100% người nghèo, cận nghèo Hà Tĩnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế
(Baohatinh.vn) - Thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, Hà Tĩnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo, cận nghèo.
80e9x8668xf5d1xaef0x109bcx115a0x90aex882exbb11xX7x10dbdx117dex99c5xc3a2x9e0bx11557xX5xfb40xXaxffb0xX2x9fbexX14x11e4exX3xe8fexfe51xc88dx9a41xXdxX3xX18xX19xX1x9915xee76xfdb4xX3xX4x108afxX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3x106b9x11697xX3xXcxe33cxX18xX1xX3xe0e2xX1ax986dxX4xX3xX4xeb28xXbxX3xXexX1xc49cxX3x911ax11f10xX22xX3xX1xXdx9ba2xa953xX3xf439xX3xXexe760xX0x10c1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xa47axXaxX12xXcxX1xcab5xX4xX3xX1xXdxc60cxX18xX3xX4xbeeaxX4xX3xX4xX1xe88axX18xX1xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX19xXdxX45xX4bxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX44xa658xX18xX3xe5a9xd1b5xX18xX19xX23xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xd214xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xX3xX4xX1xX22xX3xX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xe62dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8520xX22xX64xX4dxX3xXbx8cf7xX10xX18xXexX10xb557xXaxX12xX0xXdxX4bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX18xXexX10xXf0xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf8f9xX52xX52xXdxXd5xX44xX6xX22xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd5xX8fxX18xX52xX18xX10x1247axX7xX52xX2xe119xX2xeb2cxX52xX12bxacefxX64xd645xX2xa9c4xX14xb682xX14xX12exXexX134xX12bxX14xX14xX12exX5xX14xXd5xfa53xXbxX19xc0b4xXf0xX9xX132xX14xX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX22xX18xXaxX12x969dxX1xXdxX8cxb37axX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX64x10bbfxX18xX3xX7x89d1xX18xX19xX3x88d8xX3xX8fxcda2xX18xX19xX3xX37xcaf4xX4xX3xX44xXdxX6exXexX3x10273xX1xfca6xX3xX1e7xX1xdbe5xX18xX3xX37xX9exX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxa692xXcxXd5xX3xX0xX10xX4bxX12xXcxXf0xX22xX18xX19xX3xX45xX18xX1xX111xX0xX52xX10xX4bxX12xX3xXe5xX72xX4xX3xX7xd06cxX3xXcxXf0xfc10xX4bxX3xX202xX3xXexX50xX3xed98xX9exX3xX2fxX1ax96e8xX18xX19xX3xa7d8xXdxc080xX18xX3xa342xX2fxX1axX230xX18xX19xX3xf8a2xX1xX236xe7caxX3xX1e7xX1xX72xX4bxX3xX4xX1xX90xX6xX3xX44xX6exX18xX1xX3xX4xX1xX22xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX64xX1cfxX18xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX22xX64xX4dxXaxX12xXebxbddbxX3xXexX1xX4axX23xX3xX18xX19xX1aex122d7xX18xX3xX18xX19xX1cfxX18xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX1aaxX1xX30xX3xX18xX1axf363xX4xX3xX37xX9exX3xX1x883dxX3xXexXf0xX39xX3xX1e7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX4bxX1aexX6xX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX4xX1xX22xX3xX2xX14xX14xXd5xX2xX14xX2xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xf97bxX3xX1xX29bxX3xXexXf0xX39xX3xX134xX14xX23xX12exX12bxX14xX3xXexX3dxX18xX3xX19xX223xX22xX3xX4xX1xX22xX3xX129xX132xc03bxX3xX1x93c5xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xXexX1xX10xX22xX3x11395xX1aexX4dxX3xX37x89a8xX18xX1xX3xXexX223xXdxX3xX1aaxX19xX1xX318xX3xX37xX318xX18xX1xX3xX2xX2xX134xX52xX12exX14xX2xX134xX3xX18xX19xX30xX4dxX3xX2xX2fdxX52xX12bxX52xX12exX14xX2xX134xX3xX4xd4a2xX6xX3xXebxX1xX77xX18xX1xX3xXbxX1xX343xX3xX8fxX8cxX3xX313xX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4xX1xX77xX18xX1xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX1xX29bxX3xXexXf0xX39xX3xX1xX300xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1d7xX3xX22bxX9exX23xX3xXexX1x88faxX18xX3xX37xX1dfxX4xX3xX44xXdxX6exXexX3xX1e7xX1xX1e9xX3xX1e7xX1xX1edxX18xXd5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX22xX64xX4dxX3xXbxXebxX10xX18xXexX10xXf0xXaxX12xX0xXdxX4bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX18xXexX10xXf0xXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX52xX52xXdxXd5xX44xX6xX22xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd5xX8fxX18xX52xX18xX10xX125xX7xX52xX2xX129xX2xX12bxX52xX12bxX12exX64xX132xX2x1210axX130xX130xX3f0xX2xXexX3f0xX12exX12bxX14xX134xX5xX14xXd5xX140xXbxX19xX143xXf0xX9xX12bxX134xX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX22xX18xXaxX12xXcxea3dxX3xX18xX19xX1aexX281xX18xX3xX8fxX1d3xX18xX3xX8fxX6xX4dxX3xX4xX343xX6xX3xX1aaxX19xX1cfxX18xX3xX1xX30xX18xX19xX3xXebxX1xX77xX18xX1xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX22bxX9exX3xX1xbd19xXdxX23xX3xX18xX1xXdxX8cxX1aexX3xX1xX496xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xXexXf0xX236xX18xX3xX37xX318xX6xX3xX44xX30xX18xX3xXexed08xX18xX1xX3xX37xX9exX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXf0xXdxX4axX18xX3xX4xX1xX1edxX18xX3xX18xX1aexX37fxXdxX23xX3xX7xX45xX18xX3xX22bxX1aexX3dxXexX3xXexX469xX18xX19xX3xX44xX1axX294xX4xX3xXexX1xX22xX72xXexX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX8fxX1axX230xX18xX3xX5xX236xX18xX3xX37fxX18xX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4xX1aexX496xX4xX3xX7xX1d3xX18xX19xXd5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX22xX64xX4dxXaxX12x10a39xX294xXdxX3xX313xX1aexX6xX18xX3xX37xXdxX4axX4bxX3xX4xX1xX22xX3xfa6dxX4xf6dcxX18xX3xX4xX1cfxX1aexX3xX1xX230xX18xX3xX22bxX1cfxX1aexX3xX4xX72x8d5cxX23xX3xX130xX3xXexX1xX72xX18xX19xX3xX37xX538xX1aexX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX129xX23xX3xX1aaxX19xX1cfxX18xX3xX1xX30xX18xX19xX3xXebxX1xX77xX18xX1xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX22bxX9exX3xX1xX496xXdxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX9exX3xXexX223xX22xX3xX37xXdxX8cxX1aexX3xX1e7xXdxX6exX18xX3xX4xX1xX22xX3xX2xX2xXd5xX12bxX2xX3f0xX3xX5xX1axX39xXexX3xX1e7xX1xX72xX4xX1xX3xX1xX30xX18xX19xX3xX5xX30xX3xX1xX496xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX8fxX6xX4dxX3xX8fxX1d3xX18xXd5xX3xXcxd885xX18xX19xX3xX64xX1axX3xX18xX39xX3xX37xX50xX18xX3xX1xX50xXexX3xX313xX1aexf943xX3x9947xX52xX12exX14xX2xX129xX3xX5xX30xX3xX130xXd5xX132xX130xX2xXd5xX129xX12bxX134xX3xXexXf0xXdxX6exX1aexX3xX37xX281xX18xX19xXd5xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXf0xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX236xX18xX3xX313xX1aexX6xX18xX111xX0xX52xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xX1aexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xf97cxXexX1xX1aexX4bxX44xX656xX6xX18xX64xX656xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd421xXdxX45xX4bxX3xX1xX496xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX8fxX30xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xXexeffcxX3xX5xX6exX3xX44xX6xX22xX3xXbxX1xX343xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX1d7xX3xX2fxX1axX230xX18xX19xX3xX240xX1xX236xX3xX536xXexX277xXexX3xX64xX1d3xX4xX549xXaxX3xX1xXf0xX10x9667xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX19xXdxX6xX4bxX656xX1xX22xX656xX18xX19xX1xX10xX22xX656xX8fxX6xX656xX4xX6xX18xX656xX18xX19xX1xX10xX22xX656xXexX4dxX656xX5xX10xX656xX44xX6xX22xX656xXbxX1xX1aexX656xX44xX1xX4dxXexX656xX22xX656xX1xX1aexX22xX18xX19xX656xX1e7xX1xX10xX656xXexX1aexXexX656xX64xX22xX4xX52xX2xX12bxX2xX2xX2xX2xXd5xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX19xX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX52xX4bxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX12exX14xX52xX18xX10xX125xX7xX52xX2xX129xX2xX130xX52xX12bxX14xX64xX130xX12exX12exX3f0xX2fdxX14xX2xXexX132xX129xX14xX14xX5xX14xX656xX12exXd5xX140xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX675xXdxX45xX4bxX3xX1xX496xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX8fxX30xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xXexX692xX3xX5xX6exX3xX44xX6xX22xX3xXbxX1xX343xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX1d7xX3xX2fxX1axX230xX18xX19xX3xX240xX1xX236xX3xX536xXexX277xXexX3xX64xX1d3xX4xX549xXaxX3xX1xXf0xX10xX6bexX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX19xXdxX6xX4bxX656xX1xX22xX656xX18xX19xX1xX10xX22xX656xX8fxX6xX656xX4xX6xX18xX656xX18xX19xX1xX10xX22xX656xXexX4dxX656xX5xX10xX656xX44xX6xX22xX656xXbxX1xX1aexX656xX44xX1xX4dxXexX656xX22xX656xX1xX1aexX22xX18xX19xX656xX1e7xX1xX10xX656xXexX1aexXexX656xX64xX22xX4xX52xX2xX12bxX2xX2xX2xX2xXd5xX1xXexX4bxXaxX12xX675xXdxX45xX4bxX3xX1xX496xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX8fxX30xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xXexX692xX3xX5xX6exX3xX44xX6xX22xX3xXbxX1xX343xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX1d7xX3xX2fxX1axX230xX18xX19xX3xX240xX1xX236xX3xX536xXexX277xXexX3xX64xX1d3xX4xX549xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX469xX18xX19xX3xX8fxX1axX39xXexX3xX130xX16xX3xX7xX22xX3xX8fxX294xXdxX3xX4xX1xX4b7xX3xXexXdxX236xX1aexX3xX44xX6xX22xX3xXbxX1xX343xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xXexX22xX30xX18xX3xX64xX1cfxX18xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX19xXdxX6xX22xX3xXexXf0xX22xX18xX19xX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX2fdxX23xX3xX44xX1axX294xX4xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX129xX23xX3xXexX692xX3xX5xX6exX3xX18xX30xX4dxX3xX1d7xX3xX1xX1aexX4dxX6exX18xX3xX2fxX1axX230xX18xX19xX3xX240xX1xX236xX3xX239xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX243xX3xX44xX318xX3xX536xXexX277xXexX3xX64xX1d3xX4xX549xX23xX3xX19xX538xX18xX3xX4xX1xX223xX4bxX3xX4bxX1d3xX4xX3xXexX692xX3xX5xX6exX3xX37xX1axX39xX4xX3xX19xXdxX6xX22xX3xX4xX343xX6xX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX2fdxXd5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aaxX1xX90xX18xX19xX3xX37xX1d3xXdxX3xXexX1axX39xX18xX19xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX3dxXbxX23xX3xX37xX5d8xXdxX3xX5xX223xXdxX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX129xXaxX3xX1xXf0xX10xX6bexX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX18xX1xX1aexX18xX19xX656xX64xX22xXdxX656xXexX1aexX22xX18xX19xX656xXbxX1xX6xXdxX656xX4xX6xXbxX656xX64xX22xXdxX656xX5xX6xXdxX656xXexX1xX10xX656xX44xX1xX4dxXexX656xX18xX6xX4bxX656xX12exX14xX2xX129xX52xX2xX134xX2fdxX132xX2xX12bxXd5xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX19xX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX52xX4bxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX12exX14xX52xX18xX10xX125xX7xX52xX2xX129xX14xX134xX52xX2xX3f0xX130xX64xX132xX14xX129xX2xX12bxX3f0xX14xXexX12bxX14xX3f0xX2fdxX2xX5xX14xXd5xX140xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aaxX1xX90xX18xX19xX3xX37xX1d3xXdxX3xXexX1axX39xX18xX19xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX3dxXbxX23xX3xX37xX5d8xXdxX3xX5xX223xXdxX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX129xXaxX3xX1xXf0xX10xX6bexX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX18xX1xX1aexX18xX19xX656xX64xX22xXdxX656xXexX1aexX22xX18xX19xX656xXbxX1xX6xXdxX656xX4xX6xXbxX656xX64xX22xXdxX656xX5xX6xXdxX656xXexX1xX10xX656xX44xX1xX4dxXexX656xX18xX6xX4bxX656xX12exX14xX2xX129xX52xX2xX134xX2fdxX132xX2xX12bxXd5xX1xXexX4bxXaxX12xX1aaxX1xX90xX18xX19xX3xX37xX1d3xXdxX3xXexX1axX39xX18xX19xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX3dxXbxX23xX3xX37xX5d8xXdxX3xX5xX223xXdxX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX18xX1edxX4bxX3xX12exX14xX2xX129xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xfd18xX496xXexX3xX7xX1d3xX3xX37xX1d3xXdxX3xXexX1axX39xX18xX19xX3xX7x8b23xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX5xX223xXdxX3xXexX1xX42xX3xXe5xX2fxX202xXcxX3xX64xX22xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX37xX5d8xXdxX3xX4bxX9exX3xX37xX1d3xXdxX3xXexX1axX39xX18xX19xX23xX3xX4bxX9exX3xX313xX1aexX4dxX8cxX18xX3xX5xX39xXdxXd5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax903fxX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4bxX294xXdxX3xX8fxX8cxX3xX4bx123d7xX4xX3xX37xX1e9xX18xX19xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX1xXf0xX10xX6bexX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX313xX1aexX4dxX656xX64xXdxX18xX1xX656xX4bxX22xXdxX656xX8fxX10xX656xX4bxX1aexX4xX656xX64xX22xX18xX19xX656xX44xX6xX22xX656xX1xXdxX10xX4bxX656xX4dxX656xXexX10xX52xX2xX134xX12exX129xX2fdxX3f0xXd5xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX19xX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX52xX4bxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX12exX14xX52xX18xX10xX125xX7xX52xX2xX2fdxX130xX3f0xX52xX2xX14xX134xX64xX12exX12exX12exX132xX12exX12exX2fdxXexX12bxX129xX134xX5xX2fdxX656xX2xX14xX2fdxX64xX130xX2xX132xX132xX12bxX130xX12exXexX12exX2xX2fdxX12bxX5xX2xX14xXd5xX140xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX14xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX18xX19xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX19xX1xX21xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX18xX1xX3xX37xX1axX39xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc18xX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4bxX294xXdxX3xX8fxX8cxX3xX4bxXc29xX4xX3xX37xX1e9xX18xX19xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXaxX3xX1xXf0xX10xX6bexX9xXaxX52xX4xX1xXdxX18xX1xX656xX7xX6xX4xX1xX656xX22bxX6xX656xX1xX22xXdxX52xX313xX1aexX4dxX656xX64xXdxX18xX1xX656xX4bxX22xXdxX656xX8fxX10xX656xX4bxX1aexX4xX656xX64xX22xX18xX19xX656xX44xX6xX22xX656xX1xXdxX10xX4bxX656xX4dxX656xXexX10xX52xX2xX134xX12exX129xX2fdxX3f0xXd5xX1xXexX4bxXaxX12xXc18xX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4bxX294xXdxX3xX8fxX8cxX3xX4bxXc29xX4xX3xX37xX1e9xX18xX19xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXf0xX22xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXebxX1xX77xX18xX1xX3xXbxX1xX343xX3xX8fxX469xX6xX3xX44xX6xX18xX3xX1xX30xX18xX1xX3xX1aaxX19xX1xX318xX3xX37xX318xX18xX1xX3xX2xX130xX134xX52xX12exX14xX2xX2fdxX52xX1aax10907xX656xXebx1034exX3xX313xX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX50xXexX3xX8fxX30xX3xX1xX1axX294xX18xX19xX3xX64xe0eexX18xX3xX44xXdxX6exX18xX3xXbxX1xX72xXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX30xX18xX1xX3xX4bxX496xXexX3xX7xX1d3xX3xX37xXdxX8cxX1aexX3xX4xX343xX6xX3xX234xX1aexX26xXexX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xX23xX3xXexXf0xX22xX18xX19xX3xX37xX1e9xX3xX313xX1aexX4dxX3xX37xX318xX18xX1xX3xX4bxXc29xX4xX3xX37xX1e9xX18xX19xX3xX44xX45xX22xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX4dxX3xXexX50xXd5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX1aexX5xX12xX0xX64xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf0xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102c3xX1aexXexX1xX22xXf0xXaxX12xXe5xX72xX3xXcxX1cfxX18xX0xX52xXbxX12
Bá Tân