Nga công bố thời hạn đưa thiết giáp thế hệ mới vào tác chiến
Sau màn ra mắt hoành tráng trên quảng trường Đỏ hồi năm 2015, thời gian hoàn thành thử nghiệm để Nga đưa vào biên chế chiến đấu xe thiết giáp Kurganets-25 và Boomerang, cũng như xe tăng T-14 Armata là điều rất được giới quân sự toàn cầu quan tâm.
ac1ex129f0x125f0x15e42x12542xe360xb6adxf8f3xc00cxX7x13299x15c1bxc2edxbb4axfe73xec61xX5xc2e8xXax11070xbb74x14305xX6xX3xX4x1403exd48exX14xX3xbb31x10713xX3xXexX1x16241xXdxX3xX1x11255xX19xX3x154cfx14a28xX6xX3xXexX1xXdxe96axXexX3xX14xXdxae64xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1x173d0xX3x10ee3xddadxXdxX3xdc73x10bf1x16d57xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX0x1654dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2fbxX10xX6xe842xXaxX12xfffcxX6x13417xX3xX3exX43xX19xX3x10d58xX6xX3xX3ex13c6bxXexX3xX1xX44xX43xX19xX1xX3xXexX6dxX34xX19xX14xX3xXexX6dx14a7dxX19xX3xba8fxX67x10369xX19xX14xX3xXexX6dxX29xX21xX19xX14xX3xb2a7xbc91xX3xX1x1448axXdxX3xX19x1502exX3exX3xf41ex117daxX2x1553bxec26xX3xXexX1xX21xXdxX3xX14xXdxX6xX19xX3xX1xX44xX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXexX1xfaadxX3xX19xX14xX1xXdxX3cxX3exX3xX28x13b80xX3xX13xX14xX6xX3xX28xX29xX6xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxXdxX82xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28x15950xX67xX3xb8fbxX10xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xfaeaxX67xX6dxX14xX6xX19xX10xXexX7x11e81xX9dxXa0xX3xX42xX43xX3xfbb5xX44xX44xX3exX10xX6dxX6xX19xX14xXa1xX3xX4xaf57xX19xX14xX3xX19xX1xX29xX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xXcxXfcxX2xd3f8xX3xe6e0xX6dxX3exX6xXexX6xX3xX5xX43xX3xX28xXdx14e60xX67xX3xX6dxXe2xXexX3xX28xX29xbfe6xX4xX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX85xX67x17192xX19xX3xX7x17287xX3xXexX44xX43xX19xX3xX4x15c2axX67xX3xX85xX67xX6xX19xX3xXexX143xX3ex15baaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1671dxX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12610x151b9xX13xX5fxc160xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10x1624fxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exc09fxX62xX9dxX9dxX2x12df4xX1e4xX122xX1e4xXexX122xX9dx172f9xX9exX5xX2xX15ax10246xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX103x13ec5xX3xXexX6dxX29xbeadxX19xX14xX3xX103xX263xX3xX16axX18xX19xX14xX3xXexX1xX29x11509xX19xX14xX3xX13xX14xX6xXa1xX3xX18xX19xX14xX3xb7adxX10xX19xXdxX7xX3xb322xX6xX19xXexX67xX6dxX44xX42xX3xX3exX3fxXdxX3xX28xX143x14154xX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xX3exX263xXexX3xX4xX67xX263xX4xX3xXbxX1xX93xX19xX14xX3xX42xXe2xX19xX3xX42xX3fxXdxX3xX1x147fexX19xX14xX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xXexXe2xX19xX3xc1cbx1461fxX124xX3xX13xX44xX42xX44xX7xXexXdxX3xX28xX2b9xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xXexXdxX19xX3xX28xX34xX19xX14xX3xX85xX67xX6xX19xX3xXexX143xX3exX3xX42xX130xX3xX5xX44xX25xXexX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xX3exX3fxXdxX3xX4x17008xX6xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX28xX263xXdxX3xX13xX14xX6xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX62xXexX1xX67xX3exX1cxX3xXdxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX299xX5xX10