Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa sau cuộc gặp Donald Trump
Theo AP , vụ thử tên lửa này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mỹ.
8987x11072x14311x1255ex12addx1280cx113dbxac40x153d0xX7x14a52xc161xe319x1381ax131e3xd75dxX5xdca6xXax11edbxXcxa572xXdxb1e7x11165xX3xXcxXdx109d4x148dfxX3x1520cx13d4fxXexX3xX1cxf258xed63xX3xXbxX1x13c2cxX1cxX23xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xee35xX6xX3xX7xX6xX17xX3xX4xX17x11df5xX4xX3xX23x10498xXbxX3xde1ax135d4xX1cxX6xX5x11dd9xX3xXcxX14xX17xfa7fxXbxX0x10702xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdf6xX10xX6xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX0xXdxX12x12bbcx9a30xX0xX4exXdxX12x10557xX3xc905xff57xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxbf1fx8b1bxX3xX46xXdx113aaxX1cxX3xX14xX6xX3xXexX14xX42xX1cxX23xX3xX1ex11caexXdxX3xX4x8fb5xX1cxX1xX3xXcx13a5cxX1cxX23xX3xXexX1xX95xX1cxX23xX3x103c0x116cfxX3xX41xX42xX1cxX6xX5xX46xX3xXcxX14xX17xX4bxXbxX3x13ae1xX6xX1cxX23xX3xXexXdx100a9xXbxX3xXb8xX28xX1cxX3xXcxX1x1095fxX3xXexce3axfcfcxX1cxX23xX3xbe9bxX1x11539xXexX3xe501xX99xX1cxX3x11117xX1xXdxX1cxddf0xX42xX3xX6bxX1exX10xX3xXexf6f4xXdxX3xXa8xXa9xb3f7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12x117bexX74xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX83xX84xX3xX4xf0a1xX1cxX23xX3xX46xXdxX88xX1cxX3xX14xX6xX3xX73xX83xXdxX3xX1cxX23xX83xX84xX3xXexX14xXcbxXccxX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xXd2xXexX3xX1exX95xX3xX1cxX1xX83xX3xX5x1468cxX1cxX1xX3xXb8xXe5xX42xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3x142f1xXdxX4bxX3xe165xX42xX1cxX23xe2baxX17xX1cxX15cxX3xX4xX95xX3xd164xX1xXc8xX3xXex11a8fxX4xX1xX3xX154xXdxX4bxX3xX158xX42xX1cxX23xX15cxXdxX5xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX4bxX6xX14xX23xXdxX1cxf6cexX3xb1a1xXbx9525xX3xX6xX17xXexX42x13515xXaxX12xX0xXexX1exX42xX46xX84xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xXdxX10xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX3xX1exX6xXexX3xX1cxX23xX42xX3xXbxX1xX42xX1cxX23xX3xXexX10xX1cxX3xX5xX17xX6xX3xX7xX6xX17xX3xX4xX17xX42xX4xX3xX23xX6xXbxX3xX46xX42xX1cxX6xX5xX46xX3xXexX14xX17xX4bxXbxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX4exX4exXdxXeaxX1exX6xX42xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX73xX1cxX4exX1cxX10x100f9xX7xX4exX2x11b02xd962x1241dxX4exX214xX214xX46xX215xX2xX193xXexX216x15704xf676xace2xX5xX215xXeax138dexXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4bxX7xX15cxXbxX1xX42xXexX42xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX46xX12xX0xX4exXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxX42xX1cxXaxX12xXa8xX3axXexX3xX73xX74xX3xXbxX1xX28xX1cxX23xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxXeaxX3xc209xX1cxX1xX191xX3x11543xX10xX17xXexX10xX14xX7xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX46xX12xX0xX4exXexX14xX12xX0xX4exXexX1exX42xX46xX84xX12xX0xX4exXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xXcxX9exX1cxX23xX3xXexX1xX95xX1cxX23xX3xXa8xXa9xX3xX41xX42xX1cxX6xX5xX46xX3xXcxX14xX17xX4bxXbxX3xX73xX83xX3xX4x10939xX4xX3xe741xX17xX6xX1cxX3xX4xX1xeeb0xX4xX3xXd5xX3axX3xXd0xX23xX42xXe5xXdxX3xX23xXdxX6xX42xX3xX73xX83xX3xXd5xX3axX3x15131xX17xX95xX4xX3xXbxX1x12cdfxX1cxX23xX3xXa8xXa9xX3xX73x116a6xX1cxX3xX4xX1xXcbxX6xX3xXb8xXcbxX6xX3xX14xX6xX3xX1ex11fd8xX1cxX1xX3xX5xX17xXd2xX1cxX3xX4xX1xae7cxX1cxX1xX3xXexX1xX2eexX4xX3xX1cxX83xX42xX3xX73xX16xX3xX73xX74xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXb8xXe5xX1cxX3xXb8xXe5xX42xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xXcxX14xX42xX1cxX23xX3xff4dxX1xXdxX3xXb8xX28xX71xX3xXd5xX3axX3xXcxX9exX1cxX23xX3xXexX1xX6xX4bxX3xX4bxXcbxX17xX3xa4b2xXdxX1bxX1cxX3xX2e7xX17xd3a7xX1cxX3xX5dxX83xX1cxX3xX305xX17xX95xX4xX3xX14xX6xX3xXexX17xX84xX1bxX1cxX3xX1exX95xX3xX1cxX1bxX17xX3xX14xb923xX71xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXb8xXcbx10fd6xX4xX3xXbxX1xX28xX1cxX23xX3xXb8xXdxX3xXexc9adxX3xX380xX1xX17xX3xX73x13755xX4xX3xXd5xX6xX1cxX23xX1xX84xX42xX1cxX71xX3xXbxX1xX32fxX6xX3xXd5xb44bxX4xX3xXex12b93xX1cxX1xX3xX6cxX84xX42xX1cxX23xX6xX1cxX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxXeaxX3xdcb3xX3a0xX84xX3xX4xX114xX1cxX23xX3xX5xX83xX3xX1cx13a70xXdxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX31xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXexcb83xX4bxX3xXexX14xX17xX1cxX23xX3xXa8xX17xX7xX17xX46xX6xX1cxX3xXexX14xX42xX1cxX23xX3xX4xX2e4xX4xX3xX1cxX23xX83xX84xX3xX2xa98fxX3xX73xX83xX3xX193xX215xX4exX2xX215xX4exX193xX215xX2xX216xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xd3ecxXdxXccxXdxX3xX4xX1xX2eexX4xX3xX5dxX83xX1cxX3xX305xX17xX95xX4xX3xX4xX1xX42xX3xX1exXdxXbfxXexX71xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX83xX84xX3xX1exX6xX84xX3xXb8xXcbxX3cexX4xX3xX380xX1xX42xX99xX1cxX23xX3xX462xX215xX215xX380xX4bxX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX380xX1xeebdxX1cxX23xX3xXexX14xXcbxXccxX4xX3xX380xX1xXdxX3xX14xX422xXdxX3xX195xX17xX95xX1cxX23xX3xX380xX1xX17xX3xX73xX3e2xX4xX3xX1exXdxa53bxX1cxX3xX23xXdx8ae8xX6xX3xX5dxX83xX1cxX3xX305xX17xX95xX4xX3xX73xX83xX3xXd0xX1xXd2xXexX3xXd5xX99xX1cxXeaxX3xX164xX1xX2e4xX1cxX1xX3xX73x100f2xX1cxX3xXbxX1xX30cxX1cxX23xX3xXd0xX3axXdxX3xX4xX2e4xX4xX3xXd0xX1xXd2xXexX3xXd5xX99xX1cxX3xb8fexX42xX7xX1xXdxX1xXdxX46xX10xX3xXd9xX17xX23xX6xX3xX4xX1xX42xX3xX1exXdxXbfxXexX71xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX83xX84xX3xX380xX1xX4d1xX1cxX23xX3xX14xX422xXdxX3xX73xX83xX42xX3xX380xX1xX17xX3xX73xX3e2xX4xX3xX1xX99xXdxX3xXbxX1xXd2xX1cxX3xX1cxXcbxXccxX4xX3xX1cxX83xX84xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xXcxX14xXcbxXccxX4xX3xXb8xX28xX71xX3xXexX14xX42xX1cxX23xX3xX1cxX518xX4bxX3xX193xX215xX2xX216xX71xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX141xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdx1200bxX1cxX3xX193xX3xX73xX74xX3xXexX1xX31xX3xX1xXe5xXexX3xX1cxX1xX3a0xX1cxX3xX73xX83xX3xX14xX1fxXexX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX73xX74xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX1x1581fxX4bxX3xX4bx965dxX3xX14xX3axX1cxX23xX3xX2e7xX17xX84xX3xX4bxX4d1xX3xX4xX1xXcbxX422xX1cxX23xX3xXexX14xX324xX1cxX1xX3xX73xX114xX3xX380xX1xX32fxX3xX1xXe5xXexX3xX1cxX1xX3a0xX1cxX3xX73xX83xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4xXc8xX6xX3xX1cxXcbxXccxX4xX3xX1cxX83xX84xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xXcxX14xX42xX1cxX23xX3xX46xXdxX88xX1cxX3xX73xX518xX1cxX3xXb8xa43bxX4xX3xX1cxX1xX3a0xX1cxX3xX46xX169xXbxX3xXd0xX518xX4bxX3xX4bxXccxXdxX3xX193xX215xX2xX214xX71xX3xX4d1xX1cxX23xX3xX154xXdxX4bxX3xX158xX42xX1cxX23xX15cxX17xX1cxX3xX380xX1xdb0axX1cxX23xX3xXb8xX169xX1cxX1xX71xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX141xX3xXexXdxXbfxX1cxX3xXexXccxXdxX3x1030bxX23xXdxX6xXdxX3xXb8xX42xXe5xX1cxX3xX4xX17xX95xXdxX3xX4xad12xX1cxX23xffdexX3xXexX14xX42xX1cxX23xX3xX73xXdxX5c7xX4xX3xXbxX1xX28xX1cxX23xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXb8xXe5xX1cxX3xXb8xXe5xX42xX3xX195xX17xX84xX1bxX1cxX3xX5xX74xX4xX3xXb8xX169xX6xX3xX1xX42xX83xX1cxX3xXexX42xX83xX1cxX3xX4xX28xX3xX380xX1xX99xX3xX1cxX518xX1cxX23xX3xX4xX1xXe5xX4bxX3xXb8xXbfxX1cxX3xX5xX141xX1cxX1xX3xXexX1xX9exX3xXa8xXa9xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xX41xX6c4xX3xX380xX1xX2e4xX3xX380xX32fxX1cxX3xXexXdxXbfxX1cxX23xX3xX73xX16xX3xX73xXdxX5c7xX4xX3xX4xX1xX17xX84xX4f3xX1cxX3xX23xXdxX6xX42xX3xX2e7xX17xX84xX16xX1cxX3xX5xX3e2xX4xX3xXexXe5xXdxX3xXa8xXa9xX71xX3xXexX14xX17xX84xX16xX1cxX3xXexX1xX4d1xX1cxX23xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX73xX314xX1cxX3xX5xX1bxX1cxX3xXexXdxXbfxX1cxX23xX3xX380xX1bxX17xX3xX23xX666xXdxX3xXa8xXa9xX3xX46xX3dbxX1cxX23xX3xX6b3xX4xX1xX32fxX1cxX1xX3xX7xX2e4xX4xX1xX3xXexX1xX6c4xX3xXb8xX169xX4xX1xX6c7xX3xX1cxX1xX5faxX4bxX3xX73xX83xX42xX3xX1cxXcbxXccxX4xX3xX1cxX83xX84xX3xX73xX83xX3xX380xX1xX692xX1cxX23xX3xXb8xX169xX1cxX1xX3xX7xf4d2xX3xX73xX314xX1cxX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX74xX4xX3xXbxX1xX2e4xXexX3xXexX14xXdxX4f3xX1cxX3xX73xX114xX3xX380xX1xX32fxX3xX1xXe5xXexX3xX1cxX1xX3a0xX1cxX3xX73xX83xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4xX1xX42xX3xXb8xXbfxX1cxX3xX380xX1xXdxX3xXa8xXa9xX3xXexX1xX6xX84xX3xXb8xX9exXdxX3xX4xX1xX32fxX1cxX1xX3xX7xX2e4xX4xX1xX3xX1cxX23xX42xXe5xXdxX3xX23xXdxX6xX42xX3xX4xXc8xX6xX3xX4bxX324xX1cxX1xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xX100xX83xXdxX3xX1cxX23xX83xX84xX3xXexX14xXcbxXccxX4xX3xX380xX1xXdxX3xX46xXdxX88xX1cxX3xX14xX6xX3xX73xX74xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4bxXccxXdxX3xX1cxX1xX1fxXexX3xX1cxX83xX84xX71xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX141xX3xX4xX4d1xX1cxX23xX3xX1exX95xX3xX380xXbfxX3xX1xX42xXe5xX4xX1xX3xXexX518xX1cxX23xX3xX4xXcbxX24xX1cxX23xX3xX4xX2e4xX4xX3xX73xX74xX3xXexX1xX31xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4bxX83xX3xXexX1xX10xX42xX3xX1cxXcbxXccxX4xX3xX1cxX83xX84xX3xX5xX83xX3xX6b3xX1xX42xX83xX1cxX3xXexX42xX83xX1cxX3xX73xX324xX3xX4bxX74xX4xX3xXb8xX32fxX4xX1xX3xXbxX1xX30cxX1cxX23xX3xX73xX5c7xX6c7xXeaxX3xXcxX17xX84xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX71xX3xXexX17xX84xX1bxX1cxX3xX1exX95xX3xX4xXc8xX6xX3xXbxX1xX32fxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX141xX3xX73xX1fxXbxX3xXbxX1xX99xXdxX3xX7xX3e2xX3xX4xX1xX3f9xX3xXexX14xX32fxX4xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX2e4xX4xX3xX1cxXcbxXccxX4xX3xX1cxX23xX1xXdxX3xX1cxX23xX24xX3xX14xX5faxX1cxX23xX71xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX7xX31xX3xX46xX74xX1cxX23xX3xX4xX4d1xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xX5c7xX3xX5xXcbxc448xX1cxX23xX3xX46xX74xX1cxX23xX3xXexX14xX42xX1cxX23xX3xX73xXdxX5c7xX4xX3xX1cxX83xX84xX3xXb8xX4f3xX3xXbxX1xX2e4xXexX3xXexX14xXdxX4f3xX1cxX3xX4xX2e4xX4xX3xX5xX42xXe5xXdxX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXexX1fxX1cxX3xX4xX4d1xX1cxX23xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xa09cxX1cxX23xX3xX154xXdxX4bxX3xX41xX42xX1cxX23xX15cxX84xX10xX42xXbxX71xX3xX4bxX3axXexX3xX1cxX1xX83xX3xXbxX1xX3a0xX1cxX3xXexX32fxX4xX1xX3xXexXe5xXdxX3xXcxX14xX17xX1cxX23xX3xXexX3a0xX4bxX3xXd0xX23xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX2eexX17xX3xX100xXdxX88xX1cxX3xX415xX4d1xX1cxX23xX3xXexXe5xXdxX3xXd9xX10xX42xX17xX5xX3xX4xX1xX42xX3xX14xX5faxX1cxX23xX71xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX4bxX83xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX6xX1cxX23xX3xXexX1xX31xX3xX5xX83xX3xXa8xX17xX7xX17xX46xX6xX1cxX3xX1xX42xX3exX4xX3xX4bxX3axXexX3xX5xX42xXe5xXdxX3xXexXcbxX422xX1cxX23xX3xXexX3e2xXeaxX3xXd0xXbfxX17xX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX83xX1cxX1xX3xX4xX4d1xX1cxX23xX71xX3xXb8xX3axX1cxX23xX3xX4xX422xX3xX4xXc8xX6xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX83xX84xX3xX7xX7e0xX3xXb8xXcbxX3cexX4xX3xX7xX31xX