Các ban Đảng Tỉnh uỷ đánh giá, triển khai nhiệm vụ 2017
(Baohatinh.vn) - Chiều 28/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.
27f9x6b4ex7b4fx9d13x2969x5ea4x625ax78dax3656xX7x797fx8b82x9134x3779xc0acx6134xX5x97f1xXax58bfx78e7x424axX4xX3x61e7xX6xb018xX3x3370xa404xX19x469cxX3xXcx9f29xX19xX1xX3x98c3x5ccdxX3xb1c3xX14xX19xX1xX3xX1exXdxX14x4ee4xX3xXex301cxXdxbf4fxX19xX3x5a29xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdx71d6x2b52xX3x65d1xaaf9xX3x47d5xac94xX2x4f21xX0x54aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e33xX10xX6xb194xXaxX12xX13xX1xXdx7cdbxX25xX3xX46x660cxX4bxX2xX46xX30xX3x6c5fxX6xX19xX3x9892x9cf5xX19xX3xX43x5ec6xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3x4b81xc481xX3xXex71c7xX3xX4xX1x4dabxX4xX3xX1x53baxXdxX3xX19xX1exX1xc06cxX3xXexX82xX19xX1exX3xX38x8b53xXexX3xX4x7b0dxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX19x52bdxX41xX3xX46xX47xX2xa33dxX30xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49x7361xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dx5d96xX5dxX7fxXaxX12x7c5fxXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX30xX3xX5dx4868x2f75xXdxX3xX7x6755xX3xX5x5175xX19xX1xX3xX28x7f25xXdfxX3xX4xX7exX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4x7c25xXbxX3xX7exX7fxX3xX28xX1cxX19xX1exX30xX3xX7xXf4xX3xXbxX1x4e54xXdxX3xX1xc210xXbxX3xX4xX7exX6xX3xX4xX1x4091xX19xX1xX3x470fxX25xX7fxX63xX19xX30xX3x37dfxXcxXcx9c64xX3xX43x2c1dxX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdfxX137xX19xX3xXexX1xX35xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3x6034xX3x9333xXf7xX3xX1xX8axXdxX30xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX19xX1exX137xX19xX1xX30xX3xX5xXf4xX4xX3xX5xXefxX11dxX19xX1exX3xX43x887bxX3xXexX33xX6xX19xX1exX30xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX4xX7exX6xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX4x84e6xX3xX19xX1x5c74xX19xX1exX3xX4xX1xX25xX7fxX35xX19xX3xX17xXdxX98xX19xX3xXexX126xX4xX1xX3xX4xXf4xX4xX3xX43xX137xX3xX28xXfcxXexX3xX28xXefxX11dxX4xX3xX19xX1xXdxX63xX25xX3xX38xX98xXexX3xX12axX25xX1cxX3xX12axX25xX6xX19xX3xXexX33x8cdbxX19xX1exXcexX3xX13xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX30xX3xX19xX1exX137xX19xX1xX3xX28xXf7xX3xX12axX25xX6xX19xX3xXexX72xX41xX30xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX1xXdxX40xX25xX3xX12axX25xX1cxX3xXe4xX1exX1xX90xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX7xX119xX3xX46x6407xX150xXe4xX134xX4bxXcxa272xX3xX4xX7exX6xX3xX6dxX13xX5axX3xXcxXcex9b02xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX38xX1xX1a6xX6xX3xadc2x3018xX3xX43xX63xX3xXaxXcxXadxX19xX1exX3xX4xXefx6fcfxX19xX1exX3xX43xX137xX3xX28xX82xXdxX3xX41xXf0xXdxX3xX7xXf4xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX28xXfcxXdfxX3xX4xX7exX6xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX28xX119xXdxX3xX43xXf0xXdxX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xXexc5b5xX19xX1xX3xX1xX2a2xX19xX1xX3xX41xXf0xXdxXaxXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10x3fcfxX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dx403fxX2xc3e3xX47xX2eexX2eex329axXexXb3xX47xX2xX49xX5xX2f4xXcex2f2cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1x7d59xX232xX47xX47xXbxX152x9f9axX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10x3ae1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xc31axX1xX1a6xX3xXexX33xXefx995dxX19xX1exX3xX17xX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX71xXefx7f0bxX19xX1exX3xX250xX25xX72xX19