Đường sắt bắt đầu giảm giá vận chuyển hàng hoá
Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt VN, từ ngày 11/7/2014, tổng công ty này bắt đầu giảm giá nhằm thu hút vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường sắt.
b465xb843x14240x165aaxdd65xf002x139c7x10f2ax146a2xX7x127b6xde3cxcb34xc9aaxfd25x129cbxX5x12a22xXaxb48axf7e8xe131x10200xcee5xf0b4xX3xX7xc742xXexX3x12e9dxX1axXexX3x11845x14cecx10c75xX3xX17xXdxd76cx11aa6xX3xX17xXdxb948xX3x155f8x1694dxX16xX3xX4xX1xX23xfb35x15d0axX16xX3xX1x12f39xX16xX17xX3xX1xe5e3xX2cxX0x129a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13302xX10xX6xc25exXaxX12xX0xX7xXex1238fxX3fxX16xX17xX12xXcxX1xX10xX3fxX3xXexX1x15912xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXex1447exX3xXcx15737xX16xX17xX3xX4xX66xX16xX17xX3xXexX35xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xbd16x13b12xbf4axX3xXexX6fxX3xX16xX17xX3axX35xX3xX2xX2xX42xf51axX42x12eebxb799xX2xd547xX8axX3xXexX72xX16xX17xX3xX4xX66xX16xX17xX3xXexX35xX3xX16xX3axX35xX3xX1dxX1axXexX3xX21xX22xX23xX3xX17xXdxX27xX28xX3xX17xXdxX2cxX3xX16xX1x15b6dxX28xX3xXexX1xX23xX3xX1x15f97xXexX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xf05axX6xX3xXexX5axef76xX16xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX23xX35xf44exX16xX3xX21xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexd278xX0xX42xX7xXexX5axX3fxX16xX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xb96bxXexff95xX6xX5xXdxX17xX16xf10bxX3xfe5bxX23xX7xXexXdx13273xX35x151f0xXaxX12xXcxX6fxX3xX16xX17xX3axX35xX3xX2xX2xX42xX97xX3xX21xXeexX16xX3xX1xXeexXexX3xX16xX17xX3axX35xX3xba89xX9axX42xc35exX42xX99xX9axX2xX9cxX8axX3xX16xX17xX3axX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX17xXdxX27xX28xX3xX99xc26exX3xX17xXdxX2cxX3xX4xX14xc698xX4xX3xXbxX1xX72xX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX16xX17xX23xX35xXe4xX16xX3xXexX3fxX6xX3xX21xf37axXdxX3xX2exX16bxXdxX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xXdfxX6xX3xX114xXeexXbxX3xc7d3xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX6xX3xXexX5axXe4xX16xX3xcddbxX1xX23xX3xX21xX3fx10772xX16xX3x15090xX3axXdxX3xcbb0xdb48xX16xX3xbf00xX3x13696xXdxX28xX3x16173xXdxXe4xX16xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX4xX1xXdx139e8xX23xX3xX1dxX1axX4xX3xX21xXdxX3xd521xX23xX2cxX3xX17xX6xX3xX1b9xXdxX28xX3xX1bdxXdxXe4xX16xX3xX2exX3axX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xXdfxX6xX3xX114xXeexXbxX3xX198xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX6xX3xXbxX1x10509xX6xX3x119c3xX1axX4xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX3xX2exX3axX3fxX3xXbxX1xX1ffxX6xX3xX89xX6xX28xX3xX21xXeexX16xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX6xX3xXexX5axX3fxX16xX17xX3xX1a6xX1xX23xX3xX21xX3fxX1acxX16xX3xXexX6fxX3xX1b3xX6xX3xX1b9xXdxX28xX3xX1bdxXdxXe4xX16xX3xX21xXeexX16xX3xX1b3xX6xX3xX1afxX3axXdxX3xX1b3xX1b4xX16xXfaxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3x13aadxXdxX54xXexX1xX9xXaxX99xX9axX9axXaxX3xX1dxX3fxX5axX54xX10xX5axX9xXaxX9axXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX1dxX3fxX54xX35xX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfaxX1dxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX2exX16xX42xX16xX10xX261xX7xX42xX2xX9cxX99x167f6xX42xX2xX9axX2d9xX54xccc1xX2xX142xX142xX9axX9axX9axXexX2d9xX2d9xX9cxX2dfxX9cxX5xX9axXfaxX11exXbxX17xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11848xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX12xX89xX17xX3axX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX21xX6xX16xX17xX3xX16x13888xX3xX5xb5f0xX4xX3xXexX1xX23xX3xX1xXcbxXexX3xX2exX2fxX16xX3xXexX27xXdxX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xXdfxX6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX5axX12xX0xX42xXexX1dxX3fxX54xX35xX12xX0xX42xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX17xX16xX11cxX3xX11exX23xX7xXexXdxX123xX35xX125xXaxX12xX13xX184xXdxX3xX2exX16bxXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX21xX3fxX3axX16xX3xXexX3axX23xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX4xX1xX23xX35xXe4xX16xX3xXexX23xX35xXeexX16xX3xX4xX1xX1acxX35xX3xX7xX23xX184xXexX3xe5e5xX1a6xX1xX66xX16xX17xX3xXbxX1x1239cxX16xX3xX1dxXdxe801xXexX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX22xX16xfdc2xX8axX3xX1a6xX1xX23xX35xXeexX16xX3xX28x12596xXdxX3xX17xXdxX27xX28xX3xX2d9xX163xX3xX17xXdxX2cxX3xX4xX14xX16bxX4xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX3xX21xX3fxX3axX16xX3xXexX3axX23xXfaxX3xX1b9xX1xX66xX16xX17xX3xX2cxXbxX3xX54x13fa3xX16xX17xX3xX17xXdxX27xX28xX3xX17xXdxX2cxX3xX1a6xX1xX23xX35xXeexX16xX3xX28xX3e5xXdxX3xX21xX184xXdxX3xX2exX16bxXdxX3xXexX3axX23xX3xX4xX1xX23xX35xXe4xX16xX3xXexX23xX35xXeexX16xX3xX4xX1axXexX3xX28xXdfxX4xX3xX2exX3axX3xXexX3axX23xX3xX4xX1xX23xX35xXe4xX16xX3xX5xX23x16990xX16xX17xXfaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX17xX16xX11cxX3xX11exX23xX7xXexXdxX123xX35xX125xXaxX12xX313xX2cxX4xX3xX1x1609exXbxX3xX21xX461xX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xXexX27xXdxX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xXdfxX6xX3xX1dxXc3xX16xX17xX3xXexX3axX23xX3xX4xX1xX23xX35xXe4xX16xX3xXexX23xX35xXeexX16xX3xX4xXdfxX3xXexX1xX15xXdxX3xX1xX1acxX16xX3xX21xXeexX16xX3xX1xXeexXexX3xX16xX17xX3axX35xX3xX142xX9axX42xX2dfxX42xX99xX9axX2xX9cxX3xX21xX14xX48exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX1acxX16xX3xX21xXeexX16xX3xX1xXeexXexX3xX2xX9axX42xX97xX42xX99xX9axX2xX9cxXfaxX3xX88xXdxX3cdxX4xX3xX1a6x15acaxX3xX1xX48exXbxX3xX21xX461xX16xX17xX3xXexX6fxX3xX16xX17xX3axX35xX3xX2xX2xX42xX97xX42xX99xX9axX2xX9cxX3xX7x12f59xX3xX14xX23xX3xXexXdxXe4xX16xX3xX21xX184xXdxX3xX2exX16bxXdxX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xXexX5axX335xX4xX3xXexXdxXeexXbxX3xX3bfxX21xb765xX16xX3xX2exf720xX3xXexX5axX335xX4xX3xXexXdxXeexXbxX3xX7xX27xX16xX3xX114xX23xc847xXexX3xX1xX3fx11adbxX4xX3xX21xX14xX48exX4xX3xX16xX1xX3axX3xX7xX27xX16xX3xX114xX23xX563xXexX3xf4c6xX35xX3xX1d4xX23xX35xX1caxX16xX3daxX3xX2exX3axX3xX4xX2cxX4xX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xXexX5axX23xX35xX1caxX16xX3xXexX1xX184xX16xX17xX8axX3xX4xXdfxX3