Người phụ nữ hiến ruộng mở đường: Nói đến đâu, làm đến đó!
(Baohatinh.vn) - Nói đến đâu, làm đến đó là những ấn tượng mà chị Nguyễn Thị Bình (SN 1972), hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Vĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) để lại trong chúng tôi ngay lần đầu gặp mặt.
e0acx16e7bx10918xe69dx13455x11bf0x1717bx12231xe0b4xX7x11b0dxedf9x15badx12e69x157c8x14205xX5x11233xXax11e32x186fax13ebdx16dfexe363xXdxX3xXbxX1x1016dxX3xe293xf403xX3xX1xXdx1628exX1dxX3x12f5cx13f0ax16ac1xX1dxX14xX3xeccdx10cf2xX3x16549xX15xX16xX1dxX14xe3e5xX3xX13x18595xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2ex187f8xX26x136c5xX3xX5x17b09xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36x14a8axX0x1245fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174a7xX10xX6x13d32xXaxX12xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX3xX5xX43xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3x122f5xX1dxX3xXexX15x17d52xX1dxX14xX3xX2bxX43xX3xX4xX1x115abxX3xX13xX14xX26x17aa3x14b9dxX1dxX3xXcxX1xX92xX3x179adx1851dxX1dxX1xX3x17239x16b61xX13xX3xX2x16864xe194x1555fx107bexX40xX3xX1xX27xXdxX3x1591cxXdx114f2xX1dxX3xf022xX1xXdxX3xX1xX27xXdxX3x14343xX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX1x1826bxX1dxX3x14d1fx152efxX1dxX1xX3xX13xX14x12c0axX4xX40xX3x1225exe699xX3xX5dxX15x16724xX1dxX14xX3xXccxXcdxX1dxX1xX40xX3xX5dxX15xXdcxX1dxX14xX3x11a83xX1xXb5xX3xXa4xX5dxX43xX3xXcxXcdxX1dxX1xXacxX3xX2ex1330axX3xX5x14230xXdxX3xXexX25x17747xX1dxX14xX3xX4xX1x17259xX1dxX14xX3xXexXc9xXdxX3xX1dxX14xX6xX97xX3xX5x1067axX1dxX3xX2exX117xX26xX3xX14x15766xXbxX3xX2bxX11fxXex10042xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xX3xXbxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xX3xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXax18193xXdxX60xXexX1xX33xX3x10d73xX2x134d3xXbxXd7x11bcdxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX33xX3x172eexX2xf8dcxXbxXd7xX16cxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4exX4exXdxX125x147baxX6xX103xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX125xXb3xX1dxX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2x102b6xXabxX167xX4exX2xXabxXa9xX60xX178xXabxX178xX176xX169x103c6xXabxXexX1acxX178xX1acxX1acxX5xX2xX178x133caxX60xX7xX4xX1b6xX178xX178xX2xX167xX1b6xX6xX125x14285xXbxX14xe4eaxX25xX9xX19fxXabxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX6xXbxXexXdxX103xX1dxXaxX12x154b7xXdx11d6bxX1dxX14xX3xXb3x113a3xX1dxX3xX1xX36xX2bxX3xX1x130d0xX1dxX1xX3x16496xXfbxX3xX4xX1xX26xX97xX22axX1dxX40xX3xX18cxX43xX1dxX3xXexX6xX97xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xXexX1xX103x10cb5xX1dxX3xXexX1xX103x174cexXexX3xX1xX22xXexX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX1dxX43xX97xX3xX2exX22xX1dxX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX23bxX1xeeb8xX4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xX228xXdxX22axX1dxX14xX3xXb3xX22fxX1dxX3xX1xX36xX2bxX3xX1xX237xX1dxX1xX3xX23bxXfbxX3xX4xX1xX26xX97xX22axX1dxX40xX3xX4x147abxX1dxX3xX18cxX43xX1dxX3xXexX6xX97xX3xX4xX1xX92xX3xX4x11ceaxX3xXexX1xX103xX25axX1dxX3xXexX1xX103xX260xXexX3xX1xX22xXexX3xXexX25x14335xX1dxX14xX3xX25xX6xX26xX3xX5xXfexXdxX3xXexX237xX6xX3xX1xX103xX6xX40xX3xX60xXd3xX1dxX3xX60x14a7dxXbxX40xX3xXb3xX22axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX2bxXc9xXdxX3xXexX25xX15xX16xX1dxX14xX125xX125xX125xX3xX13xX1xX1exX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3x13ec1xX26xX6xX1dxX1xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xX1dxX36xXdxX3xXb3x181d8xXdxX3xX4xX1xX109xX1dxX14xX3xXexXc9xXdxX33xX3xf7a6xXb8xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xXex12b6dxX3xXexX25xX15xX32fxX4xX3xX2exX22xX1dxX3xX1dxX6xX97xX3xX5xX43xX3xXb3xf49bxX97xX40xX3xX2bxXdxX22axX1dxX14xX3xX1dxX36xXdxX40xX3xXexX6xX97xX3xX5xX43xX2bxX3xXexX348xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX1dxX1xX43xX3xX2exX22xX1dxX3xXb3xXdxX22axX4xX3xXexX1xXc9xX1dxX40xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xXd7xXd8xX16cxX3xX2bxX43xX3xX5xX43xX2bxX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX1dxX43xX103xX3xX25xX6xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX2exX36xX40xX3xX4xe408xX1dxX14xX3xX4xX1x138cbxX1dxX14xX3xX1dx1493dxX3xX1xX43xX3xX23bxX1xXdxX3xX4xX36xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX117xX1dxX3xX14xXdxX109xXbxX3xX2ex14f7bxX40xX3xXexX1xX22xX3xX1dxXb5xX1dxX40xX3xX6xXdxX3xX4xX3b4xX1dxX14xX3xXexXdxX1dxX3xX97xXb5xX26xX40xX3xX6xXdxX3xX4xX3b4xX1dxX14xX3xX315xX26x1443fxX3xX2bxX22xX1dxX125x162d8xX3xX1b6xX3xX4xX1xX92xX3xX13xX14xX26xX97xX98xX1dxX3xXcxX1xX92xX3xXa5xX10xX1dxX40xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX60xX3exX1dxX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xX1dxXdxX3bfxX2bxX3xX1dxX2cxX40xX3xX4xX1xX103xX3xX18cxXdxX22xXexX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xX3xXbxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX60xXexX1xX33xX3xX167xX2xX169xXbxXd7xX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX33xX3xX176xX2xX178xXbxXd7xX16cxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4exX4exXdxX125xX18cxX6xX103xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX125xXb3xX1dxX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxX167xX4exX2xXabxXa9xX60xX178xXabxX178xX176xXaaxX178xX1acxXexX167xX178xX2xXaaxX5xXaaxX1b6xX60xX7xX4xX1b6xX2xX178xXaaxX1acxX1b6xX6xX125xX1c2xXbxX14xX1c5xX25xX9xXa9xX169xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX6xXbxXexXdxX103xX1dxXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX1b6xX6xX5xXdxX14xX1dxX33xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX25xX16cxXaxX12xXb8xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX60xX22fxX1dxX3xXb3xX43xX103xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xX7xXfexX4xX1xX40xX3xX2exX2efxXbxX3xX1dxX1xX16xX3xX4xX36xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1xX27xXdxX3xXb3xXdxXb5xX1dxX3xXex13e2fxX4xX1xX3xX4x12507xX4xX3xX1dxX1xX15xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xXecxX1xXc9xX1dxX14xX3xX4xX1xX237xX3xXexX1xX22xX40xX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX60xX22fxX1dxX3xXb3xX43xX103xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xX4xX43xX1dxX14xX3xX2exXdxX3xX4xX43xX1dxX14xX3xX7xXfexX4xX1xX40xX3xX4xX43xX1dxX14xX3xX2exX2efxXbxX3xX18cxX2cxXdxX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX60xXd8xX97xX3xX1xX103xX6xX3xXb3xX43xX3xX4xX3exX97xX3xX4x1669axX1dxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX18cxXb5xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX125xX3xXb8xX36xX3xX2exX15xX89xX4xX3xX23bxX22xXexX3xX315xX26xX634xX3xX2exX36xX40xX3xX4xX634xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xX23bxX1xXc9xX1dxX14xX3xX6xXdxX3xX23bxX1xXc9xX1dxX14xX3xX1dxX1xX260xX4xX3xX2exX22xX1dxX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX1b6xX3xX2bxX27xXexX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX2exXdxX3xX2exX117xX26xX3xXb3xX35cxX1dxX3xX2exX27xX1dxX14xX3xX4xX1xX92xX3xX10xX2bxX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xX4x141e7xX1dxX14xX3xXexX25xX2d5xX1dxX14xX3xXb3xX43xX3xX4xX1xX25axX2bxX3xX7xX36xX4xX3xX1xX103xX6xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xX33dxX9fxX6xX1dxX3xX2exX117xX26xX40xX3xXexXc9xXdxX3xXexX5aaxX3xXexX25xX2d5xX1dxX14xX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xX4xX1xX5a5xX1dxX1xX3xX1dxX1xX43xX3xX2bxXa0xX1dxX1xX40xX3xX25xX6xX3xX1dxX14xed5exX3xX25xX2d5xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX5xX3bfxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX315xX26xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xX43xX125xX3xXb8xX1xX237xX3xX5xX43xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX4xX3exX97xX3xX1xX103xX6xX3xX60xX98xX3xXexX25xX2d5xX1dxX14xX40xX3xX60xX98xX3xX23bxXdxX22xX2bxX3xX1dxX1xX15xX3xX1xX103xX6xX3xX2bxX15xX16xXdxX3xX14xXdxX16xX40xX3xX4xX109xX4xX40xX3xX4xX1xXdxX3bfxX26xX3xXexX5a5xX2bx1363bxX3xXexX25xXc9xX1dxX14xX3xX25xX84xXexX3xX2exX2efxXbxX3xX1dxXb5xX1dxX3xX6xXdxX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xXb3xX43xX103xX3xX4xX3b4xX1dxX14xX3xXexX1xX5a5xX4xX1xX125xX3xX228xX6bfxX6xX3xX1dxX43xX103xX3xX1xX103xX6xX3xX2exX36xX3xX1dxXb5xX1dxX3xX2cxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xX1xX103xX6xX3xX1dxX2cxX3xX18cx11bdaxX1dxX3xX2bxX6bfxX6xX408xX3xX1b6xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX1xX43xX103xX3xX1xX2c1xX1dxX14xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xX3xXbxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX60xXexX1xX33xX3xX167xX2xX169xXbxXd7xX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX33xX3xX176xX2xX178xXbxXd7xX16cxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4exX4exXdxX125xX18cxX6xX103xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX125xXb3xX1dxX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxX167xX4exX2xXabxXa9xX60xX178xXabxX178xX176xX19fxX2xX178xXexXa9xX178xX167xX178xX5xX178xX1b6xX60xX7xX4xX1b6xX2xX2xX178xX167xX1b6xX6xX125xX1c2xXbxX14xX1c5xX25xX9xXabxX178xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX6xXbxXexXdxX103xX1dxXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX1b6xX6xX5xXdxX14xX1dxX33xX3xX1c2xX26xX7xXexXdx14657xX97xX16cxXaxX12xX13xX14xX103xX43xXdxX3xX4xX7dexX1dxX14xX3xX1xXdxX22xX1dxX3xXexX3exX2bxX3xX1xX26xX97xX22xXexX3xX4xX1xX103xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX1xX27xXdxX40xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xXexX1xXc9xX1dxX40xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX4xX117xX1dxX3xX2bxX22fxX1dxX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xX2bxXc9xX3xX1xXa0xX1dxX1xX3xXb3xX15xX16xX1dxX3xX7xXfexX4xX1xX40xX3xX1dxX1xX43xX3xX2exX2efxXbxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xXb8xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX4xX3b4xX1dxX14xX3xX5xX43xX3xX1xX27xXdxX3xXb3xXdxXb5xX1dxX3xX1dxX2b1xX1dxX14xX3xX4xX7dexXexX3xX4xfd21xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX27xXdxX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1dxX14xX43xX97xX3xX33dxXb8xX1xX9bbxX3xX1dxX1xX35cxXexX3xXd7xX6xX1dxX1xX408xX3xXb3xX22axX3xX7xXdxX1dxX1xX40xX3xX4xX1xX237xX1dxX1xX3xXexX25xX6xX1dxX14xX3xXb3xX15xX16xX1dxX3xX1xX27xX3xX315xX26xX6xX1dxX1xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXb3xX43xX3xXb3xX35cxX1dxX3xX2exX27xX1dxX14xX3xX4xX27bxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX4xX2c1xX3xXabxX3xX1xX27xX3xX5xXdxX3bfxX1dxX3xX23bxX3bfxX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xX4xX1xX26xX1dxX14xX3xX2xX3xX1xX7dexX3xX2exX7dexXexX3xX25xX27bxX4xX3xX2exXfbxX3xX14xX36xXbxX3xXbxX1xX117xX1dxX3xX18cxX634xX103xX3xXb3xX22axX3xX2bxXc9xXdxX3xXexX25xX15xX16xX1dxX14xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xec33xX7dexXdxX3xXb3xX32fxXdxX3xX4xX27bxX4xX3xX1xX103xX43xX1dxX3xX4xX634xX1dxX1xX3xX23bxX1xX36xX3xX23bxX1xX25axX1dxX40xX3xX4xX1xX92xX3xX2exX22xX1dxX3xXexX348xX1dxX14xX3xX1dxX1xX43xX3xX2exX27xX1dxX14xX3xXb3xXdxXb5xX1dxX3xX1xXd3xX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xXb3xX15xX16xX1dxX3xX7xXfexX4xX1xX3xXb3xX43xX3xXd7xX260xX1dxX3xXexX6xX97xX3xX60xXd3xX1dxX3xX60xX2efxXbxX3xX1dxX1xX43xX3xX4x1898exX6xX40xX3xXb3xX15xX16xX1dxX3xXexX15xX89xX4xX40xX3xXexX348xX3xX2exX36xX40xX3xXexX1xX26xX3xX1xX109xXexX3xX2bxXd3xXdxX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX14xXdxX6xX3xXb3xX43xX3xX4xX36xX3xX402xX3xXexX1xX2c1xX4xX3xX1xXdcxX1dxX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xX5xX43xX1dxX14xX3xX315xX26xXb5xX3xX1dxXc9xX1dxX14xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xX2bxX32fxXdxX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xX3xXbxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX60xXexX1xX33xX3xX167xX2xX169xXbxXd7xX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX33xX3xX176xX2xX178xXbxXd7xX16cxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4exX4exXdxX125xX18cxX6xX103xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX125xXb3xX1dxX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxX167xX4exX2xXabxXa9xX60xX178xXabxX178xX176xXa9xX1acxX176xXexX167xX1acxX1acxX19fxX5xX19fxX1b6xX60xX7xX4xX1b6xX178xX178xX178xX167xX1b6xX6xX125xX1c2xXbxX14xX1c5xX25xX9xXa9xXaaxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX6xXbxXexXdxX103xX1dxXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX1b6xX6xX5xXdxX14xX1dxX33xX3xX1c2xX26xX7xXexXdxX912xX97xX16cxXaxX12x1129fxXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX2exXd8xX3xXexXdxXb5xX1dxX3xXbxX1xX103xX1dxX14xX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX2exX84xXexX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2exXfbxX3xX1xX103xX43xX1dxX3xXexX1xX43xX1dxX1xX3xX7xX32fxX2bxX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX1dxX7dexXdxX3xXabxX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xXcxX1xX260xX1dxX14xX3xXb3xX43xX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xe943xX1dxX3xXexX15xX89xX1dxX14xX3xX1xXdcxX1dxX3xX23bxX1xXdxX3xX4xX1xX109xX1dxX14xX3xXexXc9xXdxX3xX2exX15xX89xX4xX3xX1dxX14xX1xX10xX3xX18cxX43xX3xX4xX103xX1dxX3xX1dxXdcxXdxX3xX2exX3exX97xX3xX23bxXfbxX33xX3xXccxX43xX103xX3xX1dxX25axX2bxX3xXabxX178xX2xX169xX40xX3xX4xX36xX3xX2bxX27xXexX3xX60xX5aaxX3xX27bxX1dxX3xX1x115f3xX3xXexX25xX89xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX18cxXb5xX3xXexXc9xX1dxX14xX3xX1dxX7dexXdxX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xXb3xX43xX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xXcxX1xX260xX1dxX14xX40xX3xXexX1xX22xX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX40xX3xX5xXfexXdxX3xXb3xX15xX32fxX1dxX14xX3xX2bxX260xX4xX3xX23bxX1xXdxX3xX2bxX27xXexX3xX1xX27xX3xX23bxX1xXc9xX1dxX14xX3xX4xX1xX84xXbxX3xX1dxX1xX35cxX1dxX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2exXfbxX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX2exXdxX3xX2exX15xX89xX4xX3xX2exX2efxXbxX3xX2ex14ddcxX40xX3xXexX1xX3baxX1dxX14xX3xX1xXdcxX1dxX125xX3x12785xX109xX4xX3xX1dxX43xX97xX40xX3xX4xX1xX5a5xX1dxX1xX3xX14xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX2exXd8xX3xXexX5aaxX3xX1dxX14xX26xX97xX22axX1dxX3xX2ex13612xXdxX3xXexX1xXaf0xX6xX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX4xX9bbxX6xX3xX2bxXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX103xX3xX14xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX1dxXd3xX3xXb3xX43xX3xX7xX6xX26xX3xX2exX36xX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX4xX634xX3xXexX1xXaf0xX6xX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2exX36xX3xX2exXfbxX3xX4xX36xX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX2exX2efxXbxX3xX4xX1xX103xX3xXabxX3xXexX1xXc9xX1dxX125xX3xX13xX14xX103xX43xXdxX3xX25xX6xX40xX3xX23bxX1xXdxX3xXexX1xXc9xX1dxX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xX23bxX1xX26xX3xX60xX3exX1dxX3xX4xX15xX3xX23bxXdxXfbxX26xX3xX2bxX22fxX26xX40xX3xX14xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX92xX3xX5xX43xX3xX2bxX27xXexX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1xX27xX3xXexXdxXb5xX1dxX3xXbxX1xX103xX1dxX14xX3xXbxX1xX27bxX3xX18cxef50xX3xX2xX1acxX178xX2bxX3xXexX15xX16xX1dxX14xX3xX25xX43xX103xX40xX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX1xX43xX1dxX14xX3xXexX25xX25axX2bxX3xX2bxe484xXexX3xX2exX84xXexX3xXb3xX15xX16xX1dxX3xX2exXfbxX3xX2bxX2cxX3xX25xX27xX1dxX14xX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xXb8xX7dexX1dxX14xX3xX1xXdxX22xX1dxX40xX3xXexX3exX2bxX3xX1xX26xX97xX22xXexX3xX4xX1xX103xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xX1xX27xXdxX40xX3xXb3xXdxX22axX4xX3xXexX1xXc9xX1dxX40xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX5xX43xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX2exX634xX2bxX3xX2exX6xX1dxX14xX40xX3xX4xX6bfxX1dxX14xX3xX4xX1xX2d5xX1dxX14xX3xX4xX1xX25axX2bxX3xX5xX103xX3xX4xX1xX103xX3xXexXe1bxX3xX84xX2bxX3xX4xX9bbxX6xX3xX2bxXa0xX1dxX1xX3xXb3xX32fxXdxX3xX1acxX3xX2exX2c1xX6xX3xX4xX103xX1dxX3xX1dxX14xX103xX6xX1dxX3xX1dxX14xX103xXd8xX1dxX125xX3xX9fxX634xX1dxX3xXexX1xX3exX1dxX3xX4xX1xX92xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX4xX15xX26xX3xX2bxX6xX1dxX14xX3xX2bxX27xXexX3xX4xX1xX27bxX26xX3xX1dxX1xXee6xX3xXexX348xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1dxX14xX43xX97xX3xX5xXd3xXexX3xX5xX2b1xX1dxX14xX3xX18cxX92xX3xX2bxX2d5xX3xX4xXc9xXdxX3xX2bxX2efxX40xX3xX2exX22xX1dxX3xX1dxX6xX97xX40xX3xX4xXc9xX3xX18cxXf08xX3xX2exXd8xX3xX169xX3xXexX26xXe1bxXdxX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xX3xXbxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb8xX10xX1dxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX60xXexX1xX33xX3xX167xX2xX169xXbxXd7xX16cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX33xX3xX176xX2xX178xXbxXd7xX16cxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX4exX4exXdxX125xX18cxX6xX103xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX125xXb3xX1dxX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxX167xX4exX2xXabxXa9xX60xX178xXabxX178xX169xX2xXabxX2xXexX169xX19fxX1acxXa9xX5xXaaxX1b6xX60xX7xX4xX1b6xX2xX178xX19fxX169xX1b6xX6xX125xX1c2xXbxX14xX1c5xX25xX9xXaaxX169xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX6xXbxXexXdxX103xX1dxXaxX12xXb8xXc9xX3xX4xX103xX1dxX3xX14xX27bxXdxX3xX1dxX1xXee6xX3xX2exX15xX89xX4xX3xX4xX15xX26xX3xX2bxX6xX1dxX14xX3xX1dxX14xX9bbxX3xX1dxX14xX103xX1dxX3xXexX25xXb5xX1dxX3xX2exXc9xXdxX3xXexX6xX97xX3xX2bxX2efxX3xX9fxXa0xX1dxX1xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xXccxX15xX16xX1dxX3xX1dxX1xX43xX3xXexX25xX103xX1dxX14xX3xX18cxX43xX1dxX3xXexX6xX97xX3xX4xX1xX25axX2bxX3xX4xX1xX237xX3xX4xX9bbxX6xX3xX4xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX40xX3xX25xX6xX26xX3xXexX25xX27bxXdxX3xXd7xX6xX1dxX1xX3xX2bxX15xX32fxXexX3xX315xX26xX6xX1dxX1xX3xX1dxX25axX2bxX3xX23bxX1xXc9xX1dxX14xX3xX4xX1xX237xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xXb3xX1bxX3xX1dxX1xX26xX3xX4xX117xX26xX3xX4xX9bbxX6xX3xX14xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX2bxX43xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX2bxX6xX1dxX14xX3xX5xXfexXdxX3xX1dxX14xX26xX2d5xX1dxX3xXexX1xX26xX3xX1dxX1xX35cxXbxX3xX23bxX1xXc9xX1dxX14xX3xX1dxX1xXee6xX125xX3xXc75xXdxX6xX3xX2exXa0xX1dxX1xX3xX4xX1xX92xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX4xX1xX25axX1dxX3xX1dxX26xXc9xXdxX3xX18cxX2b1xX40xX3xX14xX43xX16cxX3xXexX1xX16xXdxX3xX2exXdxXfbxX2bxX3xX4xX6xX103xX3xX1dxX1xX84xXexX3xX1dxX26xXc9xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX169xX178xX3xX4xX103xX1dxX3xX18cxX2b1xX40xX3xX1xXdcxX1dxX3xXabxX178xX178xX3xX4xX103xX1dxX3xX14xX43xX125xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX103xX60xX97xXaxX12xX33dxXb8xX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xX3xX5xX26xXc9xX1dxX3xX4xX36xX3xX1dxX1xXdxX3bfxX26xX3xX402xX3xXexX15xX2cxX1dxX14xX3xX14xX36xXbxX3xXbxX1xX117xX1dxX3xXd7xX3exX97xX3xX60xX5aaxX1dxX14xX3xX1xX103xXfexXexX3xX2exX27xX1dxX14xX3xX1xX27xXdxX3xX4xX3b4xX1dxX14xX3xX1dxX1xX15xX3xX2exX15xX6xX3xXbxX1xX103xX1dxX14xX3xXexX25xX43xX103xX3xXexX1xXc9xX1dxX3xX2exXdxX3xX5xXb5xX1dxX125xX3xXcxX25xX103xX1dxX14xX3xX2bxXd3xXdxX3xX1xX103xXfexXexX3xX2exX27xX1dxX14xX40xX3xX4xX1xX92xX3xX5xX26xXc9xX1dxX3xX14xX15xXdcxX1dxX14xX3xX2bxX22fxX26xX3xXb3xX43xX3xX25xX84xXexX3xX4xX36xX3xX26xX97xX3xXexX5a5xX1dxX3xXb3xX32fxXdxX3xX18cxX43xX3xX4xX103xX1dxX125xX3xXcxX1xXc9xX1dxX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xX13xX14xXd3xX4xX3xX4xX27bxX4xX1xX3xXd7xX6xX3xXexX25xX26xX1dxX14xX3xXexX3exX2bxX3xXd7xXd8xX40xX3xXb3xX92xX3xXexX25xX5a5xX3xX2exX92xX6xX3xX5xX402xX3xXb3xX43xX3xX2exXdxX3bfxX26xX3xX23bxXdxX22axX1dxX3xX23bxXdxX1dxX1xX3xXexX22xX3xXb3xX22fxX1dxX3xX4xX2b1xX1dxX3xX23bxX1xX36xX3xX23bxX1xX25axX1dxX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX3xX4xX26xX7dexXdxX3xX1dxX25axX2bxX3xXabxX178xX2xXaaxX3xX2exXd8xX3xXexX25xX2cxX3xXexX1xX43xX1dxX1xX3xX23bxX1xX26xX3xX60xX3exX1dxX3xX4xX15xX3xX23bxXdxXfbxX26xX3xX2bxX22fxX26xX125xX3xXecxX22xXexX3xX315xX26xX634xX3xX2exX36xX3xX4xX36xX3xXb3xX6xXdxX3xXexX25xX2b1xX3xX315xX26xX6xX1dxX3xXexX25xXd3xX1dxX14xX3xX4xX9bbxX6xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1dxX1xX3exX1dxX3xXexX7dexX3xX14xX15xXdcxX1dxX14xX3xX2bxX22fxX26xX40xX3xX18cxXdxX22xXexX3xX1xX97xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xX15xX3xX4xX1xX92xX3xX13xX14xX26xX97xX98xX1dxX3xXcxX1xX92xX3xX9fxXa0xX1dxX1xXaxX3xX1b6xX3xXb8xX1xX9bbxX3xXexX92xX4xX1xX3xX5dxX27xXdxX3xXdecxX5dxXc0xX13xX3xXd7xXd8xX3xX5dxX15xXdcxX1dxX14xX3xXccxXcdxX1dxX1xX3xXc0xX1xX6xX1dxX3xXcxX1xX92xX3xXdecxX43xXdxX3xX4xX1xX103xX3xX18cxXdxX22xXexX125xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX25xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b6xXexX1xX26xX2bxX18cxX1b6xX6xX1dxX60xX1b6xX7xX6xXbxX103xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX1exX1dxX14xX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX1xX103xX6xX3xXexX25xXb5xX1dxX3xX2bxXdxX3bfxX1dxX3xX7xXdcxX1dxX3xX4xX15xX32fxX4xXaxX3xX1xX25xX10xX912xX9xXaxX4exXb3xX10xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX1dxX1xX4exX1dxX1xX26xX1dxX14xX1b6xX4xX103xX1dxX1b6xX60xX26xX103xX1dxX14xX1b6xX1xX103xX6xX1b6xXexX25xX10xX1dxX1b6xX2bxXdxX10xX1dxX1b6xX7xX103xX1dxX1b6xX4xX26xX103xX4xX4exX2xX169xX169xXaaxXabxXaaxX125xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4exX2bxX10xX60xXdxX6xX4exX2xXabxX178xX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxXabxX4exX167xXa9xX60xX167xXabxX1acxX1acxX167xX2xX169xXexXa9xX178xXa9xX178xX5xXaaxX1b6xX2xXabxXa9xX60xX167xX2xXabxXabxX176xX178xX167xXexX19fxX176xX176xXaaxX5xX178xX1b6xX60xX125xX1c2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX25xX103xX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX1exX1dxX14xX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX1xX103xX6xX3xXexX25xXb5xX1dxX3xX2bxXdxX3bfxX1dxX3xX7xXdcxX1dxX3xX4xX15xX32fxX4xXaxX3xX1xX25xX10xX912xX9xXaxX4exXb3xX10xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX1dxX1xX4exX1dxX1xX26xX1dxX14xX1b6xX4xX103xX1dxX1b6xX60xX26xX103xX1dxX14xX1b6xX1xX103xX6xX1b6xXexX25xX10xX1dxX1b6xX2bxXdxX10xX1dxX1b6xX7xX103xX1dxX1b6xX4xX26xX103xX4xX4exX2xX169xX169xXaaxXabxXaaxX125xX1xXexX2bxXaxX12xX13xX1xX1exX1dxX14xX3xX4xX103xX1dxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX1xX103xX6xX3xXexX25xXb5xX1dxX3xX2bxXdxX3bfxX1dxX3xX7xXdcxX1dxX3xX4xX15xX32fxX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX25xX103xX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXecxX1xXc9xX1dxX14xX3xX4xX2b1xX1dxX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1xX43xX1dxX14xX3xX60xX43xXdxX3xX4xXee6xX3xX2bxXd3xX4xX3xX26xX2bxX3xXexX6bfxX2bxX40xX3xX2exX84xXexX3xX2exX27bxX3xX5xXe1bxX2bxX3xX1dxX1xXe1bxX2bxX40xX3xXexX1xX6xX97xX3xXb3xX43xX103xX3xX2exX36xX3xX5xX43xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX3xX1xX103xX6xX3xXexX15xXdcxXdxX3xXexX260xX1dxX3xX23bxX1xX103xX10xX3xX7xX260xX4xX3xX2cxX3xX1dxX1xXdxX3bfxX26xX3xXexX1xXc9xX1dxX40xX3xXd7xX36xX2bxX3xX4xX9bbxX6xX3xX1xX26xX97xX22axX1dxX3xX2bxXdxX3bfxX1dxX3xX1dxX109xXdxX3xX5dxX15xXdcxX1dxX14xX3xXecxX1xXb5xX40xX3xX5dxX43xX3xXcxXcdxX1dxX1xX125xX3xXa87xX3exX97xX3xX5xX43xX3xX23bxX22xXexX3xX315xX26xX634xX3xXexX348xX3xX2exXc9xXdxX3xX18cxX43xX1dxX3xXexX6xX97xX3xX23bxX1xXf08xX103xX3xX5xXf08xX103xX3xX4xX9bbxX6xX3xX1dxX1xX1exX1dxX14xX3xX1xX27xXdxX3xXb3xXdxXb5xX1dxX3xX1xX27xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX125xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXb3xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXecxX402xX3xX23bxX22xXexX3xX4xX1xX15xXdcxX1dxX14xX3xXexX25xXa0xX1dxX1xX3xXaxX3xX1xX25xX10xX912xX9xXaxX4exX60xX103xX6xX1dxX1b6xXexX1xX10xX4exX23bxX97xX1b6xX23bxX10xXexX1b6xX4xX1xX26xX103xX1dxX14xX1b6xXexX25xXdxX1dxX1xX1b6xX60xX103xX1dxX14xX1b6xX1xX6xX1dxX1xX1b6xX4xX26xX1dxX14xX1b6xXbxX1xX26xX1b6xX1dxX26xX1b6xX18cxXdxX10xX1dxX1b6xX4xX26xX103xX1dxX14xX4exX2xX169xX169xXabxX176xX19fxX125xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4exX2bxX10xX60xXdxX6xX4exX2xXabxX178xX4exX1dxX10xX160xX7xX4exX2xX19fxXabxX2xX4exX167xXa9xX60xX169xX2xX2xX176xX1acxX176xX167xXexX2xXaaxXaaxX169xX5xX169xX1b6xX2xX176xX176xX60xX169xX2xX2xX178xX176xX1acxXa9xXexX176xX2xXabxX178xX5xX2xX178xX125xX1c2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xXdxX22xX1dxX3xX25xX26xX27xX1dxX14xX3xX2bxX2cxX3xX2exX15xX16xX1dxX14xX33xX3xX13xX36xXdxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX3exX26xX40xX3xX5xX43xX2bxX3xX2exX22xX1dxX3xX2exX36xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX25xX103xX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXecxX402xX3xX23bxX22xXexX3xX4xX1xX15xXdcxX1dxX14xX3xXexX25xXa0xX1dxX1xX3xXaxX3xX1xX25xX10xX912xX9xXaxX4exX60xX103xX6xX1dxX1b6xXexX1xX10xX4exX23bxX97xX1b6xX23bxX10xXexX1b6xX4xX1xX26xX103xX1dxX14xX1b6xXexX25xXdxX1dxX1xX1b6xX60xX103xX1dxX14xX1b6xX1xX6xX1dxX1xX1b6xX4xX26xX1dxX14xX1b6xXbxX1xX26xX1b6xX1dxX26xX1b6xX18cxXdxX10xX1dxX1b6xX4xX26xX103xX1dxX14xX4exX2xX169xX169xXabxX176xX19fxX125xX1xXexX2bxXaxX12xXecxX402xX3xX23bxX22xXexX3xX4xX1xX15xXdcxX1dxX14xX3xXexX25xXa0xX1dxX1xX3xXaxXa87xX2d5xX1dxX14xX3xX1xX43xX1dxX1xX3xX4xX6bfxX1dxX14xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX18cxXdxXb5xX1dxX3xX4xX15xXdcxX1dxX14xXaxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX25xX103xX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXa5xX27bxX1dxX14xX3xXabxX169xX4exX169xX40xX3xXexXfexXdxX3xXd7xXd8xX3xX5dxX15xXdcxX1dxX14xX3xXdecxX3exX2bxX40xX3xX5dxX15xXdcxX1dxX14xX3xXecxX1xXb5xX40xX3xX5dxX27xXdxX3xXdecxXdxXb5xX1dxX3xX1xXdxX22axXbxX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xXa4xXdecxX5dxXc0xX13xXacxX3xXexX237xX1dxX1xX3xX5dxX43xX3xXcxXcdxX1dxX1xX3xXb3xX43xX3xX5dxX27xXdxX3xXdecxX5dxXc0xX13xX3xXexX1xX43xX1dxX1xX3xXbxX1xX7dexX3xXa87xX43xX3xX13xe30dxX1dxX14xX3xX23bxX402xX3xX23bxX22xXexX3xX4xX1xX15xXdcxX1dxX14xX3xXexX25xXa0xX1dxX1xX3xXbxX1xX7dexXdxX3xX1xX89xXbxX3xX33dxXa87xX2d5xX1dxX14xX3xX1xX43xX1dxX1xX3xX4xX6bfxX1dxX14xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX18cxXdxXb5xX1dxX3xX4xX15xXdcxX1dxX14xX408xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX2exX103xXfexX1dxX3xXabxX178xX2xX19fxX1b6xXabxX178xXabxX178xX125xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXb3xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX26xX5xX12xX0xX60xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXb3xX12xX0xX4exX60xXdxXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx181aaxX26xXexX1xX103xX25xXaxX12xXcxX1xX26xX3xX5dxX43xX0xX4exXbxX12
Thu Hà