Mỹ trừng phạt 8 cá nhân và 7 thực thể liên quan tới Nga, Phần Lan
Ngày 23/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ đã áp đặt trừng phạt 8 cá nhân và 7 tổ chức có liên quan tới Nga và Phần Lan.
4c4ex979ax6f04xac90xd7bdx6513x51a3xa713xd417xX7x5d30x5a45xa1d5x65eexd129x9705xX5xd990xXax80b7xcc67x864axX3xXexabcaxb1b8xd8ebxbe9fxX3xXbxX1xdc55xXexX3x52dfxX3xX4xb2c1xX3xX19xX1xbf01xX19xX3x8559x7c38xX3x9bd2xX3xXexX1x76caxX4xX3xXexX1x9363xX3xX5xXdx6aa0xX19xX3x698ex64c7xX6xX19xX3xXexcd22xXdxX3x8495xX1axX6xcb0exX3xc059xX1x50bfxX19xX3x8581xX6xX19xX0xc5e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda99xX10xX6x86b4xXaxX12xX47xX1axX2cx5fb9xX3xc5f5x69f7xX55xa2b5xX4axX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xba6fx8392xX19xX1axX3xXexXdxd7e5xX19xX3xXexX17xX3fxX6dx56fexX19xX3xXexX1xd19fxX19xX1axX3xb805xX7bxX6xX3xXexXdxX19xX3xX13xX14xX3xX92x964cxX3xX24xXbxX3xX92x4e97xXexX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXex6f13xX3xX4xX1xc044xX4xX3xX4xb66exX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX3xX2bxX2cxX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xa3dfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd108x9a8bxX67xX6dxXaxX12xX0xXdx79f0xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe9x6f6axX6xXfaxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xX2bxX19xX55xX19xX10xa38cxX7xX55xX6fx5838xX70xX21xX55xX2xX6fxX21xX67xX70xX6fxX70xX120xX70x7c56x9d19xXexX21xX12dxX12exX2exX5xX2xXe9xb75exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX4axX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb84xX6xXbxXexXdxXfaxX19xXaxX12xXcxX17xcd18xX3xX7x72e6xX3xXf9x829fxX3xXcxX2cxXdxX3xX4xX1x7401xX19xX1xX3xX13xX14xX3xX1a3xX3xXexX1x8696xX3xX92xX8exX3xb373xX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexXfaxX19xX3x4e48xXe9xX195xXe9xX3xa7dexX19xX1xaaedxX3x77c2xXdxX7xc21ax52a5xX4xX17xX10xX10xX19xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xXexX1xX8exX19xX1axX3xX4xX24xXfaxX3xX92x5471xX19xX1axX3xXex906fxXdxX3xXexX17xX3bxX19xX3xXexX17xX6xX19xX1axX3xX11cxX10xX10dxX3xX4xX1xX1aexX19xX1xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX4xX1b9xX6xX3xXf9xX1a6xX3xXcxX2cxXdxX3xX4xX1xX1aexX19xX1xX3xX13xX14xX4axX3xX4xX24xX4xX3xX10dxXdxX82xX19xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX101xX44xXdxX3xX19xX2cxX6dxX3xX92xX7bx7959xX4xX3xX24xXbxX3xX92xXa4xXexX3xX4xXcaxX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX7xX32xX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX82xXbxX3xX4xX1b9xX6xX3xX19xX7bxX44xX4xX3xX19xX1axXfaxX2cxXdxX3xX2bxX2cxXfaxX3xX4xX3fxX1a6xX4xX3xX10dxX4exX3fxX3xX4x7fdcxX3xX13xX14xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX12xXcxX1xX8exX19xX1axX3xX4xX24xXfaxX3xX4xX1xXfaxX3xX1xX6xX6dxX3xXexX17xXfaxX19xX1axX3xX7x767bxX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX10dxc0b0xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xXcaxX3xX2exX3xX4xX8exX19xX1axX3xX67xX28xX19xX3xX47xX1axX6xX3xX2bxX2cxX3xX101xX1a6xXexX3xX4xX8exX19xX1axX3xX67xX28xX19xX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX12xX195xX24xX4xX3xXexXc2xX3xX4xX1xXc6xX4xX55xX4xX8exX19xX1axX3xXexX6dxX3xX10dxX2e1xX3xX92xX7bxX6xX3xX2bxX2cxXfaxX3xX67xX6xX19xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xXcaxX3x7f39xX4xX10xb8fdxX3x9a35xadfbxX4axX3xb8f7xX195xX64xX3x6459xXdxX19xX5xX6xX19xX67xX3xX36axX36bxX4axX3xX36axXbxXexXdxX101xX6xX3xX372xX17xX10xXdxX1axX1xXexX3xX36axX36bxX3xX2bxX2cxX3xd8d0xX19xXdxX4xX3fxX101xX3xXcxX17xX6xX67xX10xX3xX36axX36bxXe9xX3xXcx7894xXexX3xX4xX207xX3xX19xX1x5c85xX19xX1axX3xX4xX8exX19xX1axX3xXexX6dxX3xX19xX2cxX6dxX3xX92xX89xX3fxX3xX92xX202xX19xX1axX3xX1d6x86afxX3xX1a3xX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xX4axX3xXexX1exXdxX3xX4x4ea9xX19xX1axX3xX101xX1a6xXexX3xX92xX2e1xX6xX3xX4xX1x9fa3xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX12xX195xXcaxX3xX6fxX3xX4xX8exX19xX1axX3xXexX6dxX3xX47xX4cxX4cxX3xX4cxXcxX3xX36axX1d6xX10xX6xX19xXfaxX7xX4axX3xX365xX36axX3xX2bxX2cxX3xX13xX3xX372xXdxX19xX6xX19xX7xX3xX67xX202xX19xX1axX3xX1d6xX3c7xX3xXexX1exXdxX3xX1d7xXexX3xX4cxX10xXexX10xX17xX7xX10dxX3fxX17xX1axX4axX3xXexX17xXfaxX19xX1axX3xX1d6xX1xXdxX3xX101xX1a6xXexX3xX4xX8exX19xX1axX3xXexX6dxX3xX1d6xX1xX24xX4xX3xX5xX2cxX3xX51xXfaxX10dxX6xX6dxX10xX3xcd0cxX19xX2bxX10xX7xXexX3xX4xXcaxX3xX92xX2e1xX6xX3xX4xX1xX3e8xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX3c7xX3xXexX1exXdxX3xX195xX1a6xX19xX1axX3xX1x4e9bxX6xX3xXcxX17xX3fxX19xX1axX3xX4cxX1xXdxXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX12xX0xXdxX101xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX67xXexX1xX3fxX101xX10dxX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX195xX10xX19xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX67xXexX1xX1d1xX3xa7bdxX2xX12dxXbxX368x5405xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1d1xX3xX12exX120xX72xXbxX368xX4e7xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe9xX10dxX6xXfaxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe9xX2bxX19xX55xX19xX10xX11cxX7xX55xX6fxX120xX70xX21xX55xX2xX6fxX21xX67xX70xX6fxX70xX120xX6fxX6fxX4e2xXexX70xX120xX12exX2exX72xX5xX120xXe9xX137xXbxX1ax9003xX17xX9xX2exX6fxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX4axX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXaxX3xX11cxXdxX67xXexX1xX9xXaxX4e2xX2xX12dxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12exX120xX72xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX17xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX1d1xX0xX55xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x6f6cxXexX1xX3fxX101xX10dxX5e4xX6xX19xX67xX5e4xX7xX6xXbxXfaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46bxX17xX6xX19xX3xX1xX2d4xXdxX3xXexX1x51fexX4xX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xXexb8a4xX3xXbxX1xX207xX19xX3xX92xX2d4xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX13xX14xXaxX3xX1xX17xX10x4cecxX9xXaxX55xX3exX3fxXfaxX4xX5e4xXexX10xX55xXdxX17xX6xX19xX5e4xX1xXfaxXdxX5e4xXexX1xX3fxX4xX5e4xX3exX3fxXfaxX4xX5e4xXexX10xX5e4xXbxX1xX6xX19xX5e4xX67xXfaxXdxX5e4xX4xX6xX4xX5e4xX5xX10xX19xX1xX5e4xXexX17xX3fxX19xX1axX5e4xXbxX1xX6xXexX5e4xX4xX3fxX6xX5e4xX101xX6dxX55xX2xX72xX21xX21xX12dxX6fxXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX101xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX6fxX120xX55xX19xX10xX11cxX7xX55xX6fxX120xX70xX2exX55xX2xX120xX12dxX67xX120xX2xX6fxX12dxX2exX6fxX4e2xXexX21xX12exX6fxX72xX5xX2xXe9xX137xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX4axX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46bxX17xX6xX19xX3xX1xX2d4xXdxX3xXexX1xX60exX4xX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xXexX617xX3xXbxX1xX207xX19xX3xX92xX2d4xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX13xX14xXaxX3xX1xX17xX10xX641xX9xXaxX55xX3exX3fxXfaxX4xX5e4xXexX10xX55xXdxX17xX6xX19xX5e4xX1xXfaxXdxX5e4xXexX1xX3fxX4xX5e4xX3exX3fxXfaxX4xX5e4xXexX10xX5e4xXbxX1xX6xX19xX5e4xX67xXfaxXdxX5e4xX4xX6xX4xX5e4xX5xX10xX19xX1xX5e4xXexX17xX3fxX19xX1axX5e4xXbxX1xX6xXexX5e4xX4xX3fxX6xX5e4xX101xX6dxX55xX2xX72xX21xX21xX12dxX6fxXe9xX1xXexX101xXaxX12xX46bxX17xX6xX19xX3xX1xX2d4xXdxX3xXexX1xX60exX4xX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xXexX617xX3xXbxX1xX207xX19xX3xX92xX2d4xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX13xX14xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX47xX1axXfaxX1exXdxX3xXexX17xX7bxX1a3xX19xX1axX3xX46bxX17xX6xX19xX3xX13xXfaxX1xX6xX101xX101xX6xX67xX3x8eb9xX6xX2bxX6xX67xX3x60f1xX6xX17xXdxX641xX3xX19xX1axX2cxX6dxX3xX2xX72xX55xX72xX3xX1d6xX1x9c6axX19xX1axX3xX92xX2e1xX19xX1xX3xX13xX14xX3xX7x8c06xX3xX1d6xX1xX8exX19xX1axX3xXexX1xX37xX3xX1d6xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX1a0xX4xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX92xX7bxX25cxX4xX3xX24xXbxX3xX92xXa4xXexX3xXexX17xX7bxX44xX4xX3xX19xX202xX101xX3xX6fxX120xX2xX12dxX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxX44xXdxX3xXcxX10xX1xX17xX6xX19xX3xXexX17xXfaxX19xX1axX3xX3c7xX3xX92xX2e1xX19xX1xX3xX92xX7cxX19xX3xXbxX1xX7bxX7cxX19xX1axX3xXexX1exXdxX3xX64xX1a6xXdxX3xX92xbca8xX19xX1axX3xXf9xX207xXfaxX3xX6xX19xX3xX51xXdxX3bxX19xX3xX1xX25cxXbxX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xabf9xX64xd8fdxXf9xX365xX3xX51xX64x51dbx6f57xX4axX3xX92xX8cfxX19xX1axX3xXexX1x6842xXdxX3xX4xX1xXfaxX3xX17xab09xX19xX1axX3xX4xX1a6xX19xX1axX3xX92xX8cfxX19xX1axX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xXexX617xX3xX4xX4exX19xX3xXbxX1xX207xX19xX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxXdxX82xX4xX3xX1bexX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexXfaxX19xX3xX7xX2a1xX3xX67xX1a0xX19xX1axX3xX4xX24xX4xX3xX10dxXdxX82xX19xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX17xX3bxX19xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2bxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX92xXdxX89xX3fxX3xXexX2cxX3fxX3xX7xX28xX19xX3xX10dxX6xX6dxX3xXexX44xXdxX3xX2bxX3daxX19xX1axX3x9e2bxX2e1xX19xX1xX3xX1axXdxX3adxX6xX3xX5xX60exX4xX3xX4xX202xX19xX1axX3xXexX1xX848xX19xX1axX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xX641xX9xXaxX55xX2bxX3fxX5e4xX1d6xX1xXdxX55xX101xX6dxX5e4xX67xXdxX10xX3fxX5e4xXexX6xX3fxX5e4xX7xX6xX19xX5e4xX10dxX6xX6dxX5e4xXexXfaxXdxX5e4xX2bxX3fxX19xX1axX5e4xX2bxXdxX19xX1xX5e4xX1axXdxX3fxX6xX5e4xX5xX3fxX4xX5e4xX4xX6xX19xX1axX5e4xXexX1xX6xX19xX1axX5e4xX2bxXfaxXdxX5e4xXdxX17xX6xX19xX55xX2xX72xX21xX21xX120xX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX101xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX6fxX120xX55xX19xX10xX11cxX7xX55xX6fxX120xX70xX2exX55xX2xX6fxX21xX67xX4e2xX120xX72xX6fxX70xX6fxX12dxXexX4e2xX2xX6fxX2exX5xX21xX5e4xXexX6xX3fxX5e4xX7xX6xX19xX5e4xX10dxX6xX6dxX5e4xX2xX72xX120xX72xX6fxX120xXe9xX137xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX4axX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX92xXdxX89xX3fxX3xXexX2cxX3fxX3xX7xX28xX19xX3xX10dxX6xX6dxX3xXexX44xXdxX3xX2bxX3daxX19xX1axX3xX996xX2e1xX19xX1xX3xX1axXdxX3adxX6xX3xX5xX60exX4xX3xX4xX202xX19xX1axX3xXexX1xX848xX19xX1axX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xX641xX9xXaxX55xX2bxX3fxX5e4xX1d6xX1xXdxX55xX101xX6dxX5e4xX67xXdxX10xX3fxX5e4xXexX6xX3fxX5e4xX7xX6xX19xX5e4xX10dxX6xX6dxX5e4xXexXfaxXdxX5e4xX2bxX3fxX19xX1axX5e4xX2bxXdxX19xX1xX5e4xX1axXdxX3fxX6xX5e4xX5xX3fxX4xX5e4xX4xX6xX19xX1axX5e4xXexX1xX6xX19xX1axX5e4xX2bxXfaxXdxX5e4xXdxX17xX6xX19xX55xX2xX72xX21xX21xX120xX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX13xX14xX3xX92xXdxX89xX3fxX3xXexX2cxX3fxX3xX7xX28xX19xX3xX10dxX6xX6dxX3xXexX44xXdxX3xX2bxX3daxX19xX1axX3xX996xX2e1xX19xX1xX3xX1axXdxX3adxX6xX3xX5xX60exX4xX3xX4xX202xX19xX1axX3xXexX1xX848xX19xX1axX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xXbxX1xXcaxX19xX1axX3xX2bxXdxX3bxX19xX3xXcxXcx586dxX996xX47xX3xXexX1exXdxX3xX1bexX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexXfaxX19xX4axX3xX64xX207xXdxX3xX3exX3fxX28xX19xX3xX13xX14xX3xX19xX1axX2cxX6dxX3xX2xX21xX55xX72xX3xXexX1xX8exX19xX1axX3xX10dxX24xXfaxX3xX101xX1a6xXexX3xXexX2cxX3fxX3xX7xX28xX19xX3xX10dxX6xX6dxX3xX4xX1b9xX6xX3xX13xX14xX3xX4xX3daxX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX6dxX3xX92xX9exX3xX92xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xc27fxXfaxX3xX10dxXdxX37xX19xX3xX64xXfaxX17xX101xX3fx61f1xX3xX92xX37xX3xXexXdxX617xX19xX3xX2bxX2cxXfaxX3xX2bxX3daxX19xX1axX3xX996xX2e1xX19xX1xX3xXexX17xXfaxX19xX1axX3xX10dxX2d4xXdxX3xX4xX207xX19xX1xX3xX1bexX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexXfaxX19xX3xX92xX10xX3xX67xcacdxX6xX3xX7xX855xX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX10dxXdxX82xX19xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xXdxX3bxX19xX3xX1xX25cxXbxX3xX3exX3fxX2d4xX4xX3xX8e8xX51xX64xX8f0xX8f1xX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xX3xX10dxX3a5xXexX3xX4xX1xX3a5xXbxX3xX1d6xX1xX8exX19xX1axX3xX4xXcaxX3xX7xX32xX3xX92xX8cfxX19xX1axX3xXexX1xX3fxb033xX19xX3xX4xX1b9xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX92xX2d4xXdxX3xXexX24xX4xX3xXexX17xXfaxX19xX1axX3xX64xX1a6xXdxX3xX92xX8cfxX19xX1axX3xXf9xX207xXfaxX3xX6xX19xX3xX51xX64xX8f0xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2bxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX6dxX3bxX3fxX3xX4xX4exX3fxX3xX1d6xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX1a0xX4xX3xXexX3a5xXexX3xX4xX207xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xX64xX8f0xX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xX641xX9xXaxX55xX67xXdxX10xX101xX5e4xX19xXfaxX19xX1axX55xX101xX6dxX5e4xX6dxX10xX3fxX5e4xX4xX6xX3fxX5e4xX1d6xX1xXfaxXdxX5e4xXbxX1xX3fxX4xX5e4xXexX6xXexX5e4xX4xX6xX5e4xX4xX6xX4xX5e4xX5xX10xX19xX1xX5e4xXexX17xX3fxX19xX1axX5e4xXbxX1xX6xXexX5e4xX4xX3fxX6xX5e4xX5xX1xX3exX5e4xX67xXfaxXdxX5e4xX2bxXfaxXdxX5e4xXdxX17xX6xX19xX55xX2xX72xX2exX70xX12dxX12dxXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX101xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX6fxX120xX55xX19xX10xX11cxX7xX55xX6fxX120xX70xX70xX55xX2xX120xX21xX67xX12exX120xX72xX70xX2xX12dxX120xXexX12exX70xX12exX6fxX5xX12exX5e4xX2xX21xX120xX21xXexXfaxX19xX1axXexX1xXfaxX19xX1axX101xX6dxXe9xX137xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX3xX4xX24xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX3xXexX1xX32xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xX3exX3fxX6xX19xX3xXexX44xXdxX3xX47xX1axX6xX4axX3xX4cxX1xX4exX19xX3xX51xX6xX19xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX6dxX3bxX3fxX3xX4xX4exX3fxX3xX1d6xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX1a0xX4xX3xXexX3a5xXexX3xX4xX207xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xX64xX8f0xX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xX641xX9xXaxX55xX67xXdxX10xX101xX5e4xX19xXfaxX19xX1axX55xX101xX6dxX5e4xX6dxX10xX3fxX5e4xX4xX6xX3fxX5e4xX1d6xX1xXfaxXdxX5e4xXbxX1xX3fxX4xX5e4xXexX6xXexX5e4xX4xX6xX5e4xX4xX6xX4xX5e4xX5xX10xX19xX1xX5e4xXexX17xX3fxX19xX1axX5e4xXbxX1xX6xXexX5e4xX4xX3fxX6xX5e4xX5xX1xX3exX5e4xX67xXfaxXdxX5e4xX2bxXfaxXdxX5e4xXdxX17xX6xX19xX55xX2xX72xX2exX70xX12dxX12dxXe9xX1xXexX101xXaxX12xX13xX14xX3xX6dxX3bxX3fxX3xX4xX4exX3fxX3xX1d6xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX1a0xX4xX3xXexX3a5xXexX3xX4xX207xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xX64xX8f0xX3xX92xX2d4xXdxX3xX2bxX44xXdxX3xX46bxX17xX6xX19xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX17xXfaxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX47xX1axX2cxX6dxX3xX2xX72xX55xX21xX4axX3xXcxXc2xX19xX1axX3xXexX1xX2d4xX19xX1axX3xX13xX14xX3xX1c9xXfaxX19xX6xX5xX67xX3xXcxX17xX3fxX101xXbxX3xXexX1xX8exX19xX1axX3xX10dxX24xXfaxX3xX19xX7bxX44xX4xX3xX19xX2cxX6dxX3xX7xX855xX3xX6dxX3bxX3fxX3xX4xX4exX3fxX3xX1d6xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX1a0xX4xX3xXexX3a5xXexX3xX4xX207xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX4xX1b9xX6xX3xX64xX1a6xXdxX3xX92xX8cfxX19xX1axX3xXf9xX207xXfaxX3xX6xX19xX3xX51xXdxX3bxX19xX3xX64xX25cxXbxX3xX8f0xX3fxX2d4xX4xX3xX19xX1xX903xX101xX3xX2bxX2cxXfaxX3xX46bxX17xX6xX19xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2bxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX3fxX5xX12xX0xX67xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX2bxX12xX0xX55xX67xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXfaxX67xX6dxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX368xXexX5e4xX6xX5xXdxX1axX19xX1d1xX3xX17xXdxX1axX1xXexX4e7xXaxX12xX0xX10xX101xX12xXcxX1xX10xXfaxX3xXf9xX6xXfaxXexXdxX19xXexX3fxX4xX0xX55xX10xX101xX12xX0xX55xXbxX12