Thiếu dịch vụ “níu chân” du khách, du lịch hồ Kẻ Gỗ “thất thế”!
(Baohatinh.vn) - Hồ Kẻ Gỗ là công trình thủy nông nổi tiếng, đã đi vào các tác phẩm thơ ca, thể hiện niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh. Với diện tích hơn 2.700 ha, nằm trong tổng thể 45.000 ha khu bảo tồn thiên nhiên, hồ Kẻ Gỗ có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
ed44x1742fx135a1x141d7x11d52x13521x19bd7x11cbbxfdedxf47fx18e9ax1a6cex13b1ax15e3cx17798x18298xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax14063x10ffdx18196xXexX0x16abfxXaxX17xX18xX19xXexX0x1b5c9x19991xX19xeed8xXexX0xXax1891bxX9x18bc9xXdxX18x1b78dxX2fx1ae0fx1251ex146d6xX5x195a0xXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxX35x16466x17522xX9xX19x17e4cxX2cxXaxX9x12cc2x16314xX9xX32x1ac9cx11239xX3fxX9xX2cxXax13764xX4axX32xX9xX19xX3fxX9x1630axXax16cf6xX2cxXax16914xX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX9xXax1ba56xX9x1a6aex10fa1xX9x137a9x12a85xX9xX32xXbxXax1a10cxXbxX9xXbxXaxX3exX32xX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x121b3xX17xX18xX19xX32xXexX8axX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xXdx122dcxX9xX2cx1527axX4ax15615xX9xXbx1092fx18395xX4axXaxX9xXbxXax16d1cxX26xX9xX4axX9dxX4axX9fxX9xX4ax19e19xX35xX9xXbxX35xX3exX4axX9fxX5cxX9x19e9ex1aa49xX9xXbcxX35xX9xX46xX9axX24xX9xX2cxX59xX2cxX9xXbxX59xX2cxX9xX33xXax18679xXcxX9xXbxXax19e2dxX9xX2cxX18xX5cxX9xXbxXax108f8xX9xXaxX35x183c8xX4axX9xX4axX35x115a4xXcxX9xXbx19b12xX9xXaxX9axX24xX9xX2cxXa9xX18xX9xX4axX9fx131f7x15120xX35xX9xX19xX50xX4axX9xX8axX9axX9xX5x1a8d0xX4axXax117b4xX9x17b7bx160b9xX35xX9xX19xX35xXe1xX4axX9xXbxX4bxX2cxXaxX9xXaxXd5xX4axX9x1155exX105x17ebfx13d1fxX11cxX9xXaxX18xX5cxX9xX4ax1bbdcxXcxX9xXbxXa2xX24xX4axX9fxX9xXbxXb2xX4axX9fxX9xXbxXaxXddxX9x1109fx10d4cxX105xX11cxX11cxX11cxX9xXaxX18xX9xX57xXaxX3fxX9xX23xf372xX24xX9xXbxX67xX4axX9xXbxXaxX35x16d91xX4axX9xX4axXaxX35xX14fxX4axX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cx19fe9xX9xX4axXaxX35xXe6xX3fxX9xXdx17393xX35xX9xXbxXaxX3exX9xXbcxXddxX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX105xX9xX5xX3fxX26xX9xX4axXaxX35xX14fxX4axX5cxX9xXbxX35xXe6xXcxX9xX4ax164afxX4axX9fxX9xX46x17a63xX4axX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xXbcxXf6xX16cxX2cxX9xX57xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX2cxX9xXaxX35xXe1xX3fxX9x14afexX3fxX145xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x148bexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xf8e2xXbx14677xX18xXdxX35xX9fxX4ax15a8bxX9xX2cxX17xX4axXbxX17xXa2x198d2xX32xXexX0xX35xXcxX9fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX17xX3fxX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX46xX3fxX9xX4axX35xX3fxX9xX2cxXaxX18xX4axX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX18xX2cxXaxX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXaxX24xX9xX57xX17xX9xX9fxX24xX9xXbxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