5 công nghệ làm rung chuyển thế giới, khiến con người phải sống khác đi
Nhờ sự thành công của các ông trùm Google, Facebook và Amazon, việc đầu tư vào nghiên cứu công nghệ ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, với sự bùng nổ vượt trội của trí tuệ nhân tạo, ngôi nhà chung của chúng ta như một con tắc kè liên tục thay đổi từng giờ từng phút.
1b83x2f0fx9d5fx8605x4850x6702x8389x2a6fx756cx61cbx48dex735cx2d9bx5b70x42d1x4f0dxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax2ed1x1d6ex6bb0xXexX0x6611xXaxX17xX18xX19xXexX0x28d8x9390xX19x9776xXexX0xXax7151xX9x6f84xXdxX18x8bc7xX2fx22d0x289bx3be7xX5x90b0xXbxXdxX17xX32xXex77f8xX9xX2cx6f2dx6a47x9a06xX9xX3fxX40xXax95aexX9xXdx6c87xXcxX9x8fe7x8341xX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26x83b2xX3fxX9xXbxXax4763xX9xX40xX35x516dxX35x8ef0xX9x3e8exXaxX35xX59xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40x4f47x6681xX35xX9xX33xXax85f8xX35xX9xX2fx1be0xX3fxX40xX9xX61xXax4f70xX2cxX9x67dexX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9862xX17xX18xX19xX32xXex30f2xXaxX6exX9xX2fx8833xX9xXbxXaxX48xX3fxXaxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX2cx728axX18xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX3exX3fxX40xX9xXbxX4bx40b6xXcxX9x92a0xX24xX24xX40xXdxX17xX5fxX9x29f9xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX61xX9x7687xX48xX9x4af2xXcxX18x92b6xX24xX3fxX5fxX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX80xa29exX4cxX9xXbxX6dxX9xXccxX48xX24xX9xX3fxX40xXaxX35x2f61xX3fxX9xX2cx4e24xX4cxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xX3fxX40xX48xX26xX9xX2cxX48xX3fxX40xX9xX33xXaxX7dxXbxX9xXbxX4bxX35xX54xX3fxX9xXcx51d4xXbxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xXcx8457xX3fxXaxX9xXcx26f7x7e67xX9xX4xXb8xX3fxX40xX9xXdx74d3xX2cxX9xX80x46ebxX5fxX9xXccxX5dxX35xX9xX2fxX9dxX9xX23xXb8xX3fxX40xX9xX3fx4382xX9xXccxX6dx1ebexXbxX9xXbxX4bxX112xX35xX9xX2cxXabxX18xX9xXbxX4bx5ff5xX9xXbxX4cxX45xX9xX3fxXax513cxX3fxX9xXbxX11bxX24xX5fxX9xX3fxX40xX3exX35xX9xX3fxXaxX48xX9xX2cxXaxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX18xX9xX3fxXaxX6dxX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX24xX3fxX9xXbx4cddxX2cxX9xX61x69d2xX9xXdxX35xXebxX3fxX9xXbx9eeaxX2cxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX80xX13dxX35xX9xXbx555fxX3fxX40xX9xX40xX35xX6exX9xXbxX1a1xX3fxX40xX9xX33xXaxX129xXbxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x845dxX24xX19xX26xX32xXexX2xX6dxX5dxX35xX9xX80xX157xX26xX9xXdxX48xX9xX3bxX9xXdx5993xX3fxXaxX9xXccxX9dxX2cxX9xXcxX48xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX5fxX9xX61xX54xX9xX2cxX73xX9xXdxX5dxX3fxX9xXccxX48xX9xX3fxXax1ee5xX9xX2fxX120xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX80xX13dxX35xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX2fxX77xX3fxX40xX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX18xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4bxX24xX3fxX40xXexX4xXax625exXcxX9xX2fxX12dxX2cxX9xX2fxXefxX2cxX9xX61xXaxX24x2b56xX9xX19xX9dxX18xX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xXbxX4bxX14fxX9xXbxX4cxX45xX9xX3fxXaxX157xX3fxX9xXbxX11bxX24xX0xX1cxX2fxXbxX4bxX24xX3fxX40xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX24xX3fxX40xX9xXbxXaxa240xX33xX9xX61x24f4xX9xXccxX1a1xX18xX9x89c6xX4cxX18xX5fxX9xXccxX5dxX35xX9xX2fxX9dxX9xXbxX4bxX141xX9xX40xX35xX129xX33xX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXbxXaxX4cxX29bxXbxX9xXbxX24xX7dxX3fxX9xX33xXaxXefxX2cxX9xXbxX11bxX33xX5fxX9xX2cxX7dxX2cxX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX80x7c27xX9xXax906dxX2cxX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX19xX35xX45xX3fxX9xX80xX77xX35xX9xXbxX6dxX141xX3fxX40xX121xX9x8afexX14fxX9xX19xX194xX5fxX9xX23x33afxX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX33xXaxX157xX3fxX9xXbxX14fxX2cxXaxX9xXaxX48xX3fxX40xX9xXbxX4bxX35xX45xX4cxX9xX23xXefxX2cxX9xX73xX3fxXaxX9x3e27xX17xX9xX80xX11bxX33xX5fxX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xXaxX2