Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
a109x12f3dxf845x11d7axac0cxdf93xb2e0x1132fxeaaaxX7xcaaexc880xe9e7xd3b4x11a81x10de5xX5xa59fxXax1244dxec9cx1253fx102d0xX1xX3x11407x114e7x101c8xX3xe442xb37fxX3xXcxf2b9xX15xX1xX3xXexX1x10ad9xdcabxX3xX1xfc1exXdxcfc6xX3xXexeee0xX15xb884xX3xf761x10f86xX1dxX3xX4x117cfxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xec80xX15xX1xX3xX4xX1x101b1xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xecefxX3x11d57xfde0xX3x12f87xX15xX1xX0xc4f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xb6f3xXaxX12xc237xX38xX4xX3xX18x11f10xX15xX31xX3xX4xX1xX46xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexe375xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX18x12ba1xX3xX15xX31xX1xd94dxX3xX4x12abcxXbxX3xd8c9xb246xX2cxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX33xX34xX9dxX91xX15xX3xX4xX38xX4xX3xX18xX96xX6xX3xXbxX1xc090xc4c8xX15xX31xX3xXexX1xXb6xd41cxX15xX31xX3x11fabxX34xX9dxa769xX15xX3xX33xX34xX6xX15xX3xXexb330xX27xX2cxX3xXexX19xX1axX3xX18xXdxX91xX34xX3xe8e0xXdxf180xX15xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX5xX1axX3xX18xXbexXdxX3xX7xcf65xX15xX31xX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2cxX3xX15xX31xXb6xXbexXdxX3xX4x10b9cxX3xX4x10231xX15xX31xX3xXexd77cxXc5xX15xX3xX18xX96xX6xX3xa702xX1dxX15xdde7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5b4xX1axX6axX9dxXaxX12xd03axX1xXcexX15xX3xXdbxfe7fxX3xX15xXdxXddxX27xX3xb00ax1021bxX3xX15xX26xX27xX3xX15xX31xX1dxX9dxX3xXcxX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX3xed32xX3xX13xXdxXddxXexX3xX7xa2e8xX3xc793x107fbxX147xX58xX147xX58xX2x12d07x1212cxX147xX3xX15fxX3xX16axX147xX58xX147xX58xX16ax1074fxX16axX17cxdc37xX2cxX3xX4xX1xXdxX91xX34xX3xX16axX17cxX58xX147xX2cxX3xf4d0xX1xX111xX3xX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xb138xX134xX13axeff2xX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX13axX31xX34xX9dxb0cdxX15xX3xX1cxX72xX15xX31xX3xX13xX20xX15xX1xX2cxX3xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX13axfdfdxXdxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXcxX119x10a17xX15xX3xX134xX38xX34xX3xX1cxX1dxX3xX4xf4d8xX15xX31xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xffd3xX4fxX3xX13xe65fxX15fxXcxX134xf146xc6b1xX1cxX2cxX3xX1fexX4fxX3xXcxX13axX206x10056xXcxX2cxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX96xX6xX3xXbxX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX18xX14xX3xX18x11236xX15xX3xXexX119xX6xX1axX3xX33xX34xX1dxX2cxX3xX18xX1cbxX15xX31xX3x12176xXdxXc5xX15xX2cxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xXexX1xXcexX15xX3xX15xX1xXcexX15xX3xX5xXdxXddxXexX3xX7xX20xX2cxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX2cxX3xX121xXddxX15xX1xX3xX121xXdxX15xX1xX3xXexX119xXc5xX15xX3xX18xX96xX6xX3xX121xX1dxX15xX3xXcxX207xX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xX3xX23fxX1dxX3xX1xX34xX9dxXddxX15xX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxa6a8xXdxX6axXexX1x11282xX3xc956xX2xd778xXbxXc2xbaf4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX171xX2e4xX6axX2xX2xX147xX2e6xX2e6xX2xX2e6xXex122c2xX147xX2xX147xX2e4xX5xX17cxX124x122e1xXbxX31xf254xX119xX9xX2xX16axX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX15fxX6xX5xXdxX31xX15xX2e2xX3xX4xX10xX15xXexX10xX119xX2e9xXaxX12xX18exX1xX111xX3xX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xX19bxX134xX13axX19exX3xXexX84xX15xX1xX3xX13axX31xX34xX9dxX1b1xX15xX3xX1cxX72xX15xX31xX3xX13xX20xX15xX1xX3xX23fxX1dxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX18xX14xX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX23fxXdxXc5xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX27xf31fxX3xX13xXc5xX3xXcxX1xX96xX3xX6dxX1xXcexX15xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX148xX17cxX17fxX2cxX3xX5xX1dxX3xX27xX42exX3xX5xXdxXddxXexX3xX7xX20xX3xX4fxX3xXexce8dxX3xX6axXcexX15xX3xXbxX1xXedxX3xX13axX1xXcexX15xX3xXcxX1xedfcxX15xX31xX2cxX3xXbxX1xXb6xXbexX15xX31xX3xX51xX52xX3xX18exX1xXb6xXb7xX15xX31xX2cxX3xXcxX207xX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX171xX2e4xX6axX2xX2xX147xX2e6xX2e6xX148xX148xXexX147xX17cxX171xX32cxX148xX5xX17cxX124xX334xXbxX31xX337xX119xX9xX170xX2e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX134xcd8dxX15xX3xXexX1xXcexX15xX3xX27xX42exX3xX6dxX1xXcexX15xX3xX18xX6xX34xX3xXedxX27xX2cxX3xX7xb63axX4xX3xXdbxX1xX2axX10xX3xX9dxX22dxX34xX2cxX3xX18xX6xX15xX31xX3xXbxX1xX59exXdxX3xX15xe86exX27xX3xX27xX1cbxXexX3xX4xX1xcfc2xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xX3xX6axXexX1xX34xX27xX121xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX171xX2e4xX6axX2xX2xX147xX2e6xX2e4xX2xX147xXexX32cxX147xX32cxX171xX171xX5xX17cxX124xX334xXbxX31xX337xX119xX9xX2e6xX17cxX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxXdxX22dxXbxX3xX18xX111xX2cxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX18xX14xX3xXexe959xXdxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX121xX1dxX3xX13xXc5xX3xXcxX1xX96xX3xX13axX31xX34xX9dxXc5xX15xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX171xX148xX2cxX3xX4fxX3xXexX458xX3xX6axXcexX15xX3xXbxX1xXedxX3x122e9xX34xX9dxX22dxXexX3xXcxXdxX22dxX15xX2cxX3xXbxX1xXb6xXbexX15xX31xX3xX51xX52xX3xX18exX1xXb6xXb7xX15xX31xX17fxX3xX5xX1dxX3xX121xXddxX15xX1xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX148xX58xX148xX124xX124xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX171xX2e4xX6axX2xX2xX32cxX17cxX2xX17cxX2e6xXexX2e4xX148xX2e4xX2e6xX2e6xX5xX17cxX124xX334xXbxX31xX337xX119xX9xX147xX32cxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12x1125bxX1dxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX23fxXdxXc5xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX114xX15xX31xX3xX13axX31xX34xX9dxX1b1xX15xX3xX51xX1xX469xX4xX3xXcxX46xX15xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX171xX17cxX2cxX3xX4fxX3xXexX458xX3xX6axXcexX15xX3xXbxX1xXedxX3xX13axX1xXcexX15xX3xXcxX1xX469xX15xX31xX2cxX3xXbxX1xXb6xXbexX15xX31xX3xX51xX52xX3xX18exX1xXb6xXb7xX15xX31xX17fxX2cxX3xX5xX1dxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX171xX58xX171xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX17cxX32cxX6axX2xX2xX170xX2xX170xX171xX170xXexX147xX16axX171xX5xX170xX15fxX2e4xX148xX6axX2xX2xX147xX17cxX148xX2e6xX170xXexX32cxX32cxX16axX16axX2e6xX5xX17cxX124xX334xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX15fxX6xX5xXdxX31xX15xX2e2xX3xX334xX34xX7xXexXdxc629xX9dxX2e9xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1xX34xX9dxXddxX15xX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xX2cxX3xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX13axX1cbxXdxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXcxX119xX1e6xX15xX3xX134xX38xX34xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1f1xX15xX31xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX34xX9dxXddxX15xX3xX18xX14xX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX114xX15xX31xX3xX13axX31xX34xX9dxX1b1xX15xX3xX1cxX72xX15xX31xX3xXcxX1xX38xX15xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX171xX171xX17fxX2cxX3xX5xX1dxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX4xX111xX3xXexX140xX3xX5xXddxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xXexcd9fxXexX3xX171xX2x10fbexX2cxX3xX4fxX3xXexX1xX114xX15xX3xX13axX6xX27xX3xX207xX34xXcexX15xX2cxX3xXc2xX14xX3xX51xX52xX3xXcxXcexX9dxX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2e4xX148xX6axX2xX2xX147xX17cxX171xX16axX2e6xXexX2e4xX171xX17cxX2e4xX32