Mỹ sẵn sàng chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng chuyển giao thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam.
bf7cx16ad0x1056dx1235ax171f7x177fcx1365axeaa4xc6acxX7x17634x10e16x13ef6xffcex17ff2xcaf5xX5x104b1xXax14492x15cadx14c9cxX3xX7x13d4fx14c0axX3xX7x1022fxX18x1064bxX3xX4xX1x160f1x16514x143f2xX18xX3xX1dxXdxX6x12b27xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21x15351xX18xX3x16e4exX21xX22x10a1fxX18xX3xXexX1x15f05xX3xde1dxX3xX4xX1xX29xX3x181cfxXdx175e3xXexX3xf6dexX6xf5a8xX0xcad4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11145xX10xX6xX34xXaxX12x1809ax180b7xXdxX3xX7xX3cxX3xX13xX14xX3xXexX63xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX13xX6x16327xX4xX3x16032xX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX1xe99exX18xX3xX4bxX63xX18xX1xX3x103a0xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1x16fd0xXbxX3xXex1667fxX4xX3xX7xX29xX18xX1dxX3xXbxX1xd15cx12a39xX18xX1dxX3xXexX7bxX37xX18xX3xX4bx155fexXdxX3xX5x15ae5xX18xX1xX3x1438dxd553xX4xee39xX3x156e2x11749xX18xX1dxX3xXexX1x15796xXdxX3x10f84xX1x11ec3xX18xX1dxX3xXbfx13dd5xX18xX1xX3x18181xX6xX7xX1xXdxX18xX1dxXexX29xX18xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1xX37xX4bxX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxd620xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112b7xX29xX34xX22xXaxX12xX0xXdxX4bxX1dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xcbefxX3xX2xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX114x17d4fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX114xXbaxX18xX4dxX18xX10x117eexX7xX4dxd1c9xX190xX2x18455xX4dxX2xe268x135a1xX34xX3exX190xX2x18127xX19cxX19cxX197xXex18b30xX19cxX3exX190xX5xX2xX114x11948xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX2xX3exX193xX197xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX29xX7bxXdxX1dxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x15818xX4dxX4dxXdxX4xX34xX18xX114xX34xX6xX18xXexX7bxXdxX114xX4xX29xX4bxX114xXbaxX18xX4dxX190xX196xX190xX190xX4dxX196xX19cxX4dxX190xX196xX4dxX34xX6xXdxX170xX7xX21xX170xX4bxX22xX170xXexX6xXdxX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX2xX193xXexXdxX10xX18xX170xXexX21xX6xX18xX170xX2xX193xX197xX196xX19cxX197xX19cxX3exX197x10f1cxX261xX2xX197xX114xX1a8xXbxX1dxd59exX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXbxX1xX29xXexX29xX170xXdxX34xX9xXaxX2xX1a1xX190xX2xX197xX190x14307xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXaxXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXexX7bxX6xX4xXc9xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX9xXaxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xX18xX6xX4bxX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXbxXdxX10xX4xX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xc397xX2xX1a1xX190xX2xX197xX190xX28fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXexX6xX7bxX1dxX10xXexX9xXaxX4dxXexX1xX10xX170xX1dxXdxX29xXdxX4dxX4bxX22xX170xX7xX6xX18xX170xX7xX6xX18xX1dxX170xX4xX1xX21xX22xX10xX18xX170xX1dxXdxX6xX29xX170xXexX6xX21xX170xXexX21xX6xX18xX170xX34xX21xX22xX10xX18xX170xXexX1xX21xX170xX3exX170xX4xX1xX29xX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX190xX196xX190xX190xX196xX19cxX190xX196xX2xX28fxX3exX28fxX2xX3exX196xX3exX261xX114xX1xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeaadxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX13xX14xX3xXexX63xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX13xX6xX7bxX4xX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xXbxX1xX9dxXexX3xX17exXdxX23xX21xX3xXexX63xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX17exX9dxX29xX3xX18xX1dxX1bxX22xX3xX190xX196xX4dxX19cxX3x106caxf8c8xX18xX1xX214xX3xXcxXdx18809xX18xX3xXcxX21xX88xX18x149d9xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX63xXdxX3xX4xX21x167fbxX4xX3xX1xXb2xXbxX3xX17exX9dxX29xX3xXbaxX1bxX29xX3xX4xX1xXdx17c23xX21xX3xX190xX196xX4dxX19cxXbdxX3xXexX7bx151f0xX3xX5xXc6xXdxX3xX4x12bbexX21xX3xX1x102e7xXdxX3xX4x110b8xX6xX3xXbxX1x1011axX18xX1dxX3xXbaxXdxX37xX18xX3x15d94xX439xX18xX3xXexX7bx16d81xX3xXbaxX427xX3xXbaxX88xX18xX3xXbfxX427xX3xX1x13361xX3xXexX7bxX99xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xX1xX432xXdxXbdxX