Mẫu tên lửa đạn đạo có thể “vươn khắp thế giới” của Triều Tiên
Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 “có thể bắn tới bất cứ nơi nào trên thế giới”.
222x35b6x607dx6deex8418x127cx391fx1335x618cxX7x8237x3fdex7532x897dx5531x5db2xX5x5155xXax1de2x5df6x48a9x193fxX3xXex244fx2886xX3xX5x7b67xX6xX3x7f85x6ba3xX19xX3xX1fxX20x7c6exX3xX4x401axX3xXexX1x93fxX3xXax1d59x48cbx85f1xX19xX3x3732xX1x4082xXbxX3xXexX1x4f1bxX3x38f2xXdx2a18xXdxXaxX3xX4x1620xX6xX3xXcx2accxXdx8e84xX15xX3xXcxXdxX18xX19xX0x42d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx781xX10xX6x26aexXaxX12x1027x1beexX19xX1xX3x6064xX1xX30x1e7exX19xX3dxX3xXexX15x63ccxX18xX19xX3x8ce2x529dxX3xXbxX1xX28xX19xX3dxX3xXexX1xX1cxX3xXexX1x92e9xX19xX1xX3xX4x731cxX19xX3dxX3xXexX18xX19xX3xX5xX1cxX6xX3xX1fxX20xX19xX3xX1fxX20xX25xX3x506cxX15xX75xX18xX19xX3xX5x400fxX4xX3xX1fx8861xX6xX3xX61x3dc5xX6xX7xX25xX19xX3dx595fxX2x6a1fxX3xXaxX4xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX79xX36xX19xX3xXexX3fxXdxX3xX79x733exXexX3xX4x63axX3xX19xX31xXdxX3xX19xX88xX25xX3xXexX48xX18xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxXax5e93xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX25xX64xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXexXb6xX6xX5xXdxX3dxX19x6b7dxX3xX4xX10xX19xXexX10xX48x3321xXaxX12xX0xXdx636axX3dxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX64xXexX1xX10ex63dax30a7xX12cxXbxXa1xX116xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX10ex3d46x597fxX12bxXbxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX11bxX6xX15xX3xXexX10xX19xX3xX5xX15xX6xX3xX64xX6xX19xX3xX64xX6xX25xX3xX4xX25xX3xXexX1xX10xX3xX2fxX15xX25xX19xX3xX34xX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX3dxXdxX25xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX48xXdxX10xX15xX3xXexXdxX10xX19xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX52xX52xXdxXe7xX79xX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX2fxX19xX52xX19xX10xXb0xX7xX52xX2x8eb6x3cddxX1a3xX52xX1a3xX1a3xX64xX1a4xX2xX139xXex2be2xX1aexX1aexX1aexX5xX12cxXe7x6dd2xXbxX3dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX25xX64xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXexXb6xX6xX5xXdxX3dxX19xX10exX3xX4xX10xX19xXexX10xX48xX116xXaxX12xX0xXdxX11bxX3dxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX64xXexX1xX10ex8acxX12cxX12cxXbxXa1xX116xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX10exX138xX12cxX12cxXbxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX11bxX6xX15xX3xXexX10xX19xX3xX5xX15xX6xX3xX64xX6xX19xX3xX64xX6xX25xX3xX4xX25xX3xXexX1xX10xX3xX2fxX15xX25xX19xX3xX34xX1xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX3dxXdxX25xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX48xXdxX10xX15xX3xXexXdxX10xX19xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX52xX52xXdxXe7xX79xX6xX25xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX2fxX19xX52xX19xX10xXb0xX7xX52xX2xX1a3xX1a4xX1a3xX52xX1a3xX1a3xX64xX1a4xX2xX139xXexX1aexX1ffxX1aexX138xX5xX2xXe7xX1b5xXbxX3dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX15xX11bxX79xX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx89b2xX25xX15xX48xX4xX10xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXexXb6xX6xX5xXdxX3dxX19xX10exX3xX4xX10xX19xXexX10xX48xX116xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3x9154xX19x4336xXa1xXbxX48xX10xX7xX7xX0xX52xXbxX12