Bộ Y tế xuất cấp khẩn 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho vùng lũ từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng
(Baohatinh.vn) - Ngày 19/10, Bộ Y tế quyết định xuất cấp cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, mỗi tỉnh 700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg.
4f63xc41bxbb8exaf9dx6297xf039xcd89xb958xd8baxX7x7adaxc6f2x5a5dx9f2ex1097axcf5cxX5xb817xXaxd1bex923cxd635xX3x11b9cxX3xXex7333xX3x4f82xa808xb597xXexX3xX4xX1dxXbxX3xf155xX1x11dcexddc3xX3x1070bx5aa1x1132bxX3xXexc75exXdxe993xX1cxX3xac51xXdxd618xX27xX3xX7x10069xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27x12237xf1cexX4xX3xX4xX1x6580xX3xX33xf8c0xX27xd98cxX3xX5x612cxX3xXex9d9cxX3x85dex81b4xX3xXcx113c1xX27xX1xX3x10ed5xX19xX27xX3x116e0xX57xX3xd50bx118c1xX27xX4exX0x10405xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6xdc88xXaxX12xX65xX4exX57x8508xX3xX2xb6f9xX6axX2xd83fxX2axX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xef74xX1cxX82xX19xXexX3xX5ex5022xX27xX1xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX1xX49xX3x721bxd75bxX3xX16xX3xXexX19xX3xX4xX39xX4xX3xXex10738xX27xX1xX6axXexX1xX57xX27xX1xX3xXbxX1xb1a0x110f4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX2axX3xb999xX1cx71e4xX27xX4exX3xX13xfc3dxX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xXcxX2exX9axX2axX3xXcxX1xX54xX6xX3xXcxX1xXdxX35xX27xX3xX56xX1cxX19xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX65xX6xe609xX2axX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX1xdc8cxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1x8bbexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX2axX3xX24xX1xX115xX3xXexX2exX4cxX27xX4exX3xX27xX4exX1cx7d52xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX2axX3xXffx8564xXdxX3xXexXb8xX27xX1xX3x9500xX88xX88x68c2xX88xX88xX88xX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3x6deexX93xX1cxX6xXexX6x8dcaxX7xX3xaaa8xX13dxXffxX4exX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xXabxXc4xX3xX1xX57xX27xX4exX3xX27xX57xX82xX3xX5exX43x11a1cxX4xX3xX5xX1dxX82xX3xXexX54xX3xX24xX1xX49xX3xX1xX57xX27xX4exX3xXbxX1xffb3xX27xX4exX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xXexX1xXdxX35xX27xX3xXexX6xXdxX3xX4x6da7xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXex11614xXdxX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX5exf2cbxX3xXbxX1x7413xX4xX3xX33xX1d0xX3xX4xe1b1xX27xX4exX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX2axX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xXexX1xXdxX35xX27xX3xXexX6xXdxX3xX33xX57xX3xXexXd7xXffxX3xX24xXdxX19xXffxX3xX4xdf73xX1cxX3xX27xX1c0xX27xX3xXexX1c0xXdxX3xX4xX39xX4xX3xXexXb8xX27xX1xX3xX5exX6xX27xX4exX3xX15fxX9axX3xXd2xX27xX1xX3xX1xX43xXacxX27xX4exX3xX7cxX49xX3xXffxX43xX6xX3xX5xX51xX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX0xXdxXffxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxaca3xX10xX27xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax5a78xXdxX7cxXexX1xXc5xX3xX162xX2xfedfxXbxX1bx8e9fxX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexXc5xX3xX29xX2xX88xXbxX1bxX270xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX6axX6axXdxX140xX15fxX6xX49xX1xX6xXexXdxX27xX1xX140xX33xX27xX6axX27xX10xX264xX7xX6axX2bxX88xX29xX2bxX6axX2xX88xbdffxX7cxX2bxX2xX88xX2xX13dxX26dxX162xXexX2bxX162xX13dxX162xX2xX5xX88xX140x605fxXbxX4exec39xX2exX9xX26dxX29xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXdxX30xX1cxX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX4xX1xX49xX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5exX19xX27xX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exXaxX3xX264xXdxX7cxXexX1xX9xXaxX162xX2xX26dxXaxX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexX9xXaxX29xX2xX88xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX49xX27xXaxX12xX56xX57xX27xX4exX3xXexX2ex9c13xXffxX3xX1xX14xX3xX7cxf413xX27xX3xX4xX39xX4xX3xXbxX1xX43x69e3xX27xX4exX3xXexX2exX35xX27xX3xX5exX9axX6xX3xX15fxX57xX27xX3xXcxe856xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX15fxX9axX3xX27xX4ex5132xXbxX3xX7xX364xX1cxX3xXexX2exX49xX27xX4exX3xX15fxXdxX1ccxX27xX3xX27xX43xX44xX4xX140xX140xX3xeafbxX27xX1xX3xX159xX27xX1xX3xXcxX1dxX27xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX82xX35xX1cxX3xX4x10889xX1cxX3xb79bxX35dxX27xX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX3xXexX1xX43xX36exX27xX4exX3xXexX2ex9577xX4xX3xX13xX6xX27xX3xX4xX1xXb8xX3xX1xX1cxX82xX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX2axX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xXexX1xXdxX35xX27xX3xXexX6xXdxX3xX33xX57xX3xXexXd7xXffxX3xX24xXdxX19xXffxX3xX4xX203xX1cxX3xX27xX1c0xX27xX3xX4xX1b4xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX4xX10bxX3xXexX2exX39xX4xX1xX3xX27xX1xXdxX30xXffxX3xXbxX1xXc4xXdxX3xX1xX18axXbxX3xX33xX44xXdxX3xXabxXacxX3xX16xX3xXexX19xX3xX4xX39xX4xX3xXexXb8xX27xX1xX6axXexX1xX57xX27xX1xX3xXbxX1xXc4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX13xXd7xX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xXcxX2exX9axX2axX3xXcxX1xX54xX6xX3xXcxX1xXdxX35xX27xX3xX56xX1cxX19xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX65xX6xXffxX2axX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2exX43x122cbxX27xX4exX3xXexdd61xX3xX4xX1xX203xX4xX3xX4exXdxX6xX49xX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1xX115xX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX33xX44xXdxX3xX7cxX6xX27xX1xX3xXffxX1d0xX4xX3xX33xX57xX3xX7xXc4xX3xX5xX43xX18axX27xX4exX3xX1xX57xX27xX4exX3xXexX1xX10xX49xX3xX93xX1cxX82xX3xX5exX9axX27xX1xX140xX3xX3d8xXdxX30xX4xX3xX4exXdxX6xX49xX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX5exXd2xXffxX3xX15fxXd2xX49xX3xX4xX1x718axXexX3xX4xX1xdf5exX2axX3xX5ex7220xX27xX4exX3xX93xX1cxX82xX3xX5exX9axX27xX1xX3xX4xX1b4xX6xX3xX65xX1xX57xX3xX27xX43xX44xX4xX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX62xX12bxX27xX4exX3xXexX1xX36exXdxX2axX3xX1xX43xX44xX27xX4exX3xX7cxa80exX27xX3xX5exX4b3xX27xX3xX33xX9axX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX1xX57xX27xX4exX3xXexXdxX19xXbxX3xX27xX1xX38fxX27xX2axX3xX15fxXd2xX49xX3xX93xX1cxXd2xX27xX2axX3xX7xX115xX3xX7cxX1d0xX27xX4exX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1xX115xX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xXexX1xX10xX49xX3xX93xX1cxX82xX3xX5exX9axX27xX1xX140xX3xX13xX39xX49xX3xX4xX39xX49xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX33xX57xX3xX4xX39xX4xX3xX13xX14xX3xX27xX4exX57xX27xX1xX3xX4xX10bxX3