxX43xX44xX3fxX9xX32xX60xX35xX9xX3fxd24dxX32xX9xX2cxX2d9xX18xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xX33xXaxXd4xX35xX9xX2cxXaxX53xX9xX12exX56exX35xX9xX12exX938xX3fxX9xXaxX18xX24xX9xXcxXe4xX3fxX9xXbxX43xX74xX35xX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX159xX43xb9caxX3fxXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX3bxX1abxX1a0xX2axXdxX198xXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexX4xX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xX12exXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xXbxXaxX2e0xX26xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xX3fxXaxX52xX9xXbxX9cxX4axX9xXbxXaxXb9xX3fxXaxX9xX23xXd4xX24xX9xXcxX109xX43xX9xX2cxX2d9xX18xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX26xX64xX43xX9xX23xX4axX35xX9xXbxX2ebxX3fxXaxX9xX2cxX60xX2cxXaxX9xXccxXb9xX9xX2fxX43xX26xX9xX3fxX46xXaxX113xX9xX2cxX4exX9xX33xXaxX2cexX3fxX9xX2cxXaxX2ebxX3fxX9xX2cxXaxX2c1xX3fxX9xXaxXf4xX3fxXe6xX9xX32xX45exX3exX3fxXaxX9xXbxX464xX3fxX46xX9xX159xX17xXcxX9xX23xX54fxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX159xX43xX9bdxX3fxX9xX6xX24xX43xX9xX324xX9cxX17xX9xXbxXaxX17xX9xX324xX33xX33xXdxX17xX9xX24xX232xX9xX45exX26xX9xX8xX26xX17xX9xXccxXb9xX9xX3fxXaxX13axX9xXcxX516xX35xX9xX2cxX9bdxX43xX155xX9xX32xX284xX35xX8fxX43xX9xXbxXb9xX3fxX9xX4cxXaxX44xX2cxX9xX3fxXaxX2e0xXbxX9xX2cxX2d9xX18xX9xXbxX9cxX52xX4axX3fxX46xX9xXbxXaxXb9xX3fxXaxX9xX12exX4exX9xXdxXb9xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xXcxX516xX35xX9xXcxX516xX35xX9xXbxX9cxX52xX4axX3fxX46xX9xXbxXaxXb9xX3fxXaxX9xXaxXf4xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX2cxX6exX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xXe6xX9xa182xX572xX9xXbxX9cxX52xX4axX3fxX46xX9xXbxXaxXb9xX3fxXaxX9xX2cxX2d9xX18xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX114xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xX2cxX24xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX3fxXb9xX24xX9xX2cxX4exX9xXbxXaxX347xX9xX2cxXaxX44xX3fxX46xX9xX12ex9e0exX9xX12exX52xX56exX2cxX32xX32xX114xX9xX5xXaxX6exX26xX9xX4dexX35xX3fxXaxX9xX328xX157xX157xX9xXbxX43xX74xX35xX114xX9xX86xXe9xX2cxX9xXccxX35xXdfxX3fxX9xX237xX60xX24xX9xX2cxXaxX2ebxX9xXccxXb9xX9xX5xX43xX26xX64xX3fxX9xXbxX9cxX43xX26xX8fxX3fxX344xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX264xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX1a2xX3cfxX1abxX198xXdxX1a0xXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexX32xX5xXabxX35xX9xX12exX18xX3fxX46xX9xX26xX64xX43xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX23xX9dxX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xXe6xX9xX324xX3fxXaxX9xX2e0xX26xX9xXbxX9cxX264xX9xX2cxX24xX3fxX114xX9xXaxX18xXcxX9xX2cxXaxXf4xX35xX9xXccxXb9xX9xX12exXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xXccxXabxX9xXbxX9bdxXcxX9xX12exX938xX3fxX9xX3fxX6e2xX35xX9xX3fxX46xXb9xX26xX9xX4cx8af1xX9xX3fxX35xXdfxXcxX9xX26xX64xX43xX9xX3fxXaxX18xX43xX9xX2cxXe4xX3fxX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