Toyota Corolla sẽ có bản hiệu suất cao, dùng động cơ tăng táp
Một phiên bản Corolla hiệu suất cao Gazoo Racing (GR) có vẻ như đang được Toyota phát triển với lịch ra mắt dự kiến là 2023.
a9a2x13106x125acxeddax12fabx11274xeb19x12821xfcd3xX7x12dcaxfea6xbc14xd9afxd3f3x10532xX5xb13exXax11773xXcxaef1xb811xX14xXexX6xX3xebcfxX14xb373xX14xX5xX5xX6xX3xX7x11089xX3xX4x128caxX3xb3c1x1006bxfc42xX3xX1xXdxb4fbx132d3xX3xX7xX2fxd327xXexX3xX4xX6xX14xb035xX3xc036xf781xX2ax1051dxX3xc791xf95fxX2axX3exX3xX4x129f3xX3xXex12500xX2axX3exX3xXex10108xXbxX0x12f96xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5b7xX10xX6xX3bxXaxX12xc72fxX41xXexX3xXbxX1xXdx11366xX2axX3xX28xX29xX2axX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX3x12762xX6x10f71xX14xX14xX3x11ff6xX6xX4xXdxX2axX3exX3xd08cxX8axX90x10268xX3xX4xX26xX3xbf9cx11b66xX3xX2axX1xbd13xX3xX40xX6xX2axX3exX3xX40xXa4x11343xX4xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX1cxXdx1007cxX2axX3xX9fxc1e1xXdxX3xX5xd197xX4xX1xX3xX1cxX6xX3xce62xbbc6xXexX3xX3bxc1f7xX3x10c18xXdx11733xX2axX3xX5xc3adxX3x12eddxd255xXddxcfd2x127d5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc634xX14xX3bxX15xXaxX12xX0xXdxXcexX3exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax116bexXdxX3bxXexX1xbbafxX3x11793xX2xbe24xXbxefc6x1089cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX108xX3xf231xXdex1006axXbxX10exX10fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxX39xX3xX40xc3fcxXdxX3xX40x1314dxX2fxX3xX60xX14xX2axX3bxX6xX3xX1axXdxX9fxXdxX4xX3xXcxX15xXbxX10xX3xX90xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX51xX51xXdxXe1xX28xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe1xX9fxX2axX51xX2axX10xX103xX7xX51xXddxXdexXdexX10axX51xX2xXdexX10axX3bxX10cxXddxX2xX119xff09xXddxX1b0xXexXe0xX119xXddxX11bxX119xX5xXdexXe1x12061xXbxX3ex10340xX1cxX9xXddxXdexXddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX3bxX15xXaxX12xbd64xX1x10fc1xX3xXbxX1xX29xX2axX3xX1xc6c3xXdxX3xXexef71xX4xX1xX3xX4xXd3xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX40xXa4xXadxX4xX3xXexe262xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX8axX90xX3xd458xX6xX1cxXdxX7xX39xX3xXexX1xXa4xX46xX2axX3exX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX222xX1xd930xXexX3xXf1xX29xX2axX3xX4xX26xX3xX9fxXa0xX3xX2axX1xXa4xX3xX40x11d6dxX3xfa58xX2fxX15xXd7xXexX3xX40xXc7xX2axX1xX3xX7x121bdxX3xX3bx12258xX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xX2xXe1xX10ax10f00xX3xXe0xX3xX10exX15xf94exX5xX6xX2axX1xX3xXexX49xX2axX3exX3xX4exXbxX3xX4xea71xX6xX3xX3bx11e32xX2axX3exX3xX10exX10xX3xX2axXdbxX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1xXdxXd7xX4xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xXe1xX3xX1axff41xX2axX3exX3xX7xX2fxX33xXexX3xX10exX10xX3xX40xXa4xXadxX4xX3x11d22xX2fxXexX14xX3xeb4bxX10exXbxX1cxX10xX7xX7xX3xX4xX1xX14xX3xX1cxd30axX2axX3exX3xX7xX23xX3xX28xXc7xX3xX4xX1xf25exX2axX1xX3xX7xX283xX6xX3xX10exX2fxX168xX2axX3exX3xXcexc9aaxX4xX3xXexX1xX33xXbxX3xX1xX46xX2axX3xXexX242xX3xXddxX10axX1b0xX3xX10exX2fxX168xX2axX3exX3xXddxX10cxXdexX3xXcexX275xX3xX5xXd3xX4xXe1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX3bxX15xXaxX12xX222xXd7xX2fxX3xX40x1244fxX15xX3xX5xXdbxX3xX7xXd3xX3xXexX1xXd3xX4xX39xX3xX40xX349xX15xX3xX7xX23xX3xX5xXdbxX3xXexXdxX2axX3xd75dxX2axX283xX6xX3xX9fxX2fxXdxX3xX2axX283xX6xX3xX28xX2fxX22cxX2axbc1dxX3xX40xX168xXdxX3xX9fxXc3xXdxX3xX4xX4exX4xX3xXexX230xX2axX3xX40xX22cxX3xX40xX6xXcexX3xXcexX6dxX3xX10exX10xX3xXexX1xXbfxX3xXexX1xX6xX14xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xXe1xX3xXcxXdxX2axX3xX9fxX2fxXdxX3xX1xXdxXbfxX2axX3xX2axX1xXdxX6dxX2axX3xX5xXdbxX3xX1xfe61xX3xX4xX26xX3xXexX1xX6dxXcexX3xXcexX41xXexX3xX5xXd3xX6xX3xX4xX1xX3bexX2axX3xXcexXc3xXdxX3xXexX1cxX14xX2axX3exX3xXd5xX1xXdxX3xXexXdxX2axX3xX28xX2fxX22cxX2axX3xX1xXdxXbfxX2axX3xX2axX1xXdxX6dxX2axX3xX5xXdbxX3xX9fxXdxX2exX4xX3xX1xX275xX2axX3exX3xX366xXexXd3xX3xX3bx109c5xXcexX3xX9fxXdbxX14xX3xX4xX1xX349xX2axX377xX3xXd5xX1xXdxX3xXd5xX1xX2cdxX2axX3exX3xXd5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4exX4xX3xXexX1cxXdxX2exXexX3xX40xXbfxX3xXexXdxac13xXcexX3xX2axX49xX2axX3exX3xX4xX2aaxX6xX3xXcexX41xXexX3xXcexX409xX2fxX3xX1xX14xXexX3xX1xX6xXexX4xX1xX3xX40xX2aaxX3xX7xX30bxX4xX3xX40xX168xXdxX3xX40xX16cxX2fxX3xX60xX14xX2axX3bxX6xX3xX1axXdxX9fxXdxX4xX3xXcxX15xXbxX10xX3xX90xX3xX1xX6xX15xX3xX60xX15xX2fxX2axX3bxX6xXdxX3xXdxXe0xXdexX3xX222xX3xX1xX14xaa2dxX4xX3xX4xX29xX3xdbb4xX14xX5xXd5xX7xX103xX6xX3exX10xX2axX3xX8axX14xX5x12d16xX3xX90xX3xX1xX6xX15xX3xe3edxX14xX1cxX3bxX3xX4a5xX14xX4xX2fxX7xX3xX90x10909xX3xX2axXd7xX2fxX3xXexX1cxX6xX2axX3exX3xX28xXc7xX3xX3bxX409xX2axX3xX40xX41xX2axX3exX3xXddxX3xX4xX16cxX2fxXe1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX3bxX15xXaxX12xX0xXdxXcexX3exX3xXdxX3bxX9xXaxXdxXcexX3exb1d8xX119xXddxX2xX10xX10xXddxX119xXdexX29bxX119xX3bxX1b0xX11bxX29bxX2xX2xX10xX6xX29bxX6xXddxafc3xX49dxX29bxX10cxX506xX10cxX6xXdexXdexX10cxX3bxX11bxXddxX10xX10cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXcexX6xX10exX29bxX103xXdxX3bxXexX1xX108xX3xX2xXdexXdex122e0xX10fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxX39xX3xX40xX168xXdxX3xX40xX16cxX2fxX3xX60xX14xX2axX3bxX6xX3xX1axXdxX9fxXdxX4xX3xXcxX15xXbxX10xX3xX90xX3xX29bxX3xdaccxX2axX1xX3xX2xXe1xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe1xX28xX6xX14xX1xX6xXexXdxX2axX1xXe1xX9fxX2axX51xX2axX10xX103xX7xX51xXddxXdexXdexX10axX51xX2xXdexX10axX3bxX10cxXddxX2xX119xX11bxX10cxX1b0xXexX11bxX2xX506xX119xX5xX2xXe1xX1bcxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxXaxX3xX103xXdxX3bxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX29bxX14xX1cxXdxX3exXdxX2axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX108xX51xX51xX6