xX5xXdxX35xX27xX3xX93xX1cxX6xX27xX3xX33x674dxX3xX24xX19xXexX3xX93xX1cxXd2xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX57xX27xX4exX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX0xXdxXffxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX27xXexX10xX2exX3xX7cxXexX1xX1cxXffxX15fxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX264xXdxX7cxXexX1xXc5xX3xX162xX2xX26dxXbxX1bxX270xX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexXc5xX3xX29xX2xX88xXbxX1bxX270xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX6axX6axXdxX140xX15fxX6xX49xX1xX6xXexXdxX27xX1xX140xX33xX27xX6axX27xX10xX264xX7xX6axX2bxX88xX29xX2bxX6axX2xX88xX2a9xX7cxX2bxX2xX88xX2xX2a9xX2xX26dxXexX29xX88xX85xX88xX5xX2bx110f5xX2xX2bxX26dxX7cxX2xX2xX2xX2bx8ec8xX26dxX85xXexX85xX85xX162xX26dxX162xX5xX88xX140xX2bbxXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXdxX30xX1cxX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX4xX1xX49xX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5exX19xX27xX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exXaxX3xX264xXdxX7cxXexX1xX9xXaxX162xX2xX26dxXaxX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexX9xXaxX29xX2xX88xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX49xX27xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX69bxX6xX5xXdxX4exX27xXc5xX3xX2bbxX1cxX7xXexXdxdfe9xX82xX270xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX93xX1cxX82xX19xXexX3xX5exX9axX27xX1xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX1xX49xX3xXabxXacxX3xX16xX3xXexX19xX3xX4xX39xX4xX3xXexXb8xX27xX1xX6axXexX1xX57xX27xX1xX3xXbxX1xXc4xXc5xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX13xXd7xX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xXcxX2exX9axX2axX3xXcxX1xX54xX6xX3xXcxX1xXdxX35xX27xX3xX56xX1cxX19xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX65xX6xXffxX2axX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1xX115xX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX2axX3xX24xX1xX115xX3xXexX2exX4cxX27xX4exX3xX27xX4exX1cxX12bxX27xX3xX27xX43xX44xX4xX2axX3xXffxX135xXdxX3xXexXb8xX27xX1xX3xX13dxX88xX88xX140xX88xX88xX88xX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX159xX93xX1cxX6xXexX6xX15fxX7xX3xX162xX13dxXffxX4exX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX255xX39xX4xX3xXabxXacxX3xX16xX3xXexX19xX3xXexXb8xX27xX1xX6axXexX1xX57xX27xX1xX3xXbxX1xXc4xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX13xXd7xX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xXcxX2exX9axX2axX3xXcxX1xX54xX6xX3xXcxX1xXdxX35xX27xX3xX56xX1cxX19xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX65xX6xXffxX2axX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2exX43xX4b3xX27xX4exX3xXexX1xX3ebxX4xX3xX1xXdxX30xX27xX3xXexXdxX19xXbxX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX7xXc4xX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1xX115xX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX35xX1cxX3xXexX2exX35xX27xX3xX33xX57xX3xXbxX1xX364xX27xX3xX15fxX4b8xX3xX4xX1xX49xX3xX4xX39xX4xX3xX5exX4b3xX27xX3xX33xX9axX3xXexX1xX1cxX14xX4xX3xXexXb8xX27xX1xX3xX5exX1ccxX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xX33xX1d0xX3xX4xX1d7xX27xX4exX3xXexX39xX4xX3xX24xX1x5386xX4xX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xX1xX38fxX1cxX3xX93xX1cxXd2xX2axX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xXexX1xXdxX35xX27xX3xXexX6xXdxX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX140xX3xX255xX1xXdxX3xXbxX1xefc1xX3xX33xX38fxX27xX3xX4xX1xX1cxX82xX1ccxX27xX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX159xX93xX1cxX6xXexX6xX15fxX7xX3xXexX1xX10xX49xX3xX93xX1cxX82xX3xX5exX9axX27xX1xX3xXexX1c0xXdxX3xX62xXdxX5f6xX1cxX3xX2xX3xXexX54xX3xX24xX1xX49xX3xX15fxXd2xX49xX3xX93xX1cxXd2xX27xX3xX4xX1b4xX6xX3xX255xX1d7xX27xX4exX3xXexX82xX3xXcxX65xX56xX56xX3xXcxX1xX43xX4b3xX27xX4exX3xXffxX1c0xXdxX3xeba9xX43xX18axX4xX3xXbxX1xX26xXffxX3xX62xX1d7xX27xX4exX3xda54xX3xXexX1c0xXdxX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exX3xX33xX5f6xX3xX27xX4b3xXdxX3xX7xX115xX3xX7cxX1d0xX27xX4exX3xX7cxX49xX3xX4xX39xX4xX3xX5exX4b3xX27xX3xX33xX9axX3xXexXdxX19xXbxX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX4xX1xXdxX3xXexX2exXd2xX3xXexX1xX10xX49xX3xX93xX1cxX82xX3xX5exX9axX27xX1xX140xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX7cxX82xXaxX12xX255xX1xXb8xX3xX5exX1c0xX49xX3xX4xX39xX4xX3xX5exX4b3xX27xX3xX33xX9axX3xX15fxXd2xX49xX3xX93xX1cxXd2xX27xX2axX3xX93xX1cxXd2xX27xX3xX5xc383xX2axX3xX7xX115xX3xX7cxX1d0xX27xX4exX3xX1xX10bxX6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX24xX1xX115xX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX5exX43xX18axX4xX3xX4xX1dxXbxX3xXbxX1xX39xXexX3xXexXdxX19xXexX3xX24xXdxX30xXffxX2axX3xX1xXdxX30xX1cxX3xX93xX1cxXd2xX2axX3xX5exX534xX27xX4exX3xX5exXc4xXdxX3xXexX43xX18axX27xX4exX2axX3xXffxX1d0xX4xX3xXexXdxX35xX1cxX3xX33xX57xX3xX4xX1xXb8xX3xX7xX115xX3xX7cxX1d0xX27xX4exX3xX5exX1ccxX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xX33xX1d0xX3xX4xX1d7xX27xX4exX3xXexX39xX4xX3xX24xX1xX92bxX4xX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xX1xX38fxX1cxX3xX93xX1cxXd2xX3xXexX1xXdxX35xX27xX3xXexX6xXdxX2axX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xXexX1xX10xX49xX3xX5exX534xX27xX4exX3xX4xX1xX203xX4xX3xX27xX35dxX27xX4exX2axX3xX27xX1xXdxX30xXffxX3xX33xX1d0xX3xX5exX43xX18axX4xX3xX4exXdxX6xX49xX140xX0xX6axXbxX12xX0xX7cxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxX2exX10xX5xX6xXexX10xX7cxXaxX12xX0xX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX35xX27xX3xX93xX1cxX6xX27xXc5xX0xX6axX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX69bxXexX1xX1cxXffxX15fxX69bxX6xX27xX7cxX69bxX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6c20xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX30xX27xX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4xX39xX4xX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xXexX2exX1cxX82xX5f6xX27xX3xX27xX1xXdx11f32xXffxX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX82xX69bxXexX10xX6axX24xXdxXbxX69bxXexX1xX49xXdxX69bxXbxX1xX6xXexX69bxX1xXdxX10xX27xX69bxX1bxX1cxX69bxX5xX82xX69bxXexX2exXdxX10xXexX69bxX7cxX10xX69bxX4xX6xX4xX69bxX49xX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX15fxX10xX27xX1xX69bxXexX2exX1cxX82xX10xX27xX69bxX27xX1xXdxX10xXffxX69bxX33xX1cxX27xX4exX69bxX5xX1cxX69bxX5xX1cxXexX6axX2bxX88xX88xX29xX2bxX162xX140xX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX4exX3xX7xX2exX4xX9xXaxX6axXffxX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX2bxX88xX6axX27xX10xX264xX7xX6axX2bxX88xX29xX2bxX6axX2xX88xX162xX7cxX2bxX2xX88xX88xX29xX6a4xX162xXexX13dxX29xX29xX2xX5xX2bxX69bxX2xX88xX85xX7cxX6a4xX88xX2a9xX2xX88xX26dxX13dxXexX26dxX85xX13dxX29xX26dxX5xX88xX140xX2bbxXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXdxX30xX1cxX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX4xX1xX49xX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5exX19xX27xX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxX33xX12xX0xX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXba4xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX30xX27xX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4xX39xX4xX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xXexX2exX1cxX82xX5f6xX27xX3xX27xX1xXdxXbe1xXffxX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX82xX69bxXexX10xX6axX24xXdxXbxX69bxXexX1xX49xXdxX69bxXbxX1xX6xXexX69bxX1xXdxX10xX27xX69bxX1bxX1cxX69bxX5xX82xX69bxXexX2exXdxX10xXexX69bxX7cxX10xX69bxX4xX6xX4xX69bxX49xX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX15fxX10xX27xX1xX69bxXexX2exX1cxX82xX10xX27xX69bxX27xX1xXdxX10xXffxX69bxX33xX1cxX27xX4exX69bxX5xX1cxX69bxX5xX1cxXexX6axX2bxX88xX88xX29xX2bxX162xX140xX1xXexXffxXaxX12xXba4xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX30xX27xX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4xX39xX4xX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xXexX2exX1cxX82xX5f6xX27xX3xX27xX1xXdxXbe1xXffxX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX62xX364xX82xX3xX5xX57xX3xX82xX35xX1cxX3xX4xX3d5xX1cxX3xX4xX6xX49xX3xX27xX1xX1dxXexX3xXffxX57xX3xX27xX4exX57xX27xX1xX3xX16xX3xXexX19xX3xX5exX52bxXexX3xX2exX6xX3xX5exXc4xXdxX3xX33xX44xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX4b3xX3xX93xX1cxX6xX27xX3xX4xX1xX1cxX82xX35xX27xX3xXffxX1d7xX27xX3xXexX2exX3ebxX4xX3xXexX1xX1cxX14xX4xX3xX33xX57xX3xX4xX39xX4xX3xX5exX9axX6xX3xXbxX1xX43xX4b3xX27xX4exX3xXexX2exX49xX27xX4exX3xX33xXdxX30xX4xX3xX4xX1xX1b4xX3xX5exX14xX27xX4exX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xX33xX57xX3xX5exXd2xXffxX3xX15fxX57xX49xX3xX4xX1d7xX27xX4exX3xXexX39xX4xX3xX82xX3xXexX19xX3xX203xX27xX4exX3xXbxX1xX10bxX3xX33xX44xXdxX3xXffxX43xX6xX3xX5xX44xX27xX2axX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexX140xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxX33xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1b4xX3xXexX43xX44xX27xX4exX3xX1xX135xX3xXexX2exX18axX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX2xX88xX88xX3xXexbc52xX3xX5exX12bxX27xX4exX2axX3xX2xX140xX88xX88xX88xX3xXexX1dxX27xX3xX4exX1c0xX49xX3xX4xX203xX1cxX3xXexX2exX18axX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX27xX1xX69bxX93xX1cxX82xX10xX27xX6axXexX1xX1cxX69bxXexX1cxX49xX27xX4exX69bxX1xX49xX69bxXexX2exX49xX69bxX1xX6xX69bxXexXdxX27xX1xX69bxX2xX88xX88xX69bxXexX82xX69bxX7cxX49xX27xX4exX69bxX2xX69bxX88xX88xX88xX69bxXexX6xX27xX69bxX4exX6xX49xX69bxX4xX1cxX1cxX69bxXexX2exX49xX69bxX5xX1cxX69bxX5xX1cxXexX6axX2bxX88xX88xX29xX2xX2xX140xX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX4exX3xX7xX2exX4xX9xXaxX6axXffxX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX2bxX88xX6axX27xX10xX264xX7xX6axX2bxX88xX29xX2bxX6axX2xX88xX162xX7cxX2xX2xX85xX26dxX13dxX26dxX29xXexX6a4xX2a9xX162xX5xX2xX69bxX2xX29xX85xX7cxX88xX2xX2a9xX6a4xX6a4xX26dxX2bxXexX85xX26dxX2bxX2bxX85xX5xX88xX140xX2bbxXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXdxX30xX1cxX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX4xX1xX49xX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5exX19xX27xX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxX33xX12xX0xX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1b4xX3xXexX43xX44xX27xX4exX3xX1xX135xX3xXexX2exX18axX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX2xX88xX88xX3xXexXf34xX3xX5exX12bxX27xX4exX2axX3xX2xX140xX88xX88xX88xX3xXexX1dxX27xX3xX4exX1c0xX49xX3xX4xX203xX1cxX3xXexX2exX18axX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX27xX1xX69bxX93xX1cxX82xX10xX27xX6axXexX1xX1cxX69bxXexX1cxX49xX27xX4exX69bxX1xX49xX69bxXexX2exX49xX69bxX1xX6xX69bxXexXdxX27xX1xX69bxX2xX88xX88xX69bxXexX82xX69bxX7cxX49xX27xX4exX69bxX2xX69bxX88xX88xX88xX69bxXexX6xX27xX69bxX4exX6xX49xX69bxX4xX1cxX1cxX69bxXexX2exX49xX69bxX5xX1cxX69bxX5xX1cxXexX6axX2bxX88xX88xX29xX2xX2xX140xX1xXexXffxXaxX12xXcxX1xX1b4xX3xXexX43xX44xX27xX4exX3xX1xX135xX3xXexX2exX18axX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX2xX88xX88xX3xXexXf34xX3xX5exX12bxX27xX4exX2axX3xX2xX140xX88xX88xX88xX3xXexX1dxX27xX3xX4exX1c0xX49xX3xX4xX203xX1cxX3xXexX2exX18axX3xX5xX51xX3xX5xX1d0xXexX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX255xX4cxX27xX4exX3xX27xX1xX38fxX27xX3xX1xX135xX3xXexX2exX18axX3xX33xX44xXdxX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX4xX19fxX27xX3xX4xX10bxX3xX29xX3xXexXb8xX27xX1xX3xXffxXdxX5f6xX27xX3xXcxX2exX1cxX27xX4exX3xX5xX57xX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX13xXd7xX27xX1xX2axX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xXcxX2exX9axX2axX3xXcxX1xX54xX6xX3xXcxX1xXdxX35xX27xX3xX69bxX3xX56xX1cxX19xX3xX33xX57xX3xXd0xX1cxXd2xX27xX4exX3xX65xX6xXffxX140xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxX33xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xXexX38fxXbxX3xXexX2exX1cxX27xX4exX3xX24xX1xX49xX6xX27xX1xX3xX33xX4cxX27xX4exX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xX24xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX2axX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX2axX3xX1xX1c0xX27xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX27xX1xX1dxXexX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX5xX364xX82xX3xX2exX6xX3xX4xX14xX27xX4exX3xX5exX12bxX27xX4exXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX82xX69bxXexX10xX6axX1xX6xX69bxXexXdxX27xX1xX69bxXexX6xXbxX69bxXexX2exX1cxX27xX4exX69bxX24xX1xX49xX6xX27xX1xX69bxX33xX1cxX27xX4exX69bxX1bxX1cxX69bxX5xX82xX69bxX24xXdxXbxX69bxXexX1xX49xXdxX69bxXexX2exXdxX10xXexX69bxX7cxX10xX69bxX49xX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX1xX6xX27xX69bxX4xX1xX10xX69bxXexX1xX6xXbxX69bxX27xX1xX6xXexX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX5xX6xX82xX69bxX2exX6xX69bxX4xX49xX27xX4exX69bxX7cxX49xX27xX4exX6axX2xX2a9xX85xX6a4xX29xX162xX140xX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX4exX3xX7xX2exX4xX9xXaxX6axXffxX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX2bxX88xX6axX27xX10