xX9xXaxX1daxXdxX62xXexX1x124dfxX3xba06xX2xXa0xXbxXe5xb3d5xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX35exX3xX122xX2xX9exXbxXe5xX365xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX35exX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX2xX1e4xX9exXa0xX9dxXa0xXexX360xX360xX9exX1e9xX1e4xX5xX9exX15axX1f5xXbxX14x1059axX6dxX9xX1e4xXa0xX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xcd64xXcxX1xX21xXdxX3xX14xXdxX6xX19xX3xX1cxX43xX19xX3xX14xXdxX6xX44xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX1cxd05cxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX147xX4xX3xX5xX29xX139xX19xX14xX3xX3exc270xXexX3xX28xXe2xXexX3xX7xfc63xX3xX28xX29xX139xX4xX3xXe5xX34xX4xX3xX28xX489xX19xX1xX3xX1cxX268xXdxX3xX103xX263xX3xe273xX67xX1dxX4xX3xXbxX1x14cf5xX19xX14xX3xX13xX14xX6xXa1xX3xc673xX1xXdxX3xX28x171b5xX3xX7xX4b0xX3xX4xX4dcxX3xX4d7xX2fxXexX3xX85xX67xX87xX3xX4xX30exX6xX3xX4xX34xX4xX3xX1cxX43xXdxX3xX4d7xXdxXc4xX3exX3xXexX6dxX6xX3xX4xXe2xXbxX3xX19xX1xX43xX3xX19xX29xX3fxX4x11c79xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX1f0xX2xX9ex15625xX5xX9dxX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX46exXcxX18xXdxX3xX4xX4dcxX3xXexX1xXc4xX3xX19xX4dcxXdxX3xX7xX277xX3xX1cxX263xX3xX6dxdaf0xX19xX14xX3xX4xX34xX4xX3xX1cxX43xXdxX3xX4d7xXdxXc4xX3exX3xXexX6dxX6xX3xX28xX1dxXdxX3xX42xX3fxXdxX3xXe5xX10xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXf3xX67xX6dxX14xX6xX19xX10xXexX7xXfcxX9dxXa0xX3xX42xX43xX3xXe5xX10xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xX4xX1xX268xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX103xX44xX44xX3exX10xX6dxX6xX19xX14xX3xX62xX147xX3xX4d7xXdxX2fxX19xX3xX7xX4b0xX3xX1xX44xX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX9dxX9dxX50dxXa1xX3xX18xX19xX14xX3xX284xX10xX19xXdxX7xX3xX28axX6xX19xXexX67xX6dxX44xX42xX3xX19xX4dcxXdxX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX5a5xX122xX9dxX9dxX5xX1e9xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX42xX489xX3xX85xX67xX6xX19xX3xX4xX1xe5b7xX4xX3xX19xX43xX299xXa1xX3xX4d7xX1xXdxX3xXexX25xX44xX3xX6dxX6xX3xX3exX263xXexX3xX4x155b6xX3xX3exX34xX299xX3xX3exX3fxXdxXa1xX3xX7xX147xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX6dxXdxXc4xX19xX3xX4xX30exX6xX3xX4xX34xX4xX3xX7xX87xX19xX3xXbxX1xf779xX3exX3xXexX6dxX29xX3fxX4xX3xX28xX4dcxX3xX4xX30exX6xX3xXf3xX67xX6dxX14xX6xX19xX3exX6xX7xX1x16585xX6xX42xX44xX62xX3xX1cxX6xX44xX3xX14xX96xX3exX3xX103xX28axc3d3xXfcxX2xXa1xX3xX103xX28axX84bxXfcxX9dxX3xX42xX43xX3xX103xX28axX84bxXfcxX1e9xX3xX28xX2b9xX3xX28xX29xX139xX4xX3xXex12d8axX19xX1xX3xX28xX2fxX19xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX122xXa0xX1e4xX1e4xX5xX122xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xXcxX6dx15fc0xX19xX14xX3xX5xX29xX139xX19xX14xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX4d7xX2fxX3xXe5xX10xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXf3xX67xX6dxX14xX6xX19xX10xXexX7xXfcxX9dxXa0xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX42xX29xX139xXexX3xX85xX67xX34xX3xX9dxXa0xX3xXexXe2xX19xX15axX3xX92xX263xX19xX14xX3xX4xX277xX3xX42xX43xX3xX4xX277xX3xX4xXe2xX67xX3xXexX6dxX67xX299xX130xX19xX3xX28xX263xX19xX14xX3xX28xX29xX139xX4xX3xX28xX4a8xXexX3xX268xX3xXbxX1xX14fxX