e8xX2cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX4bxX18xX9xXcxX112xXbxX9xX2cxXaxX35xX59xX2cxX9xX338xX17xX9xX80xX11bxX33xX121xX9x8020xX35x8289xX4cxX9xX3fxX48xX26xX9xX2cxX12dxX9xX3fxX40xXaxX1d7xX18xX9xXdxX48xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX19x283cxX2cxXaxX9xXccxX194xX9xX3fxXaxX6dxX9xXc3xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX61xX9xXccxX48xX9xXbbxX24xX24xX40xXdxX17xX9xX7xXaxX24xXbxX24xX2fxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX19xX35xX45xX3fxX9xX61xXaxX4cxX3exX3fxX9xXcx732axXbxX9xXccxX48xX9xXccxX29bxXbxX9xXbxXaxX54xX9xX3fxX40xX18xX26xX9xXdxX29bxX33xX9xXbxXefxX2cxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXax7b37xX3fxXaxX9xX73xX3fxXaxX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xXbxX73xX35xX9xXdxXebxX3fxX9xX35xX3fxXbxX17xX4bxX3fxX17xXbxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX17xX9xXdxX18xXcxX9xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26xX17xX3fxX9xXbxXaxX17xX9xX40xX35xX24xX35xX9xX61xXaxX35xX17xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX4cxX24xX35xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX61xXaxX18xX2cxX9xX19xX35xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x7785xX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX121xXccxX3fxX1cxX3fxX17x5dd9xX2fxX1cxX2ax51c4x38e9xX496xX1cxX496xX496xX19x32bbxX49dx605fx4f7fxX49fxX2axX4a0xXbx8087xX49fxX4a0xX497xXdxX4a0xX121x9562xX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX338xa1efxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX2axX4a0xX4a0x6f3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX338xXbxX4bbxX18xXdxX35xX40xX3fxX47exX9xX4acxX4cxX2fxXbxX35x5d76xX26x26b6xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX4bbxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX4bxX31xX32x25f5xX3fxXaxX29bxX33xX9xX2cxXaxX129xX9xXbxXaxX14fxX2cxXax9e87xX32xXexX4xX7dxX2cxX9xX23xX7dxX2cxX9xX2fxX1d7xX9xX2fx1d6axX9xX19xX194xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX2fxX73xX3fxX9xX33xXax96c7xXcxX9xX2cxXabxX18xX9x6b79xX3fxX4faxX17xX4bxXccxX35xX2fxX35xX24xX3fxX9xXbxX11bxX35xX9xX1c2xX45xX3fxXaxX9xXccxX35xX45xX3fxX9x1d9cxX4cxXaxX18xX3fxX9xX5xX24xX3fxX40xX4acxX35xX9x5466xX9xX5xX4bxX4cxX3fxX40xX9x7ba8xX4cxX77xX2cxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX14fxX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXcxX35xX3fxXaxX9xX3fxXaxX157xX3fxX9xXbxX11bxX24xX9xX2cx67e8xX3fxX40xX9xX2fxX120xX9xX19x1e95xX3fxX9xXbxX5dxX35xX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX4cxX112xX2cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xXcxX11bxX3fxX40xX9xXccxX375xX9xX2cxXaxX24cxXcxX9xX2fxX12dxX2cxX9xX2fxXefxX2cxX9xX61xXaxX24xX25axX121xX9xX1c2xX312xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX2fxX52fxX9xX19xX194xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX61x2f2bxX9xXbxXaxX4cxX29bxXbxX9xXbxX6dx407cxX3fxX40xX9xXbxX9dxX5fxX9xXcxX7dxX26xX9xXcxX12dxX2cxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xXaxX2e8xX2cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX338xX7dxX2cxX9xX80xX38dxX3fxXaxX9xX19x6fdbxX4cxX9xXaxX35xX45xX4cxX9xX23xX45xX3fxXaxX9xXbxX29bxXbxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXdxXddxX3fxX9xX61xXaxX7dxXcxX9xX2fxXefxX2cxX9xX61xXaxX208xX17xX121xX9xX2xX9dxX18xX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX33xXaxX157xX3fxX9xXbxX14fxX2cxXaxX9xXaxX48xX3fxX40xX9xXbxX4bxX35xX45xX4cxX9xX23xXefxX2cxX9xX73xX3fxXaxX9xXccx75e9xX3fxX40xX9xXcxX11bxX2cxX5fxX9xXcxX7dxX26xX9xXcxX12dxX2cxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX4bxX18xX9xX3fxXax29fcxX3fxX40xX9xX19xX62cxX4cxX9xXaxX35xX45xX4cxX9xX2fxX5dxXcxX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxXaxXefxX3fxX40xX9xXcxXb8xX9xXdx9f9bxX18xX9xX56exX9xX23xX45xX3fxXaxX9xXbxX35xX54xX4cxX9xX80xX6dxX6exX3fxX40xX121xX9xX92xX18xX26xX9xXccxX5dxX35xX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX33xXaxX157xX3fxX9xXbxX14fxX2cxXaxX9xXaxX3f0xX3fxXaxX9xX73xX3fxXaxX9xX4xX5xX5fxX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xXbxXaxX54xX9xX33xXaxX7dxXbxX9xXaxX35xX45xX3fxX9xX4cxX3fxX40xX9xXbxXaxX6dxX9xX33xXaxX13dxX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xX2fxX120xX9xX2cxX73xX35xX9xXbxXaxX35xX45xX3fxX9xX2cxXaxX24cxXcxX9xX2fxX12dxX2cxX9xX2fxXefxX2cxX9xX61xXaxX24xX25axX9xX56exX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX3fxX602xX35xX9xX61xXaxX18xX3fxX9xXaxX35xX59xXcxX9xX23xX7dxX2cxX9xX2fxX1d7xX121xX9xXbbxX24xX24xX40xXdxX17xX9xX80xX2e5xX9xX2cxXaxX11bxX26xX9xXbxXaxX52fxX9xX3fxX40xXaxX35xX45xXcxX9xX23xXebxX3fxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xXaxX18xX35xX9xX23xX45xX3fxXaxX9xXccxX35xX45xX3fxX9xX56exX9x428exX3fxX9xX373xX112xX9xXccxX48xX9xX547xX3fxX4faxX17xX4bxXccxX35xX2fxX35xX24xX3fxX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xX80xX2e5xX9xXbxX4bxX35xX54xX3fxX9xX61xXaxX18xX35xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xXbxX6dxX602xX3fxX40xX9xXbxX9dxX9xXbxX11bxX35xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX23xX45xX3fxXaxX9xXccxX35xX45xX3fxX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX61xXaxX188xX33xX9xX5xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX576xX4cxX77xX2cxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX62cxXbxX9xX2cxX73xX9xXcxX2e8xX35xX9xXbxXaxXefxX9xXbxX1a1xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xXbxXaxX9dxX2cxX9xX33xXaxX540xXcxX9xXcxX48xX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX18xX9xXbxX4bx5cd3xX3fxX40xX9xXccxX48xX9xX24cxX3fxX9xX80xX59xX3fxX9xX2cxX7dxX2cxX9xXdxX24xX11bxX35xX9xXbxXaxX4cxX77xX2cxX9xXcxX48xX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX312xX3fxX40xX9xXcxX3f0xX3fxXaxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX61xX35xX54xXcxX9xX2fxX24xX7dxXbxX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xXbxX7dxX2cxX9xX80xX112xX3fxX40xX9xX2cxXabxX18xX9xX3fxX12dxX9xX80xX375xX4cxX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xXbxX4bxX14fxX9xXbxX4cxX45xX9xX3fxXaxX157xX3fxX9xXbxX11bxX24xX9xX23xX35xX59xX3fxX9xX80xX13dxX35xX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX2fxX157xX4cxX9xX2fxX188xX2cxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexa0d6xX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xXaxX112xX35xX9xXbxXaxX24xX11bxX35xX9x3044xXbxX14fxX3fxXaxX9xX80xX48xXcxX9xXbxXaxX24xX11bxX35xX9xX2cxXabxX18xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXax819fxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX906xX7dxX26xX9xXcxX12dxX2cxX9xX61xXaxX3exX3fxX40xX9xX23xX38dxX9xX40xX35xX5dxX35xX9xXaxX11bxX3fxX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX19xX35xX45xX3fxX9xXaxX3f0xX3fxXaxX9xX73xX3fxXaxX9xX3fxX40xX18xX26xX9xX2cxX73xX9xX61xXaxX35xX9xX80xX77xX35xX9xXbxX6dxX141xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX338xX18xX9xX3fxX12dxX121xX9xX4xX7dxX2cxX9xX61xX5f8xX9xXbxXaxX4cxX29bxXbxX9xXbxX6dxX602xX3fxX40xX9xXbxX9dxX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX3fxXaxX18xX3fxXaxX9xX2cxXaxX12dxX3fxX40xX9xX2cxX73xX35xX9xXbxX35xX59xX3fxX5fxX9xXccxX14fxX9xX19xX194xX9xX3fxXaxX6dxX9xX2fxX35xXebxX4cxX9xX33xXaxX540xXcxX9xXcfxXcxX18xXd2xX24xX3fxX9xX8xX2cxXaxX24xX0xX35xXexX9xX919xXdxX24xX18xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXcxX35xX3fxXaxX9xX80xX35xX375xX4cxX9xX61xXaxX35xX54xX3fxX9xX23xX312xX3fxX40xX9xX40xX35xX2e8xX3fxX40xX9xX3fxX12dxX35xX935xX0xX1cxX35xXexX5fxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX4bxX18xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXdxX45xX3fxXaxX9xX3fxX12dxX35xX9xXbxX1a1xX9xX61xXaxX188xX33xX9xX33xXaxX6c7xX3fxX40xX5fxX9xXaxX18xX26xX9xX19xX38dxX2cxXaxX9xXccxX194xX9xXbxX4bxX9dxX2cxX9xXbxX4cxX26xX59xX3fxX9x561exX61xX26xX33xX17xX5fxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xXdxX29bxX33xX9xXbxXefxX2cxX9xX19xX38dxX2cxXaxX9xX2cxX7dxX2cxX9xX2cxX4cxX112xX2cxX9xX40xX2e8xX35xX9xX80xX35xX45xX3fxX9xXbxXaxX24xX11bxX35xX9xXbxX1a1xX9xX3fxX40xX3exX3fxX9xX3fxX40xX6a8xX9xX3fxX48xX26xX9xX2fxX18xX3fxX40xX9xX3fxX40xX3exX3fxX9xX3fxX40xX6a8xX9xX61xXaxX7dxX2cxX121xX9xX92xX2e8xX9xXbxXaxX29bxXcxX9xX2cxXaxX14fxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX2fxX73xX3fxX9xX338xX4cxX62cxXbxX9xXcxX7dxX26xX9xXcxX12dxX2cxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xXbxXaxX9dxX2cxX9xXaxX35xX45xX3fxX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX4cxX112xX2cxX9xXbxX4bxX6c7xX9xX2cxXaxX4cxX26xX45xX3fxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX17xX9xXdxX18xXcxX9xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26xX17xX3fxX9xXbxXaxX17xX9xX40xX35xX24xX35xX9xX61xXaxX35xX17xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX4cxX24xX35xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX61xXaxX18xX2cxX9xX19xX35xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX47exX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX121xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX492xX2fxX1cxX2axX496xX497xX496xX1cxX496xX496xX19xX49dxX49dxX49fxX4a0xX49fxX2axX4a0xXbxX3bxX497xX49fx1badxXdxX2axX121xX4acxX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX338xX4bbxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX2axX4a0xX4a0xX4c5xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX4bbxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX4bxX31xX32xX511xX3fxXaxX29bxX33xX9xX2cxXaxX129xX9xXbxXaxX14fxX2cxXaxX520xX32xXexX5xX4bxX141xX9xXdx8da4xX9xX73xX24xX9xX4xX24xX4bxXbxX18xX3fxX18xX9xXbxX14fxX2cxXaxX9xXaxX141xX33xX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xXa69xX61xX26xX33xX17xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexXbbxXddxX3fxX9xX80xX157xX26xX5fxX9x865dxX4cxX61xX17xX9x4350xX17xXbxXbxXdxX17xXcxX24xX26xX17xX4bxX5fxX9xX40xX35xX7dxX24xX9xX2fxX6dxX9xXbxX11bxX35xX9xX373xX11bxX35xX9xXaxX2e8xX2cxX9xX561xX18xX2fxXaxX35xX3fxX40xXbxX24xX3fxX5fxX9xX80xX2e5xX9xX2cxX12dxX9xXcxX112xXbxX9xX32xX2fxX9dxX9xXdxX45xX2cxXaxX9xX33xXaxX18xX9xXdxX5dxX3fxX32xX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xXdxX1d7xX3fxXaxX9xXccxX9dxX2cxX9xXaxX35xX54xX4cxX9xX23xX35xX59xXbxX9xX3fxX40xX3exX3fxX9xX3fxX40xX6a8xX9xXbxX9dxX9xX3fxXaxX35xXebxX3fxX9xX4bbxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xXaxX35xX54xX4cxX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xXbxX9dxX9xX3fxXaxX35xXebxX3fxX9xXcxX48xX9xXcxX2e8xX35xX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX3fxX12dxX35xX9xXccxX48xX9xXccxX35xX59xXbxX121xX9xX4xX7dxX2cxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xX3fxXaxX6dxX9xXbbxX24xX24xX40xXdxX17xX5fxX9xXc3xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX61xX9xXccxX48xX9xX906xX35xX2cxX4bxX24xX2fxX24xX4faxXbxX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX80xX35xX9xX80xXddxX4cxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xX33xXaxX24xX3fxX40xX9xXbxX4bxX48xX24xX9xX3fxX48xX26xX5fxX9xXaxXefxX18xX9xXax5029xX3fxX9xX3fxXaxX35xX375xX4cxX9xXbxXaxX48xX3fxXaxX9xXbxX9dxX4cxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xXccxX35xX45xX2cxX9xXbxX6dxX602xX3fxX40xX9xXbxX7dxX2cxX9xXccxX5dxX35xX9xX80xX35xX45xX3fxX9xXbxXaxX24xX11bxX35xX5fxX9xX338xX17xX9xXaxX602xX35xX9xXccxX48xX9xX23xX62cxXbxX9xX61x97a1xX9xXcxX7dxX26xX9xX3fxX48xX24xX121xX9xX98xXaxX35xX375xX4cxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xX80xX18xX3fxX40xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX80xX4cxX13dxX35xX9xX338xX4cxX9xXaxX6dxX5dxX3fxX40xX9xX80xXddxX26xX9xXbxX4bxX35xX54xX3fxX9xXccxX2e8xX3fxX40xX9xX3fxX48xX26xX5fxX9xX23xX18xX24xX9xX40xX858xXcxX9xX2cxX73xX9x9ef2xX17xX33xXdxX35xX61xX18xX9xX4bbxX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xXcxX5dxX35xX9xX61xXaxX56exX35xX9xX3fxX40xXaxX35xX45xX33xX9xXbxX11bxX35xX9xXa69xX18xX3fxX9xXc3xX4bxX18xX3fxX2cxX35xX2fxX2cxX24xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexXdedxX17xX33xXdxX35xX61xX18xX9xX2cxX4cxX3fxX40xX9xX2cxX62cxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX11bxX3fxX9xX33xXaxXddxX3fxX9xXcxX375xXcxX9x7b81xX2cxXaxX18xXbxX23xX24xXbx391dxX9xXbxXaxX129xX9xXccxX38dxX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xX2a5xX4cxX18xX9xX2fxXcxX18xX4bxXbxX33xXaxX24xX3fxX17xX5fxX9xX80xX12dxX9xX3fxXaxX6dxX9xXcxX112xXbxX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX23xX11bxX3fxX9xXbxX157xXcxX9xX2fxX9dxX9xX2cxX7dxX9xX3fxXaxX157xX3fxX5fxX9xXbxX4bxX6c7xX9xX2cxXaxX4cxX26xX45xX3fxX9xXccxX5dxX35xX9xX23xX11bxX3fxX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX61xXaxX24xX73xX3fxXaxX9xX61xXaxX188xX2cxX9xX61xXaxX35xX9xX61xXaxX3exX3fxX40xX9xX2cxX12dxX9xX18xX35xX9xX56exX9xX338xX4cxX3fxX40xX9xX2a5xX4cxX18xX3fxXaxX121xX9xX373xX35xX375xX4cxX9xX40xX3f0xX9xX2fxX120xX9xX338xX73xX26xX9xX4bxX18xX9xX3fxX59xX4cxX9xX2cxX7dxX2cxX9xXcxX7dxX26xX9xXcxX12dxX2cxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xXbxX35xX59xX3fxX9xXaxX48xX3fxXaxX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX4cxX112xX2cxX9xX80xX77xX35xX9xXbxXaxX24xX11bxX35xX9xX3fxXaxX6dxX9xX33xXaxX35xXebxX3fxX9xX23xX73xX3fxX9xX92xX18xXdxX9xX3fxX24cxXcxX9xX49dxX4a0xX4a0xX2ax215fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXex7305xX35xX54xXcxX9xX2fxX24xX7dxXbxX9xXbxX157xXcxX9xXbxX4bxX14fxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX906xX112xXbxX9xX2fxX77xX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX312xX3fxX40xX9xX2cxX12dxX9xX3fxXaxX35xX375xX4cxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xXbxX77xXbxX9xXaxX602xX3fxX9xX80xX54xX9xXbxX6dxX602xX3fxX40xX9xXbxX7dxX2cxX9xXccxX5dxX35xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX23xX312xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX2fxX52fxX9xX19xX194xX3fxX40xX9xX2fxX12dxX3fxX40xX9xX3fxX2e5xX24xX121xX9xX5xXaxX18xX26xX9xXccxX3f0xX9xX3fxX12dxX35xX9xXccxX5dxX35xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX40xX3f0xX9xX23xX11bxX3fxX9xXcxX4cxX77xX3fxX5fxX9xX3fxXaxX35xX375xX4cxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xXbxX35xX3fxX9xX4bxX312xX3fxX40xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX80xX2e8xX2cxX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX35xX9xX23xX11bxX3fxX9xX3fxX40xXaxX1d7xX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xX80xXddxX4cxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX17xX9xXdxX18xXcxX9xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26xX17xX3fxX9xXbxXaxX17xX9xX40xX35xX24xX35xX9xX61xXaxX35xX17xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX4cxX24xX35xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX61xXaxX18xX2cxX9xX19xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4cxXcxX23xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX47exX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX121xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX492xX2fxX1cxX2axX496xX497xX496xX1cxX496xX496xX19xX49dxX49dxX49fxX4a0xX49fxX2axX4a0xXbxX2axX2axX49fxX496xXdxX49dxX121xX4acxX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX338xX4bbxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX2axX4a0xX4a0xX4c5xX4fcxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX3bxXba3x44ecxX33xX338xX4fcxXaxX17xX35xX40xXaxXbxX47exX49fxXba3xXba3xX33xX338xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX338xXbxX4bbxX18xXdxX35xX40xX3fxX47exX9xX4acxX4cxX2fxXbxX35xX4faxX26xX4fcxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX4bbxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX4bxX31xX32xX511xX3fxXaxX29bxX33xX9xX2cxXaxX129xX9xXbxXaxX14fxX2cxXaxX520xX32xXexXa69xX52fxX9xX19xX194xX3fxX40xX9xX8xX8xXbbxX5fxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xX98xX17xX4cxX4bxX18xX23xXdxX17xX9xX338xX157xX26xX9xX19xX9dxX3fxX40xX9xXcxX112xXbxX9xXbxX4bxX6c7xX9xX2cxXaxX602xX35xX9xXbxXaxX9dxX2cxX9xXbxX59xX9xX73xX24xX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xX61xX35xX54xXcxX9xX2fxX24xX7dxXbxX9xX23xX56exX35xX9xXbxX157xXcxX9xXbxX4bxX14fxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexXa69xX52fxX9xX19xX194xX3fxX40xX9xX80xX35xX45xX3fxX9xX3fxX2e5xX24xX9xX80xX858xX9xX4bbxX9xX8xX8xXbbxX0xX35xXexX9xX919xXcxX112xXbxX9xX33xXaxX6dxX602xX3fxX40xX9xX33xXaxX7dxX33xX9xX80xX24xX9xXdxX6dxX6exX3fxX40xX9xXaxX24xX11bxXbxX9xX80xX112xX3fxX40xX9xX2cxXabxX18xX9xX3fxX2e5xX24xX9xX80xX35xX45xX3fxX9xXbxX1a1xX9xX23xX312xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX2cxX73xXcxX9xX23xX35xX59xX3fxX9xX80xX3caxXbxX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX80xXddxX4cxX935xX0xX1cxX35xXexX5fxX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX2fxX120xX9xX2cxX12dxX9xX2fxX9dxX9xXbxX6dxX602xX3fxX40xX9xXbxX7dxX2cxX9xXbxX4bxX9dxX2cxX9xXbxX35xX59xX33xX9xXccxX5dxX35xX9xX2cxXaxX14fxX3fxXaxX9xX3fxX2e5xX24xX9xX23xX112xX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX18xX121xX9xXc3xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX61xX9xXaxX26xX9xXccxX2e8xX3fxX40xX9xXbxX4bxX24xX3fxX40xX9xXcxX112xXbxX9xXccxX48xX35xX9xX3fxX24cxXcxX9xXbxX5dxX35xX5fxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xX3fxX48xX26xX9xX2fxX120xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax6057xX33xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xXdxX45xX3fxXaxX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xX2a5xX4cxX18xX9xX2fxX4cxX26xX9xX3fxX40xXaxX1d7xX9xX3fxXaxX18xX3fxXaxX9xX40xX62cxX33xX9xX3bxX9xXdxXddxX3fxX9xX2fxX24xX9xXccxX5dxX35xX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX40xX686xX9xX2cxXaxX6a8xX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX23xX48xX3fxX9xX33xXaxX14fxXcxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX1c2xX11bxX3fxX9xX2cxX12dxX9xXcxX4cxX77xX3fxX9xX61xXaxX24xX18xX9xXaxX2e8xX2cxX9xXccxX35x60a2xX3fxX9xXbxX6dxX56exX3fxX40xX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xX7dxX33xX9xX19xX194xX3fxX40xX9xXccxX48xX24xX9xXbxXaxX9dxX2cxX9xXbxX59xX9xXaxX48xX3fxX40xX9xX3fxX40xX48xX26xX9xX61xXaxX3exX3fxX40xXf51xX9xXf6axXaxX35xX9xX2cxX7dxX2cxX9xX19xX24xX18xX3fxXaxX9xX3fxXaxX157xX3fxX9xX3fxXaxX6dxX9xX8xXdxX24xX3fxX9xX906xX4cxX2fxX61xX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX2cxX77xX9xX40xX188xX3fxX40xX9xX80xX6dxX18xX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX24xX3fxX9xX2cxXaxX35xX33xX9xXccxX48xX24xX9xX80xXddxX4cxX9xX2cxXabxX18xX9xX23xX11bxX3fxX5fxX9xXbxXaxX3f0xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX61xXaxX7dxX2cxX9xXdxX11bxX35xX9xX33xXaxX73xX35xX9xXbxX3f0xXcxX9xX2cxX7dxX2cxXaxX9xX80xX54xX9xX80xX6dxX18xX9xX338xX17xX9xX3exX9xXbxX3exX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX23xXddxX4cxX9xXbxX4bxX6exX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX17xX9xXdxX18xXcxX9xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26xX17xX3fxX9xXbxXaxX17xX9xX40xX35xX24xX35xX9xX61xXaxX35xX17xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX4cxX24xX35xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX61xXaxX18xX2cxX9xX19xX35xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX47exX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX121xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX492xX2fxX1cxX2axX496xX497xX496xX1cxX496xX496xX19xX49dxX49dxX49fxX4a0xX49fxX2axX4a0xXbxX49dxX3bxX3bxX49dxXdxX49fxX121xX4acxX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX338xX4bbxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX2axX4a0xX4a0xX4c5xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX338xXbxX4bbxX18xXdxX35xX40xX3fxX47exX9xX4acxX4cxX2fxXbxX35xX4faxX26xX4fcxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX4bbxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX4bxX31xX32xX511xX3fxXaxX29bxX33xX9xX2cxXaxX129xX9xXbxXaxX14fxX2cxXaxX520xX32xXexX906xX5b1xX4cxX9xX338xX17xX9xX32xX23xX18xX26xX32xX9xXf6axX35xXbxXbxX26xX9xX92xX18xX492xX61xX9xXc3xXdxX26xX17xX4bxX9xX2cxXabxX18xX9xXf6axX35xXbxXbxX26xX9xX92xX18xX492xX61xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX1c2xXebxX3fxX9xX2cxX11bxX3fxXaxX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX33xXaxX7dxXbxX9xXbxX4bxX35xX54xX3fxX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX18xX9xX80xX6exX35xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX2cxXaxX35xX59xX2cxX9xX338xX17xX9xXbxX9dxX9xXdxX7dxX35xX5fxX9xXc45xX18xX4bxX4bxX26xX9xX7xX18xX40xX17xX9xX4bbxX9xX4xX8xX3xX9xX2cxXabxX18xX9xXcfxXdxX33xXaxX18xX23xX17xXbxX9xX61xX35xXebxXcxX9xX80xX858xX3fxX40xX9xX2fxX7dxX3fxX40xX9xXdxX29bxX33xX9xXbbxX24xX24xX40xXdxX17xX5fxX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xX80xX18xX3fxX40xX9xXabxX3fxX40xX9xXaxX112xX9xXf6axX35xXbxXbxX26xX9xX92xX18xX492xX61xX9xa0f1xX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xXccxX5dxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXccxX2e8xX3fxX40xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX2cxXaxX35xX59xX2cxX9xX338xX17xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX4cxX26xX54xX3fxX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX61xXaxX3exX3fxX40xX121xX9xX98xXaxX6a8xX3fxX40xX9xXbxX29bxX33xX9xX80xX24xX48xX3fxX9xX61xXaxX7dxX2cxX9xX3fxXaxX6dxX9x30a2xX24xX23xX26xX9xXcfxXccxX35xX18xXbxX35xX24xX3fxX5fxX9x4d6dxX23xX17xX4bxX9xXccxX48xX9xXcfxX35xX4bxX23xX4cxX2fxX9xX2cxX5a9xX3fxX40xX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX3fxX4cxX3exX35xX9xXbxX6dxX9xXbxX6dxX56exX3fxX40xX9xX3fxX48xX26xX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX2cxX24xX3fxX9xX80xX6dxX6exX3fxX40xX9xXbxX188xX2cxX9xX3fxX40xXaxX120xX3fxX9xX4bbxX9xX906xX112xXbxX9xX2cxXaxX35xX59xX2cxX9xX338xX17xX9xXcxX112xXbxX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xXdxX7dxX35xX9xXccxX48xX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX2cxX62cxXbxX9xX2cxX7dxX3fxXaxX9xXbxXax4b64xX3fxX40xX9xX80xXefxX3fxX40xX9xX3fxXaxX6dxX9xXbxX4bxX9dxX2cxX9xXbxXaxX24cxX3fxX40xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX1c2xX18xX3fxX9xX80xXddxX4cxX5fxX9xXf6axX35xXbxXbxX26xX9xX92xX18xX492xX61xX9xX2fxX120xX9xX23xX7dxX3fxX9xX338xX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xXbxX18xX26xX9xX80xX4cxX18xX9xXbxXaxX9dxX2cxX9xXbxXaxX194xX121xX9xX98xXaxX6dxX3fxX40xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xXaxX26xX9xXccxX2e8xX3fxX40xX9xX2cxX4cxX77xX35xX9xX2cxXb8xX3fxX40xX9xX3fxX12dxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX80xX6dxX141xX2cxX9xXcxX2e8xX35xX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX2cxXaxX62cxX33xX9xX3fxXaxX29bxX3fxX9xX23xX56exX35xX9xXc06xX9xX3fxX40xXaxX1d7xX18xX9xXbxX24xX9xXdxX5dxX3fxX9xXcxX48xX9xX3fxX12dxX9xX80xX17xXcxX9xXdxX11bxX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX906xX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX906xX112xXbxX9xX33xXaxX7dxXbxX9xXcxX35xX3fxXaxX9xX2a5xX4cxX7dxX35xX9xX19xX38dxX9xXaxX602xX3fxX9xX3fxX6a8xX18xX9xX80xX12dxX9xXdxX48xX9xXbxX4bxX35xX54xX3fxX9xXccxX2e8xX3fxX40xX9xXccxX375xX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX121xX9xX2xX9dxX18xX9xXccxX48xX24xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX2cxXaxX62cxXbxX9xXaxX4cxX26xX375xX3fxX9xX19xX35xX45xX4cxX9xX2cxXabxX18xX9xXccxX29bxXbxX9xXdxXc06xX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX5fxX9xXcxX112xXbxX9xX2cxX7dxX35xX9xXcxX7dxX26xX9xX3fxXaxX6dxX9xXccxX29bxX26xX9xX2fxX120xX9xX2cxX12dxX9xX2fxXefxX2cxX9xXcxX11bxX3fxXaxX9xXccxX6dxX141xXbxX9xXbxX4bxX112xX35xX9xX2fxX24xX9xXccxX5dxX35xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXcxX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xX3fxX40xX48xX26xX9xX3fxX18xX26xX121xX9xX92xX2e5xX26xX9xX2fxX4cxX26xX9xX3fxX40xXaxX1d7xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX7dxX2cxXaxX47exX9xX906xX7dxX26xX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX9xX3fxX40xX18xX26xX9xXdxX29bxX33xX9xXbxXefxX2cxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX33xXaxX7dxX9xXccx2cf8xX9xX23xXefxX2cxX9xXbxX6dxX6exX3fxX40xX9xX23xX73xX24xX9xXccxX45xX9xX19xX6a8xX9xXdxX35xX45xX4cxX9xX2cxX7dxX9xX3fxXaxX157xX3fxX9xXbxX4bxXebxX3fxX9xXbxX24xX48xX3fxX9xXbxXaxX59xX9xX40xX35xX5dxX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX17xX9xXdxX18xXcxX9xX4bxX4cxX3fxX40xX9xX2cxXaxX4cxX26xX17xX3fxX9xXbxXaxX17xX9xX40xX35xX24xX35xX9xX61xXaxX35xX17xX3fxX