x164b6xX35xX19xXbxXaxX1e6xX137xX137xX11cxX33xX1dexX1eexXaxX17xX35xX9fxXaxXbxX1e6x1a2f7x187daxX11bxX33xX1dexX32xX9xX2fxXa2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xX105xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX105xX46xX4axX1cxX4axX17xX23dxX2fxX1cxX2axX11bxX136x15a33xX1cxX11bxX251xX19xX137xX2axX11cxX136xX136xX250xX250xXbxX11bxX137xX136xX2axXdxX11cxX105x19c9bxX33xX9fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dexXbxX1e0xX18xXdxX35xX9fxX4axX1e6xX9xX2cxX17xX4axXbxX17xXa2xX1eexX32xXexX8axX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xXbxXa2xX24xX4axX9fxX9xX1dexX18xX4axXaxX5cxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX59xXbxX5cxX9xXbcx12f40xX26xX9xXbxXaxXd5xX9xXcx181b2xX4axX9fxX105xX9xX0xX17xXcxXex125c6xX4axXaxX1e6xX9xX5xXa2xX2eaxX4axX9xX8axXf6xX108xX4axX9fxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX69xXaxX9dxX4axX9fxX9xX2cxXax18f50xX9xX2fxfa1axX9xXaxeea5xX3fxX9xX46xX6axX9xXbcx18b2cxX33xX9xXbxXaxXd5xX9xXcxX2f2xX4axX9fxX9xX46xX108xX35xX9xX19xX35xXe1xX4axX9xXbxX4bxX2cxXaxX9xXaxX67xX9xXa2xX2f2xX4axX9fxX5cxX9xX2cxXaxX35xXe6xX3fxX9xX2fxX50xX3fxX9xXaxX67xX9xXbxXa2xX14fxX4axX9xX250xX11cxXcxX5cxX9xXbxXa2xX24xX4axX9fxX9xXdx1909cxX4axX9fxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cxX37axX4axX9xX2cxX163xX9xX4axXaxX35xXe6xX3fxX9xXbcxX145xX24xX9xX4axXaxfec0xX5cxX9xXbxXeaxX18xX9xX4axXaxXf6xX9xX4axXaxX332xX4axX9fxX9xX2cx110cfxX9xXdxX18xX24xX9xX1dexX18xX4axXaxX105xX9xX69xXaxX9dxX4axX9fxX9xX2cxXaxX32cxX9xX2cxX163xX9xX2cxX145xX4axXaxX9xX1bcxX3fxX18xX4axX9xXbcxX339xX33xX5cxX9xX2fxXd5xX4axX9xXbxXaxXa9xX26xX9xXaxX9axX35xX9xXaxX37axX18xX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cxX37axX4axX9xX9fx11808xX4axX9xX46xX108xX35xX9xX119xX9xX19xX35xX9xXbxX4bxX2cxXaxX9xXdxX42xX2cxXaxX9xX2fx151f2xX9xX1e0xX9xX46xX19bxX4axX9xXaxX163xX18xX1e6xX9x14070xXe6xX4axX9xXbxXaxXf7xX9xX5xXb2xX4axX9fxX9xX1cfxX4bxX9xXbxXaxXf6xX9x1086fxX14fxX9xX2xX3fxXd0xX4axX9xX46xX9axX9xXcxX35xX3exX3fxX9xXbxXaxXf7xX9xX42cxX35xX23xX35xX9x1a796xX9fxX3f4xX4axX9xX46xX108xX35xX9xX2fxX50xX4axX9xX23xX18xX26xX9xX42cxX35xX23xX35x15520xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4axX9fxXf6xXf7xX35xX9xXbxXa2xX9dxX4axX9fxX9xX2cxX24xX35xX9xXbcxXe6xX4axX5cxX9xXbx12d6axX9xX4axX9fxX9axX26xX9xXbcxXe6xX4axX9xXbxXaxXf7xX9xX2cxX47xX9xX42cxX14fxX9xX2xX3fxXd0xX4axX9xX57xXaxX59xX4axXaxX9xXbxXaxX9axX4axXaxX5cxX9xXbcxX35xX9xX46xX9axX24xX9xX57xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX2cxX5cxX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX9xXbcxX3exX4axX9xXa2xX72xXbxX9xXbcxX9dxX4axX9fxX105xX9x12258xXaxX332xX4axX9fxX9xX4axX9fxX9axX26xX9xXbxXaxX59xX4axX9fxX9xX2axX11cxX5cxX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX9xX46xX1a0xX4axX9xXbcxX3exX4axX9xX57xXaxX59xX9xXbxX72xX33xX9xX4ax178f6xX33xX105xX9xX4xX9dxX9xX4dcxX9fxX3fxX26x17767xX4axX9xX5xXaxX42xX9xX107xX50xX4axX9x18f79xX4axXaxX9x17fdexX9