Quân đội Mỹ, Nhật Bản rầm rộ tập trận “Kiếm sắc”
Ngày 29/10, quân đội Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận chung qui mô lớn mang tên “Kiếm sắc” (Keen Sword).
668dxf658x9923xdd6cxaa46xd71dxX2xX1x6acexf840x9017xX1xd063x9636xfc91x13cd0x1109bx10d67xef4dx97f1x85e3xX11xa601xX8xa105xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX9xX1xbf58x14ed3xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX11xX15xX8xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX9xX1xX23xX24xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX11xX15xX24xX23xa537xXdx136d0xea41xX8xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX9xX1xX23xX24xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX11xX15xX24x7a02xX9xXexXexXfxdf77xX15xX12xX11xX10xX13xX10xX8xX4x8d16xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX68xX9xXexXexXfxX6dxf147xX8xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX9xX1xXexXcxXdxXexXfxX24xX10xX11xX12xX13xX11x12884xX8xX4xX1xX9xX4cxX9x68bcxX9xX1xXbxX23xX23x132c8xX6dx740bxX2xX1xX7xX8xX13xX12xe847xX10xX12xX10xb008xX9cxXa3xX1xX4dxX83xX68xXa3xX10x6bf8xX11xX83xXa3xXb2xXfxX12xX1xXa3xXb6xX13xX12xX4dxXb6xX9xXb6xX9xX83xX11xX11xX9xX8xX4xX1xX9xX4cxX9xXa3xfe9bxX2xX1xX4cx10c9axX7xX8xXb2xX11xX83xX8xX4xX1xX9xX4cxX9xXa3xXdfxXfxX2x11ba8xXdfxX4cxX7xX8xXb6xX15xX83xX8xX4xX1xX9xX4cxX9xXa3xX23xX23xXa9xX7xX8xX23xX23xXa9xX68xX2xX1xX24xX4dxXb2xX83xX9cxX8xX17xX0xXdfxX4dxX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9x13db7xX2xX4cxX4axXfxX8xX17x10c83x127c2xcad2xXexX4xf92fxbfa0xX2xX4x1188bx12a2ax11f71xX4x12ca0xXdfxe398xX4cxX4xbb23xbc67xXexX4xX6dxa655xXbxX4xX6dxX129xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX8xf263xX2x12af1xXbxX4xX23x104bbxX76xX8xX0xd52axXdfxX4dxX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xXa9xX4xX2xX1xX7xX8xXa9xX4axXdfxX12cxX9xX2xXexX24xX130xXfxXdbxX23x1157fxXfxX4cxX9xX2xX4axX4dxX24xX1xX2xX3x9a13xX9xXa9xXdx84f7xX2xX3xXfxX8xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9x74e3xXfxX9xX1xX8xX17xX130xXefx8187x113b2xX4xXb6xXb2xX154xX4dxX83xX12exX4xXabxX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX4xX3xX195xX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX128xc5cexX4xec7dxXdfxcfb6xX2xX4xX128xX129xXexXefxX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX76xXdfxX124xXexXefxX4xXabxX124xX2xX4xXbx98b2xX4xX4ax116f9xXexX4xXbxX9xXexXefxX4xX4cx12635xXexX4x15678xX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76x7ea2xX4x13583xX14axXfxXfxXexX4xX17bxXdbxXdxX6dxX1x9aeaxd125xX0xX154xXa9xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xXa9xX4axXdfxX12cxX9xX2xXexX24xX130xXfxXdbxX23xX170xXfxX4cxX9xX2xX4axX4dxX24xX1xX2xX3x6ed8xXdxXexX4cxXfxXexX4cxX17fxX2xX3xXfxX8xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX68xXdxbf5dxX1xXfxX4cxX9xX2xX4axX8xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX135xXdxX1xX196xX8xX4xX23xX4cxX196xX4axXfxX7xX8xX4cxXfxX23exX4cxXa3xX9xX4axX2xXefxXexed4dxX4xX76xXfxXexX4cxXfxX6dx87e9xX8xX17xX0xX2xXbxXefxX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX2xX228xXfxXexX4cxXfxX6dxX8xX4xX23xX4cxX196xX4axXfxX7xX8xXdbxX2xX1xX4cxXdfxX269xX4xX9cxX4dxX15xXa9xX23exX271xX4xXdfxXfxX2xXefxXdfxX4cxX269xX4xX10xX4dxX83xXa9xX23exX271xX8xX4xX23xX6dxX76xX7xX8xXdfxX4cxX4cxXa9xX269xX154xX154xX2xX203xX68xX9xXdxXdfxX9xX4cxX2xXexXdfxX203xX3xXexX154xXexXfxXdbxX23xX154xX4dxX11xX10xX10xX154xX4dxXb6xX10xX1xXb6xX4dxX15xX83xX13xX83xX83xX4cxX4dxX15xX13xX4dxX4axX9cxXa3xXb6xX203x10393xXa9xXefxX8xX4xX9xX4axX4cxX7xX8xX123xX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX12exX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX129xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX8xX4xX154xX17xX0xX154xXa9xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX228xX9xXa9xX4cxX2xXdxXexX8xX17xX228x10309xX76xX4xX4ax1170fxX76xX4xX4axedc2xf0dbxXexXefxX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX203xX0xXfxXbxX17xX4x832dxXexXdfxX269xX4x14ebbxXfxX4cxX4cxX196xX0xX154xXfxXbxX17xX0xX154xXa9xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX135xXdxX1xX196xX8xX17xX18dxX1b8xXexXefxX4xX0xXfxXbxX17xX17bxXa9xX124xX4cxXexX2xX1baxX0xX154xXfxXbxX17xX4xX1x126d9xXexX4xXexXefxX124xa27dxXexX4xX4cxX6dxX124xX196x120e9xXexX4xX4cxXdfxX1ddxXexXefxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX128xX347xX9xX4xX4cxX2xXexX4xX4axX343xX76xX4xX4axX347xX348xXexXefxX4xX3x9725xX4xX4cxX6dxX9xXexXefxX4xXexX347xX1e0xX76xX4xXexX195xX196xX4xX3xX1e0xX2xX4xX76xX33fxX76xX4xX128xbd96xX2xX4xX4cxX33fxX76xX4xX12cxX12dxX4xX128xX1b8xX4xX68xX150xX4cxX4xX128xX13axX124xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX4xXb6xX83xX4dxX11xX12exX4xX128xX347xX348xX76xX4xX4cxbb98xX4xX76xXdfx12818xX76xX4xXb6xX4xXexd2fbxXbxX4xX4dxX4xX4axX13axXexX12exX4xXexXdfxdb94xXbxX4xX128xX33fxXexXdfxX4xXefxX2xX33fxX4xX1baxXdfxX136xX4xXexX42exXexXefxX4xXdfxX2xffcexXa9xX4xX128xX3a4xXexXefxX4xX3xX195xX4xX76xX136xX2xX4xX4cxXdfxX2xX451xXexX4xX23xX343xX4xX23xd28fxXexX4xX23xX195xXexXefxX4xX4cxX33fxX76xX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX203xX0xX154xXa9xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX135xXdxX1xX196xX8xX17xX11cxXdfxXfxXdxX4xX4cxXdfxX1ddxXexXefxX4xX76xX33fxXdxX4xX76x10efdxX9xX4xX228x15419xX4xXabxX124xX9xXexX4xX4cxXdfxX1ddxXexXefxX4xX4cxX2xXexX4xX18dxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xX12cxX12dxX4xX1f7xX130xX17bxX17bxX202xX12exX4xX1ecxX76xX33fxX76xX4xX128xX4a5xXexX4xX3x683bxX4xXabxX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX4xX3xX195xX4xX17fxX343xX76xX4xX4axX347xX348xXexXefxX4x142b8xXdfx9ab2xXexXefxX4xX3xX451xX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX1f7x12797xX17bxX170xfb67xX202xX4xX128xX1b8xX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX4cx10ab3xX2xX4xXdfxX195xXexXefxX4xX4axXdxX522xX4cxX4xX76xX42exXexX4xX76xX428xX4xX4cxX6dxX1e9xXexX4xX1baxXdfxX150xXa9xX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX3xX195xX4xX76xX33fxX76xX4xX3xa1c0xXexXefxX4xX68xX2xe3aexXexX4xXa9xXdfx9582xX4xX76xX132xXexX4xX4cxc3b6xX4xXexXefxX195xX196xX4xXb6xXb2xX154xX4dxX83xX1f5xX203xX4xX228xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX4axX195xX4xX76xX4a5xX4xXdfxX129xX2xX4xX128xX557xX4xXdfxX9xX2xX4xX128xX3a4xXexXefxX4xXbxX2xXexXdfxX4xX12cxX12dxXa3xX130xXdfxX132xX4cxX4xX4cxX42exXexXefxX4xX76xX347xd9bexXexXefxX4xXa9xXdfxX3eaxX2xX4xXdfxX348xXa9xX4xX76xX33fxX76xX4xXdfxXdxX522xX4cxX4xX128xX129xXexXefxX4xX128xX347xX5aaxXexXefxX4xX1baxXdfxX1ddxXexXefxX12exX4xXdfxX195xXexXefxX4xXdfxX136xX2xX4xX3xX195xX4xX128xX424xX4xX68xX129xX203xX0xX154xXa9xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX135xXdxX1xX196xX8xX17xe9bdxX1e0xX76xX4xX4cx11f31xXexXdfxX12exX4xX1baxXdfxXdxX136xXexXefxX4xX4dxX83xX203xX83xX83xX83xX4xXabxX124xX125xXexX4xXexXdfxX125xXexX4xXdfxX9xX2xX4xXexX347xX1e0xX76xX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX4xXb6xX83xX4dxX11xX203xX4xX130xX42exXbxX4xXb6xX83xX4dxX9cxX12exX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX11cxXdfxX9xXexXdfxX4xX1baxX2xX14cxXbxX4xX17bxX150xX76xX4xX68x1212fxXexX1f5xX4xX76x849dxX4xX23xX343xX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX76xX4a1xX9xX4xXefxX13axXexX4xXb6xX15xX203xX83xX83xX83xX4xX68xX2xXexXdfxX4xX23xee3cxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX3xX195xX4xX4dxX83xX203xX83xX83xX83xX4xX68xX2xXexXdfxX4xX4axX5fexXexXdfxX4xX12cxX12dxX203xX0xX154xXa9xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX1xX6dxXfxX4axX9xX4cxXfxX1xX8xX17xX0xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX11cxX2xXexX4xX4axX2xX1e9xXexX4xXabxX124xX9xXexX269xX0xX154xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xX124xX4axX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX4cxX2xX4cxX4axXfxXa3xX4cxXdfxX124xXbxX68xXa3xX9xXexX1xXa3xX23xX9xXa9xXdxX8xX17xX0xX4axX2xX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX14axXdfxX33fxXbxX4xXa9xXdfxX33fxX4xX76xX124xX129xX76xX4xX23xX3eaxXexXefxX4xX4cxXdfxX4a1xX196xX4xX4cxXdfxX4a1xX4xX4cxX6dxX1e9xXexX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xXdfxX522xXbxX4xX4axX1e0xXexX4xXexXdfxd07dxX4cxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX3xX124xXa3xX1baxXdfxX2xX154xX1baxXdfxX9xXbxXa3xXa9xXdfxX9xXa3xX76xX124xXdxX76xXa3xX23xXdxXexXefxXa3xX4cxXdfxX124xX196xXa3xX4cxXdfxX124xXa3xX4cxX6dxXfxXexXa3xX76xXdfxX2xXfxXexXa3xXdfxX9xXbxXa3xX4axXdxXexXa3xXexXdfxX9xX4cxXa3xXexXdfxX9xX4cxXa3xX68xX9xXexX154xX4dxX9cxXb6xX10xX15xXb2xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX0xX2xXbxXefxX4xX23xX6dxX76xX7xX8xX154xXbxXfxX1xX2xX9xX154xX4dxXb6xX83xX154xXexXfxXdbxX23xX154xX4dxX11xX10xX4dxX154xX4dxXb6xX10xX1xX15xX4dxX9cxX15xX15xX4dxX13xX4cxX11xX9cxXb2xX11xX4axX83xXa3xXb6xX203xX2e8xXa9xXefxX8xX4xX9xX4axX4cxX7xX8xX123xX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX12exX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX129xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX8xX4xX154xX17xX0xX154xX9xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX14axXdfxX33fxXbxX4xXa9xXdfxX33fxX4xX76xX124xX129xX76xX4xX23xX3eaxXexXefxX4xX4cxXdfxX4a1xX196xX4xX4cxXdfxX4a1xX4xX4cxX6dxX1e9xXexX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xXdfxX522xXbxX4xX4axX1e0xXexX4xXexXdfxX758xX4cxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX3xX124xXa3xX1baxXdfxX2xX154xX1baxXdfxX9xXbxXa3xXa9xXdfxX9xXa3xX76xX124xXdxX76xXa3xX23xXdxXexXefxXa3xX4cxXdfxX124xX196xXa3xX4cxXdfxX124xXa3xX4cxX6dxXfxXexXa3xX76xXdfxX2xXfxXexXa3xXdfxX9xXbxXa3xX4axXdxXexXa3xXexXdfxX9xX4cxXa3xXexXdfxX9xX4cxXa3xX68xX9xXexX154xX4dxX9cxXb6xX10xX15xXb2xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX14axXdfxX33fxXbxX4xXa9xXdfxX33fxX4xX76xX124xX129xX76xX4xX23xX3eaxXexXefxX4xX4cxXdfxX4a1xX196xX4xX4cxXdfxX4a1xX4xX4cxX6dxX1e9xXexX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xXdfxX522xXbxX4xX4axX1e0xXexX4xXexXdfxX758xX4cxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX0xX154xX9xX17xX0xX154xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXdfxXfxX9xX1xX8xX17xX228xX33fxX76xX4xX4cxXdfxX4a1xX196xX4xX4cxXdfxX4a1xX4xX4cxX6dxX1e9xXexX4xX4cxX195xX124xX4xX23xX125xXexX4xX68xX9xX196xX4xX4cxX6dxX343xX76xX4xX4cxXdfxX42exXexXefxX4xX14axX9xXefxX9xX4xXa3xX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xXdfxX522xXbxX4xX4axX1e0xXexX4xXexXdfxX758xX4cxX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xXa3xX4xX1xX195xXexXdfxX4xX4cxXdfxX5aaxX2xX4xXefxX2xX9xXexX4xX128xX557xX4xX3xX451xX4xX23xX2xXexXdfxX4xX4cxXdxX195xXexX4xX68xX129xX4xX76xXdxXexX4xX4cxX195xX124xX4xXexX195xX196xX4xXbxfad9xX2xX4xXexXefxX195xX196xX12exX4xX68xX2xX14cxXexX4xXexX67axX4xX4cxX6dxX1bcxX4xX4cxXdfxX195xXexXdfxX4xXbxX129xX4cxX4xX4cxX6dxXdxXexXefxX4xXexXdfxf5ecxXexXefxX4xX4cxX195xX124xX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xX23xX522xX76xXdfxX4xXexXdfxX758xX4cxX4xX4cxXdfxX14cxX4xXefxX2xX1e0xX2xX203xX0xX154xXa9xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX4axX2xX17xX0xX4axX2xX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX135xX150xX4cxX4xX128xX13axX124xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xXdfxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xXabxX124xX3eaxX76xX4xX4cxX14cxX4xX1bcxX4xXexXefxXdxX195xX2xX4xX1baxXdfxX4a5xX2xX4xX128xX136xXdxX4xX501xXfxX2e8xX124xX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX4axX124xX76xXa3xX4axX124xXdxXexXefxXa3xX3xX124xXa3xX4cxX6dxX9xXexXefxX154xX68xX9xX4cxXa3xX1xX9xX124xXa3xX76xX124xXdxX76xXa3xX4cxX9xXa9xXa3xX4cxX6dxX9xXexXa3xXdfxX9xX2xXa3xXabxX124xX9xXexXa3xXabxX124xXdxX76xXa3xX4cxXfxXa3xXdxXa3xXexXefxXdxX9xX2xXa3xX1baxXdfxXdxX2xXa3xX1xX9xXdxXa3xX2e8xXfxX2e8xX124xX154xX4dxX9cxXb6xX12xXb6xX10xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX0xX2xXbxXefxX4xX23xX6dxX76xX7xX8xX154xXbxXfxX1xX2xX9xX154xX4dxXb6xX83xX154xXexXfxXdbxX23xX154xX4dxX11xX10xX4dxX154xX4dxX83xX11xX1xX12xX4dxX10xX12xXb6xX83xXb2xX4cxXb2xX4dxX13xXb6xX4axX11xXa3xX4dxX83xX4dxX83xX4cxX9xX124xX23xX9xXexX68xX9xX196xX203xX2e8xXa9xXefxX8xX4xX9xX4axX4cxX7xX8xX123xX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX12exX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX129xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX8xX4xX154xX17xX0xX154xX9xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX135xX150xX4cxX4xX128xX13axX124xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xXdfxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xXabxX124xX3eaxX76xX4xX4cxX14cxX4xX1bcxX4xXexXefxXdxX195xX2xX4xX1baxXdfxX4a5xX2xX4xX128xX136xXdxX4xX501xXfxX2e8xX124xX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX4axX124xX76xXa3xX4axX124xXdxXexXefxXa3xX3xX124xXa3xX4cxX6dxX9xXexXefxX154xX68xX9xX4cxXa3xX1xX9xX124xXa3xX76xX124xXdxX76xXa3xX4cxX9xXa9xXa3xX4cxX6dxX9xXexXa3xXdfxX9xX2xXa3xXabxX124xX9xXexXa3xXabxX124xXdxX76xXa3xX4cxXfxXa3xXdxXa3xXexXefxXdxX9xX2xXa3xX1baxXdfxXdxX2xXa3xX1xX9xXdxXa3xX2e8xXfxX2e8xX124xX154xX4dxX9cxXb6xX12xXb6xX10xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX135xX150xX4cxX4xX128xX13axX124xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xXdfxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xXabxX124xX3eaxX76xX4xX4cxX14cxX4xX1bcxX4xXexXefxXdxX195xX2xX4xX1baxXdfxX4a5xX2xX4xX128xX136xXdxX4xX501xXfxX2e8xX124xX0xX154xX9xX17xX0xX154xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXdfxXfxX9xX1xX8xX17xX228xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xXdfxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xXabxX124xX3eaxX76xX4xX4cxX14cxX4xX3xX1e0xX2xX4xX23xX343xX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX76xX4a1xX9xX4xX4dxX12xX4xXexX347xX1e0xX76xX4xX4cxX522xX2xX4xX76xX33fxX76xX4xX3xX551xXexXefxX4xX68xX2xX557xXexX4xX18dxX195xXexX4xX123xX124xX3eaxX76xX4xX128xX1b8xX4xX1baxXdfxX9xX2xX4xXbxX522xX76xX4xXexXefxX195xX196xX4xX4dxX83xX154xX4dxX83xX203xX0xX154xXa9xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX4axX2xX17xX0xX4axX2xX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX18dxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xX12cxX12dxX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX132xXa9xX4xX1baxX675xXdxX4xX128xX14cxXexX4xX135xX2xX557xXexX4x96ccxXfxXexX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX23xX33fxX4cxX4xX68xX2xX1e9xXexX4xXefxX2xX1e0xX2xX4xX130xXefxX9xX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX4axX124xX76xXa3xX4axX124xXdxXexXefxXa3xX3xX124xXa3xX4cxX6dxX9xXexXefxX154xXdfxX9xX2xXa3xXabxX124xX9xXexXa3xXbxX196xXa3xX6dxX9xXbxXa3xX6dxX9xXa9xXa3xX1baxXfxXdxXa3xX1xXfxXexXa3xX68xX2xXfxXexXa3xX1xXfxXexXa3xX4cxX9xXa9xXa3xX4cxX6dxX9xXexXa3xX23xX9xX4cxXa3xX68xX2xXfxXexXa3xXefxX2xXdxX2xXa3xXexXefxX9xX154xX4dxX15xX11xX83xX11xX13xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX0xX2xXbxXefxX4xX23xX6dxX76xX7xX8xX154xXbxXfxX1xX2xX9xX154xX4dxXb6xX83xX154xXexXfxXdbxX23xX154xX4dxX11xXb6xX11xX154xX4dxX12xX10xX1xX83xXb6xX4dxX15xX15xXb6xX83xX4cxXb6xXb2xX9cxX9cxX4axX4dxX83xX203xX2e8xXa9xXefxX8xX4xX9xX4axX4cxX7xX8xX123xX124xX125xXexX4xX128xX129xX2xX4xX12cxX12dxX12exX4xX130xXdfxX132xX4cxX4xX135xX136xXexX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX129xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX1ecxX14axX2xX14cxXbxX4xX23xX150xX76xX1f5xX8xX4xX154xX17xX0xX154xX9xX17xX0xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xX9xX4xX4cxX2xX4cxX4axXfxX7xX8xX18dxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xX12cxX12dxX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX132xXa9xX4xX1baxX675xXdxX4xX128xX14cxXexX4xX135xX2xX557xXexX4xXcf8xXfxXexX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX23xX33fxX4cxX4xX68xX2xX1e9xXexX4xXefxX2xX1e0xX2xX4xX130xXefxX9xX8xX4xXdfxX6dxXfxXbfxX7xX8xX154xX4axX124xX76xXa3xX4axX124xXdxXexXefxXa3xX3xX124xXa3xX4cxX6dxX9xXexXefxX154xXdfxX9xX2xXa3xXabxX124xX9xXexXa3xXbxX196xXa3xX6dxX9xXbxXa3xX6dxX9xXa9xXa3xX1baxXfxXdxXa3xX1xXfxXexXa3xX68xX2xXfxXexXa3xX1xXfxXexXa3xX4cxX9xXa9xXa3xX4cxX6dxX9xXexXa3xX23xX9xX4cxXa3xX68xX2xXfxXexXa3xXefxX2xXdxX2xXa3xXexXefxX9xX154xX4dxX15xX11xX83xX11xX13xX203xXdfxX4cxXbxX8xX17xX18dxX136xX2xX4xXabxX124xX125xXexX4xX12cxX12dxX4xX6dxX13axXbxX4xX6dxX132xXa9xX4xX1baxX675xXdxX4xX128xX14cxXexX4xX135xX2xX557xXexX4xXcf8xXfxXexX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX23xX33fxX4cxX4xX68xX2xX1e9xXexX4xXefxX2xX1e0xX2xX4xX130xXefxX9xX0xX154xX9xX17xX0xX154xX23xX4cxX6dxXdxXexXefxX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXdfxXfxX9xX1xX8xX17xX18dxX195xXexXefxX4xXexXefxX195xXexX4xX68xX2xXexXdfxX4xX23xX12dxX4xX128xX14cxXexX4xX4cxX563xX4xX4dxXb2xX4xXabxX124xX3eaxX76xX4xXefxX2xX9xX4xX76xX551xXexXefxX4xXdfxX195xXexXefxX4xX76xXdfxX55cxX76xX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xXdfxX522xXbxX4xX3xX195xX4xX76xXdfxX2xX14cxXexX4xX128xX758xX124xX4xX76xX4a5xX4xX76xX33fxX76xX4xX4axXdxX522xX2xX4xX4cxXdfxX9xXbxX4xXefxX2xX9xX4xX76xX124xX129xX76xX4xX4cxX132xXa9xX4xX4cxX6dxX132xXexX4xX4axX1e0xXexX4xX76xX67axX4xX4cxX1e9xXexX4xX17bxXfxX9xX4xX135xX6dxXfxXfxXcxXfxX4xXb6xX83xX4dxX11xX4xX1xXdxX4xX12cxX12dxX4xX4cxX424xX4xX76xXdfxX428xX76xX203xX0xX154xXa9xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX4axX2xX17xX0xX154xX124xX4axX17xX0xX1xX2xX3xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xX76xX4axX6dxX8xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xXa9xX4xX76xX4axX9xX23xX23xX7xX8xXa9xX17bxXdxX124xX6dxX76xXfxX8xX17xX11cxXdfxXfxXdxX4xX135xX33fxXdxX4xX11cxX2xXexX4xX4cxX428xX76xX0xX154xXa9xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17xX0xX154xX1xX2xX3xX17