cxX5xX17cxX124xX334xXbxX31xX337xX119xX9xX2e6xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX15fxX6xX5xXdxX31xX15xX2e2xX3xX334xX34xX7xXexXdxXa38xX9dxX2e9xXaxX12xX6dx104bcxX15xX31xX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX114xX15xX3xX13axX6xX27xX3xX207xX34xXcexX15xX2cxX3xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX13axX1cbxXdxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX23fxX1dxX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX23fxXdxXc5xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX114xX15xX31xX3xX134xX19xX4xX1xX3xX202xX40xX15xX1xX3xXcxXb6xXbexX15xX31xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX16axX170xX17fxX2cxX3xX5xX1dxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX4xX111xX3xXexX140xX3xX5xXddxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xXexXaf7xXexX3xX2e6xX2xXafcxX2cxX3xXexX1xXb6xXbexX15xX31xX3xXc2xX34xX9dxXc5xX15xX3xX121xX96xX3xX18xX6xX34xX3xXedxX27xX2cxX3xX23fxed3fxX3xX5xX19xXdxX3xX121xX96xX3xX121xXddxX15xX1xX3xX15xX2fxX15xX31xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxX2ddxXdxX6axXexX1xX2e2xX3xX2e4xX2xX2e6xXbxXc2xX2e9xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2e2xX3xX171xX2xX17cxXbxXc2xX2e9xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e2xX58xX58xXdxX124xX121xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX23fxX15xX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX170xX58xX2xX17cxX32cxX6axX2xX2xX170xX16axX17cxX17cxX2e4xXexX148xX32cxX16axX147xX5xX2xX17cxX15fxX2e4xX170xX6axX2xX2xX32cxX16axX17cxX16axX148xXexX148xX147xX170xX2xX5xX170xX15fxX2e4xX148xX124xX334xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX2ddxXdxX6axXexX1xX9xXaxX2e4xX2xX2e6xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX171xX2xX17cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX15fxX6xX5xXdxX31xX15xX2e2xX3xX334xX34xX7xXexXdxXa38xX9dxX2e9xXaxX12xXcxXdxX22dxXbxX3xX18xX111xX2cxX3xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX13axX1cbxXdxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX4xX1f1xX15xX31xX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX18xX14xX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xbbe6xX3xXdbxX1xX111xX3xXdbxX1xX26xX15xX3xX23fxX1dxX3xXexX119xX6xX1axX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX1xX1axX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX114xX15xX31xX3xX1fex10bcfxX3xX202xX40xX15xX1xX3xX18exX1x11a3dxX4xX3xX169xX1fexX13axX3xX2xX170xX2e6xX16axX17fxX3xX4fxX3xXc2xX14xX3xX51xX52xX3xXcxX119xX34xX15xX31xX124xX3xacf9xX15xX31xX3xX18exX1xXed1xX4xX3xX5xX1dxX3xX121xXddxX15xX1xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX0xX10xX27xX12xX7xX0xX58xX10xX27xX12xX34xX9dxX3xX31xXdxX59exX27xX3xXdbxX1xX59exX3xX15xX26xX15xX31xX3xX5xX6xX1axX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX6axX1axX3xX121xXddxX15xX1xX3xXexXaf7xXexX3xX23fxX707xXdxX3xXexX140xX3xX5xXddxX3xX2e4xX2xXafcxX2cxX3xX121xX96xX3xX34xX15xX31xX3xXexX1xXb6xX3xX31xX6xX15xX2cxX3xX1xXdxXddxX15xX3xX18xX6xX15xX31xX3xX18xXdxX91xX34xX3xXexX119xX96xX3xX4fxX3xX1cxX1dxX3xX13axX1cbxXdxX124xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX23fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX119xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xXexX6xX121xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX27xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX31xX9xXaxX17cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6axX6axXdxX15xX31xX9xXaxX2e6xXaxX12xX0xXexX121xX1axX6axX9dxX12xX0xXexX119xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX6dxX38xX4xX3xX18xX72xX15xX31xX3xX4xX1xX46xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX121xX1dxX9dxX3xXexX2axX3xX5xabb3xX15xX31xX3xXexX119