Những người đẹp sáng giá tại Hoa hậu Hoàn vũ 2012
Trước vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (diễn ra sáng 14-12 theo giờ VN), trang web Global Beauties đã đưa ra một vài gương mặt nổi trội trong số 89 thí sinh tham dự đấu trường sắc đẹp này.
2505x9079x7f0exa53cx819ex7eeex5c82x40ebxX6x8ca8x768bxX1x5890x8323x6c36xX4x3f41xX9x9e7ax9d78x97bfx8995x6883x3a13xX2xX15xX16x317ax8965xXcxX2x7343x2c6bxX1xX2xX6x4e70xX15xX16xX2xX16xXcxX23xX2xXdx31fbxXcxX2x3d99x4cabxX5xX2xX13x8d08x593cxX2xX2fxX30x5f13xX15xX2x4ab6x567axX2x8ad2x8d29x4fa1xX3fxX0x50c2xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2fxXfxX5xa870xX9xX11xXbxa17fxX1ax7111xX3xX2xX3cx4b02xX15xX16xX2x6386xX23xX15xX2x26ddx9201xXdxX2xX3xX35x89b6xX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3fxX40xX41xX3fxX2x51c1xX55xXcx84d9xX15xX2xX59xX5xX2xX6xX23xX15xX16xX2xX41x8bd8x5b15xX41xX3fxX2xXdxX13xXfxX30xX2xX16xXcxX1bxX2x7844xX12x67adx6124xX2xXdxX59xX5xX15xX16xX2x72b3xXfxX63xX2x34c4xX4xX30xX63xX5xX4xX2x30b6xXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX2xX1ex35dexX2xX1exX1axX5xX2xX59xX5xX2x9286xX6dxXdxX2xX3cxX39xXcxX2xX16xX1ax7f81xX15xX16xX2xXcfx6e51xXdxX2xX15x95abxXcxX2xXdxX59xX6dxXcxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX6x3be1xX2x7fa9x6644xX2xXdxX13x49a7xX2xX6xXcxX15xX13xX2xXdxX13xX5xXcfxX2xX55x7823xX2xX1ex5049xX35xX2xXdxX59xX1axX1bxX15xX16xX2xX6x74dbxX3xX2xX1exX1fxX1xX2xX15xX39x8d16x4996xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX30xX1xX2x2ea4xX2x47f6xX15xX16xX2xX3cxXcx272fxX15xX2xX6xX23xX15xX16xX2xX16xXcxX23xX2xX3xX13xX30xX2xX3cxX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXcx7adexX15xX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX1exX1ax41d2xX3xX2xXb5xX4xX30xX63xX5xX4xX2xXbcxXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX2xX3xX13x6bccxX15xX2xX4xX39xX2xX3xX23xX3xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3x7a33xX5xX2x2bd4xX13xXcxX4xXfxXa9xX2x3370xXfx8843xXcxX3xX30xXa9xX2x2cb2xX5xX59xX5xX16xX35xX5xX11cxXa9xX2xXa6xXfxX15xXfx3cd6xX35xXfxX4xX5xXa9xX2xX1a7xX35xXfxX59xXdxX30xX2x68b6xXcxX3xX30xXa9xX2xX12xX5xXcfxX2xX1a7xX13xXcxX2xX3cxX39xX2xX1a7xX13xXcxX4xXcxX1xX1xXcxX15xXfxX6xX11dxX2xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX1ex8ce5xXa9xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX1exX139xX15xX16xX2xX1ex5721xX35xX2xX15xX13xX1e8xXcfxX2xX3xX1e8xX2xX67xX13x70bfxX2xX15x98d2xX15xX16xX2xX16xXcxX39xX15xX13xX2xX3xX13xXcxX68xX15xX2xXdxX13xX113xX15xX16xX2xX3xX5xX30xX2xX15xX13xX108xXdxX2xX15xX39xX11cxX2xX4xX39xX2xX13xX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX12xX5xXcfxX2xX1a7xX13xXcxX2xX19fxXfxX4xXcxX15xX55xX5xX2xXbcxX5xXcfxXa9xX2xX3fxX98xX2xXdxX35xXe2xXcxXa9xX2xX3xX5xX30xX2xX41xXa9xX137xXcfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdx6523xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfx863axX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxa2e0xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xa283xX40xX40xXdxX3fxX324xX41xX3fxXf4xX4xX40xX11dx275cxX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4x604bxXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX12xX5xXcfxX2xX1a7xX13xXcxX2xX19fxXfxX4xXcxX15xX55xX5xX2xXbcxX5xXcfxX2xX99xX2x4e09xX15xX13xX2e7xX2xXb5xXbcxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX59xX5xX15xX16xX2xXb5xX4xX30xX63xX5xX4xX2xXbcxXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX2xX63x3e3cxX15xX13xX2xX4xX35xX34xX15xX2xX19fxXfxX4xXcxX15xX55xX5xX2xXbcxX5xXcfxX2xXdx3633xX5xX2xX6xX23xX15xX16xX2xX3cxX3cdxX2xX63xX13fxX15xX2xX3xX2cxX15xX13xX2xX16xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xX1exX1fxX1xXa9xX2xX13xX3cdxX15xX13xX2xXdxX13x62d8xX2xX16xX16cxXcxX2xX3xX208xXcfxXa9xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3xX195xX5xX2xX12xX5xXcfxX2xX1a7xX13xXcxX2xX3xX5fxX15xX2xX3xX1e8xX2xX67x4b05xX2xX15xX20bxX15xX16xX2xX139xX15xX16xX2xX1a1x54f4xXa9xX2xX3xX13x717fxX1xX2xX208xX15xX13xX2xX3cxX39xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xXdxXf1xXdxX11dxX2xXbcxX13fxX15xX2xX3xX2cxX15xX13xX2xX1exX1e8xXa9xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX6xX35xXf1xXdxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxXa9xX2xX19fxXfxX4xXcxX15xX55xX5xX2xXbcxX5xXcfxX2xX20bxX15xX2xXcfxXdexX3xX2xX59xX108xXdxX2xXdxX13xX5xX15xX13xX2xX4x3c19xX3xX13xX2xX3cxX39xX2xX1xX13x9128xX2xX13xX16cxX1xX2xX3cxX5bxXcxX2xXcfx26f7xXcxX2xX55xX4b0xX1xX2xX67xX13xX23xX3xX2xX15xX13xX5xX35xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX198xX4b9xX15xX16xX2xX3cxX5bxXcxX2xX12xX5xXcfxX2xX1a7xX13xXcxXa9xX2xX13xX5xXcxX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX1exX68xX15xX2xXdx5634xX2xX19fxXfxX1a1xXcxX3xX30xX2xX3cxX39xX2xXa6xXfxX15xXfxX1b5xX35xXfxX4xX5xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX4xX39xX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX139xX15xX16xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX1exX5xX15xX16xX2xX3xX2cxX15xX13xX2xXdxX59xX5xX15xX13xX2x8c6exX35xX11cxX68xXdxX2xX4xXcxX157xXdxX2xX3xX13xX30xX2xX3cxX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXcxX157xX15xX2xX13xX30xX5xX2xX13xX34xX35xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX198xX1axX1bxX15xX16xX2xX54cxX35xXf1xX3xX2xX6xX113xX3xX2xX1exX1fxX1xX2xXa6xXfxX15xXfxX1b5xX35xXfxX4xX5xX2xX1exXc6xX2xX67xX13x2769xX15xX16xX2xX4xX39xXcfxX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX13x7b07xXcfxX2xXcfxX6dxX2xXdxX13xX108xXdxX2xX3cxX181xX15xX16xX2xX67xX13xXcxX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xX347xX59xXfxX15xXfxX2x44ecxX6xX6xXfxX59xXa9xX2xX3cxX5bxXcxX2xXdxX13xX5b4xX15xX2xX13xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX35x8802xX15xX2xX3cxX39xX2xX3xX13xXcxa086xX35xX2xX3xX5xX30xX2xX41xXa9xX137xXf3xXcfxXa9xX2xX4xX39xX2xXcfxX6dxXdxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX1a1xX35xX108xXdxX2xX6xX113xX3xX2xX15xX13xX108xXdxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX67xX13xXcxX2xX1exX1e8xXa9xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3xX195xX5xX2xX19fxXfxX1a1xXcxX3xX30xX2xX3fxX40xX41xX3fxX2x2f59xX5xX59xXcxX15xX5xX2xXb5xX30xX15xX1b5xX5xX4xXfxX1b5xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX16xX5b4xX11cxX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX108xX15xX2xXdxX1axX16cxX15xX16xX2xXcfxX2cxX15xX13xX2xX3cxX5bxXcxX2xX3xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX5xX30xX2xX41xXa9xX137x541axXcfxX2xX3cxX39xX2xX6xXf1xX2xX1exX30xX2xX63xX5xX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xX3xX13xX35xX5f7xX15xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX284xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX3fxX4xX41xX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xXa6xXfxX15xXfxX1b5xX35xXfxX4xX5xX2xX347xX59xXfxX15xXfxX2xX5dfxX6xX6xXfxX59xX2xX99xX2xX380xX15xX13xX2e7xX2xXb5xXbcxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX1a7xX13xXcxX4xXcxX1xX1xXcxX15xXfxX6xX2x74e8xX5xXcxX15xXfxX2xX19fxX5xX59xXcxX2xXbxX35xX16xX30xX15xX30xX15xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX55xX105xX2xX1exX30xX23xX15xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xX6x54a1xX2xX4xX13fxX15xX2xX15xX16xX5a5xXcxX2xXdxX2cxXcxX2xX1exX13fxXcfxX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX68xXdxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX11dxX2xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX13xX5xXcxX2xX15xX20bxXcfxX2xX4xXcxX13fxX15xX2xXdxXcxX68xX1xX2xX16xX1fbxX15xX2xX1exX5b4xX11cxXa9xX2xX3xX23xX3xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX1a7xX13xXcxX4xXcxX1xX1xXcxX15xXfxX6xX2xXdxX13xX105xX3xX2xX6xX105xX2xX15xXe2xXcxX2xX63xX34xXdxX2xXdxX2cxXcxX2xX1exX108xX35xX2xXdxX59xX1axX1bxX15xX16xX2xX6xX113xX3xX2xX1exX1fxX1xX2xX15xX39xX11cxX2xX3cxX39xX2xX1exXc6xX2xX16xXcxX39xX15xX13xX2xX15xX16xX5a5xXcxX2x8b0cxX2xX13xX34xX35xX11dxX2xX12xX16xX30xX39xXcxX2xX6xX113xX3xX2xX1exX1fxX1xXa9xX2xX67xX435xX2xX15xX20bxX15xX16xX2xX3xX5xXdxXb1xX5xX4xX67xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX15xX13xX1axX2xX63xX208xX15xX2xX4x27edxX15xX13xX2xX6xX5b4xX15xX2xX67xX13xX108xX35xX2xXdxXf1xXdxXa9xX2xX844xX5xXcxX15xXfxX2xX19fxX5xX59xXcxX2xXbxX35xX16xX30xX15xX30xX15xXa9xX2xX3fxX32exX2xXdxX35xXe2xXcxXa9xX2xX3xX5xX30xX2xX41xXa9xX137xX324xXcfxXa9xX2xX3xX5fxX15xX2xX3xX1e8xX2xXcfxX6dxXdxX2xX4xX16cxXcxX2xXdxX13xX68xX2xX4xX39xX2xX6xX105xX2xX195xX15xX16xX2xX13xX6dxX2xX3xX195xX5xX2xX13xX39xX15xX16xX2xXdxX59xXcxX157xX35xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX13xX5b4xXcfxX2xXcfxX6dxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX12xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xXbcxX30xX55