xX264xX7xX6axX2bxX88xX2xX2bxX6axX2xX88xX162xX7cxX29xX2xX88xX26dxX162xX88xX2a9xXexX85xX88xX2a9xX2a9xX2a9xX5xX88xX140xX2bbxXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX4xX1dxXbxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXdxX30xX1cxX3xX33xXdxX35xX27xX3xX7xX39xXexX3xX24xX1xX1cxX26xX27xX3xX27xX43xX44xX4xX3xX4xX1xX49xX3xX33xX4cxX27xX4exX3xX5xX51xX3xXexX54xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5exX19xX27xX3xX62xX57xX3xX65xX66xX27xX4exXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxX33xX12xX0xX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xXexX38fxXbxX3xXexX2exX1cxX27xX4exX3xX24xX1xX49xX6xX27xX1xX3xX33xX4cxX27xX4exX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xX24xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX2axX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX2axX3xX1xX1c0xX27xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX27xX1xX1dxXexX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX5xX364xX82xX3xX2exX6xX3xX4xX14xX27xX4exX3xX5exX12bxX27xX4exXaxX3xX1xX2exX10xX75dxX9xXaxX6axX82xX69bxXexX10xX6axX1xX6xX69bxXexXdxX27xX1xX69bxXexX6xXbxX69bxXexX2exX1cxX27xX4exX69bxX24xX1xX49xX6xX27xX1xX69bxX33xX1cxX27xX4exX69bxX1bxX1cxX69bxX5xX82xX69bxX24xXdxXbxX69bxXexX1xX49xXdxX69bxXexX2exXdxX10xXexX69bxX7cxX10xX69bxX49xX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX1xX6xX27xX69bxX4xX1xX10xX69bxXexX1xX6xXbxX69bxX27xX1xX6xXexX69bxX7cxXdxX4xX1xX69bxX5xX6xX82xX69bxX2exX6xX69bxX4xX49xX27xX4exX69bxX7cxX49xX27xX4exX6axX2xX2a9xX85xX6a4xX29xX162xX140xX1xXexXffxXaxX12xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xXexX38fxXbxX3xXexX2exX1cxX27xX4exX3xX24xX1xX49xX6xX27xX1xX3xX33xX4cxX27xX4exX2axX3xX1bxX115xX3xX5xXa64xX3xX24xX9axXbxX3xXexX1xX36exXdxX2axX3xXexX2exXdxX30xXexX3xX5exX1ccxX3xX4b8xX3xX7cxX9axX4xX1xX2axX3xX1xX1c0xX27xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX27xX1xX1dxXexX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX5xX364xX82xX3xX2exX6xX3xX4xX14xX27xX4exX3xX5exX12bxX27xX4exX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX2exX49xX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX1xX3xX5ex57d1xX3xX15fxX43xX44xX4xX3xX7xX6xX27xX4exX3xX4xX1dxXbxX3xX5exX14xX3xX2bxX3xXexX2exX49xX27xX4exX3xXbxX1xX19fxX27xX4exX3xX4xX1xXc4xX27xX4exX3xX7cxX9axX4xX1xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xX255x122a0xX3d8xedf1xX9d2xX69bxX2xX85xX3xX24xX1xXdxX3xX4xX10bxX3xX4xX6xX3xX15fxX30xX27xX1xX3xX27xX4exX43xX36exXdxX3xX65xX4exX1xX30xX3xX159xX27xX3xX5exX6xX27xX4exX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX82xX3xXexX1c0xXdxX3xXexX1c0xXdxX3xX13xX3d8xX62xXba4xX3xX24xX1xX1cxX3xX33xX3ebxX4xX3xX255xX115xX6xX3xX24xX1xX26xX1cxX3xX93xX1cxXc4xX4xX3xXexX19xX3xX255xX3d5xX1cxX3xXcxX2exX10xX49xX3x675dxX56xX43xX4b3xX27xX4exX3xXabxX4b3xX27x957dxX3xX27xX1xXdxXbe1xXffxX3xX33xXdxX2exX1cxX7xX3xXabxX159x51f3xXabxX69bxX255xX49xX3d8xX69bxX2bxX140xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxX33xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX1cxX5xX12xX0xX7cxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX6axX7cxXdxX33xX12xX0xX6axX7cxXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1cxXexX1xX49xX2exXaxX12xX380xX140xX3d8xX0xX6axXbxX12
P.V