3 hũ sành cổ thời Trần - Lê được phát hiện ở khu vực Văn miếu Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trường CĐ nghề Công nghệ Hà Tĩnh vừa bàn giao 3 hũ sành, bước đầu xác định có niên đại cuối Trần đầu Lê tại khu vực Văn miếu Hà Tĩnh (tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) cho Bảo tàng Hà Tĩnh quản lý.
d4f7x14649x14afbx14044x12ddbx1071cx10348x100e7xdb09xX7xf339x125a7x10eb3x157d0x1041ex14c04xX5x15403xXax157eaxebbbxX3xX1x12c6dxX3xX7x12a87xdff0xX1xX3xX4xf007xX3xXexX1x12ee5xXdxX3xXcx10edcx15617xX1axX3xefcbxX3x12cb7x10215xX3xf474x130f5x15b74xX4xX3xXbxX1x12590xXexX3xX1xXdxe94dxX1axX3x14357xX3xf50fxX1xfca0xX3x10239x13883xX4xX3xeca9xeda3xX1axX3x14d2bxXdx15375xX42xX3x132bbxX19xX3xXcxfd54xX1axX1xX0x13bb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xe9b7xXaxX12xXcxX26xX30xX22xX1axf096xX3x122e1x147b7xX3xX1axX73xX1x14bc6xX3xX75xfb90xX1axX73xX3xX1axX73xX1xX3bxX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xX44x10ca8xX6xX3x11bb6xX19xX1axX3xX73xXdxX6xed2dxX3xX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xe6c6xX3xX93xX30x15999xX4xX3xX2fxX27xX42xX3xeb00xX36xX4xX3xX2fx11839xX1axX1xX3xX4x11903xX3xX1axXdxX2dxX1axX3xX2fxdffexXdxX3xX4xX42xfa91xXdxX3xXcxX26xX27xX1axX3xX2fxX27xX42xX3xX2cxX2dxX3xXexXc2xXdxX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3x1161cxXexX1exX3xX6bx13355xX1axX3xXbxX1xXc7xX3xX48xX55xX1axX1xX3xX51x12faexX6xXa5xX3xXbxX1xX30xX22xX1axX73xX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX2cxXdxX1axX1xXa5xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xXc7xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xfccexX3xX4xX1xX9axX3x105c3x15acfxX9axX3xXexX19xX1axX73xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3x1183dxX42xX134xX1axX3xX5x12e29x137bexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX9axX6bx130a9xX3xXbxX75xX10xX1axXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxXexX10xXb0xXexX2axX6xX5xXdxX73xX1axf7d4xX3xX4xX10xX1axXexX10xX26xf9aaxXaxX12xX0xXdxX4cxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX1axXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxeb4bxXdxX6bxXexX1xX17axX3x135d8xX2x1151fxXbxXb0xX182xX3xX1xX10xXdxX73xX1xXexX17axX3xX1aaxX2x1258dxXbxXb0xX182xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX59xX59xXdxX14bxX93xX6xX9axX1xX6xXexXdxX1axX1xX14bxX44xX1axX59xX1axX10xX1a1xX7xX59xX2xf1dexX13xX13xX59xX1a8xf5fexX6bxX2xX2x159d9xX1aaxX1b9xX1e9xX1a8xXexX13xX1b9xX13xX1e5xX5xX1e5xX2axX13xX2axX1xX42xX2axX73xX9axX4cxX2axX7xX6xX1axX1xX2axXbxX1xX6xXexX2axX1xX14bx10966xXbxX73x13061xX26xX9xX1aaxX13x14e4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xXcxX26xX27xX1axX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX9axX1axXaxX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxXexX10xXb0xXexX2axX6xX5xXdxX73xX1axX17axX3xX4xX10xX1axXexX10xX26xX182xXaxX12xX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX9axX6bxX15exXaxX12xX13xX3xX4xX1xXdxX4exX4xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX2fxX7bxX42xX3xX4xXbaxX3xXb0xX30xe82fxX1axX73xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4cxd7bexX1axX73xXa5xX3xXexX1xXf8xX1axX3xXbxX1x12bd5xX1axX1xXa5xX3xX4cxXdxX3bxX1axX73xX3xX44xX19xX3xX2fxX36xX15exX3xXexX26xX105xX1axXa5xX3xXexX1xXbaxXbxX182xX3xX44xX6xXdxX3xXexX26xX6xX1axX73xX3xXexX26xea8bxX3xX2fxX30xX22xX1axX73xX3xXexX26xX105xX1axX182xX3xXexX9axX19xX1axX3xXexX1xXf8xX1axX3xXexX26xX6xX1axX73xX3xXexX26xX33bxX3xX1xX9axX6xX3xX44xX49xX1axX3xX40xX1x1129axX4xX3xX44xXc2xX4xX1xX182xX3xX4xX1xXf8xX1axX3xX2fxX4exX3xX4xXbaxX3xX73xX22xXa5xX3xX4xX6xX9axXa5xX3xX1xX311xX1axX1xX3x10f9dxX4xX1xXf8xX1axX3xX44xX9axXdx13703xX14bxX3xXcxX26xX9axX1axX73xX3xX13xX3xX4xX1exX3xX44x114d0xXexX3xXexX26xX2dxX1axXa5xX3xX1e9xX3xX4xX1exX3xX44xX3a1xXexX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX1axX42xX1axX73xX3xX3exX3xX1axX1xXdxX3bxXexX3xX2fx146d5xX3xX4xX6xX9axX3xX1axX2dxX1axX3xXb0xX30xX2fcxX1axX73xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4x11d57xX1axX73xXa5xX3xX4cxX19xX42xX3xX1axXf8xX42xX3xX2fxX10xX1axXa5xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX4exX4xX3xX1axX42xX1axX73xX3xX3exX3xX1axX1xXdxX3bxXexX3xX2fxX3c6xX3xXexX1x1188dxXbxX3xX1xX2fcxX1axX3xX1axX2dxX1axX3xXb0xX30xX2fcxX1axX73xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4cxX19xX42xX3xX2fxX305xXa5xX3xX4cxX7bxX4cxX3xX1xX2fcxX1axX14bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX9axX6bxX15exXaxX12xX13xX3xX4xX1exX3xX44xX3a1xXexX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX311xX4cxX3xXexX1xX407xX15exX3xXexXc2xXdxX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xXf3xX2fxX30xX31xX4xX3xXb0xXf8xX15exX3xX6bxX45xX1axX73xX3xX44xX19xX9axX3xX1axX49xX4cxX3xe7e1xXdxX1axX1xX3xX48cxX3bxX1axX1xX3xXexX1xX3dbxX3xX2xX1aaxX2axX3xX2xX1e0xX13xX13xX12dxXa5xX3xXexX26xX30xXa9xX4xX3xX2fxXf8xX15exX3xXexX1xX42xX3c6xX4xX3xXb0xfdb2xX3xX76xX7exX1axX73xX3xX2cx13b9fxX3xX1axX6xX15exX3xX5xX19xX3xXexX1exX3xX6bxXf8xX1axX3xXbxX1xXc7xX3xX48xX55xX1axX1xX3xX51xX105xX6xXa5xX3xXbxX1xX30xX22xX1axX73xX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX2cxXdxX1axX1xXa5xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xXc7xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX14bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX9axX6bxX15exXaxX12xX76xX30xX31xX4xX3xX93xXdxX4exXexXa5xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1exX3xXexX26xX2dxX1axX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX311xX4cxX3xXexX1xX407xX15exX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX144xX42xX36xX3xXexX26xX311xX1axX1xX3xXb0xXf8xX15exX3xX6bxX45xX1axX73xX3xXcxX26xX30xX22xX1axX73xX3xX75xX76xX3xX1axX73xX1xX7bxX3xX75xX7exX1axX73xX3xX1axX73xX1xX3bxX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX14bxX3xX48xXdxX3bxX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX3xX1xX2fcxX1axX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xX40xX1xX9axX134xX1axX73xX3xX13xX1b9xX1b9xX3xX1axX49xX4cxX3xXexXc2xXdxX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX1axX19xX15exX3xX73xXf8xX15exX3xX4xX1x1482bxX3xX14axX3xX4xX1xX9axX3xX4xX36xX4xX3xX1axX1xX19xX3xX40xX1xX134xX9axX3xX4xX1exX3xX44xX19xX3xX93xX134xX9axX3xXexX19xX1axX73xX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX44xXdxX3bxX4xX3xX1axX73xX1xXdxX2dxX1axX3xX4xX3dbxX42xX3xX44x1160exX1axX73xX3xX2fxX407xXexX3xX1axX19xX15exX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX5xXb5xX4xX1xX3xX7xe5bbxX14bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX9axX6bxX15exXaxX12xX51xXdxX3bxX1axXa5xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1exX3xX44xX3a1xXexX3xXexX26xX2dxX1axX3xX2fxX4b6xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX133xX134xX9axX3xXexX19xX1axX73xX3xXex12bbcxX1axX1xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xX7xX30xX42xX3xXexX27xX4cxXa5xX3xX2fxX30xX6xX3xX44xX7bxX3xX93xX134xX9axX3xX144xX42xX134xX1axX3xX44xX19xX3xX1axX73xX1xXdxX2dxX1axX3xX4xX3dbxX42xX14bxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX26xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2axXexX1xX42xX4cxX93xX2axX6xX1axX6bxX2axX7xX6xXbxX9axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10084xX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX2fx148a2xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX2cxX14axX3xX2axX3xXcxX26xX27xX1axX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX44xX30xX22xX1axX3xX1axX1xX19xX3xX6bxXf8xX1axX3xX3exX3x14c0bxX73xX1xXdxX3x1405dxX42xXf8xX1axXaxX3xX1xX26xX10x10d91xX9xXaxX59xX1axX42xXdxX2axX1xX9axX1axX73xX2axX7xX9axX1axX73xX2axX5xX6xX59xXbxX1xX6xXexX2axX1xXdxX10xX1axX2axX6bxX9axX2axX73xX9axX4cxX2axX4xX9axX2axXexX1xX9axXdxX2axX5xX15exX2axXexX26xX6xX1axX2axXexX26xX9axX1axX73xX2axX44xX42xX9axX1axX2axX1axX1xX6xX2axX6bxX6xX1axX2axX9axX2axX1axX73xX1xXdxX2axXb0xX42xX6xX1axX59xX2x13bfexX213xX1e0xX776xX1b9xX14bxX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX73xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX4cxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e9xX1b9xX59xX1axX10xX1a1xX7xX59xX2xX1e0xX1e9xX1e0xX59xX2xX1e9xX1e0xX6bxX13xX2xX1b9xX13xX1e0xX2xX776xXexX1aaxX1b9xX1e5xX1a8xX5xX1e5xX2axX1xX42xX14bxX20bxXbxX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xXcxX26xX27xX1axX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX26xX9axX1axX73xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6daxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX2fxX6e5xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX2cxX14axX3xX2axX3xXcxX26xX27xX1axX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX44xX30xX22xX1axX3xX1axX1xX19xX3xX6bxXf8xX1axX3xX3exX3xX712xX73xX1xXdxX3xX717xX42xXf8xX1axXaxX3xX1xX26xX10xX720xX9xXaxX59xX1axX42xXdxX2axX1xX9axX1axX73xX2axX7xX9axX1axX73xX2axX5xX6xX59xXbxX1xX6xXexX2axX1xXdxX10xX1axX2axX6bxX9axX2axX73xX9axX4cxX2axX4xX9axX2axXexX1xX9axXdxX2axX5xX15exX2axXexX26xX6xX1axX2axXexX26xX9axX1axX73xX2axX44xX42xX9axX1axX2axX1axX1xX6xX2axX6bxX6xX1axX2axX9axX2axX1axX73xX1xXdxX2axXb0xX42xX6xX1axX59xX2xX776xX213xX1e0xX776xX1b9xX14bxX1xXexX4cxXaxX12xX6daxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX2fxX6e5xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX2cxX14axX3xX2axX3xXcxX26xX27xX1axX3xXexX26xX9axX1axX73xX3xX44xX30xX22xX1axX3xX1axX1xX19xX3xX6bxXf8xX1axX3xX3exX3xX712xX73xX1xXdxX3xX717xX42xXf8xX1axX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX26xX9axX1axX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX133xX134xX9axX3xXexX19xX1axX73xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xX44xX90xX6xX3xX40xX1xX134xX9axX3xX7xX36xXexX3xX2fxXdxX7bxX1axX3xX6bxX4b6xX3xXexXc2xXdxX3xXexX1xX7exX1axX3xXcxX26xX30xX22xX1axX73xX3xXcxX1xX6xX1axX1xXa5xX3xXb0xX4b6xX3xX717xX42xXf8xX1axX3xXcxX26xX30xX22xX1axX73xX3xXf3xX712xX73xX1xXdxX3xX717xX42xXf8xX1axX12dxX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xXexXc2xXdxX3xX44xX30xX22xX1axX3xX1axX1xX19xX3xX7exX1axX73xX3xX2cxX2dxX3xX76xX311xX1axX1xX3xXcxX14axX3xX4xXbaxX3xX1aaxX3xX2fxX6e5xX3xX73xXc7xX4cxX3xX4xX1exX3xXf3xX1e9xX3xX1xX16xX3xX73xXc7xX4cxX3xX7xX19xX1axX1xXa5xX3xX2xX3xX2fxX55xX6xX3xX44xX19xX3xX2xX3xX93xX36xXexX3xX93xd9fdxX1axX73xX3xX73xXc7xX4cxX12dxX3xX1axXdxX2dxX1axX3xX2fxXc2xXdxX3xXexX1xX22xXdxX3xX2cxX14axX3x11636xX3xXcxX26xX27xX1axX14bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6daxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX1axX1xXdxX7bxX42xX3xX73xXc7xX4cxX3xX7xX3dbxXa5xX3xXexXdxX7bxX1axX3xX2fxX6e5xX1axX73xX3xX4xX1exX3xXexXc2xXdxX3xX6bxXdxX3xXexX33bxX4xX1xX3xX2fxX7bxX1axX3xX51xX42xX15exX3bxX1axXaxX3xX1xX26xX10xX720xX9xXaxX59xX44xX6xX1axX2axX1xX9axX6xX2axX1xX6xX2axXexXdxX1axX1xX59xXbxX1xX6xXexX2axX1xXdxX10xX1axX2axX1axX1xXdxX10xX42xX2axX73xX9axX4cxX2axX7xX42xX2axXexXdxX10xX1axX2axX6bxX9axX1axX73xX2axX4xX9axX2axXexX6xXdxX2axX6bxXdxX2axXexXdxX4xX1xX2axX6bxX10xX1axX2axX1xX42xX15exX10xX1axX59xX2xX1aaxX776xX213xX1e9xX1e5xX14bxX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX73xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX4cxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e9xX1b9xX59xX1axX10xX1a1xX7xX59xX2xX1e0xX1b9xX776xX59xX213xX1a8xX6bxX776xX2xX1a8xX1aaxX1a8xX1b9xX1e5xXexX1a8xX1a8xX2xX1a8xX5xX1e9xX14bxX20bxXbxX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX1xX16xX3xX7xX19xX1axX1xX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xXcxX26xX27xX1axX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX48xX49xX1axX3xX4cxXdxX4exX42xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX26xX9axX1axX73xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6daxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX1axX1xXdxX7bxX42xX3xX73xXc7xX4cxX3xX7xX3dbxXa5xX3xXexXdxX7bxX1axX3xX2fxX6e5xX1axX73xX3xX4xX1exX3xXexXc2xXdxX3xX6bxXdxX3xXexX33bxX4xX1xX3xX2fxX7bxX1axX3xX51xX42xX15exX3bxX1axXaxX3xX1xX26xX10xX720xX9xXaxX59xX44xX6xX1axX2axX1xX9axX6xX2axX1xX6xX2axXexXdxX1axX1xX59xXbxX1xX6xXexX2axX1xXdxX10xX1axX2axX1axX1xXdxX10xX42xX2axX73xX9axX4cxX2axX7xX42xX2axXexXdxX10xX1axX2axX6bxX9axX1axX73xX2axX4xX9axX2axXexX6xXdxX2axX6bxXdxX2axXexXdxX4xX1xX2axX6bxX10xX1axX2axX1xX42xX15exX10xX1axX59xX2xX1aaxX776xX213xX1e9xX1e5xX14bxX1xXexX4cxXaxX12xX6daxX1xX36xXexX3xX1xXdxX3bxX1axX3xX1axX1xXdxX7bxX42xX3xX73xXc7xX4cxX3xX7xX3dbxXa5xX3xXexXdxX7bxX1axX3xX2fxX6e5xX1axX73xX3xX4xX1exX3xXexXc2xXdxX3xX6bxXdxX3xXexX33bxX4xX1xX3xX2fxX7bxX1axX3xX51xX42xX15exX3bxX1axX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX26xX9axX1axX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX712xX73xX19xX15exX3xX2xX1aaxX59xX2xX1e9xXa5xX3xX133xX134xX9axX3xXexX19xX1axX73xX3xX51xX19xX3xXcxX55xX1axX1xX3xX44xX19xX3xXcxX1exX3xX4xX7exX1axX73xX3xXexX36xX4xX3xXcxX26xX30xX22xX1axX73xX3xX76xXc2xXdxX3xX1xffccxX4xX3xe101xX51xX717xX51xfea1xX712xX48xX3xX9f0xX3xX76xXc2xXdxX3xX1xXc74xX4xX3x125f3xX42xXc7xX4xX3xX73xXdxX6xX3xX51xX19xX3xX712xX3c6xXdxX3xXexXdxX4exX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX93xX36xX9axX3xX4xX36xX9axX3xX93xX30xXa9xX4xX3xX2fxX27xX42xX3xX40xX4exXexX3xX144xX42xX134xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX144xX42xX3a1xXexX3xX40xX1xX134xX9axX3xX4xX1exX3xX1xXc74xX4xX3xXexXc2xXdxX3x12beexXdxX3xXexX33bxX4xX1xX3xX76xX7bxX1axX3xX51xX42xX15exX3bxX1axX3xXf3xX717xX42xXf8xX1axX3xf5a9xXdxX6xX1axX73xX3xX2axX3xX712xX73xX1xXdxX3xX717xX42xXf8xX1axX12dxX14bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX42xX5xX12xX0xX6bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147c7xX42xXexX1xX9axX26xXaxX12xXcxX26xX27xX1axX3xX6daxX1xXdxX3xX75xX7exX1axX73xX0xX59xXbxX12
Trần Phi Công