xX9fxX35xX59xX24xX9xX46xX35xX14fxX4axX9xX5xXa2xXf6xXf7xX4axX9fxX9xX5xX8axX4x174d4xX9xX418x16855xX4axX9fxX9xX5xXaxX59xX35xX9x1677dxX18xX35xX9xX445xX5xX7xX9xX107xX35xX4axXaxX45axX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX1e6xX9x166c8xX8axX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xXdxX9axX9xXbcxX42xX18xX9xX2cxXaxX32cxX9xX4axXb2xX35xX9xXbxX35xX3exX4axX9fxX9xXbxX48cxX9xXdxX50xX3fxX5cxX9xX9fxX2eaxX4axX9xXbcxX50xX26xX9xX2cxX163xX9xX4axX9fxXaxX17xX9xX4axX163xX35xX9xX46xXe6xX9xXbcxXe6xX4axX9xXbxXaxXf7xX9xX5xXb2xX4axX9fxX9xX1cfxX4bxX9xXbxXaxXf6xX9xX42cxX14fxX9xX2xX3fxXd0xX4axX9xX4axX14fxX4axX9xX23x107f8xX4axX9xX17xXcxX9xXbxXa2xX18xX4axXaxX9xXbxXaxXa9xX9xX4axX9fxX9axX26xX9xX4axX9fxXaxX32cxX9xXdxX14fxX4axX9xXbcxX50xX26xX9xX2cxXaxXd5xX35xX5cxX9xX2cxXaxX47xX33xX9xX145xX4axXaxX9xXdxXf6xX3fxX9xX4axX35xXe1xXcxX9xX46xX9axX9xXbxXaxX3f4xX33xX9xXaxXf6xXd5xX4axX9fxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xXb2xX4axX9fxX9xX1cfxX4bxX9xXbxXaxXf6xX105xX9xX4dcxXd5xX35xX9xXbcxX50xX26xX9xXbxXaxX50bxXbxX9xXbxX3fxX26xXe1xXbxX9xX46xXf7xX35xX105xX9xX5xX35xX3exX2cxX9xXdxX9axX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xX2cxX163xX9xX19xX42xX2cxXaxX9xX46xX47xX9xX9fxXa3xX9xXbcxX59xX4axX9fxX9xX57xXddx1639bxX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa2xX14fxX4axX9xXbxXaxXeaxX2cxX9xXbxX3exX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX9fxX2eaxX4axX9xX4axXaxXf6xX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xX2cxX163xX9xX19xX42xX2cxXaxX9xX46xX47xX9xX9fxXa3xX9xXbcxXddxX9xX55exX4axX4bxX3fxX9xX2cxXaxX50xX4axX650xX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX105xX9xX5xXaxX50bxXcxX9xX2cxXaxX4bxX5cxX9xX4axX3exX3fxX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX9xXcxX3fx1806bxX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX1bcxX3fxX18xX4axX9xXcxX2f2xXbxX9xX46xX37axX4axX9fxX9xXbxXa2xX14fxX4axX9xXaxX67xX9xX2cx1545exX4axX9fxX9xX57xXaxX9dxX4axX9fxX9xX2cxX163xX9xXbxXaxX3fxX26xXe6xX4axX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX445xX46xXa3xX9xXbxXaxX3fxX26xXe6xX4axX9xX32fxX9xXbcxX50xX26xX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xXbcxXf6xX16cxX2cxX9xX2cxX72xX33xX9xX33xXax12870xX33xX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX45axX9xX46xX9axX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xX2cxX163xX9xX23xX3exX4axX9xXbxXaxX3fxX26xXe6xX4axX105xX9xX69xXaxX3fxX9xX46xXeaxX2cxX9xX1bcxX3fxX18xX4axXaxX9xXaxX67xX9xX2cxX6e9xX4axX9fxX9xX2cxXaxX32cxX9xXcxX108xX35xX9xXaxXa3xX4axXaxX9xXbxXaxX9axX4axXaxX9xXcxX2f2xXbxX9xX2fxX6caxX9xX4bxXbxX9xX1bcxX3fxX59xX4axX9xX4axXaxX39axX9xXdxX6axX9xX19xX24xX9xX4axX9fxXf6xXf7xX35xX9xX19xX50xX4axX9xX1dexX50xX26xX9xXbxXeaxX9xX33xXaxX59xXbxX5cxX9xXbxXaxX35xX3exX3fxX9xX2fx1526dxX2cxX9xXaxX72xX33xX9xX19xX1a0xX4axX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX105xX9xX418xX163xX9xXdxX9axX9xX2cxXaxXf6xX18xX9xX4axX163xX35xX9xXbcxX3exX4axX9xX2cxX59xX2cxX9xX2cxXd5xX9xX2fxX32fxX9xXdxXf6xX3fxX9xXbxXa2x18c19xX5cxX9xX4axX9fxXaxX32cxX9xX19xXf6x12805xX4axX9fxX105xX9xX418xX50xX26xX9xX2cxXaxX4bxX4axXaxX9xXdxX9axX9xX4axXaxX332xX4axX9fxX9xXax15ab1xX4axX9xX2cxXaxX3exX9xX57xXaxX35xX3exX4axX9xXbxXaxX3f4xX4axX9fxX9xX2cxX145xX4axXaxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX46xX1a0xX4axX9xX32fxX9xX19xX80cxX4axX9fxX9xXbxX35xXe6xXcxX9xX4axX19bxX4axX9fxX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dexXbxX1e0xX18xXdxX35xX9fxX4axX1e6xX9xX2cxX17xX4axXbxX17xXa2xX1eexX32xXexX0xX35xXcxX9fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX17xX3fxX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX46xX3fxX9xX4axX35xX3fxX9xX2cxXaxX18xX4axX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX18xX2cxXaxX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXaxX24xX9xX57xX17xX9xX9fxX24xX9xXbxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23dxX35xX19xXbxXaxX1e6xX137xX137xX11cxX33xX1dexX1eexXaxX17xX35xX9fxXaxXbxX1e6xX250xX251xX136xX33xX1dexX32xX9xX2fxXa2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xX105xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX105xX46xX4axX1cxX4axX17xX23dxX2fxX1cxX2axX11bxX136xX27axX1cxX11bxX251xX19xX137xX2axX11cxX136xX136xX250xX250xXbx1bac1xX251xX909xX251xXdxX2axX105xX28exX33xX9fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dexXbxX1e0xX18xXdxX35xX9fxX4axX1e6xX9xX2cxX17xX4axXbxX17xXa2xX1eexX32xXexX0xX35xXcxX9fxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX17xX3fxX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX46xX3fxX9xX4axX35xX3fxX9xX2cxXaxX18xX4axX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX18xX2cxXaxX9xX19xX3fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXaxX24xX9xX57xX17xX9xX9fxX24xX9xXbxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23dxX35xX19xXbxXaxX1e6xX137xX137xX11cxX33xX1dexX1eexXaxX17xX35xX9fxXaxXbxX1e6xX250xX251xX136xX33xX1dexX32xX9xX2fxXa2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xX105xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX105xX46xX4axX1cxX4axX17xX23dxX2fxX1cxX2axX11bxX136xX27axX1cxX11bxX251xX19xX137xX2axX11cxX136xX136xX250xX250xXbxX251xX137xX251xX137xXdxX119xX105xX28exX33xX9fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dexXbxX1e0xX18xXdxX35xX9fxX4axX1e6xX9xX28exX3fxX2fxXbxX35xfce0xX26xX1eexX32xXexX418xXe6xX4axX9xXbxXaxXf7xX9xX5xXb2xX4axX9fxX9xX1cfxX4bxX9xXbxXaxXf6xX9xX42cxX14fxX9xX2xX3fxXd0xX4axX9xXdxX9axX9xXbcxX35xXddxXcxX9xX4axXaxX72xX4axX9xXcxX108xX35xX9xXbxXa2xX24xX4axX9fxX9xXaxX9axX4axXaxX9xXbxXa2xXa3xX4axXaxX9xXbxXa3xXcxX9xX46xXe6xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa2xX18xX24xX9xXbcxXb2xX35xX9xX46xXe6xX9xX2cxX50xX3fxX9xX2cxXaxX3fxX26xXe1xX4axX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX9xX32fxX9xXbcxX50xX26xX5cxX9xX9dxX4axX9fxX9xX4dcxX9fxX3fxX26xX516xX4axX9xX107xX35xX3exXbxX9xX4dcxX35xX4axXaxX9xX525xX9xX6cxX35xX59xXcxX9xXbcxX6caxX2cxX9xX1cfxX18xX4axX9x1b4eexX3fxX145xX4axX9xXdx15fbcxX9xX69xXaxX3fxX9xX1cfxX145xX24xX9xXbxX67xX4axX9xXbxXaxX35xX14fxX4axX9xX4axXaxX35xX14fxX4axX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX1e6xX9xX55ex17900x11ce0xX9xXa2xX9axX4axX9fxX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xXdxX9axX9xX4axXd5xX35xX9xXa2xX72xXbxX9xX2cxX163xX9xXbxX35xXe6xXcxX9xX4axX19bxX4axX9fxX9xXbcxXddxX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX105xX9xX4dcxX9fxX24xX9axX35xX9xXa2xX18xX5cxX9xXbxX48cxX9xXbcxX50xX26xX9xXbcxX35xX9xXbcxX3exX4axX9xXaxX67xX9xXb05xX9axX24xX9xX5xXa2xXb2xX9xXcxX72xXbxX9xXbxX2eaxXcxX9xX250xX1e0xX136xX9xX57xXcxX9xXbcxX35xX9xX23xX2f2xX9xXbcxXf6xXf7xX4axX9fxX9xXa2xX48cxX4axX9fxX5cxX9xXbxX80cxX24xX9xX2cxXd5xX9xXaxX2f2xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX3fxX9xX57xXaxX59xX2cxXaxX9xX57xXaxX59xXcxX9xX33xXaxX59xX9xX46xX6axX9xXbcxX339xX33xX9xXbxXaxX35xX14fxX4axX9xX4axXaxX35xX14fxX4axX105xX9xX107xXa3xX9xXdxXadbxX9xX19xX24xX9xX4axX9axX26xX5cxX9x120cexX1cfxX4dcxX2xX9xXbxX32cxX4axXaxX9xXbcxXf6xX18xX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX46xX9axX24xX9xX1bcxX3fxX26xX9xXaxX24xX80cxX2cxXaxX9xX2cxXaxX3fxX4axX9fxX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX1eexX9xXbcxX67xX4axX9fxX9xXbxXaxXf7xX35xX5cxX9xXbxX32cxX4axXaxX9xX33xXaxX14fxX9xX19xX3fxX26xXe1xXbxX9xX1bcxX3fxX26xX9xXaxX24xX80cxX2cxXaxX9xX2fxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX59xX35xX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cxXa9xX18xX9xXbcdxX1cfxX4dcxX2xX9xXaxX3fxX26xXe1xX4axX9xX4xXd0xXcxX9x12593xX3fxX26xX14fxX4axX105xX9xX4dcxX19bxXcxX9xX119xX11cxX2axX119xX5cxX9xX23xX18xX4axX9xX2cxX6e9xX4axX9fxX9xX1dexX50xX26xX9xX19xXeaxX4axX9fxX9xX1bcxX3fxX26xX9xXaxX24xX80cxX2cxXaxX9xX23xX145xX24xX9xXbxX67xX4axX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xXa2xX48cxX4axX9fxX9xXbcxX53exX2cxX9xX19xX47xX4axX9fxX650xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX55exX418xXbdxX9xX2cxX163xX9xXcxX2f2xXbxX9xX2fxX6caxX9xX4axXaxX9axX9xXbcxX2eaxX3fxX9xXbxXf6xX9xX46xX9axX24xX9xX57xXaxX145xX24xX9xX2fxX59xXbxX9xX4axXaxXf6xX4axX9fxX9xX57xXaxX9dxX4axX9fxX9xX1bcxX3fxX26xX3exXbxX9xXbcxX42xX4axXaxX9xXbcxX2eaxX3fxX9xXbxXf6xX9xX46xXa3xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX4bxX9xX1bcxX3fxX59xX9xXdxX108xX4axX105xX9xX8axXd5xX4axX9xX4axX332xX18xX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xX2cxXaxXa9xX9xX26xX3exX3fxX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX2fxX145xX4axX9xX1dexX3fxX72xXbxX9xX4axX14fxX4axX9xXcxXeaxX2cxX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xX57xXaxX9dxX4axX9fxX9xXb2xX4axX9xXbcxX42xX4axXaxX5cxX9xX57xXaxX163xX9xX57xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX2cxX9xXcxX53exXbxX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xXbcxXddxX9xXdxX9axXcxX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX5cxX9xX4axXaxX72xXbxX9xXdxX9axX9xXcxX3acxX18xX9xX4axX3f4xX4axX9fxX9xX4axX163xX4axX9fxX9xX2cxX6e9xX4axX9fxX9xXdxX9axX9xXbxXaxXf7xX35xX9xXbcxX35xXddxXcxX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xXbxXf6xX108xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX145xX4axX9xX1dexX3fxX72xXbxX105xX9xX4dcxX9fxX24xX9axX35xX9xXa2xX18xX5cxX9xXbcxXddxX9xX57xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX2cxX9xXcxX53exXbxX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xXdxX9axXcxX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX9xXbxXaxXa3xX9xX33xXaxX145xX35xX9xX1dexX50xX26xX9xX19xXeaxX4axX9fxX9xX23xX3exX4axX9xXbxXaxX3fxX26xXe6xX4axX105xX9xX5xXaxXf7xX35xX9xX9fxX35xX18xX4axX9xXbxX108xX35xX5cxX9xX23xX18xX4axX9xX2fx1588fxX9xX1dexX50xX26xX9xX19xXeaxX4axX9fxX9xXbcxXe6xX9xX59xX4axX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX5cxX9xXbcxX67xX4axX9fxX9xXbxXaxXf7xX35xX5cxX9xX33xXaxX6caxX35xX9xXaxX16cxX33xX9xXbxX19bxX4axX9fxX9xX2cxXf6xXf7xX4axX9fxX9xXbxXaxX3fxX9xXaxX7e9xXbxX9xXbcxX2eaxX3fxX9xXbxXf6xX650xX9xX525xX9xX9dxX4axX9fxX9xX4dcxX35xX4axXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3exXbxX9xXbxXaxX14fxXcxX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1cfxX24xX19xX26xX32xXexX4xX6e9xX4axX9fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX9dxX4axX9fxX9xX4dcxX35xX4axXaxX5cxX9xXcxX2f2xXbxX9xX2fxX6caxX9xX2fxX32fxX5cxX9xX4axX9fxX9axX4axXaxX9xXdxX24xX9xX4axX9fxX80cxX35xX9xX4axX3exX3fxX9xX57xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX2cxX9xXcxX53exXbxX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xX33xXaxX59xXbxX9xXbxXa2xX35xXddxX4axX9xX19xX3fxX9xXdxX42xX2cxXaxX9xX2fxXe21xX9xX145xX4axXaxX9xXaxXf6xX32fxX4axX9fxX9xXbcxX3exX4axX9xX4axX9fxX3fxX67xX4axX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xXaxX24xX80cxXbxX5cxX9xXbcxX50xX26xX9xXdxX9axX9xXbcxX35xXe6xX3fxX9xX57xXaxX9dxX4axX9fxX9xXbxXaxXddxX9xX1dexX145xX26xX9xXa2xX18xX5cxX9xX46xXa3xX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xXaxX24xX80cxXbxX9xX2cxXaxXa9xX9xX26xX3exX3fxX9xX32fxX9xXaxX67xX9xX1cfxX2f2xX2cxX9xX4dcxX9fxX3fxX26xX14fxX4axX105xX9xX4dcxX19bxXcxX9xX119xX11cxX2axX11bxX5cxX9xXaxX67xX9xX69xX6axX9xX6cxX6dxX9xXcxX108xX35xX9xX2cxX3fxX4axX9fxX9xX2cxX72xX33xX9xXcxX2f2xXbxX9xX2cxX6caxX4axX9fxX9xX1dexX145xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX67xX9xX1cfxX2f2xX2cxX9xX4dcxX9fxX3fxX26xX14fxX4axX9xXbcxXddxX9xX4axXaxX9axX9xXcxX59xX26xX9xX1dexX40bxX9xXdxXadbxX9xX4axXf6xX108xX2cxX9xX33xXaxX47xX2cxX9xX46xX47xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xXaxX24xX80cxXbxX5cxX9xX2cxX37axX4axX9xXbxXa2xXf6xX108xX2cxX9xXbcxX3exX4axX9xX4axX18xX26xX9xX57xXaxX9dxX4axX9fxX9xX2cxX163xX105xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX521xX3fxXbxXaxX24xXa2xX32xXexX547xX80cxX4axXaxX9xX8axX9axX9xX1e0xX9xXad5xX3fxX18xX4axX9fxX9xX53bxX59xX4axX9fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Mạnh Hà - Quang Sáng