xX3fxXaxX13axXe6xX9xX324xX3fxXaxX9xX2e0xX26xX9xXccxX3exX9xXbxXabxX35xX9xXcxXb9xX9xX2cxX44xX9xX46xX2c1xX3fxX46xX9xX2cxXaxX98bxX3fxX46xX9xX2cxXaxX100xX2cxX9xXaxXf4xX3fxX114xX9xX3fxXaxX52xX3fxX46xX9xX2cxXb9xX3fxX46xX9xX2cxX44xX9xX2cxXb9xX3fxX46xX9xXbxXaxX64xXcxX9xX60xX33xX9xXdxX572xX2cxX9xXccxXb9xX9xXcxXdfxXbxX9xXcxe687xX35xXe6xX9xX4xX4exX9xXdxXd0xX114xX9xX2cxXaxX4dfxX3fxX46xX9xXbxXabxX35xX9xX2fxXd0xX9xX23xX43xXabxX3fxX46xX9xXbxX18xX26xX9xX4cxXaxX35xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xXbxXaxX347xX9xX46xX575xX3fxX46xX9xXcxX3exX3fxXaxX9xXbxXaxX64xXcxX9xX3fxX98bxX18xX32xX114xX9xX5xXaxX43xX9xX86xX9dxX3fxX46xX9xX328xX157xX1abxX9xXbxX43xX74xX35xX344xX9xXbxX9bdxXcxX9xX2fxX572xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX9cxX46xX35xX3fxX155xX9xX157xX33xX159xX9xX18xX43xXbxX24xX15fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX9cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX155xX1cxX1cxX35xXe6xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxXe6xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX3bxX198xX199xX1cxX3bxX3bxX19xX19exX2axX1a0xX157xX1a2xX198xX1a0xXbxX157xX3cfxX1abxX3cfxXdxX19exXe6xX1adxX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xXbxX35xX3fxXaxX9xXaxX43xX24xX3fxX46xX9xX19xX24xX9xX4cxXaxX24xX2cxX9xX2cxX43xX24xX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX18xX35xX9xX26xX17xX43xX9xX3fxX46xX43xX24xX35xX9xX2cxX43xX3fxX46xX9xXbxX43xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xXbxX9cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX159xXbxX225xX18xXdxX35xX46xX3fxX155xX9xX1adxX43xX2fxXbxX35xX232xX26xX15fxX32xXexX5xX9cxX24xX3fxX46xX9xXbxX3exX3fxXaxX9xX26xX64xX43xX9xX23xX9dxX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xX114xX9xX12exXabxX35xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX4cxXaxXabxX3fxX46xX9xX23xX35xX938xXbxX9xXbxX9cxX9bdxX3fxX9xXbxX9cxXe9xX3fxX46xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xX9xX23xX64xX3fxX9xXcxX3exX3fxXaxXe6xX9xX8cxX938xX43xX9xX4cxba7fxX24xX9xX19xXb9xX35xX9xXccxXb9xX9xX2cxX7a1xX9xXcxX516xX35xX9xX2cxXaxX53xX9xX12exX56exX35xX9xX2fxX572xX9xXbxX9cxX52xX4axX3fxX46xX9xXbxXaxXb9xX3fxXaxX9xXbxX464xX9xX33xXaxX60xX35xX9xXcxX100xX3fxXaxX114xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxX18xX26xX114xX9xX3fxX46xX52xX53xX35xX9xXbxXaxX35xXdfxXbxX9xXbxXaxXe4xX35xX9xXaxXf4xX3fxX9xX2cxXaxX2c1xX2cxX9xX2cxXaxX2c1xX3fxX9xXdxXb9xX9xX2cxX24xX3fxX9xX46xX60xX35xXe6xX9xX237xX4axX35xX9xXccxX2ddxX26xX114xX9xXaxX54fxX35xX9xX2cxXaxXd9xX9xX17xXcxX9xX2cxX4exX9xXdxXd0xX9xX3fxX64xX3fxX9xX2cxX9bdxX3fxX9xX3fxXaxX2c1xX2cxX9xX4cxf8d3xX9xX4cxXaxX35xX9xX2cxXaxX2e0xX33xX9xX3fxXaxX2ddxX3fxX9xX26xX64xX43xX9xX2cxXaxXb9xX3fxX46xX9xXbxX9cxX18xX35xX9xX2cxX6exX3fxX46xX9xXbxX43xX74xX35xXe6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX9cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbf1xX24xX43xX9cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x11075xX35xX3fxX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe