Dùng Viettel trúng thưởng lớn
Viettel Hà Tĩnh thông báo chương trình “DÙNG VIETTEL TRÚNG THƯỞNG LỚN” cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel
362ax3f95xc490x9923x4a50x97e5x10039x1008cx51edxX7xa2a3xe2b1xf9a0x10afaxd3bdx4f0exX5x6502xXaxf2b6xbfafx6383x731bx8a64xX3x9e24xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexf2e1xa4f4xX15xX16xX3xXexX1xe2cbxb4bcxX15xX16xX3xX5x44a2xX15xX0x992cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1162exX10xX6x6098xXaxX12xX18xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX40x9104xX3xXcx11116xX15xX1xX3xXexX1xa23dxX15xX16xX3xc1e5x451bx108b4xX3xX4xX1xX28x10b5axX15xX16xX3xXexX21xb5eexX15xX1xX3xd6e6xX13xf273x7120x876cxX3xX18x3ce2x6b7axXcxXcxX75x11181xX3xXcxc1e6xa526xX70xX71xX3xXcxX40xc95bxf012xX70xX71xX3xX79x8720xX70xd7a5xX3xX4xX1xX5exX3xXex998cxXexX3xX4xe7edxX3xX4xX5dxX4xX3xa9faxX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX7xda93xX3xX43x4507xX15xX16xX3xX43xdcc4xX4xX1xX3x11579xXabxX3xX18xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe10fxX5exX43xc007xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10x9810xXex10be2xX6xX5xXdxX16xX15xb226xX3xX4xX10xX15xXexX10xX21x604cxXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xXdx957cxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX43x3f8dxX15xX16xX3xXb4xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX21xX114xX15xX16xX3xXexX1xX114xX5exX15xX16xX3xX5xX5exX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxbb56xXdxX43xXexX1xXf6x77eax96d2x8dddxXbxXeexXfexX1xX10xXdxX16xX1xXexXf6x9850x1107bxXbxXeexXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX31xX31xXdx3671xX5cxX6xX5exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axXb4xX15xX31xX15xX10xX139xX7xX31xX2xX14dxX13fxX14dxX31xfe8dxX14dxX43x7788xX2xX13fxX2xX140xce73xX14cxXexX14dxX141xX172xX141xX5xX14dxX15axa1daxXbxX16xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexXf0xX6xX5xXdxX16xX15xXf6xX3xX5xX10x8f4fxXexXfexXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12x4042xX63xX3xX4xX92xX114xX3xX16xXdxX96xXdxX3xXexX1xX28xX29xX15xX16xXf6xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexXf0xX6xX5xXdxX16xX15xXf6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX21xXfexXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xXdxX10bxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xX114xX15xX16xX3xXb4xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX21xX114xX15xX16xX3xXexX1xX114xX5exX15xX16xX3xX5xX5exX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX43xXexX1xXf6xX13fxX140xX172xXbxXeexXfexX1xX10xXdxX16xX1xXexXf6xX2xX13fxX14dxXbxXeexXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX15axX5cxX6xX5exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axXb4xX15xX31xX15xX10xX139xX7xX31xX2xX14dxX13fxX14dxX31xX172xX14dxX43xX175xX2xX13fxa1ebxX175xX141xX172xXexX172xX290xX140xX14cxX5xX2xX141xX15axX184xXbxX16xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xXcxX1xb289xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5dxXbxX3xX43xXabxX15xX16xXf6xX3xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xXcxe51bxX3xX15xX16xX4fxXe2xX3xX141xX2xX31xX2xX2xX31xX290xX141xX2xX14dxX3x9ff1xc1e3xX15xX3xX15xX16xX4fxXe2xX3xX17axX2xX31xX2xX290xX31xX290xX141xX2xX14dxX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12x555fxbb97xXdxX3xXexX28x10ddaxX15xX16xXf6xX3xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12x5518xXbxX3xX43xXabxX15xX16xX3xX4xX1xX5exX3xXexX92xXexX3xX4xX96xX3xX9cxX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX4xX5dxX4xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xX18xXdxX10xXexXexX10xX5x10c2exX3xX4xXabxX3xXexX1x9a6cxX3xX15xX1xX28xX3xX7xX6xX114xXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX74xX15axX3xf380xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xX13xXdxX3xX2f9x5ebexX15xX16xXf6xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xXcxX1xX114x507fxX3xX5cxX6xX5exX3xX13xXdxX3xX2f9xX3c7xX15xX16xX3xXexX21xX96xX3xXexX21xX28xX2exX4xX3xXexXdxX3eexX114xX3xX43xX14xX15xX16xX3xXexX4fxXdxX3xX9cxX1xX5exX96xX15xX3xX16xX32bxX4xX3xXexX2e7xX3xX17axX141xX15axX141xX141xX141xX2f9xX31xXexX1xX5dxX15xX16xX3xea9axX4x421axX3xX17axX141xX15axX141xX141xX141xX2f9xX3xXexeffbxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bx71c3xX3xX43xc68exX3xXexX1xX28xX29xX15xX16xd6e4xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xXcxX1xX114xX3eexX3xX5cxX6xX5exX3xX2f9xbf3bxX15xX16xX3xX9cx8360xX3xX16x6086xXdxX3xe45axXdxX10bxX6xXeexX3xX2f9xX28xX330xX4xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bxX444xX3xX43xX447xX3xXexX1xX28xX29xX15xX16xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX74xX74xX15axX3xX3a8xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX4xX5dxX4xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xX1cbxX32bxX3xX2f9xXb0xX15xX1xXf6xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xX3a8xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX2f9xX6xX15xX16xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX4xX5dxX4xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xXexX1xX447xX4xX3xX1xXdx4465xX15xX3xX2f9xX47axX15xX16xX3xX4xX28xX2exX4xX3xXexX21xX28xX2exX4xX377xX3xX2f9xX47axX15xX16xX3xX4xX28xX2exX4xX3xX14dxX3xXexX1xX5dxX15xX16xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bxX444xX3xX43xX447xX3xXexX1xX28xX29xX15xX16xX377xX3xX2f9xX47axX15xX16xX3xX4xX28xX2exX4xX3xXexX21xX3eexX15xX3xX14dxX3xXexX1xX5dxX15xX16xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX290xX3xX10bxX444xX3xX43xX447xX3xXexX1xX28xX29xX15xX16xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xX3a8xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX1xe932xX6xX3xX10bxf207xX15xX16xX3xX10bxX2exXdxX3xX4xX5dxX4xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxXf6xX3xf259xXcxXcxX40xX3xX2f9xX28xX330xX4xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX290xX3xX10bxX444xX377xX3xXcxX21xX114xXe2xcc5axX15xX3xX1xX69xX15xX1xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bxX444xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xX3a8xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX4xb6c2xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xXexX21xX3eexX15xX3xX2xX290xX3xXexX1xX5dxX15xX16xXf6xX3xX5d4xXcxXcxX40xX3xX2f9xX28xX330xX4xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX290xX3xX10bxX444xX377xX3xXcxX21xX114xXe2xX5eexX15xX3xX1xX69xX15xX1xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bxX444xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX74xX74xX74xX15axX3xX3a8xX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX7xXa8xX3xX43xXabxX15xX16xX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXb4xXabxX3xXdfxX6xX15xX9cxXbxX5xX114xX7xX0xX31xX7xXexX21xX5exX15xX16xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xXf0xX3xXcxX1xX114xX3eexX3xX5cxX6xX5exX3xXdfxX6xX15xX9cxXbxX5xX114xX7xX3xX4xX47axX3xXbxX1xX5dxXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX5exX3xX43xXb0xX4xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX5exX5dxX15xX3xX42fxX4xX28xX2exX4xX3xXb4xXdx3cebxX15xX3xXexX1xX58xX15xX16xX377xX3xXexXdxX5eexX15xX3xX2f9xXdxX530xX15xX377xX3xX4xX1xX114xXe2xX37exX15xX3xXexXdxX5eexX15xX3xX4xX47axX3xXbxX1xX5dxXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xb93fxX44fxX3xXexX1xX69xX3xX2f9xX28xX330xX4xX3xXexX43cxX15xX16xX3xX141xX2xX3xX10bxX444xX15axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX12xX0xX10xX10bxX12xX1cbxX1xXdxX3xXexXdxX3eexXexX3xX5xXdxX3eexX15xX3xX1xX530xXf6xX3xX79xXdxX3eexX15xX3xX1xX530xX3xXex1036exX15xX16xX3xX2f9xX4fxXdxX3xX2xX14cxX140xX3xX42fxX10bxXdxX713xX15xX3xXbxX1xX743xX44fxX377xX3xX1xX5exX43cxX4xX3xX4xX5dxX4xX3xX4x10476xX6xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX18xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX21xX3eexX15xX3xXexX5exX4fxX15xX3xXex3960xX15xX1xX15axX0xX31xX10xX10bxX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX5exX43xXe2xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexXf0xX6xX5xXdxX16xX15xXf6xX3xX4xX10xX15xXexX10xX21xXfexXaxX12xX0xXdxX10bxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xX114xX15xX16xX3xXb4xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX21xX114xX15xX16xX3xXexX1xX114xX5exX15xX16xX3xX5xX5exX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX43xXexX1xXf6xX175xX141xX141xXbxXeexXfexX1xX10xXdxX16xX1xXexXf6xX17axX17axX17axXbxXeexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXexX1xX114xX10bxX5cxX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX15axX5cxX6xX5exX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axXb4xX15xX31xX15xX10xX139xX7xX31xX2xX14dxX13fxX14dxX31xX172xX14dxX43xX175xX2xX13fxX290xX140xX290xX2xXexX172xX140xX2xX140xX5xX2xX15axX184xXbxX16xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12