Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ấn Độ
Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các công dân nước ngoài có mặt tại Ấn Độ trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh sẽ không được vào Mỹ.
845ex1051ax8bcdxd6e1x8f89xfe3ax13a7fx15a94x11c68xX7xb6cdx13934xd11axa8d6x15ea0x99e7xX5xf02exXaxa0b8x13a60xaa5exX3x8cc8xX6xdd24xX3xX1x120d9xX18xX1xX3xX5x12caexX18xX1xX3xX4xf858x1246axX3xX18xX1xf45cxXbxX3xX4xb10fxX18xX1xX3x14b34xfe8axXdxX3xc918xc157xXdxX3xX18xe222x126aex154ecxXdxX3xX32xf872xX18xX3xXex14ef4xX3x11b7axX18xX3x14931x131c5xX0xc9d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcdexX10xX6x11350xXaxX12xdcfax1539bxX3xXex884dxX18xX1xX3xX1xX66xX18xX1xX3xX5fx870dxX4xX1xX3xX16xX20xX18xX1xX3xXbxX1x983cxX4xX3xXex9bf8xXbxb6bcxX3xX4x924cxX4xX3xX4x15723xX18xX3bxX3xX5fx8540xX18xX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX18xX3bxX63xX1bxXdxX3xX4x1622dxX3xX26xc93bxXexX3xXexX7fxXdxX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xXexee39xX63xX18xX3bxX3xX36x9a65xX18xX3bxX3xX2x1313exX3xX18xX3bxX1bx150a2xX3xXexXadxX3cxX37xX4xX3xb6fbxX1xXdxX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX7xfe76xX3xXc5xX1xX88xX18xX3bxX3xX32xX3cxec8axX4xX3xX36xX1bxX63xX3xX13xX14x14a51xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdefaxX63xX5fxXbdxXaxX12xX0xXdxX26xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7x1484exXbxX1xX63xXexX63xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXbdx11023xX3xX16xX5xX63xX4xXc5xd2e7xX3xX26xX6xXadxX3bxXdxX18xX10cxX5xX10x15a99xXexX122xX3xX6x1105exXexX63xX129xX3xX26xX6xXadxX3bxXdxX18xX10cxXadxXdxX3bxX1xXexX122xX3xX6xX139xXexX63xX129xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX18xX1xX3xX4xX25xX26xX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xXdxX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX32xX41xX18xX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xX1xX66xX18xX1xX3xX2exX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe7xX16xX6xX63xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe7xX36xX18xX4dxX18xX10xb303xX7xX4dx909cxX2xX2xb6c7xX4dxX2xX1bbx10d1exX5fxfd0cxd9e3xX1bexa0afx14c58xX1bbxX1bbxXexX1bbxX1c7xXb8xX1bexX5xX2xXe7x9ce0xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX18xX1xX3xX4xX25xX26xX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xXdxX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX32xX41xX18xX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX10cxXbxX1xX63xXexX63xX10cxX63xXadxXdxX3bxXdxX18xX6xX5xX10cxX7xXadxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX4dxX4dxX4xX5fxX18xXdxX26xX3bxXe7xX36xXdxX10xXexX18xX6xX26xXbxX5xX139xX7xXe7xX36xX18xX4dxXexX1c4xX1bbxX1c5xX4dxX139xXbxX5xX63xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX16xX63xX1d3xX63xXc5xX6xX4dxX1bbxX1c5xX1bbxX2x11048xX1c5xX1c7xX268xX1c5xX2xX4dxX5xX63xX3bxX6xX18xX6xXdxXadxXbxX63xXadxXexXe7xX1d3xXbxX3bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbe8xX6xXbxXexXdxX63xX18xXaxX12x12986xX18xX1xX3xX26xXdxX18xX1xX3xX1x1068exX6xXe7xX3xf0f2xa6cexX3bxX139x10e9cxX18xX122xX3xXf7xX63xX7xXexX63xX18xX3x10929xX5xX63xX16xX10xfe00xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xXbxX1xX9cxX18xX3bxX3xX36xXdx127eaxX18xX3xXcxXcx88bax11140xX2aaxX3xXexX7fxXdxX3x14c7cxX6xX7xX1xXdxX18xX3bxXexX63xX18xX81xX3xX18xX3bxX1bxXbdxX3xX1c8xX1c5xX4dxXb8xX81xX3xX2aaxX1xX1bxX3xXcxXadx87f2xX18xX3bxX3xXexX1xX88xX18xX3bxX3xX16xX84xX63xX3xX4xX1xbc82xX18xX1xX3xff49xX139xXbdx14ecaxX18xX3xXcxda6axX18xX3bxX3xXexX1xX33xX18xX3bxX3x11336xX63xX10xX3xXf7xXdxX5fxX10xX18xX3xX7xXd4xX3xX4xX25xX26xX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xXdxX3xX1x9afdxX139xX3xX1xX41xXexX3xX18xX1x155ffxX18xX3bxX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xXexXadxX63xX18xX3bxX3xX16xX33xXdxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX7xX33xX3xX4xX6xX3xX26xX30axX4xX3xX292x15d85xX2e6x13759xX62xX10cxX2xf90bxX3xX26xX37xXdxX3xX3bxXdxX6xX3xXex906cxX18xX3bxX3x116b0xX3xX26xX7bxX4xX3xX16xX84xX63xX3xX32xX4bxX18xX3bxX3xX39exX3xX31exX139xX33xX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX2aaxX6xX26xX3xb44exX3xX18xX1bxXbdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xXcxXadxX63xX18xX3bxX3xX26xX4bxXexX3xXexX1xX88xX18xX3bxX3xX16xX84xX63xX81xX3xXcxX1xX3cxX3xXc5xb68cxX3xX2aaxX1xX1bxX3xXcxXadxX30axX18xX3bxX3xX32fxX10xX18xX3x9dc7xX7xX6xXc5xXdxX3xX4xX1xX63xX3xX16xXdxX41xXexX81xX3xX16xX30axXexX3xX32xX353xX139xX3xXexX45xX3xX18xX3bxX1bxXbdxX3xXb8xX4dxX1c7xX81xX3xX13xX14xX3xX16xX30axXexX3xX32xX353xX139xX3xX1xX7fxX18xX3xX4xX1xX41xX3xX36xXdxX20xX4xX3xX32xXdxX3xX5xX7fxXdxX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xX5fx12ad6xX6xX3xXexXadxX2e0xX18xX3xXc5xX1xX139xXbdxX41xX18xX3xX4xX84xX63xX3xX4xd274xX6xX3xXcxXadxX139xX18xX3bxX3xXexX8dxX26xX3x13d61xXdx133b1xX26xX3xX7xX63xX84xXexX3xX36xX1bxX3xX401xX1xXb3xX18xX3bxX3xX18xX3bxX45xX6xX3xX62xX70xX4xX1xX3xX16xX20xX18xX1xX3xX2a9xX292xX62xX292xX2bdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX16xX1bxX3xX401xX7xX6xXc5xXdxX81xX3xX31exX139xXbdxX3xX32xX70xX18xX1xX3xX18xX1bxXbdxX3xX32xX3cxXdexX4xX3xX32xX3cxX6xX3xXadxX6xX3xX5fxX63xX3xX7xX33xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdx12eaexX26xX3xX292xX389xX2e6xX38bxX62xX10cxX2xX38fxX3xX36xX88xX3xX4xc89axX18xX3bxX3xX4xX6xX63xX3xX36xX37xXdxX3xX31exX139xX84xX3xX18xX1xXdxX321xX139xX3xX16xXdxX41xX18xX3xXexX1xX472xX3xX4xX463xX6xX3xX36xXdxXadxX139xX7xX3x14470xe802x1426dxX51axX10cxX292xX63xX2e6xX10cxX1bbxX3xX32xX6xX18xX3bxX3xX16xX4f1xX18xX3bxX3xXbxX1xX84xXexX3xXexX7fxXdxX3xX47xX18xX3xX4axX4bxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xX292x110b0xX3xXexX1xX472xX81xX3xX4xX84xX4xX3xX4xX88xX18xX3bxX3xX5fxX8dxX18xX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX18xX3bxX63xX1bxXdxX3xX4xX9cxX3xX26xX9fxXexX3xXexX7fxXdxX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xXexXadxX63xX18xX3bxX3xX36xXb3xX18xX3bxX3xX2xXb8xX3xX18xX3bxX1bxXbdxX3xXexXadxX3cxX37xX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX7xXd4xX3xXc5xX1xX88xX18xX3bxX3xX32xX3cxXdexX4xX3xX36xX1bxX63xX3xX13xX14xXe7xX3xe610xX139xXbdxX3xX32xX70xX18xX1xX3xX18xX1bxXbdxX3xXc5xX1xX88xX18xX3bxX3xX84xXbxX3xX5fxX554xX18xX3bxX3xX4xX1xX63xX3xX4xX88xX18xX3bxX3xX5fxX8dxX18xX3xX13xX14xX81xX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX4xX3cxX3xXexXadx15527xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xX5fxX1bxXdxX3xX1xX7fxX18xX3xX36xX1bxX3xX26xX4bxXexX3xX36xX1bxXdxX3xXexXadxX3cxX3dxX18xX3bxX3xX1xXdexXbxX3xX26xXdxX4e1xX18xX3xXexXadxX45xX3xXc5xX1xX84xX4xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xXcxX139xXbdxX3xX18xX1xXdxX2e0xX18xX81xX3xX18xX1xX35cxX18xX3bxX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX18xX1bxXbdxX3xXc5xX1xXdxX3xXexXadxX39exX3xX36xX321xX3xX13xX14xX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX4xX9cxX3xXc5xX41xXexX3xX31exX139xX2exX3x13687x132f4xXexX3xX18xX3bxX1xXdxX20xX26xX3xX8dxX26xX3xXexX31axX18xX1xX3xX36xX37xXdxX3xX292xX389xX2e6xX38bxX62xX10cxX2xX38fxX3xXexXadxX3cxX37xX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX5xX2e0xX18xX3xX26xX84xXbdxX3xX16xX6xXbdxX3xX36xX1bxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX4xX84xX4xX1xX3xX5xXbdxX3xX18xX41xX139xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXexXdxX2e0xX26xX3xXbxX1xXb3xX18xX3bxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xXcxXadxX3cxX37xX4xX3xX32xX9cxX81xX3xX13xX14xX3xX32x8541xX3xX84xXbxX3xX5fxX554xX18xX3bxX3xX4xX84xX4xX3xX1xX7fxX18xX3xX4xX1xX41xX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xXdxX3xX32xXdxX3xX5xX7fxXdxX3xX31exX139xX33xX4xX3xXexX41xX81xX3xXexX1xX10xX63xX3xX32xX9cxX3xXbdxX2e0xX139xX3xX4xX353xX139xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xXc5xX1xX84xX4xX1xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX4xX9cxX3xXc5xX41xXexX3xX31exX139xX2exX3xX684xX685xXexX3xX18xX3bxX1xXdxX20xX26xX3xX8dxX26xX3xXexX31axX18xX1xX3xXexXadxX3cxX37xX4xX3xXc5xX1xXdxX3xX32xX41xX18xX3xX13xX14xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX63xX5fxXbdxXaxX12xX5cxXdxX20xX18xX3xX13xX14xX3xX36xX1bxX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX3xX32xX6xX18xX3bxX3xX5xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX32xX7bxX18xX3bxX3xX32xX353xX139xX3xX16xX2exX18xX3bxX3xX684xX41xXbxX3xX1xX7fxX18xX3bxX3xX36xX321xX3xX7xX33xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX4e1xX26xX3xX292xX389xX2e6xX38bxX62xX10cxX2xX38fxX3xXexXadxX2e0xX18xX3xXexX63xX1bxX18xX3xX4xX353xX139xXe7xX3xXcxX139xXbdxX3xX18xX1xXdxX2e0xX18xX81xX3xX18xX41xX139xX3xX18xX1xX3cxX3xXexX66xX18xX1xX3xX1xX66xX18xX1xX3xX5fxX70xX4xX1xX3xX16xX20xX18xX1xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xX32xX6xX18xX3bxX3xX5fxX353xX18xX3xX32xX3cxXdexX4xX3xX4xX2exXdxX3xXexX1xXdxX20xX18xX3xX36xX37xXdxX3xX1xX1bxX18xX3bxX3xXexXadxXdxX20xX139xX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX32xX3cxXdexX4xX3xXexXdxX2e0xX26xX3xX4xX1xX463xX18xX3bxX3xX26x9729xXdxX3xX18xX3bxX1bxXbdxX3xXexX1xX66xX3xX26xX2a5xXdxX3xXexX1xX7bxX3xX5fxXdxX4e1xX18xX3xX16xXdxX41xX18xX3xXexXadxX84xXdxX3xX18xX3bxX3cxXdexX4xX3xX1xX63xX1bxX18xX3xXexX63xX1bxX18xX3xX39exX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX81xX3xXc5xX1xXdxX3xX31exX139xX33xX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX2aaxX6xX26xX3xX3bcxX3xX18xX1bxXbdxX3xX32xX6xX18xX3bxX3xf9cfxX36x11ab6xX3xXexXadxX2axX18xf6cdxX3xX36xX37xXdxX3xX7xX33xX3xX4xX6xX3xX26xX30axX4xX3xX26xX37xXdxX3xXexX39axX18xX3bxX3xX36xX2a5xXexX3xX18xX3bxX63xX1bxXdxX3xXexX353xX26xX3xXc5xXdxX472xX26xX3xX7xX63xX84xXexXe7xX4dxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXadxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXadxX63xX18xX3bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2e0xX18xX3xX31exX139xX6xX18xX122xX0xX4dxX7xXexXadxX63xX18xX3bxX12xX0xX139xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10cxXexX1xX139xX26xX16xX10cxX6xX18xX5fxX10cxX7xX6xXbxX63xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX1bxX18xX3bxX3xX5xX63xX7fxXexX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX32xX33xXdxX3xX26xX9fxXexX3xX5xX1bxX18xX3xX7xX9cxX18xX3bxX3xX292xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX3xX26xX37xXdxXaxX3xX1xXadxX10xX134xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX26xX10cxX18xX63xX18xX3bxX4dxX1xX6xX18xX3bxX10cxX5xX63xX6xXexX10cxX18xX139xX63xX4xX10cxX5fxX63xXdxX10cxX26xX6xXexX10cxX5xX6xX18xX10cxX7xX63xX18xX3bxX10cxX4xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX10cxX26xX63xXdxX4dxX1bbxX2xX1c5xX1c4xX1bbxX1c7xXe7xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX3bxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX4dxX26xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1bbxX1c5xX4dxX18xX10xX1b8xX7xX4dxX1bbxX2xX2xX1c4xX4dxX2xX1c5xX1c7xX5fxX1c5xX1c5xX1c7xX1c8xX1c2xX1c5xX38fxXexX1bexX1bbxX1c8xX1c5xX5xX38fxX10cxX5fxX10xX5xX1xXdxXe7xX1d3xXbxX10xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX18xX1xX3xX4xX25xX26xX3xX18xX1xX2axXbxX3xX4xX2exX18xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xXdxX3xX18xX3bxX3cxX3dxXdxX3xX32xX41xX18xX3xXexX45xX3xX47xX18xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX36xX12xX0xX7xXexXadxX63xX18xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX1bxX18xX3bxX3xX5xX63xX7fxXexX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX32xX33xXdxX3xX26xX9fxXexX3xX5xX1bxX18xX3xX7xX9cxX18xX3bxX3xX292xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX3xX26xX37xXdxXaxX3xX1xXadxX10xX134xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX26xX10cxX18xX63xX18xX3bxX4dxX1xX6xX18xX3bxX10cxX5xX63xX6xXexX10cxX18xX139xX63xX4xX10cxX5fxX63xXdxX10cxX26xX6xXexX10cxX5xX6xX18xX10cxX7xX63xX18xX3bxX10cxX4xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX10cxX26xX63xXdxX4dxX1bbxX2xX1c5xX1c4xX1bbxX1c7xXe7xX1xXexX26xXaxX12xX5cxX1bxX18xX3bxX3xX5xX63xX7fxXexX3xX18xX3cxX37xX4xX3xX32xX33xXdxX3xX26xX9fxXexX3xX5xX1bxX18xX3xX7xX9cxX18xX3bxX3xX292xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX3xX26xX37xXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXadxX63xX18xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX41xX3xX3bxXdxX37xXdxX3xX3bxX1xXdxX3xX18xX1xX2axX18xX3xXc5x135e7xX3xX5xX554xX4xX3xX3bxX353xX18xX3xX38fxX1c5xX1c5xXe7xX1c5xX1c5xX1c5xX3xX4xX6xX3xX292xX63xX36xXdxX5fxX10cxX2xX38fxX3xXexXadxX63xX18xX3bxX3xX26xX4bxXexX3xX18xX3bxX1bxXbdxX81xX3xX18xX1xXdxX321xX139xX3xX32xXdxX472xX26xX3xX18xX9cxX18xX3bxX3xX32xX6xX18xX3bxX3xX4xX1xX2axXexX3xX36xX2axXexX3xX36xX37xXdxX3xX5xX1bxX18xX3xX7xX9cxX18xX3bxX3xX26xX37xXdxX3xX18xX1xX3cxX3xX47xX18xX3xX4axX4bxX81xX3xX292xX6xX26xXbxX139xX4xX1xXdxX6xX3xX36xX1bxX3xXcxX1xX84xXdxX3x10d32xX6xX18xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX36xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX139xX5xX12xX0xX5fxXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXadxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX36xX12xX0xX4dxX5fxXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51axX63xX139xXadxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX4axX9fxX18xX3bxX3xX5cxX139xXbdxX321xX18xX3xX2a9xXcxXcxX2e5xX2e6xX2aaxX4dxX2e6xXdxX10xXexX18xX6xX26x13f43xX2bdxX0xX4dxXbxX12