Brazil chìm trong bạo loạn sau khi tổng thống bị phế truất
Bạo loạn đã nổ ra ở thành phố nhất lớn của Brazil sau khi thượng viện nước này bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dilma Rousseff ngày 31/8.
b27dxefd9xfd45xb58ax10fc1x14457xc85fxb2aax13a46xX7x1444bxd1e0xd9d9xefd4x11025x12fbaxX5xd816xXaxbb58x118baxed63xX6xebd7xXdxX5xX3xX4xX1x1334bxd150xX3xXexX14x1466axfdc5x11b39xX3xe705x10906xX21xX3xX5xX21xX26xX22xX3xX7xX6xd030xX3x12072xX1xXdxX3xXexc2f7xX22xX23xX3xXexX1xf88axX22xX23xX3xX25x13d85xX3xXbxX1x104b1xX3xXexX14xX30xb86fxXexX0x119caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc19axX10xX6x10c3fxXaxX12xX13xX26xX21xX3xX5xX21xX26xX22xX3x143a9x1272axX3xX22xX37xX3xX14xX6xX3x103c4xX3xXexX1x11f61xX22xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX22xX1xX4bxXexX3xX5xda77xX22xX3xX4x11caexX6xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX1xcb40x13d9cxX22xX23xX3xc6f2xXdx10733xX22xX3xX22xX9fxX87xX4xX3xX22xX79x10c77xX3xX25x1192dxX3xXbxX1xXdxX46xX30xX3xXbxX1xX46xX3xXexX14xX30xX4bxXexX3xXcxX37xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX22xX23xX3x13484xXdxX5xX1dxX6xX3x101a8xX21xX30xX7xX7xX10x12ecdxXdcxX3xX22xX23xX79xXb0xX3xc4d3xX2xX4exc61fx147e7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX60xXb0xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10x1259bxX7xX4exX2xf9e3xXe4xf233xX4exX2xf0edxX121xX60xX121xX124xX121xXexXe4xX2xXe7xbf41xX5xX124xXe8x1202axXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xb862xf873xX11bxXdxX60xXexX1x14481xX2xX124xX124xe1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14649xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xdfa9xX3xXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX132xX30xX7xXexXdxXdcxXb0xX1bbxXaxX12xX5dxX79xX22xX23xX3xX22xX23xX1xX1cxX22xX3xX22xX23xX9fxe972xXdxX3xX6cxX6dxX3xX6cxX37xX3xXa4xd670xX3xXexX14xX30xX22xX23xX3xXexf9a2xX1dxX3xXexX1xX79xX22xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xf094xX6xX21xX3xe375xX6xX30xX5xX21xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXcxX1xX9fxXa0xX22xX23xX3xXa4xXdxXa6xX22xX3xX25xXb3xX3xXbxX1xXdxX46xX30xX3xXbxX1xX46xX3xXexX14xX30xX4bxXexX3xXexX37xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX22xX23xXe8xX3xX1a0xX30xeb6bxX4xX3xX25xXdx10e7axX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xfad4xX22xX3xX1xc9b2xX6xX3xX6cxX6dxX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1x11684xX22xX23xX3xX25xXdxX46xX22xX3xXexX1xX79xX22xX1xX3xX25xX26xX21xX3xX5xf63cxX4xXe8xX3xe23fx13ed5xX22xX1xX147xX3xcb86xX10xXexXexXb0x1072dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexed19xXe7xX11fxbbdaxX5xX2xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxX3xXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX132xX30xX7xXexXdxXdcxXb0xX1bbxXaxX12xX1a0xc550xX4xX3xX1xX1cxX22xX1xX3x139b1xX22xX1xX3xX6cxc277xX22xX23xX3xXexX379xXdxX3xXexX14xd985xX22xX3xXexX14xX30xXb0xX1ebxX22xX3xX1xX1cxX22xX1xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX1xX24dxX1dxX3xX22xX6xXb0xX3xX2xX4exff4fxX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX4bxXb0xX3xX22xX1xf7d7xX22xX23xX3xX22xX23xX9fxX1e1xXdxX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6cx11ae3xX22xX23xX3xX6cxX240xX3xXa4xX87xXdxX3xX4xX379xX22xX1xX3xX7xX371xXexX3xX75xX3xXexX1xX79xX22xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX201xX6xX21xX3xX205xX6xX30xX5xX21xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXcxX37xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX22xX23xX3xXd6xX21xX30xX7xX7xX10xXdcxXdcxX3xX25xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX14xX30xX4bxXexX3xXa4xX1cxX3x14343xX7xb701xX3xX60xX3cdxX22xX23xX3xXexX14xX371xXdxX3xXbxX1xc3ecxXbxX3xX22xX23xX1f4xX22xX3xX7xX371xX4xX1xX3x105bfxX30xX3dxX4xX3xX23xXdxX6xfe42xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX2c8xXe7xXe4xX5xX12exXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxX3xXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX132xX30xX7xXexXdxXdcxXb0xX1bbxXaxX12x1297cxX1xX3b5xX22xX23xX3xX22xX23xX9fxX1e1xXdxX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xX6cxX6dxX3xXbxX1xX371xX3xXa4xcca8xX3xX4xX425xX6xX3xX7xX37xX3xX75xX3xX22xX1xXdxX1ebxX30xX3xXexX251xX6xX3xX22xX1xX79x13f2dxX3xXbxX1xX371xX3xX4xX371xX4xX3xX4xX425xX6xX3xX1xX79xX22xX23xX3xXa4xX79xX3xXbxX1xX25fxX22xX23xX3xX1xXb3xX6xX3xX75xX3xXexX14xX30xX22xX23xX3xXexX1f4xX1dxX3xX201xX6xX21xX3xX205xX6xX30xX5xX21xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX2cbxX3a8xX121xXe7xX5xXe4xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX543xX23xX9fxX1e1xXdxX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xX6cxX10xX21xX3xX1dxX26xX22xX23xX3xX4xX1xX10xX3xX1dx12367xXexX3xX6cxX37xX3xXa4xX1ebxX3xXexX14xX30xX22xX23xX3xXexX1f4xX1dxX3xXexX1xX79xX22xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX201xX6xX21xX3xX205xX6xX30xX5xX21xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xXd6xX10xX30xXexX10xX14xX7xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX3a8xX3a8xX2xX12exX5xX2cbxXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxX3xXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX132xX30xX7xXexXdxXdcxXb0xX1bbxXaxX12xX1a0xX379xX22xX1xX3xX7xX371xXexX3xX4xX1xX3dxX22xX23xX3xX25xX26xX21xX3xX6cxX240xX22xX23xX3xX6cxX6dxX3xX6cxX9fxXa0xX4xX3xXexX14xXdxX245xX22xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX6cxX245xX3xXbxX1xX21xX22xX23xX3xXexXb3xX6xX3xX1dxX240xXexX3xX7xX3dxX3xXexX30xXb0xX46xX22xX3xX6cxX9fxX1e1xX22xX23xX3xX4xX1xc706xX22xX1xX3xXa4xX79xX3xX60xf7ebxX22xX23xX3xX1xe487xXdxX3xX4xX6xXb0xX3xX6cxX245xX3xX23xXdxX379xXdxX3xXexX371xX22xX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX121xX2cbxXe4xXe4xX5xX121xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX543xX1xXdxX1ebxX30xX3xX4xX425xX6xX3xX1xX79xX22xX23xX3xX25xX42xX3xXbxX1xX371xX3xXbxX1xX371xX4xX1xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xXd6xX10xX30xXexX10xX14xX7xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX11fxX121xX2xXe4xX5xX11fxXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX543xX23xX9fxX1e1xXdxX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xXbxX1xX25fxX22xX23xX3xX1xXb3xX6xX3xX75xX3xX22xX1xXdxX1ebxX30xX3xX32xX1xX30xX3xXa4xX273xX4xX3xX4xX8bxX6xX3xX201xX6xX21xX3xX205xX6xX30xX5xX21xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX2xX121xXe7xX2xX5xX2c8xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX543xX23xX9fxX1e1xXdxX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xXbxX1xX371xX3xX140xX10xX3xX4xX379xX22xX1xX3xX7xX371xXexXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX2cbxX12exX121xX11fxX5xXe7xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX1a0xX379xX22xX1xX3xX7xX371xXexX3xX4xX1xX3dxX22xX23xX3xX25xX26xX21xX3xX6cxX240xX22xX23xX3xX6cxX9fxXa0xX4xX3xXexX14xXdxX245xX22xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX6cxX245xX3xX23xXdxX379xXdxX3xXexX371xX22xX3xX25xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xXd6xX10xX30xXexX10xX14xX7xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexXe4xX2c8xX11fxX2cbxX5xX3a8xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX201xX6xX21xX3xX205xX6xX30xX5xX21xX3xX22xX23xcfd3xXbxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX32xX1xX25fxXdxX3xX5xX425xX6xX3xX25xX26xX21xX3xX5xX21xX26xX22xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xXd6xX10xX30xXexX10xX14xX7xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX11fxX3a8xX2c8xXe4xX5xX2xX124xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe8xXa4xX22xX4exX22xX10xX11bxX7xX4exX2xX11fxXe4xX121xX4exX2xX124xX121xX60xX121xX124xX121xXexX11fxX12exXe4xX121xX5xX2xX2xXe8xX132xXbxX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX140xX141xX11bxXdxX60xXexX1xX147xX2xX124xX124xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX4xX1xXdxX1dxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX21xX3xX5xX21xX6xX22xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXexX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX10xX3xXexX14xX30xX6xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a0xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxX3xXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX132xX30xX7xXexXdxXdcxXb0xX1bbxXaxX12xX13xXdxX245xX30xX3xXexX1cxX22xX1xX3xX25xX26xX21xX3xX5xX21xX26xX22xX3xX60xXdxe70fxX22xX3xX14xX6xX3xX7xX6xX30xX3xX32xX1xXdxX3xXcxX1xX9fxXa0xX22xX23xX3xXa4xXdxXa6xX22xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXa4xX87xXdxX3xX11fxX2xX3xXbxX1xXdxX46xX30xX3xXexX1xX30xXdf2xX22xX3xXa4xX79xX3xX12exX2xX3xXbxX1xXdxX46xX30xX3xX4xX1xX3dxX22xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX829xX22xX1xX3xXexX1xe0c3xX4xX3xXexX30xXb0xX388xX22xX3xX25xX3dxX3xXbxX1xX46xX3xXexX14xX30xX4bxXexX3xXcxX37xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX22xX23xX3xXd6xX21xX30xX7xX7xX10xXdcxXdcxXe8xX3xX1a0xX273xX30xX3xX205xX1xX25fxX3xXcxX37xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX22xX23xX3xe50fxXdxX4xX1xX10xX5xX3xXcxX10xX1dxX10xX14xX3xX4xf9a8xX22xX23xX3xX5xXdf2xXbxX3xXexX1069xX4xX3xX6cxX9fxXa0xX4xX3xX4xX1xba09xX3xX6cxX42xX22xX1xX3xX32xX46xX3xX22xX1xXdxXa6xX1dxX3xX25xX79xX3xXd6xX21xX30xX7xX7xX10xXdcxXdcxX3xXexX14xX21xX22xX23xX3xXexX1xX1e1xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX4xX251xX22xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX8bxX6xX3xX22xX1xXdxXa6xX1dxX3xX32x1022exX3xX6cxX46xX22xX3xX22xX37exX1dxX3xX12exX124xX2xXe7xXe8xX3xX277xX278xX22xX1xX147xX3xX27dxX10xXexXexXb0xX282xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xX21xX30xX14xX4xX10xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX140xXexX141xX6xX5xXdxX23xX22xX147xX3xX4xX10xX22xXexX10xX14xX1bbxX3xX1dxX6xX14xX23xXdxX22xX147xX3xX124xXbxX140xX1bbxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXd0xX1f4xX22xX3xXexX14xX829xX0xX4exXbxX12