Lãnh đạo tỉnh động viên quyết toán cuối năm ở các ngân hàng thương mại
(Baohatinh.vn) - Sáng 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến động viên các đơn vị trong khối ngân hàng thương mại trên địa bàn đang làm nhiệm vụ quyết toán năm 2017.
5acx5b3dx7d8bx966dx672dx343dxb4c6x7d84x1d36xX7x3619x864ex8096x443ex6574x9ab4xX5x939exXaxX3xX7xXex6685xX5xX10xX9xXaxXexX10x8ba9xXex9e71xX6xX5xXdx5562x2539x8e6exX3x5565x3e59xX7xXexXdx4551xX15x9172xXaxb498x5c4ex3ec7xX23xX1xX3x36edxacd5x566bxX3xXex2c7dxX23xX1xX3xX35x43a4xX23xX22xX3x4e6axXdx4cdcxX23xX3xb6cdxX27xX15x488fxXexX3xXexX37x29b0xX23xX3xX4xX27x73ccxXdxX3xX23x6d15x97aaxX3xaa10xX3xX4xX50xX4xX3xX23xX22x9f26xX23xX3xX1x9419xX23xX22xX3xXexX1x6cc1x77bdxX23xX22xX3xX5axX36xXdxX0x754axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2a18xX10xX6xb4bexXaxX2fxb3acxX50xX23xX22xX3xa57ex966cxX77xX2xde6x28fbxX3x2e24xX1xb54dxX3x9c85xX1x9402xX3xXex1d70xX4xX1xX3x221dxa48cx6c60xaf5xX3xXexX3axX23xX1xX3xXa8xX6exX6fxX23xX22xX3xXcx1d4axXexX3xXcxX1x487fxX23xX22xX3xX35xX31xX3xX35xX4bxX23xX3xX35xX3fxX23xX22xX3xX43xXdxX45xX23xX3xX4xX50xX4xX3xX35xX6fxX23xX3xX43xXa1xX3xXex253dxX37xX23xX22xX3x2f40xX1xX55xXdxX3xX23xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xXexX1xX6exX6fxX23xX22xX3xX5axX36xXdxX3xXexXdcxX45xX23xX3xX35xXa1xX6xX3xe16xX68xX23xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX5xX68xX5axX3xX23xX1xXdx857xX5axX3xX43x69d6xX3xX48xX27xX15xX4bxXexX3xXexX37xX50xX23xX3xX23xX59xX5axX3xX95xX92xX2x7653x3e12xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxX98xX1xX9axX3xX9cxX1xX9exX3xXexXa1xX4xX1xX3xXa5xXa6xXa7xXa8xX3xXexX3axX23xX1xX3xX35xX31xX3xX35xX4bxX23xX3xXex4c8bxX23xX22xX3xX1xX37xX6xX96xX3xX35xX3fxX23xX22xX3xX43xXdxX45xX23xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3x8c41xa1d0xX27xX3xXexX6exX3xX43xX68xX3xXbxX1xX50xXexX3xXexXdcxXdx549fxX23xX3x5b57xXdxX114xXexX3xXa7xX6xX5axX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xX50xX23xX1xX3xX86xX68xX3xXcx9b69xX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX9cx740dxX23xX22xX3xXcxX1xX6exX6fxX23xX22xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX8cxX86xXa6xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX17fxX36xXdxX3xX89xX6exX6fxX23xX22xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xXa7xXa7x935fxX98xXcxXa7xXcxX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xXa7xX22xX37xX36xXdxX3xXexX1xX6exX6fxX23xX22xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX96xX3xXa7xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX8cxX6xX4xX37xX5axX104xX6xX23xXe1xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX12dxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxd2axXdxX89xXexX1xX24xad89xX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24x9e78xX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cx4c27xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2x906exX2aax6b4axXexX2xX92xX2ddxX95xX5xX92xX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX98xX1xX9axX3xX9cxX1xX9exX3xXexXa1xX4xX1xX3xXa5xXa6xXa7xXa8xX3xXexX3axX23xX1xX3xX4xX1x41e1xX4xX3xX5ax49bcxX23xX22xX3xXa6xcfcxXa8xX194xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX12dxX12dxX12dxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX297xXdxX89xXexX1xX24xX29dxX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2aaxX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cxX2d3xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2xX2ddxX2aaxX2dfxXexX12cxX2d3xX2aaxX29dxX5xX2xX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX194xXdxX10xXexXdxX23xX104xX6xX23xXe1xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX297xXdxX89xXexX1xX24xX29dxX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2aaxX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cxX2d3xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2xX2ddxX2aaxX2dfxXexX29dxX95xX92xX2dfxX5xX95xX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX8cxX86xXa6xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX297xXdxX89xXexX1xX24xX29dxX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2aaxX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cxX2d3xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2xX2ddxX2aaxX2dfxXexX2d3xX95xX12cxX2ddxX5xX91xX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fx270exX22xXdcxXdxX23xX104xX6xX23xXe1xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX297xXdxX89xXexX1xX24xX29dxX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2aaxX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cxX2d3xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2xX2ddxX2aaxX2dfxXexX2dfxX92xX91xX2dfxX5xX2aaxX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX194xXdxX10xXexX4xX37xX5axX104xX6xX23xXe1xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX297xXdxX89xXexX1xX24xX29dxX92xX92xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX2aaxX92xX92xXbxX1cxXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX12dxX104xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12dxX43xX23xX77xX23xX10xX297xX7xX77xX2xX12cxX2d3xX95xX77xX12cxX12cxX89xX29dxX2xX2aaxX2xX2ddxX2aaxX2dfxXexX2ddxX91xX2xX2dfxX5xX2d3xX12dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX23xX1xX3xX89xX6xX37xX3xXexXdxX23xX1xX3xX89xX37xX23xX22xX3xX43xXdxX10xX23xX3xX48xX27xX15xX10xXexX3xXexX37xX6xX23xX3xX4xX27xX37xXdxX3xX23xX6xX5axX3xX37xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX22xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX22xX3xXexX1xX27xX37xX23xX22xX3xX5axX6xXdxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXdcxX2dxXaxX2fxX8cxX6xX4xX37xX5axX104xX6xX23xXe1xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxXa7xX9axXdxX3xX4xX1xX27xX15xX114xX23xX3xX43xb91bxXdxX3xX9cxXa6xXa7xX194xX3xX4xX50xX4xX3xX35xX6fxX23xX3xX43xXa1xX96xX3xX98xX1xX9axX3xX9cxX1xX9exX3xXexXa1xX4xX1xX3xXa5xXa6xXa7xXa8xX3xXexX3axX23xX1xX3xXa8xX6exX6fxX23xX22xX3xXcxXb6xXexX3xXcxX1xXbbxX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xXdcxb0e9xX23xX22xX24xX3xXa7xX59xX5axX3xX95xX92xX2xX12cxX96xX3xX86xX68xX3xXcxX1abxX23xX1xX3xX35xX55xXdxX3xX5axX162xXexX3xX43xX987xXdxX3xX23xX1xXdx549dxX27xX3xX50xXbxX3xX5x4cc5xX4xX96xX3xX1x89bexX27xX3xX48xX27x79a4xX3xX4xX9exX6xX3xX7xX9f4xX3xX4xX55xX3xX5axX1bbxXdxX3xXexXdcxX6ex6cd1xX23xX22xX3xX104xXdxX191xX23xX96xX3xXexX1xXdxX45xX23xX3xXexX6xXdxX96xX3xX22xXdxX50xX3xX23xX1bbxX23xX22xX3xX7xX9fexX23xX3xX1cxX27xX55xX23xX22xX3xXexX1xXb6xXbx41eexX3xX5xX68xX5axX3xX9fexX23xX1xX3xX1xX6exX5cxX23xX22xX3xX35xX4bxX23xX3xX7xX9f4xX3xXbxX1xX50xXexX3xXexXdcxXdxX191xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX9exX6xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX3xX4x715xX23xX22xX3xX23xX1xX6exX3xX23xX22xX6exXa11xXdxX3xX89xX64xX23xX96xX3xXexX50xX4xX3xX35xX3fxX23xX22xX3xXe1xX1xX1bbxX23xX22xX3xXexX55xXexX3xX35xX4bxX23xX3xX7xX9f4xX3xXexX59xX23xX22xX3xXexXdcxX6exX5cxX23xX22xX3xX4xX9exX6xX3xX23xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX12dxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX45xX23xX96xX3xX43xX987xXdxX3xX7xX9f4xX3xX4xX1xX3axX3xX35xX36xX37xX3xX48xX27xX15xX4bxXexX3xX5xXdxX114xXexX3xX4xX9exX6xX3xXcxX3axX23xX1xX3xX9exX15xX96xX3xX86xX17fxXa7xXa8xX96xX3xXa5xXa6xXa7xXa8xX3xXexX3axX23xX1xX3xX43xX68xX3xX7xX9f4xX3xX35x1d78xX23xX22xX3xX1xX68xX23xX1xX3xX4xX9exX6xX3xX23xX22xX6exXa11xXdxX3xX89xX64xX23xX96xX3xX4xX3fxX23xX22xX3xX35xXb08xX23xX22xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX96xX3xXexX37xX68xX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xX35xX31xX3xX23x9efdxX3xX5xX9f4xX4xX3xX43xX6ex74dfxXexX3xX48xX27xX6xX3xXe1xX1xX9axX3xXe1xX1xX59xX23xX96xX3xX4xX6fxX3xX104xX9fexX23xX3xX35xX36xXexX3xX35xX6exXb4exX4xX3xX4xX50xX4xX3xXexXdxX45xX27xX3xX4xX1x9123xX96xX3xXe1xX4bxX3xX1xX37xX36xX4xX1xX3xX35xX9edxX3xXdcxX6xX12dxX3xXcxXdcxX37xX23xX22xX3xXe1xX4bxXexX3xX48xX27xX9fexX3xX35xX9axX3xX4xX9axX3xX7xX9f4xX3xX22xX9axXbxX3xX7x3aabxX4xX3xXe1xX1xX1bbxX23xX22xX3xX23xX1x9bf2xX3xX4xX9exX6xX3xXe1xX1xX55xXdxX3xX23xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX12dxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxX98xX1xX9axX3xX9cxX1xX9exX3xXexXa1xX4xX1xX3xXa5xXa6xXa7xXa8xX3xXexX3axX23xX1xX3xXexXdxX23xX3xXexX6exX5cxX23xX22xX3xXe1xX1xX55xXdxX3xX23xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xXexXdxX4bxXbxX3xXexX118xX4xX3xX5xX68xX3xX1xX27xX15xX4bxXexX3xX5axX36xX4xX1xX3xX4xX9exX6xX3xX23xX9edxX23xX3xXe1xXdxX23xX1xX3xXexX4bxX96xX3xXexX36xX37xX3xX35xX3fxX23xX22xX3xX5xX9f4xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX50xX4xX3xXexX1xX68xX23xX1xX3xXbxX1xX180xX23xX3xXe1xXdxX23xX1xX3xXexX4bxX3xXexXdxX4bxXbxX3xXexX118xX4xX3xXbxX1xX50xXexX3xXexXdcxXdxX191xX23xX12dxX3xX17fxX162xX4xX3xX104xXdxX114xXexX3xX5xX68xX3xX4xX1xXb7axX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX5axX5cxX3xXdcxX3fxX23xX22xX3xXexXb7axX23xX3xX89xX118xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX43xX6xX15xX96xX3xX22xXdxX9fexXdxX3xX48xX27xX15xX4bxXexX3xX43xX55xX23xX3xX4xX1xX37xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX96xX3xX4xX1xX37xX3xX7xX9fexX23xX3xX1cxX27xXb6xXexX96xX3xXe1xXdxX23xX1xX3xX89xX37xX6xX23xX1xXa3dxX0xX77xXbxX2fxX0xXexX6xX104xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX92xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX89xX89xXdxX23xX22xX9xXaxX2d3xXaxX2fxX0xXexX104xX37xX89xX15xX2fxX0xXexXdcxX2fxX0xXexX89xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxX0xX10xX5axX2fxXa7xX59xX5axX3xX95xX92xX2xX12cxX96xX3xX23xX1x7708xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX96xX3xX4xX50xX4xX3xX4xX1xX3axX3xXexXdxX45xX27xX3xXexX59xX23xX22xX3xXexXdcxX6exX5cxX23xX22xX3xX4xX9exX6xX3xX4xX50xX4xX3xX23xX22xX64xX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX43x295cxX23xX3xX22xXdx41b8xX3x43a0xX23xX3xX35xXa1xX23xX1xX96xX3xXexX59xX23xX22xX3xXexXdcxX6exX5cxX23xX22xX3xXexX55xXexX96xX3xX104xX9edxX23xX3xX43xXd85xX23xX22xX3xX5cxX3xX4xX9fexX3xX91xX3xXexXdxX45xX27xX3xX4xX1xXb7axX24xX3xX23xX22xX27xXb08xX23xX3xX43xX55xX23xX96xX3xXexXb7axX23xX3xX89xX118xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX43xX6xX15xX96xX3xX5xXb4exXdxX3xX23xX1xX27xX9f9xX23xX2dxX3xXex1190xX3xX5xX114xX3xX23xXb4exX3xX1cxXb6xX27xX3xXexX1xXb6xXbxX12dxX0xX77xX10xX5axX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxX0xX10xX5axX2fxX9cxX50xX4xX3xX35xX6fxX23xX3xX43xXa1xX3xX35xX31xX3xX104xX50xX5axX3xX7xX50xXexX3xX4xX50xX4xX3xX4xX1xX9exX3xXexXdcxX6exX6fxX23xX22xX96xX3xX35xXa1xX23xX1xX3xX1xX6exX987xX23xX22xX3xXbxX1xX50xXexX3xXexXdcxXdxX191xX23xX3xX4xX9exX6xX3xXexX3axX23xX1xX3xX35xX191xX3xXexX1xX9f4xX4xX3xX1xXdxX114xX23xX3xX4xX50xX4xX3xX4xX1xXb7axX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xXexXb7axX23xX3xX89xX118xX23xX22xX3xX1xXb4exXbxX3xX5x2acdxX96xX3xXexX9f9xXbxX3xXexXdcxX27xX23xX22xX3xX43xX68xX37xX3xX4xX50xX4xX3xX5xX1abxX23xX1xX3xX43xX9f4xX4xX3xX6exX27xX3xXexXdxX45xX23xX3xX23xX1xX6exX24xX3xX23xX1bbxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX96xX3xX23xX1bbxX23xX22xX3xXexX1xX1bbxX23xX96xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX3xX43xX38dxX6xX3xX43xX68xX3xX23xX1xXbb4xX12dxX3xXa7xX1xXa11xX3xX43xX9f9xX15xX96xX3xX4xX50xX4xX3xX23xX22xX27xXb08xX23xX3xX43xX55xX23xX3xXexX1xX9f4xX4xX3xX7xX9f4xX3xX5xX68xX3xX35xX3fxX23xX22xX3xX5xX9f4xX4xX3xX22xXdxX389xXbxX3xX23xX22xX6exXa11xXdxX3xX89xX64xX23xX96xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX3xX43xX6exXb4exXexX3xX48xX27xX6xX3xXe1xX1xX9axX3xXe1xX1xX59xX23xX96xX3xX35xX9axX23xX22xX3xX22xX9axXbxX3xX43xX68xX37xX3xX7xX9f4xX3xXbxX1xX50xXexX3xXexXdcxXdxX191xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX9exX6xX3xXexX3axX23xX1xX12dxX3xX0xX77xX10xX5axX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX37xX89xX15xXaxX2fxX0xX10xX5axX2fxXa7xX22xX37xX68xXdxX3xXdcxX6xX96xX3xX4xX50xX4xX3xX35xX6fxX23xX3xX43xXa1xX3xX4x36cexX23xX3xXexX1xX191xX3xX1xXdxX114xX23xX3xX43xX6xXdxX3xXexXdcxXf98xX3xXexXdcxX45xX23xX3xX5xX1abxX23xX1xX3xX43xX9f4xX4xX3xX1xX37xX36xXexX3xX35xX3fxX23xX22xX3xX43xXd4axX3xX4xX3fxX23xX22xX3xX35xXb08xX23xX22xX96xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX31xX3xX1xX3fxXdxX3xX43xX987xXdxX3xX7xX55xX3xXexXdxX9edxX23xX3xX35xX180xX27xX3xXexX6exX96xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x62a5xX3xX5xX45xX23xX3xX35xX4bxX23xX3xX1xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX118xX4xX3xXexXde4xX3xX35xXb08xX23xX22xX12dxX0xX77xX10xX5axX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xX77xXexX89xX2fxX0xX77xXexXdcxX2fxX0xX77xXexX104xX37xX89xX15xX2fxX0xX77xXexX6xX104xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX705xX27xXexX1xX37xXdcxXaxX2fxXa7xX22xX27xX15x76c3xX23xX3x7c71xX6xX23xX1xX0xX77xXbxX2f
Nguyễn Oanh