xXdxX3xXcexX15xX3xX18xXedxXdxX3xX23fxX707xXdxX3xX15xX1xf87dxX15xX31xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1axX3xX5xX707xX15xX3xX4xX9cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX119xX1axX15xX31xX3xX4xX34xX1cbxX4xX3xX4xX1xXdxX22dxX15xX3xXexX119xX6xX15xX1xX3xX121xX59exX1axX3xX23fxXddxX3xXcxX458xX3xX33xX34xXedxX4xX3xX23fxX1dxX3xX27xX1axX15xX31xX3xX27xX34xXedxX15xX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xXexXdxX22dxXbxX3xXex11eebxX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX34xX9dxX3xXexX119xX34xX9dxX91xX15xX3xXexX1xXedxX15xX31xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX27xX19xX15xX31xX2cxX3xX15xX5d8xX3xX5xb081xX4xX3xX23fxXb6xXd08xXexX3xX33xX34xX6xX3xXdbxX1xX111xX3xXdbxX1xX26xX15xX2cxX3xX31xXb6xXb7xX15xX31xX3xX27x11a78xX34xX3xX18xXdxX3xX18xX1e6xX34xX3xXexX119xX1axX15xX31xX3xXc2xXcexX9dxX3xX6axX10bfxX15xX31xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX23fxX26xX15xX3xX1xX111xX6xX2cxX3xXexXdxX22dxXbxX3xXexX1097xX4xX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX23fxXdxXc5xX15xX3xX4xX1axX15xX3xX4xX1xX38xX34xX3xXexX1xX6xX27xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX111xX15xX31xX3xX31xX111xXbxX3xX15xX1xXdxX91xX34xX3xX1xXb7xX15xX3xX15xX1022xX6xX3xXexX119xX1axX15xX31xX3xXc2xXcexX9dxX3xX6axX10bfxX15xX31xX3xX23fxX1dxX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX119xXdxf287xX15xX3xXdbxXdxX15xX1xX3xXexX22dxX3xX4fxX3xX18xX96xX6xX3xXbxX1xXb6xXb7xX15xX31xX124xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1axX6axX9dxXaxX12xX202xX72xX15xX31xX3xXexX1xXbexXdxX3xX18xX91xX3xX15xX31xX1xX96xX3xX4xX99xXbxX3xX9cxX9dxX2cxX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX33xX34xX9dxX91xX15xX3xX18xX96xX6xX3xXbxX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xXexX1xXb6xXbexX15xX31xX3xXc2xX34xX9dxXc5xX15xX3xX33xX34xX6xX15xX3xXexXcexX27xX2cxX3xXexX19xX1axX3xX18xXdxX91xX34xX3xXdbxXdxXddxX15xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX5xX1axX3xX18xXbexXdxX3xX7xXedxX15xX31xX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2cxX3xX15xX31xXb6xXbexXdxX3xX4xX111xX3xX4xX114xX15xX31xX3xXexX119xXc5xX15xX3xX18xX96xX6xX3xX121xX1dxX15xX2e9xX3xX4xX111xX3xX15xX1xXdxX91xX34xX3xX1xX1axX19xXexX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xXexX1xX10bfxX4xX3xX7xX10bfxX3x123b9xX3xX15xX31xX1xX20xX6xX3xX18xX115dxX3xXexX119xXdxX3xXcexX15xX3xX7xX10bfxX3xX1xX9dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1axX3xX5xX707xX15xX3xX4xX38xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1f1xX15xX31xX3xX5xXdxXddxXexX3xX7xX167xX2cxX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX2cxX3xX121xXddxX15xX1xX3xX121xXdxX15xX1xX3xX23fxX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX111xX3xX4xX114xX15xX31xX3xX23fxX707xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX27xX19xX15xX31xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX119xX12xX0xX58xXexX121xX1axX6axX9dxX12xX0xX58xXexX6xX121xX5xX10xX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xX6axXdxX23fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX119xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15fxXexX1xX34xX27xX121xX15fxX6xX15xX6axX15fxX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xX19bxX134xX13axX19exX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX1cxXb6xXb7xX15xX31xX3xX51xX1xXc5xXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xX4xX1xX34xX15fxXexXdxX4xX1xX15fxX34xX121xX15xX6axX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX1xX6xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxXexX6xX15xX31xX15fxX33xX34xX6xX15fxX4xX6xX4xX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxX1axX15fxX1xX34xX1axX15xX31xX15fxXdbxX1xX10xX58xX2xX170