Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn tại Can Lộc
(Baohatinh.vn) - Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng thiết giáp vừa bàn giao nhà đồng đội cho Thiếu tá Phan San tại thôn Minh Vượng (xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).
55c0xe58bxb5c8x936fxd80dx8b39x55ddx8d4bxbb9dxX7xdcb5x954bx9324x9879x67cbxbc84xX5xcb86xXaxc391xc836xc78dx812axX3xe761xXdxX6x78efxX3xX15xX1xX14xX3xc8a4xa818xX15xX17xX3xX20x7c69xXdxX3xX4xX1xX1axX3x67e9x5b4exb19exX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xd68cxX15xX1xX3xd16bxX1xe5b6xX3xX41xX1xb7e9xX15xX3xXex62a8xXdxX3xa4ffxX6xX15xX3xbdebxX26xX4xX0xef4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce84xX10xX6xe790xXaxX12xX52x9980xX3xX20xX1axX14xX15xX3x9a90xX2x7bffxe0e5xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX4xX1x6069xX15xX17xX3xXcxX47xX15xX17xX3xXexX1xXdx84c4xXexX3xX17xXdxc74axXbxX3xe24bx9c81xX6xX3xcef8xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1xXdxX8bxX2exX3xXexX90xX3xb97cxX1xX6xX15xX3x5d65xX6xX15xX3xXexX4bxXdxX3xXexX1x6cd2xX15xX3x574bxXdxX15xX1xX3x5bf1x6fbaxed20xX15xX17xX3x7caax866bx7941xX3xXd1xXd2xXd3xX15xX17xX3xX52xX26xX4xX76xX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xX76xX3xX65xX14xX3xXcx7b68xX15xX1xc132xeb4axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68x7d64xXaxX12xX0xXdx5706xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xd533xXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxa140xXdxX68xXexX1xf10axX3x709axX2xX75xXbxXd8x6dc6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xb0fbxX2xec9dxXbxXd8xX135xXaxX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX56xX56xXdxXf7xX97xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX93xX15xX56xX15xX10xX129xX7xX56xX73xX141x61ccxdd14xX56xX2xX75xX13fxX68xX73xX2xX2xX169xX169xX141xX13fxXexX169xX16axX73xX16axX169xX5xX141xXf7xed2cxXbxX17xa9c4xX11fxX9xX13fxX16axX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXaxX3xX129xXdxX68xXexX1xX9xXaxX130xX2xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXbfxX90xX15xX17xX3xX73xX16axX56xX16axX76xX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xXc9xX15xX3xXccxXdxX15xX1xX3xXd1xXd2xXd3xX15xX17xX3xXd7xXd1xXd2xXd3xX15xX17xX3xX52xX26xX4xX76xX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXf6xX76xX3xX52xX6cxX3xX20xX1axX14xX15xX3xX73xX2xX75xX3xXexXdxX8bxX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX5xX14xX10fxX3xX5xb1cbxX3xX41xX1xX90xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX93xX14xX3xX97xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXex7ef7xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1xXdxX8bxX2exX3xXexX90xX3xXbaxX1xX6xX15xX3xXbfxX6xX15xX3x6c79xX3xX4xX90xX15xX3xX97xX26xX3xX5xX6cxX3xX20xX1axX14xX15xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12xXcxX1xXdxX8bxX2exX3xXexX90xX3xXbaxX1xX6xX15xX3xXbfxX6xX15xX3xX4xX43xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX76xX3xX97x65d5xX3xX10fx67eexXexX3xX7xad7bxX10fxX76xX3xX10fxcb1bxX3xX97x66b3xX15xX1xX3xXexda43xXexX76xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX276xX15xX1xX3xX4xX43xX3xdcb7xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1x8260xX3xX10xX10fxXf7xX3xX4exX3dxX3xX17xXdxX6xX3xX20xX276xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXbfxX6xX15xX3xXexX94xX3xX5xX2fxX2exX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX7xX2e6xX15xX17xX3xXexX11fxX1axX15xX17xX3xX4xX47xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX4xX2e9xXbxX3xX13fxX3xX4xad8exX3xX41xba23xX76xX3xX4xX1xX2faxXexX3xX4xX1xX26xXdxX3xX93xX14xX3xX20xXd9xX3xXd8xX2exX2e6xX15xX17xX3xX4xX2e9xXbxXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12xX0xXdxX10fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX11fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX129xXdxX68xXexX1xX12exX3xX130xX2xX75xXbxXd8xX135xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX13fxX2xX141xXbxXd8xX135xXaxX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX56xX56xXdxXf7xX97xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX93xX15xX56xX15xX10xX129xX7xX56xX73xX141xX169xX16axX56xX2xX75xX13fxX68xX73xX2xX2xX169xX75xX75xX16axXexX73xX13fxX141xX73xX73xX5xX141xXf7xX180xXbxX17xX183xX11fxX9xX169xX2xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXaxX3xX129xXdxX68xXexX1xX9xXaxX130xX2xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xe8f5xX4bxXdxX3xX68xXdxX2f5xX15xX3xX4xX1x96e4xX15xX1xX3xX2dxX2exX10ax7166xX15xX3xX20xX312xX6xX3xXbxX1xXd2xdc9axX15xX17xX3xX93xX14xX3xX20xXc9xX15xX17xX3xX20xX3dxX1axX3xX97xX14xX3xX4xX1axX15xX3xXexX11fxX1axX15xX17xX3xXexX1xXc9xX15xX3xX20xX8bxX15xX3xX4xX1xX2exX15xX17xX3xX93xX2exXdxX76xX3xX4xX1x867exX4xX3xX10fxX94xX15xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX276xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXbfxX6xX15xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12xX13xXdxX8bxXexX3xX20xXd2xXd3xX4xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xX20xX43xX76xX3xX52xX6cxX3xX20xX1axX14xX15xX3xX73xX2xX75xX3xX296xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX7fxX15xX17xX3xXcxX47xX15xX17xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX17xXdxX90xXbxX3xX20xXd9xX3xX1x9339xX3xXexX11fxXd3xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX276xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3x79acxX141xX3xXexX11fxXdxX2f5xX2exX3xX20xX21xX15xX17xX3xX93xX14xX3xX1xX2exX10axX3xX20xX26xX15xX17xX3xX4xX90xX4xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX4xX1xX48cxX76xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xXexX1xX6xX10fxX3xX17xXdxX6xX3xX20xX43xX15xX17xX3xX17xX43xXbxX3xX15xX1xXdxX493xX2exX3xX15xX17xX14xX10axX3xX4xXc9xX15xX17xX3xX20xa166xX3xXd8xX2fxX10axX3xX68x62e1xX15xX17xX3xX4xX47xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX10fxX2edxXdxX3xX41xX1xX6xX15xX17xX3xXexX11fxX6xX15xX17xX3xX1xX49dxX15xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12xX0xXdxX10fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX11fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX129xXdxX68xXexX1xX12exX3xX130xX2xX75xXbxXd8xX135xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX13fxX2xX141xXbxXd8xX135xXaxX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX56xX56xXdxXf7xX97xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX93xX15xX56xX15xX10xX129xX7xX56xX73xX141xX169xX16axX56xX2xX75xX13fxX68xX73xX2xX2xX169xX55fxX141xX75xXexX130xX30axX130xX55fxX13fxX5xX141xXf7xX180xXbxX17xX183xX11fxX9xX169xX73xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXaxX3xX129xXdxX68xXexX1xX9xXaxX130xX2xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX1xXdxX8bxX2exX3xXexX90xX3xXbaxX1xX6xX15xX3xXbfxX6xX15xX3xXbxX1xX2e9xX15xX3xX41xX1x7bb1xXdxX3xX15xX1xX2faxX15xX3xX5x8f0fxXdxX3xX4xX1xX4d0xX4xX3xX10fxX94xX15xX17xX3xX4xX7fxX6xX3xX97xX14xX3xX4xX1axX15xX3xXexX4bxXdxX3xX15xX17xXc9xXdxX3xX15xX1xX14xX3xX10fxX2edxXdxXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12x62f9xX17xXc9xXdxX3xX15xX1xX14xX3xX20xXd2xXd3xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc9xX15xX17xX3xXexX94xX3xXexX1xX90xX15xX17xX3xX13fxX3xX20xX8bxX15xX3xXexX1xX90xX15xX17xX3xX16axX56xX73xX141xX73xX141xX76xX3xX4xX43xX3xX68xXdxX2f5xX15xX3xXexX48cxX4xX1xX3xX16axX2xX76xX169xX3xX10fxX0xX7xX2exXbxX12xX73xX0xX56xX7xX2exXbxX12xX76xX3xX93xX2edxXdxX3xXexc6cdxX15xX17xX3xXexX11fxX312xX3xX17xXdxX90xX3xX13fxX73xX141xX3xXexX11fxXdxX2f5xX2exX3xX20xX21xX15xX17xXf7xX3xXcxX11fxX1axX15xX17xX3xX20xX43xX76xX3xX52xX6cxX3xX20xX1axX14xX15xX3xX73xX2xX75xX3xX1xX54cxX3xXexX11fxXd3xX3xX55fxX141xX3xXexX11fxXdxX2f5xX2exX3xX20xX21xX15xX17xX76xX3xXbxX1xa29axX15xX3xX4xc5a5xX15xX3xX5xX4bxXdxX3xX68xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX20xX276xX15xX1xX3xX4x92d1xX15xX17xX3xX15xX17xXd2xX70bxXdxX3xXexX1xX2fxX15xX3xX93xX14xX3xX1xaa7fxX3xX1xX14xX15xX17xXf7xXf7xXf7xX3xX20xX43xX15xX17xX3xX17xX43xXbxXf7xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX10axXaxX12xX481xX2fxX10axX3xX5xX14xX3xX10fxX26xXexX3xXexX11fxX1axX15xX17xX3xX15xX1xX6cxX15xX17xX3xX1xX1axX4bxXexX3xX20xX26xX15xX17xX3xX20xX493xX15xX3xX49dxX15xX3xX20xX90xXbxX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX76xX3xX1xXd2xX2edxX15xX17xX3xXexX2edxXdxX3xX4xX1xX14xX1axX3xX10fxX94xX15xX17xX3xX481xX4bxXdxX3xX1xX26xXdxX3xX481xX3dxX15xX17xX3xXexX1axX14xX15xX3xX2dxX2exX2e6xX4xX3xX5xX7edxX15xX3xXexX1x9586xX3x6e44x9158xX8a7xX8a7xX3xX93xX14xX3xX41x5930xX3xX15xXdxX2f5xX10fxX3xX130xX2xX3xX15xX47xX10fxX3xX15xX17xX14xX10axX3xXexX11fxX2exX10axX493xX15xX3xXexX1xX2e6xX15xX17xX3xX13xX26xX3xX20xX26xXdxX3xXcxX47xX15xX17xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX17xXdxX90xXbxX3xXd7xX75xX56xX2xX141xX56xX2xX16axX75xX16axX3xX296xX3xX75xX56xX2xX141xX56xX73xX141xX73xX141xXf6xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX11fxX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX296xXexX1xX2exX10fxX97xX296xX6xX15xX68xX296xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX26xX3xXcxXd2xX3xX5xX2f5xX15xX1xX3xecc6xX2exX2fxX15xX3xX41xX1xX2exX3xX13fxX3xXd8xX2fxX10axX3xX68xX5baxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xXd2xX49dxX15xX17xX3xX97xXdxX15xX1xX3xX702xX3xX481xX8a4xX4xX3xXcxX1xX818xXaxX3xX1xX11fxX10x7460xX9xXaxX56xX5xX2exX4xX296xX5xX2exX1axX15xX17xX296xX93xX2exX296xXexX11fxX6xX15xX17xX56xX97xX1axX296xXexX2exX296xX5xX10xX15xX1xX296xX2dxX2exX6xX15xX296xX41xX1xX2exX296xX13fxX296xXd8xX6xX10axX296xX68xX2exX15xX17xX296xX15xX1xX6xX296xXexXdxX15xX1xX296xX15xX17xX1xXdxX6xX296xX4xX1xX1axX296xXexX1xX2exX1axX15xX17xX296xX97xXdxX15xX1xX296xX1axX296xX68xX2exX4xX296xXexX1xX1axX56xX2xX16axX130xX30axX141xX75xXf7xX1xXexX10fxXaxX12xX0xXdxX10fxX17xX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX56xX10fxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX73xX141xX56xX15xX10xX129xX7xX56xX73xX141xX169xX2xX56xX2xX2xX141xX68xX75xX2xX13fxX73xX13fxX75xX55fxXexX130xX130xX16axX5xX30axX296xX55fxX141xX68xX75xX2xX2xX13fxX73xX169xX75xXexX16axX30axX2xX13fxX2xX5xX141xXf7xX180xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX93xX12xX0xX7xXexX11fxX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX26xX3xXcxXd2xX3xX5xX2f5xX15xX1xX3xX952xX2exX2fxX15xX3xX41xX1xX2exX3xX13fxX3xXd8xX2fxX10axX3xX68xX5baxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xXd2xX49dxX15xX17xX3xX97xXdxX15xX1xX3xX702xX3xX481xX8a4xX4xX3xXcxX1xX818xXaxX3xX1xX11fxX10xX993xX9xXaxX56xX5xX2exX4xX296xX5xX2exX1axX15xX17xX296xX93xX2exX296xXexX11fxX6xX15xX17xX56xX97xX1axX296xXexX2exX296xX5xX10xX15xX1xX296xX2dxX2exX6xX15xX296xX41xX1xX2exX296xX13fxX296xXd8xX6xX10axX296xX68xX2exX15xX17xX296xX15xX1xX6xX296xXexXdxX15xX1xX296xX15xX17xX1xXdxX6xX296xX4xX1xX1axX296xXexX1xX2exX1axX15xX17xX296xX97xXdxX15xX1xX296xX1axX296xX68xX2exX4xX296xXexX1xX1axX56xX2xX16axX130xX30axX141xX75xXf7xX1xXexX10fxXaxX12xX13xX26xX3xXcxXd2xX3xX5xX2f5xX15xX1xX3xX952xX2exX2fxX15xX3xX41xX1xX2exX3xX13fxX3xXd8xX2fxX10axX3xX68xX5baxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xXd2xX49dxX15xX17xX3xX97xXdxX15xX1xX3xX702xX3xX481xX8a4xX4xX3xXcxX1xX818xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX11fxX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX481xXd2xXd3xX4xX3xX13xX26xX3xXcxXd2xX3xX5xX2f5xX15xX1xX3xX952xX2exX2fxX15xX3xX41xX1xX2exX3xX13fxX3xX7fxX10axX3xX2dxX2exX10axX493xX15xX76xX3xX13xX26xX3xX4exX65xX952xXbfxX3xXexc3d4xX15xX1xX3xXbxX1xX2e6xXdxX3xX1xXd3xXbxX3xX93xX2edxXdxX3xX4xX1xX48cxX15xX1xX3xX2dxX2exX10axX493xX15xX3xX20xX312xX6xX3xXbxX1xXd2xX49dxX15xX17xX3xX93xX94xX6xX3xX41xX1xX702xXdxX3xX4xXc9xX15xX17xX3xXd8xX2fxX10axX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xXd2xX49dxX15xX17xX3xX97xXdxX15xX1xX3xXbaxX1xX4bxX10fxX3xX65xX21xX15xX17xX3xXcxX1xX90xXdxX3xX702xX3xXexX1xXc9xX15xX3xX52xX1axX15xX17xX3xXbfxX49dxX15xX76xX3xXd8xXd9xX3xc940xX15xX3x9a44xX352xX15xX17xX76xX3xX1xX2exX10axX2f5xX15xX3xX481xX8a4xX4xX3xXcxX1xX818xX3xXd7xX65xX14xX3xXcxXf3xX15xX1xXf6xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX93xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX11fxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xXdxX8bxX15xX3xX7xX355xX3xX68xX2fxX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xXexX5baxX3xX93xX2f5xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xXaxX3xX1xX11fxX10xX993xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX296xX4xX6xX2exX296xX10axX10xX2exX296xXexX1xX2exX1axX15xX17xX56xXexX11fxX6xX1axX296xX15xX1xX6xX296xXexXdxX15xX1xX296xX15xX17xX1xXdxX6xX296xX4xX1xX1axX296xX4xX1xXdxX10xX15xX296xX7xX10axX296xX68xX6xX15xX296xX2dxX2exX6xX15xX296xXexX2exX296xX93xX10xX296xX41xX1xX1axX296xX41xX1xX6xX15xX56xX2xX55fxX13fxX141xX130xX2xXf7xX1xXexX10fxXaxX12xX0xXdxX10fxX17xX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX56xX10fxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX73xX141xX56xX15xX10xX129xX7xX56xX2xX16axX75xX141xX56xX2xX169xX2xX68xX169xX2xX130xX73xX2xX75xX16axXexX75xX13fxX55fxX16axX169xX5xX141xXf7xX180xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX20xX21xX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX6xX15xX3xX52xX26xX4xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX93xX12xX0xX7xXexX11fxX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX11fxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xXdxX8bxX15xX3xX7xX355xX3xX68xX2fxX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xXexX5baxX3xX93xX2f5xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xXaxX3xX1xX11fxX10xX993xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX296xX4xX6xX2exX296xX10axX10xX2exX296xXexX1xX2exX1axX15xX17xX56xXexX11fxX6xX1axX296xX15xX1xX6xX296xXexXdxX15xX1xX296xX15xX17xX1xXdxX6xX296xX4xX1xX1axX296xX4xX1xXdxX10xX15xX296xX7xX10axX296xX68xX6xX15xX296xX2dxX2exX6xX15xX296xXexX2exX296xX93xX10xX296xX41xX1xX1axX296xX41xX1xX6xX15xX56xX2xX55fxX13fxX141xX130xX2xXf7xX1xXexX10fxXaxX12xXcxX11fxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xXdxX8bxX15xX3xX7xX355xX3xX68xX2fxX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xXexX5baxX3xX93xX2f5xX3xX41xX1xX43xX3xX41xX1xX47xX15xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX11fxX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX4exX1xXdxX493xX2exX3xX2xX55fxX56xX2xX73xX76xX3xX13xX26xX3xX4exX65xX952xXbfxX3xX65xX14xX3xXcxXf3xX15xX1xX3xXbxX1xX2e6xXdxX3xX1xXd3xXbxX3xX4xX805xX15xX17xX3xX13xX6xX15xX3xX4exX65xX952xXbfxX3xX1xX2exX10axX2f5xX15xX3xXcxX1xX4bxX4xX1xX3xX65xX14xX3xXexX7a3xX3xX4xX1xX8a4xX4xX3xX97xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX276xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX11fxX2exX15xX17xX3xX20xX26xXdxX3xXexX11fxXd2xX702xX15xX17xX3xXc75xX2fxX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX3xX4xX49dxX3xX20xX26xX15xX17xX3xXd8xXd9xX3xXcxX1xX4bxX4xX1xX3xXd1xXf3xX15xX1xX3xX296xX3xXbaxX1xX4bxX10fxX3xXd1xX47xX15xX3xX52xXdxX15xX1xX3xXd7xXexX1xXc9xX15xX3xXbfxX1axX15xX17xX3xX65xX1axX14xX15xX1xX76xX3xXd8xXd9xX3xXcxX1xX4bxX4xX1xX3xXd1xXf3xX15xX1xXf6xXf7xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX93xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX2exX5xX12xX0xX68xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11fxXaxX12xX0xX56xX68xXdxX93xX12xX0xX56xX68xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc72xX2exXexX1xX1axX11fxXaxX12xXcxX1xXdxd5ecxX15xX3xXd1xX355xX3xX296xX3xX952xX2exX2e6xX4xX3xX65xX2exX10axX0xX56xXbxX12
Thiên Vỹ - Quốc Huy