Cách mạng Tháng mười Nga với cách mạng Việt Nam
(Baohatinh.vn) - Cách mạng tháng Mười Nga (ngày 7/11/1917) là mốc son chói lọi của lịch sử nhân loại, cột mốc ghi chiến công vĩ đại làm nổ tung một mắt xích trọng yếu trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên các quốc gia đứng lên giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.
1d1dx8e31x8c35x1fefx6c09x2c39x4845x6b4bxX6x242cx285dxX1x295ax40e1x946ax79e5xX9x4ca5xX0xX6x7d3bx8688xXcx6d99x876bxX10x42f4x3f6axX2xX16x9a39x40fbx8813xX2x1dc6x36efxX22xX2xX16x768bxX1fxX2x77a2x4686xX3x5e81xX2xX1fx89b3xX16xX17xX2x725exX2cxX2axX16xX17xX2xX1fx6ce1x9ad2xX1dxX2x6885xX17xX5xX2x459ax9037xX21xX21xX2x39a4xX21x2b81xX21xX42x80f0x4542xX22xX21xX42x280exX0xX43xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX2cxX21xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX33xX1dxX13xX4x8eebxX9xX10xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX33xX2cxX2axX16xX17xX2xX1fxX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX2x929ex6656xX1dxX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2x3e57xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX0xX43xX2cxX21xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa00cxX6fxX5xXdxX9xX10xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2x6c08xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX2xX47xX16xX17x41c7xXexX2xX42xX43xX21xX21xX43xX21xX49xX21xX42xX51xX2xX4xXd3xX2xX1fx3a2exX3xX2xX6xXcxX16xX2xX3xX2cx6176xX1dxX2xX4x967fxX1dxX2xX3x8176xX5xX2xX4x6eddxX3xX2cxX2xX6x60c0xX2xX16xX2cx4c64xX16xX2xX4xXcxX2fxX1dx629bxX2xX3x52eexX13xX2xX1fxXe5xX3xX2xX17xX2cxX1dxX2xX3xX2cxX1dx259fxX16xX2xX3x4e08xX16xX17xX2xX8bx686exX2x8701xX2fxX1dxX2xX4xXd3xX1fxX2xX16x879cxX2xX13x2ec4xX16xX17xX2xX1fxX10dxX13xX2xX1fx2a5axX13xX2xa04cx9cb7xX3xX2cxX2xX13xX14xXf2xX16xX17xX2xXexX11bxX132xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX2cxX1exX2xX13xX2cxXe5xX16xX17xX2xX13xX3axX2x7fecx5000xX16xX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX10axX2xX1fx94b3xX2xX14xX5xX2x385bxX1axX2xX16xX17xX132xXex2466xX16xX2xX1fxX8cxX1dxX10axX2xX174xX1axX2xX16xX17xX132xXexX17bxX16xX2xX3xX2axX3xX2x6b44xX132xXe5xX3xX2xX17xX1dxX5xX2xX126x6801xX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX8bxXd3xX2xX13exX103xXexX2xXdx386axX16xX17xX2xX29xX3ex5155xXb1x1ed2xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX3exX17xX5xX2xXdxX3axX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX4x662axX16xX2cxX2xX126xX2fxXcxX2xX3xXf6xX5xX2x7cd8xX160xX16xX17xX2xX29xX10dxX16xX17xX2xX6xX160xX16xX2xXbxX11fxX16xX4cxX6xX17bxX4cxX8bxX13fxX3xX2cxX10axX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX126x3358xX132xX2xX4xXd3xX2xX99xX1c6x595fxX1c6xX2x8d18xX17bxX16xX1dxX16xX2xX126xX1f2xX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX4x9c86xX13xX2xX126xX12fxX2xX3xX2cxX11bxX2xX126xX10dxX2x54c4xX5xX2xXb1xXcxXd3xX16xX17xX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX4xX23dxX1xX2xX16xX2cxXd3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX16xX11fxX16xX17xX2xX126xX21fxX132xX2xX13xX1dxX17bxX16xX2xX13xX14xX17bxX16xX2xX13xX2cxX11bxX2xX17xX1dxX8cxX1dxX1c6xX2xX19x296axX2xX13xX2cx7a06xX2xX15fxX17bxX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX2cxXe5xX16xX17xX2xX126xXe5xX1dxX2xX191xX132xXexX11bxX13xX2xX4xX1dxX1exX13xX10axX2xX3x3c53xX132xX2xX174xX11bxX13xX2xX8bxX8cxX1dxX2xX21x678dxX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX15fxX17bxX16xX2xX16xX17xXcxXd3xX1dxX2xX13x5a04xX1fxX2xX1fxXf2xX1dxX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX2cx611exX16xX17xX2xX15fxXeexX1xX2xX3xX2cxX11bxX13xX2xX16xX2cxXd3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX16xX11fxX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX19bxX16xX17xX2xX16xX3axX8cxX3xX10axX2xX16xX2cxX3axX16xX17xX2xX3xX2cx1e2dxX16xX17xX2xX126xX1f2xX2xX13xX2cxX2b0xX13xX2xX15fxX2fxX1dxX1c6xX2xXc7xX10dxX13xX2xX4xX21fxX16xX2xX16x6e32xX5xX2xX3xX2cxX19bxX16xX17xX2xX13x7aedxX2xX6xX19bxX3xX2xX1fxX2fxX16xX2cxX2xX3xXf6xX5xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX3exX17xX5xX2xXdxX3axX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX4xX1f2xX16xX2cxX2xX126xX2fxXcxX2xX3xXf6xX5xX2xX1fexX160xX16xX17xX2xX29xX10dxX16xX17xX2xX6xX160xX16xX2xX8bxXd3xX2xX4xX1f2xX16xX2cxX2xX13x3b6exX2xX13xX2cxX1dxX17bxX16xX2xX13xXd3xX1dxX2xX99xX1c6xX227xX1c6xX2xX22axX17bxX16xX1dxX16xX10axX2xX8bxX8cxX1dxX2xX16xX2cxXd3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX2xX16xXcxX16xX2xX13xX14xX289xX2xX3xXf6xX5xX2xX1fxX2cexX16xX2cxX2xX126xX1f2xX2xX8bxX3ax9248xX13xX2xX191xX132xX5xX2xX13xX2cxXffxX2xX13xX2cxX2axX3xX2cxX10axX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX13xX2cxX13bxX16xX17xX2xX13xX2cxX28dxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX10axX2xX17xX1dx5f1fxX3xX2xX16xX17xXcxXd3xX1dxX10axX2xX8bxX32fxX16xX17xX2xX8bxXd3xX16xX17xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX15fxX3axX8cxX3xX2xX13xX2cxX6fxXcxX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX2xX1xX2cxX28dxX2xX2cxX3c3xX1xX2xX8bxX8cxX1dxX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX2cexX16xX2cxX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dx4a33xX16xX2xX3xXf6xX5xX2xX16xX2cxX103xX16xX2xX4xXcxX2fxX1dxX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX6xX13xXexX4xX6fxX8xX9x314cxX1dxXdxX13xX2cx9d26x307bxX2bcxX22xX1xX13ex7a62xX2cxX6fxX1dxX17xX2cxX13xX475xX2bcx4d2dxX49xX1xX13exX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX3xX5xX3xX2cxX2xX1fxX5xX16xX17xX2xX13xX2cxX5xX16xX17xX2xX1fxX132xXcxX1dxX2xX16xX17xX5xX2xX8bxXcxX1dxX2xX3xX5xX3xX2cxX2xX1fxX5xX16xX17xX2xX8bxX1dxX6fxX13xX2xX16xX5xX1fxX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX2cxX13xX13xX1xX475xX43xX43xX1dxX1c6xX15fxX5xXcxX2cxX5xX13xX1dxX16xX2cxX1c6xX8bxX16xX43xX16xX6fxX470xX6xX43xX21xX42xX2bcxX484xX43xX42xX42xXdxX21xX4dxX21x81d3x42e9xX2bcxX4dxX13xX476xX49xX484xX4dxX4xX22xX1c6xa1b0xX1xX17xX9xX2xX43xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX6fxX8xX9xX13xX6fxX13exX13xX4cxX5xX4xX1dxX17xX16xX475xX2xX4f7xX132xX6xX13xX1dx3668xXexX47bxX9xX10xX22axX1f2xX16xX2cxX2xX13xX380xX2xX99xX1c6xX227xX1c6xX2xX22axX17bxX16xX1dxX16xX2xX13x5dafxX2x20ccxX2cxX21fxX16xX2xX22axX5xX16xX2xX15fxX13fxX2xX1fxX23dxX13xX2xX13xX14xX16fxX2xX8bx24a5xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX13xX14xX1bexX3xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX4xX1f2xX16xX2cxX2xX126xX2fxXcxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX33xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX2xX16xX26xX1fxX2xX21xX49xX21xX42xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX8cxX1dxX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX6xX2axX3xX2cxX2x25d0xX29xX10dxX16xX17xX2xX6xX160xX16xX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16x2de7xX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX126xXeexX2xX4xXd3xX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX6xX2axX3xX2cxX2xX5c8xX19xX1dxX16xX2cxX2xX13xX11bxX2xX1fxX8cxX1dxX5dcxX10axX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3exX17xX5xX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX2xX126xX1f2xX2xX13xX2cxXcxX2axX13xX2xX174xX2cxX339xX1dxX2xX174xX2cxXeexX2xX174xX2cxX26xX16xX2xX8bxX55exX2xX174xX1dxX16xX2cxX2xX13xX11bxX10axX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX8bxX32fxX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX8bxX2dbxX16xX17xX2xX8bxX103xXexX2xX3xXf6xX5xX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX13xX3axX2xX15fxX160xX16xX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX13xX11bxX1c6xX2xX99xXd3xX2xX14x7b49xX1dxX10axX2xX8bxX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX14xX5xX2xX126xX3bxX1dxX2xX3xXf6xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX15fxX5xX16xX17xX2xX29xX10dxX16xX17xX2xX2cxX2dbxX5xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX2xX47xX16xX26xX1fxX2xX21xX49xX4dxX4dxX51xX10axX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xX1f2xX2xX126xX3axX5xX2xX126xX2b0xX13xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX126xX1dxX2xX4xX17bxX16xX2xX15fx203fxX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX13xX1bexX2xX3xX2cxXf6xX10axX2xX126xXcxXd3xX16xX2xX174xX11bxX13xX2xX3xX2axX3xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX126xX43exX2xX13xX547xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX13xX3axX2xX15fxX160xX16xX2xX16xX17xX2cx9457xXcxX2xX13xX14xX16fxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX2xX2cxX28dxX16xX17xX2xX1fxX2fxX16xX2cxX10axX2xX4xXd3xX2xX13xX14xX380xX2xX3xX10dxX13xX2xX8bxXd3xX2xX16xX17xXf2xX16xX2xX3xX3bxX2xX8bx24c7xXexX2xX17xXf2xX1dxX2xX3xX2axX3xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX15fxXfaxX2xX2axX1xX2xX15fxX19bxX3xX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX10axX2xX13exX103xXexX2xXdxX1bexX16xX17xX2xX13exX1f2xX2xX2cxX10dxX1dxX2xX1fxX8cxX1dxX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exX2cxX3axX2xX4xXd3xX2xX126xXfaxX16xX2cxX2xX1fxX1exX16xX2cxX2xX3xXf6xX5xX2xX4xXfaxX3xX2cxX2xX6xXffxX10axX2xX13xX14xX17bxX16xX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX126xX1dxX2xX13xX2cexX1fxX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX3xX19bxX132xX2xX16xX3axX8cxX3xX10axX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX2xX126xX1f2xX2xX15fxX13bxX13xX2xX17xX3edxX1xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xXc7xX2axX3xX2xX4cxX2xX22axX17bxX4cxX16xX1dxX16xX2xX8bxXd3xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX1c6xX2xX19xX2cxX1dxX2xX8bxXd3xXcxX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX126xXeexX10axX2xX3xX2axX3xX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX3axX2xX6xX160xX16xX2xX16fxX2xX1xX2cxX3ax3507xX16xX17xX2xX33xX103xXexX2xX126xX5xX16xX17xX2xX13xX14xX16fxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX1fxX750xX132xX2xX1fxX1bexX3xX2xX126xXfaxX16xX2cxX2xX2cxX3axX8cxX16xX17xX2xX3xX2cxXcxX2xX6xX1bexX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dxX43exX16xX2xX3xXf6xX5xX2xX16xX2cxX103xX16xX2xX4xXcxX2fxX1dxX10axX2xX13xX2cxX2cexX2xX15fxX6d7xX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xX1fxX13bxX13xX2xX13xX1dxX16xX2cxX2xX13xX3axX3bxX16xX17xX2xX8bxXd3xX2xX13xX14xX2axX1dxX2xX13xX1dxX1fxX2xX16xX2cxX103xX16xX2xX2axX1dxX10axX2xX15fxX6d7xX16xX17xX2xX174xX2cxX2axX13xX2xX174xX2cxX5xXcxX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX10axX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xX16xX17xX3axX3bxX1dxX2xX174xX2cxX339xX1dxX2xX2axX3xX2cxX2xX2axX1xX2xX15fxX19bxX3xX10axX2xX15fxXeexX3xX2xX4xX10dxX13xX10axX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX2xX126xX1f2xX2xX126xX11bxX16xX2xX8bxX8cxX1dxX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX10axX2xX13exX6fxX1fxX2xX126xXeexX2xX4xXd3xX2xX5c8xX13xX2cxX5xX16xX2cxX2xX15fxX160xXcxX2xX174xX1dxX11bxX1fxX2xX1fxX21fxX132xX2xX16xX2cxX1dxX1exX1fxX2xX17xX1dxX315xX1xX2xX3xX2axX3xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX13xX2cxX132xX10dxX3xX2xX126xXfaxX5xX2xX16xX2cxX339xX2xXexX11bxX132xX2xX13xX2cxX1bexX3xX2xX2cxX1dxX1exX16xX2xX6xX1bexX2xX16xX17xX2cxX1dxX1exX1xX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX5dcxX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX33xX547xX2xX13xX2cxX1bexX3xX2xX13xX1dx74c8xX16xX2xX3xXf6xX5xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX10axX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX2xX126xX1f2xX2xX174xX2cx3394xX16xX17xX2xX126xXfaxX16xX2cxX475xX2xX5c8xXbxX103xXexX2xX17xX1dxX3bxX10axX2xX2cxXf2xX3xX2xX13xX2cxX132xXexX11bxX13xX2xX16xX2cxX1dxX55exX132xX10axX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX16xX2cxX1dxX55exX132xX10axX2xX16xX2cxX3axX16xX17xX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX3xX2cxX103xX16xX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX16xX2cxX2b0xX13xX10axX2xX3xX2cxX13bxX3xX2xX3xX2cxX13bxX16xX2xX16xX2cxX2b0xX13xX10axX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX16xX2cxX2b0xX13xX2xX4xXd3xX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xXc7xX2axX3xX2xX4cxX2xX22axX17bxX4cxX16xX1dxX16xX5dcxX1c6xX2xX29xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX126xXeexX2xX126xX1f2xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX3xX2cxX19bxX16xX17xX2xX1fxX1dxX16xX2cxX2xX16fxX2xX6xX1bexX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX3xXf6xX5xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX8bxXd3xX2xX6xX1bexX2xX14xX5xX2xX126xX3bxX1dxX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3exX17xX5xX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX1c6xX2xX1fexXeexX2xX4xXd3xX2xX16xX17xXf2xX16xX2xX126xX717xX16xX2xX1xX2cxX5xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX132xX2xX14xXf2xX1dxX10axX2xX1fxX16fxX2xX14xX5xX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX3xX2cxXcxX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX10axX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xX126xX43exX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dxX43exX16xX10axX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xX8bxXd3xX2xX126xX1dxX2xX4xX17bxX16xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX1c6xX2xX33xX547xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX126xX17bxX1fxX2xX126xX6fxX16xX2xX16xX11fxX2xX4xX1exX10axX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX13xX2cxX5xX16xX2cxX2xX16xX1dxX17bxX16xX2xX13xX14xX13fxX2xX13xX2cxX19bxX3xX2xX3axX132xX2xX13xX315xX2xX126xX1f2xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX6xX5xX16xX17xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xXd3xXcxX2xX13xX2fxXcxX10axX2xX13xX14xX16fxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX3xX2axX16xX2xX15fxX10dxX2xX3xXe5xX13xX2xX3xX2axX16xX2xX3xX2cxXcxX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX10axX2xX2cxXf2xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX2cxXf2xX3xX2xX4x27a9xX2xX4xX132xX23dxX16xX2xX8bxXd3xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX13xX23dxX16xX2xX1fxX13bxX13xX2xX3xX2cxX19bxX16xX17xX2xX174xX1dxX11bxX16xX2xX6xX1bexX2xX2cxX28dxX16xX17xX2xX1fxX2fxX16xX2cxX2xX3xXf6xX5xX2xX126xX2b0xX13xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX10axX2xX4xXd3xX1fxX2xX13xX2b0xX1fxX2xX17xX3axX872xX16xX17xX2xX3xX2cxXcxX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX16xX17xX3axX3bxX1dxX2xX3xX10dxX16xX17xX2xX6xX160xX16xX10axX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX6xX124xX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX8bxXd3xX2xX16xX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX16xX2cxX2cexX16xX2xX8bxXd3xXcxX2xX126xXeexX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX4xXd3xX1fxX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX10axX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX126xX2b0xX132xX2xX3xX2cxXcxX2xX6xX1bexX2xX16xX17xX2cxX1dxX1exX1xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX8cxX1dxX2xX13xX2cxX5xX1fxX2xX8bxXf2xX16xX17xX2xX126xX1dxX17bxX16xX2xX3xX132xX675xX16xX17xX2xX4xXd3xX1fxX2xX15fxX2axX2xX3xX2cxXf6xX2xX13xX2cxX11bxX2xX17xX1dxX8cxX1dxX10axX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13exX13fxX13xX2xX1fexX19bxX3xX2xX126xX1f2xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX126xX10dxX16xX17xX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX5xX16xX2cxX2xX2cxXf6xXexX2xXdxX1dxX1exX13xX1c6xX2xXbxX2b0xX13xX2xX16xX17xX3bxX2xX675xX2xX2fxX13xX2xX13xX2b0xX16xX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX16xX2cxX3axX2xX13xX2cxX11bxX2xX3xX2cxX289xX2xX13xX14xX6fxX2xX8bxXd3xXcxX2xX3xX2axX3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3xX2cxX103xX132xX2x3586xX132xX2xX8bxXd3xX2xX2cxX132xXexX2xX126xX10dxX16xX17xX2xX13xXcxXd3xX16xX2xX4xX1bexX3xX2xX13xX23dxX1xX2xX13xX14xX132xX16xX17xX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX8bxXd3xXcxX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX2cxX2dbxX16xX17xX2xX13exXeexX5xX2xX15fxX339xX2xX16xX2cxXd3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX1c6xX2xX3exX2cxX3axX16xX17xX2xX8bxX8cxX1dxX2xX6xX19bxX3xX2xX1fxX2fxX16xX2cxX2xX3xXf6xX5xX2xX1fxX10dxX13xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX3xXeexX2xX13xX14xX132xXexX55exX16xX2xX13xX2cxXe5xX16xX17xX2xX3xX2cxXe5xX16xX17xX2xX17xX1dxX3edxX3xX2xX16xX17xXcxX2fxX1dxX2xX13exX103xX1fxX10axX2xX8bxX8cxX1dxX2xX3xX2cxX11bxX2xX126xX10dxX2xX13exX1f2xX2xX2cxX10dxX1dxX2xX3axX132xX2xX8bxX1dxX1exX13xX10axX2xX16xX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xX1f2xX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX15fxX2fxX1dxX2xX126xX10dxX1dxX2xX191xX132xX103xX16xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13exX13fxX13xX2xX1fexX19bxX3xX2xX8bxXd3xX2xX13xX14xX132xXexX2xX174xX13fxX3xX2cxX2xX3xX2cxX315xX16xX17xX2xX126xX11bxX16xX2xX13xX23dxX16xX2xX6xXd3xXcxX2xX2cxX132xXexX1exX13xX1c6xX2xXb1xX675xX16xX17xX2x2994xX132xX103xX16xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xX1f2xX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX15fxX2fxX1dxX2xX126xX2fxXcxX2xX191xX132xX103xX16xX2xXf08xX132xX5xX16xX2xX1fexX11fxX16xX17xX2xX3xXf6xX5xX2xX3exX2cxX23dxX13xX2xX16fxX2xX1fexX11fxX16xX17xX2xXbxX13bxX3xX2xX33xX14xX132xX16xX17xX2xXf08xX132xXe5xX3xX10axX2xX17xXeexX1xX2xX1xX2cxX21fxX16xX2xX191xX132xX5xX16xX2xX13xX14xXf2xX16xX17xX2xX8bxXd3xXcxX2xX8bxX1dxX1exX3xX2xX15fxX132xX10dxX3xX2xX3exX2cxX23dxX13xX2xXb1xXcxXd3xX16xX17xX2xX1xX2cxX160xX1dxX2xX13xX132xXexX17bxX16xX2xX15fxXe5xX2xX126xX21fxX132xX2xX2cxXd3xX16xX17xX1c6xX2xX99xX1dxX1exX3xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX15fxX2fxX1dxX2xX3xX2cxXf6xX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13exX13fxX13xX2xX174xX2cxX11fxX16xX17xX2xX3xX2cx9198xX2xX17xX1dxX32fxX2xX8bxX32fxX16xX17xX2xX16xX2cxXd3xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX1c4xX11fxX4cxX8bxX1dxX11bxX13xX2xX1fxXd3xX2xX3xX2dbxX16xX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xX3xX2cxXcxX2xX2cxXd3xX16xX17xX2xX4xXcxX2fxX13xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX16fxX2xX3xX2cxX103xX132xX2xXdecxX132xX10axX2xX1fxX16fxX2xX14xX5xX2xX3xX380xX3xX2xXdxX1dxX1exX16xX2xX1fxX8cxX1dxX2xX3xX2cxXcxX2xX13xX2cxX11bxX2xX17xX1dxX8cxX1dxX1c6xX2xX549xX2cxXcxX16xX17xX2xX13xX14xXd3xXcxX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX16xX12fxX1dxX2xXdxX23dxXexX10axX2xX2cxX1exX2xX13xX2cxXe5xX16xX17xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX2xX14xX5xX2xX126xX3bxX1dxX10axX2xX16xX2cxX1dxX55exX132xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX10axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX126xXeexX2xX3xXeexX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX2cxX1dxX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13exX13fxX13xX2xX1fexX19bxX3xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX126xX10dxX16xX17xX2xX1fexX2fxX1dxX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX13xX2cxX11bxX2xX17xX1dxX8cxX1dxX2xX227xX227xX10axX2xX15fxX6d7xX16xX17xX2xX6xX1bexX2xX13xXfcaxX16xX2cxX2xX13xX2axXcxX2xX1xX2cxX103xX16xX2xX13xX13fxX3xX2cxX2xX126xX315xX16xX17xX2xX13xX2cexX16xX2cxX2xX2cxX2cexX16xX2cxX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX16xX2xX13xX3axX16fxX16xX17xX2xX8bxXd3xXcxX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX8bxX124xX2xX126xX2fxX1dxX10axX2xX16xX17xX5xXexX2xX16fxX2xXb1xX10dxX1dxX2xX16xX17xX2cxXfaxX2xX33xX14xX132xX16xX17xX2xX3axX872xX16xX17xX2xX476xX2xX47xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xX21xX21xX43xX21xX49xX4ebxX49xX51xX10axX2xX1fexX160xX16xX17xX2xX13xX5xX2xX16xX2cxX23dxX16xX2xX126xXfaxX16xX2cxX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX3xX872xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX191xX132xXexX55exX16xX2xX126xX1f2xX2xX13xX8cxX1dxX1c6xX2xX24axX5xX132xX2xX126xXeexX10axX2xX16fxX2xXb1xX10dxX1dxX2xX16xX17xX2cxXfaxX2xX33xX14xX132xX16xX17xX2xX3axX872xX16xX17xX2xX4ecxX2xX47xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xX484xX43xX21xX49xX2bcxX21xX51xX10axX2xXdxX3axX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX3xX2cxXf6xX2xX13xX14xX2cexX2xX3xXf6xX5xX2xX3exX17xX132xXexX9f3xX16xX2x8002xX1dxX2xXf08xX132xXe5xX3xX10axX2xX126xX1f2xX2xX16xX2cxX23dxX16xX2xX126xXfaxX16xX2cxX475xX2xX5c8xX1fexX11bxX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX5xX16xX2cxX2xX4xX21fxX16xX2xX13xX14xX3axX8cxX3xX2xX126xX289xX2xX14xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX10axX2xX13xX2cxX2cexX2xX126xX11bxX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX5xX16xX2cxX2xX4xX21fxX16xX2xX16xXd3xXexX2xX6x9cb6xX2xX126xX289xX2xX14xX5xX2xX16xX2cxX1dxX55exX132xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX2xX8bxXd3xX2xX16xX2cxX1dxX55exX132xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX6xX1259xX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX1c6xX2xX33xX14xX5xX16xX2cxX2xX13xX2cxXf6xX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX3xX872xX10axX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX10axX2xX1fexX11fxX16xX17xX2x9e15xX3axX872xX16xX17xX2xX1xX2cxX160xX1dxX2xX174xXfaxX1xX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX174xX2cxX16fxX1dxX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX5dcxX1c6xX2xX1fexX315xX16xX17xX2xX16xX2cxX3axX2xX16xX2cxX23dxX16xX2xX126xXfaxX16xX2cxX2xX3xXf6xX5xX2xX1fexX160xX16xX17xX2xX13xX5xX10axX2xX174xX2cxX1dxX2xX191xX132xX103xX16xX2xX1fexX675xX16xX17xX2xX1fxX1dxX16xX2cxX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX8bxXd3xXcxX2xX6xXd3xXcxX2xX2cxX132xXexX1exX13xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13exX13fxX13xX2xX1fexX19bxX3xX10axX2xX191xX132xX103xX16xX2xX3exX2cxX23dxX13xX2xX126xX21fxX132xX2xX2cxXd3xX16xX17xX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX6xX13xXexX4xX6fxX8xX9xX470xX1dxXdxX13xX2cxX475xX476xX22xX22xX1xX13exX47bxX2cxX6fxX1dxX17xX2cxX13xX475xX2bcxX22xX22xX1xX13exX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX3xX5xX3xX2cxX2xX1fxX5xX16xX17xX2xX13xX2cxX5xX16xX17xX2xX1fxX132xXcxX1dxX2xX16xX17xX5xX2xX8bxXcxX1dxX2xX3xX5xX3xX2cxX2xX1fxX5xX16xX17xX2xX8bxX1dxX6fxX13xX2xX16xX5xX1fxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX2xXdxX13xX2cxX132xX1fxX15fxX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX2cxX13xX13xX1xX475xX43xX43xX1dxX1c6xX15fxX5xXcxX2cxX5xX13xX1dxX16xX2cxX1c6xX8bxX16xX43xX16xX6fxX470xX6xX43xX21xX42xX2bcxX484xX43xX42xX42xXdxX21xX4dxX21xX4ebxX4ecxX2bcxX4dxX13xX21xX49xX476xX21xX4xX21xX1c6xX4f7xX1xX17xX9xX2xX43xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX6fxX8xX9xX13xX6fxX13exX13xX4cxX5xX4xX1dxX17xX16xX475xX2xX4f7xX132xX6xX13xX1dxX52exXexX47bxX9xX10xX24axX2axX16xX17xX2xX484xX43xX21xX21xX10axX2xX13xX2fxX1dxX2xXb1xXd3xX2xX3exX10dxX1dxX10axX2xXbxX5xX16xX2xX29xX2cxX2b0xX1xX2xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX33xX14xX132xX16xX17xX2xX3axX872xX16xX17xX2xX1fexX160xX16xX17xX10axX2xXf08xX132xXe5xX3xX2xX2cxX10dxX1dxX10axX2xX29xX2cxXf6xX2xX13xXfaxX3xX2cxX2xX16xX3axX8cxX3xX10axX2xX29xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX1xX2cxXf6xX10axX2x2ab8xXexX2xX15fxX5xX16xX2xX33xX14xX132xX16xX17xX2xX3axX872xX16xX17xX2xXc7xX3edxX13xX2xX13xX14xX23dxX16xX2xX33xX12fxX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX8bxXd3xX2xX33xX549xX1c6xX2xXb1xXd3xX2xX3exX10dxX1dxX2xX13xX12fxX2xX3xX2cxX19bxX3xX2xX13xX14xXf2xX16xX17xX2xX13xX2cxX43exX2xX22axX9f3xX2xX174xX1axX2xX16xX1dxX1exX1fxX2xX21xX22xX22xX2xX16xX26xX1fxX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX33xX2cxX2axX16xX17xX2xX1fxX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXb1xX10dxX1dxX2xX16xX17xX2cxXfaxX2xX13xXcxXd3xX16xX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX3xXf6xX5xX2xX1fexX160xX16xX17xX2xX16xX17xXd3xXexX2xX21xX2bcxX43xX4ecxX43xX21xX49xX2bcxX484xX2xX16xX2cxX23dxX16xX2xX126xXfaxX16xX2cxX475xX2xX5c8xX29xX872xX2xX2cxX10dxX1dxX2xX3xX2cxXcxX2xX13xX5xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX191xX132xXexX55exX16xX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xX126xX1f2xX2xX13xX8cxX1dxX5dcxX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX126xXeexX10axX2xX16xX17xXd3xXexX2xX21xX476xX43xX4ecxX43xX21xX49xX2bcxX484xX10axX2xX1fexX2fxX1dxX2xX2cxX10dxX1dxX2xXf08xX132xXe5xX3xX2xXdxX103xX16xX2xX16fxX2xX33xX103xX16xX2xX33xX14xXd3xXcxX2xX191xX132xXexX11bxX13xX2xX126xXfaxX16xX2cxX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX126xX10dxX16xX17xX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX33xX12fxX16xX17xX2xX174xX2cxX16fxX1dxX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX13xXcxXd3xX16xX2xX191xX132xXe5xX3xX1c6xX2xX3exX2cxX3bxX2xX3xX2cxX8cxX1xX2xX126xX315xX16xX17xX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX3xX872xX10axX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xX33xX2axX1fxX2xX3xX2cxXfcaxX2xXdxX1dxX9f3xX16xX2xX14xX5xX2xX3xX2cxX3axX5xX2xX126xX21fxXexX2xX4dxX22xX2xX16xX17xXd3xXexX2xX8bxXd3xX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX13xX14xXf2xX16xX2xX8bx4383xX16xX1c6xX2xX3exX17xXd3xXexX2xX4dxX43xX49xX43xX21xX49xX2bcxX484xX10axX2xX29xX2cxXf6xX2xX13xXfaxX3xX2cxX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX2xX126xXf2xX3xX2xX33xX132xXexX17bxX16xX2xX16xX17xX11fxX16xX2xX1fexX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xX13xX14xX3axX8cxX3xX2xX191xX132xXe5xX3xX2xXdxX103xX16xX2xX126xX675xX16xX17xX2xX15fxXd3xXcxX10axX2xX13xX132xXexX17bxX16xX2xX15fxXe5xX475xX2xX5c8xX3exX3axX8cxX3xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX13xX2cxX1bexX3xX2xX6xX1bexX2xX126xX1f2xX2xX13xX14xX16fxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX1fxX10dxX13xX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX13xX1bexX2xXdxXcxX10axX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX5dcxX1c6xX2xX3exX2cxX3axX2xX8bxX23dxXexX10axX2xX3xXeexX2xX13xX2cxX43exX2xX16xXeexX1dxX10axX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX2xX1fxX16fxX2xX14xX5xX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX126xX43exX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX2cxX3axX8cxX16xX17xX2xX13xX2cxX6fxXcxX10axX2xX126xX2b0xX132xX2xX13xX14xX5xX16xX2cxX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX47bxX2xX3xXeexX2xX13xX2cxX13bxX16xX17xX2xX4xX3c3xX1dxX2xX3xXf6xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX1fexX2fxX1dxX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX13xX2cxX19bxX2xX227xX227xX2xX13xX2cxX2cexX2xX1fxX8cxX1dxX2xX3xXeexX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX3xX872xX2xX126xX43exX2xX3xX2cxXcxX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xX33xX2axX1fxX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX3xX11fxX16xX17xX1c6xX2xX29xX11fxX16xX17xX2xX4xX5xXcxX2xX126xXeexX2xX3xXf6xX5xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX10axX2xX3xXf6xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX126xXe5xX1dxX2xX8bxX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX16xX17xX2cxX1dxX1exX1xX2xX17xX1dxX160xX1dxX2xX1xX2cxXeexX16xX17xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX16fxX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX4xXd3xX2xX8bxX11fxX2xX3xX28dxX16xX17xX2xX13xXcxX2xX4xX8cxX16xX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX55exX2xX6xX5xX132xX2xX16xXd3xXexX10axX2xX174xX2cxX1dxX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX126xX1f2xX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX10axX2xX16xX2cxX3axX16xX17xX2xX13xX2cxX1bexX3xX2xXdxX103xX16xX2xX549xX2cxX2axX1xX2xX8bxXd3xX2xX126xX11bxX2xX191xX132xXe5xX3xX2xXc7x8b4bxX2xX4xX2fxX1dxX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX13xX380xX3xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX13exX103xX1fxX2xX4xX3axX3c3xX3xX10axX2xX16xX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xXdxX3axX8cxX1dxX2xX6xX1bexX2xX4xX1f2xX16xX2cxX2xX126xX2fxXcxX2xX3xXf6xX5xX2xX1fexX160xX16xX17xX2xX8bxXd3xX2xX29xX2cxXf6xX2xX13xXfaxX3xX2cxX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX2xX126xX19bxX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX126xX2b0xX132xX2xX126xX2axX16xX2cxX2xX13xX2cxX13bxX16xX17xX2xX5c8xX2cxX5xX1dxX2xX126xX11bxX2xX191xX132xXe5xX3xX2xX13xXcxX5dcxX10axX2xX17xX1dxX32fxX2xX8bxX32fxX16xX17xX2xX16xX55exX16xX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX15fxX3axX8cxX3xX2xX13xX2cxX6fxXcxX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX1c4xXb1xX29xX3exX1c6xX2xX33xX14xXcxX16xX17xX2xX4dxX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX174xX2cxX2axX16xX17xX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX4xX103xX132xX2xXdxXd3xX1dxX10axX2xX2cxXexX2xX6xX1dxX16xX2cxX2xX8bxXd3xX2xX17xX1dxX5xX16xX2xX174xX2cxX12fxX2xX126xXeexX10axX2xX3x38e9xX16xX17xX2xX16xX2cxX3axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX3xX132xX10dxX3xX2xX13exX103xXexX2xXdxX1bexX16xX17xX2xX126xX2b0xX13xX2xX16xX3axX8cxX3xX10axX2xX16xX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX4xX2fxX1dxX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX13xX380xX3xX2xX16xX2cxX23dxX16xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX6xX1bexX2xX17xX1dxX315xX1xX2xX126xa0efxX2xX13xXcxX2xX4xX8cxX16xX2xX8bxX55exX2xX1fxXf2xX1dxX2xX1fxX3edxX13xX2xX3xXf6xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX1c6xX2xX33xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX11fxX16xX17xX2xX4xX5xXcxX2xX17xX1dxX315xX1xX2xX126xX1a31xX2xX13xXcxXd3xX16xX2xXdxX1dxX1exX16xX2xX3xXf6xX5xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX10axX2xX1xX2cxX160xX1dxX2xX174xX43exX2xX126xX11bxX16xX2xX8bxX1dxX1exX3xX2xX17xX1dxX315xX1xX2xX126xXd3xXcxX2xX13xX2fxXcxX2xX3xX2axX3xX2xX13xX2cxX11bxX2xX2cxX1exX2xX3xX2axX16xX2xX15fxX10dxX2xX3xX2cxXcxX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX10axX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX13xX2cxX11bxX2xX2cxX1exX2xX3xX2axX16xX2xX15fxX10dxX2xX126xXeexX2xX4xXd3xX2xX4xX1bexX3xX2xX4xX3axX3c3xX16xX17xX2xX13xX1dxX16xX2xX3xX23dxXexX2xX8bxXd3xX2xX16xX2dbxX16xX17xX2xX3xXe5xX13xX2xX126xX160xX1fxX2xX126xX3axX872xX16xX17xX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX13xX14xXf2xX16xX17xX2xX13xX14xX2axX3xX2cxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX2cxX1exX2xX13xX2cxXe5xX16xX17xX2xX3xX2cxX13fxX16xX2cxX2xX13xX14xXfaxX10axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX19xXb1xX19xX33xX10axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXf08xX549x43d9xX3exX10axX2xX191xX132xX160xX16xX2xX4xXc42xX2xX174xX1dxX16xX2cxX2xX13xX11bxX10axX2xX8bxX26xX16xX2xX2cxXeexX5xX2xX4cxX2xX17xX1dxX2axXcxX2xXdxX380xX3x715fxX2xX13xX547xX2xX126xXeexX2xX126xX11bxX16xX2xX16xX5xXexX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX33xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX2cexX16xX2cxX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dxX43exX16xX2xX3xXf6xX5xX2xX4xXfaxX3xX2cxX2xX6xXffxX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX10axX2xX16fxX2xX13xX2cxX3bxX1dxX2xX126xX2fxX1dxX2xXb1xX675xX2xX29xX2cxX13fxX2xXc7xX1dxX16xX2cxX10axX2xX3xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX16xX17xX5xXexX2xX13xX547xX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX16xX17xXd3xXexX2xX126xX21fxX132xX2xX3xX2cxXcxX2xX126xX11bxX16xX2xX2cxX1dxX1exX16xX2xX16xX5xXexX2xX8bxX750xX16xX2xX126xX1dxX2xX13xX2cxX6fxXcxX2xX16xX17xXf2xX16xX2xX3xX3bxX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX8bxXd3xX2xX4xX1dxX17bxX16xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX8bxX3axX3c3xX13xX2xX191xX132xX5xX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX174xX2cxXeexX2xX174xX2cxX26xX16xX10axX2xX13xX2cxX2axX3xX2cxX2xX13xX2cxX19bxX3xX10axX2xX17xX1dxXd3xX16xX2cxX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX13xX2cxXd3xX16xX2cxX2xX13xX1bexX132xX10axX2xX17xX2cxX1dxX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX1fxXe5xX3xX2xX6xXcxX16xX2xX3xX2cxXeexX1dxX2xX4xXf2xX1dxX2xX13xX14xX17bxX16xX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dxX43exX16xX1c6xX2xX3exX17xXd3xXexX2xX16xX5xXexX10axX2xXdxX750xX132xX2xX22axX1dxX17bxX16xX2xX1c4xX11fxX2xX174xX2cxX11fxX16xX17xX2xX3xX2dbxX16xX2xX16xX32fxX5xX10axX2xX16xX2cxX3axX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX13xX14xX2cexX16xX2cxX2xX13xX2cxX1bexX3xX2xX2cxX1dxX1exX16xX2xX6xX1bexX2xX16xX17xX2cxX1dxX1exX1xX2xX126xX12fxX1dxX2xX1fxX8cxX1dxX10axX2xX191xX132xX5xX16xX2xX2cxX1exX2xX17xX1dxX32fxX5xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX3exX5xX1fxX2xX8bxXd3xX2xX3exX17xX5xX2xX8bxX750xX16xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX13xX380xX3xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX13xX14xX1dxX43exX16xX10axX2xX191xX132xX5xX16xX2xX2cxX1exX2xX17xX1dxX32fxX5xX2xX2cxX5xX1dxX2xX16xX3axX8cxX3xX2xX3exX17xX5xX2xX4cxX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX126xX1f2xX2xX16xX103xX16xX17xX2xX4xX17bxX16xX2xX13xX21fxX1fxX2xX3xX2cxX1dxX11bxX16xX2xX4xX3axX3c3xX3xX2xX13xXcxXd3xX16xX2xXdxX1dxX1exX16xX2xX8bxXd3xX2xX126xX5xX16xX17xX2xX126xX3axX3c3xX3xX2xX1xX2cxX2axX13xX2xX2cxX132xXexX2xX3xXeexX2xX2cxX1dxX1exX132xX2xX191xX132xX160xX1c6xX2xX12bdxX28dxX2xX4xXfaxX3xX2cxX2xX6xXffxX2xX3xXeexX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xX15fxX1dxX11bxX16xX2xX126xX10dxX16xX17xX10axX2xX13xX2cexX16xX2cxX2xX2cxX2cexX16xX2cxX2xX13xX2cxX11bxX2xX17xX1dxX8cxX1dxX2xX3xXeexX2xX16xX2cxX32fxX16xX17xX2xXdxX1dxX9f3xX16xX2xX15fxX1dxX11bxX16xX2xX1xX2cxX19bxX3xX2xX13xX2fxX1xX10axX2xX6xXcxX16xX17xX2xX13xX2cexX16xX2cxX2xX16xX17xX2cxX124xX5xX2xX17xX1dxX32fxX5xX2xX16xX2cxX103xX16xX2xXdxX103xX16xX2xX2cxX5xX1dxX2xX16xX3axX8cxX3xX10axX2xX17xX1dxX32fxX5xX2xX2cxX5xX1dxX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX99xX1dxX1exX13xX2xX4cxX2xX3exX17xX5xX2xX8bxX750xX16xX2xX13xX2cxXf6xXexX2xX3xX2cxX132xX16xX17xX2xX6xXcxX16xX2xX6xX13bxX13xX47bxX2xX3xXcxX16xX2xX126xX3axX3bxX16xX17xX2xX29xX2axX3xX2cxX2xX1fxX2fxX16xX17xX2xX13xX2cxX2axX16xX17xX2xXc7xX3axX3bxX1dxX2xX3exX17xX5xX2xX126xX1f2xX2xX174xX2cxX16fxX1dxX2xX13exX3axX8cxX16xX17xX2xX8bxX750xX16xX2xX16xX17xX3bxX1dxX2xX6xX2axX16xX17xX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX11bxX1xX2xX13xX380xX3xX2xX3xX2cxXfcaxX2xX14xX5xX2xX3xX2cxXcxX2xX16xX2cxX103xX16xX2xX4xXcxX2fxX1dxX2xX2cxX3axX8cxX16xX17xX2xX13xX8cxX1dxX2xX1fxX10dxX13xX2xX13xX3axX872xX16xX17xX2xX4xX5xX1dxX2xX13xXe5xX13xX2xX126xX1659xX1xX2xX8bxX2cexX2xX2cxX2dbxX5xX2xX15fxX2cexX16xX2cxX10axX2xX126xX10dxX3xX2xX4xX23dxX1xX2xXdxX103xX16xX2xX13xX10dxX3xX2xX8bxXd3xX2xX13xX1dxX11bxX16xX2xX15fxX10dxX2xX13exX1f2xX2xX2cxX10dxX1dxX1c6xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1b40xX132xX13xX2cxXcxX14xX9xX10xX1fexX3edxX16xX17xX2xX12bdxX132xXexX2xXbxX2axX132xX0xX43xX1xX10
Đặng Duy Báu