Mắc cười với bé gái gọi điện mách ông nội vì bị bố trêu
Cô bé vừa khóc vừa cầu cứu ông nội sang 'trị' bố vì bị trêu chọc đến không ngủ được.
f5bcx12f2dxf6a6x10f59x185c3x15d08x12493x12f89x19aeexX7x1878cx1b595x15c7ex11d23x1848bx13c27xX5x114eexXax116d9x13570x1aa25xX4xX3xX4xfc9ex17671xXdxX3x152e6x10e87xXdxX3x1a800x11c4dxX3x1b0f9x1bb7dxXdxX3xX23xfd7bxXdxX3x181ffxXdxfe7cx10658xX3x182baxX24xX4xX1xX3x176f8xX2exX23xX3xX2ex11bb8xXdxX3xX1cx1b051xX3xX20x15550xX3xX20x10ee7xX3xXex16f9dx18193x1828cxX0x12dfbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19205xX10xX6x1bc55xXaxX12x138a7xX35xX3xX20xX21xX3xX1cx12bfexX6xX3xf74bxX1x18696xX4xX3xX1cxX67xX6xX3xX4x145bbxX49xX3xX4x1391axX49xX3xX35xX2exX23xX3xX2exX3axXdxX3xX7xX6xX2exX23xX3x1aa98xXexX47xX41x191fdxX3xX20xX44xX3xX1cxX3exX3xX20xX41xX3xXexX47xX48xX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bx13186xX2exX3xX6axX1xX35xX2exX23xX3xX2exX23x1b292xX3xX2bxX18x193f2xX4x10d37xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX2exXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxX30xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX4xX10x19fb5x13bd5xX20x1010exX10xX4xXexX3xX5dxX23xX30xX10xX5dxXdxX6xX3xX1cxXdxX5dxX10xXdbxX3xX30xXbx1b9d0xXaxX3xX7xXex19dcexX5xX10xX9xXax1a53axXdxX5dxXexX1x1b642xX3x14b16xX2x1aee6xXbx1071fx18d82xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX101xX3x11221xXf2xXf2xXbxX107xX108xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4bxX6xXbxXbxX7xX4bxXdbxXbxX10xX2exX4bxX30xX10xX5dxXdxX6xX4bxXexX1xX49xX30xX20x13007xXbxX9xX2exX10xXfcxX7xX4bxX2x18549xXf2xX2xX4bxX2x14c2fxX103xX5dxX105xX143xX13exX112xX105xX2xX112xXex15049xX143xX103xX112xX5xX103xXdaxX2xX2xX2xXb3xXddxXbxX23xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxXexXf7xXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX5dxX10xXdbxX4bxX30xXbxXf2xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxX10xX2exX4xXdbxX5dxX10xX9xXax10e88xX60xX1xfa1dx16dbdx1744axXbxXdbx1a772xX181x14489xX184xX6axX112xXddxXdbx19380x18c67xX30xX13xXf7x129a0xX4x11725xX191xX49xX1x1b731xX184xX107xX14ex102bcxX185xX1a0xX4bxX60xX23xX10xfd92xX192xX6xXddxX1a0xX6xXdbxX184xX1x1aa6axX5dxX143xX1cxfdf7xff3dxX2xX112xfd6axX5axX7xX1a0xXddx17034xX198xX181x10e7cxX105xX1b4xX186xX105x1567fxX2x1519dx1a34fxX47xX47xf682xX184xX1bdxX60x16e49xX107xX13xX1b0xX189xX192xX13exX2exXf7xX1b0xXfcxX6xX186xX23xX30xX13exX2ex19e94xXf7xX1cbxX13xX143xX18bxX1b5xXexX1b0xX185xX14exX103xX20xX14exX191xX18bxX1e0xX196xXddx1146fxX2exX184xXdxX196xXcxXdbxX1xX1c0xX105xX1b4xX185xX2xX185xX1cfx1924exX1b8xX5xX60xX10xX1b4xX30xX143xX198xX143xX107xX60xX1c8xX189xX4bxXbxX202xX30xX60xX185xX1e0xX192xX13xX20xX192xX1c0xX112xX189xX1c0xX112xX189xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX2exXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxX30xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX2exXexX10xX47xX3xX5dxXexX1xX49xX30xX20xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX5dxXexX1xX101xX3xX14exX2xX13exXbxX107xX108xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX101xX3xX112xXf2xX103xXbxX107xX108xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb3xX20xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX2exX1xXb3xX1cxX2exX4bxX2exX10xXfcxX7xX4bxX2xX13exXf2xX2xX4bxX2xX143xX103xX5dxX105xX143xX13exX112xX105xXf2xX105xXexXf2xXf2xX112xX105xX14exX5xX143xXb3xXddxXbxX23xX135xX47xX9xX112xX184xX143xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX4xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX23xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xX30xX24xX4xX1xX3xX35xX2exX23xX3xX2exX3axXdxX3xX1cxX3exX3xX20xX41xX3xX20xX44xX3xXexX47xX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xXdbxX49xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdbxX3xX186xX1c5xX1a0xX0xX4bxXbxX12