Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc
(Baohatinh.vn) - Chiều 25/6, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công huyện.
259x6b24xffdx25ddx8456x56f7x7516x2f32x2557xX7x7bb8x44ccx1ac4x8695x35e7x3a77xX5x31ddxXax3235x3820xX1xX6xXdxX3xXex50b7x50dx4870x1ed3x4114xX3xXcxX19x8824xX1cxX1dxX3xXex2161x338exX3x53adx7ee8xX1cxX1xX3xX4xX1x6264xX1cxX1xX3xX4x3582xX1cxX1dxX3xX1xX21x5b57x1308xX1cxX3x928xX6xX1cxX3x62bx4006xX4xX0x8419xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x86a7xXaxX12xX3fxX1xXdx11acxX21xX3x59f6x7756xX47x5320x22fbxX3x2ce7x17cbx3050x8911xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xX3x7a74xX29xX2axX3xXcxe1fxX1cxX1x5883xX3xXex2088xX3xX4xX1x345dxX4xX3x1261xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxc50xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69x69d7xX59xX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXax2f38xXdxX59xXexX1x91cxX3xX65xX2x43eexXbx62eex455bxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexXf7xX3xXfbxX2x8f3xXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX47xX47xXdxXb8x5c57xX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb8x81exX1cxX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2x823bxX62xX65xX47xX2xX62xX131xX59xX2xX2xX65xX2xX2xX2xX65xXex5122xX141xX63x3395xX5xX62x6c1xXdxX27xX1dxX147xX10axX10axX65xX144xXb8xe71xXbxX1dx49d4xX19xX9xX141xX2xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX43x2172xX3xX4x7e85xXexX3xX11ex832xX1cxX1dxX3xX8dxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xXc9xX59xX3bxXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xX3x20b5xX1ax5377xX4xX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xX5x1efdxXbxX3xXexX1xX10xXc9xX3x74e4xX21xX3bx796xXexX3xX22cx6140xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX2axX3bxX3xX2xX144xXfbxX10axX47xX240x422axX147xX68xX69xX6axX6bxX3xX1cxX1dxX2axX3bxX3xX141xX47xX63xX47xX62xX10axX2xX131xX3xX4x5f82xX6xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xXex4910xX1cxX1xX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX66xX3xXexX19x2126xX4xX3xXexX1xX21xX44xX4xX3x6d89xX1b8xX1cxX3xXbxX1x2939xX1cxX1dxX3xX29xX256xX6axX6bxX3xX128xX2axX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXfexX3xX4xX1xX247xX21xX3xX7xX284xX3xX4xX1xX275xX3xX22cx1ad6xXc9xX66xX3xX22cxXdxX5fxX21xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xXexX19xX284xX4xX3xXexXdxX243xXbxX3xX4xX26cxX6xX3xX3fxX1xX26cxX3xXexX247xX4xX1xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXb8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xXc9xX59xX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xX3xX59xXexX1xX21xX27xX11exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX59xXexX1xXf7xX3xX65xX2xXfbxXbxXfdxXfexX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexXf7xX3xXfbxX2xX10axXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX47xX47xXdxXb8xX11exX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb8xX128xX1cxX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2xX131xX62xX65xX47xX2xX62xX131xX59xX2xX2xX65xX2xX2xXfbxX2xXexX131xXfbxX63xX62xX5xX63xX147xXdxX27xX1dxX147xX10axX10axX141xX62xXb8xX151xXbxX1dxX154xX19xX9xXfbxX141xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX147xX6xX5xXdxX1dxX1cxXf7xX3xX151xX21xX7xXexXdx49d1xX3bxXfexXaxX12xX256xX2b8xXdxX3xX11exXdx2675xX21xX3xXexX1xX6xX27xX3x4acxX21xX6xX1cxX3xX1cxX1bxXdxX3xX1dxXdxX6xXc9xX3xX59xX247xX4xX1xX3xX1x7adbxX3xX7xX1bxX3xXexX1xX26cxX3xXexc52xX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xXexX2b8xXdxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xXc9xX59xX3bxXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX4x992xX3xX1cxX1xXdxX3cxX27xX3xX128xX42fxX3xXfdxX26xX3bxX3xX59xX284xX1cxX1dxX3xX8dxX243xX3xX1xXc9xX2b8xX4xX1xX3xX1xXc9xX2b8xXexX3xX22cxX44xX1cxX1dxX3xX1xX2axX1cxX1dxX3xX1cxX1b8xX27xX3xX4xX26cxX6xX3xX22cxX1bxX1cxX3xX128xX247xX3xXexX19x7ee0xX1cxX1xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXbxX1x818axX3xX59xX21xX3bxX3cxXexX3xX128xX2axX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXexX1xX284xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxXfexX3xXexXdxX243xXbxX3xX1cxX1xX238xX1cxX66xX3xX1xX1ax1688xX1cxX1dxX3xX59x3718xX1cxX66xX3xXbxX1x5581xXdxX3xX1xX22exXbxX3xX1dxXdx4c4dxXdxX3xX411xX21xX3bxX243xXexX3xX1xX425xX3xX7xX1bxX3xX128xX2axX3xXexX19xX515xX3xX8dxX243xXexX3xX411xX21xX515xX3xX1xX425xX3xX7xX1bxX66xX3xXexX1xX26cxX3xXexX42fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX1xXc9xX3xX4x39f4xX3xX1cxX1xX26xX1cxX66xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xXfexX3xX8dxXdxX409xX27xX3xXexX19xX6xX66xX3xXexX1xX10xXc9xX3xX59x1f6bxXdxX66xX3xX1dxXdxX552xX27xX3xX7xX552xXexX66xX3xXfdx53faxX3xX5xf49xX3xX8dxXdxX243xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX247xX3xX128xXdxX3cxX4xX3xX1dxXdxX515xXdxX3xX411xX21xX3bxX243xXexX3xX4xX552xX4xX3xXexX1xX26cxX3xXexX42fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX26cxX6xX3xX4xX552xX4xX3xX4xX1bxX3xX411xX21xX6xX1cxX66xX3xX22cxX1bxX1cxX3xX128xX247xXfexX3xXexX1xX10xXc9xX3xX59xX573xXdxX66xX3xX22cxX35xX1cxX3xX22cxX50cxX4xX3xX4xX552xX1cxX3xX11exX44xX66xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX1xX8axX4xX66xX3xX128xXdxX4d6xX1cxX3xX4xX1xX8axX4xX3xX5xX2axX27xX3xX128xXdxX3cxX4xX3xXexX2b8xXdxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xXfexX3xXexXdxX243xXbxX3xX1cxX1xX238xX1cxX66xX3xXfdxX582xX3xX5xX585xX3xX1xXc9x3497xX4xX3xX11exX552xXc9xX3xX4xX552xXc9xX3xX4xX1bxX3xX411xX21xX6xX1cxX3xXexX1x32cbxX27xX3xX411xX21xX3bxX5fxX1cxX3xX1cxX1x4c4fxX1cxX1dxX3xXbxX1xX515xX1cxX3xX552xX1cxX1xX66xX3xX8dxXdxX243xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX247xX3xX5xXdxX4d6xX1cxX3xX411xX21xX6xX1cxX3xX22cxX243xX1cxX3xX128xXdxX3cxX4xX3xX1dxXdxX515xXdxX3xX411xX21xX3bxX243xXexX3xXexX1xX26cxX3xXexX42fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xXb8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xXc9xX59xX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX147xX6xX5xXdxX1dxX1cxXf7xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX19xXfexXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX59xXexX1xXf7xX3xX65xX2xX63xXbxXfdxXfexX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexXf7xX3xXfbxX2xX10axXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX47xX47xXdxXb8xX11exX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb8xX128xX1cxX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2xX131xX62xX65xX47xX2xX10axX65xX59xX2xX2xX65xX62xX10axX2xX131xXexX63xX2xX63xX62xX5xX144xX147xXdxX27xX1dxX147xX10axX10axX131xX2xXb8xX151xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xXc9xX59xX3bxXaxX12xX28dxXdxX3cxX4xX3xX22cxX1axX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xX3xX22cxXdxX3xX128xX2axXc9xX3xX1xXc9xX2b8xXexX3xX22cxX44xX1cxX1dxX3xX1dxXdx3469xXbxX3xX1cxX1xX26xX1cxX3xX59xX26xX1cxX3xX128xX2axX3xX4xX552xX4xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXexX19xX4d6xX1cxX3xX22cxX247xX6xX3xX11exX2axX1cxX3xXexX1xX21xX238xX1cxX3xX5xX22exXdxX3xXexX19xXc9xX1cxX1dxX3xX128xXdxX3cxX4xX3xXexX1xX284xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX552xX4xX3xX1dxXdxX6xXc9xX3xX59xX247xX4xX1xX66xX3xX1dxX488xXbxX3xXbxX1x4b83xX1cxX3xX5xX2axX27xX3xXexX1b8xX1cxX1dxX3xX7xX284xX3xX1xX2axXdxX3xX5xX293xX1cxX1dxX3xX4xX26cxX6xX3xX1cxX1dxX1ax4424xXdxX3xX59xX26xX1cxX3xX22cxX50cxXdxX3xX128xX501xXdxX3xX4xX552xX4xX3xX4xX1bxX3xX411xX21xX6xX1cxX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX6axX1xX2axX3xX1cxX1axX501xX4xX3xXexX19xXc9xX1cxX1dxX3xX128xXdxX3cxX4xX3xX1dxXdxX515xXdxX3xX411xX21xX3bxX243xXexX3xX4xX552xX4xX3xXexX1xX26cxX3xXexX42fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xXb8xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX19xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX147xXexX1xX21xX27xX11exX147xX6xX1cxX59xX147xX7xX6xXbxXc9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28dxXdxX59xX10xXc9xXf7xX3xX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXcx41e3xX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX411xX21xX3bxX10xX1cxX47xX128xXdxX59xX10xXc9xX147xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xXexXbxX147xX1xX6xX147xXexXdxX1cxX1xX47xX2xX63xX62xX141xX65xXfbxXb8xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX47xX27xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX62xX10axX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2xX131xX2xX65xX47xX2xX10axX65xX59xX2xX2xX144xXfbxX131xX144xX63xXexX65xX62xXfbxX2xX5xX10axXb8xX151xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX128xX12xX0xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28dxXdxX59xX10xXc9xXf7xX3xX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXcxX930xX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX411xX21xX3bxX10xX1cxX47xX128xXdxX59xX10xXc9xX147xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xXexXbxX147xX1xX6xX147xXexXdxX1cxX1xX47xX2xX63xX62xX141xX65xXfbxXb8xX1xXexX27xXaxX12xX28dxXdxX59xX10xXc9xXf7xX3xX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXcxX930xX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12x51cexX6xX21xX3xX1dxX83exX1cxX3xX62xX3xXexX21xX83exX1cxX3xX1xXc9xX2b8xXexX3xX22cxX44xX1cxX1dxX3xXexX1xX582xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxX27xX66xX3xX7xX552xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX3bxX3xX7bxX2xX65xX47xXfbxX83xX66xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xXbxX1xX50cxX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xXexX1xX8axX4xX3xX5xX2axX27xX3xX5xX1b1xX3xX8dxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xXbxX1xX50cxX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX3xX7bxX7xX50cxX3xX2xX2xX66xX3xX22cxX1axX85dxX1cxX1dxX3xX6axX1dxX21xX3bxX1b1xX1cxX3xX3fxX35xX1cxX1dxX3xXcxX19xX8axX66xX3xXcxX930xX3xX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX83xXb8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX128xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX6axX1dxX1xXdxX3x330bxX21xX26xX1cxXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xXexX19xXdxX47xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xX1xX21xX3bxX10xX1cxX147xX1cxX1dxX1xXdxX147xXfdxX21xX6xX1cxX47xX2xXfbxX131xX62xX2xX63xXb8xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX47xX27xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX62xX10axX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2xX131xX10axX63xX47xX141xX141xX59xX2xX2xX10axX10ax3d63xX2xXfbxXexX62xX10axX62xX10axX5xX2xXb8xX151xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX128xX12xX0xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX6axX1dxX1xXdxX3xXc12xX21xX26xX1cxXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xXexX19xXdxX47xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xX1xX21xX3bxX10xX1cxX147xX1cxX1dxX1xXdxX147xXfdxX21xX6xX1cxX47xX2xXfbxX131xX62xX2xX63xXb8xX1xXexX27xXaxX12xX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX6axX1dxX1xXdxX3xXc12xX21xX26xX1cxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXb02xX552xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX3bxX3xX7bxX62xXc91xX47xX2xX83xX66xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX6axX1dxX1xXdxX3xXc12xX21xX26xX1cxX3xX5xXc9xX1cxX1dxX3xXexX19x4d8fxX1cxX1dxX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xX5xX1b1xX3xX8dxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX6axX1dxX1xXdxX3xXc12xX21xX26xX1cxX3xX7bxX29xX2axX3xXcxX80xX1cxX1xX83xXb8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX128xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXcxX1xX2b8xX4xX1xX3xX29xX2axXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xXexX19xXdxX47xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xX1xX21xX3bxX10xX1cxX147xXexX1xX6xX4xX1xX147xX1xX6xX47xX2xXfbxX63xX141xX10axXc91xXb8xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX47xX27xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX62xX10axX47xX1cxX10xXf2xX7xX47xX2xX141xX63xX10axX47xX141xX141xX59xXfbxX2xX2xX2xX131xX144xXc91xXexXc91xX10axX10axX5xX10axXb8xX151xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX6xX1cxX3xX43xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX128xX12xX0xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXcxX1xX2b8xX4xX1xX3xX29xX2axXaxX3xX1xX19xX10xX3fexX9xXaxX47xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xXexX19xXdxX47xX8dxX1xX6xXdxX147xXexX19xX21xXc9xX1cxX1dxX147xXexX19xX21xX1cxX1dxX147xXexX6xX27xX147xX1xX6xX1cxX1xX147xX4xX1xXdxX1cxX1xX147xX4xXc9xX1cxX1dxX147xX1xX21xX3bxX10xX1cxX147xXexX1xX6xX4xX1xX147xX1xX6xX47xX2xXfbxX63xX141xX10axXc91xXb8xX1xXexX27xXaxX12xX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXcxX1xX2b8xX4xX1xX3xX29xX2axX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX19xXc9xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXb02xX552xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX3bxX3xX7bxX2xXfbxX47xX2xX62xX83xX66xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXcxX1xX2b8xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX5xXc9xX1cxX1dxX3xXexX19xXdfcxX1cxX1dxX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xX5xX1b1xX3xX8dxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4x6740xXbxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXb8xX3xX930xX1xX488xX3xX3fxX1xX26cxX3xXexX247xX4xX1xX3xX29xX256xX6axX6bxX3xXexX275xX1cxX1xX3xX6axX1dxX21xX3bxX1b1xX1cxX3xXcxX1xX247xX3xX6axX64bxX3x812xX3xX128xX2axX3xX930xX1xX488xX3xX3fxX1xX26cxX3xXexX247xX4xX1xX3xX68xX69xX6axX6bxX3xXexX275xX1cxX1xX3xX256xX62bxX1cxX1dxX3xX240xX21xX50cxX4xX3xX28dxXdxX1cxX1xX3xXexX501xXdxX3xX59xX284xX3xX128xX2axX3xX4xX1b4xXexX3xX11exX1b8xX1cxX1dxX3xX8dxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxXb8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX128xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX21xX5xX12xX0xX59xXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX128xX12xX0xX47xX59xXdxX128xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx162fxX21xXexX1xXc9xX19xXaxX12xX28dxX573xX3xX256xX2b8xXexX0xX47xXbxX12
Võ Đạt