Mắc cười với bé gái gọi điện mách ông nội vì bị bố trêu
Cô bé vừa khóc vừa cầu cứu ông nội sang 'trị' bố vì bị trêu chọc đến không ngủ được.
55a4xf3a3x10d88x84afxfb19x833exc3f2xadf0x8fb0xX7xee0cxdfeax8600x6943xb4a5xa93fxX5x9edfxXaxa9dbxcaebx10effxX4xX3xX4xd9cex83edxXdxX3x7ee1x7c72xXdxX3x5ef1x602fxX3xa0c9x1079dxXdxX3xX23x681axXdxX3xd58axXdxeb55xf9c9xX3x5c49xX24xX4xX1xX3x6e33xX2exX23xX3xX2ex7eecxXdxX3xX1cxe13exX3xX20xc9d3xX3xX20x10de2xX3xXexd058xb5ccxed2bxX0xecacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd514xX10xX6x75bfxXaxX12x9616xX35xX3xX20xX21xX3xX1cxc31fxX6xX3x7685xX1xe8f7xX4xX3xX1cxX67xX6xX3xX4xade1xX49xX3xX4xda1fxX49xX3xX35xX2exX23xX3xX2exX3axXdxX3xX7xX6xX2exX23xX3xf931xXexX47xX41xa1f2xX3xX20xX44xX3xX1cxX3exX3xX20xX41xX3xXexX47xX48xX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bx801fxX2exX3xX6axX1xX35xX2exX23xX3xX2exX23xee36xX3xX2bxX18xe77dxX4x9309xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX2exXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxX30xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX4xX10xfc51xab66xX20x6e26xX10xX4xXexX3xX5dxX23xX30xX10xX5dxXdxX6xX3xX1cxXdxX5dxX10xXdbxX3xX30xXbx1044axXaxX3xX7xXexdcbexX5xX10xX9xXaxf15axXdxX5dxXexX1x60d6xX3xdb9fxX2x10344xXbxfb63x5c5axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX101xX3xb253xXf2xXf2xXbxX107xX108xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4bxX6xXbxXbxX7xX4bxXdbxXbxX10xX2exX4bxX30xX10xX5dxXdxX6xX4bxXexX1xX49xX30xX20x9d1fxXbxX9xX2exX10xXfcxX7xX4bxX2xd169xXf2xX2xX4bxX2xfe83xX103xX5dxX105xX143xX13exX112xX105xX2xX112xXexc9bexX143xX103xX112xX5xX103xXdaxX2xX2xX2xXb3xXddxXbxX23xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxXexXf7xXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX5dxX10xXdbxX4bxX30xXbxXf2xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxX10xX2exX4xXdbxX5dxX10xX9xXax6e70xX60xX1x56b9xda02xa391xXbxXdbx9815xX181xad82xX184xX6axX112xXddxXdbx7f31xc3ecxX30xX13xXf7x7c58xX4x86b6xX191xX49xX1x6e22xX184xX107xX14exbc7bxX185xX1a0xX4bxX60xX23xX10x6904xX192xX6xXddxX1a0xX6xXdbxX184xX1xae02xX5dxX143xX1cx102b7xd0e3xX2xX112xfe0bxX5axX7xX1a0xXddxc073xX198xX181x567dxX105xX1b4xX186xX105xf438xX2x6b76xc985xX47xX47x9fc5xX184xX1bdxX60xa1afxX107xX13xX1b0xX189xX192xX13exX2exXf7xX1b0xXfcxX6xX186xX23xX30xX13exX2ex8480xXf7xX1cbxX13xX143xX18bxX1b5xXexX1b0xX185xX14exX103xX20xX14exX191xX18bxX1e0xX196xXddxe2c9xX2exX184xXdxX196xXcxXdbxX1xX1c0xX105xX1b4xX185xX2xX185xX1cfxc687xX1b8xX5xX60xX10xX1b4xX30xX143xX198xX143xX107xX60xX1c8xX189xX4bxXbxX202xX30xX60xX185xX1e0xX192xX13xX20xX192xX1c0xX112xX189xX1c0xX112xX189xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXdaxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX2exXexX10xX47xXaxX12xX0xXdxX30xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX2exXexX10xX47xX3xX5dxXexX1xX49xX30xX20xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX5dxXexX1xX101xX3xX14exX2xX13exXbxX107xX108xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX101xX3xX112xXf2xX103xXbxX107xX108xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb3xX20xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX2exX1xXb3xX1cxX2exX4bxX2exX10xXfcxX7xX4bxX2xX13exXf2xX2xX4bxX2xX143xX103xX5dxX105xX143xX13exX112xX105xXf2xX105xXexXf2xXf2xX112xX105xX14exX5xX143xXb3xXddxXbxX23xX135xX47xX9xX112xX184xX143xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX4xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX23xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX2exX3xX30xX24xX4xX1xX3xX35xX2exX23xX3xX2exX3axXdxX3xX1cxX3exX3xX20xX41xX3xX20xX44xX3xXexX47xX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xXdbxX49xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdbxX3xX186xX1c5xX1a0xX0xX4bxXbxX12