Hyundai Tucson 2021 lộ diện
Hyundai Tucson 2021 gây ấn tượng bởi cụm đèn pha mới mang tên Parametric Hidden Lights.
34d5x3d45xa3dbx3984xa5fexb490xX2x7020xd23fx7e0dx6ad7xX3x46caxXbx86d5x4963x6a28xX1xX2x35caxX3xX6xXfx4538xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexa4e7xX0xX1x7096xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexacccxa799xX16xXfxX9xX2xXexX22x9a4ax5ab0x6861xad95xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxe413xX39xX7xdd60x984cxX45xX25xX7xX9x6446xX7xX4xX16x7ce9xX39xX0xdf6axX1xX25xX22xX0xX52xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX42xX39xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex8e45xX3xX16xX39xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX2xX3xX4xXexX22xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7x9cabxc0a6xX37xX7xcf1fxX39xX7xXfx534bx7c64xX39xX9axX7x4ed4xc412xX16xX7xX8xd1ddxX6fxX7xe243x9a76xX39xX7xX2exX1xX3xX7xX6fx989axX16xX7xX6fxX3xX39xX9axX7xXfxc3d7xX39xX7x5efcxX3xX6xX3xX6fxX2xXfxX6xX16xX8xX7xX36xX16xX4xX4xX2xX39xX7x62a1xX16xX9axX1xXfxXbx547cxX0xX52xX2exX22xX0xX4xX16x5202xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXa7xX42xX4xX37xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exd6e7xX42xX4xX37xXexX22xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX36x9f5fxX39xX7xc2a6xX38xa6a6xX8xX7xXe4xa310xX3xX7xX1xa7e4xX7xX9xX4bxX7xX39xX1x5e69xX39xX9axX7xX1x8c66xX39xX1xX7x8a6exX39xX1xX7xX8xb0c1xX3xX7xX6fx5810xX38xX7xba6fxd920x95f2xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25x576cxX7xXfxX1xe2dfxX7xX1xX4fxX7xXfxX1x5075xX7xab87xX7xX8xX13bxX3xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX39xX9bxX39xX9axX7xX8xX9exX2exX7xXe4x5171xX7x6eccxb3fexX8xX1xX7xXfxX1xXa2xXb8xX8xX7xX9xX13fxX39xX7xXfxX6xX3xX39xX9axX7xXa7xb91exXdcxX7xc59bxX13fxX38xX7xc3d5xX2xX7xX39xX119xX37xX7xXbx3832xX7xX8xc29dxX39xX1xX7xXfxX6xX3xX39xX1xX7xXe4xXb8xX16xX7xX39xX1xX12dxX39xX9axX7xX8xc728xX16xX7xXfxXc1xX39xX7xXfxX6xX42xX39xX9axX7xX2exX1xX9bxX39xX7xX17cxX1x7d62xX8xX7x943axX12xX142xX143xX144xX7xX39xX1xXa2xX7xX36xX42xX39xX4xX3xX7xX1d0x4507xX12xX144xX151xX7xX195xX3x9cdaxX4xX3xX7xX1d0x8a8exX12x90acxX151xX7x65fdxX16xXbxXbxX3xX39xX7xX1edxX12xX2fxX6xX3xX16xX9xXdcxXdcxXdcxX0xX52xX2exX22xX0xXfxX3xXa7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX38xX6xX2xX7xX39xX42xX8xX3xX2exXfxX16xX42xX39xXexX7xX3xX9xX16xX9axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xXe4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1e8xX3xX4xX12xX16xX39xX16xX6fxX3xX9axX2xX12x8319xX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX1d0xX2xX39xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX37xX9xX2xXdxXexX26axX16xX4xXfxX1x9753xX7x3e4fxX25xX1efxX2exX199x6bb6xX7xX1xX2xX16xX9axX1xXfxX295xX7xX15exX25xX46xX2exX199xX29cxXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX45xX7xXfxc921xX37xX7xX8xX1x6cf3xX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xX8xaed6xX7xXbxXa8xX7xX136xX39xX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX295xX52xX52xX16xXdcxXa7xX3xX42xX1xX3xXfxX16xX39xX1xXdcxXe4xX39xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46x662bxX1efxX52xX25xX46xc19cxX4xX15exX25xX1efxX15exX1efxX46xX25xXfxX15exX1efx5c27xX15exX45xX9xX46xXdcx96b7xX2exX9axa1baxX6xXdx8a81xX1efxX25xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX26axX16xX4xXfxX1xXdxXexX297xX25xX1efxXexX7xX1xX2xX16xX9axX1xXfxXdxXexX15exX25xX46xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXa7xX16xX39xX4xX12xX2xXe4xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX38xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX45xX7xXfxX2d8xX37xX7xX8xX1xX2ddxX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xX8xX2ebxX7xXbxXa8xX7xX136xX39xX1xX7xX25xXexX7xX52xX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xXfxX4xX22xX0xX52xXfxX6xX22xX0xX52xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xX52xXfxX3xXa7xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX10axX42xX4xX37xXexX22x7756xX16x9d03xX6fxX7xX39x381fxX16xX7xXa7x47eexXfxX7xXfxX6xXc1xX39xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX119xX7xX8xXacxX6fxX7xXafxXb0xX39xX7xX2exX1xX3xX7xX2exX1xX17dxX3xX7xXfxX6xXa2xXb8xX8xX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xdcbfxX39xX7xXe4xX119xX42xX7xX9xXa2xXb8xX16xX7xXfxX136xX39xX7xX39xX1xX16xX4fxXfxX151xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX4xX7xXafxb7bexXfxX7xXfxXc1xX39xX7xX8xX1xX42xX7xX1xX4fxX7xXfxX1xX11exX39xX9axX7xXafxXb0xX39xX7xX2exX1xX3xX7xX39xX119xX37xX7xX9xX119xX7xXc4xX3xX6xX3xX6fxX2xXfxX6xX16xX8xX7xX36xX16xX4xX4xX2xX39xX7xXd6xX16xX9axX1xXfxXbxXdcxX7x525axX16xX410xX38xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xX39xX119xX37xX7xXafxcf89xX7xXfxX122xX39xX9axX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX9axX16xXb8xX16xX7xXfxX1xX16xX4fxX38xX7xXfxX6xXc1xX39xX7xX6fxX13fxX38xX7xXbxX2xX4xX3xX39xX7xdcdcxX9xX3xX39xXfxX6xX3xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX10axX42xX4xX37xXexX22xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX8x43bdxX7xX45xX7xXfxX2d8xX37xX7xX8xX1xX2ddxX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xXfxX6xXacxX8xX7xX8xX2ebxX7xXbxXa8xX7xX39xX1x88dexX6fxX7xXafxX1b9xX2exX7xX15cxX39xX9axX7xX39xX1xX38xX7xX8x4badxX38xX7xXafxX3xX7xX4xX1a4xX39xX9axX7xX8xX13bxX3xX7xXfxX1xX192xX7xXfxX6xXa2x4073xX39xX9axXdcxX7xX1d0xX1xbb4axX39xX9axX7xX1xX1a4xX39xX7xX39xX1xXa2xX7xX17cxX1xX38xX7xXe4x8a65xX8xX7xX8xX1xX9bxX38xX7x7f3fxX38xX7xXa2xX3xX7xXfxX1xX17dxX8xX1xX7xX6fxX4bxXfxX7xX8xX1xX16xX155xX8xX7xX142xX143xX144xX7xX39xX1x379cxX7xX9axX2ddxX39xX151xX7xXfxX6xX42xX39xX9axX7xX17cxX1xX16xX7xX17cxX1xX38xX7xXe4xX57fxX8xX7xX8xX1xX9bxX38xX7xX195x9212xX7xXe4xX119xX7xX8xX1xX9bxX38xX7xd23exX7xX9xX1a4xX16xX7xX8xX1xX38xX4bxX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX7xX4xb8cdxX39xX9axX7xX199xX2xX7xX8xX51dxX7xX17cxX1xX42xX3xX39xX9axX7xX39xX4bxX16xX7xXfxX1xX9exXfxX7xX6xX4bxX39xX9axX7xX6xX4cdxX16xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xXfxX3xXa7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX38xX6xX2xX7xX39xX42xX8xX3xX2exXfxX16xX42xX39xXexX7xX3xX9xX16xX9axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xXbxXfxX37xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX37xX295xX7xXa7xX9xX42xX8xX17cxX29cxX7xX6fxX3xX6xX9axX16xX39xX12xX9xX2xa778xXfxX295xX7xX3xX38xXfxX42xX29cxX7xX6fxX3xX6xX9axX16xX39xX12xX6xX16xX9axX1xXfxX295xX7xX3xX38xXfxX42xX29cxXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX45xX7xXfxX2d8xX37xX7xX8xX1xX2ddxX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xX8xX2ebxX7xXbxXa8xX7xX136xX39xX1xX7xX45xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX52xX52xX16xXdcxXa7xX3xX42xX1xX3xXfxX16xX39xX1xXdcxXe4xX39xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46xX319xX1efxX52xX25xX46xX31exX4xX15exX45xX25xX46xX46xX25xX45xXfxX336xX297xX336xX319xX9xX25xXdcxX330xX2exX9axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXa7xX16xX39xX4xX12xX2xXe4xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX38xX2xXexX7xX52xX22xX0xX52xXfxX4xX22xX0xX52xXfxX6xX22xX0xX52xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xX52xXfxX3xXa7xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX10axX42xX4xX37xXexX22xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX8xX51dxX7xX17cxX17dxX8xX1xX7xXfxX1xXa2xXb8xX8xX7xX6xX4bxX39xX9axX7xX1xX2ebxX39xX7xXfxX1xX155xX7xX1xX4fxX7xX1xX16xX4fxX39xX7xXfxX1a4xX16xX151xX7xXfxX38xX37xX7xX39xX1xX16xXc1xX39xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX8xX1xXa2xX3xX7xX8x5955xX39xX9axX7xXa7xX11exX7xXfxX1xX7c7xX39xX9axX7xXbxX11exX7xX8xX1xX16xX7xXfxX16xX155xXfxXdcxX7xXc4xX1xX551xX39xX7xX6fxX38xX16xX7xX4xX119xX16xX7xXe4xX119xX7xXe4xX38xX11exXfxX7xX8xX42xX39xX9axX7xX199xX38xX11exX39xX9axX7xXa8xX7xX2exX1xX17dxX3xX7xXbxX3xX38xX7xX6fxX3xX39xX9axX7xX1xX2ebxX16xX7xX1xXa2xXb8xX6fxX7xX8xX13bxX3xX7xX6fxX4bxXfxX7xX8xX1xX16xX155xX8xX7xX8xX42xX38xX2exX2xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX10axX42xX4xX37xXexX22xX10axXa2xXb8xX8xX7xXe4xX119xX42xX7xXa7xXc1xX39xX7xXfxX6xX42xX39xX9axX151xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX6fxX3xX39xX9axX7xX2exX1xX42xX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX1xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xXfxX11exX16xX7xX9axX16xX136xX39xXdcxX7xX10axX136xX39xX7xX2exX1xX1b9xX8xX7xXfxX1xX136xX42xX7xX39xX4bxX16xX7xXfxX1xX9exXfxX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX8xX1xX42xX7xXfxX1xX9exX37xX7xX199xX2xX7xX8xX51dxX7xXe4xX7c7xX7xX9x7f26xX39xX9axX7xX45xX7xX8xX1xX9exX38xX7xX4xX1a4xX39xX9axX7x39fdxX12xX8xX38xXfxX151xX7xX6fxX119xX39xX7xX1xX132xX39xX1xX7xXfxX11exX8xX7xXafxX4bxX7xX9xX119xX7xX4xX1a4xX39xX9axX7xXafxX16xX4fxX39xX7xXfx949cxX7xX1xX42xX119xX39xX7xXfxX42xX119xX39xXdcxX7xX4baxX1xX38xX7xXe4xX57fxX8xX7xXfxX6xX38xX39xX9axX7xXfxX9bxX6fxX7xX39xX414xX16xX7xXa7xX418xXfxX7xXe4xXb8xX16xX7xX6fxX119xX39xX7xX1xX132xX39xX1xX7xX9axX16xX136xX16xX7xXfxX6xX17dxX7xX17cxX17dxX8xX1xX7xXfxX1xXa2xXb8xX8xX7xX9xXb8xX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX8xX1b9xX8xX7xX2exX1xX17dxX6fxX7xX39xX1xX9exX39xX7xX4xX1a4xX39xX9axX7xX8xX136xX6fxX7xX15cxX39xX9axXdcxX0xX52xX2exX22xX0xXfxX3xXa7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX38xX6xX2xX7xX39xX42xX8xX3xX2exXfxX16xX42xX39xXexX7xX3xX9xX16xX9axX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xXbxXfxX37xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX37xX295xX7xXa7xX9xX42xX8xX17cxX29cxX7xX6fxX3xX6xX9axX16xX39xX12xX9xX2xX675xXfxX295xX7xX3xX38xXfxX42xX29cxX7xX6fxX3xX6xX9axX16xX39xX12xX6xX16xX9axX1xXfxX295xX7xX3xX38xXfxX42xX29cxXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX45xX7xXfxX2d8xX37xX7xX8xX1xX2ddxX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xX8xX2ebxX7xXbxXa8xX7xX136xX39xX1xX7xX319xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX52xX52xX16xXdcxXa7xX3xX42xX1xX3xXfxX16xX39xX1xXdcxXe4xX39xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46xX319xX1efxX52xX25xX46xX31exX4xX15exX45xX25xX46xX46xX25xX45xXfxX15exX319xX15exX32axX9xX45xXdcxX330xX2exX9axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXa7xX16xX39xX4xX12xX2xXe4xX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX38xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX45xX7xXfxX2d8xX37xX7xX8xX1xX2ddxX39xX7xX8xX1xX16xX17axX38xX7xX4xX119xX16xX7xX8xX2ebxX7xXbxXa8xX7xX136xX39xX1xX7xX319xXexX7xX52xX22xX0xX52xXfxX4xX22xX0xX52xXfxX6xX22xX0xX52xXfxXa7xX42xX4xX37xX22xX0xX52xXfxX3xXa7xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX10axX42xX4xX37xXexX22xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xXbxX1a1xX7xX8xX1xX17dxX39xX1xX7xXfxX1xX15cxX8xX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX9axX16xXb8xX16xX7xXfxX1xX16xX4fxX38xX7xXe4xX119xX42xX7xX39xX9axX119xX37xX7xX25xX1efxX52xX32axXdcxX7xX2fxX1a4xX16xX7xX144xX16xX4fxXfxX7xX1f2xX3xX6fxX151xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xXafxX3xX39xX9axX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xXa7xX1b9xX39xX7xXe4xXb8xX16xX7xX15exX7xX2exX1xX16xXc1xX39xX7xXa7xX136xX39xX151xX7xX9axX16xX1b9xX7xXa7xX1b9xX39xX7xX4xX3xX42xX7xXafxX4bxX39xX9axX7xX336xX32axX32axX12xX32axX15exX46xX7xXfxX6xX16xX4fxX38xX7xXafx37edxX39xX9axXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX4xX16xXe4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX2fxX16xX39xX7xX9xX16xXc1xX39xX7xdc18xX38xX3xX39xX295xX0xX52xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX38xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX38xX6fxXa7xX12xX3xX39xX4xX12xXbxX3xX2exX42xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX1edxX2xX6fxX7xXfxX6xXa2xXb8xX8xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xXfxX38xX37xX4fxXfxX7xXafxd0c7xX2exX7xX8xX13bxX3xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xXbx5ab2xX2exX7xX6xX3xX7xX6fxXc63xXfxXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX199xX2xX6fxX12xXfxX6xX38xX42xX8xX12xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX17cxX2xX12xXfxX38xX37xX2xXfxX12xX4xX2xX2exX12xX8xX38xX3xX12xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX12xX45xX46xX45xX25xX12xXbxX3xX2exX12xX6xX3xX12xX6fxX3xXfxX52xX25xX32axX336xX31exX15exX297xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xXbxX6xX8xXdxXexX52xX6fxX2xX4xX16xX3xX52xX25xX45xX46xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46xX319xX15exX52xX25xX46xX31exX4xX46xX25xX297xX1efxX45xX45xX297xXfxX336xX1efxX25xX46xX46xX9xX46xXdcxX330xX2exX9axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX52xX22xX0xX52xX3xX22xX0xX4xX16xXe4xX22xX0xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX1edxX2xX6fxX7xXfxX6xXa2xXb8xX8xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xXfxX38xX37xX4fxXfxX7xXafxXc47xX2exX7xX8xX13bxX3xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xXbxXc63xX2exX7xX6xX3xX7xX6fxXc63xXfxXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX199xX2xX6fxX12xXfxX6xX38xX42xX8xX12xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX17cxX2xX12xXfxX38xX37xX2xXfxX12xX4xX2xX2exX12xX8xX38xX3xX12xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX12xX45xX46xX45xX25xX12xXbxX3xX2exX12xX6xX3xX12xX6fxX3xXfxX52xX25xX32axX336xX31exX15exX297xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX1edxX2xX6fxX7xXfxX6xXa2xXb8xX8xX7xXfxX1xX16xX155xXfxX7xX17cxX155xX7xXfxX38xX37xX4fxXfxX7xXafxXc47xX2exX7xX8xX13bxX3xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xXbxXc63xX2exX7xX6xX3xX7xX6fxXc63xXfxX0xX52xX3xX22xX0xX52xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX4baxX410xX7xXfxX122xX7xX17cxX1xX16xX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX9axX16xXb8xX16xX7xXfxX1xX16xX4fxX38xX7xX9xX551xX39xX7xXafxX551xX38xX7xXfxX16xXc1xX39xX7xXe4xX119xX42xX7xX39xX8bcxX6fxX7xX45xX46xX46xX15exX151xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xXafxX4cdxX7xX39xX1xX3xX39xX1xX7xX8xX1xX51dxX39xX9axX7xX9axX47dxXfxX7xX1xX1b9xX16xX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX39xX1xX16xX17axX38xX7xXfxX1xX119xX39xX1xX7xX8xX7c7xX39xX9axX151xX7xXfxX6xXa8xX7xXfxX1xX119xX39xX1xX7xX6fxX4bxXfxX7xXfxX6xX42xX39xX9axX7xX39xX1xX12dxX39xX9axX7xX6fxX13fxX38xX7xX8xX6xX42xXbxXbxX42xXe4xX2xX6xX7xX2exX1xX414xX7xXa7xX16xX155xX39xX7xX39xX1xX9exXfxX7xX2exX1xX9bxX39xX7xX17cxX1xX1cdxX8xX7xXfxX6xX42xX39xX9axX7xXbxX38xX11exXfxX7xX25xX297xX7xX39xX8bcxX6fxX7xXbf0xX38xX3xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX9xXc1xX39xX7xXa7xX42xX4xX37xX17cxX16xXfxX7xX2exX1xX42xX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX1xX7xX1f2xX12xXd6xX16xX39xX2xX7xXafxX551xX38xX7xXfxX16xXc1xX39xX7xXfxX1a4xX16xX7xX144xX16xX4fxXfxX7xX1f2xX3xX6fxXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX12xX9xX2xX39xX12xXa7xX42xX4xX37xX17cxX16xXfxX12xX2exX1xX42xX39xX9axX12xX8xX3xX8xX1xX12xX39xX12xX9xX16xX39xX2xX12xX4xX3xX38xX12xXfxX16xX2xX39xX12xXfxX3xX16xX12xXe4xX16xX2xXfxX12xX39xX3xX6fxX52xX25xX32axX25xX1efxX319xX45xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xXbxX6xX8xXdxXexX52xX6fxX2xX4xX16xX3xX52xX25xX45xX46xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46xX25xX336xX52xX25xX45xX31exX4xX46xX45xX319xX319xX1efxX1efxX25xXfxX32axX297xX32axX25xX297xX9xX46xXdcxX330xX2exX9axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX52xX22xX0xX52xX3xX22xX0xX4xX16xXe4xX22xX0xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX9xXc1xX39xX7xXa7xX42xX4xX37xX17cxX16xXfxX7xX2exX1xX42xX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX1xX7xX1f2xX12xXd6xX16xX39xX2xX7xXafxX551xX38xX7xXfxX16xXc1xX39xX7xXfxX1a4xX16xX7xX144xX16xX4fxXfxX7xX1f2xX3xX6fxXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX12xX9xX2xX39xX12xXa7xX42xX4xX37xX17cxX16xXfxX12xX2exX1xX42xX39xX9axX12xX8xX3xX8xX1xX12xX39xX12xX9xX16xX39xX2xX12xX4xX3xX38xX12xXfxX16xX2xX39xX12xXfxX3xX16xX12xXe4xX16xX2xXfxX12xX39xX3xX6fxX52xX25xX32axX25xX1efxX319xX45xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX9xXc1xX39xX7xXa7xX42xX4xX37xX17cxX16xXfxX7xX2exX1xX42xX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX1xX7xX1f2xX12xXd6xX16xX39xX2xX7xXafxX551xX38xX7xXfxX16xXc1xX39xX7xXfxX1a4xX16xX7xX144xX16xX4fxXfxX7xX1f2xX3xX6fxX0xX52xX3xX22xX0xX52xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX1d0xX1xX16xX155xX8xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xXfxX1a4xX16xX7xX2fxXc4xXdcxX36xX1d0xX195xX7xXafxX4cdxX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xX8xX1xX13bxX7xX39xX1xX9bxX39xX7xX6fxX3xX39xX9axX7xXafxX4bxX7xX9xX1a4xX16xX7xXfxX42xX119xX39xX7xXa7xX4bxX7xX2exX1xX551xX39xX7xXafxX551xX38xX7xX199xX2xX7xXfxX1xX2xX42xX7xX2exX1xX42xX39xX9axX7xX8xX1b9xX8xX1xX7xX8xX13bxX3xX7xX2exX1xX16xXc1xX39xX7xXa7xX136xX39xX7xX1xX16xX4fxX38xX7xX39xX8bcxX39xX9axX7xX8xX3xX42xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX1f2xX12xXd6xX16xX39xX2xX7xX4xX119xX39xX1xX7xX8xX1xX42xX7xXfxX1xX192xX7xXfxX6xXa2xX567xX39xX9axX7xX8xX1xX9bxX38xX7xX587xX38xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40exX1b9xX39xX1xX7xX9axX16xX1b9xX7xXe4xX119xX7xX8xX136xX6fxX7xX39xX1xX418xX39xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX4xX3xX39xX1xX12xX9axX16xX3xX12xXe4xX3xX12xX8xX3xX6fxX12xX39xX1xX3xX39xX12xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX52xX25xX31exX32axX25xX31exX336xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX0xX16xX6fxX9axX7xXbxX6xX8xXdxXexX52xX6fxX2xX4xX16xX3xX52xX25xX45xX46xX52xX39xX2xX26axXbxX52xX45xX46xX25xX45xX52xX336xX297xX4xX25xX25xX1efxX1efxX15exX25xX336xXfxX297xX45xX46xX25xX9xX45xX12xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX12xX25xXdcxX330xX2exX9axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xX45xX46xX45xX25xX7xX9xX4bxX7xX4xX16xX4fxX39xXexX7xX52xX22xX0xX52xX3xX22xX0xX4xX16xXe4xX22xX0xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX40exX1b9xX39xX1xX7xX9axX16xX1b9xX7xXe4xX119xX7xX8xX136xX6fxX7xX39xX1xX418xX39xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xXexX7xX1xX6xX2xX675xXdxXexX52xX199xX2xX52xX4xX3xX39xX1xX12xX9axX16xX3xX12xXe4xX3xX12xX8xX3xX6fxX12xX39xX1xX3xX39xX12xX1xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX12xXfxX38xX8xXbxX42xX39xX52xX25xX31exX32axX25xX31exX336xXdcxX1xXfxX6fxXexX22xX40exX1b9xX39xX1xX7xX9axX16xX1b9xX7xXe4xX119xX7xX8xX136xX6fxX7xX39xX1xX418xX39xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX0xX52xX3xX22xX0xX52xXbxXfxX6xX42xX39xX9axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xX2fxX38xX8xXbxX42xX39xX7xXfxX122xX7xX9xX9bxX38xX7xXafxX4cdxX7xXafxXa2xXa3xX8xX7xXa7xX16xX155xXfxX7xXafxX155xX39xX7xX9xX119xX7xX6fxX4bxXfxX7xX8xX1xX16xX155xX8xX7xX142xX143xX144xX7xX45xX7xX1xX119xX39xX9axX7xX9axX1xX155xX7xX8xX1xX9exXfxX7xX9xXa2xXa3xX39xX9axXdcxX7xX144xXb8xX16xX7xX2exX1xX16xXc1xX39xX7xXa7xX136xX39xX7xX39xX8bcxX6fxX7xX39xX3xX37xX151xX7xX36xX37xX38xX39xX4xX3xX16xX7xXafxX4cdxX7xX8xX51dxX7xX39xX1xX12dxX39xX9axX7xXfxX1xX3xX37xX7xXafxX414xX16xX7xXafxX1b9xX39xX9axX7xXafxXbc1xX39xX9axX7xXfxX16xX17axX39xX7xX17cxX1xX16xX7xX6fxX3xX39xX9axX7xXafxX155xX39xX7xX8xX3xXa7xX16xX39xX7xX37xXc1xX39xX7xXfx6dfaxX39xX1xX151xX7xX39xX4bxX16xX7xXfxX1xX9exXfxX7xXfxX16xX4fxX39xX7xX39xX9axX1xX16xX151xX7xXbxX15cxX8xX7xX8xX1xX15cxX3xX7xd591xX17cxX1xX414xX39xX9axX7xX9xXbc1xa15exX7xXe4xX119xX7xX39xX1xX16xX17axX38xX7xXfxX17dxX39xX1xX7xX39xX8bcxX39xX9axX7xX3xX39xX7xXfxX42xX119xX39xX7xXe4xXa2xXa3xXfxX7xXfxX6xX4bxX16xXdcxX0xX52xX2exX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xX9xX16xX22xX0xX52xX38xX9xX22xX0xX4xX16xXe4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX142xX42xX38xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX42xX7xc08exX16xX39xX9axX0xX52xX2exX22xX0xX52xX4xX16xXe4xX22xX0xX52xXbxX2xX8xXfxX16xX42xX39xX22