Hà Tĩnh phân bổ hơn 8 tỷ đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2019.
fa11x14432x1613fx193f2x159b6x14e12x11c77x16267x11dacxX7x14e07x18e15x16f17x12c1fx13598x152b0xX5x1794fxXax11da9x17031x17255xX3xXcx12481x105fcxX1xX3xXbxX1x17828xX18xX3x13a4dx16e1cxX3xX1x10060xX18xX3x10085xX3xXex12b5fxX3x1503cx16ee5xX18x17583xX3xXexX1xfd45xX4xX3xX1xXdx1084cxX18xX3xX4xX1x14797xX24xX18xX2fxX3xXex180dbx11dabxX18xX1xX3x15286x17fe0xXdxX3x132c9x134afxX3xX48x121aaxXexX3xX7x145dcxX18xX3xXbxX1x10a02xX48xX0xfb07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14cb2xXaxX12x153d8x14eaex12e2ax16a18xX3xXex16149xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xfcc5x16460xX6xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3x17535x17435x12da6x12e87xXexX3xX2cx15c09xX18xX1xX3xX83x146b8xX3xX83xXdxX38xX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3x12167xXdxX18xX1xX3xXbxX1x14a2axX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX1xXb2xX18xX1xX3xX7x15190xX4xX1xX3xX1xX49xX3xXexX43x14c69xX3xX4xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3x101f1x17b80x17cc2xXf2x18644x18b1bxX3xX2cxXcexXexX3xX2xX3xX18x165b8xX48xX3x18532x16d38xX2x145aaxfd49xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX18xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX18xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX6exXdxX7xXbxX5xX6xX92x147f8xX3xX20xX5x10a79xX4xXabx14298xX3xX48xX6xX43xX2fxXdxX18x18254xX5xX10x163e1xXexX141xX3xX6xX91xXexX145xX148xX3xX48xX6xX43xX2fxXdxX18xX150xX43xXdxX2fxX1xXexX141xX3xX6xX91xXexX145xX148xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX141xX5cxX5cxX4xX6exX18xX106xX20xX6xX145xX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xX83xX18xX5cxX6exX10xX7xXabxXexX145xXbxX5cxX18xX10x17088xX7xX5cxX102xX103xX2x174afxX5cx1664axX102xX6exX1a0xX2x15101xX102xX27xX103xX27xXex16e6axX1a7xX103xX27xX103xX5xX103xX106x103b5xXbxX2fx16bddxX43xX9xX1a7x110eexX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX27xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX145xX18xXaxX12x12868xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xX4x1569dxX6xX3xX13xXcx13d29xX3xXf3xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3x13ae2x12dd1xX3xXf5xX1x17790xX3xXf1xX1xX91xX92xX38xX18xX3xX24bxX24cxX3x17318xX18xX1xXf6x115cbxX3xX48xX50xXexX3xXexX43xX145xX18xX2fxX3xX18xX1x121afxX18xX2fxX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xX2cxX3dxXcexX4xX3xXexX77xX18xX1xX3xX1xX49xX3xXexX43xXcexX106xX3xXf1x1753fxX18xX1xX3xXexX3dxX3xX5xXdxX38xX91xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xXcxX1xX10xX145xX3xX2cx16c00xX260xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXabxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX1xX24xX18xX3xX27xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xX4xXc5xX4xX3xX2cxX97xX6xX3xXbxX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xX4cxX1dxX92xX3xX6exX33xX18xX2fxX3xX102xX1a0xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xXf3xXc5xX4xX3xX2cxX24xX18xX3xX83xX97xX3xX2cxX3dxXcexX4xX3xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xX2fxX2dxX48xX141xX3x12ed8x15b4exX4xX3xXcxX1x1652bxX3xX1xX24xX18xX3xX2xX260xX1a2xX1a2xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXf1xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xX1a2xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXf6xX148xX3xX1xX91xX92xX38xX18xX3xX24bxX24cxX3xX25cxX18xX1xX3xX1xX24xX18xX3xX1a0xX260xX2xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXf1xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xX27xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXf6xX148xX3xX1xX91xX92xX38xX18xX3xX13xX3dxX24xX18xX2fxX3xX229xX24xX18xX3xX1xX24xX18xX3xX102xX260xX2xX102xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXf1xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xX105xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXf6xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xX92x1813bxX91xX3xX4x183a0xX91xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX21xX3xX4xX1xX343xX4xX260xX3xX4xXc5xX3xX18xX1xX1dxX18xX3xX4xX2b5xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xX2cxX3dxXcexX4xX3xX1xX49xX3xXexX43xXcexX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX2cxX3fbxX92xX3xX2cxX233xX3xX1xX2dxX3xX7xX24xX3xXexX1xX10xX145xX3xX90xX91xX92xX3xX2cxX97xX18xX1xX148xX3xX4xXc5xX4xX3xX2cxX97xX6xX3xXbxX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xX4xX2b5xX3xX5xXdxX3f7xX18xX3xX90xX91xX6xX18xX3xX4xX1xX97xX91xX3xXexX43xXc5xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX38xX48xX3xX1xX3dx14749xX18xX2fxX3xX6ex13bb1xX18xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX21xX3xX4xX1xX343xX4xX260xX3xX4xXc5xX3xX18xX1xX1dxX18xX3xX5x12b8fxXbxX3xX1xX2dxX3xX7xX24xX3xX2cxX250xX18xX2fxX3xX90xX91xX92xX3xX2cxX97xX18xX1xX3xXexX1xX10xX145xX3xX342xXdxX9cxX91xX3xX2xX1a7xX260xX3xX342xXdxX9cxX91xX3xX2xX1adxX260xX3x124dbxX91xX92xX93xXexX3xX2cxX97xX18xX1xX3xX7x166fbxX3xX27xX1adxX27xX5cxX4ccxX342xX150xX71xX72xX73xX74xX260xX3xX18xX2fxX14xX92xX3xX102xX1adxX5cxX1bcxX5cxX102xX103xX2xX105xX3xX4xX233xX6xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2fxX9xXaxX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6exX6exXdxX18xX2fxX9xXaxX1a7xXaxX12xX0xXexX20xX145xX6exX92xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xXf3xXc5xX4xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXexX43xX145xX18xX2fxX3xX6exX6xX18xX1xX3xX48x18f41xX4xX3xX2cxX3dxXcexX4xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xX1xX49xX3xXexX43xXcexX141xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX2xX106xX3xX13xX91xX92xX38xX18xX3xX342xX343xX4xX3xXcxX1xX348xX141xX3xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX74xX3dxX6xX3xX5xX3dxX480xXdxX3x18431xXdxX6xX3xX72xX54xX145xX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX74xX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX229x1681axX18xX2fxX3x14b29xX6xX48xX260xX3x15a8exX3f7xX18xX3xX13xX2dxXf6xX148xX3xX2fx11813xX145xX3xX43xX91xX50xX18xX2fxX3xX43xX3dxX24xXdxX3xX613xX6xX3xX5f9xXdxX6xX18xX2fxX3xXf1xXf3xX60fxX18xX2fxX3xXexX92xX3xXcxX73xX13xX13xX3xX74xX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX72xX54xX145xX3xX25cxX18xX3xX13xXcxX260xX3xX618xX3f7xX18xX3xX13xX2dxXf6xX148xX3xX2fxX622xX145xX3xXcxX1xX93xX3xXf3xX3dx135baxX18xX2fxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX229xX54xX18xX3xX4cxX91x121a4xXexX3xX2fxXdxX4d8xX18xX2fxX3xXexX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xX48xX622xXdxX3xX83xX14xX3xX6exX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xX7xX54xX18xX3xX342xX343xX4xX3xX613xX1dxX48xX260xX3xX342xX343xX4xX3xX613xX1dxX48xXf6xX148xX3xX6exX3fbxX91xX3xX5xX622xX4xX3xXcxX91xX67cxX18xX3xXcxX1xX4d8xX18xX2fxX3xXf1xXf3xX145xX145xX2fxX18xX3xXexX92xX3xXcxX73xX13xX13xX3xXcxX1xX4d8xX18xX2fxX3xXcxX91xX67cxX18xX260xX3xXcx16a16xX18xX2fxX3xX28exX18xX1xXf6xX260xX3xX20xXc5xX18xX1xX3xX2fxX6xXdxX3xX342xX343xX4xX3xX618xX3f7xX18xX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX72xXc5xX18xX1xX3xX2fxX6xXdxX3xX342xX343xX4xX3xX618xX3f7xX18xXf6xX148xX3xX20xX14xX18xX3xX2fxX1xX93xX3xX7xX145xXbxX1xX6xX260xX3xXexX233xX3xX90xX91xX3fbxX18xX3xXc5xX145xX260xX3xX20xX14xX18xX3xXffxX18xX3xX2fxXdxX6xX3xX2cxX44xX18xX1xX3xXf1xX13xX50xX3xXabxXdxX18xX1xX3xX6exX145xX6xX18xX1xX3xXf5xX1xX6xX18xX3xX342xXffxX18xX2fxX3xX613xX91xX49exX18xX260xX3xX4cxX4dxX3xX342xX343xX4xX3xXcxX1xX97xX18xX1xXf6xX148xX3xX20xX14xX18xX3xX2fxX1xX93xX3xX7xX6xX5xX145xX18xX3xX4xX6xX145xX3xX4xX67cxXbxX260xX3xXexX233xX3xXabxX38xX3xX4xX6xX145xX3xX4xX67cxXbxX3xX83xX14xX3xX2fxXdxX3dxX66dxX18xX2fxX3xXf1xXf3xX60fxX18xX2fxX3xXexX92xX3xXcxX73xX13xX13xX3xX342xX2dxX3xX2fxX49xX3xX13xX145xX14xX18xX2fxX3xX613xX3f7xX3xX72xX44xX18xX1xX260xX3xX4cxX4dxX3xXcxX1xXc5xXdxX3xX618xX3f7xX18xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX102xX106xX3xX13xX91xX92xX38xX18xX3xX24bxX24cxX3xX25cxX18xX1xX141xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX73xX3dxX480xX4xX3xX48x153e5xX48xX3xX342xX77xX18xX1xX3xX73xXdxX38xX48xX260xX3xX4xXc5xX3xX48xX66dxX48xX3xX43xXdxX48xX3xX5xX622xX4xX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXcxX1xX91xX3xX48xX91xX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xXexX1xX233xX92xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3xX24bxX24cxX3xXf5xX1xX250xXf6xX148xX3xX7xX343xX6xX3xXffxX18xX3xX5xXdxX9cxX18xX3xX24bxX24cxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXcxX1xX91xX3xX48xX91xX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xXexX1xX233xX92xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3xX24bxX24cxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxX260xX3xX4cxX4dxX3xX24bxX24cxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxXf6xX148xX3xX18xX3dxX480xX4xX3xX48xX82axX48xX3xXcxX43xX91xX18xX2fxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxX260xX3xX7xX343xX6xX3xXffxX18xX3xX5xXdxX9cxX18xX3xXcxX43xX91xX18xX2fxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXcxX1xX91xX3xX48xX91xX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xXexX1xX233xX92xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3xXcxX43xX91xX18xX2fxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxX260xX3xX4cxX4dxX3xX24bxX24cxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxXf6xX148xX3xX18xX3dxX480xX4xX3xX48xX82axX48xX3xX72xX14xX3xX613x1493dxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXcxX1xX91xX3xX48xX91xX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xXexX1xX233xX92xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3xXcxX43xX91xX18xX2fxX3xXcxXdxX93xX18xX260xX3xX4cxX4dxX3xX24bxX24cxX3xX24bxX1xX6xX18xX2fxXf6xX148xX3xX4xX6xX48xX3xX24bxX1xX10xX3xX238xX6xXdxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX229xXdxX18xX1xX3xXexX1xXc5xXdxX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xX18xX2fxX1xXdxX38xXbxX3xX83xX14xX3xX6exX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xXexX21xX18xX2fxX3xX1xXcexXbxX3xX13xX145xX14xX18xX2fxX3xXf5xX1xXc5xXexX260xX3xX24bxX24cxX3xXcxX1dxX92xXf6xX148xX3xX24bx11592xX145xX3xX4xX91xX3xX2cxX24xX3xXcxX1xX77xX18xX1xX3xX25cxX18xX1xX3xXf1xXf3xX24xX3xX7x18b44xX3xX7xX54xX18xX3xX4cxX91xX67cxXexX3xXabxX10xX145xX3xX4xX91xX3xX2cxX24xX3xXcxX1xX77xX18xX1xX3xX25cxX18xX260xX3xX24bxX24cxX3xXcxX1dxX92xXf6xX148xX3xX18xX3dxX480xX4xX3xX48xX82axX48xX3xXf5xX1xX250xX3xX24bxX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXcxX1xX91xX3xX48xX91xX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX93xX3xX20xXdxX93xX18xX3xXexX1xX233xX92xX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX18xX3xXf5xX1xX250xX3xX24bxX1xX3dxX24xX18xX2fxX260xX3xX4cxX4dxX3xX24bxX24cxX3xX238xX91xX1dxX18xXf6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX1bcxX106xX3xX13xX91xX92xX38xX18xX3xX13xX3dxX24xX18xX2fxX3xX229xX24xX18xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX145xX6exX92xXaxX12xX73xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xX13xX3dxX24xX18xX2fxX3xX613xX91xX49exXexX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX13xX3dxX24xX91xX3xX2fxXdxX4d8xX18xX2fxX260xX3xX18xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX260xX3xX48xX49exXexX3xX145xX18xX2fxX3xX229xX24xX18xX3xX613xX1dxX48xX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xX613xX1dxX48xXf6xX148xX3xX18xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xX73xX2fxX348xX4xX3xX13xXdxX9cxX18xX3xXf1xX4xX24xX3xX7xX9f0xX3xX7xX54xX18xX3xX4cxX91xX67cxXexX3xXabxXdxX18xX1xX3xX6exX145xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xX13xXdxX9cxX18xX3xX73xX2fxX348xX4xX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xX5f9xXdxX6xX18xX2fxXf6xX260xX3xX18xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xXcxX1xX91xX49exX18xX3xX13xX14xX3xXf1xX74xX145xX6xX18xX1xX3xX18xX2fxX1xXdxX38xXbxX3xXexX3dxX3xX18xX1xX1dxX18xX3xX18xX1xX91xX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xXcxX1xX91xX49exX18xX3xX13xX14xX260xX3xX229xX24xX18xX3xX5f9xXdxX6xX18xX2fxXf6xX260xX3xX18xX1xX3dxX18xX2fxX3xX1xX3dxX24xX91xX3xXf3xX1xXdxX93xX18xX3xX229xX24xX18xX3xXf1xXf3xX60fxX18xX2fxX3xXexX92xX3xXf3xX21xX3xXbxX1xX3fbxX18xX3xX73xX60fxX18xX2fxX3xX18xX2fxX1xXdxX38xXbxX3xX13xX3dxX24xX18xX2fxX3xX229xX24xX18xX260xX3xX4cxX4dxX3xX24bxXdxX48xX3xX13xX145xX6xXf6xX148xX3xX48xX49exXexX3xX145xX18xX2fxX3xXf3xX3dxX66dxX18xX2fxX3xX73xX2fxX6xX3xXf1xX13xXcxX238xX3xX48xX49exXexX3xX145xX18xX2fxX3xXf3xX3dxX66dxX18xX2fxX3xX73xX2fxX6xX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xX74xXdxX38xX48xXf6xX148xX3xX4xX1x1734exX3xXcxX1dxX92xX3xX229xX24xX18xX3xXf1xX238xXb2xX3xX18xX2fxX1xXdxX38xXbxX3xX4xX1xXc2bxX3xXcxX1dxX92xX3xX229xX24xX18xX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xX24bxXdxX48xX3xX102xXf6xX148xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xX13xX91xX92xX3x125daxX622xX18xX1xX3xXf1xXcxX13xXcxX3xXf3xX6xX48xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xX229xX24xX18xX3xXc6axX6xXdxX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xXcxX43xX3dxX66dxX18xX2fxXf6xX148xX3xX4xX6xX48xX3xX20xX6efxX3xXcxX43xX3dxX66dxX18xX2fxX3xXc6axX6xXdxX3xXf1xX13xXcxX238xX3xXf3xX6xX48xX3xX20xX6efxX3xXcxX43xX3dxX66dxX18xX2fxX3xXc6axX6xXdxX260xX3xX4cxX4dxX3xX229xX24xX18xX3xXcxX43xX3dxX66dxX18xX2fxXf6xX148xX3xX18xX10xX48xX3xX4xX1xX91xX6xX3x14bdcxX3xX72xX44xX18xX1xX3xXf1xXexX1xX97xX3xXexX43xX67cxX18xX3xXf5xX1xX4d8xX3xXf3xX1xX1dxX91xXf6xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX43xX12xX0xX5cxXexX20xX145xX6exX92xX12xX0xX5cxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xX6exXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX43xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3f7xX18xX3xX90xX91xX6xX18xX141xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX91xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX91xX48xX20xX150xX6xX18xX6exX150xX7xX6xXbxX145xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX622xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX348xX18xX3xX1bcxX2xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXexX43xX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxXexX1xX6xX4xX1xX150xX1xX6xX150xX4xX1xX145xX18xX150xX1bcxX2xX150xX7xX6xX18xX150xXbxX1xX6xX48xX150xXexX43xX6xX18xX1xX150xXexX6xXdxX150xX145xX4xX145xXbxX150xX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xX18xX6xX48xX150xX102xX103xX102xX103xX5cxX2xX105xX2xX1a2xX105xX105xX106xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX5cxX48xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX102xX103xX5cxX18xX10xX19axX7xX5cxX102xX103xX2xX27xX5cxX2xX1a0xX1bcxX6exX1a7xX102xX102xX1bcxX1bcxX2xX1adxXexX102xX1a7xX105xX27xX105xX5xX103xX106xX1b5xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX27xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX83xX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX622xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX348xX18xX3xX1bcxX2xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXexX43xX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxXexX1xX6xX4xX1xX150xX1xX6xX150xX4xX1xX145xX18xX150xX1bcxX2xX150xX7xX6xX18xX150xXbxX1xX6xX48xX150xXexX43xX6xX18xX1xX150xXexX6xXdxX150xX145xX4xX145xXbxX150xX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xX18xX6xX48xX150xX102xX103xX102xX103xX5cxX2xX105xX2xX1a2xX105xX105xX106xX1xXexX48xXaxX12xXcxX1xX622xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX348xX18xX3xX1bcxX2xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXexX43xX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX13xX91xX92xX38xX18xX3xXcxX1xX622xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX5xX33xX6xX3xX4xX1xX348xX18xX3xX1bcxX2xX5cxX1adxX27xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xXexXdxX3f7xX91xX3xX20xXdx15d58xX91xX3xXexX1xX91xX50xX4xX3xX342xX9cxX3xXc5xX18xX3x1814fxXc6axX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48x11f07xX3xXf1xXf2xXf3xXf2xXf5xXf6xX3xXexX1xX6xX48xX3xX2fxXdxX6xX3xXf3xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xX4xX67cxXbxX3xXexX77xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX83xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2fxX3fbxX18xX3xX1adxX1a0xX102xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xX4cxX1dxX92xX3xX6exX33xX18xX2fxX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xXexX1xX60fxX18xX3xX48xX480xXdxX3xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xXbxX1xX6xX18xX150xX20xX145xX150xX2fxX6xX18xX150xX1adxX1a0xX102xX150xXexX92xX150xX6exX145xX18xX2fxX150xX4cxX6xX92xX150xX6exX91xX18xX2fxX150xX18xX145xX18xX2fxX150xXexX1xX145xX18xX150xX48xX145xXdxX150xX18xX20xX7xXbxX5cxX2xX105xX2xX1adxX105xX102xX106xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX5cxX48xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX102xX103xX5cxX18xX10xX19axX7xX5cxX102xX103xX2xX27xX5cxX2xX103xX1a7xX6exX1a0xX103xX1a2xX1a0xX1a7xX103xX1adxXexX1a7xX1a2xX1a7xX5xX1a2xX150xX1a2xX102xX6exX1a0xX2xX1a2xX103xX1a2xX1bcxX1a0xXexX2xX103xX1a7xX103xX2xX5xX103xX106xX1b5xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX27xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX83xX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2fxX3fbxX18xX3xX1adxX1a0xX102xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xX4cxX1dxX92xX3xX6exX33xX18xX2fxX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xXexX1xX60fxX18xX3xX48xX480xXdxX3xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xXbxX1xX6xX18xX150xX20xX145xX150xX2fxX6xX18xX150xX1adxX1a0xX102xX150xXexX92xX150xX6exX145xX18xX2fxX150xX4cxX6xX92xX150xX6exX91xX18xX2fxX150xX18xX145xX18xX2fxX150xXexX1xX145xX18xX150xX48xX145xXdxX150xX18xX20xX7xXbxX5cxX2xX105xX2xX1adxX105xX102xX106xX1xXexX48xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX2fxX3fbxX18xX3xX1adxX1a0xX102xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xX4cxX1dxX92xX3xX6exX33xX18xX2fxX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xXexX1xX60fxX18xX3xX48xX480xXdxX3xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXf3xX1xX233xX3xXexX97xX4xX1xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX43xX3fbxX18xX3xXcxXdxX93xX18xX3xX13xX3dxX18xX2fxX3xX83xX84xX6xX3xXabxX945xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX90xX91xX92xX93xXexX3xX2cxX97xX18xX1xX3xX7xX4d8xX3xX2xX1bcxX27xX1a7xX5cxX4ccxX342xX150xX71xX72xX73xX74xX3xX83xX9cxX3xX83xXdxX38xX4xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXabxX93xX3xX1xX145xX622xX4xX1xX3xX83xX4d8xX18xX3xX18xX2fxX1dxX18xX3xX7xXc5xX4xX1xX3xXcxX43xX91xX18xX2fxX3xX3dxX24xX18xX2fxX3xX4cxX1dxX92xX3xX6exX33xX18xX2fxX3xX18xX60fxX18xX2fxX3xXexX1xX60fxX18xX3xX48xX480xXdxX3xXf1xX73xXcxXc6axXf6xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX260xX3xX83xX480xXdxX3xX7xX4d8xX3xXexXdxX9cxX18xX3xX1adxX1a0xX2xX260xX105xX27xX105xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX106xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX83xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX67cxX18xX3xX2cxX67cxX91xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX3xX4xX2b5xX3xXb2xXexX3xX18xX1xX67cxXexX3xX1a7xX103xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX260xX3xX6exX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX2cxX622xXexX3xX4xX1xX91xX59xX18xX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xXexX84xX3xX1bcxX3xX150xX3xX1a0xX3xX7xX6xX145xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xXbxX1xX6xX18xX150xX6exX6xX91xX150xX18xX6xX48xX150xX102xX103xX102xX103xX150xX4xX145xX150xXdxXexX150xX18xX1xX6xXexX150xX1a7xX103xX150xX7xX6xX18xX150xXbxX1xX6xX48xX150xX6exXdxX4xX1xX150xX83xX91xX150xX6exX6xXexX150xX4xX1xX91xX6xX18xX150xX145xX4xX145xXbxX150xXexX91xX150xX1bcxX150xX1a0xX150xX7xX6xX145xX5cxX2xX27xX27xX27xX102xX2xX106xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX5cxX48xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX102xX103xX5cxX18xX10xX19axX7xX5cxX102xX103xX2xX2xX5cxX2xX103xX1adxX6exX102xX2xX103xX102xX1a7xX1a7xX103xXexX2xX27xX1a0xX102xX102xX5xX103xX106xX1b5xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX3xX27xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX83xX12xX0xX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX67cxX18xX3xX2cxX67cxX91xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX3xX4xX2b5xX3xXb2xXexX3xX18xX1xX67cxXexX3xX1a7xX103xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX260xX3xX6exX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX2cxX622xXexX3xX4xX1xX91xX59xX18xX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xXexX84xX3xX1bcxX3xX150xX3xX1a0xX3xX7xX6xX145xXaxX3xX1xX43xX10xX153xX9xXaxX5cxX18xX145xX18xX2fxX150xX18xX2fxX1xXdxX10xXbxX5cxX1xX6xX150xXexXdxX18xX1xX150xXbxX1xX6xX18xX150xX6exX6xX91xX150xX18xX6xX48xX150xX102xX103xX102xX103xX150xX4xX145xX150xXdxXexX150xX18xX1xX6xXexX150xX1a7xX103xX150xX7xX6xX18xX150xXbxX1xX6xX48xX150xX6exXdxX4xX1xX150xX83xX91xX150xX6exX6xXexX150xX4xX1xX91xX6xX18xX150xX145xX4xX145xXbxX150xXexX91xX150xX1bcxX150xX1a0xX150xX7xX6xX145xX5cxX2xX27xX27xX27xX102xX2xX106xX1xXexX48xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX67cxX18xX3xX2cxX67cxX91xX3xX18xXffxX48xX3xX102xX103xX102xX103xX3xX4xX2b5xX3xXb2xXexX3xX18xX1xX67cxXexX3xX1a7xX103xX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX260xX3xX6exX97xX4xX1xX3xX83xX581xX3xX2cxX622xXexX3xX4xX1xX91xX59xX18xX3xXf2xXf3xXf2xXf5xX3xXexX84xX3xX1bcxX3xX150xX3xX1a0xX3xX7xX6xX145xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX43xX145xX18xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX342xX1dxX92xX3xX5xX14xX3xX48xX50xXexX3xXexX43xX145xX18xX2fxX3xX18xX1xX26exX18xX2fxX3xX48xX581xX4xX3xXexXdxX3f7xX91xX3xX48xX14xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xX2cx14af9xXexX3xX43xX6xX3xXexX43xX145xX18xX2fxX3xXabxX93xX3xX1xX145xX622xX4xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xXf3xX1xX3dxX24xX18xX2fxX3xXexX43xX44xX18xX1xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX48xX50xXexX3xX7xX54xX18xX3xXbxX1xX59xX48xX3xX83xX84xX6xX3xX2cxX3dxXcexX4xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX83xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX91xX5xX12xX0xX6exXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX83xX12xX0xX5cxX6exXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX91xXexX1xX145xX43xXaxX12xXf5x14697xX0xX5cxXbxX12
PV