7 kỹ năng sống cha mẹ nào cũng cần dạy con
Mặc dù cha mẹ không thể dạy cho con tất cả những kỹ năng sống nhưng có một số điều quan trọng mà các bậc cha mẹ nên dạy con.
f66dx14323x133aax13034x11fd8x17a91x16701x18c24x1438fxX7x127a4xfb40x179dcx182f3x10f29x13eacxX5x16068xXax18740x154c8xX3x107e4x12b96xX3x1198ex11dd3xX18x143d4xX3xX7x16732xX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3x16f14x15134xX3xX18x15612x18e36xX3xX4x14071xX18xX1bxX3xX4x131d2xX18xX3x117dcx10b09x1692fxX3xX4xX2bxX18xX0x10f95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d59xX10xX6xX36xXaxX12x156b2x12944xX4xX3xX36x16eeexX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX15xX1x14b9bxX18xX1bxX3xXexX1x13fe6xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xXex14d50xXexX3xX4x17217xX3xX18xX1x160caxX18xX1bxX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX18xX1x187f3xX18xX1bxX3xX4x11b55xX3xX26x126dbxXexX3xX7xX1exX3x11b44xXdx187dax10e75xX3x13385xXa4xX6xX18xX3xXex15b1bx13902xX18xX1bxX3xX26xX2axX3xX4x1009fxX4xX3x1728ax1040exX4xX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18x1837bxX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18x13ae2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1132dxX2bxX36xX38xX3xXbx1027bxX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax10976xXdxX36xXexX1x128dcxX3x1852fxX2x11d3cxXbx16da0x15f79xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10dxX3xf931xX2x16a23xXbxX113xX114xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcex1066axX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2x1530ex1404axX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX148xX147xXexX13xX111x13920xX10fxX5xX147x15f0axX6xX18xX1xX2xXcex16cf1xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdx119b8xX38xX114xXaxX12xX4dxXadxX4xX3xX4xXb5xX4xX1xX3xX18xX98xXdxX3xXaxX15xX1xX63xX18xX1bxXaxX10dxX3xXcxXacxX93x160d1xX18xX1bxX3xX1x106cfxXbxX3xX15xX1xXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xX3xXexXacxX2bxX18xX1bxX3xX1bxXdxX1e9xX3xX15xXdxX69xX26xX3xXexXacxX6xX3xX13exX2axX3xX4xX98xX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xXa1xXa3xX3xX113xXa4xX78xXexX3xX26xXa4xX1exX18xX3xX113xXdxX18xX3xX4xX1x17867xXbxX3xXb8xX2axXdxXcexX3xX4dx15a2dxX38xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX26x117afxX18xX1xX3xX4xXb5xX4xX1xX3xXex1763dxX3xX4xX1xX1exXdxX3xXexXacxX2bxX18xX1bxX3xXexXacxX93xX1e9xX18xX1bxX3xX1xX1eexXbxX3xX18xX2axX38xX3xXb8x15aadxXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXa1xX238xX3xX26xX78xXexX3xXexX1xX1e9xXdxX3xX1bxXdxX6xX18x1231bxX3xX4xX63xX18xX1bxX3xX7x10423xX4xX3xXa1xX69xX3xX4xX1xXa4x15d9cxX18xX3xXb8x115a4xX3xX4xX1xX2bxX3xXb8xX2axXdxX3xX15xXdxX69xX26xX3xXexXacxX6xX282xX3xX18xXc4xX18xX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXexX1xX69xX3xXa1xX69xX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xX15xX1xXb5xX4xX3xX4xX98xX3xXexX1xX69xX3xX5xX78xX38xX3xXa1xXdxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX18x10c00xX3xX5x181c5xX4xX3xXa1xX98xXcexX3xX4dx14fe7xX18xX3xX18xX80xX6xX282xX3xX15xX1xXdxX3xX4xX98xX3xX1xX6xXdxX3xXb8xX2axXdxX3xX1bxXdxX1exX18xX1bxX3xX18xX1xX6xXa4xX3xXexX1xX244xX3xX1bxXdxXb5xX2bxX3xX13exXdxXc4xX18xX3xX4xX98xX3xXexX1xX69xX3xX1xX37xX3xXa1xXdxX69xX26xX3xX113xXa4xX1exX18xX1bxXcexX3xXdexX37xX18xX3xX4xX98xX3xXexX1xX69xX3xX1bxX1eexXdxX3x17a4dxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX98xXdxX3xXacx10d4dxX18xX1bxX10dxX3xXcxX63xXdxX3xX4xX1xX93xX6xX3xX1xX2bxX2axX18xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX1xX6xX38xX3xXa1xX69xX3xXexX63xXdxX3xXexXb9xXbxX3xXexXacxXa4xX18xX1bxX3xXa1xX238xXcexXcexXcexX3xXa1xX69xX3xXexX24exX3xX4xX1xX1exXdxXcexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX148xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX147x110e2xX11exX13xX5xX2xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148x1048axX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147x13c8fxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX148xX4adxX4dx17a2cx146c9xX4bbxXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12x136a3xX2exX18xX1bxX3xX4xX7cxX26xX3xXa1xX1exXdxX3xX26xX54xXexX3xX13ex1109dxXdxX3xX13exX78xX18xX3xXa1xXa3xX10dxX3xXcxXacxX2bxX18xX1bxX3xXexXacxX93xX1e9xX18xX1bxX3xX1xX1eexXbxX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xX3xXb8xX297xX3xXb8x1406axXexX3xX18xX37xXexX3xXexX37xXdxX3xX5xX50cxXbxX3xX1xXadxX4xX282xX3xX15xX1xXdx10ac9xX18xX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacx14613xX3xX7xX1eexX3xXa1xX54bxX18xX3xXexXacxX93xX1e9xX18xX1bxX282xX3xX15xX1xXdxX3xXa1xX98xX282xX3xXexX1xX6xX38xX3xX13exX244xX3xX113xX10xX18xX3xX13exX2axX2bxX3xX4xXa4xX9bxX4xX3xX113xXa4xX18xX1bxX3xXa1xX9bxXexX3xX4x108d4xX6xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacxX554xX282xX3xX1xX238xX38xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX26xX244xX18xX1xX3xX4xXb5xX4xX1xX3xXa1xX1exXdxX3xX26xX54xXexX3xX13exX50cxXdxX3xX13exX78xX18xX3xXa1xXa3xXcexX3x11a21xXdxX7cxXdxX3xXexX1x108bcxX4xX1xX3xXacxX347xX18xX1bxX282xX3xX15xX1xXdxX3xX4xX2bxX18xX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXa6xXa4xX6xX18xX3xXex12230xX26xX3xX1xX6xX38xX3xX26x12938xX26xX3xX4xX93xX1e9xXdxX3xX15xX1xXdxX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacxX554xX3xX15xX1xXb5xX4xX3xXexXacxXc4xXa4xX3xXexX1xX244xX3xX4xX1x12678xX18xX1bxX3xX7x101f3xX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xX4x10063xX18xX3xX1xX28axX18xX1bxX3xXexXacxXc4xXa4xX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX80xX6xXcexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX159xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX10fxX148xX10fxX5xX148xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148xX49fxX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147xX4adxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX159xX4adx15af9x163f8xX76fxXdexXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12x170afxX50cxXbxX3xX1xXadxX4xX282xX3xXa1xXdxX69xX26xX3xX7xX1exX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXa6xXa4xXb5xX3xXa6xXa4xX6xX18xX3xXexXacxXadxX18xX1bxX10dxX3xX76exX1xXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX297xX3xXa1xXdxX69xX26xX3xX15xX22fxX26xX282xX3xX4xX1xX619xX18xX1bxX3xX5xX2bxX3xX5xX534xX18xX1bxX282xX3xX15xX1xX98xX4xX3xX13exX244xX3xX7xX1eexX3xXb8xX297xX3xXb8xX1exX3xX26xX27xX3xX26xX534xX18xX1bxXcexX3x1874dxX1bxXa4xX38xXc4xX18xX3xX18xX1xX5edxX18xX3xX4xX1xX5cfxX18xX1xX3xXb8xX26bxXdxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xXb5xXbxX3xX5xX2dfxX4xX3xX1xXadxX4xX3xXexXb9xXbxX3xX26xX2axX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xXa1xX54xXexX3xX5xXc4xX18xX3xX13exX6xXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXexXacxX554xXcexX3x11d69xXdxXa3xXa4xX3xXbxX1x129e2xX3xX1xXa4xX38xX18xX1xX3xX4xX33xX18xX3xX5xX2axX26xX3xX5xX2axX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xXexX1xX78xX38xX3xXa1xXdxX69xX26xX3xX7xX1exX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX5xX2axX3xX13exX78xX18xX3xXa1xXa3xX3xXa6xXa4xX6xX18xX3xXexXacxXadxX18xX1bxX3xX26xX2axX3xX5xX2axX3xXa6xXa4xXb5xX3xXexXacxX244xX18xX1xX3xX4xX2bxX18xX3xXa1xX238xX3xX18xX2dcxX3xX5xX2dfxX4xX3xX18xX1xX93xX3xXexX1xX54bxX3xX18xX2axX2bx11abaxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX11exXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX11exX111xX120xX2xX5xX159xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148xX49fxX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147xX4adxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX11exX4adxX76fx11ac2x11de8xXe4xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12xXdexXdxX54bxXexX3xX1bxXdxX619xXbxX3xXa1x154f7xX3xX13exX2axX3xXb8xX7cxX2bxX3xX13ex163b2xX3xXb8xX37xX18xX3xXb8xffbbxX10dxX3xX76exX1xXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xX3xX15xX69xX3xXacxX347xX18xX1bxX282xX3xX4xX98xX3xX26xX9bxXexX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xXb8xX37xX18xX3xX4xX58xX18xX1bxX3xX5xX50cxXbxX3xXb8xX297xX3xXb8xX534xXexX3xX18xX37xXexX282xX3xX4xX2bxX18xX3xX26xXa4xX1exX18xX3xX1bxXdxX619xXbxX3xXa1xXa56xX3xX18xX1xX93xX18xX1bxX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXb8xXdxX54bxXexX3xX5xX2axX26xX3xXexX1xX54bxX3xX18xX2axX2bxX8d6xX3xX814xX1xXdxXa3xXa4xX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacxX554xX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX18xX1xX93xX3xXb8xXb9xX4xX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX5xX2bxX3xX5xX534xX18xX1bxX3xX13exXa3xX3xX13exXdxXa60xX4xX3xX4xX98xX3xXexX1xX69xX3xXb8xX297xX3xXaxX13exX37xX3xX5xX5edxX38xXaxX3xX15xX1xXdxX3xX113xX10xX18xX3xX13exX2axX2bxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX4xX1xXa4xX38xXa60xX18xX3xX18xX1xX93xX3xXexX1xX54bxXcexX3xX85exXdxXa3xXa4xX3xXb8xX37xX18xX3xX4xX33xX18xX3xX1bxXdxX7cxXdxX3xXexX1xX5cfxX4xX1xX3xX13exX50cxXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXacxX347xX18xX1bxX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xXa6xXa4xX6xX18xX3xXexXacxXadxX18xX1bxX3xX13exX50cxXdxX3xXb8xX37xX18xX3xXb8xXa67xX3xX5xX2axX3xX7xX2dfxX3xXexX1xX63xX18xX1bxX3xX4xX7cxX26xX3xX13exX2axX3xX7x18c76xX18xX3xX7xX2axX18xX1bxX3xX1bxXdxX619xXbxX3xXa1xXa56xXcexX3xX4dxX238xX38xX3xX38xXc4xXa4xX3xX4xX33xXa4xX3xX4xX2bxX18xX3xX1bxXdxX619xXbxX3xXa1xXa56xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xX113xXa4xX18xX1bxX3xXa6xXa4xX6xX18xX1xX3xX1xX6xX38xX3xX4xX1xX297xXa4xX3xXexXacxXb5xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXa60xX26xX3xX13exXa3xX3xX26xX9bxXexX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xX1bxX244xX3xXa1xX98xXcexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX111xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX420xX147xX148xX120xX5xX11exXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148xX49fxX