19xX3xXexX6dxX29xX3fxX4xX3xX4xX30exX6xX3xX19xX4dcxX3xX28xXc4xX3xX4xX87xXdxX3xXexX1xXdxX3cxX19xX3xX1cxX1dxX3xX4xcb58xX4xX3xX42xX43xX3xXexX9axX19xX14xX3xX4d7xX1xX87xX3xX19xX9axX19xX14xX3xX7xX1dxX19xX14xX3xX7xX4dcxXexX3xX4xX30exX6xX3xX4xX1xXdxX2fxX4xX3xXe5xX10xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX360xX122xX2xX9dxX5xXa0xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX103xX82xX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX28xX4dcxXa1xX3xX19xX1xX4dcxX3exX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX7xX4b0xX3xXexX1xX44xX34xXexX3xX5xXdxX3xX4d7xX1xX93xXdxX3xXbxX1xX29xX277xX19xX14xX3xXexXdxX3cxX19xX3xXexca1axX3xXbxX1xX868xX6xX3xX7xX6xX67xX15axX3xX65xX1dxX3xX5xX29xX139xX19xX14xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX7x16cd8xX3xX28xXdxX3xX4d7xfb4cxX3exX3xXexX1xX10xX44xX3xXe5xX10xX3xXexX1dxXdxX3xX28xX6xX3xX5xX43xX3xX1e4xX3xX19xX14xX29xX21xXdxX3xX28xX29xX139xX4xX3xXexX6dxX6xX19xX14xX3xX1cxX489xX3xX42xX10fxX3xX4d7xX1xX868xX3xX28xX14fxX299xX3xX28xX30exX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexXa0xX2xX2xX1f0xX5xX360xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX13xX130xX19xX3xXexX87xX19xX14xX3xXe5xX10xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xX4xX1xX268xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX103xX44xX44xX3exX10xX6dxX6xX19xX14xX3xX28xX29xX139xX4xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX4d7xX2fxX3xX28xXc4xX3xX42xe2b7xX19xX3xX4xX1xX67xX299xXc4xX19xX3xX3exX263xXexX3xXexXdxXc4xX67xX3xX28xX263xXdxX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX4xX277xX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX1xX7faxX3xXexX6dxX139xX3xX1xX93xX6xX3xX5xX147xX4xX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xXexX6dxXd19xX19xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXa1xX3xX4xX67xX19xX14xX3xX4xXe2xXbxX3xX4d7xX1xX87xX3xX19xX9axX19xX14xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX3cxX19xX3xXexXe2xXexX3xX4xX87xX3xX4xX34xX4xX3xX5xX44xX25xXdxX3xX1x17618xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX4xX277xX3xX1cxX87xX19xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX1e4xX360xX122xX9exX5xX1f0xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX16axX1xXdxX2fxX4xX3xX103xX44xX44xX3exX10xX6dxX6xX19xX14xX3xX4xX4dcxX3xXexX1xXc4xX3xXexX6dxXe2xX19xX3xX34xXbxX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX28xX489xX4xX1xXa1xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX42xX3fxXdxX3xXe5xX10xX3xX1cxX979xX4xX3xXexX1x1630fxXbxX3xX1cxX62dxX19xX14xX3xX1xX93xX6xX3xX5xX147xX4xX3xX4xX30exX6xX3xX4xX1xX868xX19xX1xX3xX3exXd91xX19xX1xXa1xX3xX28xX34xX19xX1xX3xX1cxX25xXdxX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xX42xX43xX3xXexX6dxX147xX4xX3xXexX1xX9axX19xX14xX3xX42xX10fxX3xXexX6dxX6xX19xX14xXa1xX3xX1cxX87xX44xX3xX42xX3cxX3xXbxX1xXdxX3xX4d7xX868xXbxX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX4d7xX1xX93xXdxX3xX1xX93xX6xX3xX5xX147xX4xX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX19xX1xd9ccxX3xX42xX43xX3xX3exX87xX19xX1xX3xX28xX25xX19xX3xXbxX1xX34xX44xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX122xX9dxX9dxX1e9xX5xX1e4xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX13xX14xX44xX43xXdxX3xX6dxX6xXa1xX3xX42xX489xX3xX103xX263xX3xXexX6dxX29xX268xX19xX14xX3xX103xX263xX3xX16axX18xX19xX14xX3xX19xX14xX1xXdxX3cxXbxX3xX42xX43xX3xXcxX1xX29xX277xX19xX14xX3xX3exX25xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX4cexX19xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xXexX1xX82xX3exX3xX6dxX62dxX19xX14xX3xX4xX34xX4xX3xXexX1xXbaxX3xX19xX14xX1xXdxX3cxX3exX3xX19xX1xX43xX3xX19xX29xX3fxX4xX3xX4xX30exX6xX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX4xX1xX30exX3xX5xX147xX4xX3xXcxXfcxX2xX122xX3xX124xX6dxX3exX6xXexX6xX3xX28xX29xX139xX4xX3xX5xX82xX19xX3xX4d7xX2fxX3xX1xX44xX25xX4xX1xX3xX1xX44xX43xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX9dxX9exX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX360xX122xX122xX9dxX5xX5a5xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX4d7xX2fxXexX3xX85xX67xX87xX3xXexX1xXbaxX3xX19xX14xX1xXdxX3cxX3exXa1xX3xX103xX263xX3xX4c7xX67xX1dxX4xX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX4b0xX3xXe5xX34xX4xX3xX28xX489xX19xX1xX3xXexX1xX21xXdxX3xX28xXdxXc4xX3exX3xX1cxX43xX19xX3xX14xXdxX6xX44xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX1cxX489xX3xX7xX87xX19xX3xXe5xX67xXe2xXexX3xX1xX43xX19xX14xX3xX5xX44xX25xXexX3xX4xX1xX44xX3xX4xX34xX4xX3xX28xX277xX19xX3xX42xX489xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX28xX263xXdxXa1xX3xX18xX19xX14xX3xX284xX10xX19xXdxX7xX3xX28axX6xXexX67xX6dxX44xX42xX3xX4xX1xX44xX3xX1cxXdxX2fxXexX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX1e9xX1f0xX9dxX360xX5xX2xX9exX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xXcxX6dxX29xX3fxX4xX3xX28xX4dcxXa1xX3xXcxX1xX7e2xX3xXexX6dxX29xX268xX19xX14xX3xX103xX263xX3xX4c7xX67xX1dxX4xX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX124xX5xX10xXe5xX10xXdxX3xXf3xX6dxXdxX42xX44xX6dxX67xX4xX1xX4d7xX44xX3xX28xX2b9xX3xX1cxX34xX44xX3xX4xX34xX44xX3xX6dxX62dxX19xX14xX3xX4xX34xX4xX3xXexX1xXbaxX3xX19xX14xX1xXdxX3cxX3exX3xX7xX277xX3xX1cxX263xX3xX4xX30exX6xX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xXcxXfcxX2xX122xX3xX42xX43xX3xXe5xX10xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX28xXe2xX67xX3xX1cxX263xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXcxXfcxX2xXa0xX3xXexX6dxX82xX19xX3xX19xX130xX19xX3xXexX87xX19xX14xX3xX124xX6dxX3exX6xXexX6xX3xX28xX2b9xX3xX1xX44xX43xX19xX3xXexXe2xXexX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX2xX1f0xX1e4xX9dxX5xX2xX2xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX28axX4a8xX4xX3xX62x109f0xX3xX42xXd19xX299xXa1xX3xX7xX44xX3xX42xX3fxXdxX3xX62xX147xX3xX28xX489xX19xX1xX3xX1cxX6xX19xX3xX28xX14fxX67xX3xX5xX43xX3xXexXdxX2fxXbxX3xX19xX1xXd19xX19xX3xX2xX9exX9exX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xXcxXfcxX2xX122xX3xX124xX6dxX3exX6xXexX6xX3xX19xX14xX6xX299xX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX9dxX9exX3xX4xX30exX6xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX28xX263xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX4dcxX3xXexX1xXc4xX3xX19xX4dcxXdxX3xX6dxX62dxX19xX14xX3xX28xX2b9xX3xX4xX1xX868xX19xX1xX3xXexX1xX7e2xX4xX3xXbxX1xX34xX3xX7xX87xX19xX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX1f0xX2xX1e9xX1e9xX5xX2xX9dxX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xX13xX14xX44xX43xXdxX3xX6dxX6xXa1xX3xX1cxX82xX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX28xX4dcxX3xX18xX19xX14xX3xX284xX10xX19xXdxX7xX3xX28axX6xX19xXexX67xX6dxX44xX42xX3xX4xX10fxX19xX14xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX67xX19xX14xX3xX4xXe2xXbxX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xXexXdxX19xX3xX42xX130xX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xXexXdxX2fxXbxX3xX19xX1xXd19xX19xX3xXbxX1xX34xX44xX3xXexX147xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX1cxX34xX19xX1xX3xXe5xX868xX4xX1xX3xX9dxX65xX1e9xXa0xX3xXf3xX44xX6xX5xXdxXexX7xXdxX299xX6xXfcxX65xb5aexXa1xX3xX19xX1xXe2xXexX3xX5xX43xX3xX4d7xX1xXdxX3xX14xX14fxX19xX3xX28xX143xX299xX3xX28xX2b9xX3xX4xX4dcxX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX44xX3xX1cxXdxX2fxXexX3xX42xXdxX3cxX4xX3xX28xX34xX19xX1xX3xX14xXdxX34xX3xX28xX2b9xX3xX1xX44xX43xX19xX3xXexXe2xXexX15axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX10xX19xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17exX17fxX13xX5fxX182xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX15axX1cxX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX15axX42xX19xX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exXa0xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX2xX1e9xX1e4xX122xX1e4xXexX1e4xX9exX9exX5a5xX5xX2xX1e9xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX1cxX44xX6dxX62xX10xX6dxX9xXaxX9exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX12xXf3xX1xX18xX19xX14xX3xX4xX1x170b1xX3xX4xX4dcxX3xX42xXd19xX299xXa1xX3xXbxX1xXdxX82xX19xX3xX1cxX87xX19xX3xX1cxX34xX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX4xX30exX6xX3xXbxX1xX34xX44xX3xXexX147xX3xX1xX43xX19xX1xX3xX9dxX65xX1e9xXa0xX3xXf3xX44xX6xX5xXdxXexX7xXdxX299xX6xXfcxX65xX17b8xX3xX4xX4dcxX3xX3exX2b9xX3xX28xX489xX19xX1xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX9dxX65xX1e9xXa0xXfcxX2xX3xXf3xX44xX6xX5xXdxXexX7xXdxX299xX6xXfcxX65xX17b8xXfcxXf3xX65xX1xX3xX42x13c4exX19xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX4dcxX3xXexX1xX82xX3exX3xX1cxXe2xXexX3xX4xX7e2xX3xX3exX263xXexX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xXexXdxX19xX3xX19xX43xX44xX3xX62xX159exX3xX5xX43xX3xX19xX1xX93xX3xX19xX1xXe2xXexX15axX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX6dxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX82xX19xX3xX85xX67xX6xX19xX35exX0xX50xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xX67xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfcxXexX1xX67xX3exX1cxXfcxX6xX19xX62xXfcxX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44xXbxX3xX2xX9exX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xX1xX43xX19xX14xX3xX28xX14fxX67xX3xXexX1xX2fxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX2xX5a5xXaxX3xX1xX6dxX10xd310xX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xXexX44xXbxXfcxX2xX9exXfcxXe5xX10xXfcxXexX6xX19xX14xXfcxX1xX6xX19xX14xXfcxX62xX6xX67xXfcxXexX1xX10xXfcxX14xXdxX44xXdxXfcxX19xX6xX3exXfcxX9dxX9exX2xX5a5xX50xX2xX1e4xX122xX5a5xX9exX9exX15axX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX3exX10xX62xXdxX6xX50xX2xX9dxX9exX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX9dxX9exX9exX9exX50xX2xX9exXa0xX62xX122xX2xX122xX9exX360xXa0xX1f0xXexX1e9xX9dxX1e9xX2xX1e9xX5xX9exX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX42xX12xX0xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44xXbxX3xX2xX9exX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xX1xX43xX19xX14xX3xX28xX14fxX67xX3xXexX1xX2fxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX2xX5a5xXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xXexX44xXbxXfcxX2xX9exXfcxXe5xX10xXfcxXexX6xX19xX14xXfcxX1xX6xX19xX14xXfcxX62xX6xX67xXfcxXexX1xX10xXfcxX14xXdxX44xXdxXfcxX19xX6xX3exXfcxX9dxX9exX2xX5a5xX50xX2xX1e4xX122xX5a5xX9exX9exX15axX1xXexX3exXaxX12xXcxX44xXbxX3xX2xX9exX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xX1xX43xX19xX14xX3xX28xX14fxX67xX3xXexX1xX2fxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX2xX5a5xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX6dxX6xX19xX14xX3xX3exXdxX5xXdxXexX6xX6dxX299xX6xX6dxX3exX7xX15axX6dxX67xX3xX42xXb7cxX6xX3xX28xX9axX19xX14xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX2xX9exX3xXe5xX10xX3xXexX9axX19xX14xX3xXexX1dxXexX3xX19xX1xXe2xXexX3xXexX1xX2fxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX19xX9axX3exX3xX9dxX9exX2xX5a5xX3xX4xX159exX19xX14xX3xX3exX263xXexX3xX7xX1dxX3xX28xX34xX19xX1xX3xX14xXdxX34xX3xX5xXdxX82xX19xX3xX85xX67xX6xX19xXa1xX3xXe5xXdxX19xX3xX4xX67xX19xX14xX3xX4xXe2xXbxX3xX28xXc4xX3xX1cxX25xX19xX3xX28xX979xX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX4d7xX1xX87xX44xX15axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX3xX5xXd19xXbxX3xX4d7xc37fxX3xX5xXa11xX4xX3xX1xXdxX3cxX67xX3xX7xX67xXe2xXexX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX15axX15axX15axX3xX4d7xXef1xX3exX3xX19xX1xXe2xXexX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xX5xX489xX4xX1xX3xX7xXbaxXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xXbxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX7xX2xXfcxX5xX6xXbxXfcxX4d7xX299xXfcxX5xX67xX4xXfcxX1xXdxX10xX67xXfcxX7xX67xX6xXexXfcxXexX6xX4xXfcxX4xX1xXdxX10xX19xXfcxX4d7xX10xX3exXfcxX19xX1xX6xXexXfcxXexX6dxX44xX19xX14xXfcxX5xXdxX4xX1xXfcxX7xX67xX50xX2xX1e4xX9dxX1f0xX1f0xX9dxX15axX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX3exX10xX62xXdxX6xX50xX2xX9dxX9exX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX2xX5a5xX122xX360xX50xX2xX9exX1e4xX62xX360xX9dxX2xX9dxX360xX9dxX360xXexX1e9xX9exX9exX360xX1e4xX5xX9exX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX42xX12xX0xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX3xX5xXd19xXbxX3xX4d7xX1c97xX3xX5xXa11xX4xX3xX1xXdxX3cxX67xX3xX7xX67xXe2xXexX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX15axX15axX15axX3xX4d7xXef1xX3exX3xX19xX1xXe2xXexX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xX5xX489xX4xX1xX3xX7xXbaxXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xXbxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX7xX2xXfcxX5xX6xXbxXfcxX4d7xX299xXfcxX5xX67xX4xXfcxX1xXdxX10xX67xXfcxX7xX67xX6xXexXfcxXexX6xX4xXfcxX4xX1xXdxX10xX19xXfcxX4d7xX10xX3exXfcxX19xX1xX6xXexXfcxXexX6dxX44xX19xX14xXfcxX5xXdxX4xX1xXfcxX7xX67xX50xX2xX1e4xX9dxX1f0xX1f0xX9dxX15axX1xXexX3exXaxX12xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX3xX5xXd19xXbxX3xX4d7xX1c97xX3xX5xXa11xX4xX3xX1xXdxX3cxX67xX3xX7xX67xXe2xXexX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX15axX15axX15axX3xX4d7xXef1xX3exX3xX19xX1xXe2xXexX3xXexX6dxX44xX19xX14xX3xX5xX489xX4xX1xX3xX7xXbaxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX4xX1xX67xX299xX82xX19xX3xX14xXdxX6xX3xX17b8xXdxX4d7xXexX44xX6dxX3xX28axX67xX6dxX6xX4d7xX1xX44xX42xX7xX4d7xX299xX3xXexX1xXd91xX3xXex1384axX3xX1xX139xXbxX3xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX3xX62xX44xX3xX85xX67xX143xX19xX3xX28xX263xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX7xXbaxX3xX62xXa11xX19xX14xX3xX4xX1xX1912xX3xX28xX25xXexX3xX1xXdxX3cxX67xX3xX7xX67xXe2xXexX3xX28xX34xX19xX1xX3xX4xX1xX4a8xX19xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX4xX4dcxX3xX2xX5a5xb5ccxX3xXexX6dxX82xX19xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xXexX6dxX29xX21xX19xX14xXa1xX3xX19xX1xX29xX19xX14xX3xX4xX44xX19xX3xX7xX1dxX3xX19xX43xX299xX3xX42xX197dxX19xX3xX5xX43xX3xX6dxXe2xXexX3xX4xX6xX44xX3xX4d7xX1xXdxX3xX28xX4a8xXexX3xX4xX25xX19xX1xX3xXexX1xX43xX19xX1xX3xXexX868xX4xX1xX3xX4xX30exX6xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX5xX868xX19xX1xX3xX65xX299xX6dxXdxX6xX15axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xX19xX1xXdxX3cxX3exX3xX42xXa11xX3xX28xX4a8xX4xX3xX1cxXdxX3cxXexX3xX4xX30exX6xX3xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xX19xX14xX6xXfcxXexXdxX10xXexXfcxX5xX44xXfcxX19xX1xXdxX10xX3exXfcxX42xX67xXfcxX62xX6xX4xXfcxX1cxXdxX10xXexXfcxX4xX67xX6xXfcxXbxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX7xX2xX50xX2xX1e4xX9dxX360xX9dxX2xX15axX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX3exX10xX62xXdxX6xX50xX2xX9dxX9exX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX2xX5a5xX122xX360xX50xX2xX1e9xX122xX62xX122xX9exXa0xX1e9xX2xX2xX122xXexX1e9xX1e4xX1e9xX1e9xX5a5xX5xX9exX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX42xX12xX0xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xX19xX1xXdxX3cxX3exX3xX42xXa11xX3xX28xX4a8xX4xX3xX1cxXdxX3cxXexX3xX4xX30exX6xX3xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xX19xX14xX6xXfcxXexXdxX10xXexXfcxX5xX44xXfcxX19xX1xXdxX10xX3exXfcxX42xX67xXfcxX62xX6xX4xXfcxX1cxXdxX10xXexXfcxX4xX67xX6xXfcxXbxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX7xX2xX50xX2xX1e4xX9dxX360xX9dxX2xX15axX1xXexX3exXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xX19xX1xXdxX3cxX3exX3xX42xXa11xX3xX28xX4a8xX4xX3xX1cxXdxX3cxXexX3xX4xX30exX6xX3xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX92xX29xX139xX4xX3xX1cxXdxX2fxXexX3xX28xX2fxX19xX3xX5xX43xX3xX1xX3cxX3xXexX1xX1dxX19xX14xX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX4xX147xX4xX3xX3exX25xX19xX1xX3xX19xX1xX29xX19xX14xX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXdxX2fxXexX3xX5xX263xX3xX4xX30exX6xX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX13xX14xX6xXa1xX3xX84bxX6xX19xXexX7xXdxX6dxXfcxX65xX2xX3xX4xX4cexX19xX3xX5xX43xX3xX4xX277xX19xX3xX34xX4xX3xX3exX263xX19xX14xX3xX42xX3fxXdxX3xXe5xX10xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xX1xX25xX19xX14xX3xX19xX4a8xX19xX14xX15axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1cxXe2xXexX3xX19xX14xX21xX3xX3exX268xX3xX4d7xX1xX44xX3xX62xX147xX3xXexX6dxcb24xX3xX46exX14xX979xXdxX3xXexX34xXdxX3xX19xX14xX10fxX50dxX3xX1xX43xX19xX14xX3xX5xX44xX25xXexX3xXexX1ee7xX3xX1xX139xXbxX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX65xXfcxX1e9xX9exX9exX84bxX65xXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xX19xX14xX6xXfcxX1cxX6xXexXfcxX19xX14xX44xXfcxX3exX44xXfcxX4d7xX1xX44xXfcxX62xX67xXfcxXexX6dxX67xXfcxX14xX44xXdxXfcxXexX6xXdxXfcxX19xX14xX67xXfcxX1xX6xX19xX14xXfcxX5xX44xX6xXexXfcxXexX44xXfcxX1xX44xXbxXfcxXbxX1xX44xX19xX14xXfcxX4d7xX1xX44xX19xX14xXfcxX7xXfcxX1e9xX9exX9exXbxX7xX50xX2xX1e4xX2xX122xXa0xX9exX15axX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX50xX3exX10xX62xXdxX6xX50xX2xX9dxX9exX50xX19xX10xX1daxX7xX50xX2xX5a5xX122xX1e9xX50xX2xX9exX1e4xX62xX9dxX9dxX9dxX2xX1e4xXa0xX2xXexX1f0xX360xX2xX5xX360xX15axX1f5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXdxX3xX1xX25xX19xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX14xXdxX34xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX42xX12xX0xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1cxXe2xXexX3xX19xX14xX21xX3xX3exX268xX3xX4d7xX1xX44xX3xX62xX147xX3xXexX6dxX224bxX3xX46exX14xX979xXdxX3xXexX34xXdxX3xX19xX14xX10fxX50dxX3xX1xX43xX19xX14xX3xX5xX44xX25xXexX3xXexX1ee7xX3xX1xX139xXbxX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX65xXfcxX1e9xX9exX9exX84bxX65xXaxX3xX1xX6dxX10xX1a4bxX9xXaxX50xX42xX67xXfcxX4d7xX1xXdxX50xX19xX14xX6xXfcxX1cxX6xXexXfcxX19xX14xX44xXfcxX3exX44xXfcxX4d7xX1xX44xXfcxX62xX67xXfcxXexX6dxX67xXfcxX14xX44xXdxXfcxXexX6xXdxXfcxX19xX14xX67xXfcxX1xX6xX19xX14xXfcxX5xX44xX6xXexXfcxXexX44xXfcxX1xX44xXbxXfcxXbxX1xX44xX19xX14xXfcxX4d7xX1xX44xX19xX14xXfcxX7xXfcxX1e9xX9exX9exXbxX7xX50xX2xX1e4xX2xX122xXa0xX9exX15axX1xXexX3exXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1cxXe2xXexX3xX19xX14xX21xX3xX3exX268xX3xX4d7xX1xX44xX3xX62xX147xX3xXexX6dxX224bxX3xX46exX14xX979xXdxX3xXexX34xXdxX3xX19xX14xX10fxX50dxX3xX1xX43xX19xX14xX3xX5xX44xX25xXexX3xXexX1ee7xX3xX1xX139xXbxX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xX65xXfcxX1e9xX9exX9exX84bxX65xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6dxX44xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5fxX3cxX3xXexX1xX1dxX19xX14xX3xXexX82xX19xX3xX5xXbaxX6xX3xXbxX1xX4cexX19xX14xX3xX4d7xX1xX18xX19xX14xX3xXexX14fxX3exX3xXe5xX6xX3xX65xXfcxX1e9xX9exX9exX84bxX65xX3xX28xX6xX19xX14xX3xX28xX29xX139xX4xX3xX13xX14xX6xX3xX7xXbaxX3xX62xXa11xX19xX14xX3xX42xX3fxXdxX3xX42xX6xXdxX3xXexX6dxX4cexX3xX19xX1xX29xX3xX3exX263xXexX3xX5xX3fxXbxX3xX5xX34xX3xX4xX1xX71xX19xX3xXexXb7cxX3xXe5xX6xXa1xX3xXexX1xX18xX19xX14xX3xX85xX67xX6xX3xX42xXdxX3cxX4xX3xXexX6dxXdxXc4xX19xX3xX4d7xX1xX6xXdxX3xX4xX1x14189xX19xX14xX3xXexX25xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX85xX67xX1dxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX5xX143xX19xX3xX4xXd19xX19xX15axX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX67xX5xX12xX0xX62xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6dxXaxX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xX50xX62xXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX44xX67xX6dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX124xX13xXcxX92xX0xX50xXbxX12