Hỗ trợ trên 500 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Sáng 16/6, Tổng Công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với xã Sơn Tiến (Hương Sơn - Hà Tĩnh) tổ chức khánh thành nhà văn hóa thôn Tân Tiến.
744dxe458xd35bxa755xddbbxfaaax99baxee1exbd3dxX7xd165xe8d6xf83ex933bxa8bcxfbadxX5xbfbexXax874bxe81bx10891xX3xXex9c47x763dxX3xXexX17x74d0x8216xX3xc38exdca3xX20xX3xXexX17xXdxb2b6x7c60xX3xa630x7c9cxX1dxe9e0xX3x10e31x918cxaa76xX3xd62bxdbddxX1dxX2cxX3xX1dxX1xa91axX3x7e9fx1080exX1dxX3xX1xe070xX6xX3xc0d9xX3xX13xfb37x807fxX1dxX2cxX3xa4e0xX47xX1dxX0x1150bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX32xXaxX12xX4bxca07xX1dxX2cxX3xX2xb4f1xX4fxX6ax7de3xX3xXcxa9f2xX1dxX2cxX3xc739xbdfexX1dxX2cxX3xXexX30xX3x7e5dx7c72xX3xd972xXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xe8ddxX4xX3xX13x1027exX27xX3xX4x10450xX1dxe405xX3xXbxX1xf7d9xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX3bx9efbxXdxX3xX2exe031xX3xX4bxX47xX1dxX3xXcxXdx7e32xX1dxX3xX7fxX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxX3x95c5xX3xX13xX39xX3xXcx930axX1dxX1xX90xX3xXexX70xX3xX4xX1xb98dxX4xX3xab85xX1xX65xX1dxX1xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xXexX1xX75xX1dxX3xXcxX2fxX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dx7712xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88c5x8881xX32xX30xXaxX12xfd8bxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xXexX1xX75xX1dxX3xXcxX2fxX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dxX3xX29xX46xX18xX4xX3xX29xX8exX27xX3xXexX46xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX3bxX9cxXdxX3xXexX70xX1dxX2cxX3xXc9xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xce71xX3xXexX17xX1cxX1dxX3x74c2xX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxXeexX3xXcxX17xXffxX1dxX2cxX3xX29xX40xX6dxX3xXcxX70xX1dxX2cxX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xX7cxX7dxX6dxX3xXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xX86xX4xX3xX13xX8axX27xX3xX4xX8exX1dxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX32xX30xX3xXbxX74xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdx97dbxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxca5cxXdxX32xXexX1x94c9xX3xX6axX2x10ef5xXbxX2ex7cfbxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1dfxX3xX1e3xX2xX20xXbxX2exX1e6xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dfxX4fxX4fxXdxXeexc1d6xX6xXffxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXeexX3bxX1dxX4fxX1dxX10xX1daxX7xX4fxX7cxX20xX7cxX1e3xX4fxX2xX2xX20xX32xX7cxX2xX1e3xX1e3xX7cxX1fxX2xXexb74bxX1fxX6axf1d0xX5xX7cxXb6xX6xX1dxX1xXb6xX2xXeexa274xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xX43xX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxXffxX1dxXaxX12x8fe4xbca5xXdxX3xX206xXdx1148bxX27xX3xX4xd038xXexX3xX206xX3cxX1dxX2cxX3xXc9xX1xX65xX1dxX1xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX32xX30xXaxX12xX4bxX6xX27xX3xX1xX47xX1dxX3xX7cxX3xXexX1xX65xX1dxX2cxX3xXexX17xXdxX29dxX1dxX3xXc9xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX6dxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xXexX1xX75xX1dxX3xXcxX2fxX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dxX3xX29xX46xX18xX4xX3xX1xXffxX39xX1dxX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX29x7867xX1c0xX3xX206xX325xXffxX3xXc9xX1xX6xX1dxX2cxX3xXexX17xX6xX1dxX2cxX6dxX3xX4xX1xf490xXexX3xX5xX46xX18xX1dxX2cxX6dxX3xX29xX65xXbxX3xXc6xX1dxX2cxX3xXexX94xXexX3xX4xX1xXffxX3xX1dxX1xX27xX3xX4xX8exX27xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xXffxX298xXexX6dxX3xX1x81b2xX4xX3xXexX8axXbxX3xX4x107b7xX6xX3xX1dxX2cxX46x7f55xXdxX3xX32xX2fxX1dxX3xX29x74ccxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX32xX30xXaxX12xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX17x9933xX1dxX1xX3xX1xXffxX39xX1dxX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX2cxX40xXbxX3xXbxX1xX8exX1dxX3x9c4fxX27xX6xX1dxX3xXexX17xX369xX1dxX2cxX3xX4xb90exX1dxX2cxX3xX4xX33bxXbxX3xX371xX30xX6dxX3xX4xX1xX143xX1dxX1xX3xX3bdxX27xX30xd465xX1dxX3xX2exXa0xX3xX4bxX47xX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dxX3xX29xe81fxX30xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxXa8xX1dxX3xX29x9594xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX4xX47xX3xX7xX43xX3xX1xX298xX3xXexX8exX1dxX2cxX6dxX3xXbxX1xX33bxX1dxX3xX29xX33bxX27xX3xX3bxX3dexX3xX29xX143xX4xX1xX3xX1dxX75xX1dxX2cxX3xXexX1xX75xX1dxX3xX1c0xX9cxXdxX3xXexX17xXffxX1dxX2cxX3xX1dxX3cxX1c0xX3xX7cxX20xX7cxX20xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX32xX30xX3xXbxX74xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX1c0xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX1daxXdxX32xXexX1xX1dfxX3xX6axX2xX1e3xXbxX2exX1e6xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1dfxX3xX1e3xX2xX20xXbxX2exX1e6xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dfxX4fxX4fxXdxXeexX206xX6xXffxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXeexX3bxX1dxX4fxX1dxX10xX1daxX7xX4fxX7cxX20xX7cxX1e3xX4fxX2xX2xX20xX32xX7cxX2xX1e3xX1e3xX229xX7cxX1e3xXexX7cxX20xX6axX20xX5xX6axXb6xX6xX1dxX1xXb6xX7cxXeexX236xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xX43xX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxXffxX1dxXaxX12xX104xX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xXexX1xX75xX1dxX3xXcxX2fxX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dxX6dxX3xX2exXa0xX3xX4bxX47xX1dxX3xXcxXdxXa8xX1dxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX206xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX6xX1dxX1xX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX2cxX9xXaxX20xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX32xX32xXdxX1dxX2cxX9xXaxX1fxXaxX12xX0xXexX206xXffxX32xX30xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX32xX30xXaxX12xXcxX1xX377xXdxX3xX2cxXdxX6xX1dxX3xX3bdxX27xX6xX6dxX3xXcxX70xX1dxX2cxX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xX7cxX7dxX3xX5xX27xX75xX1dxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX26xX1dxX3xXexX94xXexX3xX4xX75xX1dxX2cxX3xXexX65xX4xX3xX4xX1xX143xX1dxX1xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX1xX8axX27xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxX3xX3bdxX27xX2fxX1dxX3xX29xX3fdxXdxX6dxX3xX29xX3dexX1dxX3xX47xX1dxX3xX29xX65xXbxX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xX6dxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX75xX1dxX2cxX3xXexX1xX75xX1dxX3xX1c0xX9cxXdxXeexX3xXcxX17xXffxX1dxX2cxX3xX1fxX3xX1dxX3cxX1c0xX3xX2cxX8exX1dxX3xX29xX2fxX30xX6dxX3xXcxX70xX1dxX2cxX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xX7cxX7dxX3xX29xXa0xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX229xX20xX3xX1dxX2cxX75xXdxX3xX1dxX1xX39xX3xXexX3a5xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xX6dxX3xX1dxX1xX39xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX29xX3fdxXdxX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX4xX325xX3xX1dxX46xX9cxX4xX6dxX3xX3bxX9cxXdxX3xXexX17xX37fxX3xX2cxXdxX65xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX229xX6dxX1fxX3xXex107fexX3xX29xX2axX1dxX2cxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX32xX12xX0xX4fxXexX17xX12xX0xX4fxXexX206xXffxX32xX30xX12xX0xX4fxXexX6xX206xX5xX10xX12xX0xX32xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX17xX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xX3bdxX27xX6xX1dxX1dfxX0xX4fxX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb6xXexX1xX27xX1c0xX206xXb6xX6xX1dxX32xXb6xX7xX6xXbxXffxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xX86xX4xX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xX1dxX2cxX1xXdxX26xXbxX3xXb6xX3xXfexX3fdxX3x7a86xX27xX94xX4xX3xXbxX1xb361xX1dxX2cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2xX6axX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xXexX3a5xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xXaxX3xX1xX17xX10xe065xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxXexXffxX1dxX2cxXb6xX4xX27xX4xXb6xX4xXffxX1dxX2cxXb6xX1dxX2cxX1xXdxX10xXbxXb6xX206xXffxXb6xX3bdxX27xXffxX4xXb6xXbxX1xXffxX1dxX2cxXb6xX1xXffxXb6xXexX17xXffxXb6xX2xX6axX20xXb6xXexX17xXdxX10xX27xXb6xX32xXffxX1dxX2cxXb6xX2exX6xX30xXb6xX32xX27xX1dxX2cxXb6xX1dxX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX1dxX2cxX1xXdxX6xX4fxX2xX14axX7cxX2xX7dxX7dxXeexX1xXexX1c0xXaxX12xX0xXdxX1c0xX2cxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX1c0xX10xX32xXdxX6xX4fxX2xX7cxX20xX4fxX1dxX10xX1daxX7xX4fxX7cxX20xX2xX14axX4fxX22cxX7cxX32xX1fxX2xX1fxX2xX22cxX1fxX1e3xXexX14axX22cxX1e3xX6axX22cxX5xX20xXeexX236xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xX43xX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX32xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xX86xX4xX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xX1dxX2cxX1xXdxX26xXbxX3xXb6xX3xXfexX3fdxX3xX766xX27xX94xX4xX3xXbxX1xX76dxX1dxX2cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2xX6axX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xXexX3a5xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xXaxX3xX1xX17xX10xX7a3xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxXexXffxX1dxX2cxXb6xX4xX27xX4xXb6xX4xXffxX1dxX2cxXb6xX1dxX2cxX1xXdxX10xXbxXb6xX206xXffxXb6xX3bdxX27xXffxX4xXb6xXbxX1xXffxX1dxX2cxXb6xX1xXffxXb6xXexX17xXffxXb6xX2xX6axX20xXb6xXexX17xXdxX10xX27xXb6xX32xXffxX1dxX2cxXb6xX2exX6xX30xXb6xX32xX27xX1dxX2cxXb6xX1dxX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX1dxX2cxX1xXdxX6xX4fxX2xX14axX7cxX2xX7dxX7dxXeexX1xXexX1c0xXaxX12xXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xX86xX4xX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xX1dxX2cxX1xXdxX26xXbxX3xXb6xX3xXfexX3fdxX3xX766xX27xX94xX4xX3xXbxX1xX76dxX1dxX2cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2xX6axX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xXexX3a5xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX70xX1dxX2cxX3xX4xX86xX4xX3xX74xX75xX1dxX2cxX3xX1dxX2cxX1xXdxX26xXbxX3xX766xX27xX94xX4xX3xXbxX1xX76dxX1dxX2cxX3xX7fxXfexX3fdxX3xX766xX27xX94xX4xX3xXbxX1xX76dxX1dxX2cxX90xX3xX3bxb3f9xX6xX3xXexX17xX6xXffxX3xXexe5e4xX1dxX2cxX3xX2xX6axX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX7cxX3xX2cxXdxX6xX3xX29xX3a5xX1dxX1xX3xX4xX1xX143xX1dxX1xX3xX7xX65xX4xX1xX6dxX3xX4xX40xX3xX1xXffxX39xX1dxX3xX4xX325xX1dxX1xX3xXc9xX1xX40xX3xXc9xX1xX3cxX1dxX3xXexX298xXdxX3xX2exXa0xX3xX4bxX47xX1dxX3xXfexc7abxX1dxX2cxX3xX7fxX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxX3xXb6xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX90xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX43xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX32xXdxX3bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX74xX65xX4xX3xX29xX37fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxX3xX43xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1dxX1xX39xX3xX43xX3xX3bxX39xX3xXexX17xX6xXffxX3xX206xX76dxX3xX2cxXdxX94xX1dxX2cxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1x7f02xXffxXaxX3xX1xX17xX10xX7a3xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxX1dxX206xX7xXbxXb6xX4xX6xX4xXb6xX32xXdxX6xXb6xXbxX1xX27xXffxX1dxX2cxXb6xXffxXb6xX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX1xXffxXb6xXexX17xXffxXb6xX1dxX1xX6xXb6xXffxXb6xX3bxX6xXb6xXexX17xX6xXffxXb6xX206xXffxXb6xX2cxXdxXffxX1dxX2cxXb6xX4xX1xXffxXb6xX1xXffxXb6xX1dxX2cxX1xX10xXffxX4fxX2xX7dxX2xX7dxX14axX7dxXeexX1xXexX1c0xXaxX12xX0xXdxX1c0xX2cxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX1c0xX10xX32xXdxX6xX4fxX2xX7cxX20xX4fxX1dxX10xX1daxX7xX4fxX2xX14axX1e3xX1e3xX4fxX2xX7cxX7dxX32xX1e3xX2xX2xX2xX20xX1fxX1fxXexX1e3xX1e3xX7dxX1e3xX2xX5xX20xXeexX236xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xX43xX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX32xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX74xX65xX4xX3xX29xX37fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxX3xX43xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1dxX1xX39xX3xX43xX3xX3bxX39xX3xXexX17xX6xXffxX3xX206xX76dxX3xX2cxXdxX94xX1dxX2cxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxXaxX3xX1xX17xX10xX7a3xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxX1dxX206xX7xXbxXb6xX4xX6xX4xXb6xX32xXdxX6xXb6xXbxX1xX27xXffxX1dxX2cxXb6xXffxXb6xX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX1xXffxXb6xXexX17xXffxXb6xX1dxX1xX6xXb6xXffxXb6xX3bxX6xXb6xXexX17xX6xXffxXb6xX206xXffxXb6xX2cxXdxXffxX1dxX2cxXb6xX4xX1xXffxXb6xX1xXffxXb6xX1dxX2cxX1xX10xXffxX4fxX2xX7dxX2xX7dxX14axX7dxXeexX1xXexX1c0xXaxX12xX3xX74xX65xX4xX3xX29xX37fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxX3xX43xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1dxX1xX39xX3xX43xX3xX3bxX39xX3xXexX17xX6xXffxX3xX206xX76dxX3xX2cxXdxX94xX1dxX2cxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX13xX46xX43xX1dxX2cxX3xXc6xX1dxX2cxX3xXcxX1xX65xX1dxX2cxX3xX1xX39xX1dxX1xX3xX29xX3fdxX1dxX2cxX3xX3bxX3a5xX3xX1dxX2cxX46xX377xXdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX3xX1dxX3cxX1c0xX3xX7cxX20xX2xX14axX6dxX3xX1dxX1xXdxX3dexX27xX3xX29xX37fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX1dxX2cxX3xX43xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX29xXa0xX3xXexX70xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX4xX65xX4xX3xX1xXffxX298xXexX3xX29xX3fdxX1dxX2cxX3xb6d7xX3xX1dxX2cxX1xXbcxX6xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX32xXdxX3bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xade0xX3cxX1dxX2cxX3xX32xX8exX27xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX206xX39xX1dxX3xX2cxXdxX6xXffxX3xX1dxX1xX39xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX65xXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX1xX17xX10xX7a3xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxX4xXffxX1dxX2cxXb6xXexX30xXb6xX2exX6xX1dxX2cxXb6xX32xX6xX27xXb6xX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX206xX6xX1dxXb6xX2cxXdxX6xXffxXb6xX1dxX1xX6xXb6xX1dxX1xX6xX1dxXb6xX6xXdxXb6xX4xX1xXffxXb6xX1xXffxXb6xX1dxX2cxX1xX10xXffxXb6xX1xX27xXffxX1dxX2cxXb6xX7xXffxX1dxX4fxX2xX7dxX2xX1e3xX7dxX1e3xXeexX1xXexX1c0xXaxX12xX0xXdxX1c0xX2cxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX1c0xX10xX32xXdxX6xX4fxX2xX7cxX20xX4fxX1dxX10xX1daxX7xX4fxX2xX14axX1e3xX229xX4fxX22cxX7cxX32xX229xX2xX22cxX20xX20xX20xX22cxXexX22cxX20xX229xX7cxX14axX5xX20xXeexX236xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX39xX3xX3bxX3cxX1dxX3xX1xX40xX6xX3xX43xX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX32xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xXdb4xX3cxX1dxX2cxX3xX32xX8exX27xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX206xX39xX1dxX3xX2cxXdxX6xXffxX3xX1dxX1xX39xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX65xXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxXaxX3xX1xX17xX10xX7a3xX9xXaxX4fxX1dxX1xXdxXbxXb6xX4xX6xX27xXb6xX30xX10xX27xXb6xXexX1xX27xXffxX1dxX2cxX4fxX4xXffxX1dxX2cxXb6xXexX30xXb6xX2exX6xX1dxX2cxXb6xX32xX6xX27xXb6xX1xX6xXb6xXexXdxX1dxX1xXb6xX206xX6xX1dxXb6xX2cxXdxX6xXffxXb6xX1dxX1xX6xXb6xX1dxX1xX6xX1dxXb6xX6xXdxXb6xX4xX1xXffxXb6xX1xXffxXb6xX1dxX2cxX1xX10xXffxXb6xX1xX27xXffxX1dxX2cxXb6xX7xXffxX1dxX4fxX2xX7dxX2xX1e3xX7dxX1e3xXeexX1xXexX1c0xXaxX12xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xXdb4xX3cxX1dxX2cxX3xX32xX8exX27xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX206xX39xX1dxX3xX2cxXdxX6xXffxX3xX1dxX1xX39xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX65xXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX17xXffxX1dxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX74xX75xX1dxX2cxX3xXexX30xX3xXdb4xX3cxX1dxX2cxX3xX32xX8exX27xX3xX13xX39xX3xXcxXbcxX1dxX1xX3xX3bxXa1axX6xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX3bxX9cxXdxX3x97daxX30xX3xX206xX6xX1dxX3x9d69xXcxXcxX766xX3xX1xX27xX30xX26xX1dxX3xX13xX46xX47xX1dxX2cxX3xX4bxX47xX1dxX3xXexX70xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX206xX39xX1dxX3xX2cxXdxX6xXffxX3xX1fxX3xX1dxX1xX39xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX65xXdxX3xX3bxX9cxXdxX3xXexX70xX1dxX2cxX3xX7xX94xX3xXexXdxX3dexX1dxX3xX7cxX20xX20xX3xXexX17xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX1dxX2cxX3xX4xX1xXffxX3xX1fxX3xX1xX3fdxX3xXexX1xX27xX3fdxX4xX3xX29xX94xXdxX3xXexX46xX18xX1dxX2cxX3xX4xX1xX143xX1dxX1xX3xX7xX65xX4xX1xX6dxX3xX1xX3fdxX3xX1dxX2cxX1xXafexXffxX3xXexX17xX1cxX1dxX3xX29xX37fxX6xX3xX206xX39xX1dxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX32xXdxX3bxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX27xX5xX12xX0xX32xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX4fxX32xXdxX3bxX12xX0xX4fxX32xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbe5xX27xXexX1xXffxX17xXaxX12xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xb861xXffxX6xX1dxX0xX4fxXbxX12
Thanh Loan