xX2fxXexX14xXbxX1cxX14xX1b0xXe1xXcexX10xX3bxXdxX6xX4xX3bxX2axXe1xX9fxX2axX51xXddxXdexXddxXdexX51xXddxX51xX2xXddxX51xXexX14xX15xX14xXexX6xX29bxX3exX1cxX29bxX4xX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX29bxXddxX29bxX10xX2xX10cxX1b0xX2xXe0xX1b0xX10axX10cxXe0xX10cxX10cxX119xXddxX29bxX2xX10cxX1b0xX2xX10cxXdexX10axXddxX119xX11bxX10cxX1b0xXddxX2xX1b0xXdexX2xX2xX2xX10cxX119xXe0xX10cxXe1xX1bcxXbxX3exXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX3bxX15xXaxX12xXcxX1cxX6xX2axX3exX3xX28xXc7xX3xXexXdxX6dxX2fxX3xX4xX1xX2fxc3dexX2axX3xX4xX2aaxX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX3xX7xX23xX3xX5xXdbxX3xX1xX41xXbxX3xX7xX168xX3xX7xXdbxX2axX3xX10axX3xX4xX33xXbxX3xX40xXbfxX3xX3exXdxe7c8xX3xX4xX1xX33xXexX3xXexX1xXbfxX3xXexX1xX6xX14xX3xXd5xXd7xXexX3xX1xXadxXbxX3xX9fxXc3xXdxX3xX1xX2exX3xXexX1xX168xX2axX3exX3xXexX1cxX10xX14xX3xX40xX6xX3xX40xXdxXbfxXcexX3xXbxX1xX230xX6xX3xX7xX6xX2fxXe1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX3bxX15xXaxX12xX222xX3exX14xXdbxXdxX3xX24exX6xX1cxXdxX7xX3xX9fxXdbxX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX39xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX40xX6xX2axX3exX3xX2axX3exX1xXdxX6dxXcexX3xXexf840xX4xX3xX4xX349xX2axX3xX2axX1xXcfxX4xX3xXcexf5daxX3xX1cxX41xX2axX3exX3xXexX1xX6dxXcexX3xX40xX41xXdxX3xX1x11abcxX2axX1xX3xX10exX10xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX3xX9fxXc3xXdxX3xXexX1xXdbxX2axX1xX3xX9fxXdxX6dxX2axX3xX40xXa4xXadxX4xX3xXa4xX2fxX3xXexXdxX6dxX2axX3xX2axX1xX33xXexX3xX5xXdbxX3xX4b1xf239xX48fxX3xX1axX29bxX60xX90xXe1xX3xX295xXdxX6dxX2axX3xXexXdxXd7xXbxX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xXdxX6dxX2axX3xX28xX29xX2axX3xX1xX15xX28xX1cxXdxX3bxX3xX9fxXdbxX3xXexX1xX2fxX16cxX2axX3xX40xXdxX2exX2axX3xX1cxX6xX3xXcexXcfxXexX3xXexX242xX3xX2axX6xX15xX3xXexXc3xXdxX3xXddxXdexXddxX10cxX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xc1d2xXbxX3xX1xX275xX2axX3exX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX1cxXdxXbfxX2axX3xX10exX10xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX3xX2axX1xXcfxXcexX3xXexXc3xXdxX3xX15xXd7xX2fxX3xXexX168xX3xX5xXadxXdxX3xX2axX1xX2fxX263xX2axX3xXexX1cxX14xX2axX3exX3xXd5xX1xXdxX3xXd5xX1xX2cdxX2axX3exX3xX4xX16cxX2axX3xX277xX2fxX4exX3xX5xX14xX3xX9fxX435xX3xX15xX6dxX2fxX3xX4xX16cxX2fxX3xXd5xX1xX230xX3xXexX1xX29xXdxXe1xX0xX51xXbxX12xX0xX3bxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX1cxX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX6dxX2axX3xX277xX2fxX6xX2axX108xX0xX51xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29bxXexX1xX2fxXcexX28xX29bxX6xX2axX3bxX29bxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX3xXcexX409xX2fxX3xX10exX10xX3xX7xXcfxXbxX3xX40xXa4xXadxX4xX3xX4xX1xXdbxX14xX3xX40xX26xX2axX3xXexfab1xXdxX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexX3xX2axX49xXcexX3xXddxXdexXddxXdexXaxX3xX1xX1cxX10xX49dxX9xXaxX51xX10exX10xX51xX10cxX29bxXcexX6xX2fxX29bxX10exX10xX29bxX7xX6xXbxX29bxX3bxX2fxX14xX4xX29bxX4xX1xX6xX14xX29bxX3bxX14xX2axX29bxXexX6xXdxX29bxX9fxXdxX10xXexX29bxX2axX6xXcexX29bxX2axX6xXcexX29bxXddxXdexXddxXdexX51xX2xX1b0xX10cxX506xXe0xX506xXe1xX1xXexXcexXaxX12xX0xXdxXcexX3exX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xXcexX10xX3bxXdxX6xX51xX2xXddxXdexX51xX2axX10xX103xX7xX51xXddxXdexXdexXddxX51xX2xXdexX10cxX3bxX119xXddxXddxX119xX1b0xXe0xX119xXexXe0xX119xXdexX10axXdexX5xXdexXe1xX1bcxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX3bxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX3xXcexX409xX2fxX3xX10exX10xX3xX7xXcfxXbxX3xX40xXa4xXadxX4xX3xX4xX1xXdbxX14xX3xX40xX26xX2axX3xXexX919xXdxX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexX3xX2axX49xXcexX3xXddxXdexXddxXdexXaxX3xX1xX1cxX10xX49dxX9xXaxX51xX10exX10xX51xX10cxX29bxXcexX6xX2fxX29bxX10exX10xX29bxX7xX6xXbxX29bxX3bxX2fxX14xX4xX29bxX4xX1xX6xX14xX29bxX3bxX14xX2axX29bxXexX6xXdxX29bxX9fxXdxX10xXexX29bxX2axX6xXcexX29bxX2axX6xXcexX29bxXddxXdexXddxXdexX51xX2xX1b0xX10cxX506xXe0xX506xXe1xX1xXexXcexXaxX12xX10cxX3xXcexX409xX2fxX3xX10exX10xX3xX7xXcfxXbxX3xX40xXa4xXadxX4xX3xX4xX1xXdbxX14xX3xX40xX26xX2axX3xXexX919xXdxX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexX3xX2axX49xXcexX3xXddxXdexXddxXdexX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXf1xXa4xXc3xX4xX3xX277xX2fxX6xX3xX2axX49xXcexX3xXcexXc3xXdxX39xX3xX10cxX3xXcexX409xX2fxX3xX10exX10xX3xX2axXdbxX15xX3xX40xX6xX2axX3exX3xX40xXa4xXadxX4xX3xX2axX1xXdxX435xX2fxX3xX2axX3exXa4xX224xXdxX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xXexX919xXdxX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexX3xXd5x12039xX3xX9fxX3bexX2axX3exX3xX7xX23xX3xXexX919xX14xX3xX1cxX6xX3xX2axX1xX701xX2axX3exX3xX40xXdxXbfxXcexX3xX2axX1xX33xX2axX3xXcexXc3xXdxX3xXexX1cxX6dxX2axX3xXexX1xXc7xX3xXexX1cxXa4xX224xX2axX3exX39xX3xX28xX78axXdxX3xXexX919xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX2axXa4xXc3xX4xX3xXd5xX1xX2fxX3xX9fxXd3xX4xX3xcf9cxX2cdxX2axX3exX3xX222xX6xXcexX3xd28cxX39xX3xX4xX4exX4xX3xXcexX409xX2fxX3xX10exX10xX3xX2axXdbxX15xX3xX40xX435xX2fxX3xX1cxX33xXexX3xX40xXa4xXadxX4xX3xXa4xX6xX3xX4xX1xX2fxX41xX2axX3exXe1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX3bxXdxX9fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX1xXdxX3xXexXdxXd7xXexX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX2dexX5xXexXdxX7xX3xXddxXdexXddxXdexX3xX29bxX3xX2axX1xXdxX435xX2fxX3xX2axX349xX2axX3exX3xX4xX33xXbxX39xX3xX4xX1xX224xX3xX2axX3exXdbxX15xX3xX9fxX435xX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexXaxX3xX1xX1cxX10xX49dxX9xXaxX51xX10exX10xX51xX4xX1xXdxX29bxXexXdxX10xXexX29bxXexX14xX15xX14xXexX6xX29bxX4xX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX29bxX6xX5xXexXdxX7xX29bxXddxXdexXddxXdexX29bxX2axX1xXdxX10xX2fxX29bxX2axX6xX2axX3exX29bxX4xX6xXbxX29bxX4xX1xX14xX29bxX2axX3exX6xX15xX29bxX9fxX10xX29bxX9fxXdxX10xXexX29bxX2axX6xXcexX51xX2xX1b0xX10cxXe0xXdexXe0xXe1xX1xXexXcexXaxX12xX0xXdxXcexX3exX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xXcexX10xX3bxXdxX6xX51xX2xXddxXdexX51xX2axX10xX103xX7xX51xXddxXdexXdexX2xX51xX2xXdexX1b0xX3bxX119xXddxX2xX119xXe0xX10cxX506xXexX119xX506xX1b0xX506xX1b0xX5xXdexXe1xX1bcxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX7xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX7xX2fxX33xXexX3xX4xX6xX14xX39xX3xX3bxX3cxX2axX3exX3xX40xX41xX2axX3exX3xX4xX46xX3xXexX49xX2axX3exX3xXexX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX3bxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX1xXdxX3xXexXdxXd7xXexX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX2dexX5xXexXdxX7xX3xXddxXdexXddxXdexX3xX29bxX3xX2axX1xXdxX435xX2fxX3xX2axX349xX2axX3exX3xX4xX33xXbxX39xX3xX4xX1xX224xX3xX2axX3exXdbxX15xX3xX9fxX435xX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexXaxX3xX1xX1cxX10xX49dxX9xXaxX51xX10exX10xX51xX4xX1xXdxX29bxXexXdxX10xXexX29bxXexX14xX15xX14xXexX6xX29bxX4xX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX29bxX6xX5xXexXdxX7xX29bxXddxXdexXddxXdexX29bxX2axX1xXdxX10xX2fxX29bxX2axX6xX2axX3exX29bxX4xX6xXbxX29bxX4xX1xX14xX29bxX2axX3exX6xX15xX29bxX9fxX10xX29bxX9fxXdxX10xXexX29bxX2axX6xXcexX51xX2xX1b0xX10cxXe0xXdexXe0xXe1xX1xXexXcexXaxX12xX1axX1xXdxX3xXexXdxXd7xXexX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX2dexX5xXexXdxX7xX3xXddxXdexXddxXdexX3xX29bxX3xX2axX1xXdxX435xX2fxX3xX2axX349xX2axX3exX3xX4xX33xXbxX39xX3xX4xX1xX224xX3xX2axX3exXdbxX15xX3xX9fxX435xX3xX48fxXdxX2exXexX3xX222xX6xXcexX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1cxX14xX2axX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX14xX1cxX14xX5xX5xX6xX3xX2dexX5xXexXdxX7xX3xXddxXdexXddxXdexX3xX1cxX6xX3xXcexXcfxXexX3xXexX919xXdxX3xX4b1xXdxX2axX3exX6xXbxX14xX1cxX10xX3xX7xX6xX2fxX3xXe0xX3xXexX1xX4exX2axX3exX3xXd5xXbfxX3xXexX242xX3xXd5xX1xXdxX3xX5xX16cxX2axX3xX40xX16cxX2fxX3xX4xX26xX3xXcexX489xXexX3xX78axX3xXb6cxX2cdxX2axX3exX3xX222xX6xXcexX3xXb75xXe1xX3x1233exX10xX3xXcexX6xX2axX3exX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXd5xXd7xX3xX40x131a9xXbxX3xX1xX46xX2axX3xX9fxXdbxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xXa4xXadxX2axX3exX3xX2axX41xXdxX3xXexX1xX33xXexX3xXexX168xXexX3xX1xX46xX2axX3xX40xX224xXdxX3xX4xbf27xXe1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX3bxXdxX9fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2fxX5xX12xX0xX3bxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX51xX3bxXdxX9fxX12xX0xX51xX3bxXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4b1xX14xX2fxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxX1cxX230xX3xXexX1xX30bxX4xX3xXexX1cxXa0xX0xX51xXbxX12