Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng 05 bác sỹ đa khoa
Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2020 gồm 5 Bác sỹ đa khoa (hạng III) với hình thức xét tuyển.
562dx8d70x6cb1x822bx8a80xb3c3xc865xa75dx669fxX7xdca8xd1e6xeb4bx7e9cx8070xa2a2xX5x7152xXaxba7fxe63axd90ex9009xX1xX3x6fdcxXdxX14xX15xX3x751axX6xX3x7d93xX1x9f30xX6xX3xX1x7c96x6b56xX14xX15xX3xc3a5xdbe5xe1e3xX3x6b02xX26xX27xcf17xX15xX3xXexX26xX27x7451xX15xX3xd801xa471xX15xe1c1xX3xd6d1xd659xX3xbd3bxc9b1xX4xX3xX7xdb13xX3xe838xX6xX3xX20xX1xX22xX6xX0x8af4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8eaxX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX1x9da5xX15xX3exX3xX43xX44xX22xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xbc33xX4xX3xX27xX3xXexf0aexX3xX4axd975xXexX3xebd3xX3xX15xd14cxX2dxX3xebb4xX40xXb7xX40xX3xX3exb43cxX2dxX3xX41xX3xX13xX44xX4xX3xX7xX48xX3xX4axX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xcf1bxX1xdf3cxX15xX3exX3xXb1xXb1xXb1xc420xX3xX18xe86dxXdxX3xX1x922axX15xX1xX3xXexX1xXa5xX4xX3xf3a4xde14xXexX3xXexX26xX27xX38xX15x8e62xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXex7b09xX6xX5xXdxX3exX15xb22fxX3xX4xX10xX15xXexX10xa898xab6bxXaxX12xX13xe778x71b5xX61xX3x86f0xXb1xX126xX127xX3xX1dxab11xX3xf280xX61xdbd4xX130xX3xX61x590dxa74dxX126xX127xX3xX2bxa742xdfdbxX3xX2fxX138xX139x8988xX127xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX114xX6xX5xXdxX3exX15xX11axX3xX4xX10xX15xXexX10xX121xX122xXaxX12xXcxX61xbfbfxX127xaa72xX3xX13x88afxX134xX3xXcxX138xX139xbaf2xX127xX3x7e7bxb554xX127xX17bxX3xX13xX17exX2bxX3xaca8x74a1xX3xX1dx580fxXcxX3xXb1xX3xX127xe834xX13fxX3xXb7xX40xXb7xX40xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXcxX1x895fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX132xXabxX3xX1xX22xXd3xX4xX1xX3xX7xfc0cxX3xX2xX40x89d1x8fa3xX52xX132xX61xX114xX190xX139xXcxX3xX15xX3ex8ecdxX27xX3xXb7xXb7xX52xf3a0xX52xXb7xX40xXb7xX40xX3xX4xaa97xX6xX3xX190xed24xX3xX139xX3xXexXabxX3xX61xX1daxX3xXcx6fa7xX15xX1xX3xX18x5ac4xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX43xX44xX4xX3xX7xX48xX3xX15xXb4xX2dxX3xXb7xX40xXb7xX40xX122xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX1xX8bxX15xX3exX3xX43xX44xX22xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX27xX3xXexXabxX3xX4axXaexXexX3xXb1xX3xX15xXb4xX2dxX3xXb7xX40xXb7xX40xX3xX3exXbdxX2dxX3xX4xX44xX4xX3xX15xf5e5xXdxX3xX3bxX26xX15xX3exX3xX7xX6xX26xX11axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX2xXf3xX3xX12axf45fxX3xXexX121xfb50xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX5xX1daxX2dxX11axX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX13xX44xX4xX3xX7xX1f7xX3xX4axX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXd1xX1xXd3xX15xX3exX3xXb1xXb1xXb1xXdaxX11axX3xX40xX41xX3xX4xX1xe142xX3xXexXdxX32xX26xX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xXb7xXf3xX3xX190xX1caxX3xX5xa94dxXaexX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX4x8d24xX15xX3xXexX26xX27xX38xX15xX11axX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX3xX40xX41xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xf225xXf3xX3xX61xXe1xX15xX1xX3xXexX1xXa5xX4xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX11axX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX3xX2fxXebxXexX3xXexX26xX27xX38xX15xXf3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX1e0xXf3xX3xX127xX27dxXdxX3xX3bxX26xX15xX3exe1fexX3xXexXdxX32xX26xX3xX4xX1xX26xX2cxX15xX3b8xX3xX1xXbdxX3xX7x83dcxX3xXeaxXebxXexX3xXexX26xX27xX38xX15xX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXabxXexX3xX4axXb4xX15xX3exX3xXexX121xX32xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12x62baxX10xX43xX7xXdxXexX10xX11axX3xX1xXexXexXbxX11axX52xX52xX7xX22xX27xXexX10xXf3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX3exX22xX18xXf3xX18xX15xX52xX3xX13xX10xX15xX1xX18xXdxX10xX15xX4xX6xX2dxXeaxX26xX27xX10xX15xXf3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX3exX22xX18xXf3xX18xX15xXf3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX41xXf3xX3xXcxX1x783axXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xX15xX1xb3f9xX15xX3xX1xXbdxX3xX7xX3caxX3xX18xX1daxX3xXeaxXebxXexX3xXexX26xX27xX38xX15xX11axX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXcxX1xX46cxXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xX15xX1xX476xX15xX3xX1xXbdxX3xX7xX3caxX3xX5xX1daxX3xX364xX40xX3xX15xX3exX1daxX27xX3xX20xX38xX3xXex7963xX3xX15xX3exX1daxX27xX3xX364xX40xX52xX1cfxX52xXb7xX40xXb7xX40xX3xX4axXabxX15xX3xX1xXabxXexX3xX15xX3exX1daxX27xX3xXb7x6981xX52xX1cexX52xXb7xX40xXb7xX40xX3xXd1xXexX1xX26xX3xX15xX1xX476xX15xX3xX1xXbdxX3xX7xX3caxX3xXexX121xX22xX15xX3exX3xX3exXdxX46cxX3xX1xX1daxX15xX1xX3xX4xX1xX2aexX15xX1xX3b8xX3xX4xX44xX4xX3xX15xX3exX1daxX27xX3xX5xX1daxX2dxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX121xX22xX15xX3exX3xXexX26xX332xX15xXdaxXf3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXcxX1xX46cxXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xXeaxXebxXexX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX1b8xX3xX20xXdxXabxX15xX3xXexX4cexX3xX15xX3exX1daxX27xX3xXb7xX40xX52xf7ccxX52xXb7xX40xXb7xX40xX3xX4axXabxX15xX3xX15xX3exX1daxX27xX3xXb7xX576xX52xX576xX52xXb7xX40xXb7xX40xXf3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX1cfxXf3xX3xX1dxX2aaxX6xX3xX4axXdxX38xX2dxX3xX15xX1xX476xX15xX3xX1xXbdxX3xX7xX3caxX3xX18xX1daxX3xXeaxXebxXexX3xXexX26xX27xX38xX15xX11axX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX122xX3xX4axX2aaxX6xX3xX4xX1xX2f7xX11axX3xXcx9235xX3xX3bxc643xX15xX3xXbxX1xX1caxX3xX2xX40xX3b8xX3xXexX1xX2aaxX3xXexX121x8510xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xX114xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xX114xX3xX61xX1daxX3xXcxX1f7xX15xX1xXf3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX190xX1caxX3xX4axXdxX14xX15xX3xXexX1xX22xXd3xXdxX3xX5xXdxX32xX15xX3xX1xX14xX11axX3xX40xX4edxX1cexX1cfxXf3xX1e0xX1cexX1cexX1cexX40xX2xX122xX3xX40xX4edxX1cfxX41xXf3xXb7xX364xX2xX1cfxX2xX1cfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX0xXdxX2dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX26xX2dxX43xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xX3xXdxX2bxX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxea65xXdxX3bxXexX1xX11axX3xX1cfxXb7xX40xXbxXeaxX122xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX11axX3xX1e0xX2xX364xXbxXeaxX122xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXf3xX43xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX18xX15xX52xX15xX10xX6c7xX7xX52xXb7xX40xXb7xX1cexX52xX1cexX1cfxX3bxXb7xX2xX41xX364xX40xXb7xX40xXexX1cexX1cfxX364xX40xX4edxX5xX40xXf3xafd1xXbxX3ex5b2axX121xX9xX41xX40xX4edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX4xX3xX7xX48xX3xX4axX6xX3xX20xX1xX22xX6xXaxX3xX6c7xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX1cfxXb7xX40xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX1e0xX2xX364xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX114xX6xX5xXdxX3exX15xX11axX3xX121xXdxX3exX1xXexX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX17bxXdxX44xX2dxX3xX4axX1caxX4xX11axX3xX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX114xX6xX5xXdxX3exX15xX11axX3xX121xXdxX3exX1xXexX122xXaxX12xX0xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12x8efcxX1xX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13fxXdxX15xX1xX0xX52xX7xXexX121xX22xX15xX3exX12xX0xX52xXbxX12