Hà Tĩnh công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho hơn 3.700 tàu cá
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Luật Thủy sản 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng cho 3.716 tàu cá.
82fbx128f5xb886x1262fxb8b6xb33exdf8dx11a3cxaa68xX7xcf21xf38axa19bxae8bx8ea2xd227xX5x953cxXaxdba1xcb71xbc26xX3xXcx11589x111d8xX1xX3xX4x11a57xX18xc7ebxX3x9ee7xf60fxX3xX1xb286xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdx10994xfbe5xX3xXbxX1xc8efxXbxX3x10c7exX1xX6xXdxX3xXexX1x117b1xX4xX3xXexX1x1080bxX30xX3xX7x12d96xX18xX3xX4xX1xc61exX3xX1xb2e7xX18xX3xb271xde86xa48bxab47xX55xX3xXexX14xe7f7xX3xX4xX3exX0xd69fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe75dxXaxX12xXcxX1xdc4exX4xX3xX1xXdxe704xX18xX3x11204xX5ax1111fxXexX3xXcxX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xe702xX55xX2xX54xb8e5xX3x10ff6x109edx10b64x8bc9xX3xXexe1a3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x11bf2xd250xX6xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3x8875xX5axX30x12365xXexX3xe3d8xdd73xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xXexX24xXdxX3xXa4x11e1dxX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xa06bxX3xXa4xX14xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xe25axX18xX1exX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX53xX54xX2xd119xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xX3xXbxf189xX10xX18xXexX10xa88fxXaxX12xX0xXdx8a83xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX18xXexX10xX133xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax11b25xXdxX71xXexX1xeb48xX3xX110xX2xc01bxXbxe004xab63xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX157xX3xcc8bxX2xX55xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX133xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX5fxX5fxXdxX53xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX53xXa4xX18xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xfc17xX168xX55xX5fxX2xX168xX2xX71xX8cxX8cxX8cxX55xX55xX168xX168xXexX52xX191xX191xX54xX110xX5xX55xX53xedf4xXbxX1exd7c3xX133xX9xX54xc3e8xX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX13xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xXexX24xXdxX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xX104xX18xX1exX3xX5xX14xX3xX1b0xX55xX55xX3xXexX14xX5axX53xX53xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX94xX1exX1xXb8xX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX8cxX110xX5fxX8cxX55xX2xX191xX5fxX94x12fddx8e7bxX12exfdeexX3xX18xX1exX14xX30xX3xX1b0xX5fxX52xX5fxX8cxX55xX2xX191xX3xX4xX43xX6xX3xX12exX1x11757xX18xX1xX3xXbxX1xX43xX3x8d49xX5axX30xX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXb4xXexX3xX138xX104xXexX3xX7xX21xX3xXb7xXdx9883xX5axX3xXa4xX14xX3xX20xXdxX7bxX18xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX7exX5axX80xXexX3xXcxX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX90xX3xX93xX104xX3xX94xX94xc0a0xX27fxXcxX94xXcxX3xX4xcd98xX3xXexX133xX3exX4xX1xX3xX18xX1xXdxX7bxX138xX3xX15dxX3exX4xX3xXb7xXb8xX18xX1xX90xX3xX1exXdxX6xX4cxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX24xXdxX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX37xX1xX4fxXdxX15exX3xX92xX93xX94xX95xX3xX4xX3exX4xX3xXexX98xX18xX1xX90xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX21xX3xX15dxX3exX4xX3xXb7xXb8xX18xX1xX90xX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX24xXdxX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xXf9xX3xXa4xX14xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xX104xX18xX1exX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xXb7xX2ecxX90xX3xX18xX1exX4cxX14xXdxX3xX2xX168xX110xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xXb7x100e5xX3xXb7xbd8cx11943xX4xX3xX93xX104xX3xX94xX94xX2e5xX27fxXcxX94xXcxX3xX1exXdxX6xX4cxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xX1xX47xXdxX3xX7xX47xX18xX3xXexX24xXdxX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX37xX1xX4fxXdxX3xXexX1x124c0xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb7xX404xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXb1xX5axX30xXb4xXexX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX52xX55xX55xX15bxX5fxXb1xX27cxX27dxX92xX93xX94xX95xX3xX18xX1exX14xX30xX3xX2xX2xX5fxX191xX5fxX8cxX55xX2xX191xX3xXa4xX2b8xX3xX4xX2fxXbxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX24xXdxX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xXf9xX3xXa4xX14xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xX104xX18xX1exX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX53xX54xX2xX110xX3xXexX14xX5axX3xXexX133xcddbxX18xX3xXb7xXb8xX6xX3xX20xX14xX18xX3xXexX4cxX14xX18xX3xXexX98xX18xX1xX53xX3xXcxX133xX4cxX18xX1exX3xXb7xX2ecxX90xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xX104xX18xX1exX3xX1b0xX55xX55xX3xXexX14xX5axX90xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xXf9xX3xX8cxX53xX191xX2xX110xX3xXexX14xX5axX90xX3xX15bxX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX4xX1xX4cxX3xXexX14xX5axX3xX1xX80xX5axX3xX4xbb4cxX18xX3xXb7xX3exX18xX1xX3xX20x120d9xXexX3xX18xX1exX5axb819xX18xX3xX5xX408xXdxX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xXaxX12xXcxX14xX5axX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xXf9xX3xXa4xX14xX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX5xX104xX18xX1exX3xX20xX6xX4cxX3xX1exX557xX138xX3xX4xX3exX4xX3xX18xX1exX1xX2b8xX157xX3xX5xX407x848bxXdxX3xX37xX34xX4cxX90xX3xX5xX407xX5b7xXdxX3xXa4x9f5axX30xX90xX3xX4xX5c5xX5axX3xedc9xXexX133xXa5xX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX4xX5c5xX5axX3xX4xX3exX3xX18xX1exXa5xX3xXb7xX24xXdxX3xX71xX407xX4fxX18xX1exc84cxX90xX3xX4xX1x1182bxXbxX90xX3xX5xX557xX18xX1exX3xX20xc6cdxX30xX3xXa4xX14xX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX37xX1xX3exX4xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xX3xXbxX12exX10xX18xXexX10xX133xXaxX12xX0xXdxX138xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX18xXexX10xX133xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX71xXexX1xX157xX3xX110xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX157xX3xX168xX2xX55xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX133xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX5fxX5fxXdxX53xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX53xXa4xX18xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xX191xX168xX55xX5fxX2xX168xX2xX71xX8cxX8cxX8cxX55xX15bxX8cxX15bxXexX191xX8cxX1b0xX54xX2xX5xX55xX53xX1a9xXbxX1exX1acxX133xX9xX1b0xX2xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX53xX53xX53xX8cxX53xX191xX2xX110xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX1xX4cxX24xXexX3xXb7xX104xX18xX1exX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xXa4xX10xX18xX3xX20xXf9xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xXaxX12xX12exe97bxX18xX3xX4x96d9xX3xXa4xX14xX4cxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX18xX14xX30xX90xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xXa4xXa5xX6xX3xX4xX2ecxX3xX29dxX5axX30xXb4xXexX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX1exXdxX6xX4cxX3xX4xX1xX4cxX3xd7c2x121b7xX3xX94xX94xX2e5xX27fxXcxX94xXcxX3xXexX1xX76xX4xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX4xX2fxXbxX3xXa4xX74cxX18xX3xX20xX47xX18xX3xX4xX1xX2fxXbxX3xXexX1xX5axX80xX18xX3xXb7xX2ecxX18xX1exX3xX138xX5b7xXdxX90xX3xX4xX47xXdxX3xX1xX4cxX3exX18xX90xX3xXexX1xX5axX4e5xX90xX3xX138xX5axX6xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xXexX133xX4e5xX18xX3xX20xXdxf602xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXb7xe5d0xX18xX1exX3xX29dxX5axX30xX3xXb7xXb8xX18xX1xX53xX3xX94xX1exX4cxX14xXdxX3xX133xX6xX90xX3xXb7xX407xX408xX4xX3xX4xX1xX43xX3xXb7xX104xX18xX1exX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX4xX1xX98xX18xX1xX3xX4xX4fxX3xX4xX2fxX5axX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xXexX133xX4cxX18xX1exX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX53xX3xb40dxXdxX4e5xX18xX1exX3xXb7xX21xXdxX3xXa4xX5b7xXdxX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX5xX407xX5b7xXdxX3xX37xX34xX4cxX3xX4xX1xX98xX3xXb7xX407xX408xX4xX3xXbxX1xX34xXbxX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX4xX1xX98xX18xX1xX3xX1exXdxX47xX138xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xX3xXbxX12exX10xX18xXexX10xX133xXaxX12xX0xXdxX138xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX5axX138xX20xX3xXdxX12exX10xX18xXexX10xX133xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX71xXexX1xX157xX3xX110xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX157xX3xX168xX2xX55xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX133xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX5fxX5fxXdxX53xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX53xXa4xX18xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xX191xX168xX55xX5fxX2xX52xX168xX71xX52xX2xX55xX168xX1b0xX2xX191xXexX168xX168xX191xX55xX191xX5xX55xX53xX1a9xXbxX1exX1acxX133xX9xX191xX15bxX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xe3dcxX18xX1xX157xX3xX13xX407xX4fxX18xX1exX3xXcxX1xX14xX18xX1xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX4cxX71xX30xXaxX12xX12exX2fxXbxX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xb9c2xX18xX1exX3xX5xX14xX3xX138xX104xXexX3xXexX133xX4cxX18xX1exX3xX18xX1xbc18xX18xX1exX3xX37xX1xX5axX30xXb4xX18xX3xX18xX1exX1xXb8xX3xX4xX43xX6xX3x10020xX30xX3xX20xX6xX18xX3xX12exX1xX5c5xX5axX3xcae2xX5axX3x10b84xX12exX3xXa4xX14xX3xX4xX3exX4xX3xXcx10b92xX3xX4xX1xX750xX4xX3xX29dxX5axX47xX18xX3xX5x107a0xX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX4xX3exX3xX37xX1xX5axX3xXa4xX76xX4xX90xX3xX29dxX5axX21xX4xX3xXexXb4xX3xX18xX1x129c2xX138xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX133xXdxX7ecxX18xX3xX18xX1exX1xX2b8xX3xX4xX3exX3xXexX1xX10xX4cxX3xX1xX407xX5b7xX18xX1exX3xX20xX2b8xX18xX3xXa4xX9efxX18xX1exX90xX3xX1xX104xXdxX3xX18xX1xX80xXbxX3xX29dxX5axX21xX4xX3xXexXb4xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX133xX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX4e5xX18xX3xX29dxX5axX6xX18xX157xX0xX5fxX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xX5axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27dxXexX1xX5axX138xX20xX27dxX6xX18xX71xX27dxX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX5axX3xX4xX3exX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX3xX7xX6xX5axX3xX37xX1xXdxX3xX4xX47xXdxX3xX1xX4cxX3exX18xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXb7xX3exXbxX3xX750xX18xX1exX3xXb7xX43xX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX37xXdxX7bxX18xX3xXa4xX407xX4fxX18xX3xX37xX1xX4fxXdxXaxX3xX1xX133xX10x1278exX9xXaxX5fxX18xX4cxX18xX1exX27dxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX5fxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX71xX5axX4cxXdxX27dxX2xX15bxX138xX27dxX7xX6xX5axX27dxX37xX1xXdxX27dxX4xX6xXdxX27dxX1xX4cxX6xX18xX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX71xX6xXbxX27dxX5axX18xX1exX27dxX71xX5axX27dxX71xXdxX10xX5axX27dxX37xXdxX10xX18xX27dxXa4xX5axX4cxX18xX27dxX37xX1xX4cxXdxX5fxX2xX54xX191xX54xX52xX1b0xX53xX1xXexX138xXaxX12xX0xXdxX138xX1exX3xX7xX133xX4xX9xXaxX5fxX138xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX8cxX55xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xX191xX52xX1b0xX5fxX2xX52xX15bxX71xX15bxX2xX55xX52xX52xX8cxX8cxXexX2xX191xX52xX191xX5xX168xX27dxX2xX168xX2xX71xX15bxX2xX55xX2xX2xX168xX54xXexX2xX52xX55xX168xX5xX55xX27dxX6xX53xX1a9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXa4xX12xX0xX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX5axX3xX4xX3exX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX3xX7xX6xX5axX3xX37xX1xXdxX3xX4xX47xXdxX3xX1xX4cxX3exX18xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXb7xX3exXbxX3xX750xX18xX1exX3xXb7xX43xX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX37xXdxX7bxX18xX3xXa4xX407xX4fxX18xX3xX37xX1xX4fxXdxXaxX3xX1xX133xX10xXb34xX9xXaxX5fxX18xX4cxX18xX1exX27dxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX5fxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX71xX5axX4cxXdxX27dxX2xX15bxX138xX27dxX7xX6xX5axX27dxX37xX1xXdxX27dxX4xX6xXdxX27dxX1xX4cxX6xX18xX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX71xX6xXbxX27dxX5axX18xX1exX27dxX71xX5axX27dxX71xXdxX10xX5axX27dxX37xXdxX10xX18xX27dxXa4xX5axX4cxX18xX27dxX37xX1xX4cxXdxX5fxX2xX54xX191xX54xX52xX1b0xX53xX1xXexX138xXaxX12xXcxX14xX5axX3xX4xX3exX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX3xX7xX6xX5axX3xX37xX1xXdxX3xX4xX47xXdxX3xX1xX4cxX3exX18xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXb7xX3exXbxX3xX750xX18xX1exX3xXb7xX43xX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX37xXdxX7bxX18xX3xXa4xX407xX4fxX18xX3xX37xX1xX4fxXdxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX794xX3exX18xX1exX3xX18xX6xX30xX3xX5cdxX8cxX54xX5fxX191xX5ebxX90xX3xX12exX1xXdxX3xX4xX5f0xX4xX3xXcxX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXa1dxX3xX4xX1xX750xX4xX3xXexX80xXbxX3xX1xX5axX2fxX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX110xX55xX3xX18xX1exX407xX3xX71xX5c5xX18xX3xXa4xX2b8xX3xX7exX5axX80xXexX3xXcxX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX8cxX55xX2xX54xX3xXa4xX14xX3xX4xX3exX4xX3xX29dxX5axX30xX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXa4xX2b8xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXa4xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX2fxXbxX3xX1exXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX750xX18xX1exX3xX18xX1xX80xX18xX3xc244xXcx93b9xX794xXcxX27fxX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX2xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX90xX3xX4xX47xX18xX1exX3xX4xX3exXaxX3xX1xX133xX10xXb34xX9xXaxX5fxX18xX4cxX18xX1exX27dxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX5fxX1xX6xX27dxXexXdxX18xX1xX27dxX4xX6xXbxX27dxX1exXdxX6xX30xX27dxX4xX1xX5axX18xX1exX27dxX18xX1xX6xX18xX27dxX6xXexXa4xX7xXexXbxX27dxX4xX1xX4cxX27dxX52xX2xX27dxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX4xX6xX18xX1exX27dxX4xX6xX5fxX2xX54xX191xX110xX2xX168xX53xX1xXexX138xXaxX12xX0xXdxX138xX1exX3xX7xX133xX4xX9xXaxX5fxX138xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX8cxX55xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xX191xX52xX1b0xX5fxX2xX52xX15bxX71xX52xX55xX54xX15bxX191xX2xX2xXexX8cxX2xX55xX15bxX5xX168xX27dxX2xX168xX2xX71xX8cxX8cxX8cxX8cxX2xX52xX110xXexX191xX168xX168xX1b0xX191xX5xX55xX53xX1a9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXa4xX12xX0xX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX2fxXbxX3xX1exXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX750xX18xX1exX3xX18xX1xX80xX18xX3xXe24xXcxXe26xX794xXcxX27fxX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX2xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX90xX3xX4xX47xX18xX1exX3xX4xX3exXaxX3xX1xX133xX10xXb34xX9xXaxX5fxX18xX4cxX18xX1exX27dxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX5fxX1xX6xX27dxXexXdxX18xX1xX27dxX4xX6xXbxX27dxX1exXdxX6xX30xX27dxX4xX1xX5axX18xX1exX27dxX18xX1xX6xX18xX27dxX6xXexXa4xX7xXexXbxX27dxX4xX1xX4cxX27dxX52xX2xX27dxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX4xX6xX18xX1exX27dxX4xX6xX5fxX2xX54xX191xX110xX2xX168xX53xX1xXexX138xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX2fxXbxX3xX1exXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX750xX18xX1exX3xX18xX1xX80xX18xX3xXe24xXcxXe26xX794xXcxX27fxX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX2xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX90xX3xX4xX47xX18xX1exX3xX4xX3exX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX1xX76xX4xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX29dxX5axX30xX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX93xX104xX3xX94xX94xX2e5xX27fxXcxX94xXcxX90xX3xX12exX1xXdxX3xX4xX5f0xX4xX3xXb1xX5axX47xX18xX3xX5xXa2axX3xX4xX1xX2fxXexX3xX5xX407xX408xX18xX1exX3xX18xX1cxX18xX1exX90xX3xX5xX5c5xX138xX90xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb7xX404xX3xX4xX2fxXbxX3xX1exXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX750xX18xX1exX3xX18xX1xX80xX18xX3xXa4xX7bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX4cxX14xX18xX3xXexX1xX76xX4xX3xXbxX1xbfd7xX138xX3xX5cdxXe24xXcxXe26xX794xXcxX27fxX5ebxX3xX4xX1xX4cxX3xX52xX2xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX90xX3xX4xX47xX18xX1exX3xX4xX3exX3xXb7xX47xX138xX3xX20xX47xX4cxX3xXb7xXdxX2b8xX5axX3xX37xXdxX7bxX18xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXa4xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX1xXdxX2b8xX5axX3xX71xX14xXdxX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX90xX3xX1xX14xX18xX1exX3xXexX133xX74cxX138xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX47xXdxX3x114ccxX18xXa47xX138xX3xX20xXf9xc036xXaxX3xX1xX133xX10xXb34xX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX18xX1xX27dxX7xX6xX4xX1xX27dxX15dxX6xX27dxX1xX4cxXdxX5fxX4xX1xXdxX10xX5axX27dxX71xX6xXdxX27dxX71xX5axX4cxXdxX27dxX2xX15bxX138xX27dxX1xX6xX18xX1exX27dxXexX133xX6xX138xX27dxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX1xX6xX27dxXexXdxX18xX1xX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX18xX6xX138xX27dxX20xX4cxX5fxX2xX54xX54xX110xX1b0xX1b0xX53xX1xXexX138xXaxX12xX0xXdxX138xX1exX3xX7xX133xX4xX9xXaxX5fxX138xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX8cxX55xX5fxX18xX10xX152xX7xX5fxX2xX191xX52xX8cxX5fxX2xX168xX2xX71xX55xX55xX55xX8cxX54xX52xX110xXexX191xX55xX52xX8cxX110xX5xX55xX53xX1a9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX18xX1exX24xX4xX1xX3xX1exXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX4fxX18xX3xX52xX53xX54xX55xX55xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXa4xX12xX0xX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX1xXdxX2b8xX5axX3xX71xX14xXdxX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX90xX3xX1xX14xX18xX1exX3xXexX133xX74cxX138xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX114fxX18xXa47xX138xX3xX20xXf9xX1156xXaxX3xX1xX133xX10xXb34xX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX18xX1xX27dxX7xX6xX4xX1xX27dxX15dxX6xX27dxX1xX4cxXdxX5fxX4xX1xXdxX10xX5axX27dxX71xX6xXdxX27dxX71xX5axX4cxXdxX27dxX2xX15bxX138xX27dxX1xX6xX18xX1exX27dxXexX133xX6xX138xX27dxXexX6xX5axX27dxX4xX6xX27dxX1xX6xX27dxXexXdxX18xX1xX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX18xX6xX138xX27dxX20xX4cxX5fxX2xX54xX54xX110xX1b0xX1b0xX53xX1xXexX138xXaxX12xX12exX1xXdxX2b8xX5axX3xX71xX14xXdxX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX90xX3xX1xX14xX18xX1exX3xXexX133xX74cxX138xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX114fxX18xXa47xX138xX3xX20xXf9xX1156xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX133xX4cxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX7exX5axX80xXexX3xXcxX1xX43xX30xX3xX7xX47xX18xX3xX8cxX55xX2xX54xX3xX29dxX5axX30xX3xXb7xXb8xX18xX1xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX4xX2ecxX3xX4xX1xXdxX2b8xX5axX3xX71xX14xXdxX3xX71xX407xX5b7xXdxX3xX2xX15bxX138xX3xX7xa1bexX3xX37xX1xX1cxX18xX1exX3xXb7xX407xX408xX4xX3xXb7xX3exX18xX1xX3xX20xX551xXexX3xXa4xXf0xX18xX1exX3xX37xX1xX4fxXdxX3xXb7xX404xX3xX37xX1xXdxXb4xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX14xX18xX1exX3xXexX133xX74cxX138xX3xXexX14xX5axX3xX4xX3exX3xX4xX43xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX114fxX18xXa47xX138xX3xX20xXf9xX1156xX90xX3xX18xX1exX407xX3xX71xX5c5xX18xX3xXb7xX21xXdxX3xX138x8557xXexX3xXa4xX5b7xXdxX3xX18xX1xXdxX2b8xX5axX3xX37xX1xX2ecxX3xX37xX1xX74cxX18xX53xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXa4xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX5axX5xX12xX0xX71xXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX133xXaxX12xX0xX5fxX71xXdxXa4xX12xX0xX5fxX71xXdxXa4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe24xX5axXexX1xX4cxX133xXaxX12xX13xX9efxX5axX3xXcxX133xX5axX18xX1exX0xX5fxXbxX12
Hữu Trung