Đường sắt công bố 2 số điện thoại đường dây nóng ATGT dịp Tết
Cục Đường sắt VN công bố 2 số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh của người dân về ATGT dịp Tết.
cc5bxffefx12ab6x13827x14e51xdcb5x10358xdd6ex12bc5xX7x14c70x10a17x13f6bx153b6x11f6ax127ebxX5x11b8exXaxe81bxe99ax11304x117b4xf2bfx1032bxX3xX7x10abbxXexX3xX4x13d55xX16xX17xX3x1571bx11cd6xX3x10716xX3xX7xX23xX3x149bexXdx15cfdxX16xX3xXexX1x146a7x135dcxXdxX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xf0e7x108c1x12e05xX3xX16x10a53xX16xX17xX3x105a7xXcx15a67xXcxX3xX3bx1529axXbxX3xXcx11954xXexX0x10d0cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1baxX10xX6xX3bxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5xXdxX16xX10x12398xX1xX10xXdxX17xX1xXex135b6xX3xX25xfae0xXbx11aa5xfd5axXaxX12x1453ex10a48xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3x15b8dx12a9dxX3xX4xX1exX16xX17xX3xX22xX23xX3xX25xX3xX7xX23xX3xX2axXdxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX16xX40xX16xX17xX3xX16xX1xd992xX16xX3xXbxX1xffa3xX16xX3x10866xX16xX1xX3xX4xe059xX6xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX3bxX3cxX16xX3xe792x158bdxX3xX44xXcxX46xXcxX3xX3bxX4axXbxX3xXcxX4exXex128ccxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax12da3xX6xf505xX17xXdxX16xX78xX3xX25xXbxX7dxX3xX6xe378xXexX31xX7exX3x107fexXdxX3bxXexX1xX78xX3x12e13xX7bx1077fxXbxX7dxX7exXaxX12xX0xXexX22xX31xX3bxX3dxX12xX0xXexXf9xX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX3bxXexX1xX78xX3xd2e5x123b8xX112xXbxX7dxX7exXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda60xX31xX3bxX3dxXaxX12xX0xXdxXf7xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX104xX31xX16xX17xX3xX7xX6xXexX3xX4xX31xX16xX17xX3xX22xX31xX3xX25xX3xX7xX31xX3xX3bxXdxX10xX16xX3xXexX1xX31xX6xXdxX3xX3bxX104xX31xX16xX17xX3xX3bxX6xX3dxX3xX16xX31xX16xX17xX3xX6xXexX17xXexX3xX3bxXdxXbxX3xXexX10xXexXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe4xX22xX6xX31xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe4xXd5xX16xX51xX16xX10xX109xX7xX51xX2x158efxX7bx13458xX51xX2xX7bxX110xX3bxX112xX7bxf61bxXexX1b3xX2xX110xX1bdxX5xX7bxXe4x1380bxXbxX17xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX3bxX12xX0xX51xXexXf9xX12xX0xXexXf9xX12xX0xXexX3bxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX3bxXexX1xX78xX3xX135xX136xX112xXbxX7dxX7exXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX31xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX7dxXexX71xX6xX5xXdxX17xX16xX78xX3xX1c6xX104xX7xXexXdx1391cxX3dxX7exXaxX12xX81xX82xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX8fxX90xX3xXd5x15319xX6xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX22xX23xX3xX25xX3xX7xX23xX3xX2axXdxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX16xX40xX16xX17xX3xX2axd378xX3xXexXdxX4exXbxX3xX16xX1xXbbxX16xX3xXbxX1xXc0xX16xX3xXc3xX16xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX3bxX3cxX16xX3xXd5xXd6xX3xX44xXcxX46xXcxX3xX3bxX4axXbxX3xXcxX4exXexX3xX71xX3xf882x12c15xX16xX1xX3xXf7xXdxX16xX1xX3xX1x157d0xX6xef95xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX3bxX12xX0xX51xXexXf9xX12xX0xX51xXexX22xX31xX3bxX3dxX12xX0xX51xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX31xX3bxX3dxXaxX12xX81xX82xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX8fxX90xX3xX4xX1xX31xX3xX22xXdxX4exXex130a3xX3xX16xX1x13f78xX16xX17xX3xXbxX1xXc0xX16xX3xXc3xX16xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX3bxX3cxX16xX3xXd5xXd6xX3xXexe627xX16xX1xX3xX1xX315xX16xX1xX3xXexXf9xXbbxXexX3xXex13b69xX3xX44xXcxX46xXcxX3xX7dxXc0xX3dxX3xXf9xX6xX3xXexXf9xX31xX16xX17xX3xX3bxX4axXbxX3xXcxX4exXexX2f2xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX3bxX3cxX16xX2f2xX3xX1x15d22xX16xX1xX3x1016bxX1xXc3xX4xX1xX3xX4xX40xX3xXexX1xX267xX3xX5xXdxee88xX16xX3xX1xX2cxX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xXc3xX4xX3xX7xX23xX3xX2axXdxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xXdxX78xX3xX2xX110xX1b3xX110xXe4xX110xX25xX112xX112xX135xX1b3xX3xXd5xX34dxX3xX2xX110xX110xX1bdxXe4xX136xX110xX112xX1b3xXe4xX1b3xX135xX7bxXe4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX31xX3bxX3dxXaxX12xX81xX82xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX8fxX90xX3xX2axXd6xX3xX16xX17xX1xX4axX3xXcx15bdaxX16xX17xX3xX81xX1exX16xX17xX3xXexX3dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX8fxX90xX3xXexXf9xXdxX267xX16xX3xX351xX1xX6xXdxX3xX7xX23xX3xX2axXdxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX16xX40xX16xX17xX3xXexXf9xX360xX16xX3xX2axX4exX16xX3xX4xXc3xX4xX3xX16xX1xX34dxX3xX17xX6xX2f2xX3xX4xXc3xX4xX3xX2axX31xX34dxX16xX3xXexX34dxX104xX2f2xX3xX2axXdxX267xXf7xX3xX17xXdxX6xX31xX3xX4xX1axXexX3xX4xX40xX3xX22xX23xX3xXexXf9x12e1axX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX4xXc0xX16xX1xX3xX17xXdxf451xXdxX3xX6xX16xX3xXexX31xX34dxX16xXe4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX31xX3bxX3dxXaxX12xXcxXf9xX14xX453xX4xX3xX2axX40xX2f2xX3xec9fxX3dxX3xX22xX6xX16xX3xX44xXcxX46xXcxX3x11685xX104xX23xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4x11801xX16xX17xX3xX2ax14aa0xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX22xX23xX3xX2xX2xX3xX7xX23xX3xX2axXdxX2cxX16xX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX16xX40xX16xX17xX3xXbxX1xX82xX4xX3xXd5xX82xX3xXexXdxX4exXbxX3xX16xX1xXbbxX16xX2f2xX3xX7dx145a0xX3xX5xe986xX3xX16xX1xX2f6xX16xX17xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXbxX1xXc0xX16xX3xXc3xX16xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX16xX17xX14xX15xXdxX3xX3bxX3cxX16xX3xXd5xXd6xX3xXexX315xX16xX1xX3xX1xX315xX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexX31xX34dxX16xX3xX17xXdxX6xX31xX3xXexX1xX1exX16xX17xX2f2xX3xX1xX31xX32xXexX3xX2ax128e6xX16xX17xX3xX351xXdxX16xX1xX3xX3bxX31xX6xX16xX1xX3xXd5xXbbxX16xX3xXexXc0xXdxX3xX1xX34dxX16xX1xX3xX351xX1xXc3xX4xX1xX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX22xX529xX2f2xX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX2f2xX3xX2axX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xXc8xX3dxX3xX16xX529xXdxX3xX2axX4axX6xX2f2xX3xX1xX34dxX16xX17xX3xX351xX1xX1exX16xX17xX3xX3bxX4axXbxX3xXcxX4exXexX3xX13xXdxX16xX1xX3x12fa3xXbbxX104xX2f2xX3x101ffx142e2xX3xX1xX529xXdxX3xd88bxX104xX3cxX16xX3xX25xX7bxX2xX1b3xXe4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153ebxX31xX104xXf9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX148xXc3xX31xX3xX46xXdxX6xX31xX3xXexX1xX1exX16xX17xX0xX51xXbxX12