Nadal lội ngược dòng vào bán kết
Bản lĩnh tuyệt vời đã giúp Rafael Nadal ngược dòng hạ David Ferrer sau 4 set bằng các tỉ số 4-6, 6-4, 6-0, 6-4.
8cbcxc050xeb17xf888x10eb2x9d16xc3b9x9dcfxec26xX7x10cd1xca78xffccx11417xdfcbxe84cxX5xdbefxXaxa87cxeafexX6xb148xX6xX5xX3xX5xe947xXdxX3xb320xc38cxd365xf1b5xX4xX3xX15x11b7dxX1dxX1exX3xa7f3x11d83x10708xX3x1177cxc8c7xX1dxX3xc1ccxd9b5xXexX0xcd6dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx921bxX10xX6xX15xXaxX12xX0xX2cxX12x9ac1xc004xX1dxX3xX5x104a1xX1dxX1xX3xXexa3d9xee66x11d5exXexX3xX28xd815xXdxX3x10a1fx10b01xX3xX1exXdxda30xXbxX3xX0xX6xX3xX1xb566xX10xf97dxX9xXaxX1xXexXexXbxf617xX34xX34xc85fxX77xX77xe92dxXexXdxX1dxXexX1xX10xXexX1xX6xX2axX7axX4xX2axee04xX7axX28xX1dxX34xX1dxX10xX77xX7xX34xXexX6xX1exX34xX6bxX6xX6dxX6xX10xX5xf866xX1dxX6xX15xX6xX5xXaxX12xa4c6xX6xX6dxX6xX10xX5xX3xX13xX6xX15xX6xX5xX0xX34xX6xX12xX3xX1dxX1exX1fxX20xX4xX3xX15xX24xX1dxX1exX3xX1xf63dxX3xX0xX6xX3xX1xX6bxX10xX6dxX9xXaxX1xXexXexXbxX74xX34xX34xX77xX77xX77xX7axXexXdxX1dxXexX1xX10xXexX1xX6xX2axX7axX4xX2axX88xX7axX28xX1dxX34xX1dxX10xX77xX7xX34xXexX6xX1exX34xX15xX6xX28xXdxX15xX9cxX6dxX10xX6bxX6bxX10xX6bxXaxX12xf004xX6xX28xXdxX15xX3x9b60xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX0xX34xX6xX12xX3xX7xX6xX56xX3xf4b9xX3xX7xX10xXexX3xX2cx11c94xX1dxX1exX3xX4xX2dxX4xX3xXexdf5dxX3xX7xdd37xX3xX115xe3f9xee74xf104xX3xX12cxX12bxX115xX12dxX3xX12cxX12bxbb41xX12dxX3xX12cxX12bxX115xX7axX0xX34xX2cxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX77xXdxX15xXexX1xX9xXaxc777xX136xX136xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1exX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX15xX15xXdxX1dxX1exX9xXaxX2xXaxX3xX2cxX2axX6bxX15xX10xX6bxX9xXaxX136xXaxX3xX6xX5xXdxX1exX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXexX2cxX2axX15xX57xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXexX15xX12xX0xXdxX88xX1exX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX7axX2cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX1dxX1xX7axX28xX1dxX34xX1dxX10xX77xX7xX34xX2xX115xX153xX153xX34xX2xX136x9346xX15xX115xX136xX1c8xc7e0xe419xX136xX136xXexX1c8xX115xX136xX1cexX1cdxX5xX136xX7axf86cxXbxX1exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axecadxX88xX6xX1exX10xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX15xX12xX0xX34xXexX6bxX12xX0xX34xXexX2cxX2axX15xX57xX12xX0xX34xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2axX15xX57xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xdb06xXexX12bxX6xX5xXdxX1exX1dxX74xX3xX1daxX56xX7xXexXdxX6dxX57xbdbbxXaxX12xXcxee7bxX1dxX1xX3xX4xX1xfdd8xXexX3xfb21xX56xX6xX1dxX3xXexX6bx11831xX1dxX1exX3xX4xa0baxX6xX3xX4xX56xX1axX4xX3xX5fxX128xXdxX3xX5fxad62xX56xX3xX5fxX60xX3xX30xX1xXdxX31xX1dxX3xX4xX4dxX3xX153xX3xXexX6xX57xX3xX28xX20xXexX3xX1dxX1x99f3xXbxX3xX4xX56xX1axX4xX3xX28xfdb6xX3xX4x8ef1xX1dxX1exX3xXexX1xX276xX1dxX3xXexX6bxX249xX1dxX1exX7axX3xXcxX56xX57xX3xX1dxX1xXdxaee9xX1dxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX5xX29xX3xX1dxX1exX1fxX5cxXdxX3xX1dxcab4xX1dxX1exX3xX88xX2dxX57xX3xX4xX1xX276xX88xX3xX1x1108bxX1dxX3xX28xX29xX3xX2cx112fbxX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xX15x11336xX1dxX3xc206xXbxX3xX5xXdxX299xX1dxX3xXexcaa9xX4xX7axX3xf4c5xX1xXdxX3xX5fxX6xX1dxX1exX3xX2cxX2c1xX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xX15xd343xX1dxX3xX1c8xX12bxX115xX12dxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX2cxX23fxXexX3xX1dxX1exX5cxX3xX5fx93d9xX3xX88xX23fxXexX3xX2cxX6bxX10xX6xX30xX3xXexX6bxX2axX1dxX1exX3xX1exX6xX88xX10xX3xXexX1x90d4xX3xX2xX136xX12dxX3xX5fxX2cbxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX51xX6xX3xX28xb4b2xXdxX3xX28xXdxX58xX4xX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xXexX1xcb1cxX1dxX1exX3xX12cxX12bxX115xX3xXexX6bxX2axX1dxX1exX3xX7xX10xXexX3xX2xX7axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2axX15xX57xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX12bxX6xX5xXdxX1exX1dxX74xX3xX1daxX56xX7xXexXdxX6dxX57xX235xXaxX12xX4cxX2c1xX3xX15xX2efxX1dxX3xXexX6bxX1fxX331xX4xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX1exX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX28xX2efxX1dxX3xXexa610xX3xX6bxX6xX3xX30xX1xX2dxX3xX2cxa688xX1dxX1xX3xXexX51xX1dxX1xX7axX3xc608xX1dxX1xX3xXexX1xXdxX3xX5fxX23fxX56xX3xXexX276xXbxX3xX1dxX1exX6xX57xX3xXex1137axX3xX1dxX1xffd9xX1dxX1exX3xX1exX6xX88xX10xX3xX5fxX25bxX56xX3xX4xX24exX6xX3xX7xX10xXexX3xX153xX7axX3xe890xX1axXexX3xX2cxX6bxX10xX6xX30xX3xX242xX56xa9e7xX3xX1exXdxX2dxX3xa651xX3xX1exX6xX88xX10xX3xXexX1xX31fxX3xX1cdxX3xX5fxX60xX3xX1exXdxX64xXbxX3xXa4xX6xX6dxX6xX3xX15xX56xX57xX3xXexX6bxX3b0xX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xX31xX3xX15xX2efxX1dxX3xX5fxXdxX306xX88xX12dxX3xXexX6bxX1fxX331xX4xX3xX30xX1xXdxX3xXexXdxX31xX1dxX3xXexX331xXdxX3xXexX1xX342xX1dxX1exX3xX5xX20xXdxX3xX2cxX11cxX1dxX1exX3xX5fxX64xX1dxX1exX3xXexX125xX3xX7xX128xX3xX12cxX12bxX115xX7axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2axX15xX57xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX12bxX6xX5xXdxX1exX1dxX74xX3xX1daxX56xX7xXexXdxX6dxX57xX235xXaxX12x1144cxX6xX56xX3xX30xX1xXdxX3xX7xX6xX1dxX3xX2cxX11cxX1dxX1exX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX2cxXdxX58xXexX12dxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX4xX29xX1dxX1exX3xX5fxX2dxX1dxX1xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX25bxX1dxX3xX4xX29xX1dxX1exX3xX5xX299xX1dxX7axX3xXcxX6bxX2axX1dxX1exX3xX30xX1xXdxX3xX5fxX2acxX12dxX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xX5fxX60xX3xX2cxX1axX4xX3xX5xX1axX3xX7xfbcaxX3xX1dxX27fxX1dxX3xX1dxX2acxX1dxX1exX3xXexX6bxX2axX1dxX1exX3xX1dxX1xX3d4xX1dxX1exX3xXbxX1xX6xX3xX5fxX2dxX1dxX1xX3xXexX6bxX4dxX3xX28xX29xX3xX15xX31fxXexX3xX5fxXdxX306xX88xX7axX3xX495xX10xXexX3xX1dxX29xX57xX12dxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX5fxcc20xX3xX2cx10a49xXbxX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xX12cxX3xX1exX6xX88xX10xX3xXexX6bxX342xX1dxX1exX7axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2axX15xX57xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX12bxX6xX5xXdxX1exX1dxX74xX3xX1daxX56xX7xXexXdxX6dxX57xX235xXaxX12xX2dbxX2c1xX4xX1xX3xX2cxX4dxX1dxX3xX30xX1xX27fxX1dxX1exX3xX4xX2acxX3xX1exX3b0xX3xXexX1xX6xX57xX3xX5fx11c3bxXdxX3xX3fexX3xX7xX10xXexX3xX115xX3xX30xX1xXdxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX4xX1xX125xX3xX5fxX306xX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xf863xX1dxX3xX2xX3xX1exX6xX88xX10xX3xXexX6bxX1fxX331xX4xX3xX30xX1xXdxX3xXexX1xX342xX1dxX1exX3xX4xX1xX2acxX1dxX1exX3xX28xX2dxX1dxX1xX3xX12cxX12bxX2xX3xX28xX29xX3xX30xX1xX2cexXbxX3xX5xXc1xXdxX3xXexX6bxX276xX1dxX3xX5fxX23fxX56xX3xX7xX6xX56xX3xX153xX3xX1exXdxX5cxX3xX1cdx11950xX3xXbxX1xX64xXexX7axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX2axX15xX57xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX12bxX6xX5xXdxX1exX1dxX74xX3xX1daxX56xX7xXexXdxX6dxX57xX235xXaxX12xXcxX1xX342xX1dxX1exX3xX4xX1xX56xX1dxX1exX3xX4xX56xX1axX4xX3xX106xX10xX6bxX6bxX10xX6bxX3xX115xX12bxX12cxX12dxX3xX12cxX12bxX115xX12dxX3xX12cxX12bxX136xX12dxX3xX12cxX12bxX115xX12dxX3xX13xX6xX15xX6xX5xX3xX7xc7fcxX3xX4xX1xX5cxX3xX5fxX20xXdxX3xX5fxX128xXdxX3xXexX1xX24exX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX1xX10xX2axX3xXexXc1xXdxX3xX2cxX2dxX1dxX3xX30xX31xXexX7axX3xa9fbxX2acxX3xX5xX29xX3xX1dxX1exX1fxX5cxXdxX3xXexX1xX342xX1dxX1exX3xXexX6bxX2axX1dxX1exX3xX4xa2d0xXbxX3xX5fxX23fxX56xX3xX1exXdxX3d4xX6xX3xX3baxX1dxX15xX57xX3xX3ecxX56xX6bxX6bxX6xX57xX3xX28xX29xX3xXexX6xX57xX3xX28xX20xXexX3xX4xX1xX24exX3xX1dxX1xX29xX3x11ac8xX6xX10xX5xX3xX3ecxX2axX1dxX6dxXdxX5xX7xX7axX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX495xX2axX56xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXcxX1xX306xX3xXexX1xX6xX2axX3x11beexXdxX58xXexX3xX13xX6xX88xX0xX34xXbxX12xX0xX7xX4xX6bxXdxXbxXexX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX74xX34xX34xX77xX77xX77xX7axX7xX56xXbxX10xX6bxX6dxXdxX7xX1xX7axX4xX2axX88xX34xX77xX7xX34xX7xX6dx1187cxX88xX6xXdxX1dxX7axX1daxX7xXbxce7dxX15xX5xX7xX2axX56xX6bxX4xX10xX9xX6bxX56xX5xXexX1xX56xX1dxd282x1059fxXcxX1e7xX100xX9xX6dxX6dxX242xXexXaxX3xXdxX15xX9xXaxX28xX1cexXbxX6xX6bxXdxXexX57xX1e7xX100xXaxX3xXexX57xXbxX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX34xX1daxX6xX28xX6xX7xX4xX6bxXdxXbxXexXaxX12xX0xX34xX7xX4xX6bxXdxXbxXexX12xX0xX7xX4xX6bxXdxXbxXexX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX74xX34xX34xX77xX77xX77xX7axX7xX56xXbxX10xX6bxX6dxXdxX7xX1xX7axX4xX2axX88xX34xX77xX7xX34xX7xX6dxX74cxX88xX6xXdxX1dxX7axX1daxX7xXbxX755xX15xX5xX7xX2axX56xX6bxX4xX10xX9xX6bxX56xX5xXexX1xX56xX1dxX766xX767xXcxX1e7xX100xX9xX6dxX6dxX242xXexXaxX3xXdxX15xX9xXaxX28xX1cexXbxX6xX6bxXdxXexX57xX1e7xX100xXaxX3xXexX57xXbxX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX34xX1daxX6xX28xX6xX7xX4xX6bxXdxXbxXexXaxX12xX0xX34xX7xX4xX6bxXdxXbxXexX12
quanglinh