Đấu giá quyền sử dụng đất xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh):
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch xen dặm dân cư xã Xuân Mỹ: Vùng quy hoạch xen dặm dân cư Đồng Chề, thôn Phúc Mỹ; Vùng quy hoạch xen dặm dân cư phía đồng Trường Tiểu học Xuân Mỹ; Vùng quy hoạch bổ sung khu trung tâm hành chính xã Xuân Mỹ; Vùng quy hoạch xen dặm dân cư phía Nam vườn ông Thế, ông Long - thôn Thịnh Mỹ
2fe8x9165x78b0x5e24xa26ex72a3x7f65x9524xbdaexX7x5bbcxbb66x4cfexc296xae38x7b3bxX5x72a4xXax6777x695cx707ax3defxX3x31e5xXdx9299xX3xbe92xX15x4279x90dax517fxX3xX7x52c4xX3xa224xc07axX1fxX17xX3xc07bxX14xXexX3x3c24x63f2xX3x832exX15x6049xX1fxX3x9eccx9aefxX3x46d5x6e71xX17xX1xXdxX3xX30xX15xX32xX1fx44bbxX3x37bax81b3xX3xXcx3354xX1fxX1x4c70x945cxX0x6bb1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXex47b8xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3x43ecxX15xX7xXexXdx8224xX1dx5b64xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX24xXaxX12xb8a0x67d8xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX39xX44xX44xX3xacd9xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX45xXdxX3xX7x991axX1fxX3xX7x8683xX3xX2xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3x8ec7xX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3x839dxbae1xX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1x755ax4f4axX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24x933ax6d4exX3xX24xX32xX1fxX3xX4x51d9xX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX4cxX3x6e0dxXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xX13xae21xX1fxX17xX3xX80xX1xX1exX42xX3xXexX1xX81xX1fxX3xc440xX1x6307xX4xX3xX35xX36xX6fxX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xXbxX1xbe1cxX6xX3xX29xX115xX1fxX17xX3xXcx9dd2xXe8xa074xX1fxX17xX3xXcxXdx3982xX15xX3xX1x84f5xX4xX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX6fxX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xXaex63d9xX3xX7xX15xX1fxX17xX3x9aa3xX1xX15xX3xXexX155xX15xX1fxX17xX3xXexX32xXe1xX3xX1xX45xX1fxX1xX3xX4xX1xX14cxX1fxX1xX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX6fxX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX14cxX6xX3xX39xX6xXe1xX3xXccxXe8xX157xX1fxX3xX81xX1fxX17xX3xXcxX1xab62xX42xX3xX81xX1fxX17xX3xb2a1xXd6xX1fxX17xX3xX60xX3xXexX1xX81xX1fxX3xXcxX1x6d22xX1fxX1xX3xX35xX36xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX60xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3xX4xX10xX1fxXexX10xX155xX6fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xXcxX44xa7fbxX39x9e41xX3xX8dx4e10xc3d4xX3xX8dxX236xX39xX3xX13xb392xacbaxX3xX233x78ddxX236xX3x856axX23fx7117x54f7xX39xX3xa99fx7e53xX3x9bfbx8f85xX39xX233xX3xX13xX23exXcxX3xX0xXaexX155xX3xX4exX12xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX60xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3xX4xX10xX1fxXexX10xX155xX6fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX80xX81xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX39xX44xX44xX3xX8dxX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX45xXdxX3xX7xX9exX1fxX3xX7xXa2xX3xX2xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXaexX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX15xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX1fxX17xX3xX29xX14xXexX3xXccxXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX42xX3xX1xX15xX1dxc3a7xX1fxX3xX39xX17xX1xXdxX3xX30xX15xX32xX1fxX42xX3xXexa292xX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX2x322fxX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xX13xX115xX1fxX17xX3xX80xX1xX1exX42xX3xXexX1xX81xX1fxX3xX123xX1xX125xX4xX3xX35xX36xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xXcx9718xX3xX5xX81xX3xX7xXa2xX3x436dx8d8axX3xX29xX1dbxX1fxX3xX5xX81xX3xX7xXa2xX3xX2xa97bxX3xX60xX3xX24xXdxX318xX1fxX3xXexX14cxX4xX1xX4cxX3xX3c4xX3b6xX3b6xX3xXe1xX3c4xX4exX5xX81xX42xX3xX17xXdxX19xX3xX184xX1x34bcxXdxX3xX29xXdxX15dxXe1xX4cxX3x67c5xaf2cxX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX4exX5xX81xX359xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX3c4xX359xX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX14cxX6xX3xX29xX115xX1fxX17xX3xXcxX155xXe8xX157xX1fxX17xX3xXcxXdxX15dxX15xX3xX1xX161xX4xX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX1e2xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX3b6xX2xX42xX3xX3b6xX3c4xX42xX3xX3b6xX3b7xX3xXccxX45xX3xXexX3aexX3xX5xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX3b6x8294xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX5xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX2xX3edxX3xX60xX3xX24xXdxX318xX1fxX3xXexX14cxX4xX1xX4cxX3xX3c4xX4a4xX3b6xX3xXe1xX3c4xX4exX5xX81xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX3c4xX3eexX3b6xX3xXe1xX3c4xX4exX5xX81xX42xX3xX17xXdxX19xX3xX184xX1xX3e4xXdxX3xX29xXdxX15dxXe1xX3xXexX3aexX3xX2x3becxX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX4exX5xX81xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX2xX3eexX4efxX359xX3c4xX3b6xX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX4exX5xX81xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX3b7xX359xX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xXaexX17dxX3xX7xX15xX1fxX17xX3xX184xX1xX15xX3xXexX155xX15xX1fxX17xX3xXexX32xXe1xX3xX1xX45xX1fxX1xX3xX4xX1xX14cxX1fxX1xX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX1e2xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX3c4xX3b6xX3xX60xX3xX24xXdxX318xX1fxX3xXexX14cxX4xX1xX4cxX3xX3b7xX3b7xc32cxX3xXe1xX3c4xX42xX3xX17xXdxX19xX3xX184xX1xX3e4xXdxX3xX29xXdxX15dxXe1xX4cxX3xX2xX3c4xX5adxX359xX3edxX3edxX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX3edxX359xX3xXf6xXcdxX1fxX17xX3xX1bxX15xX1dxX3xX1xXd6xXd7xX4xX1xX3xX2dxX10xX1fxX3xX24xXe0xXe1xX3xX24xX32xX1fxX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX14cxX6xX3xX39xX6xXe1xX3xXccxXe8xX157xX1fxX3xX81xX1fxX17xX3xXcxX1xX1dbxX42xX3xX81xX1fxX17xX3xX1e2xXd6xX1fxX17xX3xX60xX3xXexX1xX81xX1fxX3xXcxX1xX1f0xX1fxX1xX3xX35xX36xX3xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xXcxX3aexX3xX5xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX3b6xX2xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX5xX81xX3xX29xX14xXexX3xX7xXa2xX3xX2xX3b7xX3xX60xX3xX24xXdxX318xX1fxX3xXexX14cxX4xX1xX3xXexX3aexX3xX3c4xX3edxX3edxX3xXe1xX3c4xX4exX5xX81xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX3b7xX3b6xX3b6xX3xXe1xX3c4xX4exX5xX81xX42xX3xX17xXdxX19xX3xX184xX1xX3e4xXdxX3xX29xXdxX15dxXe1xX3xXexX3aexX4cxX3xX4efxX2xX359xX3b6xX4a4xX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX4exX5xX81xX3xX29xX1dbxX1fxX2xX3b6xX5adxX359xX3b6xX3b6xX3b6xX359xX3b6xX3b6xX3b6xX3xX29xX115xX1fxX17xX4exX5xX81xX359xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xXcxX1xX157xXdxX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXaexX19xX1fxX3xX1xX115xX3xX7xa765xX42xX3xX29xb2e1xX1fxX17xX3xX184x52d2xX3xXexX1xX6xXe1xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXccxX45xX3xX1fx33b4xXbxX3xXexXdxX1exX1fxX3xX184xX713xX3xX1bxX15xX36xX3xXexX3aexX3xX1fxX17xX45xX1dxX3xXexX1xX81xX1fxX17xX3xXaexX19xXd6xX3xX29xX1dbxX1fxX3xX2xX4efxX1xX3xX1fxX17xX45xX1dxX3xX3c4xX3b6xX4exX2xX3b6xX4exX3c4xX3b6xX2xX4a4xX3xXexXd7xXdxX3xX80xX81xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX39xX44xX44xX3xX8dxX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX45xXdxX3xX7xX9exX1fxX3xX7xXa2xX3xX2xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXccxX45xX3xXexX155xX25xX3xX7xX3e4xX3xX23fxX8dxX39xX24exX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX42xX3xX1xX15xX1dxX318xX1fxX3xX39xX17xX1xXdxX3xX30xX15xX32xX1fxX42xX3xXexX327xX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX359xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xXcxX17dxX3xX4xX1x36b1xX4xX3xXaexX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXccxX45xXd6xX3xX5xX125xX4xX3xX2xX3edxX1xX3b7xX3b6xb1aaxX3xX1fxX17xX45xX1dxX3xX3c4xX3c4xX4exX2xX3b6xX4exX3c4xX3b6xX2xX4a4xX3xXexXd7xXdxX3xXexX155xX25xX3xX7xX3e4xX3xX23fxX8dxX39xX24exX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX42xX3xX1xX15xX1dxX318xX1fxX3xX39xX17xX1xXdxX3xX30xX15xX32xX1fxX42xX3xXexX327xX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX359xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xaac5xX14cxX1fxX1xX3xXe1xX157xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX17dxX3xX4xX1xX7e8xX4xX42xX3xX4xX19xX3xX1fxX1xX32xX1fxX3xX4x854bxX3xX1fxX1xX15xX3xX4xa2b5xX15xX3xX29xX1dbxX1fxX3xXexX1xX6xXe1xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX359xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX35xX161xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1dbxXexX3xX2dxXdxX1fxX3xX5xXdx4425xX1fxX3xX1xX318xX4cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX60xX3xX23fxX8dxX39xX24exX3xX2dxX2exX3xX30xX15xX32xX1fxX3xX35xX36xX42xX3xX1xX15xX1dxX318xX1fxX3xX39xX17xX1xXdxX3xX30xX15xX32xX1fxX42xX3xXexX327xX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX60xX3xX80xX81xX1fxX17xX3xXexX1dxX3xXcxX39xX44xX44xX3xX8dxX19xX1fxX3xX29xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX45xXdxX3xX7xX9exX1fxX3xX7xXa2xX3xX2xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX6fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX24bxXa2xX3xX3c4xX4efxX5adxX3xX29xXe8xX157xX1fxX17xX3xX39xX17xX15xX1dx6492xX1fxX3xX24exX15xX3xX60xX3xXbxX1xXe8xX157xX1fxX17xX3xX39xX17xX15xX1dxX981xX1fxX3xX24exX15xX3xX60xX3xXcxX123xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX13xXcxX4cxX3xX3b6xX3b7xX3eexc40dxX359xX3c4xX4a4xX4efxX2xX3edxX4efxX6fxX3xX3b6xX3eexX2xX3c4xX359xX5adxX3eexX3eexX3b6xX3c4xX3edxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12x75bbxX9ecxX9ecxX4cxX3xX24xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX359xXccxX1fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX60xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3xX4xX10xX1fxXexX10xX155xX6fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX155xX10xX6dxX9xXaxXaxX12xX0xXdxXe1xX17xX3xX7xX155xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX359xXaexX6xXd6xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX359xXccxX1fxX4exX1fxX10xX9ecxX7xX4exX2xX4a4xX3b7xX5adxX4exX4efxX9c2xX24xX3c4xX3b6xX5adxX3b6xX9c2xX3b6xX3b6xXexX5adxX3eexX4a4xX3edxX4a4xX5xX3b6xX359xX68xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd6xX242xXe1xX6xX17xX10xX3xX24xXexX1xX15xXe1xXaexX3xX24xX1xXdxX24xX10xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX60xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3xX155xXdxX17xX1xXexX6fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX233xXdxX19xXe1xX3xX29xXa2xX4xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2dxXexX60xX6xX5xXdxX17xX1fxX4cxX3xX155xXdxX17xX1xXexX6fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXd6xX24xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xXcxX155xX88bxX1fxX3xXf6xXdxX1dbxXexX3xX39xX17xX161xX4xX0xX4exX7xXexX155xXd6xX1fxX17xX12xX0xX4exXbxX12
namthanh