xX23xX35xX3xXexX1ffxX16xX8axX3xX21xX3e5xX3xX1xX48exXbxX3xXexX2cxX4xX3xX5xX3c8xX23xX3xX16xeab3xX28xX3xX2exX16bxXdxX3xX16xX17xX3axX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexXfaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX17xX16xX11cxX3xX11exX23xX7xXexXdxX123xX35xX125xXaxX12xXcxX72xX16xX17xX3xX4xX66xX16xX17xX3xXexX35xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX88xX89xX3xX4x1538bxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3fxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX66xX16xX17xX3xXexX35xX3xX2exX2fxX16xX3xXexX27xXdxX3xXexX1xX184xX16xX17xX3xX16xX1xX563xXexX3xX114xX3c8xX35xX3xX54xX335xX16xX17xX3xXbxX1xX14xX54dxX16xX17xX3xX2cxX16xX3xX1a6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2exX3axX3xX4xX1x12e0exX3xX21xX1acxX3fxX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX6xX3xX1b3xXdxX2cxXbxX3xX202xX2cxXexX8axX3xX1afxXdfxX16xX17xX3xXcxX1xX22xX16xX3xXexX1xX1ffxX3xX21xXdxX36xX28xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX3xXexX6fxX3xX1a6xX1xX3fxX3xX21xXeexX16xX3xX1a6xX1xX3fxX8axX3xX21xX14xX48exX4xX3xX2cxXbxX3xX54xX418xX16xX17xX3xX4xX54dxX3xX4xX1xXeexX3xX16xX1xX14xX3xX21xX184xXdxX3xX2exX16bxXdxX3xXexX3axX23xX3xX4xX1xX23xX35xXe4xX16xX3xXexX23xX35xXeexX16xXfaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX17xX16xX11cxX3xX11exX23xX7xXexXdxX123xX35xX125xXaxX12xX89xX17xX3fxX3axXdxX3xX5axX6xX8axX3xXcxX72xX16xX17xX3xX4xX66xX16xX17xX3xXexX35xX3xX4xX618xX16xX17xX3xX21xXdxX1caxX23xX3xX4xX1xX662xX16xX1xX3xX1d4xX23xX35xX3xX21xX551xX16xX1xX3xX2exX1caxX3xX1a6xX1xX563xX23xX3xXexX5axX6fxX3xXexXdxX1caxX16xX3xX4xX14xX16bxX4xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xXfaxX3xXcxX5axX3fxX16xX17xX3xXexX5axX14xX15xX16xX17xX3xX1xX48exXbxX3xX54xX3fxX3xX5xX332xXdxX3xX4xX57dxX6xX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX8axX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX4xX184xX3xXex108c6xX16xX1xX3xX1a6xX1xX66xX16xX17xX3xX5xX3axX28xX3xX1xXdfxX6xX3xX21xX54dxX16xX3xX17xe1daxXdxX3xX1xX3axX16xX17xX3xX21xX36xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX3axX23xX3xX4xX1xX1acxX35xX3xX21xX14xX48exX4xX3xX4xX3fxXdxX3xX5xX3axX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xXexX335xX3xX506xX3xX1dx124aaxX3xXexX3axX23xXfaxX3xX89xX17xX3fxX3axXdxX3xXexXdxX1caxX16xX3xX4xX14xX16bxX4xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX8axX3xX1a6xX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX4xX1b4xX16xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX4xX1xX551xX23xX3xXbxX1xX1acxXexX3xX2d9xX9axX163xX3xX7xX184xX3xXexXdxX1caxX16xX3xX4xX14xX16bxX4xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX23xX35xX36xX16xX3xX21xX3fxX3axX16xX3xXexX3axX23xX3xX21xXdfxXfaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6fexX23xXexX1xX3fxX5axXaxX12xX0xX7xXexX5axX3fxX16xX17xX12xXcxX1xXdxX3cdxX16xX3xX849xX16xX1xX0xX42xX7xXexX5axX3fxX16xX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX3fxX23xX5axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX1b3xXcxX88xXcxX0xX42xXbxX12
Thiện Anh