Gia đình 3 thế hệ giữ “hồn cốt” dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Gia đình ông Trần Văn Hoàng ở xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là gia đình điển hình trao truyền dân ca ví, giặm tại địa phương. Gia đình ông trở thành niềm cảm hứng, lan tỏa nét đẹp dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
a3d7x11e40x119dbxe0fex1131bx10b20xbbc8xe6daxedbcxX7xba68x10336x104bbx11d99xc2e9xcdfaxX5xd3e0xXaxX3xX7xXexcde4xX5xX10xX9xXaxXexX10x11845xXexae96xX6xX5xXdxc9f3xf356x10e06xX3xX5xX10x125dcxXexc7d7xXax1111dxc323xXdxX6xX3xf4f9xad18xX23xX1xX3xf770xX3xXexX1xc33dxX3xX1xee04xX3xX22xXdxc022xX3xdc64xX1xc932xX23xX3xX4xebb4xXex11060xX3x125abx10501xX23xX3xX4xX6xX3xb255xec76xfdabxX3xX22xXdxc642xede5xX3xd615xX3xac4dxbf5exX3xXcxed11xX23xX1xX0xf439xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX4dxXaxX2cxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xd4edxX23xX22xX3xXcxea52xd05cxX23xX3xf7abx12133xX23xX3xX5fxfa48xX60xX23xX22xX3xX5dxX3xX1cx10050xX3x11808x11847xX23xX3xX5fxX45xX3xbb08xX1xb1a1xX15xX3dxX23xX3xe2d9x10563xX4xX3xXcxX1xf46exX56xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1x10ecexX3xX5xX60xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX31xXdxed41xX23xX3xX1xX32xX23xX1xX3xXexX8axX6xX93xX3xXexX8axXa6xX15xcdbcxX23xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xXexd121xXdxX3xX31xd21fxX6xX3xXbxX1x114cfxf497xX23xX22xfc21xX3xX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX85xX23xX22xX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX23xXdxXdcxX5bxX3xX4xb91cxX5bxX3xX1xXacxX23xX22xX56xX3xX5xX6xX23xX3xXexf5a1xX6xX3xX23x11799xXexX3xX31xbc55xXbxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX4xX1xX93xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xXexX8axacc0xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9b2xX93xX4dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX8axX2axXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX4xX10xX1exX93xfd77xe4dcxX10xX4xXexX3xX4dxX22xX5bxX10xX4dxXdxX6xX3xX54xXdxX4dxX10xX93xX3xX5bxXbx1100cxX3xXdx11b02xX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxde87xXdxX4dxXexX1xX24xX3xX2xad1bxX1c6xa9caxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX36xaaddxX1c6xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX6xXbxXbxX7xX67xX93xXbxX10xX23xX67xX5bxX10xX4dxXdxX6xX67xXexX1xXa6xX5bxX196xaf8bxXbxX9xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xdef1xa9d2xX4dxeccdxX2xX203xX36xX1d4xX1acxX36xXexX36xX1d4xX203xX1d4xX5xX1d4xXfdxX197xXbxX22xXaxX3xX4dxX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX54xXdxX4dxX10xX93xX67xX5bxXbxX1acxXaxX3xX4dxX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX93xX4dxX10xX9xXaxX5bxf300xX5xX2xX1c8xX1d4xX163xX23xXdxc1a0xabc4xXexb36fxX249xX9dxa780xX67x11464xX23xX247xX24exX4dxX5fxX5bxa570xX2dxX197xX255xX1bexa533xe8f1xX1afxX5bxX5fxX206xX93xX5fxX1afxX23xX23xc59exX4xX197xX204xX247xX24exX54xeb46xX4xX28xX67xX28xbfd8xX5fxe86axb319xX26cx11adcxX2xX2dxX196xXbxX54xX203xeb4dxXdxX4xX265xc929xX25ax1138dxX10xX203xX163xX8exX249xX1cxX163xX36xX5fxX10xX1d4xX255xX1afxX196xX265xX5xX7xX271xX27dxX25axX67xX273xX23xX206xXdxX204xX9dxX7xX54xX1d4xX5xX271xX163xX255xX22xX54xX25bxX8axX8axX93xX2dxf2c8xX25bxX283xX274xX22xX204xX1acxX1acxX1afxXa6xX246xX273xX1bexX23xX1d4xX25axXbxX27dxXaxX3xX4dxX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4dxX6xXexX6xX1exX6xX8axX22xX7xX9xXaxX1acxX247xXfdxX36xX1d4xX24xX1c6xX24xX2xX204xX24cxX24xX1c6xX24xX2xX24xX2xX24xX2xX1c6xX1c6xX1c8xX24xX1c6xX24xX2xX1d4xX247xX1c6xX24xX203xX1d4xX1c6xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX8axX2axXaxX2cxX0xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX1afxX11cxX3xX4xXa6xef40xX4xX3xX31x1291fxXdxX3xX22xed5dxX23xX3xX54x125adxXdxX3xX4xX4exXa6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX0xX67xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX273xXdxX23xX1xX3xX8axX6xX3xX54xX60xX3xX5xX349xX23xX3xX5xX9exX23xX3xX196xX9exX23xX3xX4dxcce9xX23xX22xX3xb4f8xX6xX3xXexX1xXfaxX3xX5bxX33dxX23xX22xX56xX3xX85xX23xX22xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xXa4xX273xX249xX3xX2xX24cxX1acxX24cxXbbxX3xX31xX9bxX3xX31xXf9x10c43xX4xX3xX7xX49xX23xX22xX3xXexX8axXb1xX23xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX54xX60xX23xX1xX3xX23xX85xXdxX3xX4xbb13xX6xX3xX196xX49xX3xX5bxX132xX3xX23exXa6xX6xX3xX4xX4exXa6xX3xX1x10ce9xXexX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX56xX3xX8axX45xXdxX3xX5xX349xX23xX3xX5xX9exX23xX56xX3xXexX8axXf9xX5dxX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xXfdxX3xX273xX6xXa6xX3xX2adxX1xXdxX3xXexX49xXexX3xX23xX22xX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX5fxX255xXcxX56xX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX203xX1c6xX56xX3xXexX1xX10xX93xX3xXexXdxX3axX23xX22xX3xX22xXb1xXdxX3xXexX1xXdxX9exX23xX22xX3xX5xXdxX9exX23xX22xX3xX4xX3dexX6xX3xXcxbccexX3xX23exXa6xX49xX4xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX5xX9exX23xX3xX31xXf9xX341xX23xX22xX3xX23xX1xc0baxXbxX3xX23xX22xc091xX3xX54xX60xX93xX3xX31xXfaxX23xX3xX54xXf4xX3xXbxX1xX3f0xX93xX3xXbxX1xX38exX23xX22xX3xX2adxX1xX85xX23xX22xX56xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX3axX23xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX27dxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxXabxX3axX23xX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX203xX203xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX1cxXa6xd971xXexX3xX23xX22xX477xX56xX3xX4xX1xXa6xX15xXcbxX23xX3xX23xX22xX60xX23xX1xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xX60xX5bxX3xX5dxX3xXcxX15xX3xX249xX22xX93xXf0xXdxX3xXexX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xXa4xX23xX6xX15xX3xX5xX60xX3xX273xX5dxX3xX1afxX85xX23xX22xX3xXexX1xXf9xXfaxX23xX22xXbbxXfdxX3xXcxf6cdxX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX203xX203xX3xX1exX3xX1d4xX1c6xX1c6xX206xX56xX3xX85xX23xX22xX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX43xX4xX4exX15xX3xX54xX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX4bxX3xX4xX3dexX6xX3xX4xXfaxX3xX23exXa6xX6xX23xX56xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX54xX60xX93xX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xXexX8axX32xX23xX1xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdx10456xX23xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xc86cxX6xX56xX3xX54xX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX56xX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX4xX3dexX6xX3xX23xX22xX60xX23xX1xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxXexX1xXa6xX5bxX196xX3xXdxX1afxX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX4dxXexX1xX24xX3xX247xX1d4xX1c6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX1acxX203xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXfdxX196xX6xX93xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX54xX23xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xX2xX204xX1c6xX4dxX206xX1c6xX24cxX1d4xX206xX2xX1c6xXexX204xX247xX204xX24cxX1c6xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xX1f6xX8axX9xX36xX1c6xX24cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1bexXdxX4dxXexX1xX9xXaxX247xX1d4xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX206xX1acxX203xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX6xXbxXexXdxX93xX23xXaxX2cxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX85xX23xX22xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX4xX595xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX43xXcxX85xXdxX3xX4xX595xX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xXexX52bxX3xX23xX1xX12axX56xX3xX4dxc2abxX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX1xXb1xX4xX56xX3xX23exXa6xX4exX23xX3xX23xX22xX477xX3xX1xX6xX15xX3xX5xX60xX5bxX3xX4xXfaxX3xX23exXa6xX6xX23xX3xX249xX1xX60xX3xX23xXf9xX349xX4xX56xX3xXexX85xXdxX3xX5xXa6xX85xX23xX3xX31xXdxX3xX31xX8bxXa6xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX1xX3f0xXexX3xX54xX60xX3xXexX8axX32xX23xX1xX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xXfdxX3xX1afxX11cxX3xX4xXa6xX33dxX4xX3xX31xX341xXdxX3xXexX85xXdxX3xX22xX345xX23xX3xX5xXdxXdcxX23xX3xX54xX349xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xX23xX9exX23xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX23xX1xXf9xX3xX23xX22xXa6xX45xX23xX3xX7xX49xX23xX22xX3xX31xX49xXdxX3xX54xX349xXdxX3xXexX85xXdxXfdxX3xXcxX8axXf9xX349xX4xX3xX31xX4exX15xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX196xX60xX56xX3xX196xX49xX3xX5bxX132xX3xXexX85xXdxX3xX31xXdcxXa6xX3xX5xX60xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xX23xX1xX4exX23xX3xX1xX3f0xXexX3xX54xX55xX3xX4xX595xX3xXexXdxX3axX23xX22xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX54xX731xX23xX22xXfdxX3xX5fxXdxX3dxX23xX56xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xXexX85xXdxX3xX4xX595xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX31xXdcxXa6xX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX2axX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX31xX595xX3xX4xX93xX23xX3xXexX8axX6xXdxX3xX31xX8bxXa6xX56xX3xX4xX93xX23xX3xX8axXcbxX56xX3xX1d4xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX23xX33dxXdxX3xX54xX60xX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX1xXb1xf42dxX3xX31xXdcxXa6xX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX1xXf0xXexX3xX23xX1xX4exX23xX3xXbxX1xX3f0xXexX3xXexX8axXdxXcbxX23xX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xXexX8axX60xX93xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xX4bxX3xX1exX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xXbxX1xX4d7xX23xX3xX4xX1xX4d7xX23xX3xX2adxXcbxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX249xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1c6xX206xX3xX54xXdcxX3xX23xX22xX1x10f96xX3xX1xXf9xXa6xX56xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX23exXa6xX15xXdcxX23xX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexXf9xX5dxX23xX22xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX4dxX60xX23xX1xX3xX1xX3axXexX3xXexX1xX341xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX56xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX7xXacxX4xX3xX54xX60xX93xX3xXbxX1xX3f0xXexX3xXexX8axXdxXcbxX23xX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xXexX8axX60xX93xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX56xX3xX54xX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xX4xX3dexX6xX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xXfdxX3xX249xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1c6xX203xX56xX3xX85xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX5xX472xXbxX3xX1afxX392xX163xX3xXcxX1xXfaxX3xX4xX6xX3xX9dxX9exX23xX3xX5fxX45xX2axX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX2xX1acxX56xX3xX1afxX392xX163xX3xX281xX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX1cxX9bxX3xX9dxX9exX23xX3xX5fxX45xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX5xX472xXbxX3xX54xX60xX3xX85xX23xX22xX3xX5xX60xX5bxX3xX4xX1xX3dexX3xX23xX1xXdxX3dxX5bxX3xX4xX1xX93xX3xX31xX3axX23xX3xX23xX6xX15xXfdxX3xX5fxXdxX3dxX23xX56xX3xX1afxX392xX163xX3xX4xX595xX3xX1d4xX1c6xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX54xXdxX9exX23xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX93xXf0xXexXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX4dxXexX1xX24xX3xX247xX1d4xX1c6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX1acxX203xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXfdxX196xX6xX93xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX54xX23xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xX204xX24cxX4dxX206xX2xX36xX1c6xX203xX2xX24cxXexX1d4xX247xX1c6xX36xX203xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xX1f6xX8axX9xX2xX203xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1bexXdxX4dxXexX1xX9xXaxX247xX1d4xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX206xX1acxX203xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX6xXbxXexXdxX93xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX197xXa6xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx108efxX23xX22xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX24xX0xX10xX5bxX2cxX3xX43xX1afxX11cxX3xX4xXa6xX33dxX4xX3xX31xX341xXdxX3xXexX85xXdxX3xX22xX345xX23xX3xX5xXdxXdcxX23xX3xX54xX349xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xX23xX9exX23xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX23xX1xXf9xX3xX23xX22xXa6xX45xX23xX3xX7xX49xX23xX22xX3xX31xX49xXdxX3xX54xX349xXdxX3xXexX85xXdxX4bxXfdxX0xX67xX10xX5bxX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX276xX1xX85xX23xX22xX3xX4xX1xX95exX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xXexX8axX341xXdxX3xXbxX1xd604xX3xX4xX1xX93xX3xX22xXdxXb1xX23xX22xX3xX1xX3f0xXexX3xX1xX6xX15xX56xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX4xX11cxX5bxX56xX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX4xX38exX23xX3xX4xX595xX3xXexX60xXdxX3xX23xX8fxX23xX22xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX56xX3xX196xXdxX9exX23xX3xX7xX93xXf0xX23xX3xX4xX3f0xX4xX3xX5xX60xX23xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX5bxX349xXdxXfdxX3xXcxX55xX23xX1xX3xXexX52bxX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX24cxX206xX3xX31xX3axX23xX3xX23xX6xX15xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX31xX9bxX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX3xX2adxX1xX93xX11cxX23xX22xX3xX206xX1c6xX3xX1exX3xX204xX1c6xX3xX196xX60xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxXcxX8axX93xX23xX22xX3xX31xX595xX56xX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX24cxX203xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX27dxX3xX54xX349xXdxX3xX1xX93xXf0xXexX3xX4xX11cxX23xX1xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xX43xXabxX49xXdxX3xX5bxX5axXexX3xXexX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX4bxX3xXexXf0xXdxX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xXa6xX472xXexX3xX23exXa6xX8bxX23xX3xX4xX1xXc61xX23xX22xX3xXexX93xX60xX23xX3xX23xX22xX60xX23xX1xX3xX54xX60xX3xXexX93xX60xX23xX3xXexX95exX23xX1xX2axX3xX23xX8fxX5bxX3xX2xX24cxX24cxX24cxX56xX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX27dxX3xX54xX349xXdxX3xXexX45axX3xX2adxX1xXc61xX4xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xX43xX392xX6xX5bxX3xX5fxX45xX23xX22xX3xX31xXdxXcbxX5bxX3xX1xX132xX23xX4bxX3xXexXf0xXdxX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX7xX4exX23xX3xX2adxX1xX4d7xXa6xX3xX2adxX1xX85xX23xX22xX3xX4xX1xXa6xX15xX9exX23xX3xXexX93xX60xX23xX3xX23exXa6xX49xX4xX3xX4dxX93xX3xX163xX33dxX3xXcxX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX5bxXf0xXdxX3xXexX45axX3xX4xX1xXacxX4xX2axX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1c6xX2xX56xX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX3xXexX45axX3xX2adxX1xXc61xX4xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX43xX249xX1xXf4xXbxX3xX4xX8bxXa6xX3xXexX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX5bxXf0xXdxX4bxX3xX54xX60xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX27dxX3xX5dxX3xX163xX33dxX3xXcxX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX5bxXf0xXdxX2axX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1c6xX247xX56xX3xX196xX60xXdxX3xX43xXcxX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xXexX1xX49xX23xX22xX3xX392xX6xX3xX2dxXdxX6xX23xX22xX4bxX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX27dxX3xX54xX60xX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX2xX2xX56xX3xXexXdxX3axXexX3xX5bxcccdxX4xX3xX43xX281xXa6xX15xX9exX23xX3xX23xX3c1xX3xX1d4xX3xX5xX60xX23xX22xX4bxX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX163xX3xXexXf0xXdxX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xXa6xX472xXexX3xX23exXa6xX8bxX23xX3xX4xX1xXc61xX23xX22xX3xX1xXa6xX15xX3dxX23xX3xXabxXacxX4xX3xXcxX1xXb1xX8d4xX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX249xX22xX93xX60xXdxX3xX8axX6xX56xX3xX7xXa6xX49xXexX3xX22xX8bxX23xX3xX36xX1c6xX3xX23xX8fxX5bxX3xX23exXa6xX6xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX4xX38exX23xX3xX43xX31xX9bxXdxX3xX4xX3f0xXexX3xXexX32xX5bxX3xX54xX60xX23xX22xX4bxX3xXbxX1xX3f0xXexX3xX1xXdxX3dxX23xX56xX3xX31xX60xX93xX3xXexXf0xX93xX56xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX4dxXf0xX15xX3xX4xX3f0xX4xX3xX1xXf0xXexX3xX23xX1xX4exX23xX3xX5bxX349xXdxX3xX4xX1xX93xX3xX31xXfaxX23xX3xX54xXf4xX56xX3xX4xXfaxX3xX23exXa6xX6xX23xX56xX3xX23xX22xX60xX23xX1xX56xX3xX31xX45xX23xX22xX3xXexX1xX341xXdxX3xX5bxX5dxX3xX5xX349xXbxX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX4dxXf0xX15xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX4xX1xX93xX3xX4xX3f0xX4xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX1xXb1xX4xX56xX3xX31xX93xX60xX23xX3xXexX1xXcbxX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX54xX60xX3xX23xX22xX93xX60xXdxX3xX1cxX9bxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX4dxXexX1xX24xX3xX247xX1d4xX1c6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX1acxX203xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXfdxX196xX6xX93xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX54xX23xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xX2xX204xX1c6xX4dxX206xX1c6xX24cxX36xX1c6xX1d4xX1c6xXexX1d4xX203xX2xX206xX36xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xX1f6xX8axX9xX2xX204xX204xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1bexXdxX4dxXexX1xX9xXaxX247xX1d4xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX206xX1acxX203xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX6xXbxXexXdxX93xX23xXaxX2cxXbb8xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX4xX731xX23xX22xX3xX4xX93xX23xX3xXexX8axX6xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX9exX23xX3xX4xXacxXa6xX3xX54xXdcxX3xX4xX3f0xX4xX3xX5xX60xX23xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX43xXcxX85xXdxX3xX54xX52bxX6xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdxX58dxX23xX56xX3xX31xXf0xX93xX3xX4dxXdxX58dxX23xX56xX3xX4xX477xX23xX22xX3xX5xX60xX3xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX3xX4xX3f0xX4xX3xX5xX60xX23xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX5bxX349xXdxXfdxX3xXabxX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX56xX3xX4xX3f0xX4xX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX3xX4xX3dexX6xX3xXexX85xXdxX3xX31xXf0xXexX3xX23xX1xXdxXdcxXa6xX3xX22xXdxX11cxXdxX3xXexX1xXf9xX5dxX23xX22xX3xX2adxX1xXdxX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX3f0xX4xX3xX1xX33dxXdxX3xXexX1xXdxX56xX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX4xX3dexX6xX3xX23xX22xX60xX23xX1xX56xX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xXfdxX3xXcxX85xXdxX3xX8axX4d7xXexX3xX54xXa6xXdxX56xX3xX54xXdxX23xX1xX3xX4dxfa1axX56xX3xXexX1273xX3xX1xX60xX93xX3xX2adxX1xXdxX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX93xX23xX56xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX31xXdcxXa6xX3xX4xX595xX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX23xX1xXf9xX3xXexX85xXdxXfdxX3xX249xX1xX341xX3xX54xX472xX15xX56xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX23xX22xX60xX15xX3xX4xX60xX23xX22xX3xX5xX6xX23xX3xXexX12axX6xX3xX5dxX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xX56xX3xX4xX3f0xX4xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX1xXb1xX4xX4bxX3xX1exX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX196xX33dxX4xX3xX196xXf0xX4xX1xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX8axX2axXaxX2cxX0xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxXcxXdxX3axXbxX3xX23xX49xXdxX3xX5bxXf0xX4xX1xX3xX23xX22xXa6xX45xX23xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xXexX1xX49xX23xX22xX0xX67xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX249xX1xX41xX23xX22xX3xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xX4xX93xX23xX56xX3xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX4xX3dexX6xX3xX85xX23xX22xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX8axX6xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX8axXa6xX3xX23xX22xXb1xXexX3xX23xX22xX60xX93xX56xX3xX5xX349xX23xX3xX5xX9exX23xX3xX54xX349xXdxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX4xX4exXa6xX3xX1xX38exX56xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX54xX55xX3xX23xX9exX23xX3xX6xXdxX3xX4xX477xX23xX22xX3xX1xX3f0xXexX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX8axX4d7xXexX3xX1xX6xX15xXfdxX3xX271xX5axX4xX3xX4dxX731xX3xX2adxX1xX85xX23xX22xX3xX6xXdxX3xX31xXdxX3xXexX1xX10xX93xX3xX4xX93xX23xX3xX31xXf9xX341xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xXa6xX472xXexX3xX4xX1xXa6xX15xX9exX23xX3xX23xX22xX1xXdxX3dxXbxX56xX3xX7xX93xX23xX22xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xXexX8axX152xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX85xX23xX22xX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX43xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX5x1252exX6xX4bxX3xX4xX1xX93xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX31xX3axX23xX3xX22xX8bxX23xX3xX1xXfaxX23xX3xX23exXa6xX8bxX23xX3xX4xX1xXc61xX23xX22xX3xX23xX1xX4exX23xX3xX4dxX4exX23xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX249xX49xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX85xX23xX22xX56xX3xX6xX23xX1xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX5fxX731xX23xX22xX3xXa4xX273xX249xX3xX2xX24cxX203xX247xXbbxX3xX22xXdxX3f0xX93xX3xX54xXdxX9exX23xX3xX4dxXf0xX15xX3xX273xXdxX23xX1xX3xX1xXb1xX4xX3xXexXf0xXdxX3xXcxX8axXf9xX341xX23xX22xX3xXcxX5fxX255xXcxX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX255xX1xXc61xX3xXa4xXabxXacxX4xX3xXcxX1xXb1xXbbxX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX1xXf0xXexX3xX23xX1xX4exX23xX3xX23xX38exX23xX22xX3xX4xX49xXexX56xX3xX31xXf9xX6xX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xXexX8axX60xX93xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX9dxX9exX23xX3xX5fxX45xX3xXbxX1xX3f0xXexX3xXexX8axXdxXcbxX23xX3xX5xX349xX23xX3xX5bxXf0xX23xX1xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX4dxXexX1xX24xX3xX247xX1d4xX1c6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX1acxX203xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXfdxX196xX6xX93xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX54xX23xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xX204xX24cxX4dxX206xX2xX36xX1c6xX204xX36xX247xXexX24cxX247xX2xX1acxX1d4xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xX1f6xX8axX9xX36xX204xX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1bexXdxX4dxXexX1xX9xXaxX247xX1d4xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX206xX1acxX203xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX6xXbxXexXdxX93xX23xXaxX2cxX27dxX23xX1xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX5fxX731xX23xX22xX3xX23xX49xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xXexX1xX49xX23xX22xX3xX4xX3dexX6xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX2adxX1xXdxX3xXexX1xX10xX93xX3xX31xXa6xX45axXdxX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX43xXcxX52bxX3xX23xX1xX12axX3xX23xX22xX1xX10xX3xX196xX49xX3xX1xX3f0xXexX56xX3xX54xX85xX3xXexX32xX23xX1xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX5xX60xX23xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xXexX1xX4d7xX5bxX3xX4dxX8bxX23xX3xX54xX60xX93xX3xX4xX93xX23xX3xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xXexX85xXdxXfdxX3xXcxX85xXdxX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX1afxX392xX163xX3xX281xX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX1cxX9bxX3xX9dxX9exX23xX3xX5fxX45xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX52bxX3xX23xX22xX60xX15xX3xX31xX8bxXa6xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX5xX472xXbxXfdxX3xX249xX1xX41xX23xX22xX3xX23xX8fxX5bxX3xX23exXa6xX6xX56xX3xXexX85xXdxX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX1xXf0xXexX3xX23xX1xX4exX23xX3xX4xX3dexX6xX3xX23xX1xX60xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX56xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX3f0xX4xX3xX1xX93xXf0xXexX3xX31xX33dxX23xX22xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdxX58dxX23xX56xX3xX1xX33dxXdxX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX4xX3dexX6xX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xX56xX3xX4xX3dexX6xX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX54xX60xX3xX31xXf0xXexX3xX23xX1xXdxXdcxXa6xX3xX22xXdxX11cxXdxX3xXexX1xXf9xX5dxX23xX22xXfdxX3xXabxX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX56xX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1c6xX1acxX56xX3xXexX85xXdxX3xX31xXf0xXexX3xX22xXdxX11cxXdxX3xX196xX6xX3xX392xXdxX9exX23xX3xX1xX93xX6xX23xX3xXcxXdxX3axX23xX22xX3xX1xX3f0xXexX3xX22xXdxX3f0xX93xX3xX54xXdxX9exX23xX3xXexX93xX60xX23xX3xXexX95exX23xX1xX3xX4dxX93xX3xX273xX5dxX3xX2dxX281xc7e9xXabxXcxX3xXexX45axX3xX4xX1xXacxX4xXfdxX3xX1afxX11cxX3xX4xXa6xX33dxX4xX3xX31xX341xXdxX3xX196xX49xX3xXexX85xXdxX3xX22xX345xX23xX3xX5xXdxXdcxX23xX3xX54xX349xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX23xX9exX23xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX56xX3xX4xX93xX23xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX31xXdcxXa6xX3xX1xXf9xX5dxX23xX22xX3xXacxX23xX22xX56xX3xX31xX33dxX23xX22xX3xX54xXdxX9exX23xX3xX31xXcbxX3xX85xX23xX22xX3xX7xX49xX23xX22xX3xXexX8axXb1xX23xX3xX54xX349xXdxX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exXfdxX3xXcxX85xXdxX3xXexX1273xX3xX1xX60xX93xX56xX3xX1xX9bxX23xX1xX3xX4dxXdxX3dxX23xX3xX2adxX1xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX23xX49xXdxX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX5bxXf0xX4xX1xX3xX23xX22xXa6xX45xX23xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xXexX1xX49xX23xX22xX3xXexX52bxX3xX196xX49xX3xXexX85xXdxXfdxX3xX5fxX6xXdxX3xX4xX93xX23xX3xX31xXdcxXa6xX3xX15xX9exXa6xX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX56xX3xXexX85xXdxX3xX7xf6eaxX3xX3dexX23xX22xX3xX1xX33dxX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX93xX23xX3xXexX1xX10xX93xX3xX31xXa6xX45axXdxX3xX23xXdxXdcxX5bxX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX56xX3xXexX52bxX3xX31xX595xX3xX5xX6xX23xX3xXexX12axX6xX3xX7xX4exXa6xX3xX8axX33dxX23xX22xX3xX1xXfaxX23xX56xX3xX22xX595xXbxX3xXbxX1xX8bxX23xX3xX22xXdxX41xX3xX22xX32xX23xX56xX3xX196xX11cxX93xX3xXexX45xX23xX56xX3xX31xXf9xX6xX3xX4dxXdxX3xX7xX11cxX23xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX54xX472xXexX3xXexX1xXcbxX3xX23xX1xX4exX23xX3xX5xX93xXf0xXdxX3xX31xX3axX23xX3xX22xX8bxX23xX3xX54xX349xXdxX3xX23xX22xXf9xX341xXdxX3xX4dxX4exX23xX56xX3xX23xX1xX4d7xXexX3xX5xX60xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xXexX8axX152xX4bxX3xX1exX3xX6xX23xX1xX3xX5fxX731xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX152xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX281xX38exX23xX22xX3xX4xX1xX11cxX15xX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX4xX3dexX6xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xXexX8axX5dxX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX5bxXf0xX4xX1xX3xX7xX49xX23xX22xX3xX54xX349xXdxX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xXexX8axX152xXfdxX3xX1afxX1xX3f0xXa6xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX276xX1xX3f0xX23xX1xX3xX392xXdxX23xX1xX3xXa4xX273xX249xX3xX1d4xX1c6xX1c6xX203xXbbxX3xX54xX60xX3xXcxX8axX8bxX23xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX276xX1xX3f0xX23xX1xX3xXcxXa6xX4d7xX23xX3xXa4xX273xX249xX3xX1d4xX1c6xX2xX1d4xXbbxX3xX4xX477xX23xX22xX3xX5xX60xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX54xXdxX9exX23xX3xX4xX1xX3dexX3xX4xX1xX49xXexX3xX4xX3dexX6xX3xX1afxX392xX163xX3xX281xX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX1cxX9bxX3xX9dxX9exX23xX3xX5fxX45xXfdxX3xX249xX1xX41xX23xX22xX3xX196xX60xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX4xX3dexX6xX3xX85xX23xX22xX3xX31xXdcxXa6xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX4xX93xX23xX3xX54xX60xX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX5dxX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX3xX1xXb1xX4xX56xX3xX31xXf4xX6xX3xXbxX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX4xX477xX23xX22xX3xX23xX1xXf9xX3xX4xX3f0xX4xX3xX4xX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xXexX8axX32xX23xX1xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX1xX32xX23xX1xX3xX4xX3dexX6xX3xX5fxXcxXcxX8exXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX43xXcxX52bxX3xX23xX1xX12axX3xX85xX23xX22xX3xX54xX60xX3xX196xX49xX3xX5xXa6xX85xX23xX3xX1xX3f0xXexX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX196xX60xXdxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX4xX11cxX5bxX3xXexX1xX4d7xX15xX3xX8axX4d7xXexX3xX1xX6xX15xXfdxX3xX392xX349xX23xX3xX5xX9exX23xX56xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX7xX197fxX3xX4xX49xX3xX22xX345xX23xX22xX3xXexX472xXbxX3xX5xXa6xX15xX3dxX23xX3xX4xX1xX8fxX5bxX3xX4xX1xX95exX3xX31xXcbxX3xX7xX6xXa6xX3xX23xX60xX15xX3xX1xX3f0xXexX3xX1xX6xX15xX3xX23xX1xXf9xX3xX196xX49xX3xX54xX60xX3xX85xX23xX22xXfdxX3xXcxXf0xXdxX3xXexX8axXf9xX341xX23xX22xX56xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xXexX1xXf9xX341xX23xX22xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX22xXdxX6xX3xX196xXdxXcbxXa6xX3xX4dxXdxX58dxX23xX3xX4xX3f0xX4xX3xX196xX60xXdxX3xX1xX3f0xXexX56xX3xX4xX3f0xX4xX3xXexXdxX3axXexX3xX5bxXf03xX4xX3xX5bxX6xX23xX22xX3xX4exX5bxX3xX1xXf9xX5dxX23xX22xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX54xX60xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX4xX3f0xX4xX3xX196xXf0xX23xX3xX15xX9exXa6xX3xXexX1xX55xX4xX1xX56xX3xX3dexX23xX22xX3xX1xX33dxX4bxX3xX1exX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xX276xX1xX3f0xX23xX1xX3xX392xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX93xX3xX1xX6xX15xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX23xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX4dxXexX1xX24xX3xX247xX1d4xX1c6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX1acxX203xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXfdxX196xX6xX93xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxX54xX23xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX1d4xX67xX2xX204xX1c6xX4dxX206xX1c6xX24cxX1acxX1c6xX1d4xX1c6xXexX2xX1d4xX36xX203xX1acxX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xX1f6xX8axX9xX206xX1acxX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1bexXdxX4dxXexX1xX9xXaxX247xX1d4xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX206xX1acxX203xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX6xXbxXexXdxX93xX23xXaxX2cxXbb8xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX31xX6xX23xX22xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xX4dxXf0xX15xX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xXexX8axX6xXdxX3xX54xXdcxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX5xX60xX23xX3xX31xXdxX3dxXa6xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX8exX3c1xX3xX85xX23xX22xX56xX3xX196xX60xX3xX163xX731xXdxX3xXcxX1xXf4xX3xX392xXdxX3dxXa6xX3xXa4xX273xX249xX3xX2xX24cxX206xX1acxXbbxX3xX4xX477xX23xX22xX3xX8axX4d7xXexX3xX15xX9exXa6xX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xXfdxX3xX163xX60xX3xXexX8bxX23xX3xXexX11cxX93xX3xX5xX93xX3xXexX93xX6xX23xX3xX5bxXb1xXdxX3xX4xX85xX23xX22xX3xX54xXdxX3dxX4xX3xX31xX45xX23xX22xX3xX3f0xX23xX22xX56xX3xX4xX1xX8fxX5bxX3xX7xX595xX4xX56xX3xX23xXa6xX85xXdxX3xX4dxXf0xX15xX3xX4xX93xX23xX3xX4xX1xX3f0xXa6xX3xXexX8axXf9xX5dxX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xX31xXcbxX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX43xXexX93xX60xX23xX3xXexX4exX5bxX3xXexX93xX60xX23xX3xb01fxX4bxX3xX4xX1xX93xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xXa6xX472xXexXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX43xX8exX3c1xX3xX5xXa6xX85xX23xX3xXexX32xX5bxX3xX5bxXb1xXdxX3xX4xX3f0xX4xX1xX3xX31xXcbxX3xX31xX33dxX23xX22xX3xX54xXdxX9exX23xX56xX3xX22xXdxXc61xXbxX3xXexX85xXdxX3xX4xX595xX3xX4xX11cxX5bxX3xX1xXacxX23xX22xX3xX31xXcbxX3xX7xX3f0xX23xX22xX3xXexX3f0xX4xX56xX3xX1xX93xXf0xXexX3xX31xX33dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xXa6xX472xXexXfdxX3xX1afxX595xX3xX5xX197fxX56xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xXexX85xXdxX3xX5xX60xX3xX22xXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX4dxXa6xX15xX3xX23xX1xX4d7xXexX3xX5dxX3xXabxXacxX4xX3xXcxX1xXb1xX3xX4xX595xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX31xXdcxXa6xX3xX31xX6xX5bxX3xX5bxX9exX3xX1xX3f0xXexX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX4bxX3xX1exX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xXexX4exX5bxX3xX31xX345xX4xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX93xX4dxX15xXaxX2cxX8exX349xXdxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX4xX49xX23xX22xX3xX1xXdxX3axX23xX3xX31xX595xX56xX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX2xX247xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX5fxX93xX60xX23xX22xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX5fxX33dxXdxX3xX8exX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xX4dxX4exX23xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX8exXdxX3dxXexX3xX249xX6xX5bxX3xXexX5axX23xX22xX3xX196x11da2xX23xX22xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX23xX1xX472xX23xX3xX4dxX6xX23xX1xX3xX1xXdxX3dxXa6xX3xX249xX22xX1xX3dxX3xX23xX1xX4exX23xX3xX4dxX4exX23xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX60xX3xX276xad52xX3xX23xXdxX3dxX5bxX3xX4xX1xXf9xXfaxX23xX22xX3xX43xX8exX32xX3xX7xX1273xX3xX23xX22xX1xXdxX3dxXbxX3xX196xX11cxX93xX3xXexX45xX23xX3xX8exX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xX4dxX4exX23xX3xX22xXdxX6xX23xX4bxXfdxX3xXabxX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX56xX3xX23xX8fxX5bxX3xX1d4xX1c6xX1d4xX2xX56xX3xX85xX23xX22xX3xX31xXf9xX3c1xX4xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX23xX1xX472xX23xX3xX5xX60xX3xX249xX22xX1xX3dxX3xX23xX1xX4exX23xX3xXf9xXa6xX3xXexXc61xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX8axX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX2cxX0xXa6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xXa6xX5bxX196xX1exX6xX23xX4dxX1exX7xX6xXbxX93xXaxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX276xX1xX3f0xXexX3xX54xXb1xX23xX22xX3xX5bxX349xXdxX3xXexX8axX9exX23xX3xX43xX5bxXdxXdcxX23xX3xX31xX4d7xXexX3xX1xX3f0xXexX4bxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX23xXa6xXdxX1exX1xX93xX23xX22xX1exX7xX93xX23xX22xX1exX5xX6xX67xX2adxX1xX6xXexX1exX54xX93xX23xX22xX1exX5bxX93xXdxX1exXexX8axX10xX23xX1exX5bxXdxX10xX23xX1exX4dxX6xXexX1exX1xX6xXexX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX206xX36xX24cxX2xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX5bxX10xX4dxXdxX6xX67xX2xX1d4xX1c6xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX1d4xX1c6xX2xX67xX2xX206xX1acxX4dxX1acxX1d4xX1c6xX1acxX1c6xX1d4xX247xXexX206xX203xX206xX2xX247xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xX6xX2cxX0xX4dxXdxX54xX2cxX0xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX276xX1xX3f0xXexX3xX54xXb1xX23xX22xX3xX5bxX349xXdxX3xXexX8axX9exX23xX3xX43xX5bxXdxXdcxX23xX3xX31xX4d7xXexX3xX1xX3f0xXexX4bxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX23xXa6xXdxX1exX1xX93xX23xX22xX1exX7xX93xX23xX22xX1exX5xX6xX67xX2adxX1xX6xXexX1exX54xX93xX23xX22xX1exX5bxX93xXdxX1exXexX8axX10xX23xX1exX5bxXdxX10xX23xX1exX4dxX6xXexX1exX1xX6xXexX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX206xX36xX24cxX2xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX276xX1xX3f0xXexX3xX54xXb1xX23xX22xX3xX5bxX349xXdxX3xXexX8axX9exX23xX3xX43xX5bxXdxXdcxX23xX3xX31xX4d7xXexX3xX1xX3f0xXexX4bxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xX0xX67xX6xX2cxX0xX67xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX2cxX249xX8fxX5bxX3xX5bxX349xXdxX3xX43xX22xef35xX3xX4xX1485xX6xX4bxX3xX249xX22xX1xXdxX3xX246xXa6xX4exX23xX3xXa4xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXbbxX3xX54xX349xXdxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX2adxX1xX3f0xXexX3xX54xXb1xX23xX22xX3xX54xX60xX3xX23exXa6xX15xX3axXexX3xXexX4exX5bxX3xX4xX3dexX6xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX23exXa6xX15xXdcxX23xX56xX3xX249xX1xX4exX23xX3xX4dxX4exX23xX3xX23xXfaxXdxX3xX31xX4exX15xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX54xXdxX3dxX4xX3xX22xXdxX41xX3xX22xX32xX23xX56xX3xX2adxX1xXfaxXdxX3xX4dxX472xX15xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX22xXdxX3f0xX3xXexX8axXf4xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xX4xX3dexX6xX3xX4xX1xX6xX3xX85xX23xX22xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xX67xX4dxXdxX54xX2cxX0xX67xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxX4exXa6xX3xX5xXf0xX4xX3xX196xX33dxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX43xX31xX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX4bxX3xX22xXdxX41xX6xX3xX5xX38exX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX23xXa6xXdxX1exX1xX93xX23xX22xX1exX7xX93xX23xX22xX1exX5xX6xX67xX4xX6xXa6xX1exX5xX6xX4xX1exX196xX93xX1exX4dxX6xX23xX1exX4xX6xX1exX54xXdxX1exX22xXdxX6xX5bxX1exX4dxX6xX4xX1exX196xXdxX10xXexX1exX22xXdxXa6xX6xX1exX5xX93xX23xX22xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX93xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX1acxX203xX36xX204xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX5bxX10xX4dxXdxX6xX67xX2xX1d4xX1c6xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX2xX206xX2xX67xX2xX206xX1acxX4dxX206xX1d4xX1c6xX36xX1c6xX206xX24cxXexX204xX1d4xX247xX1c6xX247xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xX6xX2cxX0xX4dxXdxX54xX2cxX0xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxX4exXa6xX3xX5xXf0xX4xX3xX196xX33dxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX43xX31xX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX4bxX3xX22xXdxX41xX6xX3xX5xX38exX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX23xXa6xXdxX1exX1xX93xX23xX22xX1exX7xX93xX23xX22xX1exX5xX6xX67xX4xX6xXa6xX1exX5xX6xX4xX1exX196xX93xX1exX4dxX6xX23xX1exX4xX6xX1exX54xXdxX1exX22xXdxX6xX5bxX1exX4dxX6xX4xX1exX196xXdxX10xXexX1exX22xXdxXa6xX6xX1exX5xX93xX23xX22xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX93xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX1acxX203xX36xX204xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX1afxX4exXa6xX3xX5xXf0xX4xX3xX196xX33dxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX43xX31xX5axX4xX3xX196xXdxX3dxXexX4bxX3xX22xXdxX41xX6xX3xX5xX38exX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xX0xX67xX6xX2cxX0xX67xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX2cxX249xX1xX41xX23xX22xX3xX23xX22xX60xX15xX3xX4xXa6xX49xXdxX3xX23xX8fxX5bxX3xX23xX60xX15xX56xX3xXexX85xXdxX3xX2adxX1xX85xX23xX22xX3xX2adxX1xX12axXdxX3xX23xX22xfac6xX3xX23xX22xX60xX23xX22xX3xX2adxX1xXdxX3xX4xX1xXacxX23xX22xX3xX2adxXdxX3axX23xX3xX22xXdxX41xX6xX3xXbxX1xX49xX3xXbxX1xXf9xX341xX23xX22xX3xXcxX255xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX31xXf0xXdxX3xX5xXf0xXdxX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX5xX9exX23xX3xX5bxX33dxXexX3xX2adxX1xX85xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX249xX22xX1xX3dxX3xXcxX63xX23xX1xX3xX31xX472xX5bxX3xX31xX60xX3xX196xX11cxX23xX3xX7xX345xX4xX3xXexX8axXa6xX15xXdcxX23xX3xXexX1xX49xX23xX22xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xX67xX4dxXdxX54xX2cxX0xX67xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xX1exX3xX7xXacxX4xX3xX5bxXf0xX23xX1xX3xX23xX33dxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5dxX3xX1xXa6xX15xX3dxX23xX3xX5bxXdxXdcxX23xX3xX23xXc61xXdxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX54xX6xX23xX1exX1xX93xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX54xX6xX23xX1exX1xX93xX6xX1exX7xXa6xX4xX1exX5bxX6xX23xX1xX1exX23xX93xXdxX1exX7xXdxX23xX1xX1exX93xX1exX1xXa6xX15xX10xX23xX1exX5bxXdxX10xX23xX1exX23xXa6xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX1acxX36xX1acxX36xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX0xXdxX5bxX22xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX67xX5bxX10xX4dxXdxX6xX67xX2xX1d4xX1c6xX67xX23xX10xX1bexX7xX67xX1d4xX2xX206xX1c6xX67xX204xX24cxX4dxX1c6xX2xX24cxX1d4xX1d4xX1d4xX247xXexX204xX1d4xX1acxX204xX5xX24cxX1exX2xX204xX1c6xX4dxX206xX2xX24cxX206xX2xX206xX1acxXexX24cxX203xX1d4xX203xX204xX5xX1c6xXfdxX197xXbxX10xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX6xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX3xX22xXdxX41xX3xX43xX1xX45xX23xX3xX4xX49xXexX4bxX3xX4dxX4exX23xX3xX4xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX22xXdxX5axX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX67xX2cxX0xX67xX6xX2cxX0xX4dxXdxX54xX2cxX0xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xX1exX3xX7xXacxX4xX3xX5bxXf0xX23xX1xX3xX23xX33dxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5dxX3xX1xXa6xX15xX3dxX23xX3xX5bxXdxXdcxX23xX3xX23xXc61xXdxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXaxX3xX1xX8axX10xX28xX9xXaxX67xX54xX6xX23xX1exX1xX93xX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX54xX6xX23xX1exX1xX93xX6xX1exX7xXa6xX4xX1exX5bxX6xX23xX1xX1exX23xX93xXdxX1exX7xXdxX23xX1xX1exX93xX1exX1xXa6xX15xX10xX23xX1exX5bxXdxX10xX23xX1exX23xXa6xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX67xX1d4xX1d4xX1acxX36xX1acxX36xXfdxX1xXexX5bxXaxX2cxX8exX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xX1exX3xX7xXacxX4xX3xX5bxXf0xX23xX1xX3xX23xX33dxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5dxX3xX1xXa6xX15xX3dxX23xX3xX5bxXdxXdcxX23xX3xX23xXc61xXdxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xX0xX67xX6xX2cxX0xX67xX7xXexX8axX93xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX2cxX274xXa6xX6xX3xX1d4xX1c6xX3xX23xX8fxX5bxX3xXexX1xX1273xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX56xX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xXexX8axX60xX93xX3xX43xXcxX93xX60xX23xX3xX4dxX4exX23xX3xX31xX93xX60xX23xX3xX2adxX3axXexX3xX1cxX4exX15xX3xX4dxX1273xX23xX22xX3xX31xX341xXdxX3xX7xX49xX23xX22xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX4bxX3xX5dxX3xX5fxXf9xXfaxX23xX22xX3xX273xXfaxX23xX3xXa4xX5fxX60xX3xXcxX63xX23xX1xXbbxX3xX31xX9bxX3xX4xX1xX93xX3xX23xX1xXdxXdcxXa6xX3xX43xX1xX93xX6xX3xXexX1xXfaxX5bxX3xXexX8axX3f0xXdxX3xX23xX22xXb1xXexX4bxXfdxX3xX249xX45axXdxX3xX196xX472xXexX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xX31xX595xX3xX5xX60xX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xXexX8axX60xX93xX3xX54xX8fxX23xX3xX1xX595xX6xX3xX1exX3xX54xX8fxX23xX3xX23xX22xX1xX3dxX56xX3xXexX1xXcbxX3xX4dxXf03xX4xX3xX1exX3xXexX1xXcbxX3xXexX1xX6xX93xX3xX23exXa6xX8bxX23xX3xX4xX1xXc61xX23xX22xX8d4xX3xX5xXa6xX85xX23xX3xX31xXdxX3xX31xX8bxXa6xX3xXexX8axX93xX23xX22xX3xXexX93xX60xX23xX3xXexX95exX23xX1xXfdxX0xX67xXbxX2cxX0xX67xX4dxXdxX54xX2cxX0xX67xX5xXdxX2cxX0xX67xXa6xX5xX2cxX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8axXaxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa6xXexX1xX93xX8axXaxX2cxXcxX8axX8bxX23xX3xX5fxX45xX0xX67xXbxX2cxX0xX67xX4dxXdxX54xX2cxX0xX67xX4dxXdxX54xX2c
Trần Hồ