Chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài hoa mang tên "shibazakura" ở Nhật Bản
Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với loài hoa Anh Đào hay Chery mà xứ sở mặt trời mọc còn được biết đến bởi một loài hoa có tên shibazakura.
8f09xcfe5xc167xf7c6xb171xdf41xc54bxe9cexe2a2xX7x108f2xc95cx10a66x9086xa309xea0fxX5x10812xXaxb518xdb05xX1xXdxa77cxe328xX3x100e7xcdd1xa667xc9caxX19xX1axX3xe4c8xa855xX3x983fx9968xXbxX3xX5xe325x113c1xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX16xX19xX3xXaxX7xX1xXdxf7f2xX6xb6f0xX6xd920xd916xa03dxX6xXaxX3xb98bxX3xdcd7xX1xfb69xXexX3x9d09xc0e6xX19xX0xf07exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe1f7xX10xX6x93f1xXaxX12xX49xX1xX4bxXexX3xX4exX4fxX19xX3xX41xX1x1016fxX19xX1axX3xX4xX1xda8axX3xX19xe2bbxXdxX3xXexXdxc5e1xX19xX1axX3xX20xb5d7xXdxX3xX5xX28xX29xXdxX3xX1xX28xX6xX3xfd51xX19xX1xX3xec19xX29xX28xX3xX1xX6xe309xX3xX13xX1xX10xX43xX9bxX3xX17xX29xX3xacc9xffbcxX3xX7xX47xX3xX17x95e3xXexX3xXexX43xc663xXdxX3xX17xf4bexX4xX3xX4xedf8xX19xX3xX23xX1bx9597xX4xX3xX3dxXdxX80xXexX3xX23xX80xX19xX3xX3dxX47xXdxX3xX17x112fbxXexX3xX5xX28xX29xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX4x9e7cxX3xXexX16xX19xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xf258xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10x10eb9xX7xX52xX2x9879xX2xd675xX52xf57fxb0b7xX64xX12axf452xdb00xX130xX131xX130xX130xXexX12axfa9axX131xf82bxe99dxX5xX130xXeexe7d5xXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX3x1082axX28xX29xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX28xX64xX9bxXaxX12xX61xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xX5xX29xX3xX5xX28xe070xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX19xX1xd053xX3xX17xXb6xX4xX3xX7xe3dfxXexX3xX17xXadxXexX3xX23xd951xXexX3xX20xX29xX3xX4xXddxX3xX19xX1xXdxe4bexX42xX3xX17xX29xX42xX3xX7xc976xX4xX3xX43xce65xX4xX3xX43xX1cxX3xX19xX1xX1bxX3xX23xX19axcddbxX3xX1x116dfxX19xX1axX1cdxX3xXexa1dcxX6xX1cdxX3xX1xX6xX9bxX3xX17xX29xX42xX3xXexX43xX1bdxX19xX1axXeexX3x8f46xe827xX6xX3xX19xX47xX3xX1xX28xX6xX3xX4x106a3xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xXexX1xX1bxXb2xX19xX1axX3xX5xX29xX3xXex104c2xX3xX4xX42xda7bxXdxX3xXexX1xX1a1xX19xX1axX3xX13bxX3xX23xX80xX19xX3xX1axXdx9f40xX6xX3xXexX1xX1a1xX19xX1axX3xX12dxX1cdxX3xX19xX47xX3xX7xX6xX42xX3xX7xX28xX3xX20xX85xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX13xX1xX10xX43xX9bxX3xX20xX29xX3xX1xX28xX6xX3xX91xX19xX1xX3xX23xX29xX28xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX28xX64xX9bxXaxX12x10a59xe805xXbxX3xXexX1xX42xX4bxX19xX3xX5xXbfxXdxX3xX19xX1xX1a9xXexX3xX23xe7bbxX3xX4xXddxX3xXexX1xX280xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xXexX43xXb6xX19xX3xX20xX24xX19xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX4xX1f5xX6xX3xX5xX28xX29xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX19xX29xX9bxX3xX23xXddxX3xX5xX29xX3xX64xX26dxXbxX3xXexX7bxX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX5xd24axX3xX1xXd0xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xXeexX3xX49xX1axX28xX29xXdxX3xX43xX6xX1cdxX3xX64xX42xX3xX41xX1xX1a1xX4xX1xX3xX4xacc8xX19xX1axX3xX4xXddxX3xXexX1xX280xX3xX23xX80xX19xX3xX4xX1a1xX4xX3xX4xX72xX19xX1axX3xX20xXdxX16xX19xX1cdxX3xX47xX3xX23xb75exX9bxX3xX19xX1axX1bxXb2xXdxX3xXexX6xX3xXexX43xX1d0xX19xX1axX3xX1xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xXexX1xX10xX28xX3xX19xX1xXdxX1b5xX42xX3xX17xX72xX3xX1xc9ddxX19xX1xX3xX41xX1xX1a1xX4xX3xX19xX1xX6xX42xX3xX20xX85xXdxX3xX17xX29xX42xX3xX7xX1bdxX4xX3xX41xX1xX1a1xX4xX3xX19xX1xX6xX42xXeexX3xX1e9xXd0xXexX3xXexX43xX28xX19xX1axX3xX19xX1xX224xX19xX1axX3xX19xb7f3xXdxX3xX5xa6d7xX3xXexX1bxX47xX19xX1axX3xX19xX1xX1a9xXexX3xX23xX280xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX1xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xX5xX29xX3xX4xX72xX19xX1axX3xX20xXdxX16xX19xX3xX61xXdxXexX7xX42xX13fxXdxX9bxX6xX17xX6xX1cdxX3xX1ax117e7xX19xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX213xX3xX13xX1xXdxX4xX1xXdxX3dxX42xX1cdxX3xX47xX3xf6a7xX42xX4bxX19xX3xb557xX6xXdxXexX6xX17xX6xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX12axX5xX2xXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX3xX61xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xX3dxX1bdxXexX3xX23xX3c9xX42xX3xX23xX42xX6xX3xX19xX1xX6xX42xX3xX41xX1xX28xX10xX3xX7xX1bdxX4xX3xXexX20fxX3xX41xX1xX28xX4fxX19xX1axX3xXexX1xX1a1xX19xX1axX3xX13bxX3xX23xX80xX19xX3xXexX1xX1a1xX19xX1axX3xX12dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX28xX64xX9bxXaxX12xX26cxXb6xX4xX3xXexX1xX10xX28xX3xX7xX1bxXb2xX19xX3xX23xX1d0xXdxX3xX61xXdxXexX7xX42xX13fxXdxX9bxX6xX17xX6xX3xX4xX1xX316xX19xX3xX19xX1axXb6xX19xX3xX19xf00dxXdxX3xX4exX42xX41xX28xX3xX47xX3xX13xX1xXdxX4xX1xXdxX3dxX42xX1cdxX3xX4xXddxX3xX12cxX3xX4xX1xX1f5xX19xX1axX3xX5xX28xX191xXdxX3xX1xX28xX6xX3xX3e7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xX41xX1xX1a1xX4xX3xX19xX1xX6xX42xX3xX20xX85xXdxX3xX1xX37dxX19xX3xX13bxX130xX130xXeexX130xX130xX130xX3xX4xX316xX9bxX3xX1xX28xX6xX3xX23xX1bxXbfxX4xX3xXexX43xX1d0xX19xX1axX3xX3dxX1bdxXexX3xX23xX3c9xX42xX3xX41xX1xX28xX10xX3xX7xX1bdxX4xX3xXexX20fxX3xX23xX3c9xX42xX3xXexX1xX1a1xX19xX1axX3xX13bxX3xX23xX80xX19xX3xX12dxXeexX3xXcxX1a9xXexX3xX4xX4fxX3xX4xX1a1xX4xX3xX5xX28xX191xXdxX3xX1xX28xX6xX3xXexX191xX28xX3xX19xX16xX19xX3xX17xXd0xXexX3xXexX1a9xX17xX3xXexX1xX4fxX17xX3xX17xX29xX42xX3xX7xXadxX4xX3xX7xX1cxX3xX17xX29xX42xX3xX7xX1bdxX4xX3xXexX43xX72xX19xX1axX3xX43xX1a9xXexX3xX23xX24xXbxX3xX17xX1bdxXexXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX28xX64xX9bxXaxX12xX0xXdxX12xX13xX1eaxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX4xX1f5xX6xX3xX1xX28xX6xX3xX7xX1xXdxX3dxX6xX3fxX6xX41xX42xX43xX6xX3xX3e2xX42xX6xX3xX4xX1xX1eaxX17xX3xX4fxX19xX1x10d9fxX0xX52xXdxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa6xXexcf82xX6xX5xXdxX1axX19xX5fdxX3xX4xX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1e9xX7xX28xX49xX28xX43xX17xX6xX5xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX138xX131xX13axX13bxX5xX130xXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX13bxX5xX128xXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX12axX5xX2xXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX13axX5xX12dxXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX138xX5xX13axXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX12cxX5xX138xXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX20xX19xX52xX19xX10xX124xX7xX52xX2xX128xX2xX12axX52xX12cxX12dxX64xX12axX130xX131xX130xX131xX130xX130xXexX12axX13axX130xX131xX130xX131xX128xX12axX131xX5xX12cxXeexX13fxXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX3dxX43xX3xX52xX12xX0xX52xXdxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX42xXexX1xX28xX43xXaxX12xX0xX3dxX12xX91xX19xX3xXcx10eeaxX0xX52xX3dxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e7xX28xX42xX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX0xXdxX12xX91xX7xX6xX1xXdxX41xX6xX124xX6xX0xX52xXdxX12xX0xX52xXbxX12
An Tử