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX13xX14xX3xXexX63xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX13xX6xX7bxX4xX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX13xX14xX3xX4xX6xX4bxX3xXc9xX3f1xXexX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX18xX1x17075xX4bxX3xXex18e53xX18xX1dxX3xX4xXa7xXc6xX18xX1dxX3xX18xX4c0xX18xX1dxX3xX5xXbbxX4xX3xX4xX441xX6xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xXbfxX432xX4bxX3xX17exX432xX29xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xX1xX432xXdxX3xXbaxX1bxX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xcef2xX18xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xX1xX432xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xfa3exX13xX415xXexX3xXbxX1xX31xX18xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX18xX1x14389xX18xX1dxX3xX18xX462xX3xX5xXbbxX4xX3xX18xX1bxX22xX3xX4xX441xX6xX3xX4xX1xe322xX18xX1dxX3xXex15f71xXdxX3xX5xX1bxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxX1bxXdxX3xX18xX4c0xX4bxX3xX90xX21xX6xXbdxX3xX13xX14xX3xXbfx13a98xX3xX4xX21xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX190xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX5xXbbxX4xX3xX5xXa7xX99xX18xX1dxX3xX4xX432xX18xX1xX3xX7xX9dxXexX3xX17exXdxX23xX18xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX3xX62xX439xX22xX3xX5xX1bxX3xX4bxXdxX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1dxX3xX7bxc6d0xX3xX7bxX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX29xX3xX4bxff23xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xXexX439xX4bxX3xX4xX441xX6xX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX1xX462xX3xXexX7bxX99xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX6xX29xX3xX18xX4c0xX18xX1dxX3xX5xXbbxX4xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xX1xX432xXdxf769xXbdxX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX13xX14xX3xXbfxX581xX3xX538xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xXbfxX23xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX631xX114xX3xX44xX427xX3xXbaxX88xX18xX3xXbfxX427xX3xX18xX1bxX22xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX3xX7bxX4bcxX18xX1dxX3xXbxX1xX455xX6xX3xX13xX14xX3xXbax178a1xX18xX3xXbfxX6xX18xX1dxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX90xX21xX9dxX3xXexX7bx15767xX18xX1xX3xXexX1xX432xX29xX3xX5xX21xX512xX18xX3xXbaxe536xXdxX3xX4xX1xX455xX18xX1xX3xXbxX1xX441xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX5cxX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX3cxX18xX1dxX3xXbxX1xX446xX3xX39cxX29xXbaxXdxX34xX170xX2xX1a1xX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX44xX427xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxX88xX18xX3xXbfxX427xX3xX3cxX18xX1dxX3xXbxX1xX446xX3xXbaxX707xXdxX3xXbfxX63xXdxX3xX34xXd0xX4xX1xX3xX39cxX29xXbaxXdxX34xX170xX2xX1a1xXbdxX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xXexX1xX564xX18xX1dxX3xX90xX21xX6xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX22xX3xXexX3f1xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX18xX446xXdxX3xX4xX1xX21xX18xX1dxXbdxX3xX4xX446xX3xXexX1xX23xX3xXexX1xX88xX22xX3xX90xX21xX14xX3xXbfxX63xX29xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xXbfxX581xX3xX17ex12a78xXexX3xXbfxX31xX21xX3xXex11414xX3xX2xX197xX170xX2xX193xX3xX18xX4c0xX4bxX3xXexX7bxXa7xX707xX4xX3xXbaxX1bxX3xXbfxX439xX22xX3xX5xX1bxX3xX90xX21xX14xX3xXbfxX63xX29xX3xXbfxX6xX18xX1dxX3xXbfxXdxX3xX5xX37xX18xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxXbdxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX3cxX18xX1dxX3xXbxX1xX446xX3xX39cxX29xXbaxXdxX34xX170xX2xX1a1xX3xX5xX1bxX3xX7xXbbxX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX7bxXdxX23xX18xX3xXexXbbxX3xX18xX1xXdxX37xX18xX3xXexX829xX3xX1xX29xX63xXexX3xXbfxX415xX18xX1dxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX22xX3xXexX3f1xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX18xX1xXdxX427xX21xX3xX18xX4c0xX4bxX3xX90xX21xX6xX114xX3x18b7exXbbxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX18xX1bxX22xX3xXbfxXa7xX99xX4xX3x137bfxX439xX22xX3xX34xXbbxX18xX1dxX3xX34xXbbxX6xX3xXexX7bxX37xX18xX3xX7xXbbxX3xXexXdxX18xX3xXexXa7x12d0fxX18xX1dxX3xX4xfec7xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xX7xXbbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfec1xX3xXbaxX427xX3xX4xX1xX21xX22xX37xX18xX3xX4bxX564xX18xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX3xXexX829xX3xX190xX3xXexX1xX512xXbxX3xX18xXdxX37xX18xX3xXexX7bxXa7xX707xX4xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xX39cxX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xX7bxX88xXexX3xXexXbbxX3xX1xX1bxX29xX3xXbaxX6f8xX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xXbfxX581xX3xX4xX21xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX1dxX31xX18xX3xX19cxX196xX3xXexX7bxXdxX46xX21xX3xX5xXdxX427xX21xX3xXbaxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1x13dbdxX18xX1dxX3xX4xX1xX5e2xX18xX1dxX3xX39cxX29xXbaxXdxX34xX170xX2xX1a1xX114xX3xX39cxX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX7bxX88xXexX3xXexXbbxX3xX1xX1bxX29xX3xXc9xX1xXdxX3xX5xX1bxX4bxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX18xX1bxX22xX3xXbaxX707xXdxX3xXexXa7xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX4bxX415xXexX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xX17exX63xX18xX3xX4xX441xX6xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX3xX39cxX29xX18xX3xX7xX5e2xX3xX19cxX196xX3xXexX7bxXdxX46xX21xX3xX5xXdxX427xX21xX3xXbaxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX1bxX22xX3xXbfxX581xX3xXbxX1xX432xX18xX3xX9dxX18xX1xX3xX7bxX5d6xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xXexX439xX4bxX3xX4xX441xX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX707xXdxX3xX7xX3cxX4xX3xXc9xX1xX43dxX10xX3xX4xX441xX6xX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xX34xX439xX18xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX3xX49xX3f1xX21xX3xX4xX446xX3xX4bxX415xXexX3xX4xX21xX415xX4xX3xXc9xX1xX441xX18xX1dxX3xX1xX29xX432xX18xX1dxX3xX22xX3xXexX3f1xX3xXexX29xX1bxX18xX3xX4xX31xX21xX3xXexXdxX3f1xXbxX3xXexX1xX10xX29xXbdxX3xX13xX14xX3xX7x154edxX3xX5xX21xX564xX18xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xXbfxX23xX3xXbxX1xX5e2xXdxX3xX1xX99xXbxX3xXbaxX707xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xXbfxX5e2xXdxX3xXbxX1xX446xX3xXbaxX707xXdxX3xX4xX21xX415xX4xX3xXc9xX1xX441xX18xX1dxX3xX1xX29xX432xX18xX1dxX3xXbfxX446xX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX1xX88xX18xX3xX4bxX63xX18xX1xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX5cxX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX18xX1xXdxX427xX21xX3xX4bxc9f9xXexX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xXdxX4bxX1dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX170xX3xX190xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX114xX17exX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX114xXbaxX18xX4dxX18xX10xX18dxX7xX4dxX190xX190xX2xX193xX4dxX2xX196xX197xX34xX3exX190xX2xX19cxX19cxX19cxX197xXexX3exX2xX19cxX261xX5xX190xX114xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX2xX3exX193xX197xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX29xX7bxXdxX1dxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX214xX4dxX4dxXdxX4xX34xX18xX114xX34xX6xX18xXexX7bxXdxX114xX4xX29xX4bxX114xXbaxX18xX4dxX190xX196xX190xX190xX4dxX196xX19cxX4dxX190xX196xX4dxX34xX6xXdxX170xX7xX21xX170xX4bxX22xX170xXexX6xXdxX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX2xX3exXexXdxX10xX18xX170xXexX21xX6xX18xX170xX2xX193xX197xX196xX19cxX197xX19cxX3exX197xX261xX261xX3exX1a1xX114xX1a8xXbxX1dxX269xX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXbxX1xX29xXexX29xX170xXdxX34xX9xXaxX2xX1a1xX190xX2xX197xX190xX1a1xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXaxXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXexX7bxX6xX4xXc9xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX9xXaxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xX18xX6xX4bxX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXbxXdxX10xX4xX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xX311xX2xX1a1xX190xX2xX197xX190xX1a1xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXexX6xX7bxX1dxX10xXexX9xXaxX4dxXexX1xX10xX170xX1dxXdxX29xXdxX4dxX4bxX22xX170xX7xX6xX18xX170xX7xX6xX18xX1dxX170xX4xX1xX21xX22xX10xX18xX170xX1dxXdxX6xX29xX170xXexX6xX21xX170xXexX21xX6xX18xX170xX34xX21xX22xX10xX18xX170xXexX1xX21xX170xX3exX170xX4xX1xX29xX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX190xX196xX190xX190xX196xX19cxX190xX196xX2xX28fxX3exX28fxX2xX3exX196xX3exX261xX114xX1xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX446xX3xX4xX21xX415xX4xX3xX1xXb2xXbxX3xX17exX9dxX29xX3xXbfxX31xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xXc9xX23xX3xXexX829xX3xXc9xX1xXdxX3xX18xX1xX512xX4bxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX63xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX3e9xX3eaxX18xX1xX214xX3xXcxXdxX3f1xX18xX3xXcxX21xX88xX18xX3f8xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX63xXdxX3xX4xX21xX415xX4xX3xX1xXb2xXbxX3xX17exX9dxX29xX3xXbfxX31xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xXc9xX23xX3xXexX829xX3xXc9xX1xXdxX3xXexX707xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX18xX1xX512xX4bxX3xX4xX1xX3cxX4xXbdxX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX7xX29xX3xXbaxX707xXdxX3xXexX1xXc6xXdxX3xXbfxXdxX23xX4bxX3xX4xX9dxX4xX1xX3xXbfxX439xX22xX3xX2xX197xX3xX18xX4c0xX4bxX3xXc9xX1xXdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7bxXc6xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXbdxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX5xX31xX18xX3xXexX7bxX93exX3xX5xX63xXdxX3xX18xX1bxX22xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xXbfxX581xX3xX4xX1xX3cxX18xX1dxX3xXc9xXdxX3f1xX18xX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xXbfx173b4xXdxX3xX4bxX63xX18xX1xX3xX4bxXafbxX3xXexX63xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbaxX1bxX3xX5cxX1bxX3xX49xX415xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxXbdxX3xX7xXbbxX3xXexX1xX6xX22xX3xXbfxXf5dxXdxX3xX4bxX1bxX3xX564xX18xX1dxX3xX18xX1xX512xX18xX3xXexX1xX88xX22xX3xXbfxX446xX3xX5xX1bxX3xX7xXbbxX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX7bxXdxX23xX18xX3xX4bxX63xX18xX1xX3xX4bxXafbxX3xX4xX441xX6xX3xX5cxX1bxX3xX49xX415xXdxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xX7xXbbxX3xXexX4c0xX18xX1dxX3xXexX7bxXa7xX93exX18xX1dxX3xXexX7bxX37xX18xX3xXc9xX1xX821xXbxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX3x18c60xX18xX1dxX3xX4xX9f2xX18xX3xX18xX1xX6f8xX18xX3xXexX1xX88xX22xX3xX7xXbbxX3xXexX1xX6xX22xX3xXbfxXf5dxXdxX3xX93exX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbfxX446xX18xX1dxX3xXbaxX6xXdxX3xXexX7bxX9f2xX3xX18xX1dxX1bxX22xX3xX4xX1bxX18xX1dxX3xX18xXf5dxXdxX3xX17exX512xXexX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXc9xX1xX21xX3xXbaxXbbxX4xX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xXexX7bxX37xX18xX3xXexX29xX1bxX18xX3xX4xX31xX21xX114xX3xX13xX415xXexX3xX7xXbbxX3xXexX1xX6xX22xX3xXbfxXf5dxXdxX3xX18xX54axX6xX3xX5xX1bxX3xX7xX5e2xX3xX34xX21xX3xXc9xX1xX9dxX4xX1xX3xX13xX14xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXbdxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xX5xX1bxX3xX7xX5e2xX3xX34xX21xX3xX1xXb2xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXexX63xXdxX3xX13xX14xX3xXexX4c0xX18xX1dxX3xX4bxX63xX18xX1xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xXcxX21xX22xX3xX18xX1xXdxX37xX18xXbdxX3xXbfxXdxX427xX21xX3xX4bxX1bxX3xXexX564xXdxX3xX18xX1xX512xX18xX3xXexX1xX88xX22xX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xX1xX427xX3xXexX1xX6xX22xX3xXbfxXf5dxXdxXbdxX3xXbfxX446xX3xX5xX1bxX3xX7xXbbxX3xX88xX4bxX3xX9dxXbxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xX7xXbbxX3xX1xXdxX3f1xX21xX3xXc9xX1xX9dxX4xX1xX3xX4xX441xX6xX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xX34xX439xX18xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXbdxX3xX7xXbbxX3xXexX1xX439xX18xX3xXexX1xXdxX46xX18xX3xX4bxX1bxX3xXexX564xXdxX3xXbaxX1bxX3xXbaxX99xX3xXexX564xXdxX3xXbfxX581xX3xX18xX1xX512xX18xX3xXbfxXa7xX99xX4xX3xXexX829xX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xX34xX439xX18xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXc9xX23xX3xXexX829xX3xXc9xX1xXdxX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xX90xX21xX6xX22xX3xXexX7bxX93exX3xX5xX63xXdxX3xXbfxX439xX22xX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX954xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX18xX1xX1bxX3xX18xX1dxX29xX63xXdxX3xX1dxXdxX6xX29xX3xX13xX14xXbdxX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX3xXbfxX581xX3xX4bxX93exX3xX7bxX415xX18xX1dxX3xXbaxX1bxX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX7bxXdxX23xX18xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xXexX7bxX37xX18xX3xX4bxXb2xXdxX3xX5xXb6xX18xX1xX3xXbaxXbbxX4xX214xX3xXexX1xXa7xXa8xX18xX1dxX3xX4bxX63xXdxXbdxX3xXbfxX31xX21xX3xXexXa7xXbdxX3xX18xX4c0xX18xX1dxX3xX5xXa7xX99xX18xX1dxXbdxX3xX22xX3xXexX3f1xXbdxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xX1xX432xXdxXbdxX3xX1dxXdxX6xX29xX3xX5xXa7xX21xX3xX18xX1xX439xX18xX3xX34xX439xX18xXbdxX3xX1dxXdxX6xX29xX3xX5xXa7xX21xX3xXbaxX4c0xX18xX3xX1xX446xX6xX114xX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX3xX7bxX4bcxX18xX1dxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX7bxXdxX23xX18xX3xXexX1xX10xX29xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX4bxX1bxX3xX17exX432xX18xX3xXexX1xX439xX18xX3xX564xX18xX1dxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xXexX1xX23xX3xX1xX6f8xX18xX1xX3xX34xX21xX18xX1dxX3xXbfxXa7xX99xX4xX3xXbaxX1bxX29xX3xXexX1xXc6xXdxX3xXbfxXdxX23xX4bxX3xX2xX197xX3xX18xX4c0xX4bxX3xXexX7bxXa7xX707xX4xX3xXbfxX439xX22xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX3xX7bxX4bcxX18xX1dxXbdxX3xX4bxX415xXexX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX7xX5e2xX3xX18xX427xX18xX3xXexX432xX18xX1dxX3xX4bxX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX7bxXdxX23xX18xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX7xX29xX18xX1dxX3xXbxX1xXa7xXa8xX18xX1dxX3xX5xX1bxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX1dxXdxX432xXdxX3xX90xX21xX22xX3f1xXexX3xX4xX9dxX4xX3xXbaxX88xX18xX3xXbfxX427xX3xX4xX9f2xX18xX3xXexXc0xX18xX3xXexX63xXdxX3xX7xX6xX21xX3xX4xX1xXdxX3f1xX18xX3xXexX7bxX6xX18xX1xXbdxX3xX17exX6xX29xX3xX1dxXc0xX4bxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX923x174e4xX3xX5xe556xX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xXbfxXdxX23xX4bxX3xX18xX446xX18xX1dxX3xXbaxX427xX3xX34xXdxX29xX923xXdxX18xXbdxX3xX7bxX1bxX3xXbxX1xX9dxX3xX17exX29xX4bxX3xX4bxX6f8xX18xXbdxX3xXbaxX512xXexX3xX5xXdxX46xX21xX3xX18xXf5dxX3xX4xX9f2xX18xX3xX7xX446xXexX3xX5xX63xXdxX3xX7xX6xX21xX3xX4xX1xXdxX3f1xX18xX3xXexX7bxX6xX18xX1xXbdxX3xXexX6f8xX4bxX3xXc9xXdxX3f1xX4bxX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xX17exXd0xX3xX4bxX88xXexX3xXexX455xX4xX1xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX4xX1xXdxX3f1xX18xX3xXexX7bxX6xX18xX1xX3xX4xX432xX3xXexX829xX3xXbxX1xX455xX6xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbaxX1bxX3xXbxX1xX455xX6xX3xX13xX14xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xX13xX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX4bxX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX6xX3xX4xX446xX3xXbfxXa7xX99xX4xX3xX18xX1dxX1bxX22xX3xX1xX564xX4bxX3xX18xX6xX22xX3xX5xX1bxX3xX18xX1xXc6xX3xXbaxX1bxX29xX3xX7xXbbxX3xXexX512xX18xX3xXex16bc9xX22xXbdxX3xX4xX31xX18xX3xX4bxX6e4xX18xX3xXbaxX1bxX3xXexX1xXdxX46xX18xX3xX4xX1xX455xX3xX4xX441xX6xX3xX1xX1bxX18xX1dxX3xXexX7bxX4c0xX4bxX3xX18xX1dxX1xX6f8xX18xX3xX18xX1dxXa7xXc6xXdxX3xXexX829xX3xX4xX432xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX7xX21xX5e2xXexX3xX3exX3xXexX1xX512xXbxX3xX18xXdxX37xX18xX3xX90xX21xX6xX114xX3xX5cxXb2xX3xXbfxX581xX3xX7bxX88xXexX3xX18xX462xX3xX5xXbbxX4xX3xXbfxX23xX3xX4xX446xX3xXexX1xX23xX3xX923xX439xX22xX3xX34xXbbxX18xX1dxX3xX5xX9f2xX18xX1dxX3xXexXdxX18xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX190xX3xX17exX37xX18xX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xXexX21xX22xX37xX18xX3xX17exX5e2xX3xX564xX18xX1dxX3xX7xXafbxX3xXexXdxX3f1xXbxX3xXexX1536xX4xX3xXexX1xX55fxX4xX3xXbfx1591dxX22xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX4xX943xX18xX1dxX3xX18xX1xXa7xX3xX5xX9f2xX18xX1dxX3xXexXdxX18xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX114xX3xX62xX439xX22xX3xX5xX1bxX3xX4bxX415xXexX3xX4xX564xX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX4bxX1bxX3xX564xX18xX1dxX3xX7bxX88xXexX3xX4xX29xXdxX3xXexX7bxXb2xX18xX1dxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xd820xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX7xX29xX18xX1dxX3xXbxX1xXa7xXa8xX18xX1dxX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xXdxX4bxX1dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX170xX3xX3exXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX114xX17exX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX114xXbaxX18xX4dxX18xX10xX18dxX7xX4dxX190xX190xX2xX193xX4dxX2xX196xX197xX34xX3exX190xX2xX19cxX19cxX19cxX197xXexX193xX193xX2xX28fxX5xX3exX114xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX2xX3exX193xX197xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX29xX7bxXdxX1dxXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX214xX4dxX4dxXdxX4xX34xX18xX114xX34xX6xX18xXexX7bxXdxX114xX4xX29xX4bxX114xXbaxX18xX4dxX190xX196xX190xX190xX4dxX196xX19cxX4dxX190xX196xX4dxX34xX6xXdxX170xX7xX21xX170xX4bxX22xX170xXexX6xXdxX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX28fxXexXdxX10xX18xX170xXexX21xX6xX18xX170xX2xX193xX197xX196xX19cxX197xX19cxX3exX197xX261xX261xX19cxX3exX114xX1a8xXbxX1dxX269xX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXbxX1xX29xXexX29xX170xXdxX34xX9xXaxX2xX1a1xX190xX2xX197xX190xX261xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX18dxX6xXexX10xX7bxX4bxX6xX7bxXc9xX9xXaxXexX7bxX21xX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xXexX7bxX6xX4xXc9xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX9xXaxXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xX18xX6xX4bxX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXbxXdxX10xX4xX10xX9xXaxX6xX7bxXexXdxX4xX5xX10xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXdxX4bxX6xX1dxX10xX311xX2xX1a1xX190xX2xX197xX190xX261xXaxX3xX34xX6xXexX6xX170xX4xX29xX18xXexX10xX18xXexX170xXexX6xX7bxX1dxX10xXexX9xXaxX4dxXexX1xX10xX170xX1dxXdxX29xXdxX4dxX4bxX22xX170xX7xX6xX18xX170xX7xX6xX18xX1dxX170xX4xX1xX21xX22xX10xX18xX170xX1dxXdxX6xX29xX170xXexX6xX21xX170xXexX21xX6xX18xX170xX34xX21xX22xX10xX18xX170xXexX1xX21xX170xX3exX170xX4xX1xX29xX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX170xX190xX196xX190xX190xX196xX19cxX190xX196xX2xX28fxX3exX28fxX2xX3exX196xX3exX261xX114xX1xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39cxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX6xX3xX18xX1dxX99xXdxX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX18xX1xXdxX427xX21xX3xX4bxXb93xXexX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX3e9xX3eaxX18xX1xX214xX3xXcxXdxX3f1xX18xX3xXcxX21xX88xX18xX3f8xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX4bxX415xXexX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xXa7xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xX4xX441xX6xX3xX13xX14xX3xX1xXdxX46xX18xX3xX18xX6xX22xX3xX5xX1bxX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXexX829xX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX62xX5e2xXdxX3xXexX9dxX4xX3xXcxX29xX1bxX18xX3xX34xXdxX46xX18xX3xX5xX37xX18xX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX62xX5e2xXdxX3xXexX9dxX4xX3xX39cxX1xXdxX3f1xX18xX3xX5xXa7xX99xX4xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX3xX7bxX4bcxX18xX1dxX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbaxX1bxX3xX13xX14xX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xX4xX1xdf52xX3xX5xX1bxX3xXa7xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xX4xX441xX6xX3xX4xX9dxX3xX18xX1xX439xX18xX3xX564xX18xX1dxX3xX4bxX1bxX3xX4xX9f2xX18xX3xX5xX1bxX3xXa7xX21xX3xXexXdxX37xX18xX3xX4xX441xX6xX3xX4xX1xX455xX18xX1xX3xXbxX1xX441xX3xX13xX14xX114xX3x13063xX1xX446xX3xXcxXf5dxX18xX1dxX3xXexX1xX5e2xX18xX1dxX3xX13xX14xX3xX7exX6xX4bxX6xX5xX6xX3xX5cxX6xX7bxXdxX7xX3xXc9xX1xXdxX3xXbfxX3f1xX18xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX18xX4c0xX4bxX3xX190xX196xX190xX2xX3xXbfxX581xX3xX18xX1xX88xX18xX3xX4bxX63xX18xX1xX3xX142fxX3xX4bxX21xX5e2xX18xX3xX4xX441xX6xX3xX13xX14xX3xXbaxX427xX3xXbaxXdxX46xX4xX3xXexX4c0xX18xX1dxX3xX4xXa7xXc6xX18xX1dxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xX62xX581xX3xXbfxX3f1xX18xX3xX5xX55fxX4xX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xXbdxX3xXbfxX581xX3xX1dxX31xX18xX3xX2xX196xX3xX18xX4c0xX4bxX3xXc9xX23xX3xXexX829xX3xXc9xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX3xX923xX9dxX4xX3xX5xX512xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX62xX5e2xXdxX3xXexX9dxX4xX3xXcxX29xX1bxX18xX3xX34xXdxX46xX18xX114xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX5xX37xX18xX3xX62xX5e2xXdxX3xXexX9dxX4xX3xX39cxX1xXdxX3f1xX18xX3xX5xXa7xX99xX4xX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xX4xX1xX1ae4xX3xXexX1xX23xX3xX1xXdxX46xX18xX3xX4xX1xX455xX18xX1xX3xX923xX9dxX4xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX3xX1xXdxX46xX18xX3xX18xX6xX22xXbdxX3xX4bxX1bxX3xX4xX9f2xX18xX3xX4bxX93exX3xX7bxX6xX3xX4xXa8xX3xX1xX415xXdxX3xX5xX1bxX4bxX3xX7xX439xX21xX3xX7xX821xX4xX3xX1xXa8xX18xX3xX4bxX5e2xXdxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX3xX18xX1bxX22xXbdxX3xXbfxXc0xX18xX1dxX3xXexX1xXc6xXdxX3xX4bxX93exX3xX7bxX415xX18xX1dxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX1dxXdxX54axX6xX3xX190xX3xX17exX37xX18xX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxXbdxX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX3xX4xX446xX3xX4bxX415xXexX3xX7xX5e2xX3xXbfxXdxX427xX21xX3xXc9xXdxX46xX18xX3xXexX1xX21xX512xX18xX3xX5xX99xXdxX3xXbfxX23xX3xX18xX439xX18xX1dxX3xX4xX88xXbxX3xX90xX21xX6xX18xX3xX1xX46xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xX5cxX6xXdxX3xX18xXa7xX707xX4xX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX6xX3xXbfxX581xX3xX5xX1bxX4bxX3xXbfxXa7xX99xX4xX3xX7bxX88xXexX3xX18xX1xXdxX427xX21xX3xXbaxXdxX46xX4xX3xX4xdf6axX18xX1dxX3xX18xX1xX6xX21xXbdxX3xXc9xX23xX3xX4xX432xX3xX93exX3xX4xX88xXbxX3xXbfxX415xX3xX4xX1xX455xX18xX1xX3xXbxX1xX441xX3xX5xX6e4xX18xX3xX4xX88xXbxX3xXbfxX415xX3xX18xX1xX439xX18xX3xX34xX439xX18xX114xX3xX39cxX432xX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xXbfxX427xX21xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX954xX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xX4bxX1536xX4xX3xXexXdxX37xX21xX3xXbaxX1bxX3xX5xX99xXdxX3xX455xX4xX1xX3xX4xX1xX21xX18xX1dxX3xXbaxX427xX3xX4bxXb93xXexX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXbdxX3xXexX1xX55fxX4xX3xXbfxX1624xX22xX3xX7xXbbxX3xXexX1xXd0xX18xX1xX3xXbaxXa7xX99xX18xX1dxX3xXbaxX1bxX3xXexX4c0xX18xX1dxX3xX4xXa7xXc6xX18xX1dxX3xXc9xX1xX432xX3xX18xX4c0xX18xX1dxX3xX4xX1xX5e2xX18xX1dxX3xX4xX1xXd0xX21xX3xXexX7bxXa7xX707xX4xX3xXexX1xX9dxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX4xX114xX3xX62xX439xX22xX3xX5xX1bxX3xX18xX1xX54axX18xX1dxX3xXc9xX1xX455xX6xX3xX4xX63xX18xX1xX3xX4bxX1bxX3xX4xX432xX3xX190xX3xX90xX21xX5e2xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXbfxX6xX18xX1dxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1d9dxX18xX1dxX3xX18xX1xX6xX21xX3xXbfxX23xX3xX4xX446xX3xXexX1xX23xX3xXexX63xX29xX3xX18xX37xX18xX3xX18xX427xX18xX3xXexX432xX18xX1dxX3xX4xX1xX29xX3xX7xXbbxX3xXexX1xXd0xX18xX1xX3xXbaxXa7xX99xX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX18xX1dxX3xX4xX441xX6xX3xX4xX432xX3xX190xX3xX18xXa7xX707xX4xX114xX3xX49xX3f1xX21xX3xXbfxX446xX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xXbxX1xX432xXdxX3xX5xX1bxX3xX7xXbbxX3xX1xX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX3f1xX18xX3xX5xXa7xX99xX4xXbdxX3xXexX564xXdxX3xXc9xX1xX564xX18xX1dxX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX1dxXb2xXdxX3xXbfxX446xX3xX5xX1bxX3xX1dxX6f8xX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX954xX3xXexX1xX37xX4bxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX5cxX29xX6xX18xX3xX18xX1dxX1xX37xX18xX1xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xX21xX22xX3f1xX18xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX4xX88xXbxX3xX4xX6xX29xX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX4xX1xX29xX3xX17exXdxX3f1xXexX3xX564xX18xX1dxX3xX7bxX88xXexX3xX4bxX29xX18xX1dxX3xX4xX1xXc6xX3xX5cxX415xXdxX3xX18xX1dxX1xXd0xX3xXexX1xXa7xX99xX18xX1dxX3xXbfxX1ae4xX18xX1xX3xX13xX14xX3xX170xX3x17179xX90fx14633xX1ff5xX49xX3xXbfxXa7xX99xX4xX3xXexXf5dxX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX63xXdxX3xX13xX14xX3xXbaxX1bxX29xX3xXexX1xX9dxX18xX1dxX3xX197xX3xXexX707xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xX538xX62xX439xX22xX3xX5xX1bxX3xX4xXa8xX3xX1xX415xXdxX3xXexX21xX22xX46xXexX3xXbaxXc6xXdxX3xXbfxX23xX3xX4xX1xX1bxX29xX3xXbfxX446xX18xX3xX4xX9dxX4xX3xX5xX581xX18xX1xX3xXbfxX63xX29xX3xXc9xX1xX21xX3xXbaxXbbxX4xXbdxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xXbfxX446xX3xX4xX446xX3xX5xX581xX18xX1xX3xXbfxX63xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXbdxX3xXbfxX3f1xX18xX3xXd4xX6xX7xX1xXdxX18xX1dxXexX29xX18xX114xX3xXcxX564xXdxX3xX1xX22xX3xXbaxXb2xX18xX1dxX3xX4xX1xXa7xXa8xX18xX1dxX3xXexX7bxX6f8xX18xX1xX3xX4xX1xX21xX22xX3f1xX18xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX4xX441xX6xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX3xX7xXafbxX3xX1xXdxX46xX21xX3xX90xX21xX432xX114xX3xX44xX427xX3xXbxX1xX455xX6xX3xX13xX14xXbdxX3xX4xX1xX55fxX18xX1dxX3xXexX564xXdxX3xX1xX9dxX29xX3xX1xX3cxX4xX3xXbfxX446xX18xX3xX4xX1xX1bxX29xX3xX4xX9dxX4xX3xXbaxXd0xX3xXc9xX1xX9dxX4xX1xX3xXexX829xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX631xXbdxX3xX564xX18xX1dxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxX3xX18xX446xXdxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX34xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX62xX63xXdxX3xX7xX3cxX3xX7exX18xX6xXbxXbxX10xX7bxXbdxX3xXexX829xX3xXexX1xXc6xXdxX3xX4xX1xX455xX18xX1xX3xX90xX21xX22xX427xX18xX3xX4xXbbxX21xX3xXcxXf5dxX18xX1dxX3xXexX1xX5e2xX18xX1dxX3xX124xXdxX5xX5xX3xX39cxX5xXdxX18xXexX29xX18xXbdxX3xXexX88xXexX3xX4xX432xX3xXcxXf5dxX18xX1dxX3xXexX1xX5e2xX18xX1dxX3xX13xX14xX3xXexX7bxXa7xX707xX4xX3xXbfxX439xX22xX3xXbfxX427xX21xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX3xX49xX4c0xX4bxX3xX18xX1dxX29xX9dxXdxXbdxX3xX1b25xX1xX446xX3xXcxXf5dxX18xX1dxX3xXexX1xX5e2xX18xX1dxX3xX13xX14xX3xX7exX6xX4bxX6xX5xX6xX3xX5cxX6xX7bxX7bxXdxX7xX3xX4xX943xX18xX1dxX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX114xX0xX4dxXbxX12xX0xX34xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX7bxX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX37xX18xX3xX90xX21xX6xX18xX214xX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX170xXexX1xX21xX4bxX17exX170xX6xX18xX34xX170xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX21xX3xX1xX415xX3xXbaxX46xX3xX1b25xX1xX9dxXbxX3xX7xX821xXbxX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX1xX7bxX10x120aexX9xXaxX4dxXbaxX21xX170xXc9xX1xXdxX4dxXexX6xX21xX170xX1xX29xX170xXbaxX10xX170xXbxX1xX6xXbxX170xX7xX6xXbxX170xXexX1xX6xX4bxX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX4dxX190xX190xX261xX1a1xX28fxX261xX114xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX1dxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4dxX4bxX10xX34xXdxX6xX4dxX2xX190xX196xX4dxX18xX10xX18dxX7xX4dxX190xX190xX196xX1a1xX4dxX2xX196xX193xX34xX2xX190xX2xX2xX261xX196xX190xXexX193xX193xX2xX196xX261xX5xX196xX114xX1a8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xX7xX1bxX18xX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX18xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX1bxX21xX3xXexX21xX31xX18xX3xX34xX21xX22xX37xX18xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3xX4xX1xX29xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX34xXdxXbaxX12xX0xX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX21xX3xX1xX415xX3xXbaxX46xX3xX1b25xX1xX9dxXbxX3xX7xX821xXbxX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxXaxX3xX1xX7bxX10xX2287xX9xXaxX4dxXbaxX21xX170xXc9xX1xXdxX4dxXexX6xX21xX170xX1xX29xX170xXbaxX10xX170xXbxX1xX6xXbxX170xX7xX6xXbxX170xXexX1xX6xX4bxX170xXbaxXdxX10xXexX170xX18xX6xX4bxX4dxX190xX190xX261xX1a1xX28fxX261xX114xX1xXexX4bxXaxX12xXcxX1bxX21xX3xX1xX415xX3xXbaxX46xX3xX1b25xX1xX9dxXbxX3xX7xX821xXbxX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX4bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX7bxX29xX18xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xXcxX1bxX21xX3xX1xX415xX3xXbaxX46xX3xX1b25xX1xX9dxXbxX3xX44xX10xX18xX34xX10xX4bxXdxX6xXdxX7bxX10xX3xXexX1xX4c0xX4bxX3xX923xX581xX3xX1dxXdxX6xX29xX3xXexX63xXdxX3xX4xX432xX18xX1dxX3xX39cxX6xX4bxX3x10821xX6xX18xX1xX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX197xX3xX18xX1dxX1bxX22xXbdxX3xX18xX4bcxX4bxX3xXexX7bxX29xX18xX1dxX3xX5xX29xX63xXexX3xX18xX1xXdxX46xX4bxX3xXbaxX1536xX3xXexX63xXdxX3xX4xX1xX439xX21xX3xef69xX114xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX34xXdxXbaxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX21xX5xX12xX0xX34xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7bxXaxX12xX0xX4dxX34xXdxXbaxX12xX0xX4dxX34xXdxXbaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90fxX29xX21xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX44fxX439xX18xX3xXexX7bxX455xX0xX4dxXbxX12