xX2e6xX2e4xX2xX2xX124xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX58xX27xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX16axX17cxX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX32cxX58xX2xX17cxX170xX6axX17cxX2xX147xX148xX171xX2xX17cxXexX2e6xX170xX147xX2e4xX2xX5xX17cxX124xX334xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX23fxX12xX0xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xX19bxX134xX13axX19exX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX1cxXb6xXb7xX15xX31xX3xX51xX1xXc5xXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xX4xX1xX34xX15fxXexXdxX4xX1xX15fxX34xX121xX15xX6axX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX1xX6xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxXexX6xX15xX31xX15fxX33xX34xX6xX15fxX4xX6xX4xX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxX1axX15fxX1xX34xX1axX15xX31xX15fxXdbxX1xX10xX58xX2xX170xX2e6xX2e4xX2xX2xX124xX1xXexX27xXaxX12xX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xX19bxX134xX13axX19exX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX1cxXb6xXb7xX15xX31xX3xX51xX1xXc5xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX1xX9cxX3xXexX96xX4xX1xX3xX19bxX134xX13axX19exX3xXexX84xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXcxX119xX1e6xX15xX3xXcxXdxX22dxX15xX3xX1cxXb6xX15xX31xX3xX121xX1dxX9dxX3xXexX2axX3xX5xX100dxX15xX31xX3xXexX119xXdxX3xXcexX15xX3xX7xXcexX34xX3xX7xX469xX4xX3xXexX119xXb6xX707xX4xX3xX15xX1xX1022xX15xX31xX3xX4xXedxX15xX31xX3xX1xXdxX22dxX15xX2cxX3xX1xX9dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX9cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2cxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX111xX3xX4xX114xX15xX31xX3xX4fxX3xX1xX34xX9dxXddxX15xX3xX1cxXb6xXb7xX15xX31xX3xX51xX1xXc5xX3xXexX119xX1axX15xX31xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX34xX1cbxX4xX3xX18xX99xX34xX3xXexX119xX6xX15xX1xX3xX31xXdxX59exXdxX3xXbxX1xX111xX15xX31xX3xX6axXcexX15xX3xXexX1cbxX4xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX19exXcexX15xX3xX23fxXaf7xX15xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX6dxc8e5xX27xX3xX207xX34xX9dxXc5xX15xXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xXexX119xX34xX1axX15xX31xX15fxX121xX6xX15xX15fxX6axX6xX15xX15fxX23fxX6xX15xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX34xX9dxX15fxXexX6xX15xX31xX15fxX33xX34xX6xX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXexX6xXdxX15fxX4xX6xX27xX15fxXc2xX34xX9dxX10xX15xX58xX2xX170xX2e6xX2e6xX17cxX148xX124xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX58xX27xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX16axX17cxX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX32cxX58xX2xX17cxX2e6xX6axX2e6xX2xX147xX17cxX17cxX17cxX147xXexX148xX170xX16axX2e6xX32cxX5xX17cxX124xX334xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX23fxX12xX0xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX19exXcexX15xX3xX23fxXaf7xX15xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX6dxX16bbxX27xX3xX207xX34xX9dxXc5xX15xXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xXexX119xX34xX1axX15xX31xX15fxX121xX6xX15xX15fxX6axX6xX15xX15fxX23fxX6xX15xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX34xX9dxX15fxXexX6xX15xX31xX15fxX33xX34xX6xX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXexX6xXdxX15fxX4xX6xX27xX15fxXc2xX34xX9dxX10xX15xX58xX2xX170xX2e6xX2e6xX17cxX148xX124xX1xXexX27xXaxX12xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX19exXcexX15xX3xX23fxXaf7xX15xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX6dxX16bbxX27xX3xX207xX34xX9dxXc5xX15xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX119xXb6xX4fxX15xX31xX3xX121xX6xX15xX3xX19exXcexX15xX3xX23fxXaf7xX15xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX18exX1xX6xX15xX3xX6dxX6xX1axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23fxc1c0xX6xX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xXb6xXb7xX15xX31xX3xX121xXdxX15xX1xX2cxX3xXexX1xXcexX15xX3xX15xX1xXcexX15xX3xX5xXdxXddxXexX3xX7xX167xX3xXexX119xXc5xX15xX3xX18xX96xX6xX3xX121xX1dxX15xX3xX1xX34xX9dxXddxX15xX3xX6dxX16bbxX27xX3xX207xX34xX9dxXc5xX15xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xX9cxX3xX15xX1xXdxXddxX27xX3xdd0fxX9dxX3xX121xX6xX15xX3xX51xXdxX115dxX27xX3xXexX119xX6xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX202xX5b7xX4xX3xXcxX1x12acdxXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xX4xX1xX34xX15fxX15xX1xXdxX10xX27xX15fxX34xX9dxX15fxX121xX6xX15xX15fxXdbxXdxX10xX27xX15fxXexX119xX6xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX34xX9dxX15fxXexX1xX6xX27xX15fxX1xX1axXdxX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxX1axX15fxX6axX34xX4xX15fxXexX1xX1axX58xX2xX170xX2e6xX171xX147xX32cxX124xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX31xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX58xX27xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX16axX17cxX58xX15xX10xX2ddxX7xX58xX16axX17cxX16axX32cxX58xX2xX17cxX2e6xX6axX2e6xX2xX16axX16axX16axX2xX148xXexX2xX2e4xX170xX17cxX5xX148xX15fxX2xX2xX17cxX6axX2e6xX2xX2xX2e6xX17cxX17cxX171xXexX2e6xX2e4xX147xX148xX5xX2xX17cxX124xX334xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xXexX2fxX15xX31xX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX51xX52xX3xX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX23fxX12xX0xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX1xX9cxX3xX15xX1xXdxXddxX27xX3xX1998xX9dxX3xX121xX6xX15xX3xX51xXdxX115dxX27xX3xXexX119xX6xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX202xX5b7xX4xX3xXcxX1xX19d5xXaxX3xX1xX119xX10xXa38xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxXc2xX6xX15fxX1xX1axXdxX58xX4xX1xX34xX15fxX15xX1xXdxX10xX27xX15fxX34xX9dxX15fxX121xX6xX15xX15fxXdbxXdxX10xX27xX15fxXexX119xX6xX15fxXexXdxX15xX1xX15fxX34xX9dxX15fxXexX1xX6xX27xX15fxX1xX1axXdxX15fxX31xXdxX6xX15fxX6axXdxX15xX1xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX7xX6xX4xX1xX15fxX1axX15fxX6axX34xX4xX15fxXexX1xX1axX58xX2xX170xX2e6xX171xX147xX32cxX124xX1xXexX27xXaxX12xX6dxX1xX9cxX3xX15xX1xXdxXddxX27xX3xX1998xX9dxX3xX121xX6xX15xX3xX51xXdxX115dxX27xX3xXexX119xX6xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4fxX3xX202xX5b7xX4xX3xXcxX1xX19d5xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX119xX1axX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX1xX9cxX3xX15xX1xXdxXddxX27xX3xX19bxX134xX51xXcxX3xXcxX84xX15xX1xX3xX9cxX9dxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX13axX31xX34xX9dxX1b1xX15xX3xXcxX1xX96xX3xc5f8xX38xXdxX3xX18xX14xX3xX18xX22dxX15xX3xXexX1xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX2cxX3xX18xX1cbxX15xX31xX3xX23fxXdxXc5xX15xX3xX23fxX1dxX3xXexX119xX6xX1axX3xX33xX34xX1dxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX38xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX18xX40xX15xX1xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX2cxX3xXexX1xXcexX15xX3xX15xX1xXcexX15xX3xX5xXdxXddxXexX3xX7xX167xX3xXexX119xXc5xX15xX3xX18xX96xX6xX3xX121xX1dxX15xX3xX202xX5b7xX4xX3xXcxX1xX19d5xX124xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX34xX5xX12xX0xX6axXdxX23fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX119xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xX58xX6axXdxX23fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX34xXexX1xX1axX119xXaxX12xXcxX1xX34xX3xXcxX119xX6xX15xX31xX3xX15fxX3xX887xXc47xX3xX1cxX34xX9dxX91xX15xX0xX58xXbxX12
Thu Trang - Vũ Huyền