Đề cương ôn thi CCVC các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội
(Baohatinh.vn) - Theo thông báo số 01-TB/HĐTT ngày 21/4/2017 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017, các thí sinh dự thi tuyển phải trải qua 4 môn bắt buộc.
2915x2f6cx55aex58f3x2f77x4b25x5db1x4ca1x2a42xX7x86f8xb1b5x9742x41a6x6a6axb735xX5x7b61xXaxX3xX7xXex9429xX5xX10xX9xXaxXexX10x4fe6xXexb8aexX6xX5xXdx6b29x62e7xa6d8xX3x6acdx5b3bxX7xXexXdx8558xX15xb05fxXax2e2cx37d8x3b34xX3xX4x4a57x7224xX23xX22xX3x5daaxX23xX3xXexX1xXdxX3x9d74xX40xabc2xX40xX3xX4xa721xX4xX3xX4xX35xX3x597axX27xX6xX23xX3xX30x56d3xX23xX22xb48exX3xa913xXcxXcxa837xX55xX3xXex93dbxX3xX4xX1xbb93xX4xX3xX4xX1x651exX23xX1xX3xXex8058x7d1fxX3xX1exX3xX1cx368bxX3xX1xb6ebxXdxX0xb21axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7079xX10xX6x7193xXaxX2fxXcxX1xX10xb610xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3x84cexX46xX90xX3xX7x336axX3x9e07xX2xX1exXcx768cxX78xX87xX30xXcxXcxX3xX23xX22x790dxX15xX3x8bb4xX2xX78x7b6bxX78xXafxX9fxX2xb817xX3xX4xa182xX6xX3xX87xX75xXdxX3x3f7bx556exX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX15x8babxX23xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX62xX4xX55xX3x4c8dxXdxa051xX23xX3xX4xX1xX62xX4xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX35xX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX30xX52xX23xX22xX55xX3xX57xXcxXcxX5axX55xX3xX4xX46xX4xX3xXexX5exX3xX4xX1xX62xX4xX3xX4xX1xX67xX23xX1xX3xXexX6cxX6dxX3xX1exX3xX1cxX72xX3xX1xX75xXdxX3xX4x62e1xXbxX3xXex878bxX23xX1xX55xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX27xX15x2b3dxX23xX3xX23x94f6x6d8bxX3xXafxX9fxX2xXb7xX55xX3xX4xX46xX4xX3xXexX1xX67xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX8ax79c0xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX15xXcdxX23xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX6cxX52xXdxX3xX4cxX27xX6xX3xXb2xX3xX132xX39xX23xX3xX98xb93axXexX3xX98xX27xX75xX4x6401xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX6cxX2dxXaxX2fxX0xXdxX132xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9c68xXdxX8axXexX1xX24x4b96xX1b4xX9fxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24x9cd8x44bdxXb7xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX8axX10xX3xX4xX27xX90xX23xX22xX3xX90xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4xXdbxX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX90xX3xX4cxX27xX6xX23xX3xX8axX6xX23xX22xX3xX132xXexXexX4cxX3xXexX90xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX1xXdxX23xX1xX3xXexX6cxXdxX3xX1cxX6xX3xX1xX90xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8axXexX1xX27xX132xX98xX3xX8axX1xXdxX8axX10xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX170xX98xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xXdbxX23xX78xX23xX10xX1aexX7xX78xX2xXb7xX2xXb7xX78xXb7xXb7xX8axX1b4xX2xXb7xXexX1c1x3268xXb2xXb7xX5xX9fxX170xX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX30xXcdxX3xXexX1xX27x8918xX23xX3xXexXdxX12dxX23xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX46xX4xX3xXexX1xX67xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX6cxX90xX23xX22xX3xXdbxXdxX12dxX4xX3xX39xX23xX3xXexX1xXdxX55xX3xX87xX75xXdxX3xXc1xXc2xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX15xXcdxX23xX3xXc1xX72xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX98xX9dxX3xXc1xX31xX3xX4xX34xX35xX23xX22xX3xX132xX39xX23xX3x56bexX22xX90x650exXdxX3xX23xX22x9b61xX3xXexXdx7488xX23xX22xX3x4697xX23xX1xX3xXdbxXacxX3xX132xX39xX23xX3xXcxXdxX23xX3xX1x31a7xX4xX3xXdbxX131xX23xX3xXbxX1x9115xX23xX22xX170xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX35xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2dfxXexX3xX4xX46xX4xX3xXexXacxXdxX3xX5xXdxX12dxX27xX3xX132x2fcexXdxX3xXexX52xXdxX3xXdbxX31xX3xXexX2d6xXdxX3xXc1x370axX15xX0xX10xX132xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX24xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX10xX1exX4xX27xX90xX23xX22xX1exX132xX90xX23xX1exX23xX22xX90xX6xXdxX1exX23xX22xX27xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX170xXbxX8axX2bxXaxX3xX1xX6cxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX170xX98xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