3xX46xX74xX1cxX23xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX2e4xX4xX3xX2e7xX17xX99xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXb8xXe5xX1cxX3xXb8xXe5xX42xX3xX195xX17xX84xX1bxX1cxX3xX5xX74xX4xX3xXb8xX169xX6xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xX28xX3xX380xX1xX99xX3xX1cxX518xX1cxX23xX3xXexX1fxX1cxX3xX4xX4d1xX1cxX23xX3xX73xX83xX42xX3xX4xX2e4xX4xX3xX4bxX74xX4xX3xXexXdxX1bxX17xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX5xX141xX1cxX1xX3xXexX1xX9exX3xXa8xXa9xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xX41xX6c4xX3xX73xXd2xX84xX71xX3xX4xX2e4xX4xX3xX1cxX1xX83xX3xXbxX1xX3a0xX1cxX3xXexX32fxX4xX1xX3xX73xX314xX1cxX3xX4xX28xX3xX2e7xX17xX6xX1cxX3xXb8xXdxX4f3xX4bxX3xX1xXbfxXexX3xX7xX2eexX4xX3xX380xX1xX2e4xX4xX3xX1exXdxX5c7xXexX3xX73xX16xX3xX73xXdxX5c7xX4xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb8xX141xX3xX7xX5fexX3xX1xX4f8xX17xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xXexX441xX4bxX3xX195xX6xX3xXb8xX2e4xX1cxX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xXd2xX84xX3xX4xX28xX3xXexX1xX4f3xX3xX23xX3f5xX1cxX3xXb8xX441xX17xX3xXb8xXe5xX1cxX3xX1xXe5xXexX3xX1cxX1xX3a0xX1cxX3xXb8xX4f3xX3xXexX1fxX1cxX3xX4xX4d1xX1cxX23xX3xX4xX2e4xX4xX3xX4bxX74xX4xX3xXexXdxX1bxX17xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX5xX141xX1cxX1xX3xXexX1xX9exX3xXa8xXa9xX3xX1xX6xX84xX3xX4xX1xXcbxX6xXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX42xX46xX84xXaxX12xXcxX9exX1cxX23xX3xXexX1xX95xX1cxX23xX3xXexXe5xX4bxX3xX2e7xX17xX84xX16xX1cxX3xX4xXc8xX6xX3xX5dxX83xX1cxX3xX305xX17xX95xX4xX3xX5dxX210xX6xX1cxX23xX3xX154xX84xX42xX15cxX6xX1xX1cxX3xX1cxX1xX1fxX1cxX3xX4bxXe5xX1cxX1xX71xX3xX5dxX83xX1cxX3xX305xX17xX95xX4xX3xX7xX7e0xX3xXexX14xX3dbxX1cxX23xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX73xX324xX3xX73xX74xX3xXbxX1xX28xX1cxX23xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX31xX6xX3xX1cxX28xXdxX3xXexX14xX1bxX1cxX71xX3xXexX17xX84xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX71xX3xX4d1xX1cxX23xX3xX380xX1xX4d1xX1cxX23xX3xX1cxX1bxX17xX3xX14xX3bdxX3xX4xX2e4xX4xX3xX1exXdxX5c7xX1cxX3xXbxX1xX2e4xXbxX3xXexX14xX3dbxX1cxX23xX3xXbxX1xXe5xXexXeaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX42xX17xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX100xb995xX100xX0xX4exXbxX12xX0xX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX1cxX10xX14xX15cxX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xXddxX42xX5xX15cxX4xX5xX10xX6xX14xX3xX7xXexX42xX14xX84xX3xX73xXdxX46xX10xX42xX3xX4xX5xX10xX6xX14x9923xXdxX195xX3xX4xX4bxX7xX15cxX14xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX4exX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX12