Ảnh thực tế đầu tiên về Galaxy A 2018 màn hình vô cực
Có màn hình viền mỏng, tỷ lệ hiển thị dài giống kiểu Galaxy S8, Note8 nhưng Galaxy A chỉ thuộc phân khúc cận cao cấp với giá thấp hơn nhiều.
9348xbaa3xa2d0xe231xfa36xb731x9b2cxad1dxb8a4xded6xc740xdf98xbccax9f96xdbbbx9f51xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf76fxebf2x10f22xXexX0xb64axXaxX17xX18xX19xXexX0x9b13xab37xX19x9ff8xXexX0xXax9c22xX9x10cfbxXdxX18xa9f1xX2fxc435xf072x106edxX5xb732xXbxXdxX17xX32xXex10d33x109fexXaxX9xXbxXaxed62xX2cxX9xXbxfa72xX9xa056xe850xaa65xX9xXbxX35xa494xX3cxX9x106f7x9e74xX9xa431xX18xXdxX18xe63axX26xX9xc6c2xX9xe54bxae03xX2ax1049fxX9xXcxe65dxX3cxX9xXaxa0dbxX3cxXaxX9xX50xefe3xX9xX2cxX41xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX18xf90fxXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX3cxXbxX17xX3cxXbx118a1xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x11627xX2cxa56cxX8cxX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9xc0f3xX35xX19xXbxXaxX8cxX2cxX24xXcxXcxX24xX3cxX9xX23xXdxX24xX2cxX96xX8cxX18xX19xX2fxX8cxX2cxX24xX3cxX3cxX17xX2cxXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf65cxX17xX18xX19xX32xXexX4xf4c1xX9xXcxX62xX3cxX9xXaxX66xX3cxXaxX9xX50xX35xX51xX3cxX9xXcxa75fxX3cx1136ex11793xX9xXbxd39exX9xXdxb554xX9xXaxX35x993bxX3cxX9xXbxXaxbcfcxX9xX19xX62xX35xX9xXe4xX35xee3dxX3cxXe4xX9xX96xX35xXefxX49xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xebb3xX5fxXe5xX9x11635xX24xXbxX17xX5fxX9xX3cxXaxa7e3xX3cxXe4xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX9xX2cxXax11ae0xX9xXbxXaxX49x11100xX2cxX9xX33xXaxb4e8xX3cxX9xX96xXaxed8axX2cxX9xX2cx108aexX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxc3c9xX33xX9xX50xcc1fxX35xX9xXe4xX35x9932xX9xXbxXaxX142xX33xX9xXax10636xX3cxX9xX3cxXaxX35xX51xX49xa1bbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcb35xX24xX19xX26xX32xXexX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX9xX2fxX17xX77xX35xX17xX2fxX9xXbxXaxX45xX9xXaxXebxX9xX5cxX5dxX2axX5fxX9xX19xX41xX9xX96xX35xX45xX3cxX9xX2fxbe3cxX9xX47xX118xd1d7xX2cxX9xXbxX77xX66xX3cxXaxX9xXdxX62xX3cxXe4xX9xX50xX62xX24xX9xX47xX48xX49xX9xX5cxX5dxX2axX5fxXe5xX9xXaxX24xb913xX2cxX9xX2cxXd1xX9xXbxXaxXefxX9xX2fxX146xXcxX9xXaxX153xX3cxXe5xX9xX3cxXe4xX18xX26xX9xXbxX77xX24xX3cxXe4xX9xXbxXaxX14bxX3cxXe4xX9xX2axX5cxX9xX3cxX62xX26xX15bxX9xa861xX131xX26xX9xXdxX62xX9xXcxX12cxXbxX9xXbxX77xX24xX3cxXe4xX9xX3cxXaxce85xX3cxXe4xX9xX19xa451xX3cxXe4xX9xX2fxXcxX18xX77xXbxX33xXaxX24xX3cxX17xX9xX2cxXd1xX9xX19xX24xX18xX3cxXaxX9xX2fxXfcxX9xXdxX146xX3cxX9xX2cxcbf1xX18xX9xX10cxX18xXcxX2fxX49xX3cxXe4xX9xXbxdf1axX35xX9xXbxXaxXf4xX9xXbxX77xX118xa597xX3cxXe4xX9xX2cxXaxX131xX49xX9xfba3xXe5xX9xX23xX18xX24xX9xXe4xc309xXcxX9xX2cxec65xX9x1106fxX35xXebxXbxX9xX110xX18xXcxX15bxX9xX5xXaxX45xX9xXaxXebxX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX9xXaxX35xXebxX3cxX9xXbxX228xX35xX9xXbxX77xX4dxX3cxX9xXbxXaxXf4xX9xXbxX77xX118xX232xX3cxXe4xX9xX47xX18xX3cxXe4xX9xX2cxXd1xX9xXe4xX35xX14bxX9xX23xX14bxX3cxX9xX2cxXaxX118xX18xX9xXbxX146xX35xX9xX2axX5dxX9xXbxX77xX35xXebxX49xX9xX47xX243xX3cxXe4xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX77xXe4xX35xX3cxfe62xX9xX5cxX33xX57xX9xX18xX49xXbxX24x11a6bxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX77xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXe4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX9fxX35xX19xXbxXaxX2bbxd568xX5fxdb02xX33xX57xX32xX9xX2fxX77xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bbxX1cxX1cxX35xX15bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX15bxX50xX3cxX1cxX3cxX17xX9fxX2fxX1cxX2axd0b4x11ab3xfcb0xX1cxX311xX311xX19xX2axX2axX312xX2e9xa130xX2axX313xXbxX5cxX2e9xX311xXdxX5dxX15bxb761xX33xXe4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXbxXaxX49xX2cxX9xXbxX17xX9xX19xX18xX49xX9xXbxX35xX17xX3cxX9xX50xX17xX9xXe4xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX18xX9xX5cxX5dxX2axX5fxX9xXcxX18xX3cxX9xXaxX35xX3cxXaxX9xX50xX24xX9xX2cxX49xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX77xXexX0xXbxX77xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX57xXbxca82xX18xXdxX35xXe4xX3cxX2bbxX9xX2cxX17xX3cxXbxX17xX77xX2c5xX32xXexX3bxX3cxXaxX9xXbxXaxX41xX2cxX9xXbxX45xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX311xX9xX5cxX5dxX2axX5fxX15bxX9xX0xX17xXcxXexX3bxX3cxXaxX2bbxX9x114aexX17xX35xX23xX24xX15bxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX77xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xXexX10cxX18xX49xX9xX3cxXaxX1f7xX3cxXe4xX9xXbxXaxX6bxX3cxXe4xX9xXbxX35xX3cxX9xX77xX1fcxX9xX77xX127xXe5xX9xXaxX66xX3cxXaxX9xX247xX3cxXaxX9xXbxXaxX41xX2cxX9xXbxX45xX9xX47xX48xX49xX9xXbxX35xX4dxX3cxX9xX50xX51xX9xX2fxX247xX3cxX9xX33xXaxfcacxXcxX9xX3cxX62xX26xX9xX50xd4c3xX18xX9xX57xX49xX142xXbxX9xXaxX35xXebxX3cxX9x10396xX9xX5xX77xX49xX3cxXe4xX9xd1cexX49xXfcxX2cxX15bxX9xX110xXd1xX9xXbxXaxXefxX9xXaxX35xXebxX3cxX9xX2fxX41xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX47xa922xX35xX9xXbxXaxX35xX45xXbxX9xX96xX45xX9xX96xXaxX14bxX9xX142xX3cxX9xXbxX118xX19axX3cxXe4xX9xX2fxX24xX9xX50xX146xX35xX9xXbxXaxX45xX9xXaxXebxX9xX5cxX5dxX2axX311xX9xX50xX62xX9xX2cxX14bxX2cxX9xX3cxe9fbxXcxX9xXbxX77xX118xX146xX2cxX15bxX9xdda6xX62xX3cxX9xXaxX66xX3cxXaxX9xX47xdb6cxX9xX47xX118xX19axX2cxX9xXdxX62xXcxX9xX77xX12cxX3cxXe4xX9xXaxX153xX3cxX9xX50xX146xX35xX9xXbxXe8xX9xXdxXebxX9xXaxX35xXefxX3cxX9xXbxXaxXf4xX9xX2axX5fxX2bbxX313xX15bxX9xX249xX35xX51xX3cxX9xX23xX18xX24xX9xc366xX49xX18xX3cxXaxX9xXcxX62xX3cxX9xXaxX66xX3cxXaxX9xX2cxX1fcxX3cxX9xX77xX142xXbxX9xXcxXe2xX3cxXe4xXe5xX9xXbxX77xX6bxX3cxXe4xX9xXe4xX35xXfcxX3cxXe4xX9xX96xX35xXefxX49xX9xXcxX62xX3cxX9xXaxX66xX3cxXaxX9xX50xX6bxX9xX2cxX41xX2cxX9xcccfxX3cxX94xX35xX3cxX35xXbxX26xX9xX2xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX9xXbxX77xX4dxX3cxX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX10cxX5fxX9xX50xX62xX9xX110xX24xXbxX17xX5fxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX142xX33xX15bxX9xX5xX49xX26xX9xX3cxXaxX35xX4dxX3cxXe5xX9xXdxX35xXebxX49xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX9xXcxX146xX35xX9xX2cxXd1xX9xX2fxe74dxX9xX19xaedexX3cxXe4xX9xX33xXaxf21exXcxX9xXcaxX24xXcxX17xX9xXe4xX35xX247xX9xXdxX13axX33xX9xXaxX18xX26xX9xX96xXaxX6bxX3cxXe4xX9xX50xcd01xX3cxX9xX2cxXaxX118xX18xX9xX77xeb9dxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX77xXe4xX35xX3cxX2bbxX9xX5cxX33xX57xX9xX18xX49xXbxX24xX2c5xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX77xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXe4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX9fxX35xX19xXbxXaxX2bbxX2ebxX5dxX5dxX33xX57xX32xX9xX2fxX77xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bbxX1cxX1cxX35xX15bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX15bxX50xX3cxX1cxX3cxX17xX9fxX2fxX1cxX2axX311xX312xX313xX1cxX311xX311xX19xX2axX2axX312xX2e9xX31cxX2axX313xXbxX2ebxX5fxX2axX2e9xXdxX2axX15bxX326xX33xXe4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXbxXaxX49xX2cxX9xXbxX17xX9xX19xX18xX49xX9xXbxX35xX17xX3cxX9xX50xX17xX9xXe4xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX18xX9xX5cxX5dxX2axX5fxX9xXcxX18xX3cxX9xXaxX35xX3cxXaxX9xX50xX24xX9xX2cxX49xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX77xXexX0xXbxX77xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX3bxX3cxXaxX9xX19xX41xX3cxXe4xX9xX50xX51xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX2ebxX9xX5cxX5dxX2axX5fxX15bxX9xX0xX17xXcxXexX3bxX3cxXaxX2bbxX9xX10cxX18xXcxX2fxX49xX3cxXe4xXcxX24xX23xX35xXdxX17xX3cxX17xX9fxX2fxX15bxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX77xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xXexX4bexX12cxXbxX9xX2fxXfcxX9xXbxX35xX3cxX9xX47xX243xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX77xf6e4xX3cxXe4xX9xX10cxX18xXcxX2fxX49xX3cxXe4xX9xX2cxX1fcxX3cxX9xX47xX17xXcxX9xX2cxX247xX9xX2cxX18xXcxX17xX77xX18xX9xX96xe9bfxX33xX9xX2cxX21cxX18xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX110xX24xXbxX17xX5fxX9xXdxX4dxX3cxX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX311xX9xX5cxX5dxX2axX5fxXe5xX9xXcxX12cxXbxX9xXbxX77xX24xX3cxXe4xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX24xX19xX17xXdxX9xX2cxXd1xX9xXcxX62xX3cxX9xXaxX66xX3cxXaxX9xXdxX146xX3cxX9xXaxX153xX3cxX9xX2cxX21cxX18xX9xX19xX1fcxX3cxXe4xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX15bxX9xX4xX247xX9xX53xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX5axX2ebxX9xX50xX62xX9xX5axX311xX9xXbxXaxX45xX9xXaxXebxX9xX2fxc31bxX33xX9xXbxX146xX35xX9xX47xX51xX49xX9xX96xXaxX6bxX3cxXe4xX9xX2cxX1fcxX3cxX9xX2cxX247xXcxX9xX23xX35xX45xX3cxX9xX50xX131xX3cxX9xXbxX18xX26xX9xX3cxX72axXcxX9xX45dxX9xXcxX1b8xXbxX9xXbxX77xX118xX146xX2cxX9xX3cxXaxX118xX9xXbxXaxX45xX9xXaxXebxX9xXaxX35xXebxX3cxX9xXbxX228xX35xX9xX50xX62xX9xX2cxX14bxX2cxX9xX3cxX4b4xXcxX9xXbxX77xX118xX146xX2cxXe5xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX50xX62xX24xX9xX47xXd1xX9xX2cxXaxX136xX3cxXe4xX9xX47xX118xX19axX2cxX9xX2cxXaxX49xX26xXefxX3cxX9xX50xX51xX9xX33xXaxX598xX18xX9xXdxX118xX3cxXe4xX9xX50xX62xX9xX19xX118xX146xX35xX9xX2cxX18xXcxX17xX77xX18xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX57xXbxX39axX18xXdxX35xXe4xX3cxX2bbxX9xX2cxX17xX3cxXbxX17xX77xX2c5xX32xXexX0xX35xXcxXe4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX9fxX35xX19xXbxXaxX2bbxX2e9xX5fxX2ebxX33xX57xX2c5xXaxX17xX35xXe4xXaxXbxX2bbxX5cxX2ebxX31cxX33xX57xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxX77xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bbxX1cxX1cxX35xX15bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX15bxX50xX3cxX1cxX3cxX17xX9fxX2fxX1cxX2axX311xX312xX313xX1cxX311xX311xX19xX2axX2axX312xX2e9xX31cxX2axX313xXbxX2ebxX313xX311xX312xXdxX5cxX15bxX326xX33xXe4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXbxXaxX49xX2cxX9xXbxX17xX9xX19xX18xX49xX9xXbxX35xX17xX3cxX9xX50xX17xX9xXe4xX18xXdxX18xX57xX26xX9xX18xX9xX5cxX5dxX2axX5fxX9xXcxX18xX3cxX9xXaxX35xX3cxXaxX9xX50xX24xX9xX2cxX49xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX49xX77xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX249xX110xX8xX0xX18xX9xX35xX19xX31xX32xX2fxX17xX3cxX19xX8cxXcxX18xX35xXdxX8cxX18xX49xXbxXaxX24xX77xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXcxX18xX35xXdxX32xX9xXaxX77xX17xX94xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX2bbxX1cxX1cxX2fxX24xXaxX24xX18xX15bxX50xX3cxX17xX57xX33xX77xX17xX2fxX2fxX15bxX3cxX17xXbxX1cxXbxX35xX3cxX39axXbxX49xX2cxX1cxX2fxX18xX3cxX39axX33xXaxX18xXcxX1cxX18xX3cxXaxX39axXbxXaxX49xX2cxX39axXbxX17xX39axX19xX18xX49xX39axXbxX35xX17xX3cxX39axX50xX17xX39axXe4xX18xXdxX18xX57xX26xX39axX18xX39axX5cxX5dxX2axX5fxX39axXcxX18xX3cxX39axXaxX35xX3cxXaxX39axX50xX24xX39axX2cxX49xX2cxX39axX2e9xX31cxX311xX313xX312xX5dxX311xX15bxXaxXbxXcxXdxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX39axX18xX77xXbxX35xX2cxXdxX17xX39axX35xX19xX31xX32xX2e9xX31cxX311xX313xX312xX5dxX311xX32xXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xX77xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe