Đấu giá quyền sử dụng đất ở TP Hà Tĩnh
Đất xóm Liên Hà (Thạch Hạ). Diện tích: 294,7 m2 Giá khởi điểm: 420.000.000 đồng; Diện tích: 514,8 m2 (trong đó đất ở: 358,8m2; đất vườn 156 m2). Giá khởi điểm: 730.000.000 đồng. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là nhà làm việc 4 tầng, diện tích 862,2 m2 khối 18 phường Bắc Hà. Giá khởi điểm: 5.310.000.000 đồng
318ax8468x89b6x4726x3919x5ba5x4501xb27ax8ed5xX7x69aex88b4x642cx3fdcxb851x4012xX5x72bcxXax5079x8e64xc2e9xb23axX3x5628xXdx5835xX3x5b65xX15x6846x7f3fx4796xX3xX7x7c6axX3x88d7x4ad5xX1fxX17xX3xc158xX14xXexX3xada5xX3xXcx3a99xX3x7f63x4062xX3xXcxbd2bxX1fxX1xX0xad32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX24xXaxX12xX13xX14xXexX3x354fx644cx558bxX3xae1bxXdx443dxX1fxX3xX32xX33xX3x822exXcxX1x9190xX4xX1xX3xX32xX62x5126x3abexX3x3fbbxXdx856axX1fxX3xXex8856xX4xX1x75acxX3x9e08x6f65x6d40x9bc8x89bdxX3xX55xX76xX3x578dxXdxX19xX3xaebdxX1xX2dxXdxX3xX29xXdxc294xX55xX74xX3xX78xX76x63d7xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29x6394xX1fxX17x5c41xX3xX6bxXdxX6dxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX74xX3x3a56xX2xX78xX79x99b6xX3xX55xX76xX3xX5fxXex720dx7199xX1fxX17xX3xX29xX54xX3xX29xX14xXexX3xX2dxX74xX3x5326xXabxXafxX79xXafxX55xX76xX9exX3xX29xX14xXexX3xbbe2x9b0cx3af8xX1fxX3xX2xXabx875axX3xX55xX76xX68xX69xX3xX7fxXdxX19xX3xX83xX1xX2dxXdxX3xX29xXdxX8axX55xX74xX3xX7axXc5xX90xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29xX9bxX1fxX17xX69xX3x8333xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xXd2xX33xX3xXexX33xXdxX3xX7x4551xX1fxX3xX17x84c3xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xXd2x934bxXdxX3xX29xX14xXexX3xX5xX33xX3xX1fxX1xX33xX3xX5xX33xX55xX3xXd2xXdxX6dxX4xX3xX78xX3xXex6e79xX1fxX17xX79xX3xX24xXdxX6dxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX3xXafxXd9xX76xX79xX76xX3xX55xX76xX3xX83xX1x5d0dxXdxX3xX2xXafxX3xXbxX1xXd3xXd4xX1fxX17xX3x73ffxX11fxX4xX3xX32xX33xX69xX3xX7fxXdxX19xX3xX83xX1xX2dxXdxX3xX29xXdxX8axX55xX74xX3xXabxX69xXc5xX2xX90xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29xX9bxX1fxX17xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXex9ec5xX6xX5xXdxX17xX1fxX74xX3xX4xX10xX1fxXexX10xXb6xX9exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xXcxX32x9ed7x4122xX7fxX3xX169x3dffxc262xX3xX169xX1caxX1c6xX3xX13x543ex8af6xX3xX7fxa65cxX1caxX3xXcx6f78xX1d6xX3x8d3ex488bxX1c6xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX53xXexX1a4xX6xX5xXdxX17xX1fxX74xX3xX4xX10xX1fxXexX10xXb6xX9exXaxX12x4b72xX1c5xX1c6xX7fxX3xXcx4ab5xX3xXcxX1c6xX32xX32xX3xX169xX1caxX1c6xX3xX13xX1d2xX1d3xX3xX7fxX1d6xX1caxX3xXcxX1daxX1d6xX3xX1ddxX1dexX1c6xX3xX1ddx4b95xX3xX2xX3xX32xX1daxX3xXcxc2c3xX1c6xX32xX3xX169xX1caxX1c6xX74xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX2xX69xX3xX101xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xXexX1xX10xXb7xX3xX17xXdxX14xX1dxX3xX4xX1xaa37xX1fxX17xX3xX1fxX1x7b31xX1fxX3xX7xX15cxX3x3ecexX32xX3xX77xX76xXc5xX76xXafxX77xX79xX3xX24xXdxX6dxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX3xX76xX77xX78xX79xX7axX3xX55xX76xX79xX3xX55xX6xX1fxX17xX3xXexX59xX1fxX3x7d7cxX1fxX17xX3xXcxXb6xXd3x6176xX1fxX17xX3xX6bxX15xX1dxX3xX1c6xXdxX6dxX55xX3xXd2xX33xX3x8fa4xX33xX3xX57xX59xX3xXcxX1x6dffxX3xX57x7d3dxX3xXexX62xXdxX3xX53xX54xX55xX3xX57xXdxX59xX1fxX3xX32xX33xX79xX3xX53x82d2xX3xXcxX1xX62xX4xX1xX3xX32xX62xX79xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX15cxX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX79xX3xXex3b8cxX1fxX1xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX69xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX7fxXdxX19xX3xX83xX1xX2dxXdxX3xX29xXdxX8axX55xX74xX3xX78xX76xX90xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29xX9bxX1fxX17xX3xX5fxX169xX15cxX1fxX3xXexXb6x45b3xX55xX3xX1xX6xXdxX3xX55xXd3xX2a6xXdxX3xXexXb6xXdxX6dxX15xX3xX29xX9bxX1fxX17xX68xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX76xX69xX3xX101xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xXexX1xX10xXb7xX3xX17xXdxX14xX1dxX3xX4xX1xX26bxX1fxX17xX3xX1fxX1xX271xX1fxX3xX7xX15cxX3xX277xX7fxX3xX90xX77xX7axXabxX2xX76xX79xX3xX24xXdxX6dxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX3xXabxX2xX78xX79xXafxX3xX55xX76xX3xX5fxXexXb6xXb7xX1fxX17xX3xX29xX54xX3xX29xX14xXexX3xX2dxX74xX3xXc5xXabxXafxX79xXafxX55xX76xX9exX3xX29xX14xXexX3xXd2xXd3xXd4xX1fxX3xX2xXabxXd9xX3xX55xX76xX68xX79xX3xX55xX6xX1fxX17xX3xXexX59xX1fxX3xX29fxX1fxX17xX3xXcxXb6xXd3xX2a6xX1fxX17xX3xX6bxX15xX1dxX3xX1c6xXdxX6dxX55xX3xXd2xX33xX3xX2b6xX33xX3xX57xX59xX3xXcxX1xX2bexX3xX57xX2c1xX3xXexX62xXdxX3xX53xX54xX55xX3xX57xXdxX59xX1fxX3xX32xX33xX79xX3xX53xX2d5xX3xXcxX1xX62xX4xX1xX3xX32xX62xX79xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX15cxX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX79xX3xXexX2f5xX1fxX1xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX69xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX7fxXdxX19xX3xX83xX1xX2dxXdxX3xX29xXdxX8axX55xX74xX3xX7axXc5xX90xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29xX9bxX1fxX17xX3xX5fxX169xX11bxX1dxX3xXexXb6xX33dxX55xX3xX2b6xX6xX3xX55xXd3xX2a6xXdxX3xXexXb6xXdxX6dxX15xX3xX29xX9bxX1fxX17xX68xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xXc5xX69xX3xX101xX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xXd2xX33xX3xXexX33xXdxX3xX7xX11bxX1fxX3xX17xX11fxX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xXd2xX128xXdxX3xX29xX14xXexX3xX5xX33xX3xX1fxX1xX33xX3xX5xX33xX55xX3xXd2xXdxX6dxX4xX3xX78xX3xXexX142xX1fxX17xX79xX3xX24xXdxX6dxX1fxX3xXexX71xX4xX1xX3xXafxXd9xX76xX79xX76xX3xX55xX76xX79xX3xXexX1xX10xXb7xX3xX17xXdxX14xX1dxX3xX4xX1xX26bxX1fxX17xX3xX1fxX1xX271xX1fxX3xX1bxX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xX7xX15cxX3xX277x9e1fxX3xXc5xXd9xX77xX2xX77xX2xX3xX55xX6xX1fxX17xX3xXexX59xX1fxX3xX29fxX1fxX17xX3xXcxXb6xXd3xX2a6xX1fxX17xX3xX6bxX15xX1dxX3xX1c6xXdxX6dxX55xX3xXd2xX33xX3xX2b6xX33xX3xX57xX59xX3xXcxX1xX2bexX3xX57xX2c1xX3xXexX62xXdxX3xX83xX1xX15cxXdxX3xX2xXafxX3xX5fxX1fxX33xX1dxX3xX83xX1xX15cxXdxX3xX2xX76xX68xX3xXbxX1xXd3xXd4xX1fxX17xX3xX169xX11fxX4xX3xX32xX33xX79xX3xXcxX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX15cxX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX79xX3xXcxX2f5xX1fxX1xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX69xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX7fxXdxX19xX3xX83xX1xX2dxXdxX3xX29xXdxX8axX55xX74xX3xXabxX69xXc5xX2xX90xX69xX90xX90xX90xX69xX90xX90xX90xX3xX29xX9bxX1fxX17xX3xX5fxX1c6xX33dxX55xX3xXexac6dxX3xX2b6xX6xX3xXexXb6xX33dxX55xX3xX55xXd3xX2a6xXdxX3xXexXb6xXdxX6dxX15xX3xX29xX9bxX1fxX17xX3xX4xX1x36e7xX1fxX68xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xXcxX1xXd4xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX2b6xX19xX1fxX3xX1xX9bxX3xX7xX2a6xX79xX3xX29xX33dxX1fxX17xX3xX83xX2c1xX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXd2xX33xX3xX1fx7e71xXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX83xX2c1xX3xX1bxX15x639fxX3xXex4c8bxX3xX1fxX17xX33xX1dxX3xXexX1xX29fxX1fxX17xX3xX2b6xX19xXb7xX3xX29x8a63xX1fxX3xX1xX67exXexX3xX2xX7axX1xX3xX1fxX17xX33xX1dxX3xX2xX7axX3axX2xX2xX3axX76xX90xX2xXabxX3xXexX62xXdxX3xX203xX29fxX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX1c6xX32xX32xX3xX169xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX33xXdxX3xX7xX11bxX1fxX3xX7xX11bxX1fxX3xX7xX15cxX3xX2xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX69xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xXcx61a2xX3xX4xX1xX26bxX4xX3xX2b6xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX24x574exX3xX83xXdxX67exX1fxX74xX3xXafxX1xXc5xX90x49dfxX3xX1fxX17xX33xX1dxX3xX2xX77xX3axX2xX2xX3axX76xX90xX2xXabxX3xXexX62xXdxX3xXexXb6xX25xX3xX7xX2dxX3xX203xX29fxX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX1c6xX32xX32xX3xX169xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX33xXdxX3xX7xX11bxX1fxX3xX7xX15cxX3xX2xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX69xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xc12exX71xX1fxX1xX3xX55xXd4xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX6e5xX3xX4xX1xX26bxX4xX79xX3xX4xX19xX3xX1fxX1x9c67xX1fxX3xX4xX54xX3xX1fxX1xX15xX3xX4xX142xX15xX3xX29xX67exX1fxX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX53ax561cxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX67exXexX3xX53xXdxX1fxX3xX5xXdxX59xX1fxX3xX1xX6dxX74xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX1a4xX3xX1c6xX17xX780xX1fxX3xX1xX33xX1fxX17xX3xXcxX53axX203xX30xX3xX1c6xX17xXb7xX62xXdxX3xXexX1xXd3xX2a6xX1fxX17xX3x7139xXdxX6dxXexX3xX1c6xX6xX55xX3xX1a4xX3xX203xX1xXdxX3xX1fxX1xX19xX1fxX1xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX1a4xX3xX203xX29fxX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX1c6xX32xX32xX3xX169xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX33xXdxX3xX7xX11bxX1fxX3xX7xX15cxX3xX2xX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX1ddxX15cxX3xX76xX7axXafxX3xX29xXd3xXd4xX1fxX17xX3xX1c6xX17xX15xX1dx600cxX1fxX3xX6bxX15xX3xX1a4xX3xXbxX1xXd3xXd4xX1fxX17xX3xX1c6xX17xX15xX1dxX889xX1fxX3xX6bxX15xX3xX1a4xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX15cxX3xX32xX33xX3xXcxX36xX1fxX1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX13xXcxX74xX3xX90xXc5xX77xXd9xX69xX76xXabxX7axX2xX78xX7axX3xX1xXb7x3321xX4xX3xX90xX77xX2xX76xX69xXafxX77xX77xX69xX90xX76xX78xX9exX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12x9f15xX10xX2b6xX74xX3xX24xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX69xXd2xX1fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXb7xX24xX1dxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXb6xX10x3b70xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX55xX17xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX69xX2b6xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX69xXd2xX1fxX3axX1fxX10xaa27xX7xX3axX2xXabxX78xX76xX3axX7axXd9xX24xX76xX90xXafxXabxX76xX90xX90xXexX77xX76xXc5xXc5xX76xX5xX90xX69x65e0xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb7xX1d6xX55xX6xX17xX10xX3xX24xXexX1xX15xX55xX2b6xX3xX24xX1xXdxX24xX10xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX15xXexX1xXb7xXb6xXaxX12xX7fxXdxX19xX55xX3xX29xX15cxX4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX15xXexX1xXb7xXb6xXaxX12xXcxXb6xX142xX1fxX3xX803xXdxX67exXexX3xX1c6xX17xX7b8xX4xX0xX3axXbxX12
Trần Viết Ngọc