xXdbxX23xX78xX23xX10xX1aexX7xX78xX2xXb7xX2xXb7xX78xX2xX9fxX1c2xX8axX1b4xX2xX1b4xX1b4xXafxX2xX1c2xXex373bxXb2xX3bcxX9fxX5xX254xX170xXbxX8axX2bxXaxX3xXexX6xX6cxX22xX10xXexX9xXax86afxX98xX5xX6xX23x9c62xXaxX2fxX8axX10xX1exX4xX27xX90xX23xX22xX1exX132xX90xX23xX1exX23xX22xX90xX6xXdxX1exX23xX22xX27xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX170xXbxX8axX2bxX2dxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX10xX132xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX10xX1exX4xX27xX90xX23xX22xX1exX132xX90xX23xX1exXexXdxX23xX1exX1xX90xX4xX1exXdbxX6xX23xX1exXbxX1xX90xX23xX22xX170xXbxX8axX2bxXaxX3xX1xX6cxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX170xX98xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xX170xXdbxX23xX78xX23xX10xX1aexX7xX78xX2xXb7xX2xXb7xX78xX2xX9fxX1c2xX8axX1b4xX2xX1b4xX1b4xXafxX1c1xX2xXexXb7xX9fxXb7xX9fxX5xX2xX9fxX170xXbxX8axX2bxXaxX3xXexX6xX6cxX22xX10xXexX9xXaxX3d0xX98xX5xX6xX23xX3d5xXaxX2fxX8axX10xX1exX4xX27xX90xX23xX22xX1exX132xX90xX23xX1exXexXdxX23xX1exX1xX90xX4xX1exXdbxX6xX23xX1exXbxX1xX90xX23xX22xX170xXbxX8axX2bxX170xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXexX6xX98xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX8axXexX1xX24xX3xXb7xX1c1xX254xXbxX1cxX2dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX9fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX8axX8axXdxX23xX22xX9xXaxX1b4xXaxX2fxX0xXexX98xX90xX8axX15xX2fxX0xXexX6cxX2fxX0xXexX8axX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX8axXexX1xX24xX3xXb7xXafxX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX0xX10xX132xX2fxX57xX39xX23xX3xX3d5xXdxX2dfxX23xX3xXexX1xX62xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXdbxXdxX2dfxXexX3xX2xX3xX98xXacxXdxX3xXdbxX31xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX46xX4xX3xX1cxX344xX15xX3xX8axX148xX23xX22xX3xX30xX52xX23xX22xX55xX3xX1xX12dxX3xXexX1xX9dxX23xX22xX3xX4xX1xX67xX23xX1xX3xXexX6cxX6dxX55xX3xXexX5exX3xX4xX1xX62xX4xX3xX98xX75xX3xX132xX46xX15xX3xX4xXbaxX6xX3xX30xX52xX23xX22xX55xX3xX2d3xX1xXacxX3xX23xX34x7edexX4xX55xX3xX4xX46xX4xX3xXexX5exX3xX4xX1xX62xX4xX3xX4xX1xX67xX23xX1xX3xXexX6cxX6dxX3xX1exX3xX1cxX72xX3xX1xX75xXdxX2dxX3xXexX1xX335xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX2xX254xX9fxX3xXbxX1xb841xXexX170xX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX0xX10xX132xX2fxX57xX39xX23xX3xXdbxX11dxX23xX3xXc1xX46xXbxX3xX98xX9dxX4xX3xXexX1xX131xX132xX3xXexX6cxX52xX3xX5xX335xXdxX3xX4xX344xX27xX3xX1x43a2xXdxX3xX4xX1xX67xX23xX1xX3xXdbxXacxX3xXexX6cxX52xX3xX5xX335xXdxX3xXexX6cxX148xX4xX3xXexXdxX2dfxXbxX3xX132xX75xXexX3xX7xX9dxX3xX4xX344xX27xX3xX1xX627xXdxX3xX4xXbaxX6xX3xX98xX6xX23xX3xX4xX1xX11dxX132xX3xXexX1xXdxX3xXdbxX11dxX23xX3xXc1xX46xXbxX3xXdbxX31xX3xX23xX22xXacxX23xX1xX55xX3xX4xX35xX3xX4cxX27xX6xX23xX55xX3xX5x5ca2xX23xX1xX3xXdbxX148xX4xX3xX8axX148xX3xXexX1xXdxX2dxX3xXexX1xX335xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xX27xb939xX23xX3xX98xX6dxX3xXexX6cxX52xX3xX5xX335xXdxX3xX5xXacxX3xX1b4xX3xXbxX1xX5e4xXexX55xX3xXexX1xX335xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX6cxX52xX3xX5xX335xXdxX3xX3d5xX1xX39xX23xX22xX3xX4cxX27xX46xX3xX2xX9fxX3xXbxX1xX5e4xXexX170xX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX0xX10xX132xX2fxX57xX39xX23xX3xX2d3xX22xX90xX2d6xXdxX3xX23xX22xX2dbxX3xXexXdxX2dfxX23xX22xX3xX2e3xX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xXdbxXdxX2dfxXexX3xX132xX75xXexX3xX98xXacxXdxX55xX3xXexX1xX335xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3bcxX9fxX3xXbxX1xX5e4xXexX170xX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX90xX8axX15xXaxX2fxX0xX10xX132xX2fxX57xX39xX23xX3xXcxXdxX23xX3xX1xX2f3xX4xX3xXdbxX131xX23xX3xXbxX1xX2fcxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX148xX4xX3xX1xXacxX23xX1xX3xXexX6cxXddxX23xX3xX132xX46xX15xX3xXexX67xX23xX1xX55xX3xXexX1xX335xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXb2xX1b4xX3xXbxX1xX5e4xXexX170xX0xX78xX10xX132xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xX78xXexX8axX2fxX0xX78xXexX6cxX2fxX0xX78xXexX98xX90xX8axX15xX2fxX0xX78xXexX6xX98xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX27xXexX1xX90xX6cxXaxX2fxb3baxX170xX42xX0xX78xXbxX2f
P.V