Làng làm đũa Phúc Trạch thâu đêm chuẩn bị hàng tết
(Baohatinh.vn) - Những ngày cận Tết, hàng trăm “nghệ nhân” làm đũa ở xã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) “tăng ca” thâu đêm suốt sáng vẫn không kịp đáp ứng thị trường.
8c0dxb8dex10152x9974xdef7x10b36xaf2fxece8xf844xX7x11288xf999xde05xa70ex1198bx9c13xX5xb6ddxXaxf05fxacd9xe581x10495x111a9xX3xX5xX14x11ff8xX3x11228x120e6xX6xX3x1192bxX1xfc27xX4xX3xXcx13445xe49dxX4xX1xX3xXexX1x99a7x8c69xX3xX1cxa0fdxX1axX3xX4xX1xX2exaacfxX15xX3x8e62xd76exX3xX1xX14xX15xX16xX3xXex8f19xXexX0xcb46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7fexX10xX6xace3xXaxX12x118fdxX1xa858xX15xX16xX3xX15xX16xX14xbb53xX3xX4xc905xX15xX3xXcxX43xXexef94xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX26xfef7xX1axX3xb66dxX15xX16xX1x12d85xX3xX15xX1xX2dxX15x1000cxX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3x11892xX3xe2a3x11fbcxX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3x10f6dxX55xc510xb542xX15xX16xX3x1291fxX1xX31xX6dxX3xX55xX14xX3xXcxe078xX15xX1x1372exX3xX79xXexX76xX15xX16xX3xX4xX6xX83xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX7xX2ex9e32xXexX3xX7x8d6axX15xX16xX3x99ccxb0d7xX15xX3xe274xX1x905fxX15xX16xX3xXd3xX3bxXbxX3xX1cxXcbxXbxX3x9e83xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xXexX26xX9fxa2e9xX15xX16xfdb5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedd8xa313xX58xX64xX3xXbxf8c6xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXax10e5dxXdxX58xXexX1xa36bxX3x94b9x12253xef98xXbxX8fxe20axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3x10404xc704x11ff0xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xad8exX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX13fxd830xX13fxXexX13fxX141xX168xX130xX5xX2xX132xb02axX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX132xX140xX140xX130xXexX140xX140xX13fxX13fxX132xX5xX132xXefx137c3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xf8ffxX3bxXbxX3xXcxX43xXexX3xX5xX2exXd5xX15xX3xX5xX14xX3xX15xX1xX5dxX15xX16xX3xX15xX16xX14xX64xX3xX3axX67xX15xX3xX26xacefxX15xX3xX15xX1xfe16xXexX3xXcfxd8eaxXdxX3xX15xX1xX5dxX15xX16xX3xX15xX16xX9fxXecxXdxX3xX5xX14xX1axX3xX15xX16xX1xa884xX3xX3axX14xX100xX3xX1cxX1dxX6xX3xX8dxX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX13fxX140xX2xXexX168xX2xX140xX2xX5xX131xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX132xX13fxX2xX132xXexX131xX2xX2xX2xX2xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xdff3xX1dxX6xX3xX1cxX9fx121fcxX4xX3xX5xX14xX1axX3xXex12a5exX3xXexX1xX2dxX15xX3xX4xX2dxX64xX3xX4xX6xX2exX3xX26xX349xX15xX16xX6dxX3xX15xX16xX9fxXecxXdxX3xX58xX2dxX15xX3xX16xdd63xXdxX3xX5xX14xX3xX4xX2dxX64xX3xX4xX6xX2exX3xX15xX76xX15xX16xX3xX26xX9fxX15xX16xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX13fxX140xX130xXexX168xX168xX168xX140xX5xX174xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX132xb45axX174xX417xXexX174xX140xX168xX2xX141xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xX33bxX9fxX341xX4xX3xX5xX14xX1axX3xXexX349xX3xX15xX16xX2exX64xX31xX15xX3xX5xXdxX7dxX2exX3xX7xX27xX4xX1xX6dxX3xX5xX27xXdxX3xX16xd36exX15xX3xX16xX1dxXdxX3xXcfxX214xXdxX3xX1axX369xXdxX3xX16xXdxX6xX3xX1cxf58dxX15xX1xX6dxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX6xX2exX3xX15xX76xX15xX16xX3xX26xX9fxX15xX16xX3xX4x11f7exX4xX3xX1xX22xXexX3xXd3xX1xXcbxX4xX1xX3xX1ax8c5bxXdxX3xX58xX3bxXbxX3xX5x12540xX3xXcxX43xXexXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX132xX132xXexX417xX131xX417xX5xX140xX17exX2xX174xX140xX58xX2xX132xX130xX140xX140xX131xX174xXexX13fxX417xX2xX168xX130xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXffxX8dxXdxX3xXcfxX67xX64xX6dxX3xX58xX3bxXbxX3xX15xX14xX64xX6dxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX22axX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX26xX8dxX3xX15xX31xX15xX3xX3axX67xX15xX3xX26xX20bxX15xX6dxX3xXexX210xXexX3xX3axX67xXexXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX132xX168xXexX2xX131xX174xX174xX5xX2xX132xX17exX2xX174xX140xX58xX2xX132xX130xX140xX140xX2xX168xXexX168xX174xX131xX140xX168xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXa4xX1x9030xXbxX3xXexX1xXd5xX15xX3xX2xX6dxX3xXexX1xXd5xX15xX3xX174xX3xX8fxX90xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xX1cxX22axX2exX3xXcfxX6xX15xX16xX3xXexXdxX43xX15xX16xX3xX1cxe39axX100xX6dxX3xX3axX14xX100xX3xX1cxX1dxX6xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX2xX174xX140xX58xX2xX132xX168xX140xX417xX174xX130xXexX2xX174xX131xX13fxX2xX5xX132xXefxX193xXbxX16x99fexX26xX9xX13fxX13fxX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX15xX1xX5dxX15xX16xX3xXaxX15xX16xX1xX7dxX3xX15xX1xX2dxX15xXaxX3xX8dxX3xX1cxX2dxX64xX6dxX3xX4xXe1xX3xX1cxX43xX15xX3xXexX1xXcbxX15xX16xX3xX2xX132xX3xX2dxX1axX3xX5xX3bxX4xX1xX6dxX3xX1xX369xX3xXbxX1x9f15xXdxX3xX5xX14xX1axX3xXexX349xX3xX2xX140xX3xX1cxX43xX15xX3xX2xX417xX1xX46xX15xX16xX14xX64xX3xX1axX214xXdxX3xX1cxcdd0xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1x11b3axX4xX3xXcfxX8a2xX3xXexX1xX3bxX3xXexX26xX9fxXecxX15xX16xX3xXcxX43xXexXefxX3xXcxX1xX67xX1axX3xX4xX1xbe4axX6dxX3xX4xace7xX3xX15xX1xX5dxX15xX16xX3xXd3xX1xXdxX3xX4xX6xX100xX3xX1cxXdx11c58xX1axX6dxX3xXbxX1xX87axXdxX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX43xX15xX3xXexX67xX15xX3xX131xX3xX17exX3xX174xX1xX3xX16xXdxXecxX3xX7xXcbxX15xX16xX3xX1axX214xXdxX3xX1cxX899xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX100xX3xX4xX1xX100xX3xXd3xX1xXcbxX4xX1xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX13fxXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX131xX140xXexX140xX2xX13fxX2xX5xX168xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX131xX2xX2xX13fxXexX13fxX13fxX141xX417xX13fxX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xX33bxX8d5xX3xX5xX14xX1axX3xX26xX6xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX37xX1axX3xXbxX1xX87axXdxX3xXexX26xX87axXdxX3x12a4cxX2exX6xX3xXexX214xXdxX3xX130xX3xX4xXd5xX15xX16xX3xX1cxX100xX27xX15xX12exX3xX105xX719xXexX3x8f43xX3xX4xX1xbf7dxX3xX17exX3xX1cxX749xX100xX3xXa4bxX3xX3axX14xX100xX3xXbxX1xX87axX3xX17exX3xX3axX14xX100xX3xXexX26xX6xX2exX3xXa4bxX3xX1axX8bfxXexX3xXa4bxX3xX4xX1xX14xX3xXa4bxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX9dxX1xX100xd0caxX4xX3xX7xX210xX64xXb0xX3xX17exX3xX1axX4d8xXdxX3xX4xXd5xX15xX16xX3xX1cxX100xX27xX15xX3xX1cxX22axX2exX3xX1cxcb81xXdxX3xX1xbfffxXdxX3xX7xX4caxX3xXd3xX1xd30bxX100xX3xX5xXaabxX100xX6dxX3xXd3xXdxX31xX15xX3xXexX26xX4b2xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX2exX1axX3axX3xXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX140xX141xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX174xX141xXexX174xX132xX168xX13fxX5xX2xX132xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX131xX174xX2xX131xXexX13fxX140xX140xX131xX13fxX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXcxX26xX100xX15xX16xX3xX1cxX8c3xX6dxX3xX79xX3axX14xX100xX3xXexX26xX6xX2exX83xX3xX5xX14xX3xX4xXd5xX15xX16xX3xX1cxX100xX27xX15xX3xXa32xX2exX6xX15xX3xXexX26xX369xX15xX16xX3xX15xX1xX210xXexX6dxX3xXa32xX2exX64xX43xXexX3xX1cxX3bxX15xX1xX3xX1cxX43xX15xX3xXexX8bfxX15xX1xX3xXexX1xX37xX1axX3xX1axa109xX3xX4xX899xX6xX3xX7xX87axX15xX3xXbxX1xX37xX1axX3xXcfxX14xX3xXd3xX1xXd5xX15xX16xX3xXbxX1xX87axXdxX3xX6xXdxX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX9fxX341xX4xX6dxX3xX15xX8c3xX3xX1cxXa9fxXdxX3xX1xXaa3xXdxX3xX7xX4caxX3xXex8ddaxX3xX1axXc49xX6dxX3xX1cxX22axX2exX3xX1cxXa82xX15xX3xXexX26xX100xX15xX16xX3xXexX349xX15xX16xX3xX1cxX9fxXecxX15xX16xX3xX3axX14xX100xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX132xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX2xX131xX174xX13fxXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX140xX13fxXexX174xX130xX2xX140xX5xX130xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX174xX174xX140xX130xXexX131xX132xX13fxX141xX140xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xX105xX2dxX64xX3xX4xX6xX2exX3xX15xX76xX15xX16xX3xX26xX9fxX15xX16xX3xX4xX8c3xX3xX1xX4b2xX15xX1xX3xX58xXcbxX15xX16xX3xX15xX1xX9fxX3xX4xX2dxX64xX3xX4xX6xX2exX3xXexX1xX9fxXecxX15xX16xX6dxX3xX15xX1xX9fxX15xX16xX3xX15xX1xXaa3xX3xX1xXa0xX15xX3xX26xX210xXexX3xX15xX1xXdxX22axX2exX6dxX3xX4xX1xX2exX3xXcfxXdxX3xXexX1xX9fxXecxX15xX16xX3xX4xX1xXc49xX3xXd3xX1xX100xX87axX15xX16xX3xX131xX13fxX17exX174xX13fxX3xX4xX10xX15xXexXdxX1axX10xXexX6dxX3xX4xX6xX100xX3xXd3xX1xX100xX87axX15xX16xX3xX417xX3xX17exX3xX130xX3xX1axXaabxXexX3xX15xX1xX9fxX15xX16xX3xX4xX1xXc49xX3xX4xX8c3xX3xX131xX3xX1axXaabxXexX3xX16xXc7xX4xX3xX1cxX899xX3xX1cxX20bxX3xX4xXe1xX15xX16xX3xX1cxX8d5xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xXefxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX58xX64xX3xXbxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX105xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX129xXdxX58xXexX1xX12exX3xX130xX131xX168xXbxX8fxX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12exX3xX13fxX13fxX174xXbxX8fxX135xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXefxX3axX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXcfxX15xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX2xX46xX141xX141xX58xX2xX132xX168xX132xX417xX13fxX131xXexX417xX2xX140xX5xX417xX17exX2xX131xX131xX58xX132xX2xX168xX131xX141xX132xX141xXexX174xX130xX130xX2xX168xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX12xXcxXdxX43xX15xX16xX3xX4xX1xXa4fxX3xX4xX6xX2exX6dxX3xXexXdxX43xX15xX16xX3xX3axX14xX100xX3xX1cxX1dxX6xX3xXcfxXd0xX15xX3xX1cxX6xX15xX16xX3xXexX1xX6xX64xX3xX15xX1xX6xX2exX3xX16xc9fdxX3xX15xX1xX3bxXbxX6dxX3xXexX1xX22xX4xX3xX16xXdxX8a2xX4xX3xX1ax8d09xX6xX3xX8fxX2exX2dxX15xX3xXcfxX22axXefxX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX26xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX31xX15xX3xXa32xX2exX6xX15xX12exX0xX46xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17exXexX1xX2exX1axX3axX17exX6xX15xX58xX17exX7xX6xXbxX100xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX5xX214xX15xX3xX15xX1xX210xXexX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX55xX14xX3xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexXaxX3xX1xX26xX10x11ac1xX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xX5xX6xX15xX16xX17exX26xX6xX2exX17exX5xX100xX15xX17exX15xX1xX6xXexX17exXexX1xX6xX4xX1xX17exX1xX6xX17exX1xX100xXdxX17exX1xX6xX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX13fxX141xX131xXefxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX131xX132xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX132xX46xX2xX140xX131xX58xX13fxX132xX168xX174xX174xX2xX174xXexX168xX417xX131xX2xX174xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX5xX214xX15xX3xX15xX1xX210xXexX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX55xX14xX3xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexXaxX3xX1xX26xX10xXfffxX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xX5xX6xX15xX16xX17exX26xX6xX2exX17exX5xX100xX15xX17exX15xX1xX6xXexX17exXexX1xX6xX4xX1xX17exX1xX6xX17exX1xX100xXdxX17exX1xX6xX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX13fxX141xX131xXefxX1xXexX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX5xX214xX15xX3xX15xX1xX210xXexX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX55xX14xX3xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX5bxX1xX5dxX15xX16xX3xX15xX16xX14xX64xX3xX15xX14xX64xX6dxX3xXexX26xX100xX15xX16xX3xX4xXcbxXdxX3xX26xXaabxXexX3xX4xX76xX1axX3xX4xX76xX1axX6dxX3xX15xX16xX9fxXecxXdxX3xX15xXd5xX15xX16xX3xX58xX2dxX15xX3xX8fxX90xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xXdxX31xX15xX6dxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX55xX14xX3xX9dxX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xXb0xX3xXcfxXd0xX15xX3xX1cxX6xX15xX16xX3xXexX8bfxX4xX1xX3xX4xX4caxX4xX3xX26xX6xX3xX1cxa33bxX15xX16xX3xX4xX1xX76xX1axX3xX7xX8c3xX4xX3xX4xXcbxX4xX3xX5xX100xX27xXdxX3xX26xX6xX2exX6dxX3xX4xX899xX3xX1cxX8d5xX3xXd3xX3bxXbxX3xXexX1xX2exX3xX1xX100xX27xX4xX1xX3xXbxX1xX8a2xX4xX3xXcfxX8a2xX3xXexX1xX3bxX3xXexX26xX9fxXecxX15xX16xX3xXcxX43xXexX3xX5bxX16xX2exX64xX31xX15xX3xX1cxXcbxX15xXefxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9bfcxX9fxX341xXexX3xXa32xX2exX6xX3xX26xXaabxXexX3xX1axX9fxX214xXexX6dxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX4xX8c3xX3xXexXdxX43xX15xX16xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xX79xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX83xX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXcxX43xXexXaxX3xX1xX26xX10xXfffxX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xXcfxX2exX100xXexX17exXa32xX2exX6xX17exX26xX10xXexX17exX1axX2exX100xXexX17exX5xX6xX15xX16xX17exX26xX6xX2exX17exX4xX100xX17exXexXdxX10xX15xX16xX17exX100xX17exX1xX6xX17exXexXdxX15xX1xX17exX1xX100xXdxX17exX1xX6xX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX13fxX13fxX140xXefxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX131xX132xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX132xX46xX141xX132xX58xX140xX131xX131xX132xX131xX131xX2xXexX2xX13fxX417xX417xX131xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1275xX9fxX341xXexX3xXa32xX2exX6xX3xX26xXaabxXexX3xX1axX9fxX214xXexX6dxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX4xX8c3xX3xXexXdxX43xX15xX16xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xX79xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX83xX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXcxX43xXexXaxX3xX1xX26xX10xXfffxX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xXcfxX2exX100xXexX17exXa32xX2exX6xX17exX26xX10xXexX17exX1axX2exX100xXexX17exX5xX6xX15xX16xX17exX26xX6xX2exX17exX4xX100xX17exXexXdxX10xX15xX16xX17exX100xX17exX1xX6xX17exXexXdxX15xX1xX17exX1xX100xXdxX17exX1xX6xX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX13fxX13fxX140xXefxX1xXexX1axXaxX12xX1275xX9fxX341xXexX3xXa32xX2exX6xX3xX26xXaabxXexX3xX1axX9fxX214xXexX6dxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX4xX8c3xX3xXexXdxX43xX15xX16xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xX79xX1xXc7xXdxX3xX1xX87axX83xX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXcxX43xXexX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX105xX1xXc49xX3xX1xXa0xX15xX3xX2xX3xXexX1xXcbxX15xX16xX3xX15xX5dxX6xX3xX5xX14xX3xX1cxX43xX15xX3xXcxX43xXexX3xX15xX16xX2exX64xX31xX15xX3xX1cxXcbxX15xX3xXa4xeb55xX3xX55xX341xXdxXefxX3xe240xXa82xX4xX3xX58xXf5bxX3xXcfxX349xX6xX3xXexX26xX87axXdxX3xXa32xX2exX6xX3xX1axX20bxXexX3xX1cxX341xXexX3xX15xX16xX67xXbxX3xX22xX15xX16xX3xX16xX2dxX64xX3xX1xX9fxX3xX1xX27xXdxX3xX4xX2dxX64xX3xXexX26xX1207xX15xX16xX3xX15xX1xX9fxX15xX16xX3xX15xX16xX9fxXecxXdxX3xXexX26xX1207xX15xX16xX3xX26xX6xX2exX3xX5xX14xX15xX16xX3xX14d9xX6xXdxX3xX55xX1207xX3xX9dxXexX1xX3bxX3xXexX26xX210xX15xX3xX33bxXe1xX4xX3xXcxX1xX369xX6dxX3xX1xX2exX64xX7dxX15xX3xX33bxXe1xX4xX3xXcxX1xX369xX6dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xXb0xX3xX1cxX90xX3xXd3xX3bxXbxX3xXexX1xXecxXdxX3xXexXcbxXdxX3xX7xX87axX15xX3xX8fxX2exX210xXexX3xX1cxX8d5xX3xXbxX1xX8a2xX4xX3xXcfxX8a2xX3xXexX1xX3bxX3xXexX26xX9fxXecxX15xX16xX3xXcxX43xXexc246xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX100xX6xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xXexX210xXexX3xX3axX67xXexX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexXaxX3xX1xX26xX10xXfffxX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xX5xX6xX15xX16xX17exX1xX100xX6xX17exX100xX17exX1xX6xX17exXexXdxX15xX1xX17exXexX6xXexX17exX3axX6xXexX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX140xX141xX13fxXefxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX131xX132xX46xX15xX10xX129xX7xX46xX2xX168xX132xX132xX46xX2xX131xX131xX58xX131xX131xX2xX174xX131xX140xX2xXexX141xX132xX141xX140xX140xX5xX132xXefxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX14xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX4xX3xXcxX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1cxX31xX1axX3xX4xX1xX2exX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX43xXexXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX100xX6xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xXexX210xXexX3xX3axX67xXexX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexXaxX3xX1xX26xX10xXfffxX9xXaxX46xX15xX100xX15xX16xX17exX15xX16xX1xXdxX10xXbxX46xX5xX6xX15xX16xX17exX1xX100xX6xX17exX100xX17exX1xX6xX17exXexXdxX15xX1xX17exXexX6xXexX17exX3axX6xXexX17exXcfxX6xX100xX17exXcfxX2exX17exXexX10xXexX46xX2xX417xX417xX140xX141xX13fxXefxX1xXexX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX100xX6xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xXexX210xXexX3xX3axX67xXexX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX26xX100xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX5bxX1xX5dxX15xX16xX3xX15xX16xX14xX64xX3xX4xX2exXc7xXdxX3xX15xX76xX1axX3xX2dxX1axX3xX5xX3bxX4xX1xX6dxX3xX4xXcbxX4xX3xX15xX1xX14xX3xXcfxX9fxXecxX15xX3xXexX26xX1207xX15xX16xX3xX1xX100xX6xX3xXd3xX1xX719xXbxX3xX4xXcbxX4xX3xX1cxX3bxX6xX3xXbxX1xX9fxXa0xX15xX16xX3xX8dxX3xX55xX14xX3xXcxXadxX15xX1xX3xX5xX27xXdxX3xXexX210xXexX3xX3axX67xXexX3xXcfxX14xX100xX3xXcfxX8a2xX3xXexX43xXexXefxX3xXcxX26xX6xX15xX1xX3xXexX1xX899xX3xXexX1xXecxXdxX3xXexXdxX43xXexX3xXexX1xX2exX67xX15xX3xX5xX341xXdxX6dxX3xX15xX16xX9fxXecxXdxX3xX58xX2dxX15xX3xX1cxX6xX15xX16xX3xXexX8bfxX4xX1xX3xX4xX4caxX4xX3xX4xX1xX76xX1axX3xX7xX8c3xX4xX3xXcfxX214xXdxX3xX1xX64xX3xXcfxX369xX15xX16xX3xX1xX100xX6xX6dxX3xX4xX2dxX64xX3xX4xX87axX15xX1xX3xX1cxXa0xX1axX3xX3axXd5xX15xX16xX6dxX3xXd3xX1xX100xX10xX3xX7xX719xX4xX3xX1cxX22xX15xX16xX3xX58xX3bxXbxX3xX8fxX2exX2dxX15xX3xXcfxX22axX1592xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX2exX5xX12xX0xX58xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx911cxX2exXexX1xX100xX26xXaxX12xXa4xX1xXcbxX15xX1xX3xX55xX2exX64xX22axX15xX3xX17exX3xX105xX1xXdxX43xX15xX3xXcxX210xX15xX0xX46xXbxX12
Khánh Huyền - Chiến Tấn