xXcxX15xXfxX2xX67dxX30xXfxX13xX4xXfxX59xX2xX1exX68xX15xX2xXdxX50fxX2xX1a7xX35xXfxX59xXdxX30xX2xX1c3xXcxX3xX30xXa9xX2xXcfxX6dxXdxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xXdxX59x65e5xX2xXdxX35xXe2xXcxX2xX15xX13xX108xXdxX2xXdxX2cxXcxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxXa9xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX4xX39xX2xXcfxX6dxXdxX2xX139xX15xX16xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX6xX23xX15xX16xX2xX16xXcxX23xX11dxX2xX19fxXdexX3xX2xX55xX4b9xX2xX3cxX108xX1xX2xX1xX13xX208xXcxX2xX6xX105xX2xX3xX13x7d78xX2xXdxX59xXf8xX3xX13xX2xXdxX2cxXcxX2xX54cxX35xX13fxX2xX13xX1axXd9xX15xX16xX2xX3cxX3cdxX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX59xX5xX2xXdxX2cxXcxX2xX2fxX39xX2xX284xX5xX15xXa9xX2xX3xX1e8xX2xX63xXf1xX2xX4xX39xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX2fxX39xX2xX284xX5xX15xX2xX3cxX39xX2xXcfxX1fxX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2x776cxX30xXcfxXcxX15xXcxX3xX5xX15xX2xX15xX13xX1axX15xX16xX2xXbcxX30xX55xXcxX15xXfxX2xX67dxX30xXfxX13xX4xXfxX59xX2xXdxX35xX11cxX13fxX15xX2xX63xXf1xX2xX3xX5a5xX2xX4xX5bxX15xX2xX4xX13fxX15xX2x5b1fxX2xX1a7xX35xXfxX59xXdxX30xX2xX1c3xXcxX3xX30xXa9xX2xX3cxX39xX2xXdxX59xX13fxX15xX2xX13xX68xXdxXa9xX2xX3xX5a5xX2xX4xX39xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1a7xX35xXfxX59xXdxX30xX2xX1c3xXcxX3xX30xX11dxX2xXbcxX30xX55xXcxX15xXfxX2xX67dxX30xXfxX13xX4xXfxX59xX2xX16xX5b4xX11cxX2xX108xX15xX2xXdxX1axX16cxX15xX16xX2xX3cxX5bxXcxX2xX16xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xXdxX13xXcxX13fxX15xX2xXdxX13xX1fbxX15xX2xX15xX16xX181xXdxX2xX15xX16xX39xX30xXa9xX2xX13xX3cdxX15xX13xX2xXdxX13xX40dxX2xX54cxX35xX11cxX68xX15xX2xX59xX3dxX2xX3cxX39xX2xX1exX5a5xXcxX2xX3xX13xX5b4xX15xX2xX55xX39xXcxX2xXcfxXcxX13fxX15xX2xXcfxX5xX15xX2xX3cxX5bxXcxX2xX3xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX5xX30xX2xX67xX13xX195xX15xX16xX2xX41xXa9xXf3xX32exXcfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX324xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX8xX9xa2d1xXfxX3x4905xX3fxXbfaxXfxX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX4xXcxX16xX13xXdxX8xX9xXbf7xX98xX137xXf4xX3fxX55xXf4xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX55xX5xX59xX67xX8xX9xXbf7xX98xX324xX6baxX5xXfxX41xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX324xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX3fxX40xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX59xXcxX16xX13xXdxX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX2xX63xX16xX3xX30xX4xX30xX59xX8xX9xXbf7xX3xXbfaxXfxX6baxXbfaxXf4xX9xX2xX3cxX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xXcfxXcxX55xX55xX4xXfxX9xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX59xX5xX15xX16xX2xXb1xXfxX63xX2xX35xX11cxX2xXdxXf8xX15xX2xX3cxX600xX2xX6xX113xX3xX2xX1exX1fxX1xX2xX19fxXcxX6xX6xX30xX4xX30xX16xX11cxX2xX1exXc6xX2xX1exX1axX5xX2xX59xX5xX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX4xX35xX34xX15xX2xXdxXf8xX3xX13xX2xX3xX105xX3xX2xX3cxX600xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX3xX195xX5xX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX13xXfxX30xX2xX19fxXcxX6xX6xX30xX4xX30xX16xX11cxXa9xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX4xX39xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xXdxXf1xXdxX2xX15xX13xX108xXdxX2xX3xX195xX5xX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxX2xXdxX50fxX2xXdxX59xX1axX5bxX3xX2xXdxX5bxXcxX2xX15xX5xX11cxX11dxX2xX284xX16cxXcxX2xXdxX13xX68xX2xX3cxX600xX2xX15xX13xX5xX15xX2xX6xX113xX3xX2xX3cxX39xX2xX67xXcxX15xX13xX2xX15xX16xX13xXcxX157xXcfxX2xX6xX871xX2xX16xXcx339dxX1xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX3xX2cxX15xX13xX2xXdxX59xX5xX15xX13xX2xXdxX2cxXcxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX19fxXcxX6xX6xX30xX4xX30xX16xX11cxX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX1exX23xX15xX13xX2xX16xXcxX23xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX6xXaf9xX2xX13xX14xX35xX2xXcfxX6dxXdxX2xX3xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX5xX30xX2xXdxXf1xXdxXa9xX2xX4xX39xX15xX2xX55xX5xX2xXcfxX4b0xX15xX2xXcfxX39xX15xX16xX2xX15xX13xX1axX2xX4xX446xX5xX2xX3cxX39xX2xX13xX3cdxX15xX13xX2xXdxX13xX40dxX2xXdxX35xX11cxX157xXdxX2xX1exX1fxX1xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX12xX16xX30xX39xXcxX2xX59xX5xXa9xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX3xX4b9xX15xX16xX2xX13fxX67xXcxX1xX2xX1exX5xX15xX16xX2xX4xX39xXcfxX2xX3cxXcxX157xX3xX2xXdxX13xX105xX3xX2xX6xX105xX2xX15xX16xX13xXcxX13fxXcfxX2xXdxXdb6xX3xXa9xX2xX3xX23xX3xX2xX63xX6dxX2xXdxX59xX5xX15xX16xX2xX1xX13xX446xX3xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX5a5xX2xXdxX13xX34xXdxX2xXdxX35xX11cxX157xXdxX2xX3cxX1bxXcxX11dxX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX13xX30xX39xX15xX2xXdxX30xX39xX15xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xX4xX39xXcfxX2xX15xX13fxX15xX2xX3xX13xX35xX11cxX157xX15xX2xXdxX2cxXcxX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX2xX1a7xX5xX59xX5xX16xX35xX5xX11cxX2xX1exXc6xX2xX3xX1e8xX2xX13xX5xXcxX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX4xX181xXdxX2xX3cxX39xX30xX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX68xXdxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX15xX20bxXcfxX2xX3fxX40xX40xX98xX2xX3cxX39xX2xX3fxX40xX40xX6baxX11dxX2x8e83xX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xX5dfxX16xX15xXcxX2xX5dfxX3xX67xXfxX59xXdxX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX1exX23xX15xX13xX2xX16xXcxX23xX2xX4xX39xX2xX6xX871xX2xX15xXf1xXcxX2xX16xX1e8xXdxX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX1exX39xX15xX2xX3xX13xX4b0xX2xX1exXc6xX2xXdxX13xX39xX15xX13xX2xX3xX5a5xX15xX16xX2xX3xX195xX5xX2xXcfxX3cdxX15xX13xX2xX3cxX5bxXcxX2xX3cxXa24xX2xX1exX1fxX1xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX6xX23xX15xX16xXa9xX2xX3xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX5xX30xX2xXdxXf1xXdxX2xX3cxX39xX2xX67xXcxX15xX13xX2xX15xX16xX13xXcxX157xXcfxX2xXdxX2cxXcxX2xX3xX23xX3xX2xX1exX108xX35xX2xXdxX59xX1axX1bxX15xX16xX2xX6xX113xX3xX2xX1exX1fxX1xX2xX54cxX35xXf1xX3xX2xXdxX68xX2xX89xX3xX5a5xX2xXdxX50fxX15xX16xX2xX4xX181xXdxX2xX3cxX39xX30xX2xXdxX30xX1xX2xX3fxX324xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xXbxX13xX68xX2xX16xXcxX5bxXcxX2xX15xX20bxXcfxX2xX3fxX40xX41xX40xXa8xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXb5xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xX3xX35xXf1xXcxX2xX3xX4b9xX15xX16xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xXdxX30xX1xX2xX137xX2xX3xX195xX5xX2xXb5xX4xX30xX5xX63xX5xX4xX2xXbcxXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX2xX4xX39xX2xX13xX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX198xX13xXcxX4xXfxX2x6c49xX15xX5xX2xX284xX35xXcxX6xX5xX2xX67dxX30xX15xXcxX16xX11dxX2xXa6xX5bxXcxX2xX4xX16cxXcxX2xXdxX13xX68xX2xX3xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX5xX30xX2xX41xXa9xX137xXf3xXcfxX2xX3xX4b9xX15xX16xX2xX16xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xX6xX23xX15xX16xX2xX6xX5b4xX15xX2xX67xX13xX108xX35xX2xX3cxX39xX2xX3cxXa24xX2xX1exX1fxX1xX2xX3xX20bxX15xX16xX2xXdxX59xX39xX15xX2xX6xX139xX3xX2xX6xXf1xX15xX16xXa9xX2xX3cxXcxX157xX3xX2xX16xX13xXcxX2xX55xX108xX35xX2xX108xX15xX2xXaf9xX2xX1exX13fxXcfxX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX13xX208xX30xX2xX3cxX39xX2xX4xX181xXdxX2xX3cxX39xX30xX2xXdxX30xX1xX2xX41xX6baxX2xX4xX39xX2xX1exXcxX600xX35xX2xX67xX13xX5a5xX15xX16xX2xX54cxX35xX23xX2xX67xX13xX1e8xX2xX1exXf1xXcxX2xX3cxX5bxXcxX2xX3xX5a5xX2xX16xX23xXcxX2xX3fxX3fxX2xXdxX35xXe2xXcxX2xX15xX39xX11cxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX12xX16xX30xX39xXcxX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xXdxX59xX13fxX15xXa9xX2xX15xX13xXcxX600xX35xX2xX3xX13xX35xX11cxX13fxX15xX2xX16xXcxX5xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX15xX13xX34xX15xX2xX1exX4b0xX15xX13xX2xX67xX13xX208xX2xX15xX20bxX15xX16xX2xX16xX5b4xX11cxX2xX63xX108xXdxX2xX15xX16xX1bxX2xXdxX2cxXcxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xX1exX68xX15xX2xXdxX50fxX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX16xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xX13xX30xX39xX15xX2xXdxX30xX39xX15xX2xXcfxX5bxXcxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX13xXd9xX15xX2xXcfxX6dxXdxX2xXdxX13xX34xX1xX2xX67x7890xX2xX54cxX35xX5xXa9xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2x4179xX35xX2xX3xX13xXa72xX2xXcfxX5bxXcxX2xX16xXcxX39xX15xX13xX2xX3cxX600xX2xXcfxX6dxXdxX2xX3xX13xXcxX68xX3xX2xX3cxX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXcxX157xX15xX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3cxX5bxXcxX2xX3xX13xXcxX68xX15xX2xXdxX13xX113xX15xX16xX2xX3xX195xX5xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX12xX16xX5xX2x966dxX1a1xX5xX15xX5xX2x7981xXfxX55xX30xX59xX30xX3cxX5xX2xX15xX20bxXcfxX2xX3fxX40xX40xX3fxX11dxX2xX12xX13xX14xX15xX16xX2xX67xX13xX23xX15xX2xX16xXcxX208xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xX67x8a26xX2xX3cxX181xX15xX16xX2xX3xX23xX3xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX1292xX35xX2xX6xX871xX2xX4xX39xXcfxX2xX15xX13fxX15xX2xX3xX13xX35xX11cxX157xX15xX2xX67xX13xXcxX2xX54cxX35xX11cxX2xXdxX446xX2xX67xX13xX23xX2xX15xX13xXcxX600xX35xX2xX139xX15xX16xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX1exX23xX15xX13xX2xX16xXcxX23xX2xX3xX5xX30xX11dxX2xX198xX23xX3xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xXbcxX5xX2xX284xX5xX15xXa9xX2xX12xX16xX5xXa9xX2xX198xX6dxX15xX16xX2xX13xX5fxX5xX2xX198xX1b5xXfxX3xX13xXa9xX2xX198xX59xX30xX5xXdxXcxX5xXa9xX2xXf8fxX5xX15xX2xX19fxX2cxX3xX13x3f4axX2xX1exX600xX35xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xXdxX13xX5xX11cxX2xX1exXe2xXcxX2xX3xX446xX3xX2xX55xXcxX157xX15xX2xX67xX13xXcxX2xX3xX23xX3xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX63xX1axX5bxX3xX2xX3cxX39xX30xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xX3xX13xX2cxX11cxX2xX1exX35xX5xX2xXdxX13xX105xX3xX2xX6xX105xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX12xX13xX14xX15xX16xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX1exX68xX15xX2xXdxX50fxX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX19fxX435xX2xX55xX8cxX2xX55xX39xX15xX16xX2xX16xX13xXcxX2xX1exXcxX40dxXcfxX2xX3cxX5bxXcxX2xX63xX5xX15xX2xX16xXcxX23xXcfxX2xX67xX13xX208xX30xX2xX15xX13xX1bxX2xX3cxXa24xX2xX1exX1fxX1xX2xX67xX13xX3e3xXfxX2xX67xX13xX30xX113xX15xX2xX3cxX39xX2xX15xX1e8xX15xX16xX2xX63xX3e3xX15xX16xX11dxX2xX12xX13xX14xX15xX16xX2xX16xX1axXd9xX15xX16xX2xXcfxXdexXdxX2xX15xXe2xXcxX2xX63xX34xXdxX2xXaf9xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX19fxX435xX2xX4xX39xX2xXbcxX30xX4xXcxX3cxXcxX5xXa9xX2xXbcxX59xX5xX1b5xXcxX4xXa9xX2xX198xX30xX4xX30xXcfxX63xXcxX5xXa9xX2xX5dfxX3xX35xX5xX55xX30xX59xXa9xX2xXb5xX35xX5xXdxXfxXcfxX5xX4xX5xXa9xX2xXb5xX35xX11cxX5xX15xX5xXa9xX2xX1a7xX5xX15xX5xXcfxX5xXa9xX2x7940xX59xX35xX16xX35xX5xX11cxX2xX3cxX39xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX1exX23xX15xX13xX2xX16xXcxX23xX2xX4xX39xX2xX3xX23xX2xXdxXf8xX15xX13xX2xX3xX195xX5xX2xX15xX1axX5bxX3xX2xX3xX13xX195xX2xX15xX13xX39xX2xX19fxX435xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11x4acdxXf1xX2xX4xX1axX16cxX15xX16xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX1a7xX13xXcxX2xX3cxX39xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xXf8fxX2cxXcxX2xXac6xX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX2cxXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xXdxX35xX11cxX2xX67xX13xX23xX2xX13xX2cxX15xX2xX3xX13xX68xX2xX15xX13xX1axX15xX16xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX6x9116xX15xX2xX6xX39xX15xX16xX2xX63xX4b9xX15xX16xX2xX15xXe2xX2xX63xX108xXdxX2xX3xX139xX2xX4xXdb6xX3xX2xX15xX39xX30xX11dxX2xX10dbxX15xX16xX30xX4xX5xXa9xX2xX5dfxXdxX13xXcxX30xX1xXcxX5xXa9xX2xXb5xX13xX5xX15xX5xX2xX3cxX39xX2xX12xX5xXcfxXcxX63xXcxX5xX2xX4xX39xX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX54cxX35xXf1xX3xX2xX16xXcxX5xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX1a7xX13xXcxX2xX16xX441xXcxX2xX1exX68xX15xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX67xX13xX23xX2xXcfxX2cxX15xX13xX11dxX2xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX67xX13xXcxX2xX1exX1e8xXa9xX2xX13xX5xXcxX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xa7dexX3xX2xX3cxX39xX2xX12xXfxXb1xX2x7e8cxXfxX5xX4xX5xX15xX55xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xXf8fxX2cxXcxX2xXac6xX1axXd9xX15xX16xX2xX1exX600xX35xX2xX3xX1e8xX2xX1xX13xX30xX15xX16xX2xX1exX6dxX2xXdxXf1xXdxX2xX3cxX39xX2xX4xX16cxXcxX2xXdxX13xX68xX2xXdxX13xX1axXd9xX15xX16xX2xX13xXcxX157xX35xX2xX54cxX35xXf1xX3xX2xX16xXcxX5xX2xX1exX1axX16cxX3xX2xXdxX2cxX30xX2xX55xX105xX15xX16xX2xX15xX13xX14xX15xX16xX2xX15xX20bxXcfxX2xX16xX1fbxX15xX2xX1exX5b4xX11cxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXb5xX4xX30xX63xX5xX4xX2xXbcxXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX15xX13xX34xX15xX2xX1exX4b0xX15xX13xX2xX3xX23xX3xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX3xX13xX5b4xX35xX2xX91dxX2xX15xX20bxXcfxX2xX15xX5xX11cxX2xX67xX13xX23xX2xX15xX16xX5xX15xX16xX2xXdxX39xXcxX2xX15xX16xX5xX15xX16xX2xX6xX139xX3xX2xX3cxX600xX2xXcfxXdexXdxX2xX15xX13xX5xX15xX2xX6xX113xX3xX2xX4x944axX15xX2xX13xX3cdxX15xX13xX2xXdxX13xX40dxX11dxX2xX198xX23xX3xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX1exX68xX15xX2xXdxX50fxX2xXbxX59xX35xX15xX16xX2x8960xX35xXf1xX3xXa9xX2x3d54xX15xX2xXf8fxX6dxXa9xX2xX12xX13xX34xXdxX2xXbcxX208xX15xXa9xX2xX284xXfxX63xX5xX15xX30xX15xX2xX1exX600xX35xX2xX16xX5b4xX11cxX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX108xX15xX2xXdxX1axX16cxX15xX16xXa9xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX67xX13xXcxX2xX1exX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3xX195xX5xX2xX19fxX5xX4xX5xX11cxX6xXcxX5xXa9xX2xXbxX13xX23xXcxX2xX284xX5xX15xX2xX3cxX39xX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX55xX105xX2xX1exX30xX23xX15xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xXdxXcxX68xX15xX2xX1a1xX5xX2xX3cxX39xX30xX2xXdxX30xX1xX2xX41xX40xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXbxX59xX30xX15xX16xX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX2xX6xX113xX1xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xX59xX5xXa9xX2xX63xX5xX15xX2xXdxXe2xX2xX3xX13xX139xX3xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3fxX40xX41xX3fxX2xX6xX871xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX41xX324xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX1a1xX35xX108xXdxX2xX6xX113xX3xX2xX15xX13xX108xXdxX2xX63xX1axX5bxX3xX2xX3cxX39xX30xX2xX1exX13fxXcfxX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX68xXdxX11dxX2xXbxX108xXcfxX2xX3cx8bc8xX2xX3xX35xXf1xXcxX2xX3xX4b9xX15xX16xX2xX6xX871xX2xXdxX13xX35xX6dxX3xX2xX3cxX600xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX3xX1e8xX2xX4xX1axX16cxX15xX16xX2xX1xX13xXcxX68xX35xX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX15xX13xXcxX600xX35xX2xX15xX13xX108xXdxX2xXdxX59xX13fxX15xX2xXcfxX2cxX15xX16xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX284xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX32exX4xX3fxX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xXf8fxX2cxXcxX2xX55xXcxX157xX15xX2xX3xX195xX5xX2xX19fxXfxX1a1xXcxX3xX30xX2xX99xX2xX67dxX5xX59xXcxX15xX5xX2xXb5xX30xX15xX1b5xX5xX4xXfxX1b5xX2xX99xX2xX380xX15xX13xX2e7xX2xXb5xXbcxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX284xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX98xX4xX32exX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX1a7xX13xXcxX4xXcxX1xX1xXcxX15xXfxX6xX2xX844xX5xXcxX15xXfxX2xX19fxX5xX59xXcxX2xXbxX35xX16xX30xX15xX30xX15xX2xX99xX2xX380xX15xX13xX2e7xX2xXb5xXbcxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX284xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX3fxX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX324xX4xX98xX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xX59xX2cxX15xX16xX2xX59x59d3xX2xXdxX2cxXcxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX99xX2xX380xX15xX13xX2e7xX2xXb5xXbcxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11x6acexX2xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX40xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xX98xX40xX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX6baxX4xX324xX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX11xX0xXcxXcfxX16xX2xX6xX59xX3xX8xX9xX44xX44xXcxX11dxX63xX5xX30xX13xX5xXdxXcxX15xX13xX11dxX3cxX15xX44xX15xXfxXb1xX6xX44xX41xX3fxX324xX40xX44xXf3xX324xX55xX324xX3fxX40xX324xX32exX40xX40xXdxX41xX324xX40xXf3xX3fxXf4xX98xXf4xX137xX4xX6baxX11dxX33axX1xX16xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX4xX347xXcfxX5xX16xXfxX9xX2xX44xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX284xXfxX16xXfxX15xX55xX9xX11xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX1xX13xX1fbxX15xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xXdxX59xX5xX15xX16xX2xX1xX13xX446xX3xX2xX55xX2cxX2xX13xX6dxXcxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX1exX13fxXcfxX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX0xXdxX5xX63xX4xXfxX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX8xX9xX40xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX15xX16xX8xX9xX324xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX8xX9xXbf7xXfxX3xXbfaxX3fxXbfaxXfxX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX4xXcxX16xX13xXdxX8xX9xXbf7xX98xX137xXf4xX3fxX55xXf4xX9xX2xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX3xX30xX4xX30xX59xX55xX5xX59xX67xX8xX9xXbf7xX98xX324xX6baxX5xXfxX41xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX55xX55xXcxX15xX16xX8xX9xX324xX9xX2xXb1xXcxX55xXdxX13xX8xX9xXf4xX40x332bxX9xX2xX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xX3xXfxX15xXdxXfxX59xX9xX2xX6xXdxX11cxX4xXfxX8xX9xX63xX30xX59xX55xXfxX59xX99xX3xX30xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX2e7xX2xX6xXfxX1xX5xX59xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xXdxX59xX11xX0xXdxX55xX2xX63xX16xX3xX30xX4xX30xX59xX8xX9xXbf7xX3xXbfaxXfxX6baxXbfaxXf4xX9xX2xX3cxX5xX4xXcxX16xX15xX8xX9xXcfxXcxX55xX55xX4xXfxX9xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX154axX35xX63xXbxXcxXdxX4xXfxX9xX11xX198xX23xX3xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xXdxX59xX5xX15xX16xX2xX1xX13xX446xX3xX2xX55xX2cxX2xX13xX6dxXcxX2xX3cxX39xX2xX23xX30xX2xXdxX113xXcfxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX1exX13fxXcfxX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXf3xXf4xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX1exX5xX15xX16xX2xXdxX13xX5xXcfxX2xX55xX105xX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3fxX40xX41xX3fxX2xXdxX2cxXcxX2xX284xX30xX6xX2xX10dbxX15xX16xXfxX4xXfxX6xXa9xX2xX19fxX435xX2xX3cxX39xX30xX2xX41xX40xX2xX16xXcxX1bxX2xX6xX23xX15xX16xX2xX15xX5xX11cxX2xX89xX16xXcxX1bxX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxXa8xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX19fxXaf9xX2xX1exX1fbxX35xX2xX1exX13fxXcfxX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxXa9xX2xX3xX23xX3xX2xX15xX13xX1e8xXcfxX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX4xX1fbxX15xX2xX4xX1axX16cxXdxX2xX63xX1axX5bxX3xX2xX4xX13fxX15xX2xX6xX5b4xX15xX2xX67xX13xX108xX35xX2xX16xXcxX5bxXcxX2xXdxX13xXcxX157xX35xX2xX3cxX600xX2xX63xX208xX15xX2xXdxX13xX5b4xX15xX2xX3cxX39xX2xX3xX13xX39xX30xX2xX67xX13xX23xX15xX2xX16xXcxX208xX11dxX2xX154axX5xX35xX2xX1exX1e8xXa9xX2xX3xX23xX3xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX1exX1fxX1xX2xX6xX871xX2xX67xX13xX30xXfxX2xX6xX113xX3xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xXdxX59xX5xX15xX16xX2xX1xX13xX446xX3xX2xX55xX2cxX2xX13xX6dxXcxX2xX3cxX39xX2xX23xX30xX2xXdxX113xXcfxX2xX3cxX39xX2xX3xX35xXf1xXcxX2xX3xX4b9xX15xX16xX2xX4xX39xX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xX1xX13xX3e3xX15xX16xX2xX3cxX108xX15xX11dxX2xXbcxX5xX15xX2xXdxXe2xX2xX3xX13xX139xX3xX2xX6xX871xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX59xX5xX2xX41xX6baxX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX3xX13xX30xX2xX1exX13fxXcfxX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX68xXdxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXf8fxX1axXd9xX15xX16xX2xX67xXcxXcfxX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3fxX40xX41xX41xX2xX284xXfxXcxX4xX5xX2xX284xX30xX1xXfxX6xX2xX3xX3dxX15xX16xX2xX3xX1e8xX2xXcfxXdexXdxX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX1exX13fxXcfxX2xX63xX23xX15xX2xX67xX68xXdxX11dxX2xXbcxX2cxX15xX2xX1exX181xX3xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xXdxX13xXfxX30xX2xX55x2860xXcxX2xX1exX13fxXcfxX2xXdxX13xXcxX2xXdxX59xX105xX3xX2xXdxXcxX68xX1xX2xXdxX2cxXcxX2xXb1xXfxX63xX6xXcxXdxXfxX2xX3xX195xX5xX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX4xX39xX2xXcfxXcxX6xX6xX35xX15xXcxX3cxXfxX59xX6xXfxX11dxX3xX30xXcfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX41xX40xX2xXdxX13xX39xX15xX13xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX63xX5xX15xX2xX16xXcxX23xXcfxX2xX67xX13xX208xX30xX2xX3xX195xX5xX2xX1exX13fxXcfxX2xXdxX13xXcxX2xX63xX5xX30xX2xX16x9d87xXcfxX2xX15xX5xXcfxX2xX3xX5xX2xX6xX951xX2xX198xXfxXfxX284xX30xX2xXb5xX59xXfxXfxX15xX2xX99xX2xX16xXcxX23xXcfxX2xX67xX13xX208xX30xX2xX15xXe2xXcxX2xXdxXcxX68xX15xX16xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX13xX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xXbxX13xXfxX2xXa6xX30xXcxX3xXfxX2xX19fxX435xXa9xX2xX3xX1fbxX35xX2xXdxX13xX195xX2xX63xX1e8xX15xX16xX2xX3xX13xX39xX11cxX2xX1a7xX5xX63xX4xX30xX2xX154axX5xX15xX55xX30xX3cxX5xX4xXa9xX2xX15xX5xXcfxX2xX55xXcxX8cxX15xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xXac6xXcxXfxX16xX30xX2xXbcxX30xX15xXfxXdxX5xXa9xX2xX3cxX34xX15xX2xX1exX6dxX15xX16xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX63xX1e8xX15xX16xX2xX3xX13xX35xX11cxX600xX15xX2xXdxX50fxX15xX16xX2xX3cxX5a5xX2xX1exX4b0xX3xX13xX2xX12edxX4xX11cxXcfxX1xXcxX3xX2xX67dxXfxX59xX59xXcxX2x3044xX5xX4xX6xX13xX2xX844xXfxX15xX15xXcxX15xX16xX6xXa9xX2xX4xX35xX34xXdxX2xX6xX1axX2xX19fxX435xX2xX16xXf1xX3xX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX844xXcxXcfxXcfxX11cxX2xX12xX16xX35xX11cxX8cxX15xXa9xX2xX15xX13xXcxX68xX1xX2xX208xX15xX13xX2xX16xXcxX5xX2xX12xXcxX16xXfxX4xX2xXbcxX5xX59xX67xXfxX59xXa9xX2xX6xXdxX11cxX4xXcxX6xXdxX2xXbcxX59xX5xX55xX2xXb5xX30xX59xXfxX6xX67xXcxXa9xX2xX1exX1fbxX35xX2xX63xX68xX1xX2xX15xX16xX1axX1bxXcxX2xX12xX13xX34xXdxX2xXbcxX208xX15xX2xX19fxX5xX6xX5xX13xX5xX59xX35xX2xX19fxX30xX59xXcxXcfxX30xXdxX30xX2xX15xXe2xXcxX2xXdxXcxX68xX15xX16xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX2xX3xX13xX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xX347xX59xX30xX15xX2xX198xX13xXfxXbfaxXa9xX2xX15xX14xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xX3cxXcxX13fxX15xX2xX284xXcxX6xX5xX2xXa6xX5xX15xX55xXfxX59xX1xX35xXcfxX1xXa9xX2xX3cxX39xX2xX2fxX30xX5xX2xX13xX34xX35xX2xX2fxX30xX39xX15xX2xX3cxX3dxX2xX3fxX40xX41xX40xX2x72faxXcxXcfxXfxX15xX5xX2xX12xX5xX3cxX5xX59xX59xXfxXdxXfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xX12xX16xX30xX39xXcxX2xX59xX5xXa9xX2xX67xX13xX23xX15xX2xX16xXcxX208xX2xX3xX5fxX15xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX3xX13xX30xX2xXdxX13xXf8xX2xX6xXcxX15xX13xX2xX11cxX13fxX35xX2xXdxX13xXf8xX3xX13xX2xX63x83f9xX15xX16xX2xXdxX108xXdxX2xX3xX208xX2xX3xX23xX3xX2xXcfxX5xXcxX4xX2xX67xX13xX208xX2xX55xX446xX15xX16xX2xX3xX195xX5xX2xXcfxX3cdxX15xX13xXa9xX2xXcfxX4c4xXcxX2xXfxXcfxX5xXcxX4xX2xX3xX1e8xX2xXdxX13xX40dxX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX41xX40xX2xX4xX1fbxX15xX44xX15xX16xX39xX11cxX11dxX2xX12xX16xX1axX1bxXcxX2xX15xX13xX34xX15xX2xX1exX1axX16cxX3xX2xX15xX13xXcxX600xX35xX2xX4xX1axX16cxXdxX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX15xX13xX108xXdxX2xX6xX871xX2xX16xXcxX39xX15xX13xX2xXcfxX6dxXdxX2xXdxX108xXcfxX2xX3cxX189dxX2xXdxX59xX105xX3xX2xXdxXcxX68xX1xX2xX3cxX39xX30xX2xX3cxX5fxX15xX16xX2xXdxX59xX30xX15xX16xX11dxX2xX198xX13xX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX59xX3cdxX15xX13xX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX6xX871xX2xX67xX68xXdxX2xXdxX13xXdb6xX3xX2xX3cxX39xX30xX2xX6baxX16xX2xX6xX23xX15xX16xX2xXdxX13xX139xX2xX98xX2xX15xX16xX39xX11cxX2xX41xXf4xX99xX41xX3fxX99xX3fxX40xX41xX3fxX2xXdxX13xXfxX30xX2xX16xXcxX1bxX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXf8fxX40dxX2xX63xX3cdxX15xX13xX2xX3xX13xX181xX15xX2xX3xX13xX30xX2xXac6xXcxX8cxXcfxX2xX2fxX1axXd9xX15xX16xX2xXdxX59xX35xX11cxX2xX3xX34xX1xX2xXdxX2cxXcxX2xX1exX4b0xX5xX2xX3xX13xXa72xX2xX2e7xX2xX0xX5xX2xX13xX59xXfxXbfaxX8xX9xX13xXdxXdxX1xX2e7xX44xX44xXb1xXb1xXb1xX11dxXcfxXcxX6xX6xX35xX15xXcxX3cxXfxX59xX6xXfxX11dxX3xX30xXcfxX44xXcfxXfxXcfxX63xXfxX59xX6xX44xX1xX59xX30xXbfaxXcxX4xXfxX44xX6baxX324xX3fxX137xX40xX137xX44xX11cxXfxX5xX59xX2e7xX3fxX40xX41xX3fxX9xX11xX13xXdxXdxX1xX2e7xX44xX44xXb1xXb1xXb1xX11dxXcfxXcxX6xX6xX35xX15xXcxX3cxXfxX59xX6xXfxX11dxX3xX30xXcfxX44xXcfxXfxXcfxX63xXfxX59xX6xX44xX1xX59xX30xXbfaxXcxX4xXfxX44xX6baxX324xX3fxX137xX40xX137xX44xX11cxXfxX5xX59xX2e7xX3fxX40xX41xX3fxX0xX44xX5xX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbcxX30xX55xX11cxX9xX11xXf8fxX13fxXcfxX2xX3xX13xX35xX15xX16xX2xX67xX68xXdxX2xX3xX35xX6dxX3xX2xXdxX13xXcxX2xX6xX871xX2xX55xXcxX8cxX15xX2xX59xX5xX2xX3cxX39xX30xX2xXdxXf1xXcxX2xX41xXf4xX99xX41xX3fxX2xX89xXf3xX16xX2xX15xX16xX39xX11cxX2xX3fxX40xX99xX41xX3fxX99xX3fxX40xX41xX3fxX2xXdxX13xXfxX30xX2xX16xXcxX1bxX2xXa6xXcxX157xXdxX2xX12xX5xXcfxXa8xX11dxX0xX44xX1xX11xX0xX44xXdxX55xX11xX0xX44xXdxX59xX11xX0xX44xXdxX63xX30xX55xX11cxX11xX0xX44xXdxX5xX63xX4xXfxX11xX0xX44xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10dbxX35xXdxX13xX30xX59xX9xX11xX19fx6062xX198xX2xX19fxX347x6658xX12xX2xX89xXbxX13xXfxX30xX2xXb5xX4xX30xX63xX5xX4xX2xXbcxXfxX5xX35xXdxXcxXfxX6xX0xX44xX1xX11
MỘC MIÊN (Theo Global Beauties