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147xX4adxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX111xX4adxX76fxXdexX4bax14b34xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12xX7afxX2axX26xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xX38xXc4xXa4xX3xXexX1xX5cfxX4xX1xX10dxX3xX4dxXadxX4xX3xXexXacxXc4xX18xX3xX5xX50cxXbxX282xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX5edxXa4xX3xX5xX37xX4xX3xXb8xX9bxX282xX3xX1xXadxX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX93xX282xX3xX5xX2axX26xX3xXb8xX2axXdxX3xXexXb9xXbxX3xX13exXa3xX3xX18xX1xX2axXcexXcexXcexX3xX4xX98xX3xXexX1xX69xX3xX15xX1xXdxX54bxX18xX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xX3xX26xXa60xXexX3xX26x10386xXdxXcexX3xXcxX78xXexX3xX4xX7cxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX1bxX244xX3xX4xX2bxX18xX3xX4xX33xX18xX3xXexX1xXc4xX26xX3xX4xX1xX5cfxX18xX1xX3xX5xX2axX3xXexX1xX1e9xXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXa1xX69xX3xXexX1xX93xX3xX1bxXdxX238xX18xX282xX3xX18xX1bxX1xX5f5xX3xX18xX1bxX2e7xXdxXcexX3xX85exXdxXa3xXa4xX3xXexX1exXexX3xX18xX1xX78xXexX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xXc4xX18xX3xX5xX2axX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xX4xX1xX5cfxX18xX1xX3xX5xX2axX3xXa1xX69xX3xX4xX2bxX18xX3xX5xX2axX26xX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xX4xX2bxX18xX3xX38xXc4xXa4xX3xXexX1xX5cfxX4xX1xX3xX18xX1xX93xX3xX13exX61exX3xXexXacxX6xX18xX1xX282xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX5xX9bxXdxXcexXcexXcexX3xX26xX6xX18xX1bxX3xX5xX37xXdxX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX4xX63xX18xX1bxX3xX13exX2axX3xX18xXdxXa3xX26xX3xX13exXa4xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX619xX18xX1bxXcexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX10fxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX420xX111xX2xX10fxX5xX111xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148xX49fxX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147xX4adxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX10fxX4adxX4bax17042xXe4x12ad8xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12xXcxXb9xXbxX3xXexX1xX69xX3xX36xX865xX4xX3xX5xX2axX3xX26xX9bxXexX3xXbxX1xX33xX18xX3xX4xX58cxX6xX3xX4xXa4xX9bxX4xX3xX7xX1exX18xX1bxX10dxX3xXe4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xX3xXa1xX93xX1eexX4xX3xXb8xX6xX2bxX3xXb8xXadxX4xX3xXa6xXa4xXb5xX3xX15xX16xX3xX13exX2axX3xXa6xXa4xXb5xX3xX18xX1xX619xXexX3xX18xX1xXb5xXexX8d6xX3xX4dxX238xX38xX3xXa1xXa3xX3xX113xXa4xX78xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xX26xX9bxXexX3xX26xX63xX18xX3xXexX1xX69xX3xXexX1xX6xX2bxX3xXa1x1153axX18xX1bxX3xXa1xX9bxXdxX282xX3xXb8xX26bxXdxX3xX15xX1xXdxX3xX13exXa4xXdxX3xX4xX1xX2e7xXdxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xXb8xX37xX18xX3xX4xX58xX18xX1bxX3xX7xX26bxX3xXexX1xX5cfxX4xX1xX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacxX554xX3xX7xX61exX3xXexX1xXc4xX26xX3xXbxX1xX33xX18xX3xXexX2dfxX3xXexXdxX18xXcexX3xX85exX10b2xX18xX1bxX3xXexX1xX1e9xXdxX282xX3xX26xX63xX18xX3xXexX1xX69xX3xXexX1xX6xX2bxX3xXb8xX37xX18xX3xX4xX1xXadxX18xX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX18xXc4xX18xX3xX5xX2axX3xX26xX63xX18xX3xX38xXc4xXa4xX3xXexX1xX5cfxX4xX1xX3xX4xX58cxX6xX3xX4xX2bxX18xX3xX4xX1xX28axX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xX18xXc4xX18xX3xX22fxXbxX3xXb8xXa4xX9bxX4xXcexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX10xX18xXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xX1xX244xX18xX1xX3xX13xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX3exX3exXdxXcexXb8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX13exX18xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX148xX3exX2xX120xX147xX36xX11exX148xX148xX11exX11exX111xX11exXexX148xX148xX159xX2xX5xX10fxXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX36xX6xXexX6xX15dxXbxX1xX2bxXexX2bxX15dxX2bxXacxXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX15dxX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX3exX3exXdxX26xX6xX1bxX10xX7xXcexX13exX2bxX13exXcexX13exX18xX3exXa4xXbxX5xX2bxX6xX36xX10xX36xX3exX1xX7xX4xX4xX38xX1xX159xX15xX113xXdxX148xX49fxX1xX49fxXexX5xXdxXa6xXa4xX6xX3exX148xX120xX2xX147xX4adxX120xX111xX4adxX159xX120xX3exX6xX18xX1xX13xX4adxX4dx187a4xX53xXff7xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2bxX18xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX113xXexX15dxX6xX5xXdxX1bxX18xX10dxX3xX163xXa4xX7xXexXdxX1cbxX38xX114xXaxX12x1112cxXdxXa60xX4xX3xX5xX2axX26xX3xXa1xX27xXbxX10dxX3xXd31xX50cxX26xX3xX26xXa4xX9bxX18xX3xX1bxX244xX282xX3xX4xX2bxX18xX3xX4xX58cxX6xX3xXb8xX37xX18xX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX7xX61exX3xX4xX98xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX7xX2bxX3xX7xXb5xX18xX1xX3xX13exX50cxXdxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX18xX1bxX93xX1e9xXdxX3xXb8xX37xX18xX3xX113xXa4xX18xX1bxX3xXa6xXa4xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX93xX10dxX3xXdexX37xX18xX3x18efaxX3xX4xX98xX3xX26xXb5xXdxX3xXexX98xX4xX3xXa1xX27xXbxX282xX3xXb8xX37xX18xX3xXdexX3xX4xX98xX3xXa1xX63xXdxX3xX26xX534xXexX3xX113xXdxX18xX1xXcexXcexXcexX3xX12d4xX50cxXdxX3xXexX78xXexX3xX4xX7cxX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xXa1xX28axX6xX3xXexXacxX554xX282xX3xX4xX1xX619xX18xX1bxX3xXa1xXa3xXa4xX3xX26xXa4xX1exX18xX3xXexXacxX26bxX3xX18xXc4xX18xX3xX1xX78xXbxX3xX36x110b1xX18xX3xX13exX2axX3xXexX2axXdxX3xX18xX19xX18xX1bxXcexX3xX12d4xXb9xX38xX3xX18xXc4xX18xX282xX3xX1xX238xX38xX3xX36xX2axX18xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xX5xX1e9xXdxX3xX15xX1xX10xX18xX3xX13exX24exX6xX3xXa1xX58cxX282xX3xX1bxXdxX619xXbxX3xX4xX1xX619xX18xX1bxX3xXexX1xXc4xX26xX3xXexX2dfxX3xXexXdxX18xX3xX13exX2axX2bxX3xXb8xX7cxX18xX3xXexX1xX5edxX18xXcexX0xX3exXbxX12xX0xX36xXdxX13exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXacxX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xXa4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15dxXexX1xXa4xX26xXb8xX15dxX6xX18xX36xX15dxX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c8xXdxX619xXbxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX1xXb9xX18xX3xXb8xXdxX54bxXexX3xXb8xX7cxX18xX3xXexX1xX5edxX18xXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX1bxXdxX6xX2bxX15dxX36xXa4xX4xX3exX1bxXdxXa4xXbxX15dxX4xX2bxX18xX15dxX18xX1xX6xX18xX15dxXb8xXdxX10xXexX15dxXb8xX6xX18xX15dxXexX1xX6xX18xX3exX2xX111xX111xX159xX10fxX120xXcexX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX3exX26xX10xX36xXdxX6xX3exX2xX148xX120xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX2xX3exX10fxX147xX36xX120xX2xX2xX120xX148xX2xX11exXexX10fxX111xX148xX148xX5xX2xX15dxX6xX159xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX36xXdxX13exX12xX0xX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c8xXdxX619xXbxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX1xXb9xX18xX3xXb8xXdxX54bxXexX3xXb8xX7cxX18xX3xXexX1xX5edxX18xXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX1bxXdxX6xX2bxX15dxX36xXa4xX4xX3exX1bxXdxXa4xXbxX15dxX4xX2bxX18xX15dxX18xX1xX6xX18xX15dxXb8xXdxX10xXexX15dxXb8xX6xX18xX15dxXexX1xX6xX18xX3exX2xX111xX111xX159xX10fxX120xXcexX1xXexX26xXaxX12xX5c8xXdxX619xXbxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX1xXb9xX18xX3xXb8xXdxX54bxXexX3xXb8xX7cxX18xX3xXexX1xX5edxX18xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX85exX98xX3xX5xX2axX3xX18xX9bxXdxX3xX36xXa4xX18xX1bxX3xX4xX1exXexX3xX5x159faxXdxX3xX4xX58cxX6xX3xX1xX9bxXdxX3xXexX1xX7cxX2bxX3xXaxX85exXb5xX18xX1xX3xXexX1xX28axX4xX3xXexX1xXdxXc4xX18xX3xXexX2axXdxX3xXexXacxX2bxX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX3xXb8xX37xX18xXaxX3xX36xX2bxX3xXcxXacxX93xX1e9xX18xX1bxX3xXdxXd31xX4xX1xX2bxX2bxX5xX3xX4dxX2axX3xXcx17efaxX18xX1xX3xXexf6cfxX3xX4xX1xX28axX4xX3xX7xXb5xX18xX1bxX3xX148xX13xX3exX111xXcexX0xX3exXbxX12xX0xX3exX36xXdxX13exX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe4xXb5xX4xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexXacxX554xX3xX10xX26xX3xX1xXdxXa60xXa4xX3xXa6xXa4xX7cxX3xX18xX1xX78xXexXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX26xX10xX15dxXb8xX10xX3exX4xX6xX4xX1xX15dxX36xX6xX38xX15dxXb8xX2bxXdxX15dxX4xX1xX2bxX15dxXexXacxX10xX15dxX10xX26xX15dxX1xXdxX10xXa4xX15dxXa6xXa4xX6xX15dxX18xX1xX6xXexX3exX2xX111xX11exX420xX147xX11exXcexX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX3exX26xX10xX36xXdxX6xX3exX2xX148xX120xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX2xX3exX13xX13xX36xX2xX2xX148xX148xX148xX111xX111xXexX13xX147xX13xX10fxX5xX120xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX36xXdxX13exX12xX0xX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe4xXb5xX4xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexXacxX554xX3xX10xX26xX3xX1xXdxXa60xXa4xX3xXa6xXa4xX7cxX3xX18xX1xX78xXexXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX26xX10xX15dxXb8xX10xX3exX4xX6xX4xX1xX15dxX36xX6xX38xX15dxXb8xX2bxXdxX15dxX4xX1xX2bxX15dxXexXacxX10xX15dxX10xX26xX15dxX1xXdxX10xXa4xX15dxXa6xXa4xX6xX15dxX18xX1xX6xXexX3exX2xX111xX11exX420xX147xX11exXcexX1xXexX26xXaxX12xXe4xXb5xX4xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexXacxX554xX3xX10xX26xX3xX1xXdxXa60xXa4xX3xXa6xXa4xX7cxX3xX18xX1xX78xXexX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX814xX1xXdxXa3xXa4xX3xXbxX1xX865xX3xX1xXa4xX38xX18xX1xX3xX26xXa4xX1exX18xX3xXexX2dfxX3xX1xXadxX4xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2bxX18xX3xX18xX1xX93xX18xX1bxX3xX5xX37xXdxX3xX4xX1xX93xX6xX3xXb8xXdxX54bxXexX3xX4xXb5xX4xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexXacxX554xX3xX10xX26xX3xX1xXdxXa60xXa4xX3xXa6xXa4xX7cxX3xX18xX1xX78xXexXcexX3xX53xX9bxXexX3xX13exX2axXdxX3xXb8xX93xX50cxX4xX3xX36xX93xX50cxXdxX3xXa1xX5edxX38xX3xX7xX61exX3xX1bxXdxX619xXbxX3xXb8xX37xX18xX3xX18xX5edxX18xX1bxX3xX4xX6xX2bxX3xX1xXdxXa60xXa4xX3xXa6xXa4xX7cxX3xX36xX37xX38xX3xXb8xX2e7xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexXacxX554xXcexX0xX3exXbxX12xX0xX3exX36xXdxX13exX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4faxX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xXa1xX1exXdxX3xX26xX54xXexX3xX13exX50cxXdxX3xX15xX1xX98xX3xX15xX1xX19xX18xX3xXexX1xX54bxX3xX18xX2axX2bxX8d6xXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX26xX10xX15dxXb8xX10xX3exX36xX6xX38xX15dxX4xX2bxX18xX15dxX36xX2bxXdxX15dxX26xX6xXexX15dxX13exX2bxXdxX15dxX15xX1xX2bxX15dxX15xX1xX6xX18xX15dxXexX1xX10xX15dxX18xX6xX2bxX3exX2xX111xX11exX111xX159xX159xXcexX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX3exX26xX10xX36xXdxX6xX3exX2xX148xX120xX3exX18xX10xX108xX7xX3exX2xX147xX148xX120xX3exX2xX159xX13xX36xX2xX120xX10fxX111xX159xX111xX148xXexX148xX420xX148xX11exX5xX120xXcexX163xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX7xX1exX18xX1bxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX27xX3xX18xX2axX2bxX3xX4xX2exX18xX1bxX3xX4xX33xX18xX3xX36xX37xX38xX3xX4xX2bxX18xXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX36xXdxX13exX12xX0xX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4faxX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xXa1xX1exXdxX3xX26xX54xXexX3xX13exX50cxXdxX3xX15xX1xX98xX3xX15xX1xX19xX18xX3xXexX1xX54bxX3xX18xX2axX2bxX8d6xXaxX3xX1xXacxX10xX1cbxX9xXaxX3exX26xX10xX15dxXb8xX10xX3exX36xX6xX38xX15dxX4xX2bxX18xX15dxX36xX2bxXdxX15dxX26xX6xXexX15dxX13exX2bxXdxX15dxX15xX1xX2bxX15dxX15xX1xX6xX18xX15dxXexX1xX10xX15dxX18xX6xX2bxX3exX2xX111xX11exX111xX159xX159xXcexX1xXexX26xXaxX12xX4faxX37xX38xX3xX4xX2bxX18xX3xXa1xX1exXdxX3xX26xX54xXexX3xX13exX50cxXdxX3xX15xX1xX98xX3xX15xX1xX19xX18xX3xXexX1xX54bxX3xX18xX2axX2bxX8d6xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexXacxX2bxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX4dxX238xX38xX3xX18xX98xXdxX3xX13exX50cxXdxX3xX4xX2bxX18xX3xXacxX347xX18xX1bxX3xX5xXa4xX63xX18xX3xX4xX98xX3xX18xX1xX80xX18xX1bxX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xXb8xX78xXexX3xXexX2bxX37xXdxX282xX3xXb8xX78xXexX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXa6xXa4xX5edxX38xX3xX15xX5cfxX18xX3xX5xX78xX38xX3xXexX6xXcexX3xX12d4xX2axX3xX4xXb5xX4xX1xX3xXexX1exXexX3xX18xX1xX78xXexX3xX26xX2axX3xXexX6xX3xX4xX33xX18xX3xXa1xX1exXdxX3xXbxX1xX98xX3xX15xX1xX63xX18xX1bxX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX5xX2axX3xX18xX1bxX10b2xXdxX3xXa1xX98xX3xXexX1xX26bxX3xXexX1xX6xX18xX282xX3xX4xX1xXc4xX3xXb8xX6xXdxX3xX13exX2axX3xX4xX1exX3xX4xX63xX18xX1bxX3xX4xX1xX28axX18xX1bxX3xX26xXdxX18xX1xX3xXacxX347xX18xX1bxX3xX26xX244xX18xX1xX3xXa1xXb5xX18xX1bxX3xXa1xX93xX1eexX4xX3xX1xX93xX26bxX18xX1bxX3xXa1xXdxXa3xXa4xX3xXexX1exXexX3xX1xX2e7xX18xXcexX0xX3exXbxX12xX0xX3exX36xXdxX13exX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exXa4xX5xX12xX0xX36xXdxX13exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXacxXaxX12xX0xX3exX36xXdxX13exX12xX0xX3exX36xXdxX13exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd31xX2bxXa4xXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX12d4x121b1xX12d4xXcexX12d4xX814xX3exX0xXdxX12xXdexXacxXdxX1bxX1xXexX7xXdxX36xX10xX0xX3exXdxX12xX0xX3exXbxX12