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxX40xX4cxX24xX35xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX61xXaxX18xX2cxX9xX19xX35xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX47exX1cxX1cxX35xX121xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX121xXccxX3fxX1cxX3fxX17xX492xX2fxX1cxX2axX496xX497xX496xX1cxX496xX496xX19xX49dxX49dxX49fxX4a0xX49fxX2axX4a0xXbxX2axX49fxX497xX4a0xXdxX497xX121xX4acxX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX338xX4bbxX492xX35xX19xXbxXaxX47exX2axX4a0xX4a0xX4c5xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX4bbxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX4bxX31xX32xX511xX3fxXaxX29bxX33xX9xX2cxXaxX129xX9xXbxXaxX14fxX2cxXaxX520xX32xXexX1c2xX112xX9xX338xX52fxX9xXdxXc06xX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX9xX2fxX35xXebxX4cxX9xX19xX5b1xX3fxX9xX1140xX9xX2a5xX4cxX23xX35xXbxX9xX2cxXabxX18xX9xXdedxX35xX40xX17xXbxXbxX35xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX30axX5dxX35xX9xX2fxX9dxX9xXbxX35xX59xX3fxX9xX23xX112xX9xXccxX6dxX141xXbxX9xX23xX29bxX2cxX9xX2cxXabxX18xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xX3fxX40xXaxX45xX9xX3fxX40xX48xX26xX9xX3fxX18xX26xX5fxX9xX2cxX7dxX2cxX9xX3exX3fxX40xX9xXdxX5dxX3fxX9xX3fxXaxX6dxX9xXbbxX24xX24xX40xXdxX17xX5fxX9xX547xX1c2xX906xX9xXccxX48xX9xX547xX3fxXbxX17xXdxX9xX80xX18xX3fxX40xX9xX80xXddxX4cxX9xXbxX6dxX9xX4bxX62cxXbxX9xX3fxXaxX35xX375xX4cxX9xXccxX48xX24xX9xX3fx24d3xX9xXdxX9dxX2cxX9xX3fxX48xX26xX5fxX9xX40xX35xX77xX3fxX40xX9xX3fxXaxX6dxX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxX26xX9xXcxX5dxX35xX9xX61xXaxX56exX35xX9xX3fxX40xXaxX35xX45xX33xX9xX3fxXaxX6dxX9xXdedxX35xX40xX17xXbxXbxX35xX9xX4xX24xXcxX33xX4cxXbxX35xX3fxX40xX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX7dxX2cxX9xX3fxXaxX48xX9xX3fxX40xXaxX35xXebxX3fxX9xX2cxXefxX4cxX9xXbxX35xX3fxX9xX4bxX312xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXcxX7dxX26xX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX9xX2cxX4cxX77xX35xX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX54xX9xX80xX540xX26xX9xX3fxXaxX18xX3fxXaxX9xXccxX35xX45xX2cxX9xX61xXaxX7dxXcxX9xX33xXaxX7dxX9xXbxXaxX4cxX77xX2cxX5fxX9xX2fxX188xX33xX9xX338xX59xX33xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXbxXaxX38dxX9xXbxX4bxX6dxX6exX3fxX40xX9xXbxX48xX35xX9xX2cxXaxX14fxX3fxXaxX5fxX9xX40xX35xX73xX35xX9xX2a5xX4cxX26xX59xXbxX9xX2cxX7dxX2cxX9xXccxX62cxX3fxX9xX80xX375xX9xXccxX375xX9xX40xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXccxX48xX9xX3fxXaxX35xX375xX4cxX9xXccxX62cxX3fxX9xX80xX375xX9xX2cxX62cxX33xX9xXbxXaxX35xX59xXbxX9xX61xXaxX7dxX2cxX121xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c2xX24xX19xX26xX32xXexXdedxX24xX23xX17xX4bxXbxX9xXa69xX2cxXaxX24xX17xXdxX61xX24xX33xX4faxX5fxX9xX3fxX40xX6dxX6exX35xX9xX80xX2e5xX9xX40xX35xX129xX33xX9xX2fxX7dxX3fxX40xX9xX2cxXaxX59xX9xX4bxX18xX9xX3fxXaxX6a8xX3fxX40xX9xX61xX5f8xX9xXbxXaxX4cxX29bxXbxX9xXbxXaxX129xX2cxX9xX80xX540xX26xX9xX2a5xX4cxX7dxX9xXbxX4bxX3f0xX3fxXaxX9xX3fxX40xXaxX35xXebxX3fxX9xX2cxXefxX4cxX9xXbxX14fxX3fxXaxX9xXbxX24xX7dxX3fxX9xXdxX6dxX141xX3fxX40xX9xXbxX52fxX5fxX9xX3fxX12dxX35xX47exX9xX0xX35xXexX32xX373xX157xX26xX9xXdxX48xX9xXcxX112xXbxX9xXcxX3exX9xXaxX3f0xX3fxXaxX9xXaxX24xX48xX3fxX9xXbxX24xX48xX3fxX9xX61xXaxX7dxX2cxX9xX23xX35xX45xXbxX9xX80xX54xX9xX338xX52fxX9xXdxXc06xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXbxX35xX3fxX121xX9xX30axX3f0xX9xXccxX29bxX26xX5fxX9xX2cxXaxX129xX3fxX40xX9xXbxX3exX35xX9xX3fxX40xXaxX1d7xX9xX4bxX312xX3fxX40xX9xX2cxX7dxX2cxX9xXefxX3fxX40xX9xX19xX194xX3fxX40xX9xXcxX48xX9xX23xX11bxX3fxX9xX23xX35xX59xXbxX9xX80xX59xX3fxX9xX56exX9xXaxX35xX45xX3fxX9xXbxX11bxX35xX9xXcxX5dxX35xX9xX2cxXax230fxX9xXdxX48xX9xX2fxX9dxX9xX61xXaxX56exX35xX9xX80xXddxX4cxXe64xX121xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa69xX24xX4cxX4bxX2cxX17xX32xXexX0xX35xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX4bxX14fxX9xX5xXaxXefxX2cxX9xXbxX4bxX25axX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe