Côn trùng phát sáng trong hổ phách 99 triệu năm
Các phát hiện về những loài côn trùng hóa thạch là khá hiếm đối với giới cổ sinh vật học.
4727xb139x93e5x7d6dxca4fxdaa6xX2x68d7xba55x58bbxc797xX3x694cxXbx85b8xb567x7a9dxX1xX2x5a4bxX3xX6xXfx4d24xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexbfa2xX0xX1x5959xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexa67exa913xX16xXfxX9xX2xXexX22x65cexca09x7642xX7xXfxX6x48e7xX38xb763xX7xX2exX1xc87fxXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6x56daxX38xX3exX7xX1x517exX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xc146xX59xX7xXfxX6xX16xab64xd3f7xX7xX38xa77ex93dbxX0x8fe2xX1xX25xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex6974xX2xX3xX4xXexX22xX36xX42xX8xX7xX2exX1xX42xXfxX7xX1xX16xX5fxX38xX7xd1a6xdaadxX7xX38xX1x5c50xX38xX3exX7xX9xX4cx93d3xX16xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX1xbccexX3xX7xXfxX1xbcd2xX8xX1xX7xX9xX94xX7x8268xX1xX42xX7xX1xX16x6053xX64xX7x6c63x6617xX16xX7xX89xc6f9xX16xX7xX3exX16xXbcxX16xX7xX8xX51xX7xXbxX16xX38xX1xX7xX89xa72axXfxX7xX1xadafxX8xbfe4xX0xX66xX2exX22xX0xX66xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX64xX3xX16xX38xXexX22xX0xX4xX16xX89xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12x9ec1xX4cxX4x9708xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exa939xX4cxX4xX112xXexX22xX36xX42xX8xX7xX9xX4cxXa7xX16xX7xX1xXa2xX3xX7xXfxX1xXa7xX8xX1xX7xX8xX1xX4cxX7xX3exX16xXbcxX16xX7xXaexX1xX4cxX3xX7xX1xXd1xX8xX7xX10fxX16xXb4xXfxX7xX38xX1xX16xX8axX60xX7xXb7xX16xX8axX60xX7xX89xX8axX7xX64xX37xX16xX7xXfxX6xacd2xbd25xX38xX3exX7xXfxX1xX165xX16xX7xXfxX16xX8axX38xX7xXbx6ed7xXd3xX7xX2fxX6xX4cxX38xX3exX7xX10fxX94xX16xX7xX38xX3exX1xX16x96d3xX38xX7xX8x83edxX60xX7xXb7xX63xX38xX3exX7xXfxX6xX185xX38xX7xXfxXa7xX2exX7xX8xX1x7af2xX7xX8xc978xX3xX7xX75xX16xX5fxX2exX7xX1xb25fxX16xX7xX75xX4cxX94xX38xX3exX7xX3exX16xX3xX7xX120xX0xX2xX64xX22xcc08xX7xX0xX66xX2xX64xX22xX8xX42xX8xX7xX38xX1xX94xX7xX38xX3exX1xX16xX185xX38xX7xX8xX189xX60xX7xc196xX16xX5fxX38xX7x711dx4f5dxX3xX7xX8xX1x8931xXfxX7xX89xX94xX7xX36xX51xX7xXbxX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7x6946xX3xX64xX7x6b62xX16xX38xX1xX1baxX7xX2fxX6xX60xX38xX3exX7x8386xX60xXb8xX8xX7xX8xX1xX4cxX7xX10fxX16xXb4xXfxX7xX1xXd1xX7xXb7xb1c0xX7xa2b8xX42xX8xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xXb7xX164x48c3xX8xX7xX64xX94xX60xX7xXbx5931xX8xX7xXfxX1xb7f7xX8xX7xXbxX22dxX7xX8xX19fxX3xX7xX10fxX3xX7xX9xX4cxX94xX16xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX10fx7b7dxX4cxX7xc77fxX60xX24fxX38xX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xXfx6728xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xX7xXfxX6xX164xXbcxX8xX1baxX7xX3exX16xX8exX3xX7xX1f5xb826xX7x5138xX1xX1dfxX38xX7xXfxX6xX228xX38xX3exXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22xX120xX3xX7xX9xX4cxX94xX16xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX215xX42xX8xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xX9xX94xX7xX10fxXd1xX7xX8xX42xX38xX1xX7xX8xX189xX38xX3exX1baxX7xX6xX60xaed8xX16xX7xX89xX94xX7xX8xX4cxX38xX7xX4cxX38xX3exX7xX10fxX228xX2exX7xX8xX94xX112xX7xXb7xX164xX220xX8xX7xXfxa56cxX64xX7xXfxX1xX1dfxX112xX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX64x6b98xX7xXb7xX42xX7xd70axX7xX64xX16xX8axX38xX7xX10fxX228xX8xX7x6fc7xX112xX3xX38xX64xX3xX6xXd3xX7xa214xX42xX8xX7xX8xX1x4962xX38xX3exX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX10fxX24fxX4cxX7xX252xX60xX24fxX38xX7xX10fx8582xX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX6xX1dfxXfxX7xXfxXb8xXfxX1baxX7xX3exX16xX322xX2exX7xX8xX1xX4cxX7xX89xX16xX5fxX8xX7xX215xX42xX8xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xXfxX1xX22dxX8xX7xXfxXb4xX7xX4xX16x8e87xX38xX7xX6xX3xX7xXfxX1xX60xXcdxX38xX7xX9xX220xX16xXd3xX7xX120xX24fxX38xX7xXfxX1x56c2xX38xX7xX8xX42xX8xX7xX2exX1xX42xXfxX7xX1xX16xX5fxX38xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX1xXa2xX3xX7xXfxX1xXa7xX8xX1xX7xXb7xX213xX7xX9xX94xX7xXb7xX16xX8axX60xX7xX6xX1dfxXfxX7xX1xX16xXb4xX64xX7xX1xX4cxX16xX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX3exX16xXbcxX16xX7xX8xX51xX7xXbxX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xX1xXd1xX8xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22x9ac1xX36xX42xX8xX1xX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xX38xX94xX112xX7xX89xabe3xX38xX7xX8x7575xX38xX7xX3exX16xX8exX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX38xX3exX60xX112xX185xX38xX7xX10fxX24fxX38xX7xXfxX1xX22dxX8xX7xXbxX22dxX7xXb7xX42xX38xX3exX7xX8xX1xX322xX7x543exXd3xX7xX1d9xX213xX7xX8xXa2xX7xX38xX1xX16xX8axX60xX7xX10fxX42xX4cxX7xX8xX42xX4cxX7xX89xX8axX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX8xX42xX8xX7xX64xX411xX60xX7xX1xXa2xX3xX7xXfxX1xXa7xX8xX1xX7xXfxX6xX164xXbcxX8xX7xXb7xX38bxX112xX1baxX7xX38xX1xX164xX38xX3exX7xXfxX1xX164xX165xX38xX3exX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX3exX2f4xX7xX8xXa2xX7xXfxX1x742axX7xX38xX1xX2f4xX38xX7xXfxX1xX1dfxX112xX7xX10fxX335xX38xX3exX7xX64xX228xXfxX7xXfxX1xX164xX165xX38xX3exX7xXaexX1xX37xX38xX3exX7xX2exX1xX24fxX16xX7xX64xX94xX60xX7xXfxX1xX22dxX8xX1baxX7xX10fxX308xX16xX7xX8xX1xX322xX38xX3exX7xX10fxX1daxX7xX10fxX16xXb4xX38xX7xXb7xX51xX16xX7xXbxX3xX60xX7xX1xX94xX38xX3exX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xX7xX1xXa2xX3xX7xXfxX1xXa7xX8xX1xXexX1baxX7x5404xX3xX64xX2xXbxX7x998bxX3xX64xXbxX4xX2xX9xX9xX1baxX7xX38xX1xX94xX7xX8xX51xX7xXbxX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xX1xXd1xX8xX7xXfxXa7xX16xX7xX1d9xXa7xX16xX7xX1xXd1xX8xX7xc5bfxX2xXbxXfxX7xX1d4xX16xX6xX3exX16xX38xX16xX3xX1baxX7xX313xa2fbxX7xX8xX1xX4cxX7xX10fxX16xXb4xXfxXd3xX0xX66xX2exX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xXfxX3xX10fxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX60xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10fxX4cxX4xX112xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX89xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex4b9dxX3xX4xX12xX16xX38xX16xX64xX3xX3exX2xX12xc6d7xX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX64xX3exX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xX7xX24fxX38xX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX66xX66xX16xXd3xX10fxX3xX4cxX1xX3xXfxX16xX38xX1xXd3xX89xX38xX66xX38xX2xX5b4xXbxX66xb96fxc2b1xa1bbxX61bxX66xX25xX61cxaa51xX4xX61bxX25x7d2fxX61bxX61dxX61dxX61cxXfxd182xX62cxX61dxX59xX9xX25xXd3xa0c6xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10fxX16xX38xX4xX12xX2xX89xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX60xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xX7xX24fxX38xX1xX7xX25xXexX7xX66xX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xXfxX4xX22xX0xX66xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX4cxX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX4cxX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX4cxX38xXexX22xX75xX16xX5fxX38xX7xX89xX411xX38xX7xX8xX1xX164xX3xX7xXfxX1xX49dxX7xX8xX1xX228xX8xX7xX8xX1xX228xX38xX7xXb7xX16xX8axX60xX7xX3exX2f4xX7xXaexX1xX16xXb4xX38xX7xX8xX42xX8xX7xX64xX411xX60xX7xX89xXcdxXfxX7xX38xX94xX112xX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX7xXaexX16xX64xX7xX38xX1xX164xX7xX89xXcdxX112xXd3xX7xba2exX38xX1x95efxX7xX0xX2xX64xX22xX285xX4cxX2exXbxX8xX16xX0xX66xX2xX64xX22xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX66xXfxX4xX22xX0xX66xXfxX6xX22xX0xX66xXfxX10fxX4cxX4xX112xX22xX0xX66xXfxX3xX10fxX9xX2xX22xX0xX66xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22x9db3xX38xX3exX7xX509xX3xX64xXbxX4xX2xX9xX9xX7xX8xX1xX4cxX7xX10fxX16xXb4xXfxX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xXfxX6xX164xX165xX38xX3exX7xX1xX220xX2exX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xX1xXa2xX3xX7xXfxX1xXa7xX8xX1xX7xXaexX1xX37xX38xX3exX7xX6x744axX7xX6xX94xX38xX3exX1baxX7xX8xX42xX8xX7xX38xX1xX94xX7xXaexX1xX4cxX3xX7xX1xXd1xX8xX7xXbx69eaxX7xX215xX42xX8xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xX8xX1dfxX60xX7xXfxX6xX322xX8xX7xXfxXb4xX7xX10fxX94xX4cxX7xXfxX267xX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX64xX24fxX38xX1xX7xX215xX164x9036xX38xX3exX7xX38xX3exX4cxX94xX16xX1baxX7xXfxX267xX7xXb7xXa2xX7xX38xX3exX4cxXa7xX16xX7xXbxX60xX112xX7xX6xX3xX7xX64xX94xX60xXd3xX7xX1f1xX1xX164xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xXfxX6xX164xX165xX38xX3exX7xX1xX220xX2exX7xX38xX94xX112xX1baxX7xX64xX94xX60xX7xX8xX1dfxX60xX7xXfxX6xX322xX8xX7xXa2xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX7xX8xX19fxX3xX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX8xX4cxX38xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX89xX411xX38xX7xX8xXa2xX7xXfxX1xX49dxX7xX38xX1xX2f4xX38xX7xXfxX1xX1dfxX112xXd3xX7xX36xX42xX8xX7xX64xX94xX60xX7xX215xX3xX38xX1xX7xX9xX3xX64xX1baxX7xX215xX3xX38xX1xX7xX9x9a59xX8xX7xX89xX94xX7xXfxX19cxX64xX7xX42xX38xX1xX7xXaexX16xX64xX7xXb7xX8axX60xX7xXfxX6xX37xX38xX3exX7xXfxX1xX1dfxX112xX7xX6xX1dfxXfxX7xX6xX801xX7xX6xX94xX38xX3exXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22xX313xX94xX60xX7xX8xX1dfxX60xX7xXfxX6xX322xX8xX7xX9xX94xX7xX8xX42xX8xX7xX8xX1dfxX60xX7xXfxX6xX322xX8xX7xX38xX1xX303xX7xXfxX6xX185xX38xX7xX10fxX8axX7xX64xb927xXfxX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX10fxX164xXbcxX8xX7xXbxXa2xX38xX3exX7xXfxX42xX38xX7xX215xXa7xX7xX10fxX1a8xX7xX215xX164xX846xX38xX3exX7xX38xX3exX4cxX94xX16xX7xX8xX19fxX3xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX1baxX7xXfxXa7xX4cxX7xX6xX3xX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xXa2xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX1baxX7xX6xX22dxX8xX7xX6x5b2bxXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX66xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22xX1f1xX1xXa2xX64xX7xX38xX3exX1xX16xX185xX38xX7xX8xX189xX60xX7xX8xX1xX4cxX7xX10fxX16xXb4xXfxX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX1xX2f4xX38xX1xX7xX24fxX38xX1xX7xXb7xX63xX38xX3exX7xXfxX24fxX16xX7xXb7xX213xX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX8xX1xc4efxX38xX1xX7xXbxX174xX3xX7xX285xX1xX4cxXfxX4cxXbxX1xX4cxX2exX7xXb7xX49dxX7xXb7xX16xX8axX60xX7xX8xX1xXa06xX38xX1xX7xXb7xX1a8xX7xXbxX42xX38xX3exX7xX89xX94xX7xXfxX164xX846xX38xX3exX7xX2exX1xX24fxX38xX1baxX7xX38xX1xX164xX38xX3exX7xX10fxX24fxX38xX7xX8xX1xX1dfxXfxX7xX64xX94xX60xX7xXbxX228xX8xX7xXfxX1xX22dxX8xX7xX89xX411xX38xX7xXaexX1xX37xX38xX3exX7xX10fxX1daxX7xXfxX1xX3xX112xX7xXb7xX51xX16xXd3xX7xX509xX3xX64xXbxX4xX2xX9xX9xX7xX38xX1xXcdxX38xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xX64xX94xX60xX7xX8xX1dfxX60xX7xXfxX6xX322xX8xX7xXa2xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX7xX8xX19fxX3xX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX9xX4cxX94xX16xX7xX38xX94xX112xX7xX6xX1dfxXfxX7xXb7xX42xX38xX3exX7xX8xX1xX322xX7xX43dxX1baxX7xX89xX2f4xX7xX8xX1xX322xX38xX3exX7xX4xX164xX165xX38xX3exX7xX38xX1xX164xX7xXfxX267xX38xX3exX7xX8xXa2xX7xXb7xX94cxX8xX7xXb7xX16xX49dxX64xX7xX42xX38xX1xX7xXaexX16xX64xX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX252xX60xX42xX7xXfxX6xX2f4xX38xX1xX7xXfxX16xXb4xX38xX7xX1xXa2xX3xX7xX308xX7xX64xX1a8xXfxX7xXfxX1xX165xX16xX7xXb7xX16xX49dxX64xX7xX38xX94xX4cxX7xXb7xXa2xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22x871fxX3cxX7xX8xXa2xX7xXfxX1xX49dxX7xXbxX60xX112xX7xXb7xX4cxX42xX38xX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX42xX2exX7xX9xX22dxX8xX7xXfxX16xXb4xX38xX7xX1xXa2xX3xX7xX38xX94xX4cxX7xXaexX1xX16xXb4xX38xX7xX8xX42xX8xX7xX9xX4cxX94xX16xX7xX8xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX38xX94xX112xX7xX8xXa2xX7xX64xX94xX60xX7xXa2xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX1baxX7xX89xX411xX38xX7xX8xX1xX164xX3xX7xXfxX1xX49dxX7xX8xX1xX228xX8xX7xX8xX1xX228xX38xX7xXb7xX16xX8axX60xX7xX3exX2f4xX7xXaexX1xX16xXb4xX38xX7xX8xX1xX322xX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xX42xX38xX1xX7xXaexX16xX64xX7xX38xX1xX164xX7xX89xXcdxX112xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22xX1f5xX1xX3xX16xX7xXfxX1xX42xX8xX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX215xX2xX64xX7xX9xX94xX7xX64xX1a8xXfxX7xX38xX3exX94xX38xX1xX7xX38xX3exX1xX8axX7xX64xX3xX38xX3exX7xX9xXa7xX16xX7xX9xX220xX16xX7xX38xX1xX60xXcdxX38xX7xX8xX3xX4cxX7xXfxXa7xX16xX7xX313xX112xX3xX38xX64xX3xX6xXd3xX7xX1f1xX3exX60xX112xX185xX38xX7xX38xX1xX38bxX38xX7xX10fxX308xX16xX7xXfxX1xX165xX16xX7xXfxX16xX8axX38xX7xXbxX174xX7xX308xX7xXb7xX38bxX112xX7xX8xXa2xX7xX38xX1xX16xX8axX60xX7xX6xX267xX38xX3exX7xX6xXcdxX64xX7xX8xX38bxX112xX7xX9xX42xX7xXaexX16xX64xX7xXfxXa7xX4cxX7xX6xX3xX7xX38xX1xX22dxX3xX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xXd3xX7xXb2cxX4cxX7xX9xX4cxX7xX38xX3exXa7xX16xX7xX89xX8axX7xX38xX1xX8exX38xX3exX7xX89xX1dfxX38xX7xXb7xX8axX7xXb7xXa7xX4cxX7xXb7xX189xX8xX7xXaexX1xX3xX16xX7xXfxX1xX42xX8xX1baxX7xXfxX1xX42xX38xX3exX7xX61dxX66xX61bxX61cxX61bxX61cxX1baxX7xXb7xXa7xX16xX7xX4xX16xX5fxX38xX7xX75xX16xX5fxX2exX7xX1xX1a8xX16xX7xX36xX51xX7xXbxX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xX8xXa2xX7xX215xX164xX846xX38xX3exX7xXbxXb8xX38xX3exX7xXb7xX213xX7xXaexX43dxX7xXfxX185xX38xX7xX89xX94xX4cxX7xX10fxX189xX8xX7xXfxX1xX164xX7xXaexX185xX60xX7xX3exXd1xX16xX7xX8xX42xX8xX7xXfxXa7xX2exX7xX8xX1xX19cxX7xXaexX1xX4cxX3xX7xX1xXd1xX8xX7xX38xX3exX267xX38xX3exX7xX38xX1xXcdxX38xX1baxX7xXbxX24fxX38xX7xX215xX60xX1dfxXfxX7xX8xX42xX8xX7xX10fxX94xX16xX7xX10fxX42xX4cxX7xXb7xX164xX3xX7xXfxX16xX38xX7xX89xX8axX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xXfxXa7xX16xX7xX313xX112xX3xX38xX64xX3xX6xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX120xX4cxX4xX112xXexX22xX0xX16xX64xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxX1xX60xX64xX10fxX7xX4xX1xX16xX4xX2xX7xX16xX36xX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX112xX9xX2xXdxXexX5b4xX16xX4xXfxX1xX767xX7xX626xX25xX62cxX2exX215xc633xX7xX1xX2xX16xX3exX1xXfxX767xX7xX61dxX25xX61cxX2exX215xXdaexXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX66xX66xX16xXd3xX10fxX3xX4cxX1xX3xXfxX16xX38xX1xXd3xX89xX38xX66xX38xX2xX5b4xXbxX66xX61bxX61cxX61dxX61bxX66xX25xX61cxX622xX4xX61bxX25xX626xX61bxX61dxX25xX622xXfxX25xX59xX61cxX59xX9xX622xX12xX4xX112xX633xX89xX3exX8xX4cxX633xX10fxX5a8xX1xcb66xXfxX2exX61bxX61bxXfx9ad1xX252xXaexXd3xX633xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXexX7xX5b4xX16xX4xXfxX1xXdxXexX626xX25xX62cxXexX7xX1xX2xX16xX3exX1xXfxXdxXexX61dxX25xX61cxXexX7xX66xX22xX0xX66xX2exX22xX0xX4xX16xX89xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX2fxX16xX38xX7xX9xX16xX185xX38xX7xX252xX60xX3xX38xX767xX0xX66xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX60xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX60xX64xX10fxX12xX3xX38xX4xX12xXbxX3xX2exX4cxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexb2b1xX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xXbxXb8xX38xX3exX7xXbxXa2xXfxX7xX252xX60xX3xX7xXdfexX61cxX7xXaexX283xX7xX10fxX63xX38xX3exX7xX1xX94xXexX7xX1xX6xX2x8d29xXdxXexX66xXaexX1xX4cxX3xX12xX1xX4cxX8xX66xXbxX16xX38xX1xX12xX89xX3xXfxX12xXbxX4cxX38xX3exX12xXbxX4cxXfxX12xX252xX60xX3xX12xXdfexX61cxX12xXaexX112xX12xX10fxX3xX38xX3exX12xX1xX3xX66xX25xX59xX622xX61bxX61bxXdfexXd3xX1xXfxX64xXexX22xX0xX16xX64xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX66xX64xX2xX4xX16xX3xX66xX25xX61bxX61cxX66xX38xX2xX5b4xXbxX66xX61bxX61cxXdfexX626xX66xX25xX61bxX622xX4xX25xX25xX61dxXdfexX626xX61cxX622xXfxX61dxX59xX25xX61dxX9xX25xXd3xX633xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXexX7xX66xX22xX0xX66xX3xX22xX0xX4xX16xX89xX22xX0xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXec6xX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xXbxXb8xX38xX3exX7xXbxXa2xXfxX7xX252xX60xX3xX7xXdfexX61cxX7xXaexX283xX7xX10fxX63xX38xX3exX7xX1xX94xXexX7xX1xX6xX2xXeeexXdxXexX66xXaexX1xX4cxX3xX12xX1xX4cxX8xX66xXbxX16xX38xX1xX12xX89xX3xXfxX12xXbxX4cxX38xX3exX12xXbxX4cxXfxX12xX252xX60xX3xX12xXdfexX61cxX12xXaexX112xX12xX10fxX3xX38xX3exX12xX1xX3xX66xX25xX59xX622xX61bxX61bxXdfexXd3xX1xXfxX64xXexX22xXec6xX16xX38xX1xX7xX89xXcdxXfxX7xXbxXb8xX38xX3exX7xXbxXa2xXfxX7xX252xX60xX3xX7xXdfexX61cxX7xXaexX283xX7xX10fxX63xX38xX3exX7xX1xX94xX0xX66xX3xX22xX0xX66xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX120xXd1xX7xXb7xX60xX37xX16xX7xX10fxXcdxXfxX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX2exX1xX42xXfxX7xX1xX16xX5fxX38xX7xXbxX3xX60xX7xX38xX174xX3xX7xXfxX1xXb4xX7xXaexX283xX7xX10fxX16xXb4xX38xX7xX64xX1dfxXfxX1baxX7xX3exX16xX322xX2exX7xX8xX42xX8xX7xX38xX1xX94xX7xX38xX3exX1xX16xX185xX38xX7xX8xX189xX60xX7xXfxX1xX2xX4cxX7xX4xX801xX16xX7xXbxX22dxX7xX10fxX16xXb4xX38xX7xXb7xX51xX16xX7xX8xX19fxX3xX7xX4xX24fxX16xX7xX10fxX63xX38xX3exX7xX1f1xX3xX64xX7xX36xX22dxX8xX7xX252xX60xX3xX7xX1xX94xX38xX3exX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX1xX22dxX8xX7xX89xXcdxXfxX7xX8xXa2xX7xXaexX1xX24fxX7xX38xX63xX38xX3exX7xX38xX3exX8e0xX112xX7xXfxX6xX3xX38xX3exX7xX64xX3cxX16xX7xX1xX164xX846xX38xX3exX7xXb7xX49dxX7xXbxX16xX38xX1xX7xXfxX2d8xX38xXexX7xX1xX6xX2xXeeexXdxXexX66xXaexX1xX4cxX3xX12xX1xX4cxX8xX66xXfxX1xX60xX8xX12xX89xX3xXfxX12xX8xX4cxX12xXaexX1xX3xX12xX38xX3xX38xX3exX12xX38xX3exX60xX112xX12xXfxX6xX3xX38xX3exX12xX64xX60xX16xX12xX1xX60xX4cxX38xX3exX12xX4xX2xX12xXbxX16xX38xX1xX12xXfxX4cxX38xX66xX25xX59xX61dxX61bxX61bxX62cxXd3xX1xXfxX64xXexX22xX0xX16xX64xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX66xX64xX2xX4xX16xX3xX66xX25xX61bxX61cxX66xX38xX2xX5b4xXbxX66xX61bxX61cxX61bxX62cxX66xX25xX61cxX622xX4xX61bxX61bxX25xX61dxX59xXdfexX622xXfxX25xX25xX62cxX61bxX9xX25xX61cxX12xX8xX3xX112xX12xX8xX4cxX16xX12xX89xX3xX12xX4xX4cxX38xX3exX12xX89xX3xXfxXd3xX633xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXexX7xX66xX22xX0xX66xX3xX22xX0xX4xX16xX89xX22xX0xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX1xX22dxX8xX7xX89xXcdxXfxX7xX8xXa2xX7xXaexX1xX24fxX7xX38xX63xX38xX3exX7xX38xX3exX8e0xX112xX7xXfxX6xX3xX38xX3exX7xX64xX3cxX16xX7xX1xX164xX846xX38xX3exX7xXb7xX49dxX7xXbxX16xX38xX1xX7xXfxX2d8xX38xXexX7xX1xX6xX2xXeeexXdxXexX66xXaexX1xX4cxX3xX12xX1xX4cxX8xX66xXfxX1xX60xX8xX12xX89xX3xXfxX12xX8xX4cxX12xXaexX1xX3xX12xX38xX3xX38xX3exX12xX38xX3exX60xX112xX12xXfxX6xX3xX38xX3exX12xX64xX60xX16xX12xX1xX60xX4cxX38xX3exX12xX4xX2xX12xXbxX16xX38xX1xX12xXfxX4cxX38xX66xX25xX59xX61dxX61bxX61bxX62cxXd3xX1xXfxX64xXexX22xX2fxX1xX22dxX8xX7xX89xXcdxXfxX7xX8xXa2xX7xXaexX1xX24fxX7xX38xX63xX38xX3exX7xX38xX3exX8e0xX112xX7xXfxX6xX3xX38xX3exX7xX64xX3cxX16xX7xX1xX164xX846xX38xX3exX7xXb7xX49dxX7xXbxX16xX38xX1xX7xXfxX2d8xX38xX0xX66xX3xX22xX0xX66xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX1xX2xX4cxX7xX38xX1xX94xX7xX38xX3exX1xX16xX185xX38xX7xX8xX189xX60xX1baxX7xXb7xX38bxX112xX7xX9xX94xX7xX8xX60xX1a8xX8xX7xXb7xX60xX3xX7xX3f8xX89xaa22xX7xXfxX6xX3xX38xX3exX7xXfxX1xX37xX38xX3exX7xXfxX16xX38xc835xX7xXaexX1xX16xX7xX8xX42xX8xX7xX9xX4cxX94xX16xX7xXfxX1xX22dxX8xX7xX89xXcdxXfxX7xX64xX60xXb8xX38xX7xXfxX6xX42xX38xX1xX7xXfxX6xX308xX7xXfxX1xX94xX38xX1xX7xX64xX16xXb4xX38xX3exX7xX64xX2d8xX16xX7xX38xX3exX4cxX38xX7xX8xX1xX4cxX7xX8xX42xX8xX7xX9xX4cxX94xX16xX7xXb7xX1a8xX38xX3exX7xX89xXcdxXfxX1baxX7xX10fxX335xX38xX3exX7xX8xX42xX8xX1xX7xXfxX303xX3xX7xX6xX3xX7xX64xX3cxX16xX7xX1xX164xX846xX38xX3exX7xX3exX16xXb8xX38xX3exX7xX89xXbcxX16xX7xX8xX42xX8xX7xX8xX38bxX112xX7xXaexX1xX42xX8xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxXa7xX16xX7xXbxX3xX4cxX7xXb7x620dxX38xX7xX215xX16xX7xX38xX1xX3xX38xX7xX9xXa7xX16xX7xX8xXa2xX7xX64xX94xX60xX7xX4xX3xX7xX8xX3xX64x7fccxXexX7xX1xX6xX2xXeeexXdxXexX66xX215xX2xX66xXfxX3xX16xX12xXbxX3xX4cxX12xX4xX2xX38xX12xX215xX16xX12xX38xX1xX3xX38xX12xX9xX3xX16xX12xX8xX4cxX12xX64xX3xX60xX12xX4xX3xX12xX8xX3xX64xX66xX25xX622xX61dxXe04xX622xX61cxXd3xX1xXfxX64xXexX22xX0xX16xX64xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX66xX64xX2xX4xX16xX3xX66xX25xX61bxX61cxX66xX38xX2xX5b4xXbxX66xX25xX59xX62cxX61bxX66xX25xX61cxX62cxX4xX61bxX25xX61bxX25xX59xX25xXdfexXfxX622xXe04xX59xX626xX9xX25xXd3xX633xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xXfxX6xX3cxX38xX3exX7xX2exX1xX42xXfxX7xXbxX42xX38xX3exX7xXfxX6xX4cxX38xX3exX7xX1xX51xX7xX2exX1xX42xX8xX1xX7xX59xX59xX7xXfxX6xX16xX5fxX60xX7xX38xX63xX64xXexX7xX66xX22xX0xX66xX3xX22xX0xX4xX16xX89xX22xX0xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxXa7xX16xX7xXbxX3xX4cxX7xXb7xX13e6xX38xX7xX215xX16xX7xX38xX1xX3xX38xX7xX9xXa7xX16xX7xX8xXa2xX7xX64xX94xX60xX7xX4xX3xX7xX8xX3xX64xX1402xXexX7xX1xX6xX2xXeeexXdxXexX66xX215xX2xX66xXfxX3xX16xX12xXbxX3xX4cxX12xX4xX2xX38xX12xX215xX16xX12xX38xX1xX3xX38xX12xX9xX3xX16xX12xX8xX4cxX12xX64xX3xX60xX12xX4xX3xX12xX8xX3xX64xX66xX25xX622xX61dxXe04xX622xX61cxXd3xX1xXfxX64xXexX22xX2fxXa7xX16xX7xXbxX3xX4cxX7xXb7xX13e6xX38xX7xX215xX16xX7xX38xX1xX3xX38xX7xX9xXa7xX16xX7xX8xXa2xX7xX64xX94xX60xX7xX4xX3xX7xX8xX3xX64xX1402xX0xX66xX3xX22xX0xX66xXbxXfxX6xX4cxX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX1x5441xX38xX3exX7xX2exX1xX24fxX16xX7xXfxX22dxX7xX38xX1xX16xX185xX38xX7xX64xX94xX7xXb7xX13e6xX38xX7xX215xX16xX12xX38xX1xX3xX38xX7xX9xX60xX37xX38xX7xXb7xX164xX220xX8xX7xX64xX94cxX8xX7xXb7xX1daxX38xX1xX7xX9xX94xX7xX64xX94xX60xX7xX4xX3xX7xX8xX3xX64xX1baxX7xXaexX1xX37xX38xX3exX7xX8xX1xXa06xX7xXb7xX24fxX64xX7xX10fxX24fxX4cxX7xX3xX38xX7xXfxX4cxX94xX38xX7xX8xX1xX4cxX7xX9xX42xX16xX7xX215xX2xX7xXaexX1xX16xX7xX9xX164xX60xX7xXfxX1xX37xX38xX3exX1baxX7xX38xXa2xX7xX8xX415xX38xX7xX6xX1dfxXfxX7xX38xX1xX16xX8axX60xX7xX3f8xd186xX38xX7xX43dxX133bxX7xXaexX1xX42xX8xXd3xX0xX66xX2exX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xX9xX16xX22xX0xX66xX60xX9xX22xX0xX4xX16xX89xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xX66xX4xX16xX89xX22xX0xX66xXbxX2xX8xXfxX16xX4cxX38xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exXec6xX4cxX60xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX4cxX7xad6dxX16xX38xX3exX0xX66xX2exX22