xX3xX5ax5574xX6xX3xXexX33xX2a2xX19xX1xX3xX17xX137xX7fxX3xX17xX14xXdfxX3xX4xX14xXdfxX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX30xX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xX49xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXe4xX1xX76xX19xX3xXexX1xX86xX4xX3xX43xX63xX3xX43xX90xX3xXexX33xX126xX30xX3xX43xX6xXdxX3xXexX33xX3f3xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX30xX3xXexX33xX14xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX4xX7exX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX30xX3xX4xX7exX6xX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX30xX3xX28xX1cxX19xX1exX3xX43xXdx3269xX19xX30xX3xX19xX1xX108xXexX3xX5xX137xX3xX19xX1exXefxX25exXdxX3xX28xX86xX19xX1exX3xX28x32bcxX25xX3xX28xXefxX11dxX4xX3xX19xX72xX19xX1exX3xX5xX4c2xX19xXcexX3xX131x3498xXexX3xXexX33xX76xX19xX3xXcxX82xX3xX12axX25xX119xX4xX3xX43xX137xX3xX4xX14xX4xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX150xX3xX152xXf7xX3xX1xX8axXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX3xX28xXf7xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX76xXbxX3xX1xX25xX108xX19xX3xX13xX1xXefxX3e9xX19xX1exX3xXexX33xX2a2xX19xX1xX3xX131xXcxX134xa4a5xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xXe4xXcxX131xX3xX4xX1xXdfxX3xX28xX8axXdxX3xX19xX1exX174xX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xX4xX119xXexX3xX4xX14xX19xX3xX5xX137xX41xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX30xX3xX131xXcxXcxX134xX3xX43xX137xX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdfxX137xX19xX3xXexX1xX35xX3xXex9b39xX3xX1xX25xX7fxX40xX19xX3xX28xX98xX19xX3xX152xXf7xX3xX43xX137xX3xX28xX8axXdxX3xX19xX1exX174xX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xXexX1xX9cxX19xX30xX3xX152xX1a6xX41x481fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX2f0xX47xX2eexX2f4xX232xXexX2f0xX46xX232xX2f4xX5xX232xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX47xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX13xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX4xX7exX6xX3xX5xXf4xX4xX3xX5xXefxX11dxX19xX1exX3xX43xX174xX3xXexX33xX6xX19xX1exX3xX28xXfcxXexX3xX19xX1xXdxX63xX25xX3xX38xX98xXexX3xX12axX25xX1cxX3xX12axX25xX6xX19xX3xXexX33xX1e4xX19xX1exX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xXexX1xX6xX41xX3xX1exXdxX6xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX30xX3xX4xX7exX19xX1exX3xX4xX119xX3xX43xX137xX3xX19xX72xX19xX1exX3xX4xX6xXdfxX3xX4xX1xX108xXexX3xX5xXefxX11dxX19xX1exX3xX1xXdfxXfcxXexX3xX28xX8axX19xX1exX3xX4xX7exX6xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX3cfxX3xX4xX3e9xX3xX7xX3cfxX30xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX25xX7fxX3xX43xX6xXdxX3xXexX33xX3f3xX3xX19xX3f3xX19xX1exX3xX4xX119xXexX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xXbxX1xXdfxX19xX1exX3xXexX33xX137xXdfxX3xXexXdfxX137xX19xX3xX5dxX72xX19xX3xX17xX1cxXdfxX3xX43xX40xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcxX82xX3xX12axX25xX119xX4xX30xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX19xX63xX19xX3xX12axX25xX119xX4xX3xXbxX1xX3f3xX19xX1exX3xXexXdfxX137xX19xX3xX5dxX72xX19xX30xX3xXexX1xX98xX3xXexX33xX76xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX72xX19xX3xX5dxX72xX19xX30xX3xXexXadxX19xX1exX3xX4xXefxX25exX19xX1exX3xXexX2a2xX19xX1xX3xX28xXdfxX137xX19xX3xX38xX98xXexX3xX12axX25xX72xX19xX3xX5dxX72xX19xXcexX3xX6dxX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX30xX3x42c9xX6dxX131xXcxXcxX134xX3xX43xX137xX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdfxX137xX19xX3xXexX1xX35xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX150xX3xX152xXf7xX3xX1xX8axXdxX3xX4xX174xX19xX1exX3xX28xXf7xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX28x47f5xX19xX1exX3xX17xX8axX3xX4xX14xX4xX3xX1exXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX43xX63xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX43xX76xX19xX3xX28xX86axX19xX1exX3xX12axX25xX4daxX19xX3xX4xX1x5510xX19xX1exX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX4xX7exX6xX3xXexX21xX19xX1xXcexX3xX1bxX4edxX4xX3xX17xXdxX40xXexX3xX5xX137xX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX38xX1xbd10xX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xXf4xX3xX4xX119xX3xX41xX9cxXdxX3xXexX33xXefxX25exX19xX1exX3xX17xXdxX35xX19xX30xX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX1xX25xX3xc201xX3xX38xXdxX98xX19xX3xXbxX1xX1cxX19xX3xX17xXdxX40xX19xX30xX3xX1exX1a6xXbxX3xX90fxX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX17xX8axX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX41xXf0xXdxX3xX4xX7exX6xX3xXexX21xX19xX1xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX28xXdfxXfcxX19xX3xX46xX47xX2xX49xX150xX46xX47xX46xX47xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX2f0xX47xX2eexX232xXb3xXexX67xX2xXb3xX47xX5xX232xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX47xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xX3c8xX1xX1a6xX3xX13xX1xX7exX3xXexX90xX4xX1xX3xX82cxX6dxX131xXcxXcxX134xX3xXexX21xX19xX1xX3xX6dxae6cxXdxX3xXe4xX1xX72xX19xX3x6e6cxX72xX41xX34bxX3xX0xX10xX41xX12x6da8xXdxX40xX4xX3xX19xX8e7xX41xX3xX17xX8e7xXexX3xXexX1xX9cxX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX43xX137xX3xXexX2a2xX19xX1xX3xX1xX2a2xX19xX1xX3xX5dxXefxX3xX5xX25xX76xX19xX3xX3cfxX3xX41xX8axXexX3xX7xX119xX3xX28xX90xX6xX3xXbxX1xXefxX3e9xX19xX1exX30xX3xX4xX3e9xX3xX7xX3cfxX3xX4xX3f3xX19xX3xX19xX1xXdxX63xX25xX3xX1xXfcxX19xX3xX4xX1xX98xX30xX3xX19xX1xX108xXexX3xX5xX137xX3xX3cfxX3xX4xX14xX4xX3xX28xX90xX6xX3xX17xX137xX19xX3xX4xX3f3xX19xX3xXexXdxX63xX41xX3x409axX19xXcexX0xX4bxX10xX41xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX2f0xX47xX2f4xX47xX2f4xXexX2f0xX46xX67xX67xX5xX2f4xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX47xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xXcxX33xXefxX3cfxX19xX1exX3xX17xX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX5axX25xX7fxX40xX19xX3xX7exX7fxX3xX1bxX86xX4xX3xXcxX1xX1e4xX3xX13xXab1xX3xXcxX1xX90xX3xX131x7c62xX3xX5axXdxX40xXbxX34bxX3xX0xX10xX41xX12xXcxX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX12axX25xX7fxX3xX4xX1xX98xX3xX5dxX72xX19xX3xX4xX1xX7exX3xX3cfxX3xX1bxX86xX4xX3xXcxX1xX1e4xX3xX28xXefxX11dxX4xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX7xX72xX25xX3xX33xX8axX19xX1exX3xXexX5a1xX3xX6dxXcxXac2xX3xX1xX25xX7fxX40xX19xX3xX7exX7fxX3xX28xX98xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX28xX90xX6xX3xX17xX137xX19xX3xX5dxX72xX19xX3xX4xXefxXcexX0xX4bxX10xX41xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXcxX33xXdfxX19xX1exX3xX19xXadxX41xX3xX46xX2xX47xXb3xX30xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX44xX4xX3xX19xX72xX19xX1exX3xX4xX6xXdfxX3xX4xX1xX108xXexX3xX5xXefxX11dxX19xX1exX30xX3xX1xXdxX40xX25xX3xX12axX25xX1cxX3xX1xXdfxXfcxXexX3xX28xX8axX19xX1exX30xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX25xX7fxX3xXexX119xXexX3xX43xX6xXdxX3xXexX33xX3f3xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xX4xX1xXdfxX3xX4xX108xXbxX3xX7exX7fxX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX28xXfcxXdfxX30xX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX30xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX7exX3xXexX33xXefxX3e9xX19xX1exX30xX3xX19xX1exX1xX90xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX4xX7exX6xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX43xX63xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX30xX3xX5dxX72xX19xX3xXexX8axX4xX30xX3xXexX9cxX19xX3xX1exXdxX14xXdfxX3xX1exX1a6xXbxX3xXbxX1xX4daxX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX25xX7fxX3xX5dxX72xX19xX3xX4xX1xX7exX30xX3xXexXadxX19xX1exX3xX4xXefxX25exX19xX1exX3xX38xX1xX119xXdxX3xX28xXfcxXdxX3xX28xXdfxX137xX19xX3xX38xX98xXexX3xXexXdfxX137xX19xX3xX5dxX72xX19xX3xXexX8axX4xX5cbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX2f0xX47xX2f4xX2xX232xXexX2eexX2xX49xX5xX47xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX47xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXcxX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX30xX3xXcxX33xXefxX3cfxX19xX1exX3xX17xX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX3c8xX1xX6xX19xX3xX13xX6xXdfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX28xX63xX3xX19xX1exX1xX90xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX44xX4xX3xX12axX25xX14xX19xX3xXexX33xXdxX40xXexX30xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX7xX72xX25xX3xX33xX8axX19xX1exX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX7exX3xXexX33xXefxX3e9xX19xX1exX30xX3xX19xX1exX1xX90xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX4xX7exX6xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX43xX63xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX351xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xXexX82xX19xX1exX3xX38xX98xXexX3xX43xXdxX40xX4xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX30xX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1exX1xX90xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX4xX7exX6xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX28xX119xXdxX3xX43xXf0xXdxX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX351xX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX44xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX30xX3xXbxX1xX119xXdxX3xX1xX11dxXbxX3xX43xXf0xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX6xX19xX30xX3xX19xX1exX137xX19xX1xX3xX5xXdxX4c2xX19xX3xX12axX25xX6xX19xX3xX43xX137xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX30xX3xX131xXcxXcxX134xX30xX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdfxX137xX19xX3xXexX1xX35xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xXexX119xXexX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xXefxX3e9xX19xX1exX3xX14xX19xX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX3xX4xX7exX6xX3xXexX21xX19xX1xX3xX43xX137xX3xX3c8xX1xXefxX3e9xX19xX1exX3xX14xX19xX3xX2xX49xX67xX3xX4xX7exX6xX3xX6dxX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX43xX63xX3xX43xX76xX19xX3xX28xX8axX19xX1exX3xX19xX1xX72xX19xX3xX5dxX72xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX7xX1cxX19xX3xX152xX25xX108xXexX30xX3xX82xX19xX3xX28xX90xX19xX1xX3xX28xX25exXdxX3xX7xX119xX19xX1exX30xX3xX28xX1cxX41xX3xX17xX1cxXdfxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX33xX76xXexX3xXexXf4xX3xXexXfcxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX28xX90xX6xX3xX17xX137xX19xX3xX4xX1xX90xX25xX3xX1cxX19xX1xX3xX1xXefxX3cfxX19xX1exX3xX7xXf4xX3xX4xX119xX3xX41xX9cxXdxX3xXexX33xXefxX25exX19xX1exXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXcxX33xXefxX3cfxX19xX1exX3xX17xX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX4xX174xX19xX1exX3xX7fxX4c2xX25xX3xX4xX4daxX25xX3xX1xX40xX3xXexX1xX119xX19xX1exX3xX5dxX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX3xX5xX25xX9cxX19xX3xX4xX1xX7exX3xX28xX8axX19xX1exX3xX4xX14xX4xX3xX1exXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX14xXbxX30xX3xXbxX1xXefxX3e9xX19xX1exX3xX14xX19xX3xX41xXf0xXdxX3xX43xX63xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX43xX76xX19xX3xX28xX8axX19xX1exX3xX12axX25xX4daxX19xX3xX4xX1xX89bxX19xX1exX3xX38xX1xXdxX3xX4xX1a6xX3xX43xX108xX19xX3xX28xX63xX3xXbxX1xX86xX4xX3xXexXfcxXbxX3xXbxX1xX14xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX3cfxX3xX4xX3e9xX3xX7xX3cfxXcexXcexXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX2f0xX47xX2f4xX46xXb3xXexX49xX2f4xX47xX46xX5xX47xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX47xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexX2eexX2eexXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xXcxX33xXefxX3cfxX19xX1exX3xX17xX6xX19xX3xX71xX72xX19xX3xX43xX76xX19xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX3c8xX1xX6xX19xX3xX13xX6xXdfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXexX33xX6xXdfxX3xX1exXdxX108xX7fxX3xX38xX1xX10xX19xX3xX4xX1xXdfxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX3xX19xX1xX72xX19xX30xX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX35xX3xX152xX25xX108xXexX3xX7xX8e7xX4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXcxX33xXefxXf0xX4xX3xX28xX1a6xX30xX3xX4xX1xXdxX63xX25xX3xX46xX49xX4bxX2xX46xX30xX3xX0xX7xXexX33xXdfxX19xX1exX12xX6dxX6xX19xX3xXcxX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX0xX4bxX7xXexX33xXdfxX19xX1exX12xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX1xX8axXdxX3xX19xX1exX1xX90xX3xXexX82xX19xX1exX3xX38xX98xXexX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX30xX3xXexX33xXdxX35xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xX49xXcexX3xX3c8xX1xX1a6xX3xX6dxX126xX3xXexX1xXefxX3xXcxX1xXefxX25exX19xX1exX3xXexX33xXf4xX4xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xXcxX33xX4daxX19xX3xXe4xX6xX41xX3xX5axX86axX19xX1exX3xX5dxXf4xX3xX43xX137xX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX3xX1xX8axXdxX3xX19xX1exX1xX90xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXe4xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX30xX3xXexXdfxX137xX19xX3xXexX21xX19xX1xX3xX38xX98xXexX3xX19xXfcxXbxX3xX46xXcexX67xX67xX2f4xX3xX28xX1cxX19xX1exX3xX43xXdxX4c2xX19xX30xX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xX28xX1a6xX3xX4xX1a6xX3xX232xX3xX28xX1cxX19xX1exX3xX43xXdxX4c2xX19xX3xX1exX119xX4xX3xX1exXdxX14xXdfxX351xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX137xX19xX1xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX28xX90xX19xX1xX3xXexX4edxX19xX1exX3xX43xX137xX3xXexX33xX25xX7fxX3xXexX4edxX19xX1exX3xX5axX25xX7fxX3xX1xXdxX40xX25xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX4xX1xXdfxX3xX2f4xXcexX2eexX232xX2eexX3xX28xX86axX19xX1exX3xX4xX1xX126xX3xX43xXf0xXdxX3xXexX82xX19xX1exX3xX38xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX126xX3xX1xX3e9xX19xX3xX2xX2f4xX3xXexX26xX3xX28xX86axX19xX1exXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX25xX41xX17xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX49xX2eexX2f0xX232xX2xXexX232xX2eexX2xX2f0xX5xX47xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX232xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexXb3xXb3xXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXdfxX19xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX152xXexX150xX6xX5xXdxX1exX19xX34bxX3xX2fdxX25xX7xXexXdxX376xX7fxX351xXaxX12xX3c8xX1xX1a6xX3xX6dxX126xX3xXexX1xXefxX3xXcxX1xXefxX25exX19xX1exX3xXexX33xXf4xX4xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xXcxX33xX4daxX19xX3xXe4xX6xX41xX3xX5axX86axX19xX1exX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xXdxX35xX25xX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX3xX1xX8axXdxX3xX19xX1exX1xX90xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX13xX174xX19xX1exX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xX19xXadxX41xX30xX3xX19xX1exX137xX19xX1xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX28xXf7xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xX4x811dxX3xX49xXb3xXb3xX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xX28xXdxX3xX28xX137xXdfxX3xXexXfcxXdfxX30xX3xX17xX86axXdxX3xX5dxXefx6bcbxX19xX1exX3xXexX1xX10xXdfxX3xX4xX14xX4xX3xX5xXdfxXfcxXdxX3xX1xX2a2xX19xX1xX3xX3cfxX3xXcxX33xX25xX19xX1exX3xXefxX3e9xX19xX1exX3xX43xX137xX3xXexX21xX19xX1xX351xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xX6dxXcxXac2xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX137xX19xX1xX3xaca3xX98xX3xX1xXdfxXfcxX4xX1xX3xX2eexX2eexX3xX17daxX5axX4bxXcxX82cxX3xX19xX1exX137xX7fxX3xX67xX4bxX67xX4bxX46xX47xX2xXb3xX3xX43xX63xX3xX17xX86axXdxX3xX5dxXefxX178fxX19xX1exX3xX4xX76xXbxX3xX19xX1xX76xXexX3xX38xXdxX98xX19xX3xXexX1xX86xX4xX3xX4xX1xXdfxX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX28xXfcxXdfxX30xX3xX12axX25xX1cxX19xX3xX5xX90fxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX351xX3xXbxX1xX119xXdxX3xX1xX11dxXbxX3xX43xXf0xXdxX3xX5axX1e4xX4xX3xX43xXdxX40xX19xX3xX13xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX17daxX1xX25xX3xX43xXf4xX4xX3xX251xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xX41xX25exXdxX3xX67xX3xX28xX86axX19xX1exX3xX4xX1xX126xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX28xXfcxXdfxX3xXexX21xX19xX1xX3xXexX1xX6xX41xX3xX1exXdxX6xX3xX1exXdxX1cxX19xX1exX3xX5dxXfcxX7fxX3xX4xX1xX25xX7fxX4c2xX19xX3xX28xX63xX3xXexX1xXf4xX4xX3xXexXdxaed0xX19xX3xX4xX1xXdfxX3xX5xXf0xXbxX3xX13xX6xXdfxX3xX4xX108xXbxX3x60d0xX90fxX3xX5xX25xX76xX19xX3xX13xX1xX126xX19xX1xX3xXexX33xX90xX3xX38xX1xX1a6xX6xX3xX46xX47xX2xX232xX3xX150xX3xX46xX47xX2xX49xXcexX3xX6dxX6xX19xX3xXcxX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX4xX174xX19xX1exX3xX28xXf7xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX3xX6dxXcxXac2xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX137xX19xX1xX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX28xX90xX19xX1xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xX19xX1xX76xX19xX3xX46xX67xX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xX1xXdfxXfcxXexX3xX28xX8axX19xX1exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX41xXfcxX19xX1exX3xXexX33xXefxXf0xX4xX3xXexX1xX14xX19xX1exX3xX67xX4bxX2xX2f0xX2f4xX232xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xX0xXdxX41xX1exX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcexX17xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX43xX19xX4bxX19xX10xX2e2xX7xX4bxX2xXb3xX232xX46xX4bxX2xX47xX232xX5dxX2eexX2xX49xX2eexX2f0xX2f4xXb3xXexX2xX2eexX2f4xX2xX5xX232xXcexX2fdxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX3xX17xX6xX19xX3xX5dxX6xX19xX1exX3xXexXdxX19xX1xX3xX25xX7fxX3xX5dxX6xX19xX1xX3xX1exXdxX6xX3xXexX33xXdxX10xX19xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX10xX41xX3xX43xX25xX3xX46xX47xX2xX49xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX5dxXexX1xX34bxX232xX232xX47xXbxX152xX351xX1xX10xXdxX1exX1xXexX34bxX2eexXb3xXb3xXbxX152xX351xX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX34bxX17xX5xXdfxX4xX38xX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX5xX10xX376xXexX34bxX6xX25xXexXdfxX351xX41xX6xX33xX1exXdxX19xX150xX33xXdxX1exX1xXexX34bxX6xX25xXexXdfxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXe4xX1exXdfxX137xXdxX3xX19xX1xX1aaxX19xX1exX3xX19xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX4xX1xX25xX7fxX4c2xX19xX3xX41xX9cxX19xX30xX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xX30xX3xX19xX1exX137xX19xX1xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX28xXf7xX3xXexX1xXf4xX4xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX28xXfcxXexX3xX19xX1xXdxX63xX25xX3xX38xX98xXexX3xX12axX25xX1cxX3xXexX33xX4c2xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5x541bxX19xX1xX3xX43xXf4xX4xX3xXexX33xX1e4xX19xX1exX3xXexX72xX41xX3xX19xX1xXefxX34bxX3xX4xX1xX21xX3xX28xXfcxXdfxX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xX17xX4daxX25xX3xX4xX1770xX3xX28xXfcxXdxX3xX17xXdxX35xX25xX3xX134xX25xX119xX4xX3xX1xX8axXdxX3xX43xX137xX3xX28xXfcxXdxX3xX17xXdxX35xX25xX3xX5axX1bxXe4xX71xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX108xXbxX351xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXefxX25xX30xX3xX1xXefxXf0xX19xX1exX3xX5dxbefcxX19xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX1bxX63xX3xX14xX19xX3xb891xXe4xX72xX19xX1exX3xX4xX6xXdfxX3xX19xXadxX19xX1exX3xX5xXf4xX4xX30xX3xX28xX82xXdxX3xX41xXf0xXdxX3xXbxX1xXefxX3e9xX19xX1exX3xXexX1xX86xX4xX3xX5xXf7xX19xX1xX3xX28xXfcxXdfxX3xX4xX7exX6xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX43xX63xX3xX7xX8e7xXbxX3xX152xX98xXbxX30xX3xXexXdxX19xX1xX3xX1exXdxX1cxX19xX3xX17xX8axX3xX41xX14xX7fxX30xX3xX17xXdxX4c2xX19xX3xX4xX1xX98xX30xX3xX1xXdfxXfcxXexX3xX28xX8axX19xX1exX3xX1xXdxX40xX25xX3xX5xXf4xX4xX30xX3xX1xXdxX40xX25xX3xX12axX25xX1cxX3xX4xX7exX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3e9xX3xX12axX25xX6xX19xX30xX3xX28xX3e9xX19xX3xX43xX90x7bb2xX351xX3xX1exXdxX1cxXdxX3xX12axX25xX7fxX98xXexX3xX38xX90xXbxX3xXexX1xX25exXdxX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX28xX119xXdxX3xX43xXf0xXdxX3xX4xX14xX19xX3xX17xX8axX3xX38xX1xX9cxX19xX1exX3xXexX14xXdxX3xX4xX1770xXcexXcexXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXdfxX5dxX7fxXaxX12xXcxXfcxXdxX3xX1xX8axXdxX3xX19xX1exX1xX90xX30xX3xX6dxX6xX19xX3xXcxX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xXcxX21xX19xX1xX3xX7exX7fxX3xX28xXf7xX3xX17xXdxX35xX25xX3xX5dxXefxX3e9xX19xX1exX3xX2f4xX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX35xX3xX43xX137xX3xX2xX2eexX3xX4xX14xX3xX19xX1xX72xX19xX3xX4xX1a6xX3xXexX1xX137xX19xX1xX3xXexX126xX4xX1xX3xX152xX25xX108xXexX3xX7xX8e7xX4xX3xXexX33xXdfxX19xX1exX3xX5xX1adcxX19xX1xX3xX43xXf4xX4xX3xX4xX9cxX19xX1exX3xXexX14xX4xX3xXexX82xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX152xX72xX7fxX3xX5dxXf4xX19xX1exX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX19xXadxX41xX3xX46xX47xX2xXb3xXcexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9b2xX25xXexX1xXdfxX33xXaxX12xX54bxXdxX6xX19xX1exX3xXe4xX6xX41xX3xX150xX3xX131xXfcxX19xX1xX3xX5axX137xX0xX4bxXbxX12
Giang Nam - Mạnh Hà